Jump to content
Ateistforum

Alimin alim olduğuna karar verecek kadar alim misiniz?


Recommended Posts

Onlar Kitabı elleriyle yazıp “bu Allah katındandır” diye yalan söylemektedirler. (Bakara, 2/79)

Allah'ın kelâmını değiştirmektedirler. (Bakara, 2/59, 75)

Kelimeleri konuldukları anlamlardan çıkarmaktadırlar. (Nisâ, 4/46; Mâide, 5/13, 41; A'râf, 7/162)

Vahyi gizlemektedirler. (Bakara, 2/159, 174; Mâide, 5/15; En'am, 6/91)

Vahyi ciddi muhafaza etmeyip unutulmaya terk etmektedirler. (Mâide, 5/13-14

Bu ayetlerin hangisinde Tevrat geçiyor? Aslında burada senin gibileri anlatıyor, hem ayetleri yarım veriyorsun, hem kelimeleri değiştiriyorsun, sonra da bu Allah katındandır diyorsun.

Hicr/9. Muhakkak ki zikri Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.

Kuran zikirse, Tevrat ve İncil zikir değil mi, ha? Buradaki zikir bütün kitapları kapsamıyor mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 59
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

insanların %80 cahildir avamdır

herhangibir konuda uzmanlığı uyoktur

%5 insan çok zeki %10-20 insan ise geri zekalıdır

böyleleri her konuda bilgilileri alimleri izlerler takib ederler tabi olurlar

bu siyasette de böyledir dinde veya sağlıkta da

hal böyle olunca yukarıdaki eleştiriler yersiz olacaktır

2.si müfessirleri muhaddisleri hayatlarından biliyoruz

bu adamlar hem zeki hem da deha derecesinde

ekserisi 5-6 yaşlarında kuranı hıfzetmiş 9-10 yaşlarında

fetva danışılır hale gelen nadide insanlardır

imam azam, Buhari müslim Bediüzzaman bu nevdendir

yukarıda bahsedilen sebeplerden bahsedilen insanlara danışılması gayet makuldur akıllıcadır

hele güya çelişki denilen konularda bu alimlerin kitaplarında her yerde ikna edici deliller vardır

Buyrun buradan yakin -:)

Tam bir musluman.

5 yasinda cocugun kur'ani hifzetmesi beklenir.

9-10 yaslarinda fetva tanisilir :-)

Eminim gidip danisiyorsundur.

Geri zekalilik katagorisi %10 %20 degilde,%0,1 olsaydi.

Sen bu 0,1 bolume burun farki ile degil iki boy farkla birinci olarak girerdin...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet gördüğünüz üzere islamın alimi olmak için ilkokul seviyesi yeterli. Özel çaba gerekmez, ezber yeter.

Kurandan sorumluyuz diyenler kuranın onlara kendini tevrat ve incili doğrulayıcı olarak sunduğunu görmezden gelir.

Bu sıralar inkarcılar sayesinde dostum keresteyi sık anmaktayım.

Kuran a göre Tevrat ve İncil değişmiş mi, değişmemiş mi?

1)Değişmiş olsa Allah niye Maide 43'de Tevrat a başvurulmasını istesin?

Maide 43- İçinde Allah'ın hükmü bulunan tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine baş vuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

2)Allah, iyi uygulamadıklarını söylüyor Allah. Değişmiş olsa nasıl iyi uygulayabilirler?

Maide 66- Eğer onlar tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbetteki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü!

3)Allah yine tam olarak uygulayın, diyor. Değişmişse nasıl tam olarak uygulayacaklar?

Maide 68- De ki: "Ey Ehlikitap! Siz, tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık.

4)Allah değişmiş bir kitabın hakemliğine başvurur mu?

Al-i İmran 93- Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

5)Allah değişmiş bir kitabı niye doğrulamaya çalışsın

Ahkaf 12 -Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ'nın kitabı da vardı. Bu ise, onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır.

6) Allah Kuran ın Mekke ve çevresine niçin indirildiğini aşağıda açıklıyor. Değiştiği için gönderdim demiyor aksine siz de doğru yolu bulun diye indirdim, diyor.

Enam 156- "Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik." Demeyesiniz

Enam 157- Yahut "Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

Enam 92- İşte bu (Kur'an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır.

