Jump to content

Hz. Muhammed içki içer miydi? Hadisler bu konuda ne diyor?


Recommended Posts

Hadislerde peygamber Muhammed'in ve sahabilerin içki içtiği söz konusudur.

Bunlara hadislerden örnek göstermek zor bir şey değil.

Sadece Muhammed peygamber değil, hadislerde mesela Muhammed'ten önce yaşamış olan peygamberlerin, örneğin Nuh Tufanından sonra peygamber Nuh'un veya Hz. İsa'nın göğe yücelirken de içki içtikleri de anlatılır.

Gelelim Kuran'a..

Kuran ayetlerinde alkolun (içkinin) haram olduğu yazmaz ama pislik diye nitelendirilir. Mesela domuz eti veya leş gibi yiyecekler için doğrudan ve çekincesiz haram nitelendirilmesini bulmak mümkün. Ama bu durum alkollü içkiler için söz konusu değil. İçki Kuran'da öyle işlenmiştir ki, bir Müslüman haram olup olmadığı konusunda istediği gibi karar verebilecek durumdadır. Eğer içki haram olsaydı mesela o da aşağıdaki listeye eklenebilirdi. Burada Muhammed “Bu sayılanlar dışında yiyecek ve içecek konusunda Kur’an’da başka haram bulamıyorum” diyerek net bir şekilde talimat bile vermiş:

“De ki (ey Muhammed), bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka haram kılınmış bir şey (yiyecek ve içecek olarak) bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yemek zorunda kalırsa yiyebilir.” Enam 145

Ve aşağıdaki ayet ise daha garip. Ayette sarhoşluğun namaz için sorun olduğu belirtilmiş. Ama aynı ayete göre namaz dışında kalan zamanlarda sanki içki içmekte sorun yok gibi.

“Ey iman edenler, sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız.” Nisa 43

Tekrar hadislere dönelim. Muhammed peygamberin şarap içtiğine dair güvenilir kaynaklar bulmak mümkün. Hatta içkiyle abdest aldığı, veya Veda Haccında Kabe'yi tavaf ederken de içtiğini söyleyen, bunun yanında sert içkinin içine su katarak içtiğini de anlatan hadisler mevcut. Yani alkol yasaklandıktan sonraki dönemlerde de.

Ama aksi şekilde alkol yasaklandıktan sonra kendisine hediye edilen tulum dolusu şarapları "artık içki yasaklanmıştır" diye red ettiğini ve alkola karşı birbiriyle bağdaşmayan ambivalans tutumlar izlediğini görmek de mümkün.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 73
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

hadis mevcut hadis mevcut diyorsun ama konuyla ilgili herhangi bir hadis görmüyorum yazıda..

İddiam ortada sayın H-D. Hz. Muhammed içki içmiştir diyorum ve hadislerin bunu anlattığını söylüyorum.

Soru şu; Siz mi bu hadisleri benden önce ortaya döküp buna dair dine uygun yorumlar getireceksiniz ve savunacaksınız yoksa bunu ben mi yapayım?

Benim arzum bu hadisleri Müslümanların irdeleyip bir karara bağlaması.

Yok eğer "peygamberin içki içtiğini ömrümde duymadım, bunlar iftira" diyorsanız benim de size "o halde siz nasıl Müslümansınız da haberiniz yok" sorusunu sormam abes olmayacaktır.

Ama bu hadisleri bildiğinizden ve kendi yorumunuz olduğundan yola çıkıyorum.

Yoksa burada Müslümanlara kendi dinlerini öğretmek zorunda kalırsak daha çok işimiz olacak..

