Jump to content

Kuran'da Zina Ayetleri


Recommended Posts

  • İleti 72
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Sn xseddx,

Medeni cesaretinizden ötürü kutlarım. Önce daha önce yazdığım bir iletiyi ekleyip, sonra da iddialarımı kanıtlamak için hemen konuya gireceğim.

Bellerophon'a da teşekkür ediyorum.

Not:Kısa iletiler konusunda talebinize uyacağım. İlk iletim hariç

---------------------------------------------------------------------------

Kuran'daki zina ayetlerini okunduğunda, bu ayetlerin bir yaratıcıya ait olamayacağını açık şekilde görmek kolaylıkla mümkün. Bu başlık altında her yönüyle zina ayetlerini ele alacağım. Bu ayetleri tek tek incelediğimizde kitabı yazanların;

*Çelişkiler içinde olduklarını,

*Hak hukuk bilmediklerini,

*Kadın ve erkek ayrımı yaptıklarını, adaletsiz olduklarını,

*Geleceği öngöremediklerini,

*Amacına ulaşmayı da beceremediklerini,

göreceğiz.

Önce zina ayetlerini vereyim sonra zaman zaman her bir ayet hakkında konuşalım.

4:15 - Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

4:25 - Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

17:32 - Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

24:2 - Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

24:3 - Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.

24:4 - Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

24:5 - Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

24:6 - Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir.

24:7 - Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

24:8 - Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi,

24:9 - Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.

25:68 - Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

33:30 - Ey peygamberin hanımları! sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azab iki kat katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

60:12 - Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey'at ederlerse onların bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

65:1 - Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlayalım o zaman kısa kısa...

Tespit 1: Kuran'a göre bir erkeğe zina iftirasında bulunmanın cezası yoktur.

Katılıyor musunuz?

Özel olarak belirtilmiyor evet.

Aynı olay olduğu için erkeğe verilen ceza kadın iftira attığında da uygulanabilir.

tarihinde xseddx tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani tespitimin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Ayet alalım o zaman.

Ben sizin iddianızın yanlışlığını ortaya koyan ayeti hemen yazayım.

24:4 - Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani tespitimin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Ayet alalım o zaman.

Ben sizin iddianızın yanlışlığını ortaya koyan ayeti hemen yazayım.

24:4 - Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

Tespitin doğru.Yanlış demedim.Bundan bahsedilmemiş olması bunun cezası olmadığını göstermiyor.Aynı olay mevzubahis olduğu için o ayetteki ceza erkeğe iftira atana da uygulanabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sn xseddx, ben cevap verdikten sonra bir önceki iletinizi tekrar tekrar değiştirmeniz yanlış anlamalara sebep olabilir. Lütfen emin değilseniz yazmayın ya da düzeltmeyi bir sonraki cevabınızda yapın.

Kısa süre sonra değiştirmiştim sanıyordum.Bir daha dikkat ederim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tespitin doğru.Yanlış demedim.Bundan bahsedilmemiş olması bunun cezası olmadığını göstermiyor.Aynı olay mevzubahis olduğu için o ayetteki ceza erkeğe iftira atana da uygulanabilir.

Ayet bu kadar açıkken kendinizi tanrınızın yerine koymanızı anlamam zor. Eğer tanrınız erkeğinde cezalandırmasını isteseydi cümlesini öyle kurardı. Ama öyle yapmamış çok net olarak sadece iffetli kadınlara 4 şahitsiz zina suçlaması yapanların cezalandırması emretmiş. Bu halde sözkonusu ayetin baştan savma yazıldığını iddia etmekte haksız mıyım?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayet bu kadar açıkken kendinizi tanrınızın yerine koymanızı anlamam zor. Eğer tanrınız erkeğinde cezalandırmasını isteseydi cümlesini öyle kurardı. Ama öyle yapmamış çok net olarak sadece iffetli kadınlara 4 şahitsiz zina suçlaması yapanların cezalandırması emretmiş. Bu halde sözkonusu ayetin baştan savma yazıldığını iddia etmekte haksız mıyım?

Evet Kuran'a göre bir erkeğe zina iftirasında bulunmanın cezası yoktur diyebiliriz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

1) O zaman bu durum adaletsizlik değil midir?

2) Erkeğin şerefi, hassasiyetleri yok mudur?

3) Bir erkek zina iftirasından zarar göremez mi?