7)Burada çok kuvvetli bir vurgu var. “Ellerinde bulunan” Tevrat ı doğrulayıcı olarak gönderildiğine dair. Demekki 7nci yüzyılda insanların ellerinde bulunan Tevrat değişmemişti.

Bakara 91- Kendilerine: Allah'ın indirdiğine iman edin, denilince: Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız, derler ve ondan başkasını inkâr ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. (Ey Muhammed!) Onlara: Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver.

8) Allah aşağıdaki ayette Tevrat’taki Cumartesi yasağı konusundaki hassasiyeti gösteriyor. Tevrat’a göre tanrı yaratma işini 6 günde gerçekleştirdi ve 7nci gün de dinlenmiş ve 7nci gün Cumartesi’ye denk geldiği için bu günü kutsamıştır. Kuran da Allah bu olayı teyit ediyor ve bu yasağa uymayanlara hakaret ediyor (6 evrecilere buradan bir sıkıntı daha çıkıyor ). Bu dinlenme olayı o zamanlar bazı “kafirler” tarafından muhtemelen gırgır konusu yapıldığından Kuran da bu konuda öncekini yalanlamayan ufak bir düzeltme yapılmıştır

Bakara 65-İçinizden cumartesi istirahat günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara: "Sefil maymunlar olun!" dedik.

Kaf 38- Andolsun ki, Biz ,o gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık, Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Tevrat

Yar.1: 31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.

tevrat Yar.2: 3 Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi

9)Tevrat ve İncil hakkında bu kadar çok şey söyleyen Allah, en önemli hususu (bunların değiştirildiğini) atlamış mı?

10) Hem Allah niye Kuran ın değişmesine izin vermesin de Tevrat ve İncil in değişmesine izin versin?

Yasin 6

5,6. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

nezir 3

Yoksa "O'nu uydurdu" mu diyorlar? Hayır! O, Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir (peygamber) gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, hidayete ererler.

Kaçtıkları gerçek tevrat ve incili doğrulayan kuran ikisiyle çeliştiği noktalar olduğunu bilenlerce değişmiş onlar, yanlış onlar yaygarasıyla örtpas edilme çabasıdır.Çünkü ne tevrat ne incil kurandan önceki orjinalleri mevcut olduğundan ve kurancada doğru değişmemiş kabulünden dolayı asla bu onursuzca iddiaya sarılanlara prim vermemekte.

Ama kötü tarafı kuranı uyduran kişiler bu çelişkileri düşünecek kapasitede olmadığından tevrat veincilin kuranla çelişen tonla metin içerdiğini öngörememişler ve onları referans vererek varlığını kabule çalışmanın bedelini inanırları hem kuranı inkar ederek hemde en olmadık değişmiştir yalanına , hemde bizi sadece kuran bağlar yalanına sığınmaya çalışırlar.

Oysa bunun sonu hüsrandır, kuran hem değişmediklerini ilan eder hemde hepsinden sorumlu olduklarınıda teyit eder.Yani kuran sizi öyle bağlarki yırtınsanızda kaçamıyorsunuz.

Sonuç, bildiğiniz yalan dolan çarpıtma, hedef şaşırtma, yaygara oyunları. Değişen sadece oyuncuların yüzsüzlük ve arsızlık derecesi. Farketmiyor, kendi kitaplarındaki tanrı kavramıyla kavgaları bu, farkında olamayacak kadar cahiller.Farkında olup bile bile bu yalana başvuranlara söylenecek sıfatlarsa az geliyor.

Sevgi saygımla...

tarihinde e-teist tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevrat ve incili alllah indirdi ise neden bu kıtaplarda ''Allah'' ismi geçmez. Allah her kitapta zırt pırt isimmi değiştiriyor?

Onlar değiştirildi demekle bu soru cevaplanmış sayılmaz.

Nasıl olurda kendilerine kitap indirilmeyen putperest araplar allahı bilir ve aynen müslümanlar gibi inanirlar?

Ankebût 61

Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorsan, mutlaka, "Allah" derler. O halde

nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?

Lokman 25 Andolsun ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "Allah..." derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah'a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler

Zuhruf 9 Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; "Onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı" derler.

İş bununlada sınırlı değil.Allahı bilen ve inanan bu putperstler aynen müslümanlar gibi namaz kılar,oruç tutar,hacca gider ve kurban keserlerdi.