Link to post
Sitelerde Paylaş

arkadaşım madem bir konuyu yazıyorsun, elinde ne varsa yaz.. Hz muhammed değil peygamberliği vaktinde peygamberlikten önce de mümtaz bir kişilikti ve Allah onu günahlardan alıkoymuştur.. kadınlı erkekli bir düğüne gidecekken Allah tarafından yolda uyutuluyorki günaha girmesin.. yani peygamber toplumun en mümtaz kişileridir.. sen zannediyormusun ki yoldan geçen adam tesadüfen peygamber oluyor:):)

Link to post
Sitelerde Paylaş

hadislerin %90 ı uydurulma olduğu için artık hadis konuları açmak bunlar üstünde tartışmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.

bazı müslümanlar kuranı hadislerle anlamaya çalışıyor ama çok yanlış çünkü hadislerin çoğu uydurulma kuranı kuranla anlamak en doğru yöntemdir çünkü kuran herşeyi açıklar.

uydurulma hadisleri gruplarsak zaten neden çoğunun yanlış olduğu kanısına kapıldığımı anlarsınız ;

1) DİNİ BOZMAK, DEJENERE ETMEK İÇİN UYDURMALAR

2) SİYASİ AYRILIKLARDAN KAYNAKLANAN UYDURMALAR

3) DİNİ EKSİK ZANNEDİP, KENDİNCE DİNİ KURTARANLARIN UYDURMALARI

4) DİNİ SEVDİRMEK İÇİN UYDURMALAR

5) MEZHEPLERİNİ, FİKİRLERİNİ DOĞRU ÇIKARMAK İÇİN UYDURANLAR

6) ZORLAMA ALTINDA UYDURANLAR

7. MADDİ ÇIKAR SAĞLAMAK İÇİN UYDURANLAR

8. MANEVİ ÇIKAR SAĞLAMAK İÇİN UYDURANLAR

9. GELENEK VE GÖRENEKLERİ DİNSELLEŞTİRMEK İÇİN UYDURANLAR

10. DİĞER DİNLERDEKİ UYDURMALARIN DİNİMİZE TAŞINMASIYLA OLUŞAN UYDURMALAR

zaten hadislerin %90 ı bu kategorilere giriyor ben hadislerin sadece uygulama (ibadet) gibi kısımlarını dikkate alıyorum.

tarihinde muslim physicist tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Hz muhammed değil peygamberliği vaktinde peygamberlikten önce de mümtaz bir kişilikti ve Allah onu günahlardan alıkoymuştur.

Ölümünden 3 yıl öncesine kadar ona her yıl tulumlar dolusu şarap hediye edilirdi. Sonra Uhud savaşındaki olaylar yüzünden içki yasaklandı. Ondan sonra bu hediyeleri almadı denir. Kendisine hediye edilen bu tulumları kim içiyordu?

Başka bir hadiste açık şekilde içtiği, sert olduğu ve o kadar koku vermiş ki içine hatta su katıp içtiği anlatılır:

Hz. Muhammed’in içinde bulunduğu meclise bir adam geldi ve onun yanında oturdu. Hz. Muhammed ondan sert bir koku aldı ve “Ne içmişsin” diye sordu. Adam, nebiz içtim dedi. Hz. Muhammed, hele içtiğinden getir bir bakalım dedi. Adam getirince Hz. Muhammed içine su döküp içti ve “Eğer içtiğiniz böyle sertse o zaman benim gibi içine su katıp ondan sonra için” dedi. İbni Ebi Şeybe, Musannaf, no: 24344, cilt 8/107.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed'in doğrudan veya dolaylı olarak içki içtiğine yönelik bir hadis yoktur. Ama Hadis'ler yorumlanarak bu tür bir kanıya varmak mümkün olabilir... Mesela çobanlık yaptığı dönemlerde sürüyü bırakıp bir düğüne gittiği, içki içilen bu düğünü seyrederken uyuyup kaldığı anlatılır. Uyumasını alkol alıp sızmış olduğu şeklinde yorumlanabilir..

Her ne kadar Muhammed'in içki içtiği üzerine bir bilgi yoksa da, sirke içmesi ile ilgili Hadis'ler mevcuttur.. Bilindiği üzere sirke yüzde beş alkol içerir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

hadislerin %90 ı uydurulma olduğu için ...

