Jump to content

Bir Tanrı Neden Sonsuza Kadar Yakmak İçin İnsan Yaratır?


Recommended Posts

Enam 14: “Semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir velî (dost) edinir miyim? Ve doyuran (yediren) ve Kendisi doyurulmayan (yedirilmeyen) O'dur.” “Muhakkak ki ben, teslim olanların(müslümanların) ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum.”

Allah'ın enam 14'te bahsettiği ilk müslüman kim ?

O halde bu kişi hariç herkes cehenneme mi gidecek ? Veya bu bahsedilen kişiye kadar yaşayan herkes cehenneme gidecek.

İLK MÜSLÜMAN :

Yine malum meallerden zorlayarak inkara delil bulma çabasının acınası halleri ortalığa saçılmış:)

Şimdi efendim bendeniz bu ayetlerin arapçasına vakıfım. şunu yazmalıyım öncelikle:

bakara:41:

"Yanınızdaki Tevrat'ı tasdik ederek indirdiğim Kuran'a, inanın; onu ilk inkar edenler siz olmayın, ayetlerimi hiçbir değere karşılık değiştirmeyin ve bile bile hakkı gizlemeyin."

Cenabı Hak burda yahudilere der ki :sizin tevratı doğrulayan Kur'anı inkar edenlerin ilki olmayın.

aynen enam 14:"kul innî umirtu en ekûne evvele men eslem"

yani yahudiler ilk inkarcı değillerdir.zira daha önce de kendilerine çok kitap ve resul gelmiş ve çoğu inkar etmişlerdir.

demek ilk inkarcı olmayın derken Kur'anı ilk inkar eden olmayın manasında söylenmiştir.zaten sonra gelen kitap ve resul öncekileri kaldırıyor.tabiri caiz ise kilometre sıfırlanıyor.o asırda yaşayanlarla yeniden başlıyor.

Kur'an son kitap ve hz.peygamner son resul olduğu için artık islamın en değişmez son hali onda kemalini kıvamını bulmuş ve o Kur'anın son islamını kabul edenin ilkidir.zaten bir din de ilk inanan peygamberin kendisidir.ayrıca ordaki esleme müslüman demek değildir.fiildir.seleme fiili teslim olmak demektir.muslim kelimesi orda geçmez. daha umumi manadadır.

enam 163 te ise muslimun kelimesi geçer.

"umirtu veenâ evvelu-lmuslimîn"

dikkat edilir se: bunları diyen peygamberimiz değildir.Allah c.c. peygamberine der: deki ben teslim olanların ilki olmam emredildi

ben müslüman(Kur'an müslümanı)ların ilki olmam emredildi.

iman ile islam mümin ile müslüman Kur'an literatüründe çok farklı kavramlardır.

yine zümer:12:"Ve umirtu li-en ekûne evvele-lmuslimîn"

burda ilki müslüman mümin benim manası yok.Kendisine inmiş kitaba ilk kendisinin iman edilmesi emredilmiş ve bunlardan ol diye vazife verilmiş ekunu olmak olabilmek demek.

bakara 140 ın alakası yok konu ile.

ali imran 67:"velâkin kânehanîfen muslimen vemâ kâne mine-lmuşrikîn"

hz ibrahimin dini hanifen müslümen dir.yani diğer Kur'an müslimlerinden farklıdır.hanife sıfattır.onun niteliğini belirler.

