Jump to content

Ateistler Kuran-ı Kerim'i neden bitiremiyor


Recommended Posts

Kuran-ı Kerim orada apaçık duruyor.

kimi ateist ayetin bir kısmını gizleyerek konuşuyor kimisi ayetin söylemediğini çarpıtarak

kimisi hakaret ederek prim yapacağını sanıyor kendini rezil ediyor

kimisi çok akıllı zeki olduğunu söylüyor ama icraat sıfır

kimisi yılların ateisti ama kuranı bitirmek adına bir arpa boyu yolu yok

şunu anlamıyorum

forum müsait, kuran orada, bütün gücünüzü birleştirin ortaya bir argüman çıkarın kuran- ı kerim bitirin sizi alıkoyan nedir.üstüne üstlük kuran-ı kerim size hodri meydanda dediği halde.

aklınız var, kafamızda çalışıyor diyorsunuz

kuranıda biliyoruz diyorsunuz

kıvırmayı bırakında kuranı bitirmek adına bir argüman çıkarın ortaya. kuranın söylediği bir kavramın yanlış olduğunu koyun ortayada görelim.insanları cahil diye suçlayarak sıyrılamazsınız, bu işi yapamadığınız sürece cahil cühela siz oluyorsunuz.

açık ve net söylüyorum

kuran-ı kerim size kitabın heryerinde benim bildiğim 8 ayette meydan okuyor. bunu hafife almayın.

Allah benden başka bütün şahitlerinizi çağırın diyor.

bik bik ötüyor bazı arkadaşlar çıkın meydanada görelim gücünüzü.

Adam yürüyerk güneşin batığı yere gitmiş balçığa gözeye batarken bulmuş bu Allah heşeyi nasılda bilirmiş böyle birşey mümkünmü zır cahil bu Allah :)

KEHF 86. , Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu.

KEHF 86.Nihâyet güneşin battığı yere gelince görmüştü ki güneş, kara bir balçığa batmakta ve orada bir topluluğa rastladı

KEHF 86.Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu.

KEHF 86.Tâ ki, güneşin battığı yere vardı, onu siyah bir çamur gözesinde gurub eder buldu ve onun yanında bir kavim de buldu.

KEHF 86.Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara bir balçıkta batar buldu.

Buda hadisi

Güneş geceleri nereye gidiyor?” sorusuna Muhammed’in cevabı:

Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: ”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.” (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

Sayın arkdaş bu ayet kuranı dediyin kitabı bitiriyor aklı olna diyorum

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 287
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Adam yürüyerk güneşin batığı yere gitmiş balçığa gözeye batarken bulmuş bu Allah heşeyi nasılda bilirmiş böyle birşey mümkünmü zır cahil bu Allah :)

KEHF 86. , Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu.

KEHF 86.Nihâyet güneşin battığı yere gelince görmüştü ki güneş, kara bir balçığa batmakta ve orada bir topluluğa rastladı

KEHF 86.Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu.

KEHF 86.Tâ ki, güneşin battığı yere vardı, onu siyah bir çamur gözesinde gurub eder buldu ve onun yanında bir kavim de buldu.

KEHF 86.Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara bir balçıkta batar buldu.

Buda hadisi

Güneş geceleri nereye gidiyor?” sorusuna Muhammed’in cevabı:

Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: ”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.” (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

Sayın arkdaş bu ayet kuranı dediyin kitabı bitiriyor aklı olana düşünen için diyorum

Link to post
Sitelerde Paylaş

Güven cevap istiyorsan dini değerlerimize hakaret etmeden sormalısın. Aklınıza takılan soruların cevapları yok sanmayın

Sayın ecel-68 bir kitap düşün yaratıcıdan gelmiş olduğunu söylesinler ve içinde küfür olsun bu allahtan geldi demek ne kadar akla mantığa uyar. bizleri kendisi küfürle yanıt verirken iyimi oluyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Güven sen Tek Tanrıya inanıyor musun? Öncelikle bunun cevabını aramalısın

ne tek tanrıya ne çok tanırıya inanmam o bir zamanlardı uyduğum zamnlarda inanırdım şüpe ederdim ama tekrar töbe ederdim ama şimdi uyandım bütün dinlerin yalan olduğunu öyrendim