Siz buna böyle inanıyor olabilirsiniz, ancak İslam aleimin %90'ı ise hala bu hadislere inanıyor ve doğru farz sayıyor. Hatta İslam ulemasının yüzde 90'ı bile hadislere itibar ediyor. Hadisler arasında zıt görüşler olduğu için hadisleri tümden yok saymak basitçiliğe kaçmaktır ve İslam'daki çelişkileri kasıtlı olarak göz ardı etmek demektir sadece.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ölümünden 3 yıl öncesine kadar ona her yıl tulumlar dolusu şarap hediye edilirdi. Sonra Uhud savaşındaki olaylar yüzünden içki yasaklandı. Ondan sonra bu hediyeleri almadı denir. Kendisine hediye edilen bu tulumları kim içiyordu?

çamur at izi kalsın... ben seni tanımama rağmen seninle ilgili 100lerce şey söyleyebilirim.. bir gerçeğe ve kaynağa dayanmadıktan sonra dilin kemiği yokki büzesin.. insanoğlu ağzına geleni söylüyor işte.. hadise gelince.. ben kimin rivayet ettiğine bakarım.. muslim veya buhari nakletmemişse şüpheyle yaklaşırım..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Her ne kadar Muhammed'in içki içtiği üzerine bir bilgi yoksa da, sirke içmesi ile ilgili Hadis'ler mevcuttur.. Bilindiği üzere sirke yüzde beş alkol içerir...

Çoğu sarhoş eden bir maddenin azı da haramdır hadisine ne diyeceğiz peki?

çamur at izi kalsın... ben seni tanımama rağmen seninle ilgili 100lerce şey söyleyebilirim.. bir gerçeğe ve kaynağa dayanmadıktan sonra dilin kemiği yokki büzesin.. insanoğlu ağzına geleni söylüyor işte.. hadise gelince.. ben kimin rivayet ettiğine bakarım.. muslim veya buhari nakletmemişse şüpheyle yaklaşırım..

Sıkıştığınız zaman ille de bir bahane bulmaya çalışırsınız, bunu hep yaparsınız. Bu inandırıcı bir yöntem değil.

İbni Abbas’ın anlatıyor: Hz. Muhammed son haccında bir yerde dinleniyordu ve o sırada içecek bir şey istedi. Abbas (Hz. Muhammed’in amcası), sana evlerimizde yaptığımızdan verelim mi dedi. Hz. Muhammed, herkesin içtiğinden bana verin dedi. Sonunda Abbas ona bir bardak nebiz verdi. Hz. Muhammed onu koklayınca çok sert buldu ve geri çevirdi. Abbas, sen Mekkelilerin içeceğini bozuk mu buldun deyince, Hz. Muhammed bir daha bardağı geri istedi ve ona zemzem suyundan kattıktan sonra (hafifletmek için) içti, sonunda da “Siz de içerken ağır geldiğinde onun sertliğini su ile giderin, ondan sonra için” dedi. Fahrettin Er-Razi, Tefsiri-i Kebir, Bakara suresi 219. ayet açıklaması

Link to post
Sitelerde Paylaş

Siz buna böyle inanıyor olabilirsiniz, ancak İslam aleimin %90'ı ise hala bu hadislere inanıyor ve doğru farz sayıyor. Hatta İslam ulemasının yüzde 90'ı bile hadislere itibar ediyor. Hadisler arasında zıt görüşler olduğu için hadisleri tümden yok saymak basitçiliğe kaçmaktır ve İslam'daki çelişkileri kasıtlı olarak göz ardı etmek demektir sadece.

hadislerin hepsini tümden yok saymam beni dinden çıkarmaz ben %10 kadarının doğru olduğu düşüncesindeyim.o dediğin alimlerden banane biz tartışıyoruz burda hadisler arasındaki ilişkiden banane ben kuran ile hadis ilişkisinden bahsediyorum hadislerin %90 ı kuranla paralel değil bu yüzden kabul etmiyorum.çünkü kuranda biz bu kitapta herşeyi açıkladık diyor böyle bir ayet varken ben neden hadislerle hareket edeyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

hadisin doğru olduğu varsayımı altında içki kelimesinin geçtiği yeri bana göster..

konuyu öyle allandıra ballandıra sunuşun vardı ki ben merak ettim açıkçası kosmopolit arkadaşın elinde ne var diye.. yok ayetler yok hadisler cafcaflı sözler.. sonunda altında içinde içki kelimesi geçmeyen bir hadis buldu ve getirdi.. yani ne diyeyim..