Kur'an da kaç yerde hz. ibrahim hanif diye geçer.

misal araf:143:"kâle subhâneke tubtu ileyke veenâ evvelu-lmu/minîn(e)"

hz. musa Allah c.c. görmek ister Allah beni göremezsin zira dayanamazsın şayet şu dağa bak onu görmeye dayanırsan benide görürsün manasında dağa teceli verilince musa a.s. bayılır ve sonra kalkar:"seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim"

burda da evvelun muminun geçer ki bunu diyen Allah değil onun emri ile değil bizzat musa a.s kendi söyler.

oysa enam 14 163 ve diğerlerinde Allah der ki: ey resulum deki ben şunu olmam için emrolundum.daha şu oldu denilmemiş.

yani geçen peygamberler kane olmuş

hz. muhammed ise ekunu olması için emredilmiş.

olmuş ile olması arasında fark şudur:

biri geçmiş diğeri gelecek ifade eder.

misal:bir elma ağacına biri bakar :bazı elmalar olgunlaşmış onları koparır götürür satar veya yer.

diğerleri ise daha olgunlaşmamış ancak olgunlaşması için zaman gerekir belli süre sonra onlarda aynı güneş aynı su toprak ile beslenir aynı ağaç üzerinde yenilir hale gelir öz aynıdır zamanları farklıdır sadece.

peygamberlik ağacın da ise bazı peygamberler erken gelmiş olgunlaşmış gitmiş diğer son gelen meyve de olgunlaşır.

mümin ayrı müslim ayrı esleme ayrıdır.

mümin kalbten daha derinden iman etme inanmadır.

esleme artık teslim olmadır.

müslim ise daha başalangıçtır.

o yüzden bazı ayetlerde :bir kısım kimseler gelir biz mümin olduk derler onlara denir ki hayır siz sadece muslimsiniz.

hz.musanın mümin olması o dağdaki kelam ve tecelliden sonradır.zira kendisi öyle der.

hz. ibrahim ise dirilmeyi bana göster(4 kuşun öldürülmesi) der iken: mümin idi sonra mutmain oldu.

hz.muhammed ise son olgunlaşmış tamamlanmış islam dinin hem ilk mümini hem ilk müslümanı hem ilk mutmainidir.

demek ilkin ilki ayrıdır.sonun ilki ayrıdır.

hz. adem temeldir.hz. muhammed çatıdır.islam binası onunla tamamlanır kemale ulaşır kıyamete kadar gider.Kur'an o binayı aydınlatan bir nurdur.bir misbahdır.müminler o binanın sakinleridir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 years later...
  • İleti 274
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İnsanlar çoğalabildikleri kadar çoğalmalı,yapabildikleri kadar çocuk yapmalıdırlar,cehenneme daha fazla odun,pardon insan gerek.Cehennem daha yok mu diye soruyor.İnsanlara çoğalma,üreme içgüdüsü vererek,çoğalmalarına neden olan ve cehennem için daha fazla odun yaratan Allaha bin şükür olsun müminler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 months later...
On 23.09.2013 at 06:00, sağduyu yazdı:

Secde/13. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

Evet, bir tanrı neden kendi kendine "Cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım." diye yemin eder? Sadist midir, canı mı sıkılmıştır? Nedir derdi?

Hem merhametli olduğunu iddia etmek hem de yakmak için insan yaratmak çelişki değil de nedir?

https://sorularlaislamiyet.com/allah-hic-yoktan-insanlari-cehenneme-atar-mi-biz-dileseydik-herkesi-dogru-yola-eristirirdik-ne-var

 

 

okumayacaksiniz  veya  okusanizda  direteceksiniz  ama  olsun .

Link to post
Sitelerde Paylaş
8 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Diye konuşmasını sürdürdü,atalarının dini islama inanmaya programlanmış,muhammede iman ettirilmiş ve kuranda ne yazıyorsa katılmak zorunda bırakılmış sinsi,ikiyüzlü müslüman.

 

Kuranı müslümanların nasıl bozduklarına,daha doğrusu nasıl bozmak,değiştirmek zorunda kaldıklarına bir örnek verelim.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

Hud 1'e göre Kuranın tüm ayetleri muhkem.Kuran ayetleri muhkem kılınmış ve allah tarafından birer birer açıklanmış bir kitapmış.

