Jump to content
sağduyu

Musa'nın Maceraları

Recommended Posts

Musa bir ahlak timsali değildir. Gaddar ve acımasız, insanlıktan çıkmış bir komutandı. Firavun kadar zalimdi. Kendisi sadece bir katil değil aynı zamanda savaş sırasında tüm evli ve bakire olmayan kadınlar ile erkek çocukların öldürülmesini, bakire olan kızların ise askerlerin kendilerine cariye alarak istediklerinde tecavüz etmelerini emretmiş. Bu yönüyle Kureyza Katliamında Muhammed peygamberin yaptıklarına da çok benzer.

Teşekkürler kozmopolit.Ben sadece Kur'an'daki bilgileri esas alıyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Teşekkürler kozmopolit.Ben sadece Kur'an'daki bilgileri esas alıyorum.

İyi ya dostum kuranda seni tevrat ve incildende sorumlu tutuyor.Değişmiş masalına sarılmadan önce okumalısın, bak kuranda allah ne diyor?

Dostum keresteyide anıp onun bir konusundan bir alıntı yapayım.

1)Değişmiş olsa Allah niye Maide 43'de Tevrat a başvurulmasını istesin?

Maide 43- İçinde Allah'ın hükmü bulunan tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine baş vuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

2)Allah, iyi uygulamadıklarını söylüyor Allah. Değişmiş olsa nasıl iyi uygulayabilirler?

Maide 66- Eğer onlar tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbetteki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü!

3)Allah yine tam olarak uygulayın, diyor. Değişmişse nasıl tam olarak uygulayacaklar?

Maide 68- De ki: "Ey Ehlikitap! Siz, tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık.

4)Allah değişmiş bir kitabın hakemliğine başvurur mu?

Al-i İmran 93- Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

5)Allah değişmiş bir kitabı niye doğrulamaya çalışsın

Ahkaf 12 -Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ'nın kitabı da vardı. Bu ise, onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır.

6) Allah Kuran ın Mekke ve çevresine niçin indirildiğini aşağıda açıklıyor. Değiştiği için gönderdim demiyor aksine siz de doğru yolu bulun diye indirdim, diyor.

Enam 156- "Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik." Demeyesiniz

Enam 157- Yahut "Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

Enam 92- İşte bu (Kur'an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır.

7)Burada çok kuvvetli bir vurgu var. “Ellerinde bulunan” Tevrat ı doğrulayıcı olarak gönderildiğine dair. Demekki 7nci yüzyılda insanların ellerinde bulunan Tevrat değişmemişti.

Bakara 91- Kendilerine: Allah'ın indirdiğine iman edin, denilince: Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız, derler ve ondan başkasını inkâr ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. (Ey Muhammed!) Onlara: Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver.

8) Allah aşağıdaki ayette Tevrat’taki Cumartesi yasağı konusundaki hassasiyeti gösteriyor. Tevrat’a göre tanrı yaratma işini 6 günde gerçekleştirdi ve 7nci gün de dinlenmiş ve 7nci gün Cumartesi’ye denk geldiği için bu günü kutsamıştır. Kuran da Allah bu olayı teyit ediyor ve bu yasağa uymayanlara hakaret ediyor (6 evrecilere buradan bir sıkıntı daha çıkıyor ). Bu dinlenme olayı o zamanlar bazı “kafirler” tarafından muhtemelen gırgır konusu yapıldığından Kuran da bu konuda öncekini yalanlamayan ufak bir düzeltme yapılmıştır

Bakara 65-İçinizden cumartesi istirahat günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara: "Sefil maymunlar olun!" dedik.

Kaf 38- Andolsun ki, Biz ,o gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık, Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Tevrat

Yar.1: 31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.

tevrat Yar.2: 3 Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi

9)Tevrat ve İncil hakkında bu kadar çok şey söyleyen Allah, en önemli hususu (bunların değiştirildiğini) atlamış mı?

10) Hem Allah niye Kuran ın değişmesine izin vermesin de Tevrat ve İncil in değişmesine izin versin?

Yasin 6

5,6. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

nezir 3

Yoksa "O'nu uydurdu" mu diyorlar? Hayır! O, Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir (peygamber) gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, hidayete ererler.

Gelelim sonradan değişmiş demeden siz o kısıma. Maalesef değişmiş olamaz, çünkü elimizde İslamdan önceden kalma incil ve tevratlar mevcut ve bunlar günümüzdeki yaygın basılı kitapların orjinali, yani aynısı. Değişende yok, başka bir şeyde. Sadece kurana uyarız diyen ama aslında kaçacak delik arayan inanırlar mevcut.