Peki neden bunların hiç biri yahudi ve hırısttıyanlarda yoktur ve allaha da inanmazlar. (1 allaha inanmadıklarını kurandan kanıtlyacacağım)

Oysaki mantıken kendilerine kitap indirilmiş olan yahudi ve hrıstiyananlar öncelikli olarak allahı bilmesi ve bu ibadetleri uyguluyor olması gerekirdi.Biraz önce kitapların değiştirilmesi iddiasının geçerli olmadığını söylemiştim çünkü yazılı bir eseri değiştirir veya yok edebilrisiniz ama yaşayan geleneği yok edemezsiniz.

Bunun en bariz kanıtı ıslamdaki recm uygulamasıdır.Önceleri ayet olarak kuranda varolan recm ayeti kurandan çıkarılmış olsa bile uygulaması halen devam etmektedir.

İslam öncesi arap putperstlerinin aynen müslümanlar gibi allaha inanması ve ibadet etmesı konusundaki sorulara cevap için İbrahimin inancını sürdüren hanifler masalı uydurulmuştur.

Peki bu hanifler niye yahudi ve hırısıtıyanlara etkili olamamış ve İbrahim dininin hanifliğini onlara anlatamamışlardır?

Yahudi ve hırıstiyanlar kendi dinlerine göre tanrı inançları vardı ama allaha inanmıyorlardı yani arabın allahına.

Tevbe 29 - Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimseleri alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar öldürün.

Kuranda bir çok ayette tevrat ve incili alllah indirdi hadi gelin kanka olalım anlamında yahudi ve hırıstıyanları kendi yanına çekmek için yalakalık yapan muhammed onlardan beklediği tepkiyi bulamayınca ağzındaki baklayı çıkarmış ve ayette görüldüğü gibi ya islam olun, ya haraç verin yoksa sıçarım ağzınıza demiştir

tarihinde Hz Ukala tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Masal olması havanı mı aldı,yoksa sende sade kurancı haniflerdenmisin?

Bende bir zamanlar hanif im diye hava atıyordum ama boş bir masalmış.Umarım sende yakında anlarsın bunu

ne oldu da masal olduğunu anladın

Link to post
Sitelerde Paylaş

Alakası yok sadece çelişkini gördüm ve sen uyarmak istedim.

Masal olmadığını kanıtla peki ve sorduğum sorulara cevap ver.

Tevrat ve incili alllah indirdi ise neden bu kıtaplarda ''Allah'' ismi geçmez. Allah her kitapta zırt pırt isimmi değiştiriyor?

Nasıl olurda kendilerine kitap indirilmeyen putperest araplar allahı bilir ve aynen müslümanlar gibi inanirlar?

Nasıl olurda kendilerine kitap indirilmeyen putperest araplar,müslümanlar gibi namaz kılar,oruç tutar.hacca gider ,kurban keser?

İbrahime yahudi ve hıristiyanlarda inanır.Kurana göre kabeyi İbrahim inşa etmiştir. Peki neden yahudi ve hırıstiyanlar kabeye sahip çıkmıyor? Çünkü hiç bir toplum tarihi mirasini terketmez ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

Masal olmadığını kanıtla peki ve sorduğum sorulara cevap ver.

Tevrat ve incili alllah indirdi ise neden bu kıtaplarda ''Allah'' ismi geçmez. Allah her kitapta zırt pırt isimmi değiştiriyor?

Nasıl olurda kendilerine kitap indirilmeyen putperest araplar allahı bilir ve aynen müslümanlar gibi inanirlar?

Nasıl olurda kendilerine kitap indirilmeyen putperest araplar,müslümanlar gibi namaz kılar,oruç tutar.hacca gider ,kurban keser?

İbrahime yahudi ve hıristiyanlarda inanır.Kurana göre kabeyi İbrahim inşa etmiştir. Peki neden yahudi ve hırıstiyanlar kabeye sahip çıkmıyor? Çünkü hiç bir toplum tarihi mirasini terketmez ?

Masal değil diye bir iddiam olmadı.Sen aynı kaynaklarla gelen 2 hadiseden işine geleni gerçek gelmeyeni masal olarak değerlendiriyorsun ve bu bariz bir çelişki.