 

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondaki bir kısım ayetler Kitab'ın temelini oluşturan kesin anlamlı muhkem ayetlerdir. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde bir eğrilik bulunanlar, bozgunculuk yapmak ve kendilerine göre yorumlamak amacıyla müteşabih olan ayetlerin üzerine düşerler. Onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise 'Bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır' derler. Şu var ki, akıl sahiplerinin dışındakiler bunlardan ibret almazlar.Ali İmran 7

 

Ali İmran 7'ye göre ise Kuranın bir bölümü muhkem,bir bölümü müteşabihtir.Kuran ayetlerinin hepsi muhkem ise Kuranda müteşabih ayet olamaz,Kuran ayetlerinin bir bölümü müteşabih ise Kuran ayetlerinin hepsi muhkem olamaz.Müteşabih ayetlerin yorumunu,anlamını da allahtan başkası bilemezmiş.

 

Bakın bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için ne yapmışlar.

 

Sorularla islamiyetin hud 1 ile ilgili düşüncesi.

 

* "(Bu kur’an) ayetleri muhkem kılınmış bir kitaptır." (Hûd, 11/1) mealindeki ayette, Kur’an’ın tamamının nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından sağlam, mükemmel (muhkem) olduğu ifade edilmiştir.

 

Hud 1'e ayette geçmeyen nazım örgüsü ve harika üslubu sözlerini ekleyivermişler.Neresinde yazıyor bu ayetin,nazım örgüsü ve harika üslup bakımından kuranın muhkem kılındığı?İşte kuran içinde yer alan bu çelişkiyle ekleme yapılıp,kuranın değiştirilmesine neden olmuş.Ama şimdi bunlara sorsan,kuran hiç değişmemiştir,bozulmamıştır da derler.Bu eklemeden sonra hud 1 şuna dönüştü.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

 

https://sorularlaislamiyet.com/mutesabih-ayetlerin-oldugunu-bildiren-ayetle-ali-imran-37-kuranin-apacik-bir-kitap-oldugunu-bildiren

 

Şimdi bunun yanıtını ver sinsi,ikiyüzlü,pişkin müslüman hud 1de nazım örgüsü ve harika üslup nerede geçiyor?Sizler çelişkiyi ortadan kaldırmak için kurana ekleme yapıp,değiştiren,sonra da bu kuranı,içinde yazanlar gerçektir,kuran tutarlıdır,doğruları söylüyor diyerek pazarlayan,kuranın değiştirilmediğini,bozulmadığını söyleyen tiplersiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, Buzul yazdı:

Diye konuşmasını sürdürdü,atalarının dini islama inanmaya programlanmış,muhammede iman ettirilmiş ve kuranda ne yazıyorsa katılmak zorunda bırakılmış sinsi,ikiyüzlü müslüman.

 

Kuranı müslümanların nasıl bozduklarına,daha doğrusu nasıl bozmak,değiştirmek zorunda kaldıklarına bir örnek verelim.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

Hud 1'e göre Kuranın tüm ayetleri muhkem.Kuran ayetleri muhkem kılınmış ve allah tarafından birer birer açıklanmış bir kitapmış.

 

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondaki bir kısım ayetler Kitab'ın temelini oluşturan kesin anlamlı muhkem ayetlerdir. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde bir eğrilik bulunanlar, bozgunculuk yapmak ve kendilerine göre yorumlamak amacıyla müteşabih olan ayetlerin üzerine düşerler. Onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise 'Bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır' derler. Şu var ki, akıl sahiplerinin dışındakiler bunlardan ibret almazlar.Ali İmran 7

 

Ali İmran 7'ye göre ise Kuranın bir bölümü muhkem,bir bölümü müteşabihtir.Kuran ayetlerinin hepsi muhkem ise Kuranda müteşabih ayet olamaz,Kuran ayetlerinin bir bölümü müteşabih ise Kuran ayetlerinin hepsi muhkem olamaz.Müteşabih ayetlerin yorumunu,anlamını da allahtan başkası bilemezmiş.

 

Bakın bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için ne yapmışlar.