Sevgi saygımla...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İyi ya dostum kuranda seni tevrat ve incildende sorumlu tutuyor.Değişmiş masalına sarılmadan önce okumalısın, bak kuranda allah ne diyor?

1)Değişmiş olsa Allah niye Maide 43'de Tevrat a başvurulmasını istesin?

Maide 43- İçinde Allah'ın hükmü bulunan tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine baş vuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

Hele ondan sonra gelen ayet daha çarpıcı: "Doğrusu Tevrat'ı Biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır."

Yani Tevrat'ta hidayet ve nur olduğunu kabul ediyor ve üstelik bunu derken geçmiş zamanda da konuşmuyor. Onda hidayet ve nur var demiyor "vardır" diyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Konu çok güzel.

Musa, İslam tarihinde bir fenomendir. Bir vuruşta Azrail'in gözünü çıkarması, Muhammed adına Allah'la namaz pazarlığına girişmesi falan son derece eğlencelidir.

Şeriat edebiyatının anlatmaya doyamadığı bir kişiliktir.

Sürdürülmesini dilerim.

Bir fıkra:

Adam müftüye gitmiş. Selam verip oturmuş.

- Hocaefendi, demiş, bir sorunum var. Günlerdir düşünüyorum düşünüyorum, bir türlü içinden çıkamıyorum...

- Söyle evladım, demiş müftü, mesele nedir?

- Hocaefendi, Hazreti İsa Tur dağında kurt mu öldürmüştü?

- Eh be evladım, hangi yanlışını düzelteyim bilmem ki, demiş müftü. Bir kere Hazreti İsa değil, Hazreti Musa'ydı; Tur dağı değil Sina dağıydı; kurt değil çakaldı; öldürmedi yaraladıydı...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İyi ya dostum kuranda seni tevrat ve incildende sorumlu tutuyor.Değişmiş masalına sarılmadan önce okumalısın, bak kuranda allah ne diyor?

Dostum keresteyide anıp onun bir konusundan bir alıntı yapayım.

1)Değişmiş olsa Allah niye Maide 43'de Tevrat a başvurulmasını istesin?

Maide 43- İçinde Allah'ın hükmü bulunan tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine baş vuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

Yazı için teşekkürler.Sadece buna bir cevap yazacağım.Diğerlerine cevap yazmak için bilgi seviyemi yeterli görmüyorum.

Bu ayette tevratı ve incili kabul etmelerine rağmen Muhammed'den hüküm isteyenler eleştiriliyor.Bu kişiler büyük ihtimalle tevratta cezası ağır bir şey işlemiş ve Kur'an'da veya Medine devletindeki kanunlarda cezası az olduğu için Muhammed'e başvurmuşlardı.ABD'deki eyaletlerde hukuk sisteminin farklı olması gibi bir uygulama Medine Devletinde de vardır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yazı için teşekkürler.Sadece buna bir cevap yazacağım.Diğerlerine cevap yazmak için bilgi seviyemi yeterli görmüyorum.

Bu ayette tevratı ve incili kabul etmelerine rağmen Muhammed'den hüküm isteyenler eleştiriliyor.Bu kişiler büyük ihtimalle tevratta cezası ağır bir şey işlemiş ve Kur'an'da veya Medine devletindeki kanunlarda cezası az olduğu için Muhammed'e başvurmuşlardı.ABD'deki eyaletlerde hukuk sisteminin farklı olması gibi bir uygulama Medine Devletinde de vardır.

Peki dostum, yeterli olduğuna inandığın zaman, kuranı kabulün tevratı ve incilide kapsadığını kavrayıp gelirsen zaten sorun kendiliğinden çözülmüş olur.

Ayrıca ufak bilgi, bu ayeti ve sonrasını dikkatlice okumanı tavsiye ediyorum, hem senin görüşünü destekleyip hemde farklı bir çelişkiyle yüzleşeceksin.Umarım başka zamanda onu ve tevrat.incil, kuranın kimleri bağlayıcılığını tartışırız.

Sevgi saygımla...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran Musa'yı çok sever (136 defa ile en fazla adı geçendir). Neredeyse her surede Musa'dan söz eder. Her surede de aynı şeyleri tekrarlayıp durur.

tarihinde anarkom tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Musa'nın, değneğini yılan şekline büründürme sihrini izledikten sonra allah var diyen insanların kutsal kitaptaki mistik hikayelere inanmalarını, bana da kanıtlaman gerek ki ben de inanayım.

