Jump to content

TANRI'YA GEREKSİNİM VAR MI?


Recommended Posts

  • İleti 102
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Açılışları severim :D

''Bismillah'' diyerek başlayalım...

Haci ben yaratıcının MUTLAK gerekli olduğunu savunacam...

Sen de MUTLAK gereksizliğini...

Kartlarımızı ortaya koyacaz ve hangi seçeneğin daha rasyonel olduğunu göreceğiz...

Benim asıl dikkati çekmek istediğim nokta bir ateistin nasıl oluyorda ''YARATICI'' seçeneğine ''hiç olasılık tanımaması'' üzerine olacak...

Çünkü eğer bir olasılık varsa bu durum ateizme terstir belki agnostikliğe kapı aralamaktır...

Zaten bu başlıkta açıkca görülecektir ki ateizm sadece psikolojiktir, bilimsel, mantıksal argümanları olmayan körükörüne bir saplantıdır...

Yaratıcının MUTLAK gerekli olduğu birinci konu:Varlığımızın temellendirilmesi...

Varlığımızı karşılayan yegane unsur TANRIdır...

Varlık temellendirilmesi yapılırken varlığımızı ZORUNLU bir VARLIĞA bağlamamız gerekiyor...

Bizim varlığımız nasıl mutlaksa, ZORUNLU VARLIĞIN varlığı da aynı oran da mutlaktır..

Bu ZORUNLU VARLIK, varlığı kendinden olan , sebepsiz, ezeli ve ebedi olan varlık olma durumundadır...

Ayrıca mevcut evren ve canlılığı meydana getirecek İLİM VE İRADEYE sahip olma durumundadır...

Bu durumu karşılayan yegane unsurun TANRI oldugunu belirtmek istiyorum...

Aksini iddia ediyorsan varlığımızı temellendirmeni bekliyorum...

tarihinde dottore tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Varlığı bir Tanrı'ya bağlıyorsun.

Canlıların ortaya çıkması için ilim ve iradeye gereksinim var diyorsun.

Ben varlığımızı temellendirmeden önce senden bu ilim ve irade hakkında bizi aydınlatmanı bekliyorum.

Bu ilim ve irade nasıl oluyor da evreni içinde canlılarla birlikte yaratıyor?

Bu ilim ve irada hakkında ne biliyoruz? Bildiklerimizin kaynağı nedir?

Ortaya önemli bir iddia atıyorsun. Umarım onu destekleyecek delillere sahipsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Haci evvela ateist argümanlarıyla varlığımızı temellendirmeni bekliyorum...

Sonra ''EVREN ve CANLILIĞIN'' bir ''İLİM VE İRADE''(BİLİNÇ) neticesinde mi yoksa''TESADÜF, RASTLANTI, ŞANS, ZORUNLULUK'' neticesin de mi meydana geldiğini tartışacağız....

Hangi seçeneğin daha rasyonel olduğunu göstermeye çalışacağız....

Ama öncelikle ateist savlarıyla varlığımızı temellendirmeni bekliyorum...

Link to post
Sitelerde Paylaş

İlim ve irade sana ait bir iddia. Onu biraz daha açmadan ilerleyemeyiz.

Önce bu sorunu halletmeliyiz.

Ben henüz bir iddiada bulunmadım. İddia sahibi sensin. Onu açman lazım.

Değindiğin ilim ve irade nedir? Ben hiç duymadım öyle bir ilim ve iradeyi. Hakkında hiç bilgim yok.

Bizi tatmin edecek şekilde aydınlatmalısın ki bu tartışmalarda düşüncelerin saygınlık kazansın.

Ortaya bir iddia atıp kaçmana izin veremeyiz. Ciddi isen, bu konudaki bilgilerine güveniyorsan bize ilim ve iradeyi daha ayrıntılı bir şekilde açıklarsın.

Ayrıca evrenin bu ilim ve iradeye neden gereksinim duyduğunu da belirtmelisin.