 

Sorularla islamiyetin hud 1 ile ilgili düşüncesi.

 

* "(Bu kur’an) ayetleri muhkem kılınmış bir kitaptır." (Hûd, 11/1) mealindeki ayette, Kur’an’ın tamamının nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından sağlam, mükemmel (muhkem) olduğu ifade edilmiştir.

 

Hud 1'e ayette geçmeyen nazım örgüsü ve harika üslubu sözlerini ekleyivermişler.Neresinde yazıyor bu ayetin,nazım örgüsü ve harika üslup bakımından kuranın muhkem kılındığı?İşte kuran içinde yer alan bu çelişkiyle ekleme yapılıp,kuranın değiştirilmesine neden olmuş.Ama şimdi bunlara sorsan,kuran hiç değişmemiştir,bozulmamıştır da derler.Bu eklemeden sonra hud 1 şuna dönüştü.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

 

https://sorularlaislamiyet.com/mutesabih-ayetlerin-oldugunu-bildiren-ayetle-ali-imran-37-kuranin-apacik-bir-kitap-oldugunu-bildiren

 

Şimdi bunun yanıtını ver sinsi,ikiyüzlü,pişkin müslüman hud 1de nazım örgüsü ve harika üslup nerede geçiyor?Sizler çelişkiyi ortadan kaldırmak için kurana ekleme yapıp,değiştiren,sonra da bu kuranı,içinde yazanlar gerçektir,kuran tutarlıdır,doğruları söylüyor diyerek pazarlayan,kuranın değiştirilmediğini,bozulmadığını söyleyen tiplersiniz.

arkadasim bir  şeyi  kötü  eleştirilere karşı savunmak kendisini savunduğum anlamına gelmez. Ben  konu  itibariyle  secde  13 ayetinin  12 ve  14  le  beraber  okunması  gerektiğini  söyledim.Teist  değilim.Ama  bir  şey  doğruysa  savunurum.Ona  inandığım  anlamında  değil 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

arkadasim bir  şeyi  kötü  eleştirilere karşı savunmak kendisini savunduğum anlamına gelmez. Ben  konu  itibariyle  secde  13 ayetinin  12 ve  14  le  beraber  okunması  gerektiğini  söyledim.Teist  değilim.Ama  bir  şey  doğruysa  savunurum.Ona  inandığım  anlamında  değil 

Bırak bu işleri ya.Senin müslüman olduğunu biliyoruz.Aklın sıra burada müslüman değilim diyerek,sinsi sinsi islam güzellemesi yapmaya çalışıyorsun.Bu arada yanıt bekliyorum,hud 1 de nazım örgüsü ve harika üslup nerede geçiyor?Kurana ekleme yapıp,kuranı değiştirmek islamdan çıkmaya neden olmaz mı?Tutarlı olun diyeceğim de,bu kuran adlı,çelişkilerle,yanlışlarla dolu betiğe iman edip de tutarlı olabilmek de olanaksız tabi.İslamı savunmaya çalışırken,kuranı değiştirmek zorunda kalıp islamdan çıkmak diye bir durum var.Bu da bir kuran mucizesi işte.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Buzul yazdı:

Bırak bu işleri ya.Senin müslüman olduğunu biliyoruz.Aklın sıra burada müslüman değilim diyerek,sinsi sinsi islam güzellemesi yapmaya çalışıyorsun.Bu arada yanıt bekliyorum,hud 1 de nazım örgüsü ve harika üslup nerede geçiyor?Kurana ekleme yapıp,kuranı değiştirmek islamdan çıkmaya neden olmaz mı?Tutarlı olun diyeceğim de,bu kuran adlı,çelişkilerle,yanlışlarla dolu betiğe iman edip de tutarlı olabilmek de olanaksız tabi.İslamı savunurken,islamdan çıkmak diye bir durum var.Bu da bir kuran mucizesi işte.

teist  değilim  diyorum  adam  teistsin  diyor.siz  okudunuz  mu  onu  sizin  dediğinize  cevabım  yok  .