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu allah (kasten baş harfi küçük yazılmıştır) niye beni cezalandırmıyor şu an? Bir sürü "küfür" ediyorum kendisine. Cehennemde çekeceksem cezamı, neden birinin başına kötü bir şey geldiğinde "Allah'ın sopası", "İlahi adalet" gibi tabirler kullanılıyor? Neden ben bu yazımı bitiremeden (çünkü allaha verip veriştiriyorum) kalp krizi geçirmiyorum? Saygılar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

KURAN'DA YER (DÜNYA)

Meded (15:19): Uzatmak, genişletmek, germek. مَدَدْ

Sutihat (88:20): Yaymak, sermek, düzleştirmek, preslemek. سطحت

Dehaha (79:30): Germek, uzatmak. دحاها

Mehden (20:53): Uzatmak, yaymak, genişletmek. مهاد

Fereş (51:48): Sermek, düzleştirmek. فَرَشَْ

Besat (71:19): Düzleştirmek, kaplamak, yaymak, sermek. بسط

Mihâd (78:6): Düz arazi, ova, düzlük. مهاد

flat-earth.jpg

Kuran'daki Eski Kozmoloji:

O, yeri sizin için döşek ( فِرَاشاً), göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. (Bakara 2/22)

O, yeri yayıp döşeyen (مَدَّ الأَرْضَ), orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır. (Rad 13/3)

 • Ragıb dedi ki: “Medde: çekmek, uzatmak demektir” Müfradat (2/597)
  Taberi dedi ki: “Medde’l-arz: enine boyuna yaymaktır” Taberi Tefsiri (16/328)
  Mukatil b. Süleyman: “Kabenin altından dünyayı yayıp döşedi” demektir. Mukatil, el-Eşbah ve’n-Nezair (281) Tefsiru Mukatil (2/165)
  İbn Kesir dedi ki: “Medde’l-arz”: enine ve boyuna uzatıp genişletti demektir. İbn Kesir (4/431)
  Kurtubi der ki: “Yüce Allah göklerdeki âyetleri (delilleri) beyan ettikten sonra "yeri uzatıp döşeyen... O'dur" buyruğu ile yeryüzündeki âyetleri beyan etmektedir. Yani yeri enine, boyuna yayıp döşeyen O'dur.
  Bu âyet-i kerîme yeryüzünün küre gibi olduğunu iddia edenlerin kanaatleri ile yeryüzünün kapılarının yukarıdan aşağıya doğru üzerine düştüğünü iddia edenlerin kanaatlerini reddetmektedir. İbnu'r-Râvendî'nin iddiasına göre yer aşağı doğru yuvarlanır gibi olmakla birlikte; yerin altında yukarı doğru yükselen rüzgarı andıran, yukarı doğru çıkan bir cisim de vardır. O bakımdan yukarıdan aşağı düşen ile aşağıdan yukarı doğru çıkan hacim ve güç itibariyle mutedil hale gelerek birbirleriyle uyum sağlamaktadırlar.
  Başkaları ise; yerin birisi yukarıdan aşağı doğru düşen, diğeri ise aşağıdan yukarı doğru çıkan iki cisimden meydana geldiğini iddia etmişlerdir. Böylelikle bu iki cisim arasında denge kurulmaktadır. İşte yeryüzünün durmasının sebebi budur. Müslümanların ve Kitap ehlinin kabul ettiği görüş, yeryüzünün durduğu, sakin olduğu ve uzanıp döşenmiş olduğudur. Yeryüzünün hareketinin adeten meydana gelen zelzeleler ile ortaya çıktığı şeklindedir” Kurtubi (9/280)
 • İbn Atiyye el-Endülüsi dedi ki: “Medde’l-Arz” ifadesi dünyanın küre şeklinde değil, yayılmış olmasını gerektirir. şeriatın zahiri de budur.” İbn Atiyye, el Muharraru’l-Veciz (3/298)

Yeri de yaydık (مَدَدْنَاهَا), ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. (Hicr 15/19)