Bence böyle bir ilim ve irade yok. Sen onları uyduruyorsun..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı varlık temellendirilmesinde ortaya koyacağın mantıksal bir argümanının olmamasının doğurduğu çaresizliği görmüyor değilim...

Varlığımızı ateistik argümanlarla temellendirmediğin müdetçe bu soruyu sana soracağımı bilmeni istiyorum...(ileride cevaplamadığın tüm sorularla beraber bu soru da her iletinin başında tekrar tekrar sorulacaktır)

Ateistler senin de yapmaya çalıştığın gibi düşünmeye yarıdan başlarlar...

Örneğin canlılığı sorduğumuzda ''evrim'' ile cevaplamaya çalışırlar...

Oysa biliniyor ki bigbang ile başlayan ve dünyada ki canlılığın başlaması ile sonuçlanan bu durumun bir çok sürecin neticesinde olduğudur..(ayrıca bigbangin de temellendirilmesi gerekiyor)

Yani canlılığa imkan tanıyan bigbang anında ki entropiden tut diğer kanunların varlığına kadar bir çok kilit elemanın zorunluluğu neticesinde canlılığın oluşmasına zemin hazırlanmıştır...

Evvela bu kanunların varlığı ve canlılığa imkan tanımaları ''İLİM ve İRADE''(artık ''bilinç'' diyecem) sahibi bir YARATICI ile gayet rasyonelce temellendirilebiliyorken bunun karşısına ''TESADUF'' seçeneğini koymanızın ne denli tutarsız olduğunu anlamak için evrenimizin başlangıç entropisi ve genişleme hızı ile ilglili yapılan olasılık hesaplarına göz atmanın yeterli olacağını düşünüyorum...

İleride bu konuyu ayrıntılı işleyeceğim, yani ''BİLİNÇ'' seçeneğinin ne denli rasyonel olduğunu göstereceğim...

Sen varlığımızı temellendirerek başlamalısın aksi halde o konuda kaybettiğini kabul ederek devam edeceğim...

tarihinde dottore tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayrıca burada bahsedilen ilim ve irade kavramları bilimle çelişiyor.

İlim bilim demek değil. İrade ise doğa üstü bir yaratıcının varlığını ihsas ediyor.

Bilimle çelişen bir irade var ortalıklarda.. Nedir o irade?

Bilimle çelişen değil, mevcut bilimin metoduyla çelişen demelisin...

Çünkü mevcut paradigmanın bilime öngördüğü metod ''metodolojik naturalizmdir''

Bu konuyu da ileride ele alacağız..

Ve sonsuz evren senaryolarıyla ilgili görüş bildirdiğinde bunu sana hatırlatacağım...(Mevcut metoda göre evren içinde açıklanır dışına çıkılmaz ama sonsuz evren senaryolarını kabul ederken bu metodu görmezden gelebiliyorsunuz)

Evren dışına çıkmak mevcut bilimsel metoda göre mümkün değilken nasıl oluyorda ''Sonsuz evren senaryolarını'' savunabiliyorsunuz...

Bilim bu metodtan bir en evvel kurtulmalı çünkü bilime köstek olma durumu söz konusu...

(Evrenin dışına çıkıp bir açıklama ihtiyacı olduğunu biliyoruz...

Sonsuz evren senaryoları gibi kuramlarla bunu siz de yapıyorsunuz...

Eğer bu bilimse ''Yaratılış'' da bilimin taa kendisidir'')

tarihinde dottore tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada neden tartışıyoruz biz..

Savımızı savunmak için..

Tartışma konusu ne:

Tanrı'ya gereksinim var mı?

Sen henüz savını savunmaya başlamadın.

Bütün yaptığın bilimi çarpıtmak ve ateizmi eleştirmek.

Ve Tanrı'ya gereksinim var mı sorusunu da var olarak cevaplamak.

Tek bir delil ortaya koymamak.

Bu arada Big Bang'e atıfta bulunmuşsun ama Big Bang'le Tanrı arasında bir ilişki kuramamışsın.