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Ad   hominem

Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diye yazar enam 38de.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

 

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondaki bir kısım ayetler Kitab'ın temelini oluşturan kesin anlamlı muhkem ayetlerdir. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde bir eğrilik bulunanlar, bozgunculuk yapmak ve kendilerine göre yorumlamak amacıyla müteşabih olan ayetlerin üzerine düşerler. Onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise 'Bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır' derler. Şu var ki, akıl sahiplerinin dışındakiler bunlardan ibret almazlar.Ali İmran 7

 

Bu iki ayet çelişiyor ne yapsak ki acaba,nazım örgüsü ve harika üslubu ekleyelim hud 1'e.Böylece çelişkiyi ortadan kaldırırız.Allah tarafından burada kuran ayetlerinin nazım örgüsü ve harika üslup bakımından muhkem kılındığı söylenmiştir.Ama bu ayette yazmıyor,kitaptaki eksikliği biz gideriyoruz,bu sözleri ekleyerek.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri nazım örgüsü ve harika üslup bakımından muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

 

Hani bu kitapda hiçbir şey eksik bırakılmamıştı.Çelişkiyi ortadan kaldırmak için,ekleme yapıp,kuranı değiştirmek zorunda kalıyorsun,dinden çıkıyorsun.Aynı zamanda Kuranın eksik,yetersiz olduğunu da kabul etmiş oluyor ve dinden çıkıyorsun.Kendine iman edenleri dinden çıkartan kuran gerçekten mucizevi bir betik.

Link to post
Sitelerde Paylaş
51 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Secde  suresini  konuşsak

“Eğer bütün mahlukatın hidayete ermesini isteseydik bunu yapardık; fakat bu, hikmetimize aykırıdır. Çünkü biz onlardan zorlama ve baskı yoluyla değil, kendi iradelerini kullanarak iman etmelerini istiyoruz.''

 

Ve Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.

Muhakkak ki eğer sen, onları bırakırsan, senin kullarını saptırırlar ve facir kâfirden başkasını doğurmazlar.Nuh 26,27

 

Atalarının dinine inanmaya programlanmış biri,kendi iradesiyle iman etmiş mi oluyor?Bak nuh ne demiş,rabbim yeryüzünde kafirlerden başka kimse bırakma,çünkü onlar kafirden başkasını doğurmazlar.Bu da demek oluyor ki,atalar kendinden sonra ki kuşakları kendi dinlerine inanmaya programlıyorlar.Bu aynı zamanda şu anlama gelir.Hristiyanlığa inanmaya programlanmış biri eğer islama inanmaya programlanmış olsaydı,islama inanabilecekti.Bu aynı zamanda şu demektir.Sen hazarların içinde doğsan,halife osmanın islam ordularına karşı,orta çağda hristiyanların içinde doğsan,haçlı ordusuna katılıp müslümanlara karşı,sasaniler içinde doğsan halife ömerin islam ordularına karşı savaşabilecektin.Bu kısacası şu demektir.Koşullar değişirse,inanç değişir,taraf değişir,sınav sonuçları değişir.Bu şu anlamada gelir,din konusunda özgür iradeli bireylerin sınanması söz konusu bile değildir.Çünkü atalarınının dinine inanmaya ve o dini savunmaya programlanmış biri,o dini özgür iradesiyle kendi seçmemiştir.Ama atalarının dinine inanmaya programlanmış,özgür iradesiyle islamı seçmemiş bir müslüman cennete gidecekken,ataları tarafından hristiyanlığa,museviliğe,hinduizme inanmaya programlanmış biri cehenneme gidecek.Düşün öyle bir sınav ki,atalar kendinden sonraki kuşakları kendi dinlerine inanmaya programlıyorlar,ataların hangi dine inanmaya programladığı bu sınavda nereye gidip gitmeyeceğini,sınav sonucunu belirliyor ve bu dinlerini özgür iradeleriyle kendileri seçmemiş olan,atalarının inanç ve öğretilerinin tutsağı kişilerin özgür iradesinden söz edilebiliyor.

