Jump to content

İslam Hangi İnsansal Yetileri Neden ve Nasıl Etkilemektedir?


Recommended Posts

Sn Sağ Duyu

Sorunuza, kerim olan Kur'an ayeti ile cevap vermek istiyorum.

Sevgili Allah diyor ki: Şüphesiz inananlar, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiiler, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi iş yapanlara, Rableri katında mükafat vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Bakara suresi 62 Ayet'i Kerime.

Esen kalın

Ateist olup iyi iş yapanlara ne olacak?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 54
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Sevgili Sağ Duyu

Sevgili Allah'ın kerim olan ayetlerinden alıntıladığınız ve sormuş olduğunuz sorularınıza, sosyoloji, psikoloji ve siyasi pencerelerden bakarak cevaplar verdim.

Sizin vermiş olduğunuz ayetlerin hedef kitlesini de açıkladığımı düşünüyorum.

Bu noktadan sonra bizlere düşen görev, meseleyi sosyal ve siyasal etkenleri de ıskalamadan, selim bir akıl ve sağ duyu ile tahlil etmektir.

Bakara suresi 62 ayeti kerimenin ( Mekki, Medeni tahlilini henüz gerçekleştirmedim) sosyal ve siyasal açıdan insanın sevgili Allah katın da hangi kriterleri ifa ettiğinde değer kazanacağını net olarak açıkladığını, ha keza bu ayet te ifade edilen sevgili ,"Allaha ve ahiret gününe iman ederek salih amel işleyen insanların rableri katında mükafatları vardır onlara korku da yoktur" ifadesi ile sevgili Rabbimiz insan adı verilen canlıya bakış açısını netleştirmiştir diye düşünmekteyim.

Esen kalın

tarihinde Mesudi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateist olup iyi iş yapanlara ne olacak?

Sevgili Xseddx

Hüküm ve hikmet sadece sevgili Allah'ındır. Ateist olan, ancak salih amel işleyen kişilerin hükmü, sadece sevgili Allah'ın tasarrufundadır.Sevgili Allah'ın hükümleri karşısın da biz kullarına sadece "Amenna" demek düşer.

Esen kalın

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu din İslam değil. Yeni bir din uyduruyorsunuz Mesudi kardeşim.

Siz bir fantezi alemine yaşıyorsunuz.

Sizin her başlıkta kan kustuğunuz din de İslam değil.

Sizin uydurduğunuz bir şey.

tarihinde xseddx tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu din İslam değil. Yeni bir din uyduruyorsunuz Mesudi kardeşim.

Siz bir fantezi alemine yaşıyorsunuz.

Sevgili Hacı bey

Düşüncelerinizi saygı ile karşılıyorum, lakin katılmıyorum.

Esen kalın

Sizin uydurduğunuz şey de İslam değil.

Sevgili Xseddx

Yalın ve sağduyu lu tespitiniz için teşekkür ediyorum. İfrat ve tefrit arasında ki orta yolu bulup, sırat-ı müstakim'e ulaşabilirsek, doğrular net olarak ortaya çıkacaktır diye inanıyor ve düşünüyorum.

Esen kalın

tarihinde Mesudi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sizin her başlıkta kan kustuğunuz din de İslam değil.

Sizin uydurduğunuz bir şey.

Senin inandığın din de gerçek İslam değil. Onu en iyi tanıyan biz ateistleriz.

Sen her iletiye maydonoz olan bir gevezesin. İslam'ı bilmiyorsun ve öğrenmiyorsun da..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Senin inandığın din de gerçek İslam değil. Onu en iyi tanıyan biz ateistleriz.

Sen her iletiye maydonoz olan bir gevezesin. İslam'ı bilmiyorsun ve öğrenmiyorsun da..

Bu hakareti başkasından duysam üzülebilirdim ama senden işittiğim için üzülmek bir yana seviniyorum. :)

sed, evrim Kuranla çelişmez, atalarım yarı maymun yarı insan derken, 5 vakit namaz yok İslamın şartları diye birşey yok insan et kemik ve kandır ruh diye birşey yok derken senin ki İslam oluyorda başkasının ki neden olmuyor.

''İslam kana susamış,cani bir dindir,Muhammed yaşamamıştır,İslam insanlığın başındaki en büyük beladır.'' diyen bir insanın dini yorumlarını da meşru görmemi bekleme.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kitle hareketlerinin doğasını bilirsek, İslam'ın insansal yetileri neden ve nasıl etkilediğini daha iyi anlayabiliriz.

Kitle hareketlerine katılanlar çoğu kere doktrinleri ve inançları ne olursa olsun, davaları için ölümü bile göze alabilen, bir bütün olarak davranma eğiliminde olan bireylerdir. Bu hareketler bünyelerinde fanteizmi, coşkuyu, tutkulu bir umudu, nefret ve hoşgörüsüzlüğü barındırırlar. Hareketlerin hepsi müritlerinden ve izleyicilerinden sorgulanmayan bir iman ve karşılığı olmayan tek taraflı bir sadakat beklerler.

Her ne kadar fanatik Hristiyanlarla, fanatik Müslümanlar ve Naziler, ya da komünistler arasında bazı önemli farklar varsa da, onların bir araya gelmesinden sorumlu fanetizm aynı insansal yetilere hitabetmektedir. Kitle hareketine katılanların büyüyüp yayılmasını ve dünyaya hükmetmesini sağlayan güç de aynı yetilerle ilgilidir.

