Jump to content

KUR'AN'DAKİ DİNİ VE TARİHİ YANLIŞLAR


Recommended Posts

lyjwz.jpg

Tevrat’ta İsa ve Meryem’den bahis yoktur. Çünkü Tevrat’ın M.Ö. 600 yıllarında yani İsa’dan 600 yıl önce tamamlandığı bilinir.

Tevrat’ta bilinen Meryem sadece Musa ve Harun’un kızkardeşi olan peygamber Miryam’dır.

Yani, Musa, Harun ve Miryam kardeştirler. Babaları da İmran’dır. Tevrat’ta Amram olarak geçer.

Kur’an’ın 3. suresi Ali İmran yani İmran Ailesi suresidir ve bu surede Meryem ile İsa ele alınır.

Meryem’in babasının kim olduğu hakkında hiçbir İncil’de bir bilgi yoktur.

Meryem’in babasının İmran olduğu sadece Kur’an’da yazılıdır.

Tahrim 12. Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem‘i de Allah örnek gösterdi.

Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.

İncillerde geçmeyen bir bilginin Kur’an’da geçmesini normal saysak ve Musa-Harun’un babası İmran ile

Meryem’in babasının İmran olmasını bir tesadüf olarak görsek bile, bunun bir tesadüf değil,

büyük bir yanlış, bir bilgi karıştırması olduğu Meryem suresi 27-28 ayetlerinden anlaşılır:

Meryem 27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!”

Meryem 28. “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.”

28. ayet dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Meryem’in Harun’un kızkardeşi olduğu ifade edilmektedir ki;

bu ifadeden Meryem’in babasına İmran denmesinin sebebi de anlaşılmıştır.

Muhammed Tevrat’taki Meryem’le İncil’deki Meryem’i karıştırmıştır.

Başka bir deyişle Musa’yı İsa’nın dayısı zannetmektedir.

Büyük bir tarihi yanlışlık ve dini bilgi yanlışlığı söz konusudur.

Musa ile İsa arasında 1000 yıldan fazla bir tarih farkı vardır.

Peki Muhammed bu yanlışlığa nasıl düşmüştür? Bunun sebebi Tevrat’ta benzer ayetin geçmesidir.

Harun`un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler.

(Tevrat, Mısır’dan Çıkış, 15: 20)

İslamcılara göre hem Musa’nın ailesinin hem de Meryem’in ailesinin aynı isimli olması bir tesadüftür.

“Ey Harun’un kızkardeşi” hitabı ise mecazidir. Bu savunma ikna edici değildir.

Benzer yanlışlar çok sayıda olunca bunun tesadüfle, mecazlıkla ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 140
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

FİRAVUNUN VEZİRİ HAMAN YANLIŞI

Kasas 38. Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum.

Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap!

Belki Mûsâ’nın ilâhına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.

Kur’an’ın yazarına göre Musa ile Firavun arasındaki çekişme döneminde Firavun’un yardımcılığını Haman yapmaktadır.

Haman ismin araştırdığımızda Tevrat’ta buluyoruz ve görüyoruz ki Musa’dan çok sonra yaşamış ve firavunla hiç ilgisi olmayan biri.

Bu olaylardan sonra Kral Ahaşveroş, Agaklı Hammedata`nın oğlu Haman`ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı. (Ester, 3: 1)

Muhammed’in tarihi ve dini bilgi yanlışları bununla da kalmaz.

İBRAHİM’İN BABASI AZER DEĞİL TAREH

Enam Suresi 74’üncü ayette, Hz. İbrahim’in babası Azer adıyla anılmıştır. Oysa Tevrat’ta İbrahim’in babası Tareh olarak geçer.

Terah soyunun öyküsü: Terah Avram, Nahor ve Haran`ın babasıydı. (Yaratılış, 11: 27)

Enam 74. Hani İbrahim, babası Âzer’e, “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.

İslamcıların bu konudaki savunmaları ise; İbrahim’in asıl adının Azer, lakabının Terah olabileceğidir.

Kimileri İbrahim’in amcasının Azer olduğunu ve babası yerine geçtiğini ileri sürer.

Kimileri ise Arapça’ya geçerken ismin değişmesinden. Bunların hiçbiri kabul edilebilir izahlar değildir.

Hele ki diğer yanlışlarla birlikte düşünüldüğünde..

Link to post
Sitelerde Paylaş

KARUN MUSA HALKINDAN DEĞİL

Kasas 76. Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti.

Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik.

Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.”

Halbuki tarihte bilinen Karun (Croesus) zenginliğiyle ünlü son Lidya kralıdır.