 

Sen islamı anladığına emin misin?Bu din Allaha inanmamayı fitne,bozgunculuk olarak gören,fitne yeryüzünden silininceye,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşın diyen,kafirler zalimdir,eğer allaha inanmama fitnesinden vazgeçerlerse zalimlerden yani kafirlerden başkasına düşmanlık yoktur diyen,islam düzenleri kurun ve o düzenlerde islama inanmaya programlanmış kuşaklar yetiştirin diyen bir din.Sen çocuğunu atalar dini islama inanmaya ve islamı savunmaya programlayınca,iman ettirip,kuranın tüm içeriğine katılmak zorunda bırakınca,o kişi islamı özgür iradesiyle mi seçmiş oluyor.Hayır.

 

 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, akılsızşuursuzatom said:

 

Tabii ki okumayacağım, o adamların işi din satmak.

 

Ne dediğimi anlayabilmek için aklı ve mantığı kullanmak gerekli, kullanmayanlar hiç bir şey anlayamazlar.

 

Allah insanları yaratmadan önce büyük bir kısmını yakacağını biliyor mu? Evet.

Üstelik cehennemi İnsanlar ve cinlerle dolduracağına da yemin etmiş mi? Buna evet.

 

Buradan ne sonuç çıkar?

 

Allah yakacağını bile bile insan yaratmaya devam ediyor.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
21 dakika önce, Buzul yazdı:

“Eğer bütün mahlukatın hidayete ermesini isteseydik bunu yapardık; fakat bu, hikmetimize aykırıdır. Çünkü biz onlardan zorlama ve baskı yoluyla değil, kendi iradelerini kullanarak iman etmelerini istiyoruz.''

 

Ve Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.

Muhakkak ki eğer sen, onları bırakırsan, senin kullarını saptırırlar ve facir kâfirden başkasını doğurmazlar.Nuh 26,27

 

Atalarının dinine inanmaya programlanmış biri,kendi iradesiyle iman etmiş mi oluyor?Bak nuh ne demiş,rabbim yeryüzünde kafirlerden başka kimse bırakma,çünkü onlar kafirden başkasını doğurmazlar.Bu da demek oluyor ki,atalar kendinden sonra ki kuşakları kendi dinlerine inanmaya programlıyorlar.Bu aynı zamanda şu anlama gelir.Hristiyanlığa inanmaya programlanmış biri eğer islama programlanmış olsaydı,islama inanabilecekti.Bu aynı zamanda şu demektir.Sen hazarların içinde doğsan,halife osmanın islam ordularına karşı,orta çağda hristiyanların içinde doğsan,haçlı ordusuna katılıp müslümanlara karşı,sasaniler içinde doğsan halife ömerin islam ordularına karşı savaşabilecektin.Bu kısacası şu demektir.Koşullar değişirse,inanç değişir,tarafın değişir,sınav sonucun değişir.Bu şu anlamada gelir,din konusunda özgür iradeli bireylerin sınanması söz konusu bile değildir.Çünkü atalarınının dinine inanmaya ve o dini savunmaya programlanmış biri,o dini özgür iradesiyle kendi seçmemiştir.Ama atalarının dinine inanmaya programlanmış,özgür iradesiyle islamı seçmemiş bir müslüman cennete gidecekken,ataları tarafından hristiyanlığa,museviliğe,hinduizme inanmaya programlanmış biri cehenneme gidecek.Düşün öyle bir sınav ki,atalar kendinden sonraki kuşakları kendi dinlerine inanmaya programlıyorlar,ataların hangi dine inanmaya programladığı bu sınavda nereye gidip gitmeyeceğini,sınav sonucu belirliyor ve bu dinlerini özgür iradeleriyle kendileri seçmemiş olan,atalarının inanç ve öğretilerinin tutsağı kişilerin özgür iradesinden söz edilebiliyor.