“Rabbim, yeryüzünü size beşik (مَهْدًا) yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık. (Taha 20/53)

Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi (بِسَاطًا) yapmıştır. Ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.(diye). (Nuh 71/19-20)

 • Kurtubi dedi ki: Allah, yeri sizin için bir sergi" gibi yayılmış halde" kılmıştır. Kurtubi (18/306)
 • Begavi “Sizin için yeri yayıp serdi” demektir” demiştir. Tefsiru’l-Begavi (8/231)
 • “Besate”: bir şeyi yaymak ve genişletmektir. Bazen bu her iki anlamda da kullanılır. Bazen de bu anlamlardan biri kastedilerek kullanılır. Besate’s-sevb: elbiseyi sermek anlamına gelir. Bisat: sergi de bu köktendir. Her serilen şey bisat adını alır. Bu yüzden Allah: “Yeryüzünü de sizin için yayan O’dur” (Nuh 19) buyurmuştur. Bu ayette geçen bisat, geniş yer demektir.” Ragıb, Mufradat (1/135)

Yeryüzünü de yaydık (مَدَدْنَاهَا) ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. (Kaf 50/7)

Yere ve onu yayıp döşeyene (طَحَاهَا) andolsun. (Şems 91/6)

Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! (سُطِحَتْ)(Gaşiye 88/20)

İşte bundan sonra arzı yayıp döşedi (دَحَاهَا). (Naziat 79/30)

 • Taberi, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Kabe, dünya yaratılmadan iki bin sene önce su üzerinde dört direk üzerine kuruldu. Sonra yeryüzü kabenin altından yayıldı” Hasen. Taberi (3/61, 24/208) Ebu’ş-şeyh el Azamet (4/1381)
 • Taberi, Abdullah b. Amr radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Allah kabeyi yeryüzünü yaratmadan iki bin sene önce yarattı, dünyayı da oradan yaydı” Hasen. Taberi (24/208) Beyhaki Şuab (3/431) İbn
  İshak es-Siyra (1/27)
 • Katade dedi ki: “Bundan sonra da yeryüzünü yaydı” dehâhâ; yayıp sermek demektir. Hasen. Taberi (24/210)
 • Suyuti, Durru’l-Mensur’da dedi ki: Abd b. Humeyd ve İbn Ebi Hatim İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyorlar: “Bir adam İbn Abbas’a dedi ki: Allah’ın kitabında iki ayet bir birine muhalif” İbn Abbas radıyallahu anhuma: “Sen bunu ancak görüşünle söylüyorsun, oku bakalım” dedi. Adam: “De ki: "Arzı iki günde yaratan Allah'ı siz mi inkâr ediyor ve O'na ortaklar koşuyorsunuz?” (Fussilet 9) ayetinden “Çeşitli rızıklarını arayıp soranlar için tam dört günde takdir etmiş, sonra yaratmak için, gaz halinde bulunan gökyüzüne yönelmiştir” (Fussilet 11) ayetine kadar okudu. Sonra da “Bundan sonra da yeryüzünü yaydı” (Naziat 30) ayetini okudu. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ģöyle cevap verdi: “Yer, gök yaratılmadan önce yaratıldı. Sonra sema yaratıldı, sonra yer, sema yaratıldıktan 9 sonra yayıldı. Dehaha sözü ancak yaymak, sermek demektir.” Durru’l-Mensur (8/412)
 • İbn Munzir İbrahim en-Nehai’den rivayet ediyor: “Bundan sonra da yeryüzünü yaydı”: Dünya Mekke’den yayılmıştır.” Durru’l-Mensur (8/412)
 • Katade dedi ki: “Bana ulaştığına göre dünya Mekke’den yayılmıştır. Sahih. Taberi (11/531) Abdurrazzak Tefsir (2/213)
 • Abd b. Humeyd, Ata’dan rivayet ediyor: “Bana ulaştığına göre dünya kabe’nin altından yayılıp uzatılmıştır.” Durru’l-Mensur (8/412)

Iraklı astronomi araştırmacısı Fadhel Al-Sa'd 2011'de katıldığı bir TV programda yerin düz olduğunu savundu.