Link to post
Sitelerde Paylaş

hadislerin %90 ı uydurulma olduğu için artık hadis konuları açmak bunlar üstünde tartışmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Al-Buhari , Sahih Muslim, Kac ülkeler bu kitaplara göre yönetiliyor. Bütün Hocalar bu Kitaplara göre yasiyorlar bu Kitaplara göre anlatiyorlar.

Sende burda bunlarin 90% yanlis diyorsun , ilginc.

Sen yani Islami herkesden daha iyi biliyorsun. Iranda su anda secimler var , git katil senin gibi büyük bir Hocanin kazanma sansi hemen hemen 90% .....

tarihinde Gaelo tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sahih Muslim: "Drinks, Drinking wine and fermentation" Narrated by Gaber bin Abdullah: We were with the messenger of Allah, PBUH and he asked for a drink. One of his men said: "Oh Messenger of Allah, Can we offer you wine to drink?" He said Yes. He (Gaber) went out looking for the drink and came back with a cup of wine. The messenger (Peace Be Upon him) asked:”Have you fermented it, even with one piece of ferment?” He (Gaber) said "yes" and he (Muhammad) drank. Sahih Muslim - Hadith #3753

Narrated by Abdullah bin Masoud (May God be pleased with him): He was with the Messenger of Allah peace be upon him on the night of the jinn when he asked him if he had water. He answered that he had wine in a pot. Mohammed said: Pour me some to do ablution and he did. [The] Prophet peace be upon him [said]: "O Abdullah bin Masood it is a drink and a purifier." Musnad Ahmad - Hadith #3594

Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu narrates, we were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked for something to drink. One of the companions asked: O Prophet of Allah, shall we not give you nabeez to drink? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said yes, why not! This companion left quickly and came back with a cup of nabeez. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, why didn’t you cover the cup even though it may have been with a stick. Thereafter he drank from it.

tarihinde anarkom tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Etanol kendiliğinden oluşmadı ben yarattım diyor.

Bakara 219. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.

Nahl 67. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ravi : Aişe

Hadis : Biz Resulullah (sav) için sabahleyin tuluk içerisine nebiz kurardık, efendimiz onu akşamleyin içerdi, akşamdan kurardık sabahleyin içerdi." Hz. Aişe devamla der ki: "Biz su kabını, biri sabah, biri akşam olmak üzere günde iki kere yıkardık."

HadisNo : 2282

Ravi : Cabir

Hadis : Resulullah (sav) kuru üzümle hurmanın, taze hurma ile hurmanın karıştırılmasını yasakladı ve dedi ki: "Kuru üzümle hurmayı, koruk hurma ile olgun hurmayı karıştırarak birlikte nebiz kurmayın."

HadisNo : 2284

Ravi : Ebu Katade

Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Çağala hurma ile olgun hurmadan beraber nebiz yapmayın. Olgun hurma ile kuru üzümden de beraber nebiz yapmayın. Herbirinden ayrı ayrı nebiz yapın."

HadisNo : 2285

Ravi : Aişe

Hadis : Biz, Resulullah (sav) için kuru üzümden nebiz kurardık, içerisine de hurma atardık.

HadisNo : 2288

Ravi : Abdullah İbnu Yezid el-Hutami

Hadis : Hz. Ömer (ra) bize şunu yazdı: "Emma ba`d: Şarabınızı ondaki şeytanın hissesi gidinceye kadar kaynatın. Zira onda şeytanın iki, sizin de bir hisseniz vardır."

HadisNo : 2291

Ravi : İbnu Ömer

Hadis : Resulullah (sav), çömlekte, kabak ve ziftli kaplarda yapılan nebizi(n içilmesini) yasakladı.