Entropiden bahsediyorsun ama, entropiyi bilip bilmediğini bilmiyoruz.

Bilimin metodlarından bahsediyorsun ama onlara değinmemişsin.

İlimde metod nedir,bilimde metod nedir?

Boş laflarla tartışılmaz.Polemikle tartışılmaz.Bize somut deliller göstermen lazım.

Çünkü bizde somut deliller bekliyorsun.

Ben sana somut deliller gösterceğim elbette.Ama sen de bizden istediğin somut delilleri bize göstermelisin.

Sen konuyu dağıtarak bilmediklerini biliyormuş izlenim uyandırmak istiyorsun.

Önce ilim ve iradeyi bitireceğiz.

Ondan sonra diğer konulara geçeriz. Bir konu bitmeden ve üzerinde anlaşma yapılmadan ya da anlaşma yapılamayacağı anlaşılmadan, başka bir konuya geçmeyeceğiz.

Tartışma konumuz metodolojik naturalism falan değil.

Sen ilim ve irade ile başladın.

Onları bize açman gerekiyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hodri meydandaki tartışmalarda rakibinin savunduğu görüşlerini eleştirmek ve reddetmekle yükümlüsün.

Rakibinin bahsetmediği konuları tartışmanın bir anlamı yok.

Bir Tanrı'nın neden var olması gerektiğini bize açıklamak istiyorsan, konuyu dağıtmamalısın.

Daha ilk iletinde konuyu dağıttın. Ben daha bir iddiada bulunmadım.

Sen önce ortaya attığın iddiaları kanıtlamalısın. Ortada bana ait eleştireceğin bir iddia yok henüz.

İlerde olacak..

Hodri Meydanda hayali iddiaların peşinde koşamazsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada neden tartışıyoruz biz..

Savımızı savunmak için..

Tartışma konusu ne:

Tanrı'ya gereksinim var mı?

Sen henüz savını savunmaya başlamadın.

Bütün yaptığın bilimi çarpıtmak ve ateizmi eleştirmek.

Ve Tanrı'ya gereksinim var mı sorusunu da var olarak cevaplamak.

Tek bir delil ortaya koymamak.

İlk delilim Zorunlu varlık...

Bunu görmezden gelemezsin hacı...

''İlim ve irade'' bu argümandan sonra ki argüman ama sen ilk kısmı görmezden gelip işine geldiği yerden görmeyi tercih ediyorsun...(İkinci konu olarak '' ilim , irade'' yi tartışacaz , buradayız hacı merak etme :D )

Evet TANRIYA mutlak manada gerek var çünkü varlığımızı temellendirebileceğimiz yegan unsur TANRIDIR...

Buyur ateizmin varlığı nasıl temellendirdiğini anlat bize ve hangi seçeneğin daha rasyonel olduğunu görelim...

Bu arada Big Bang'e atıfta bulunmuşsun ama Big Bang'le Tanrı arasında bir ilişki kuramamışsın.

Entropiden bahsediyorsun ama, entropiyi bilip bilmediğini bilmiyoruz.

Bilimin metodlarından bahsediyorsun ama onlara değinmemişsin.

İlimde metod nedir,bilimde metod nedir?

Boş laflarla tartışılmaz.Polemikle tartışılmaz.Bize somut deliller göstermen lazım.

Çünkü bizde somut deliller bekliyorsun.

Ben sana somut deliller gösterceğim elbette.Ama sen de bizden istediğin somut delilleri bize göstermelisin.

Sen konuyu dağıtarak bilmediklerini biliyormuş izlenim uyandırmak istiyorsun.

Neyi ne kadar bildiğimi göreceksin hacı ...

Ayrıca senin de neleri ne kadar bildidiğini ve bunların bilimsel bir temelinin olup olmadığını anlama şansımız olacak...

Önce ilim ve iradeyi bitireceğiz.

