Jump to content

Allah'ın sonsuz gücü.


Recommended Posts

Bediüzzaman’ın bu müşahedesi üzerinde biraz duracak olursak: Sabah namazının, kâinatın ve yer kürenin altı gün yaratılışından birinci gününü hatırlattığını; öğle namazının ikinci gününü, yani yeryüzünde insanın yaratıldığı günü; ikindi namazının üçüncü günü, yani insanlığın Son Nebîsinin (asm) geldiği günü; akşam namazının dördüncü günü, yani yerkürenin ve kâinatın kıyamet öncesi harap olduğu günü; yatsı namazının beşinci günü, yani yerkürenin ve kâinatın bütünüyle kapandığı kıyametin kopuşu sonrası günü; ikinci sabah namazının ise haşir sabahı olan altıncı günü hatırlattığını anlamak mümkün.

İlginçtir; Bigbang teorisine bakacak olursak, birinci gün, galaksilerin yaratılışına kadar kendi içinde gene altı zaman diliminde tamamlanıyor: Büyük patlama anında sıcaklık 12–14 trilyon derecededir. 1. Zaman dilimi: Yüzde bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık yüz milyar dereceye düşmüştür. 2. Zaman dilimi: Onda bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık otuz milyar derecededir. 3. Zaman dilimi: Bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık on milyar derecededir. 4. Zaman dilimi: On dört saniye sonraki zamandır. Sıcaklık üç milyar derecededir. 5. Zaman dilimi: Otuz beş dakika sonraki zamandır. Sıcaklık üç yüz milyon derecededir. 6. Zaman dilimi: Yedi yüz bin yıl sonraki zamandır. Sıcaklık beş bin derecededir ve galaksiler yaratılmıştır. Kâinatın tahmin edilen yaşı ise yirmi milyar senedir.

Bunları nereden fehmettin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 88
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İlginçtir; Bigbang teorisine bakacak olursak, birinci gün, galaksilerin yaratılışına kadar kendi içinde gene altı zaman diliminde tamamlanıyor: Büyük patlama anında sıcaklık 12–14 trilyon derecededir. 1. Zaman dilimi: Yüzde bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık yüz milyar dereceye düşmüştür. 2. Zaman dilimi: Onda bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık otuz milyar derecededir. 3. Zaman dilimi: Bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık on milyar derecededir. 4. Zaman dilimi: On dört saniye sonraki zamandır. Sıcaklık üç milyar derecededir. 5. Zaman dilimi: Otuz beş dakika sonraki zamandır. Sıcaklık üç yüz milyon derecededir. 6. Zaman dilimi: Yedi yüz bin yıl sonraki zamandır. Sıcaklık beş bin derecededir ve galaksiler yaratılmıştır. Kâinatın tahmin edilen yaşı ise yirmi milyar senedir.

Fussilet/9-12-. De ki: “Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” O, dört gün içinde, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.

Arada hiç benzerlik gören var mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

ölüm denen olguyu, yok olmak olarak kabul gören materyalist kişilere, ölüme çare buldunuzmu sorusunu iletip, ardından bahsi geçen ölümün sizin sandığınız gibi yok olup gitmek olmadığını belirttim.

tamam da bersan... ölümün sebebinin allah olduğu kesin kanıtlanmış bir şey midir ki, havalara giriyorsunuz? ölümden sonra dirilmeye girmedim daha...

Link to post
Sitelerde Paylaş

tamam da bersan... ölümün sebebinin allah olduğu kesin kanıtlanmış bir şey midir ki, havalara giriyorsunuz? ölümden sonra dirilmeye girmedim daha...

ölümün varlığı Allahın kanıtı değildir onun koyduğu nizamın, ölçünün, kanunların eseridir. ölümden sonra dirilmeye girseniz bile, ne sonuç elde edeceksiniz, açıklamaların tutarsızlığımı yoksa bilimle çelişmesimi, bir tanımlama yapılırken, insan yaşarken ve yaşadığı dünyada ölüm denen olguya şahit olmadığı için, sadece tasvirlerle ifade yapar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

"... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır" (Furkan suresi, 2)

"...Onun katında her şey bir ölçü (miktar ) iledir.(Rad suresi, ayet 8)

" Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer suresi, ayet 49)

Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; onların yaratılışını bir takım amaç ve hikmetlere dayandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

"Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık." (Duhan suresi, 38-39. ayetler)

"Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah'tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor." (Yunus suresi, 5)

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine göre Kurânın yaratılışı altı günle izah etmesi, insan dünyasının ve hayvan âleminin altı günde yaşayacağına işaret ediyor.7 Keza, Dokuzuncu Sözde Bediüzzaman, ikinci sabah namazı ile birlikte altı vakte ulaşan günlük namazların her birinin, altı gün yaratılıştan birini hatırlattığını, ondaki büyük inkılâpları gözler önüne serdiğini ve her bir zaman diliminde gerçekleştirilen yepyeni yaratılışla ilgili olarak Allaha şükretmek ve Allahın azametini ve kibriyasını bilmek için her bir zaman dilimine denk düşecek şekilde bir namazın emredildiğini bildiriyor.8

Bediüzzamanın bu müşahedesi üzerinde biraz duracak olursak: Sabah namazının, kâinatın ve yer kürenin altı gün yaratılışından birinci gününü hatırlattığını; öğle namazının ikinci gününü, yani yeryüzünde insanın yaratıldığı günü; ikindi namazının üçüncü günü, yani insanlığın Son Nebîsinin (asm) geldiği günü; akşam namazının dördüncü günü, yani yerkürenin ve kâinatın kıyamet öncesi harap olduğu günü; yatsı namazının beşinci günü, yani yerkürenin ve kâinatın bütünüyle kapandığı kıyametin kopuşu sonrası günü; ikinci sabah namazının ise haşir sabahı olan altıncı günü hatırlattığını anlamak mümkün.