Allah ismi de özel bir isim değildir.El-ilah demektir İngilizce karşılığı The God,Türkçesi Tanrı olarak çevrilebilir.İsim değiştirmiyor sadece dil değiştiriyor.

Yahudi ve Hıristiyanlar neden namaz,kurban,hac yapmıyor?Bilemem.Tartışılır.

Şunu da ekleyeyim:De ki: 'İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız, tüm güzel isimler O'nundur.

tarihinde bizon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Masal değil diye bir iddiam olmadı.Sen aynı kaynaklarla gelen 2 hadiseden işine geleni gerçek gelmeyeni masal olarak değerlendiriyorsun ve bu bariz bir çelişki.

Allah ismi de özel bir isim değildir.El-ilah demektir İngilizce karşılığı The God,Türkçesi Tanrı olarak çevrilebilir.İsim değiştirmiyor sadece dil değiştiriyor.

Yahudi ve Hıristiyanlar neden namaz,kurban,hac yapmıyor?Bilemem.Tartışılır.

Şunu da ekleyeyim:De ki: 'İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız, tüm güzel isimler O'nundur.

Madem dil değişiyor türklere niye türkçe kuran yok ?

Rahman allahın isimlerinden ise,islamdan önce allaha inanan arap putperstleri Rahman ismine niye kıl olup itiraz etmişlerdir?

Furkan 60 Onlara: Rahman'a secde edin! denildiği zaman: "Rahman da kimmiş! Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç!" derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Madem dil değişiyor türklere niye türkçe kuran yok ?

Rahman allahın isimlerinden ise,islamdan önce allaha inanan arap putperstleri Rahman ismine niye kıl olup itiraz etmişlerdir?

Furkan 60 Onlara: Rahman'a secde edin! denildiği zaman: "Rahman da kimmiş! Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç!" derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Arap müşriklerin Rahman ismini sevmediği belli.Neden sevmediklerini bilmiyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahudi ve Hıristiyanlar neden namaz,kurban,hac yapmıyor?Bilemem.Tartışılır.

Ben Antakya da bulundum bir süre burada yahudi ve hristiyanlarla sohbet etme şansım olmuştu. Yahudilikle Müslümanlık birbirine haramlar ve helaller noktasında çok benziyordu, içki içmek domuz eti yemek onlarda da haram. Yahudi arkadaş kurban kesme aslında bizim ibadetimizdi demişti ve bir hayvanı keserken uyulması gereken kuralları anlatmıştı gerçektende hayvanın pis olan tüm yerlerini atıp en temiz yerlerini yiyorlar. Bizde de 3 vakit namaz var sizin gibi eğilerek değil ayakta ya da oturarak kılıyoruz demişti. Hristiyanlar ise Antakya'ya her yıl St.Pierre Kilisesi'ne hac yapmak için geliyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben Antakya da bulundum bir süre burada yahudi ve hristiyanlarla sohbet etme şansım olmuştu. Yahudilikle Müslümanlık birbirine haramlar ve helaller noktasında çok benziyordu, içki içmek domuz eti yemek onlarda da haram. Yahudi arkadaş kurban kesme aslında bizim ibadetimizdi demişti ve bir hayvanı keserken uyulması gereken kuralları anlatmıştı gerçektende hayvanın pis olan tüm yerlerini atıp en temiz yerlerini yiyorlar. Bizde de 3 vakit namaz var sizin gibi eğilerek değil ayakta ya da oturarak kılıyoruz demişti. Hristiyanlar ise Antakya'ya her yıl St.Pierre Kilisesi'ne hac yapmak için geliyorlar.

Kur'an'da da 3 vakit namaz geçer.Kurban gerçekten de bir adet,muhtemelen Yahudilerden geçmiştir.Verdiğin bu ilginç bilgiler için teşekkürler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İnsan zeki olabilir fakat bu onun ahlaklı ve doğru söyleyen kişi olduğunu kanıtlamaz.Alim denilen kişilerin çoğu 5 yaşında hafız olmuşmuşta bilmem neymişte kusura bakmayın da insanlık ne çektiyse zekasını kötülük için kullananlardan çekti.Bu müslümanlık sözde hem düşünen akıl sahibi(!) insanlardan bahseder hemde sen zekanı kullanamazsın gerzeğin tekisin dur senin yerine falanca alim karar versin,düşünsün der anlamadım gitti..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...