 

Sen islamı anladığına emin misin?Bu din Allaha inanmamayı fitne olarak gören,fitne yeryüzünden silininceye,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşın diyen,kafirler zalimdir,eğer allaha inanmama fitnesinden vazgeçerlerse kafirlerden başkasına düşmanlık yoktur diyen,islam düzenleri kurun ve o düzenlerde islama inanmaya programlanmış kuşaklar yetiştirin diyen bir din.Sen çocuğunu atalar dini islama inanmaya ve islamı savunmaya programlayınca,iman ettirip,kuranın tüm içeriğine katılmak zorunda bırakınca,o kişi islamı özgür iradesiyle mi seçmiş oluyor.Hayır.

 

 

nuh  suresinde  o  şekilde  yetiştirirler.Demis  aileye  anne  babaya  bağlıdır  fakat  islama  tabi  aileden  ateist  deist  veya  tam  tersi  çıkabiliyor. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Tabii ki okumayacağım, o adamların işi din satmak.

 

Ne dediğimi anlayabilmek için aklı ve mantığı kullanmak gerekli, kullanmayanlar hiç bir şey anlayamazlar.

 

Allah insanları yaratmadan önce büyük bir kısmını yakacağını biliyor mu? Evet.

Üstelik cehennemi İnsanlar ve cinlerle dolduracağına da yemin etmiş mi? Buna evet.

 

Buradan ne sonuç çıkar?

 

Allah yakacağını bile bile insan yaratmaya devam ediyor.

 

 

sizi  ikna  eder belki diye korkunuzdan mantıklı  olma  ihtimalini  bile  düşünmek  ağır  geliyor  olabilir  mi  doğruyu  arayan  insan en azından  yazı da  cidden ne  diyor  der. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Just now, akılsızşuursuzatom said:

sizi  ikna  eder belki diye korkunuzdan mantıklı  olma  ihtimalini  bile  düşünmek  ağır  geliyor  olabilir  mi  doğruyu  arayan  insan en azından  yazı da  cidden ne  diyor  der. 

 

Sen orayı boş ver de yukarıda kurduğum mantıkta hata var mı, onu söyle. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, akılsızşuursuzatom yazdı:

nuh  suresinde  o  şekilde  yetiştirirler.Demis  aileye  anne  babaya  bağlıdır  fakat  islama  tabi  aileden  ateist  deist  veya  tam  tersi  çıkabiliyor. 

Ataları müslüman olup da,kendisi de islama inanmaya programlanmış,ama sonra sorgulayarak islamdan çıkmış kişiler farkındalık yaratmış da,islamdan çıkmış kişilerdir zaten.Sen bunları atalarının dini islama inanmaya programlanmış,atalarının inanç ve öğretilerinin tutsağı olan,farkındalık yaratamamış,atalarının kendilerine biçtiği rolü oynayanlarla nasıl karşılaştırırsın.Düşün yani atalarının dini islama inanmaya programlanmış biri,ataları tarafından başka dinlere inanmaya programlanmış kişileri eleştirip,onlara akılsızlar,neden atalarının yolundan gidiyorsunuz diyebiliyor,kendi durumuna bakmadan.Sen de atalarının dini islama inanmaya programlanmış birisin,sonuç olarak.Ama bunu görmek için farkındalık yaratmak gerek tabi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, akılsızşuursuzatom said:

biliyor  ama bizi  zorlamiyor.Sen  özgürsün  eylemlerinde

 

Biliyor dedin, gerisi önemli değil. Benim özgür olup olmamam da önemli değil. Önemli olan Allah'ın bilmesi. Şimdi gerisini kurcalarsak kafan iyice karışır.

 

Allah insanları yaratmadan önce büyük bir kısmını yakacağını biliyor.

 

Şimdi buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz?

 

Allah yakacağını bile bile insan yaratıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...