Jump to content

Recommended Posts

 • İleti 137
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Doğa bilimlerinin kendisi de yorumlayıcı bilime ihtiyaç duyar. Yorumlayıcı bilimin amacı, bir anlayışı geliştirme, keşfetmektir. Varlıkla ilgili ilişkilerin insan bilincine yansıması bilgiyi bir manada sorgular kılar. Bilgi kesinmidir? Sokrates'in ''bir şey biliyorsam hiç bir şey bilmediğimdir ''sözü kesin bilginin olmayacağının temellerini oluşturur. İşte şüphecilik burada başlar. Bir araştırmada aynı bir filozof gibi davranarak enine boyuna sorgulanmalıdır.

tarihinde bakifani tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Soru çok basit. Doğa bilimleri nasıl çalışır? Şu anki metodunda felsefeye ihtiyaç var mıdır?

1- Sorunun belirlenmesi

2- Hipotez kurulması

3-Deney ve gözlemler

4- Sonuçların yorumlanması-->yayınlanması

5- Kabul veya ret.

6- Döngüye devam edebilirsiniz (ret gelirse)

Ek yapılabilir.

Nerede felsefe?

Yorumlanmanın nasıl olduğunu önceki iletilerimde belirttim.

Sorun materyal olmalıdır.

Hipotez, yanlışlanabilir olmalıdır.

Deneyler herkes tarafından tekrar edilebilir olmalıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bende onu diyorum ya, Felsefeden bağımsız nasıl soru sormayı planlıyorsun?

Akıl yürütmeyi ezbere, dürtüsel olarak mı yapacaksın? İçine düşünce koymadan, sorgulamadan hipotez nasıl oluşturulacak?

Sonuçları yorumlamak bir bağlantı kurmayı, soru sormayı gerektirmez mi?

tarihinde bakifani tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bende onu diyorum ya, Felsefeden bağımsız nasıl soru sormayı planlıyorsun?

Akıl yürütmeyi ezbere, dürtüsel olarak mı yapacaksın. İçine düşünce koymadan, sorgulamadan hipotez nasıl oluşturulacak?

Sonuçları yorumlamak bir bağlantı kurmayı, soru sormayı gerektirmez mi?

Hah burada anlaşalım.

Felsefi bir soruyu bulalım bakalım. Devamına gidebilecek miyiz?

Sorun Allah var mıdır?

Hipotez:

H0: Allah vardır.

H1: Allah yoktur.

Hadi bakalım deneyi neye göre yapacaksın?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kadar mı? Nerede deneyler. Ben kurdum sana hipotezi?

Doğa bilimlerinin içine felsefe girmez. Bu kadar basit. Basitliği de bu cevapta yatmakta.

Mantık yetmez mi?

Doğru verilerle mantığın yanıldığı olmuş mudur?

tarihinde ARAŞTIRMACI tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Mantık yetmez mi?

Doğru verilerle mantığın yanıldığı olmuş mudur?

Yetseydi akıl yürütüp ha babam makale basardık. Test lazım (doğa bilimlerinde). Yanlışlanabilir olması lazım. Testin herkes tarafından yapılabilir olması lazım. En önemlisi aynı sonucu vermesi lazım. Felsefe de bir soru sor (felsefenin testi budur) aynı cevapları alıyor musun bakalım?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Var oluş yokluktan olmadığına göre?

Birinci kanunu [değiştir]

U2 – U1 = Q – WBir sistemin iç enerjisindeki değişim: sisteme verilen ısı ile, sistemin çevresine uyguladığı iş arasındaki farktır.

Bu yasa "enerjinin korunumu" olarak da bilinir. Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bir sistemin herhangi bir çevrimi için çevrim sırasında ısı alışverişi ile iş alışverişi aynı birim sisteminde birbirlerine eşit farklı birim sistemlerinde ise birbirlerine orantılı olmak zorundadır. Bu ifadelerin yapılan deneylerle doğruluğu gözlenmiştir fakat ispat edilememektedir. Bütün bu ifadeler matematiksel olarak çok daha kolay ifade edilebilir.