Antik çağın bilinen en zengin kralı olan Krezüs mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır;

bu dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanır. Ancak çok zengin olduğu halde mutluluğu bir türlü

bulamayan kral acı içinde kıvranarak ölür. Kur’an’daki servet sahibi Karun’un hikayesi de

Krezüs’ün bir kombinasyonudur. Tevrat’ta Karun’la ilgili bir bilgi yoktur.

Karun Anadolu’dadır ve Musa ile arasında asırlarca fark vardır.

YAHYA’NIN ADI

Meryem 7-Allah: “Ey Zekeriyya, haberin olsun, Biz sana Yahya adında ve bundan önce

kendisine hiçbir adaş yapmadığımız bir oğul müjdeliyoruz dedi.

Bu ayetten anladığımıza göre Yahya ismi ilk kez bir çocuğa veriliyor ve ondan önce hiç kimsenin adı Yahya olmamış.

İncil’de Zekeriya’nın oğluna verilen isim Yahya’nın karşılığı olarak Yohanan’dır. Yohanan Arapça’ya Yahya olarak çevrilmiştir.

Luka 1: 13. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın.

(Orijinalinde Yohanan)

Halbuki Yahya-Yohanan adı Tevrat’ta çok sayıda geçmektedir. Yani, ilk kez kullanılan bir isim değildir.

Birkaç örnek verelim:

Elyoenay`ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi. (1. Tarihler, 3: 24)

Azgatoğulları`ndan Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte 110 erkek. (Ezra, 8: 12)

İsmail`in yanındaki adamlar, Kareah oğlu Yohanan ve yanındaki ordu komutanlarını görünce sevindiler. (Yeremya, 41: 13)

Peki Muhammed’i yanıltan ne olmuştur da ilk addan bahsetmiştir? Görelim:

Ama annesi, “Hayır, adı Yahya olacak” dedi. Ona, “Akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki” dediler. (Luka 1: 60-61)

tarihinde Pante tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

ATEŞE ATILAN İBRAHİM DEĞİL

Enbiya / 68-70. Onlar: «Bir şey yapacaksanız, şunu yakın da tanrılarınıza yardım edin» dediler.

Biz: «Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol» dedik.

Kur’an’daki bu ayetlere dayanarak zalim hükümdar Nemrut’un İbrahim peygamberi ateşe attığına,

ateşin İbrahim’i yakmadığına inanılır. Ama Tevrat İbrahim’in ateşe atılmasından bahsetmez.

Ateşe atılma olayı üç Yahudi ile ilgili bir hikayedir. Üstelik Tevrat’a göre İbrahim’le Nemrut

aynı tarihlerde yaşamamış ve birbirlerini görmemişlerdir. Aralarında 300 yıl fark vardır.

İbrahim’in ateşe atılma hikayesi Tevrat’ın yanlış yorumlandığı Musevi kitaplarından olan Midraş metinlerinde geçer.

Tevrat’taki bir ayetin Midraş’taki yanlış çevirisinden kaynaklanan hatanın aynen Kur’an’da da yer alması ilginçtir.

Bu, Kur’an’daki bilgilerin sadece Tevrat’tan değil, Yahudilerin diğer din kitaplarından ve sözlü anlatımlarından da

edinildiğini göstermektedir.

KRALLARI, AZİZLERİ PEYGAMBER SANMASI

Tevrat’ta Davud ve Süleyman Yahudilerin en büyük kralları olarak geçer.

Örneğin Davud kraldır ve zamanının peygamberi Natan’dır.

Ama Muhammed, sırf kendilerine melek gönderiliyor ya da cinlerle ilişkileri olmasından dolayı

onları peygamber yapmıştır. Yine örneğin, kızlarının isteğiyle ve soylarını devam ettirme amacıyla sarhoşken

kızlarıyla yatıp onlardan çocuklarını-torunlarını doğurtan Lut, Kur’an’a göre peygamber, Tevrat’a göre azizdir.

Kur’an’da tarihi ve dini hatalara daha birçok örnek verilebilir. örneğin Samiriyeliler’i Musa zamanının halkından

sanması gibi. Halbuki Tevrat’ta Samiriyeliler Musa’dan asırlar sonra ortaya çıkmış bir topluluktur.

İşte bütün bu büyük yanlışlar ve gaflar nedeniyle Muhammed, dönemindeki Hristiyan ve Yahudileri ikna edememiştir.