Ondan sonra diğer konulara geçeriz. Bir konu bitmeden ve üzerinde anlaşma yapılmadan ya da anlaşma yapılamayacağı anlaşılmadan, başka bir konuya geçmeyeceğiz.

Tartışma konumuz metodolojik naturalism falan değil.

Sen ilim ve irade ile başladın.

Onları bize açman gerekiyor.

Önce ZORUNLU varlığı bitirecez...İlk iddiamın bu olduğu net olarak ortada...

Eğer Tanrının ''zorunlu varlık'' olduğunu kabul ediyorsan '' ilim , irade'' kısmını tartışmaya başlayabiliriz...

Yok ise bize ateist argümanlarıyla varlığı temellendir hacı..

Umarım tekrardan çamura yatmazsın...

tarihinde dottore tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Laf kalabalığı..

Sadede gel.. Varlığımızı temellendir önce.. Ondan sonra benden bunu iste..

Şimdiye kadar bol bol laf ürettin ama hiç birini açıklamadın.

Logore derler senin gibi çok konuşup hiçbir şey söylemeyenlere..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hodri meydandaki tartışmalarda rakibinin savunduğu görüşlerini eleştirmek ve reddetmekle yükümlüsün.

Rakibinin bahsetmediği konuları tartışmanın bir anlamı yok.

Bir Tanrı'nın neden var olması gerektiğini bize açıklamak istiyorsan, konuyu dağıtmamalısın.

Daha ilk iletinde konuyu dağıttın. Ben daha bir iddiada bulunmadım.

Sen önce ortaya attığın iddiaları kanıtlamalısın. Ortada bana ait eleştireceğin bir iddia yok henüz.

İlerde olacak..

Hodri Meydanda hayali iddiaların peşinde koşamazsın.

İlk iddiam ZORUNLU varlığı karşılayan tek bir seçenek vardır o da ''TANRI'' dır...

İlk iddiamı tekrar alıntılıyayım...

Yaratıcının MUTLAK gerekli olduğu birinci konu:Varlığımızın temellendirilmesi...

Varlığımızı karşılayan yegane unsur TANRIdır...

Varlık temellendirilmesi yapılırken varlığımızı ZORUNLU bir VARLIĞA bağlamamız gerekiyor...

Bizim varlığımız nasıl mutlaksa, ZORUNLU VARLIĞIN varlığı da aynı oran da mutlaktır..

Bu ZORUNLU VARLIK, varlığı kendinden olan , sebepsiz, ezeli ve ebedi olan varlık olma durumundadır...

Ayrıca mevcut evren ve canlılığı meydana getirecek İLİM VE İRADEYE sahip olma durumundadır...

Bu durumu karşılayan yegane unsurun TANRI oldugunu belirtmek istiyorum...

Aksini iddia ediyorsan varlığımızı temellendirmeni bekliyorum...

Tanrıya neden gerek var?

Çünkü biz varız...

Evet varlığımızı ancak TANRI ile temellendirebiliriz...

Tanrı zorunlu varlıktır...

Nedensiz ilk nedendir..

Sebepsizdir...

Varlığı kendindendir..

Varlığımızın kaynağıdır..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Laf kalabalığı..

Sadede gel.. Varlığımızı temellendir önce.. Ondan sonra benden bunu iste..

Şimdiye kadar bol bol laf ürettin ama hiç birini açıklamadın.

Logore derler senin gibi çok konuşup hiçbir şey söylemeyenlere..

Senin yaptığına da çamura yatma derler... :D

Hacı bize varlığı temellendirsene, eğer rasyonel bir argüman ortaya koyarsan bunu ben dahil herkes görmüş olacak...

Ve neticesinde bu tartışma bitecek...

Psikolojik üstünlük(laf üretme vs vs) kurma çabalarını bırakda neler biliyorsun( neler bilmemizi istiyorsun) onları anlat...

tarihinde dottore tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrıya neden gerek var?

Çünkü biz varız...

Evet varlığımızı ancak TANRI ile temellendirebiliriz...

Tanrı zorunlu varlıktır...