Aşağıdaki formüllerde

 • Q = çevrim boyunca net ısı alışverişini
 • W = çevrim boyunca net iş alışverişini

göstersin. Ama bir de çevrime ihtiyaç duyuyoruz şimdi onu da basit olarak çizelim,

%C3%96rnek_hal_de%C4%9Fi%C5%9Fimi.JPG

Şimdi bu şekilde sistemin herhangi iki hali görünüyor yani 1 ve 2 nolu noktalar. Hal değişimleri ise A , B , C çizgileriyle sağlansın. Ok yönleri de hal değişimlerinin olacağı yönler. Şimdi hal değişimleri 1A2 ve 1B2 ise 2C1 ilk hale dönülen durumdur. Şimdi çevrimleri kurguluyalım elimizde 1A2C1 ve 1B2C1 çevrimleri var:

 • 1A2.δ.Q + 2C1.δ.Q = 1A2.δ.W + 2C1.δ.W ( 1A2C1 Çevrimi ) (a denklemi)

 • 1B2.δ.Q + 2C1.δ.Q = 1B2.δ.W + 2C1.δ.W ( 1B2C1 Çevrimi ) (b denklemi)

1A2C1 ve 1B2C1 çevrimleri birbirlerine eşittir. Termodinamiğin 1. kanunu uygulandığında a ve b denklemleri ortaya çıkar b denklemi a denkleminden çıkarırsak c denklemini buluruz.

 • 1A2 ( δ.Q - δ.W ) = 1B2( δ.Q - δ.W ) (c denklemi)

1A2 ve 1B2 aynı haller arasında herhangi iki hal değişimi olduğundan δQ – δW ifadesinin 1-2 noktası arasındaki bütün hal değişimleri için bağımsız olduğu söylenebilir. Bunların farkı nokta fonksiyonudur ve tam diferansiyeldir. Bu sisteme has bir özellik olup sistemin enerjisidir ve E ile gösterilir (E=δQ-δW) sonsuz küçük hal değişimi için bu formülün integrali alınırsa;

 • Q1-2 : Sistemin hal değişimindeki ısı alışverişi
 • W1-2 : Sistemin hal değişimindeki iş alışverişi
 • E1 : Sistemin ilk haldeki enerjisi ve
 • E2 : Sistemin son haldeki enerjisi

olmak üzere; Q1-2 – W1-2 = E2 – E1

formülü çıkar. Termodinamikte enerji, maddenin yapısına bağlı iç enerji ve koordinat eksenlerine bağlı olan kinetik enerji (EK) ve potansiyel enerji (EP) olarak ayrılabilir; E = U + EK + EP

Sistemin herhangi bir hal değişimindeki enerjisi de; Q1-2 – W1-2 = E2 – E1 = (U2 – U1) + (1/2) m (V22 – V12) + m g (z2 – z1)

 • U: iç enerji
 • m: kütle
 • V: hız
 • g: yerçekimi ivmesi
 • z: yükseklik

tarihinde bellerophon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Birinci kanunu [değiştir]

U2 – U1 = Q – WBir sistemin iç enerjisindeki değişim: sisteme verilen ısı ile, sistemin çevresine uyguladığı iş arasındaki farktır.

Bu yasa "enerjinin korunumu" olarak da bilinir. Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bir sistemin herhangi bir çevrimi için çevrim sırasında ısı alışverişi ile iş alışverişi aynı birim sisteminde birbirlerine eşit farklı birim sistemlerinde ise birbirlerine orantılı olmak zorundadır. Bu ifadelerin yapılan deneylerle doğruluğu gözlenmiştir fakat ispat edilememektedir. Bütün bu ifadeler matematiksel olarak çok daha kolay ifade edilebilir.