Yeryüzünün şekline ilişkin ayetlerin analizi:

Daha fazlası için kaynak: http://ateistcanavar...n_duz_olusu.pdf

Mûsâ, “O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir” dedi. (Şuara 26/28)

Doğu da, Batı da Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara 2/115)

Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. “Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın” dedik. (Kehf 18/86)

Güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. (Kehf 18/90)

 • Güneş Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde
  edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi
  yakındır. O vakit kendisine: ”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.”
  (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. (Lukman 31/10)

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. (Yasin 36/40)

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. (Fatır 35/13)

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. (Zümer 39/5)

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir. (Yasin 36/38)

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler (Enbiya 33)

c6j7.jpg

165218_577184285635679_194102120_n.jpg

Bakara suresi-29.ayet

29. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan sonra (ثُمَّ) göğe yönelip onları yedi gök

halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Fussilet suresi-12. ayet

12.Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.

7gkeskiyazlufakju9.jpg

Bence Kuran'ın ilkel evren modelini görmemek için kör olmak lazım. İman da tıpkı aşk gibi gözleri kör eden bir marazdır.

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

ateistlerle ilgili ne diyor kitabınızda şiirsel olarak.

şeytanla ilgili ne diyor

miras hesap hatasını halletmişler mi

müslümanlara münafık sizede cennetlik diyor mu

sen kuranı bitirebilirmisin, bırak kuranın ayetlerini bir harfini bile değiştirebiliyormusun, bir harfi çarpıttığında gizlediğinde nasılda anlamasızlaşıyor. kolay mı öyle kendini kandırırsın ancak.

Kuran'ın anlamsızlaşması için harflerin yerini değiştirmene hiç gerek yok. Cennet cehennem gibi kavramlar da bizim için anlam ifade etmiyor. Sana birşey anlatmak, açıklamaya çalışmak gerçekten çok zor. sen ve senin gibilere kızamıyorum bile. Sadece sizin adınıza üzülüyorum. Bir daha yaşayacağınıza, bu dünyanın geçici olduğuna inandığınız için hayatta zevkli olan çoğu şeyden soyutluyorsunuz kendinizi. Cennete gitme vaadiyle kandırıldığı için, gözünü kırpmadan uçurumdan atlayan Hasan Sabbah'ın adamları da gerçekten inanıyordu sonsuz yaşama. Hatta Kuranda tasvir edilen cenneti görmüşlerdi bile! gerçekten insanları kandırmak çok kolay özellikle dini kullanarak.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistler ve ateist görünümlü din düşmanları...Ayetleri yorumlarken, işkembeden değil, İslami ilimleri göz önüne alarak yorumlamaktan acizler.Bilmiyorlar ama ukalalık yapmaları lazım. ''Bizde zamanında müslümandık'' bu sözü söylüyorlar, sanki zamanında dostdoğru müslümanalrdandılar. Müslümankende dinden habersiz bir dünyaları, cehalet dolu kafaları vardı, şuanda. Aradaki tek fark, şimdi kendilerine isim vermişler...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'an bitti şuanda Kur'an diye bir şey yok ama siz kabul edemiyosunuz işte Sonra neden bitiremediniz cart curt sonrada Turan DURSUN gibi bu işle uğraşan insanları katlediyosunuz işte bu yüzden biz ateistler her yerde kendimizi belli edemiyoruz ilk önce herkesin görüşlerine saygı duymayı öğrenin sonra ateistler neden kuranı çökertemiyo diye soru sorun ;)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaş haklı,

Sayın bershan

Alttaki ayeti ben yorumlayamadım, bi zahmet yorumlar mısın.

Her zamana ve herkese hitap eder dediğiniz bu kitaptaki bu ayetten, şu zamanda dünyanın her köşesindeki insanlar ne anlamalı.

Ahzab53:Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümankende dinden habersiz bir dünyaları, cehalet dolu kafaları vardı, şuanda. Aradaki tek fark, şimdi kendilerine isim vermişler...

Sen de kendini böyle avutuyorsun. Peki sana dindar bir ailede yetişip tarikat dersi aldığı halde dinden çıkan insanlar var desem bu senin için bir şey ifade eder mi? Başınızı kuma gömüp inanmak daha kolayınıza geliyor.