İslam Müslümanların sürü mentalitisine hitabederek toplu hareketlerini sağlayan ve dünyaya hükmetme isteklerini stimüle ederek onları kendi güdülerine esir eden bir kitle hareketidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında sorun İslam'da değil. İnsanlıkta..

İslam insanı kendine esir eden sosyal kurumlardan sadece birisi.

Diğerleri de var.. Komünizm, Nazizim gibi. Hristiyanlık gibi. Aşırı milliyetçilik ve ırkçılık gibi..

İnsanlar bu eğilimlerden yeterince etkilenirlerse, bu etkiden kurtulmaları mümkün olmayabilir.

Yani sorumlu Allah ve İslam değil. Sorumlu insanın doğası.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Hacı Bey

İzin verirseniz, bu iletinizi evrensel düşünce boyutuna çekmek istiyorum.

Kitle hareketlerinin doğasını bilirsek, ateizmin ve teizmin insansal yetileri neden ve nasıl etkilediğini daha iyi anlayabiliriz.

Kitle hareketlerine katılanlar çoğu kere doktrinleri, inançları ve inançsızlıkları ne olursa olsun, davaları için ölümü bile göze alabilen, bir bütün olarak davranma eğiliminde olan bireylerdir. Bu hareketler bünyelerinde fanteizmi, coşkuyu, tutkulu bir umudu, nefret ve hoşgörüsüzlüğü barındırırlar.

Hareketlerin hepsi müritlerinden ve izleyicilerinden sorgulanmayan bir iman ve karşılığı olmayan tek taraflı bir sadakat beklerler.

Her ne kadar fanatik ateistler ve teistler ve Naziler, ya da komünistler arasında bazı önemli farklar varsa da, onların bir araya gelmesinden sorumlu fanetizm aynı insansal yetilere hitabetmektedir. Kitle hareketine katılanların büyüyüp yayılmasını ve dünyaya hükmetmesini sağlayan güç de aynı yetilerle ilgilidir.

ateizm, ateistlerin ve inanç ise teistlerin sürü mentalitisine hitabederek toplu hareketlerini sağlayan ve dünyaya hükmetme isteklerini stimüle ederek onları kendi güdülerine esir eden bir kitle hareketidir.

Esen kalın

Link to post
Sitelerde Paylaş

Birde direnç mekanizması var, akla mantığa uymayan dini metinlerin bu insanları dinden çıkarması gerekirken, temize çıkararıp süsleyip makyaj yapıp satmaya devam etme durumu var ''Şunu demiş olmalı'' diyerek dinden bağımsız tek kişilik bir din oluşturup bunu yaşatma çabası.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Sağ Duyu

Sevgili Allah'ın kerim olan ayetlerinden alıntıladığınız ve sormuş olduğunuz sorularınıza, sosyoloji, psikoloji ve siyasi pencerelerden bakarak cevaplar verdim.

Sizin vermiş olduğunuz ayetlerin hedef kitlesini de açıkladığımı düşünüyorum.

Bu noktadan sonra bizlere düşen görev, meseleyi sosyal ve siyasal etkenleri de ıskalamadan, selim bir akıl ve sağ duyu ile tahlil etmektir.

Bakara suresi 62 ayeti kerimenin ( Mekki, Medeni tahlilini henüz gerçekleştirmedim) sosyal ve siyasal açıdan insanın sevgili Allah katın da hangi kriterleri ifa ettiğinde değer kazanacağını net olarak açıkladığını, ha keza bu ayet te ifade edilen sevgili ,"Allaha ve ahiret gününe iman ederek salih amel işleyen insanların rableri katında mükafatları vardır onlara korku da yoktur" ifadesi ile sevgili Rabbimiz insan adı verilen canlıya bakış açısını netleştirmiştir diye düşünmekteyim.

Esen kalın

Nisa/136. Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini,kitaplarını,peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.

Nisa/(150-151) Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler,(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

Maide/68. De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.

Anlaşılan sen cevap vermek yerine kıvırmaya devam edeceksin, bakalım başka müslümanlar ne düşünüyor:

Bu verilen ayetlere göre Muhammed'e ve Kuran'a inanmayan, bunları reddeden biri cennete gidebilir mi?

Sevgili Xseddx

Hüküm ve hikmet sadece sevgili Allah'ındır. Ateist olan, ancak salih amel işleyen kişilerin hükmü, sadece sevgili Allah'ın tasarrufundadır.Sevgili Allah'ın hükümleri karşısın da biz kullarına sadece "Amenna" demek düşer.

Esen kalın

Ya elinde Allah'tan geldiğine inandığın bir kitap var ve bu kitapta kimlerin cennete kimlerin cehenneme gideceği belirtilmiş, hala lafı dolandırıp duruyorsun. Kuran'a göre zina haram mıdır desem ona da herhalde hüküm ve hikmet Allah'ındır deyip işin içinden çıkacaksın. Allah hükmünü vermiş işte Kuran'da, benim peygamberime ve kitabıma inanmayanları cehenneme atıp sonsuza kadar yakacağım demiş. Ama sen Allah dönektir, kitapta öyle der ama uygulamada başka yapar diyorsan sen bilirsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...