Jump to content

Kabe ve Totem arasındaki farklar nelerdir?


Recommended Posts

Kabe etrafında dönerek tapınmak ile, bir totem etrafında dönerek (dans ederek) tapınmak

Kabeye doğru dönerek yerlere kapanmak ile, bir toteme doğru dönerek yerlere kapanmak

Kabeye doğru dönerek el açmak ile, toteme doğru dönerek el açmak (el birleştirmek vs)

Bunlar aynı şeyler değil mi?

Kabe bir Totem değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kabe'nin İslam dini ile ilgisi yok zaten. Çünkü Kabe çok önceden vardı ve o dönemde o bölgede yaşayan halklar aynen bugünküne benzeyen ( ihram) kıyafetler giyerek kabenin etrafında yedi kez dönüyorlardı. O dönemde gökteki gezegen sayısı (ya da tanrı diyelim ) yedi olarak bilindiği içğn her dönüş bir gezegene tapınma şeklindeydi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

İhsan Eliaçık'ın kabe hakkında tam söyleyemediği bazen olumsuz, bazen metafor yaptığı görüşleri var.

kabeyi metafor olarak değerlendiren başka ilahiyatçılarda çıkabilir

Bütün evren Allah’ın sınırsız ve boyutsuz gücü etrafında dönmektedir.

Kâbe etrafında dönme (tavaf) işte bu kozmolojik döngüye sosyolojik katılımdır {ie2011}

tarihinde Tumagü tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Totem , bazı ilkel klan ve

kabilelerden, onların atası sayılan

hayvan veya bitkiye verilen isimdir.

Kabe ne hayvan ne bitki seklinde.

islam dininden once kabe icinde putlar oldugu soyleniyor.Putlar hayvan yada bitki seklinde ise totem diyebiliriz.

Kabeye dogru yonelmeden kilinan namaz kabul edilmedigine gore Kabe de bir cesit puttur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

KABE ,müslümenlerin putperest dediklerinin kurduğu bir putlar alanıdır.

Her kabılanın 1 veye birden fazla putu vardı KABEDE.

Kureyş kabilesinin sanırsam 5 adat putu vardı burada.

Müşrikler ,bugünkü müslümenlerin yaptığı haccın tıpkısının aynısını yapıyorlardı.

Kurbandada öyle.

Namazı Araplar Hintlilerden almışlardır.

Hintcede NAMAZ NAMAZKARADIR.

Kureyş müslümenleri Kabedeki putları kırıp attılar biri harıç.O put,kureyşin en büyük putuydu.

O put deniyürki hala etrafında dönülen dört duvarın içindeymiş.

Şimdilik kalın sağlıcahla

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

İslamiyetten Önce Kabedeki Putlar Hakkında Bilgi

İslamiyetten Önce Çok sayıda put bulunuyordu.Her kabilenin kendi tanrılarının putlarının yanısıra Lat, menat, Uzza adlı 3.lü put ve Hubel adlı put en tanınmış olanlarıydı.Bazı kaynaklarda, İslamiyetten önce Kabe'nin hristiyan kilisesi olduğu ve hubel'in Hz.İsa'yı temsil ettiği, Hz.Muhammed'in bunu bildiği için onu kırmadığı bilgisi de mevcut.

İslâmiyetten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kâbe'de 360 tane put bulunmaktaydı. Bunların en büyüğü en güçlüsü Al-İlâhî'nin Güneş'le evli olup Al-Uzza, Al-Menat ve Al-Lât adlı üç kızı olduğuna inanılırdı. Mekke’nin fethinden sonra putlar kırılmıştır. Yezid ve İbn-i Zübeyr savaşında Kâbe, mancınık atışından isabet alarak yıkılmış ve yanmıştı. İbn-i Zübeyr, Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa etti. Mervan döneminde ise Kâbe eski haline döndürüldü.

Kanûnî tarafından onarılan Kâbe, beşinci onarımını I. Ahmed döneminde görmüş, IV. Murad döneminde yine sel baskını sonucu yıkılmış ve hemen onarılmıştır. Kâbe'nin içinde dokuz adet oyma, bir adet altın kabartma ayet, işlemeli tahta bir sandık, oymalı ve içinde tütsü yakılan tarihi bir ocak, metal zemzem testileri ve kandiller bulunuyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kabe etrafında dönerek tapınmak ile, bir totem etrafında dönerek (dans ederek) tapınmak

Kabeye doğru dönerek yerlere kapanmak ile, bir toteme doğru dönerek yerlere kapanmak

Kabeye doğru dönerek el açmak ile, toteme doğru dönerek el açmak (el birleştirmek vs)

Bunlar aynı şeyler değil mi?