Bak mesela yukarıda ayetler, hadisler ve tefsirlerle Kuran'a göre dünyanın düz olduğunu ispatlamışım. Üstelik kritik kelimelerin Arapçalarını da yazmışım. Senin ise birkaç teologun "dahv" kelimesini yanlış yorumlaması dışında elinde bir tane delil yok. Avutun kendinizi böyke. Ama avutmak da bir yere kadar.

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen de kendini böyle avutuyorsun. Peki sana dindar bir ailede yetişip tarikat dersi aldığı halde dinden çıkan insanlar var desem bu senin için bir şey ifade eder mi? Başınızı kuma gömüp inanmak daha kolayınıza geliyor.

üniversiteden türbanlı olduğu halde benim ateist olduğumu bilip konuşan bayanlar var ve onlar ateist ! başındaki başörtüyü aile zoru ve baskısı yüzünden takmak zorundalar kendi dinsel kimliğini saklamak ne kadar zordur hiç insanlar bunu düşünmüyor bu kız ben ateistim dese babası ağzını yüzünü dağıtcak hani islamda zorlama yoktu ? bu dediğim kızında ailesi bir şeyhe bağlıdır yani

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen de kendini böyle avutuyorsun. Peki sana dindar bir ailede yetişip tarikat dersi aldığı halde dinden çıkan insanlar var desem bu senin için bir şey ifade eder mi? Başınızı kuma gömüp inanmak daha kolayınıza geliyor.

Bak mesela yukarıda ayetler, hadisler ve tefsirlerle Kuran'a göre dünyanın düz olduğunu ispatlamışım. Üstelik kritik kelimelerin Arapçalarını da yazmışım. Senin ise birkaç teologun "dahv" kelimesini yanlış yorumlaması dışında elinde bir tane delil yok. Avutun kendinizi böyke. Ama avutmak da bir yere kadar.

Ne farkeder, al birini vur ötekine, istersen Mekkenin kumlarında, ibadet yap. İstersen gece gündüz namaz kıl. İslami şuur nedir benliğinde bu olmadıktan sonra, dinden de çıkarsın, toprağından da sürülürsün. Neticelerin önemi yok, yuvarlanan taş misali...

Gel gelelim çok bilmiş beye, elimde argüman ''dahv'' dan başka birşey yok diyorsun. Söylermisin başka ne olmalıydı. Geçmişi gösteren bir küre mi olacaktı. Ayetleri edebiyat kitabı gibi yorumluyorsunuz. Hiçbir altyapınız yok, müslümanken ezbere kaçan, dinden çıktıktan sonra ezberini tekrarlayan insanlarsınız.

Bir sınavı kazanmak için yıllarca ders çalışan insan, Rabbinin anlattığını anlayabilmek için, okuma-yazma yı bilmekle, herşeyi çözeceğini mi sanıyor.

Önce düşüneceksin, ben yaratılmışsam bir sebebi var ise bunu bulmalıyım. Sıcak evinde oturup, ukala ukala, her ayeti nefsinin direktifleriyle, işine geldiği gibi yorumlamakla, bizlere değil sadece kendine hitap etmiş olursun. O da vicdanının sesini bastırmak içindir.

Yalanlamak namına sunduğun bütün iletiler, donanımsız bir dinsizin ifadelerinden başka birşey değildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

üniversiteden türbanlı olduğu halde benim ateist olduğumu bilip konuşan bayanlar var ve onlar ateist ! başındaki başörtüyü aile zoru ve baskısı yüzünden takmak zorundalar kendi dinsel kimliğini saklamak ne kadar zordur hiç insanlar bunu düşünmüyor bu kız ben ateistim dese babası ağzını yüzünü dağıtcak hani islamda zorlama yoktu ? bu dediğim kızında ailesi bir şeyhe bağlıdır yani

Babasının şiddeti, İslamda zorlama olmamasını bağlar mı? Allahın men ettiği eylemleri yapanların suçunu İslama neden mal ediyorsunuz. Dünyada kötü örnek ararsan bolca bulursun. Biraz da iyileri bulmaya çalış, etrafına bak eminim göreceksin ve eminim ki yazmak işine gelmeyecek.