Muhammed’in bu hatalarını gören gayrimüslimler onun bir yalancı peygamber olduğunu ileri sürerek İslam’ı reddetmişlerdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok güzel tesbitler emeğine müteşekkiriz..mutlaka yararlanacağız izninle,,

yalnız müslümanlar için çok ağır konular..Bunları anlamaları mümkün değil..

ince nüanslar zeki insanlar için önemlidir..

zaten yukarıya bak..

dam başında saksağan vur beline kazmayı bir ayet koymuş.. işte bu..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok güzel tesbitler emeğine müteşekkiriz..mutlaka yararlanacağız izninle,,

yalnız müslümanlar için çok ağır konular..Bunları anlamaları mümkün değil..

ince nüanslar zeki insanlar için önemlidir..

zaten yukarıya bak..

dam başında saksağan vur beline kazmayı bir ayet koymuş.. işte bu..

demek siz bilginiz varda konuşuyorsunuz.O zman soralım siz bilenlere, İsanın annesi meryemin ,babasının adı nedir.aynı meryemin abisi var mıdır adı nedir.

hadi bakalım bilenler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

demek siz bilginiz varda konuşuyorsunuz.O zman soralım siz bilenlere, İsanın annesi meryemin ,babasının adı nedir.aynı meryemin abisi var mıdır adı nedir.

hadi bakalım bilenler.

Ver kurandan ayetlerini..

meryemin 4 çocuğu daha var.. isanın kardeşlerini.. sen yaz ben sana çok güzel birşey yazacağım

Link to post
Sitelerde Paylaş

ATEŞE ATILAN İBRAHİM DEĞİL

Enbiya / 68-70. Onlar: «Bir şey yapacaksanız, şunu yakın da tanrılarınıza yardım edin» dediler.

Biz: «Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol» dedik.

Kur’an’daki bu ayetlere dayanarak zalim hükümdar Nemrut’un İbrahim peygamberi ateşe attığına,

ateşin İbrahim’i yakmadığına inanılır. Ama Tevrat İbrahim’in ateşe atılmasından bahsetmez.

Ateşe atılma olayı üç Yahudi ile ilgili bir hikayedir. Üstelik Tevrat’a göre İbrahim’le Nemrut

aynı tarihlerde yaşamamış ve birbirlerini görmemişlerdir. Aralarında 300 yıl fark vardır.

İbrahim’in ateşe atılma hikayesi Tevrat’ın yanlış yorumlandığı Musevi kitaplarından olan Midraş metinlerinde geçer.

Tevrat’taki bir ayetin Midraş’taki yanlış çevirisinden kaynaklanan hatanın aynen Kur’an’da da yer alması ilginçtir.

Bu, Kur’an’daki bilgilerin sadece Tevrat’tan değil, Yahudilerin diğer din kitaplarından ve sözlü anlatımlarından da

edinildiğini göstermektedir.

KRALLARI, AZİZLERİ PEYGAMBER SANMASI

Tevrat’ta Davud ve Süleyman Yahudilerin en büyük kralları olarak geçer.

Örneğin Davud kraldır ve zamanının peygamberi Natan’dır.

Ama Muhammed, sırf kendilerine melek gönderiliyor ya da cinlerle ilişkileri olmasından dolayı

onları peygamber yapmıştır. Yine örneğin, kızlarının isteğiyle ve soylarını devam ettirme amacıyla sarhoşken

kızlarıyla yatıp onlardan çocuklarını-torunlarını doğurtan Lut, Kur’an’a göre peygamber, Tevrat’a göre azizdir.

Kur’an’da tarihi ve dini hatalara daha birçok örnek verilebilir. örneğin Samiriyeliler’i Musa zamanının halkından

sanması gibi. Halbuki Tevrat’ta Samiriyeliler Musa’dan asırlar sonra ortaya çıkmış bir topluluktur.

İşte bütün bu büyük yanlışlar ve gaflar nedeniyle Muhammed, dönemindeki Hristiyan ve Yahudileri ikna edememiştir.

Muhammed’in bu hatalarını gören gayrimüslimler onun bir yalancı peygamber olduğunu ileri sürerek İslam’ı reddetmişlerdir.