HadisNo : 2293

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslâm tarihinde müslümanların mağlup oldukları ilk savaş olan uhud savaşının mağlubiyet ile neticelenmesinin sebebleri hakkında çeşitli şeyler söylenmektedir. Ancak Buhari’nin Cabir’den (radıyallahu anh) rivayet ettiği bir hadiste ‚‘ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا ‚‘ ‚‘Bir takım insanlar uhud harbinin gecesi sabaha kadar içki içmişlerdi. O gün bunların hepsi şehid olarak öldürüldüler. Bu, şarabın haram kılınmasından önceydi.‘‘ (Buhari, tefsir, 4618) denilmektedir. Buna göre uhud savaşının mağlub olarak bitmesinin esas sebebi müslümanların savaşa sarhoş çıkmalarıdır.

Uhud savaşı miladi 625 yılında meydana geldiği zaman islâm dinin de şarap henüz haram kılınmamıştı. Her ne kadar bir kısım şii tefsirleri içki’nin Mekke dönemin de A’raf suresi 33. ayeti kerimesi ile haram kılındığını ( el’ mizan fi tefsiri’l kur’an,c: 6 sh: 182) söylemekteyse de, ehl-i sünnet uleması içkinin uhud savaşından sonra haram kılındığın da müttefiktirler. Nitekim şarab haram kılınmadan önce müslümanların namaz kılmaya sarhoş olarak gelmelerinden ötürü resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ‚‘sarhoş olarak namaza yaklaşmayın‘‘ şeklinde ilan ettirdiği de bilinmektedir. Dolayısıyla o zaman helal olan bir şeyin içilmesi de yadırganacak bir husus olamaz. Şarab haram kılınmadan önce başta Hz. Hamza (radıyallahu anh) olmak üzere ( hatta bazı tefsirlerde Hz. Hamza’nın (radıyallahu anh) içki içtiği bir zaman sarhoşken Hz. Ali’nin (radıyallahu anh) bir devesini keserek cigerini meze yaptığı rivayet edilmektedir) bir çok sahabe-i kiram (radıyallahu anhum) şarab içiyorlardı. Ancak şarab haram kılındıktan sonra bir iki istisna ( henüz haberi olmayanlar) haricinde bütün sahabe’nin (radıyallahu anhum) içkiyi bıraktıkları sabittir.

tarihinde anarkom tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İbrahimi dinlerin hiç bir peygamberi tarihte yaşamamıştır.Onlar Sofiler tarafından adlandırılan manevi mefhumlardır.Oda Aşktır.aşk ise karşılıksız sevgidir.Yani Muhammed Mushafta belirtilen Nefsin Radiyetül Mardiye makamıdır.Bu makama Makamı Mahmudiyette denir.Bektaşi ve Aleviler ise Nuru MuhammedAli derler.Soruyu şöyle sorarsak şayet:Peygamberleri anlatan sofiler içki içerlermiydi?Evet içerlerdi derim.Bu insanlar aynı zamanda şairdiler.Bakın İsa YEMLİKTE doğdu ve O yemliğe Çobanlar davet edildi.O yemlik aynı zamandada Demlikti.Çobanlar ise sofilerdi.Evet İsa Bir fakir sofinin çilingir sofrasında o fakirin aklı gönlünde doğdu ve orada İkileme düşüp gerildi.Aynı şeyler Arap sofileri içinde mevzubahistir.Muhammedde o Sofrada (Maide) doğdu.

Süre geldik ezeliden

Şerabi la yezaliden

Pirim Muhammedaliden

İçenlere hımar olmaz

Link to post
Sitelerde Paylaş

6:145 De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ...

Yukarıdaki ayette mevzubahis yiyecekler zaten.Bu nedenle alkollü içkilerden bahsedilmemiş.

4:43 Ey iman edenler, sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız.

Allah geleceği bilir.İçki içen müslümanlar yok mudur?Vardır elbette.Bu ayet de bu nedenle inmiş olabilir.Ayrıca bu ayetten namazda ne söylediğimizi bilmemiz gerektiği anlaşılıyor.Yani anlamını bilmeden Arapça dua okuyanlar uyarılıyor.Anlayana.

5:90 Ey inananlar!Sarhoş edici maddeler, kumar, kutsal taş ve türbeler, şans oyunları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının ki kurtulasınız.

Bunlardan sakının ile bunlar haramdır demedin ne farkı var?Bence pek yok. :)

tarihinde bizon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...