14222289_1661038020890816_41132133800697

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Musa'nın yanındaki Hızır aslında Doctor Who. Hızır, uzay ve zamanda yolculuk yapmakta kullandığı Tardis gemisine - kulubesine Musa'yı konuk ediyor. Tardis kulubesiyle - gemisiyle uzay ve zamanda yolculuk yapan Hızır, Musa'yı eğitmek için gelecekten geçmişe geliyor. Gelecekten geçmişe geldiği için Hızır, yakaladığı gibi eliyle başını kopararak öldürdüğü çocuğun geleceğindeki kötülüklerini biliyor ve o an hiç bir kötülük yapmamış - yapmadan önce o çocuğu öldürüyor. Ölen çocuk ve Musa, Hızır'ın geçmiş zamanını, gelecekte yaşayacaklardı ama Hızır, kadere müdahale ederek çocuğun geleceğindeki kötülükleri önledi. Ölen çocuk asla önceki kaderindeki kötü birisi olamayaktı ve olamadı. Orada o gün, o çocuğun kaderini Hızır değiştirdi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, ALIENRIPLEY yazdı:

İncil ve Kuran için fazla ön yargıda bulunmak istemem ama Tevrat'ın tanrısına inananların haline acıyorum vallahi...:)

 

 

 

Şimdi illa düzelttirceksiniz bana yine yanlış bilgi var.

 

Konudaki  ayetler Kuran'dan.

 

Ayrıca tam aksine Tevrat'ın Tanrısı inananları azarlasa da genel olarak halkını diğer halklardan ayırarak ırkçılığa varan ayrımlar yapar:Kıskanç bir Tanrı'dır ve halkının başka ilahlara tapmasına dayanamaz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, Tanah yazdı:

Şimdi illa düzelttirceksiniz bana yine yanlış bilgi var.

 

Konudaki  ayetler Kuran'dan.

 

Ayrıca tam aksine Tevrat'ın Tanrısı inananları azarlasa da genel olarak halkını diğer halklardan ayırarak ırkçılığa varan ayrımlar yapar:Kıskanç bir Tanrı'dır ve halkının başka ilahlara tapmasına dayanamaz.

Arkadaşım bir yanlış anlama oldu sanırım, ben Tevrat'ın büyük bölümünü okumuş biri olarak içeriği çok ilkel, barbarca ve vahşi önermelerle dolu olduğu için bir gönderme yapmıştım. Ana konu Musa olduğundan dolayı yani. Yoksa farkındayım durumun...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 03.10.2013 at 05:20, sağduyu yazdı:

Kasas Suresi:

14. Mûsâ, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca, biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz, iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.

Kahramanımız Musa gelişimini tamamlamış, olgunlaşmış, adam olmuş artık. Üstüne üstlük bir de Allah ona ilim ve hikmet vermiş, adam kere adam olmuş. Bakalım nasıl bir adamlıkmış bu!

15. Mûsâ, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şeytanın işidir. O, gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır” dedi.

İşte bu Musa bir şehre gidiyor, daha şehre adımını atar atmaz bir adam öldürüyor, dakka bir gol bir. Birde utanmadan suçu şeytana atıyor, yüzsüzlüğe bak!

Neyseki putun dininde adam öldürmek büyük suç, hem dünyada hem ahirette.

16. Mûsâ, “Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet” dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Fakat o da ne? Allah Musa'ya hiç bir ceza vermeden, kulağını bile çekmeden affediveriyor. İnsanın torpili olunca böyle büyük yerden olmalı, adam öldürsen bile sorun değil.

17. “Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım” dedi.

18. Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Mûsâ da ona, “Belli ki sen azgın bir kimsesin” dedi.

19. Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, “Ey Mûsâ! Dün birini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun” dedi.

Ama Musa bu, akıllanır mı? Hemen ertesi gün yine adam öldürmeye teşebbüs ediyor.

20.Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. “Ey Mûsâ! İleri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim” dedi.

21. Mûsâ, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve “Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar” dedi.

Peygamber olacak adama bakın! Hem katil, hem korkak, hem de yüzsüz! Ona buna saldırdığı için isyan eden halkı "zalim" diye puta şikayet edecek kadar da yavuz hırsız.

Kehf Suresi:

65. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet (merhamet duygusu) vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.

66. Mûsâ ona, “Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?” dedi.

67. Adam, şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.”

68. “İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?”

69. Mûsâ, “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim” dedi.

...

Yine Musa put tarafından ilim ve merhametli olma yeteneği verilen bir adama rastlıyor ve ondan ilim öğrenmek istiyor.

74. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında, adam (hemen) onu öldürdü. Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi.

...

Adama iyi ki merhamet duygusu verilmiş, ya verilmemiş olsaydı, herhalde çocuğu sadece öldürmekle yetinmez, bir de işkence ederdi.

Bu arada Musa ne yapıyor, yarım ağızla bir itiraz ediyor, zılgıtı yiyip susuyor. Adam ona ilim öğretecek ya, bir çocuğunun ne değeri var? Ölen çocuk olsun, yeter ki o ilim öğrensin, gerisi önemli değil.

80. “Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.”

Put tarafından ilim ve merhamet duygusu verilen adam, çocuğu meğerse ana ve babasını küfre ve azgınlığa sürüklemesinden korktuğu için öldürmüş. Daha ortada fol yok yumurta yok, adam ilerde bir şeyler olabilir diye işi garantiye alıyor herhalde, put tarafından verilen ilim de bu kadar işte.

Bir de Musa ile kardeşi Harun'un maceraları var, bu arada Harun da peygamber. O zamanlar öyleymiş, aile boyu peygamberlik varmış. Hatta Musa'nın kayınpederi bile peygamber. Ortalık peygamber kaynıyor, elini sallasan peygambere çarpıyor, kıtlık son 1400 yılda çıktı.

Bu iki kardeş peygamber Yahudiler'i Firavundan kurtarırken öyle bir mucizeler yapıyor ki sihirbazlar bile iman etmek zorunda kalıyor. Yahudiler de bu mucizeleri görüyor. Mucizeler bununla da kalmıyor, Allah Yahudiler'in gözleri önünde Firavun ve askerlerini denizde boğuyor. Gökten bunlara yiyecek filan gönderiyor. Ama her nasıl oluyorsa bu kadar mucizeye rağmen Yahudiler, Musa'nın 10 dakika Tur dağına çişe gitmesini fırsat bilerek kendilerine altın bir buzağı yapıp ona tapmaya başlıyorlar. Bizim müslümanlar bu mucizeleri görseler, alınları secdeden kalkmaz, her gün oruç tutarlar, öyle oruç tutarken kaytarmazlar da. Ama ne işse bu kadar mucizze adamlara vız geliyor, tırıs gidiyor.

Burada bariz şekilde yanlışlıkla adam öldürme var.Bir de ders veriyor Allah musa üzerinden düşüncesizce böyle kavga eden birilerini gördüğünüzde böyle davranmayın bu kötü bir davranıştır diyerek. Yoksa peygamberler komple güzel davranışlar yapsa hata yapmasa bize bir insan olarak nasıl örnek teşkil edecekti ki sizce?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

Burada bariz şekilde yanlışlıkla adam öldürme var.Bir de ders veriyor Allah musa üzerinden düşüncesizce böyle kavga eden birilerini gördüğünüzde böyle davranmayın bu kötü bir davranıştır diyerek. Yoksa peygamberler komple güzel davranışlar yapsa hata yapmasa bize bir insan olarak nasıl örnek teşkil edecekti ki sizce?

 

Dediklerinin hepsi saçmalıktan ibaret. Sana ödev, biraz düşün, nerelerde saçmaladığını bu, sonra neden saçma olduğu hakkında bir sayfa açıklama yaz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Dediklerinin hepsi saçmalıktan ibaret. Sana ödev, biraz düşün, nerelerde saçmaladığını bu, sonra neden saçma olduğu hakkında bir sayfa açıklama yaz.

Düşman adam sonuçta daha önce görmemiş demişsiniz ama daha evvelden belli bir düşman karşısındaki kişi ve öbürüde kendi tarafından bilgisi var yani.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

Düşman adam sonuçta daha önce görmemiş demişsiniz ama daha evvelden belli bir düşman karşısındaki kişi ve öbürüde kendi tarafından bilgisi var yani.

 

Nerede?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
49 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Burada bariz şekilde yanlışlıkla adam öldürme var.Bir de ders veriyor Allah musa üzerinden düşüncesizce böyle kavga eden birilerini gördüğünüzde böyle davranmayın bu kötü bir davranıştır diyerek. Yoksa peygamberler komple güzel davranışlar yapsa hata yapmasa bize bir insan olarak nasıl örnek teşkil edecekti ki sizce?

Evet kavga etmenin yanlis oldugunu ve kavgayi yumrukla bitirmenin de iki kere yanlis oldugunu anlatiyor. Anaokulu cocuklari icin olmali bu anlatim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...