Aşağıdaki formüllerde

 • Q = çevrim boyunca net ısı alışverişini
 • W = çevrim boyunca net iş alışverişini

göstersin. Ama bir de çevrime ihtiyaç duyuyoruz şimdi onu da basit olarak çizelim,

%C3%96rnek_hal_de%C4%9Fi%C5%9Fimi.JPG

Şimdi bu şekilde sistemin herhangi iki hali görünüyor yani 1 ve 2 nolu noktalar. Hal değişimleri ise A , B , C çizgileriyle sağlansın. Ok yönleri de hal değişimlerinin olacağı yönler. Şimdi hal değişimleri 1A2 ve 1B2 ise 2C1 ilk hale dönülen durumdur. Şimdi çevrimleri kurguluyalım elimizde 1A2C1 ve 1B2C1 çevrimleri var:

 • 1A2.δ.Q + 2C1.δ.Q = 1A2.δ.W + 2C1.δ.W ( 1A2C1 Çevrimi ) (a denklemi)

 • 1B2.δ.Q + 2C1.δ.Q = 1B2.δ.W + 2C1.δ.W ( 1B2C1 Çevrimi ) (b denklemi)

1A2C1 ve 1B2C1 çevrimleri birbirlerine eşittir. Termodinamiğin 1. kanunu uygulandığında a ve b denklemleri ortaya çıkar b denklemi a denkleminden çıkarırsak c denklemini buluruz.

 • 1A2 ( δ.Q - δ.W ) = 1B2( δ.Q - δ.W ) (c denklemi)

1A2 ve 1B2 aynı haller arasında herhangi iki hal değişimi olduğundan δQ – δW ifadesinin 1-2 noktası arasındaki bütün hal değişimleri için bağımsız olduğu söylenebilir. Bunların farkı nokta fonksiyonudur ve tam diferansiyeldir. Bu sisteme has bir özellik olup sistemin enerjisidir ve E ile gösterilir (E=δQ-δW) sonsuz küçük hal değişimi için bu formülün integrali alınırsa;

 • Q1-2 : Sistemin hal değişimindeki ısı alışverişi
 • W1-2 : Sistemin hal değişimindeki iş alışverişi
 • E1 : Sistemin ilk haldeki enerjisi ve
 • E2 : Sistemin son haldeki enerjisi

olmak üzere; Q1-2 – W1-2 = E2 – E1

formülü çıkar. Termodinamikte enerji, maddenin yapısına bağlı iç enerji ve koordinat eksenlerine bağlı olan kinetik enerji (EK) ve potansiyel enerji (EP) olarak ayrılabilir; E = U + EK + EP

Sistemin herhangi bir hal değişimindeki enerjisi de; Q1-2 – W1-2 = E2 – E1 = (U2 – U1) + (1/2) m (V22 – V12) + m g (z2 – z1)

 • U: iç enerji
 • m: kütle
 • V: hız
 • g: yerçekimi ivmesi
 • z: yükseklik

O kadar hazır bilgiyi kopyaladın. Yokluktan mı aldın bu bilgiyi yoksa başka bir siteden evirip çevirip buraya dönüştürdün mü? :) Bilimsellik aynı zamanda anlaşılabilir olmak demek. Her okuyan aynı anlamı çıkarabilmeli...

Bilim dahi kendinden önceki bir yasaya ,Kurama muhtaçtır. Yoksa Bilim olmaz...

tarihinde bakifani tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

O kadar hazır bilgiyi kopyaladın. Yokluktan mı aldın bu bilgiyi yoksa başka bir siteden evirip çevirip buraya dönüştürdün mü? :) Bilimsellik aynı zamanda anlaşılabilir olmak demek. Her okuyan aynı anlamı çıkarabilmeli...

Her okuyan aynı anlamı çıkartamaz, uzmanlık neden var acaba?

Düzeltiyorum, her okuyan aynı anlamı çıkartır.

Ek yapmak ayrı birşeydir.

Orada yazandan ne anlıyorsun: Enerji vardan yok edilemez yoktan var edilemez. Bu kadar basit bir cümle.

tarihinde bellerophon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
 • Yeni Oluştur...