Kabe bir Totem değil mi?

Evet, aynen öyle.

Kabe'yi tavaf olayı yani hac, putların dışında cahiliye uygulamasıyla neredeyse bire bir aynı. Putları yıkmak iddiası ile gönderildiğini söyleyen ve dediğini de yapıp, Kabe'deki 360 putu yıkarak, Allah adlı tek tanrıyı bırakan Muhammed, putların da, Allah'ın da yerine kendisini yerleştirmiştir.

Bunun böyle olduğunu, çok sayıda ayetten şu ikisi bile göstermeye yeter.

Muhammed'in, Kabe'ye kendisini manevi bir put olarak yerleştirdiğinin ve Müslümanların Allah için hac yaptıklarını sanarak, Muhammed'i tavaf ettiklerinin delili olan ayet:

HAC 27. "İnsanlar arasında haccı ilân et ki,gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler.

Ayeti gönderen Allah olduğuna göre, "bana gelsinler" demesi gerekmez miydi?..

Muhammed'in, kendisini Allah yerine koyduğunun delili olan bir ayet.

Fetih 10-

"Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir."

Biat, Allah söz konusu olduğunda, ona kayıtsız ve şartsız teslim olmak demektir. Bu teslimiyet Muhammed'den geçtiğine, Muhammed'e teslim olmadan Allah'a teslim olmak imkansız olduğuna göre, Allah = Muhammed değilde nedir?

Ayetin, bir de gerçekçi açıklamalı mealini ekleyeyim ki tezim garantilik kazansın

"Muhakkak ki onlar, sana tâbî oldukları zaman Allah'a tâbî olurlar. Onların ellerinin üzerinde (Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan) Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim (ahdini) bozarsa, o taktirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar (Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür). Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse (yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse), o zaman ona en büyük mükâfat (ecir) verilecektir (cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir)"

Link to post
Sitelerde Paylaş

tanrıya nasıl yaklaşıp ona sevgi saygı ve hürmetimizi gösterelim...

İnsanlar putlarına nasıl ibaadet ediyorsa öyle yapsak olur mu acaba...

Olur belki...

tamam Ozaman öyle yapıyoruz...

Onlar putlar için yapıyorlardı biz niyet ederken allah rızası için diyelim ama ...

Link to post
Sitelerde Paylaş

tanrıya nasıl yaklaşıp ona sevgi saygı ve hürmetimizi gösterelim...

İnsanlar putlarına nasıl ibaadet ediyorsa öyle yapsak olur mu acaba...

Olur belki...

tamam Ozaman öyle yapıyoruz...

Onlar putlar için yapıyorlardı biz niyet ederken allah rızası için diyelim ama ...

Aptal mı bu adamlar? Putlarına niye ibadet etsinler? Put bir sembol, taptığı Tanrı'nın sembolü.

Müslümanlar Kabe'ye ne kadar tapıyorsa, Hacer-ül Esved'i ne kadar öpüyorsa, putperestler de o kadar tapıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Haşa biz Kabeye mi tapıyoruz?

Zaten bu mantıkla bır hıristiyanda hac,a tapmaz,haç için bu tanrıdır demez. Hac İsanın çarmıha gerilmesini sembolize ettigi için kutsaldır ondan dolayı saygı gösterilir.Bir hindu da inege tapmaz,inek tanrıdır diye inanmaz,inek onlar için kutsaldır bundan dolayı saygı gösterirler. durum bu şekilde olduğu halde siz müslümanlar cok rahat bir şekilde onları putperestlikle suçlarsınız.Size görede kabe kutsal bir mekandır ve bundan dolayı saygı gösterisi anlamında bir takım ritüeller yaparsınız.