İlginçtir; Bigbang teorisine bakacak olursak, birinci gün, galaksilerin yaratılışına kadar kendi içinde gene altı zaman diliminde tamamlanıyor: Büyük patlama anında sıcaklık 12â€14 trilyon derecededir. 1. Zaman dilimi: Yüzde bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık yüz milyar dereceye düşmüştür. 2. Zaman dilimi: Onda bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık otuz milyar derecededir. 3. Zaman dilimi: Bir saniye sonraki zamandır. Sıcaklık on milyar derecededir. 4. Zaman dilimi: On dört saniye sonraki zamandır. Sıcaklık üç milyar derecededir. 5. Zaman dilimi: Otuz beş dakika sonraki zamandır. Sıcaklık üç yüz milyon derecededir. 6. Zaman dilimi: Yedi yüz bin yıl sonraki zamandır. Sıcaklık beş bin derecededir ve galaksiler yaratılmıştır. Kâinatın tahmin edilen yaşı ise yirmi milyar senedir.

bir saidi dürzü kulu daha ...

yok ikinci sabah namazı yok bilmem kaçıncı sözde emrediliyor bla bla

bir yığın saçmalık, allahın kuranda anlat(a)madığı şeyleri din sayıp şeytanın dolmuşuyla cumaya gidiyorsunuz

kurşun işlemeyen deli saidin sanrılarını dini kurtarmak için kullananlara mı aciz diyeyim yoksa kendi kitabında anlattıklarını açıklamak, dinini kurtarmak için birine ihtiyaç duyan tanrıya mı aciz diyeyim, şaşırdım

Link to post
Sitelerde Paylaş

kuranda şöyle bir ayet var:

Hac süresi 47. ayet: Senden aceleyle azabı istiyorlar: Allah, vaadine asla ters düşmez. Şu da bir gerçek ki Rabbinin katındaki bir gün, sizin saymakta olduğunuzun bin yılı gibidir.

bir de şu ayet var

mearic süresi 4. ayet: Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

başlıktaki konuyla alakası var mı bilmem ama iki ayette bence çok enterans

Link to post
Sitelerde Paylaş

Delilleri kendiniz sunmuşsunuz teist arkadaşlar. Konuda sorduğum şey neden aşama olduğu neden anında yaratamadı? Allah minecraft mı oynuyor?

Sen hiç işe 30 dk'da metrobüsle gitme imkanın varken vapurla 1 saatlik sürecek yoldan gittin mi?Bunu arada sırada(güzel havalarda) yapan insanlar minecraft mı oynuyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş

bence allahın sonsuz güçlü olması gerekmiyor...

en güçlü olması yeterlidir...

sonsuz gücü kontrol etmek için yine sonsuz güç gerekli ...

kendini kontrol etmek için tüm gücünü harcayınca geriye bir iş yapabilmek için güç kalmıyor...

bu da güçsüz bir tanrı ortaya çıkarır ki o da mümkün değildir...

demek ki tanrının sonsuz güçlü olmaması gerekiyormuş...

Link to post
Sitelerde Paylaş

bence allahın sonsuz güçlü olması gerekmiyor...

en güçlü olması yeterlidir...

sonsuz gücü kontrol etmek için yine sonsuz güç gerekli ...

kendini kontrol etmek için tüm gücünü harcayınca geriye bir iş yapabilmek için güç kalmıyor...

bu da güçsüz bir tanrı ortaya çıkarır ki o da mümkün değildir...

demek ki tanrının sonsuz güçlü olmaması gerekiyormuş...

Bunu idda eden kendisi :) bence dediğin gibi ancak sonsuz gücü kontrol edebiliyor. Bize vakit ayıramıyor kendisi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunu idda eden kendisi :) bence dediğin gibi ancak sonsuz gücü kontrol edebiliyor. Bize vakit ayıramıyor kendisi.

sonsuz kavramıyla ilgili şöyle bir alıntı var...

Matematikte sonsuz kavramı 19. yüzyıl sonuna kadar tam olarak bilinmiyordu; bu kavramla ilgili büyük bir karışıklık söz konusuydu. Bu karışıklık, Georg Cantor tarafından ortaya koyulan kümeler kavramının gelişmesiyle birlikte matematikte ‘"sonsuz"un ne anlama gelmesi gerektiği anlaşıldı. Buna göre, bütün sayma sayılarının oluşturduğu küme ile çift sayılar kümesi eşit büyüklüktedir örneğinden yola çıkarak sonsuzluğun tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Alt kümelerinden birine eşit olan bir küme sonsuzdur.

eğer bu doğruysa allah sonsuz güçlüdür şejklinde çevrilen ifadeler yanlış çevriliyor demektir...

çünkü insanlar bu kavramı bilmeden onun sonsuz güçlü olduğunu nasıl söyleyebilirlerdi ki...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen hiç işe 30 dk'da metrobüsle gitme imkanın varken vapurla 1 saatlik sürecek yoldan gittin mi?Bunu arada sırada(güzel havalarda) yapan insanlar minecraft mı oynuyor?

Tanrı ile insanı karıştırma. Biz buna spor diyoruz. Şu güzel havanın tadını çıkaralım gezelim biraz diyoruz. Allahın bunlarla ne işi var? O zevkleri olan bir varlık mı? Anında yaratmadı da zevkine mi evre evre yarattı dünyayı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...