4) Acaba bu ayet şahsi amaçla eni sonu düşünülmeden yazılmış olabilir mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

1) O zaman bu durum adaletsizlik değil midir?

2) Erkeğin şerefi, hassasiyetleri yok mudur?

3) Bir erkek zina iftirasından zarar göremez mi?

4) Acaba bu ayet şahsi amaçla eni sonu düşünülmeden yazılmış olabilir mi?

Kur'an'da kırmızı ışıkta geçmenin de cezası yoktur.İnsanlar adaleti tesis etmek için kurallar koyar.Bu mevzuda da insanlar bir ceza belirleyebilirler.En mantıklısı aynı cezanın verilmesi olur.Kur'an 'erkeğe iftira atana ceza vermeyin' diye bir hüküm içermediği için bizim böyle bir ceza belirlememiz Kur'an'a aykırı olmaz.

4-Acaba bu ayet bir olay üzerine inmiş olabilir mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'an'da kırmızı ışıkta geçmenin de cezası yoktur.İnsanlar adaleti tesis etmek için kurallar koyar.Bu mevzuda da insanlar bir ceza belirleyebilirler.En mantıklısı aynı cezanın verilmesi olur.Kur'an 'erkeğe iftira atana ceza vermeyin' diye bir hüküm içermediği için bizim böyle bir ceza belirlememiz Kur'an'a aykırı olmaz.

4-Acaba bu ayet bir olay üzerine inmiş olabilir mi?

Sorularıma tek tek cevap verirseniz daha faydalı bir tartışma olur. Ben sizin sorunuza cevap vereyim; evet bir olay üzerine yazılmıştır. Zaten ayetlerin çoğu bir olay üzerine yazılmıştır. Bunun ne önemi var? Kuran hükümleri genel (tüm zamanlara) değil mi?

Bu arada bir önceki yazdığınızı unutmayın.

Ben Kuran'da trafik cezası niye yok demiyorum, düzenlediği bir konuyu eline yüzüne bulaştırmış diyorum.

Evet Kuran'a göre bir erkeğe zina iftirasında bulunmanın cezası yoktur diyebiliriz.

tarihinde kafa tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sorularıma tek tek cevap verirseniz daha faydalı bir tartışma olur. Ben sizin sorunuza cevap vereyim; evet bir olay üzerine yazılmıştır. Zaten ayetlerin çoğu bir olay üzerine yazılmıştır. Bunun ne önemi var? Kuran hükümleri genel (tüm zamanlara) değil mi?

Bu arada bir önceki yazdığınızı unutmayın.

Ben Kuran'da trafik cezası niye yok demiyorum, düzenlediği bir konuyu eline yüzüne bulaştırmış diyorum.

Kur'an'da böyle bir ceza olmaması bizim koyamayacağımız anlamına gelmiyor.Direk olarak bu olaya ceza vermememiz gerektiği söylenseydi o zaman vermezdik işte.

tarihinde xseddx tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Böyle diyeceğine

24:4 - Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

Şöyle deseydi olmaz mıydı?

-----Birisine zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

Böyle demediğine göre siz nasıl oluyor da bu kadar net belirlenmiş bir alanda aklınız, vicdanınız almadığı için arzunuza göre ceza koymaya cesaret edebiliyorsunuz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Böyle diyeceğine

24:4 - Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

Şöyle deseydi olmaz mıydı?

-----Birisine zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

Böyle demediğine göre siz nasıl oluyor da bu kadar net belirlenmiş bir alanda aklınız, vicdanınız almadığı için arzunuza göre ceza koymaya cesaret edebiliyorsunuz?

Haklısın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tespit 2: Kuran'a göre namussuz olduğu düşünülen bir kadına zina iftirasında bulunmanın cezası yoktur.

Katılıyor musunuz?

Bir kadının iffetli olup olmadığını nasıl tespit ediyorsunuz?

Oradaki ifade 'evlilik dışı ilişkiye girmemiş kadın' anlamındadır.Böyle bir ilişkiye girip daha sonra tevbe edenleri de dahil edebiliriz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İddianızı neye dayandırıyorsunuz? İddianızın temeli; olsa olsa methodu mu, vicdanıma sığsa sığsa böyle sığar tesellisi yöntemi mi?

Hadi diyelim sizin dediğiniz gibi olsun. Kadın bir kez zina suçu işledi diye önüne gelenin kadına zina iftirası atması ve cezasız kalması sizce adil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...