Heyy Allah'ım bu ateistler hiç akıllanmayacak. Kuranı çürütmek için referans aldıkları kaynaklara bakın :)

inanmadıkları Kuranı çürütmek için gene inanmadıkları tevratı, yahudi hikayelerini referans alıyorlar.

yapmayın etmeyin gençler. Komik oluyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

demiştim..

müslümanlar bursadan cep telefonuyla aradığında katar daki soydaşını hiç kablo olmadan telefonla nasıl bulduğu anlayamıyorsa,

bunlarıda anlıyamıyor..

git bir ormana bağırarak anlat oradaki canlılarda anlayamaz..bi fark yok

tarihinde abdullahabdal1 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ver kurandan ayetlerini..

meryemin 4 çocuğu daha var.. isanın kardeşlerini.. sen yaz ben sana çok güzel birşey yazacağım

Siz bilenlerdensiniz, asla zanda da bulunmazsınız , ben ne bileyim, Kurana inanırım.Sizden alalım gerçekleri. tarihinde atılan2 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Heyy Allah'ım bu ateistler hiç akıllanmayacak. Kuranı çürütmek için referans aldıkları kaynaklara bakın :)

inanmadıkları Kuranı çürütmek için gene inanmadıkları tevratı, yahudi hikayelerini referans alıyorlar.

yapmayın etmeyin gençler. Komik oluyor.

Kuran zaten çürümüş.Biz üstüne toprak atıyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Heyy Allah'ım bu ateistler hiç akıllanmayacak. Kuranı çürütmek için referans aldıkları kaynaklara bakın :)

inanmadıkları Kuranı çürütmek için gene inanmadıkları tevratı, yahudi hikayelerini referans alıyorlar.

yapmayın etmeyin gençler. Komik oluyor.

Buna tartışma metodu derler.Karşındaki kişinin iddiasındaki çelişkileri ve mantıksızlıkları göstermeye çalışırsın.Bunun için kullandığın belgelere inanmak zorunda değilsin.Karşındaki kişinin inanıyor olması yeterli.Sen Kur'an'a inanıyorsun.Bu iddialara cevap vermen gerekir.Adam hata bulduğunu iddia ediyor.Eğer hata yoksa izah et ki bu yanlış anlaşılma ortadan kalksın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Buna tartışma metodu derler.Karşındaki kişinin iddiasındaki çelişkileri ve mantıksızlıkları göstermeye çalışırsın.Bunun için kullandığın belgelere inanmak zorunda değilsin.Karşındaki kişinin inanıyor olması yeterli.Sen Kur'an'a inanıyorsun.Bu iddialara cevap vermen gerekir.Adam hata bulduğunu iddia ediyor.Eğer hata yoksa izah et ki bu yanlış anlaşılma ortadan kalksın.

:) bu dediğin tartışma metodunu siyasetçiler yapar. Siyasetçinin doğruluğu,güvenirliği de herkes tarafından bilinir.

İnsanlar inanmadıkları şeyleri söylememeli. Yoksa ciddiye alınmazlar. Bu kadar basit

Link to post
Sitelerde Paylaş

Buna tartışma metodu derler.Karşındaki kişinin iddiasındaki çelişkileri ve mantıksızlıkları göstermeye çalışırsın.Bunun için kullandığın belgelere inanmak zorunda değilsin.Karşındaki kişinin inanıyor olması yeterli.Sen Kur'an'a inanıyorsun.Bu iddialara cevap vermen gerekir.Adam hata bulduğunu iddia ediyor.Eğer hata yoksa izah et ki bu yanlış anlaşılma ortadan kalksın.

+1

Link to post
Sitelerde Paylaş

:) bu dediğin tartışma metodunu siyasetçiler yapar. Siyasetçinin doğruluğu,güvenirliği de herkes tarafından bilinir.

İnsanlar inanmadıkları şeyleri söylememeli. Yoksa ciddiye alınmazlar. Bu kadar basit

Adam senin inandığın metinde bir hata olduğunu iddia ediyor.Onun inanması gerekmiyor yani.Senin inanıyor olman yeterli.Anladın mı?

Senin mantığınla hiçbir insan birbiriyle tartışamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahudi'nin, Hristiyanın dininden, Budizmden,şundan bundan birşeyler alıp karıp karmalayıp çorba gibi din yapmışlar İslamiyet diye piyasaya sürmüşler..Haliyle orijinal olmadığı için yerine uymuyor..Korsan kitap gibi bir nevi..

ne anlatıyorsunuz hala..Bugün ister dindar olsun ister felsefi anlamda inanır İslam dışındakilerin gördüğü İslamın bir terör dini olduğudur.Her ne kadar kabul etmeyeceksinizde İslamda hoşgörü yoktur,yenilik yoktur,reform yoktur,humanizm yoktur..

Saydıklarıma hayır hepsi vardır derseniz başım gözüm üstüne zaten o durumda İslam İslam olmuyor..Neden anlamamakta bu kadar ısrar ediyorsunuz?

tarihinde ziobelle tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...