Nedensiz ilk nedendir..

Sebepsizdir...

Varlığı kendindendir..

Varlığımızın kaynağıdır..

Evrenin varlık nedenini bilim başka türlü açıklarsa yukardaki neden bir anda yok olacaktır.

Bilimin teorilerinde Tanrı yoktur.

Bilimsel yaratılışta Tanrıya gereksinim yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Senin yaptığına da çamura yatma derler... :D

Hacı bize varlığı temellendirsene, eğer rasyonel bir argüman ortaya koyarsan bunu ben dahil herkes görmüş olacak...

Ve neticesinde bu tartışma bitecek...

Psikolojik üstünlük(laf üretme vs vs) kurma çabalarını bırakda neler biliyorsun( neler bilmemizi istiyorsun) onları anlat...

Hala polemik yapıyorsun. Hodri meydanda tartışma adabına sahip değilsin. Bu son uyarım. Devam edersen forumdan bir kere daha atılırsın. Şimdiye kadar bu nedenlerden atıldın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrıya neden gerek var?

Çünkü biz varız...

Evet varlığımızı ancak TANRI ile temellendirebiliriz...

Tanrı zorunlu varlıktır...

Nedensiz ilk nedendir..

Sebepsizdir...

Varlığı kendindendir..

Varlığımızın kaynağıdır..

Evrenin varlık nedenini bilim başka türlü açıklarsa yukardaki neden bir anda yok olacaktır.

Bilimin teorilerinde Tanrı yoktur.

Bilimsel yaratılışta Tanrıya gereksinim yoktur.

İşte burda yanılıyorsun hacı...

Bilim objektiftir..

Varlığımızın ''TANRI'' tarafından veya ''TESADUFEN'' oldugu konusunda herhangi bir şey söylemez..

Ama bilimsel metod çok rahatlıkla bu işi görebilir...(Bu metodu o dönemin paradigması belirler)

Metod olarak naturalizmi( şimdi ki bilimsel metod) benimser ve evreni kendi içinde açıklamaya çalışır..

Ya da katolik kilisesinin bilime dayattığı metod gibi tüm bilim Tanrının etrafında döner..

Ne demek istediğimi anlamak için Newton veya Darwin in eserlerine göz atmanı tavsıye ederim...

Bilimsel eserlerinde bir çok kez ''TANRI'' ya atıfta bulunmuşlardır...

En basidinden Darwinin ''Türlerin Kökeninin ''son cümlesine bakılabilir..(Net olarak Tanrıya atıfta bulunmuştur)

tarihinde dottore tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrı'nın neden zorunlu olduğunu bize açıklayabilir misin?

''Zorunlu varlık'' delili teolojik bir delildir(İmkan delili)

Siz de ister istemez ''zorunlu varlığı'' kabul ediyorsunuz...

Varlığımızı ''MADDE veya ENERJİ'' ile temellendirmeye çalışıyorsunuz...

Madde ve enerjiyi zorunlu varlık olarak görüyorsunuz...

Madde ve enerjinin ''zorunlu varlık'' olmadığı gösterildiğinde ''TANRI'' tek seçenek olarak yerini sağlamlaştırmış olacaktır...

Buraya kadar bi itirazın var mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilim Tanrı'dan bahsetmez. Bazı bilim adamlarının Tanrı'dan bahsetmesi, örneğin Newton'un yobaz bir Hristiyan, ya da Darwin'in ateist olması, bilimin tutumunu değiştirmez.Bilime atıfta bulunuyorsun ama biimsel olguları Tanrı ile açıklayınca, atıfta bulunduğun bilimi yozlaştırıyorsun. Yaratılışı bilimsel olarak açıklayamıyorsun. Zaten yaratılışı Tanrı ile de açıklayamıyorsun. Bolca polemik yapıyorsun. Daha tartışmaların başında tükenmeye başladın. Ben daha açılış bile yapmadım. Sana sapkınlıklarını anlatmakla meşgulüm... Sıra bana da gelecek.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...