Eğer bir kutsal nesneye saygı göstermek putperstlikse bal gibi müslümalarında putperst oldugunu kabul edeceksin,edemiyorsan kimseye putperest diye çamur atmayacaksınız.

tarihinde Hz Ukala tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

insan ne olduğunu nasıl bir varlık olduğunu bilmediği bir varlığa nasıl yaklaşmalıdır...

onunla nasıl bir iletişim sağlayabilir...

ona korkularını umutlarını beklentilerini arzularını sevgi ve saygılarını nasıl gösterbilir...

kabenin kenarında birsinin şuna yakınbir şeyler söylediği rivayet edililir...

ey ilah ben senin neyden hoşlandığını ve sana nasıl ibadet edeceğimi bilemiyorum...

elimden gelen ve aklıma yatan bu yaptıklarımı kabul buyur...

acaba hristiyanların kilisede yaptıkları ritüeller mi yoksa namaz mı yoksa yahudilerin havradaki ibadetleri mi yoksa ilkel kabilelerin totemlerinin önündeki dansları mı kabul olunacak ibadetlerdir...

tanrı teşekkür ederim kelimesini mi thank you denmesini mi şükür elhamdülillah kelimesini mi denmesini ister...

bence içtenlikle uygulandıkları oranda hepsi de kabule şayan olacaktır..

tarihinde kirec tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

insan ne olduğunu nasıl bir varlık olduğunu bilmediği bir varlığa nasıl yaklaşmalıdır...

onunla nasıl bir iletişim sağlayabilir...

ona korkularını umutlarını beklentilerini arzularını sevgi ve saygılarını nasıl gösterbilir...

kabenin kenarında birsinin şuna yakınbir şeyler söylediği rivayet edililir...

ey ilah ben senin neyden hoşlandığını ve sana nasıl ibadet edeceğimi bilemiyorum...

elimden gelen ve aklıma yatan bu yaptıklarımı kabul buyur...

acaba hristiyanların kilisede yaptıkları ritüeller mi yoksa namaz mı yoksa yahudilerin havradaki ibadetleri mi yoksa ilkel kabilelerin totemlerinin önündeki dansları mı kabul olunacak ibadetlerdir...

tanrı teşekkür ederim kelimesini mi thank you denmesini mi şükür elhamdülillah kelimesini mi denmesini ister...

bence içtenlikle uygulandıkları oranda hepsi de kabule şayan olacaktır..

Sevgili kireç, sen de başka bir din tarifi çıkarmışsın kendine.Sana göre üç semavi dinden hangisine tabi olduğun önemli değil, mühim olan samimiyet diyorsun, yeni ayet ekliyorsun Kuran'a, Kuran'a dedim ama şimdi bu yazdıklarından hangi kitaba tabi olduğunu da çıkarmak pek mümkün değil.Ben de cennete gideceğimi düşünüyorum çünkü inancımda samimiyim, başka şekilde inanamıyor ve düşünemiyorum. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili kireç, sen de başka bir din tarifi çıkarmışsın kendine.Sana göre üç semavi dinden hangisine tabi olduğun önemli değil, mühim olan samimiyet diyorsun, yeni ayet ekliyorsun Kuran'a, Kuran'a dedim ama şimdi bu yazdıklarından hangi kitaba tabi olduğunu da çıkarmak pek mümkün değil.Ben de cennete gideceğimi düşünüyorum çünkü inancımda samimiyim, başka şekilde inanamıyor ve düşünemiyorum. :)

dini ne olursa olsun isterse ateist olsun insanlar gerçekten iyi adil dürüst olmaya çalışıyorlarsa insanların güvenebileceği kişer olabiliyorlarsa cenneti hakederler...

dinler insanlar iyi olsun ve iyi yaşasın diye vardırlar...

yani önemli olan budur...

insanın iyiliği...

herşey bunun için...

iyi insan olmak zordur ama ödülü de hakeder...

aslında ödül için iyi olmaz iyi insan ama onu ödüllendirmek tanrının keremidir...

iyi insanlar cennete yaşarken girerler...

iç huzuruna vicdani rahatlığa erişmek altından ırmaklar akan bahçelerde yaşamaktan daha güzel değil midir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

insan ne olduğunu nasıl bir varlık olduğunu bilmediği bir varlığa nasıl yaklaşmalıdır...

onunla nasıl bir iletişim sağlayabilir...

ona korkularını umutlarını beklentilerini arzularını sevgi ve saygılarını nasıl gösterbilir...

kabenin kenarında birsinin şuna yakınbir şeyler söylediği rivayet edililir...

ey ilah ben senin neyden hoşlandığını ve sana nasıl ibadet edeceğimi bilemiyorum...

elimden gelen ve aklıma yatan bu yaptıklarımı kabul buyur...

acaba hristiyanların kilisede yaptıkları ritüeller mi yoksa namaz mı yoksa yahudilerin havradaki ibadetleri mi yoksa ilkel kabilelerin totemlerinin önündeki dansları mı kabul olunacak ibadetlerdir...

tanrı teşekkür ederim kelimesini mi thank you denmesini mi şükür elhamdülillah kelimesini mi denmesini ister...

bence içtenlikle uygulandıkları oranda hepsi de kabule şayan olacaktır..

Bir insanın bile hazmedememeyeceği bir şeyi tanrıya nasıl yakıştırabiliyorsnuz.

Bir anne baba düşünün evlatları için her türlü fekadarlığı gösterirler,bunun için bir sürü emek harcarlar ama yinede evlatlarından

bunun karşılığında teşekkür veya başka bir şey beklemezler yani karşılıksız yaparlar.

Hele dinlerde ki gibi teşekkürü hiç bir anne baba kabul etmez.Bir cocuk düşünün günün belirli vakitlerinde yerlerde yuvarlanıyor bir şeyler mırıldanıyor.Anne babanın bunu niçin yaptığını sorduklarında, çocuk tüm bu saçma sapan hareketleri teşekkür amaçlı yaptığı cevabını alıyorlar.

Siz böyle bir şeyle karşılaşsaniz, teşekkür edeceksen adam gibi teşekkür et ne diye böyle garip hareketler yapıyorsun demezmisiniz? Veya cocugunuza git önce elini yüzünü yıka sonra karşıma gel teşekkür et ,teşekür etme vakitlerine dikkat et kaçırma, eger kaçırmıssan başa vakitte o teşekkürü iade et,teşekkür ederken sağa sola bakma sadece bana konsantre ol başka kimseyi düşünme gibi açma sapan şartlar koşarmısınız?

Hem kaldı ki teşekkür istenmez hak edilir. İnsanlar yani anne babalar onca emeklerine karşın çocuklarından teşekkür beklemezken tanrı nası böyle düşük ve anlamsız bir istekte bulunabilir? Tanrı insanları yarattığı için teşekkürü hak edecek ne emek vermiş, hangi zahmete katlanmış.Sihirbazın şapkadan tavsan çıkardığı gibi ol demiş insanlar olmuş.Bunun teşekkürü mü olurmuş?

Hem ayrıca asıl marifet dünyaya getirmek degil sahip çıkmaktır.

Çocuklarını dünyaya getirdikten sonra terkeden anne babaya hangi çocuk büüyüdükten sonra bunlar benim annen babam diye saygı gösterir.Hangi anne baba küçükken terkettikleri çocuklarından kendılerıne saygı gösterme yüssüzlüğünde bulunabilir?Tanrı insanları yarattı ise neden sahip çıkmıyor.bırakın sahip çıkmayı onca proplemlerimimize yeni proplemler ekliyor.Tanrı engelli sakat çocuklar yaratıyor,onları tedavi etmek onlarla ilgilenmek yine biz insanlara düşüyor.

Evet soruyorum tanrı teşekkürü hak edecek ne yapmış?

Link to post
Sitelerde Paylaş

dini ne olursa olsun isterse ateist olsun insanlar gerçekten iyi adil dürüst olmaya çalışıyorlarsa insanların güvenebileceği kişer olabiliyorlarsa cenneti hakederler...

dinler insanlar iyi olsun ve iyi yaşasın diye vardırlar...

yani önemli olan budur...

insanın iyiliği...

herşey bunun için...

iyi insan olmak zordur ama ödülü de hakeder...

aslında ödül için iyi olmaz iyi insan ama onu ödüllendirmek tanrının keremidir...

iyi insanlar cennete yaşarken girerler...

iç huzuruna vicdani rahatlığa erişmek altından ırmaklar akan bahçelerde yaşamaktan daha güzel değil midir...

Söylediklerin Kuran'da yazanlardan daha ilgi çekici,yerinde ve sevimli.Din dediğin insanı iyi insan yapabiliyorsa önemli değil bence de etiketi. :) Fakat bu söyledikleriniz de başka bir dinin tarifi.
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...