Şunu unutma, birgün bir yardıma ihtiyacın olursa yine sana müslümanlar el uzatır, onunda tek derdi Allah rızası için karşılıksız amel etme sevdasıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Babasının şiddeti, İslamda zorlama olmamasını bağlar mı? Allahın men ettiği eylemleri yapanların suçunu İslama neden mal ediyorsunuz. Dünyada kötü örnek ararsan bolca bulursun. Biraz da iyileri bulmaya çalış, etrafına bak eminim göreceksin ve eminim ki yazmak işine gelmeyecek.

Şunu unutma, birgün bir yardıma ihtiyacın olursa yine sana müslümanlar el uzatır, onunda tek derdi Allah rızası için karşılıksız amel etme sevdasıdır.

bana müslüman olarak el uzatmazlar insan olarak el uzatırlar aynı şeyi ateistlerde yapıyor ateist bilim adamı bir tedavi bulunca sadece ateistler demiyor. müslümanlardan iylik gördüğüm doğru benimde onlara iyilik yaptığım doğru ben bir insanı dinine göre yargılamanmasını yanlış karşılıyorum hani şurada 2 ay falan oldu ateist olalı aynı ben yine benim. Allahın men ettiği eğlemlerden birtaneside dinden döneni öldürün değil sanırım ? Açıkca dinden döneni öldürün diyor. Ben Fatihte oturuyorum daha önce söylemiştim sanada abimle geçen jip diyaloğunu gördüğüm şeyler küçüklüğümden beri şu

1-tarikatlar bir adamın eteğini öpen yaşlı adamlar sanki peygambermiş gibi eğer peygamber alçak gönüllüyse bu adamlar neden bunu yapiyor şeyhlerde dahil yani peygamberin kızlarının soyundamış ya!

2-ayet yorumu için birbirini öldürenler ismail ağadaki olaydan bahsediyorum

3-cübbelinin verdiği fetva vaazlar ki bir dönem evimin uzak olduğu halde gitmiştim dinlemeye

4-onun haricinde cemaatlerin türkiyeyi getirdiği durumu görüyoruz gülen ağlıyor şu an sırtımdan vuruldum diye.

5- bu maddeyi eklemeyi unutmuşum kuran kursana gittiğimizde ezberleyemediğimizde birşeyi imamın bizi sopa ile dövmesi ve bağırması ben fatih civarındaki kuran kurslarını ve camiilerini gezmiş birisiyim.

tarihinde Tester tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

bana müslüman olarak el uzatmazlar insan olarak el uzatırlar aynı şeyi ateistlerde yapıyor ateist bilim adamı bir tedavi bulunca sadece ateistler demiyor. müslümanlardan iylik gördüğüm doğru benimde onlara iyilik yaptığım doğru ben bir insanı dinine göre yargılamanmasını yanlış karşılıyorum hani şurada 2 ay falan oldu ateist olalı aynı ben yine benim. Allahın men ettiği eğlemlerden birtaneside dinden döneni öldürün değil sanırım ? Açıkca dinden döneni öldürün diyor. Ben Fatihte oturuyorum daha önce söylemiştim sanada abimle geçen jip diyaloğunu gördüğüm şeyler küçüklüğümden beri şu

1-tarikatlar bir adamın eteğini öpen yaşlı adamlar sanki peygambermiş gibi eğer peygamber alçak gönüllüyse bu adamlar neden bunu yapiyor şeyhlerde dahil yani peygamberin kızlarının soyundamış ya!

2-ayet yorumu için birbirini öldürenler ismail ağadaki olaydan bahsediyorum

3-cübbelinin verdiği fetva vaazlar ki bir dönem evimin uzak olduğu halde gitmiştim dinlemeye

4-onun haricinde cemaatlerin türkiyeyi getirdiği durumu görüyoruz gülen ağlıyor şu an sırtımdan vuruldum diye.

5- bu maddeyi eklemeyi unutmuşum kuran kursana gittiğimizde ezberleyemediğimizde birşeyi imamın bizi sopa ile dövmesi ve bağırması ben fatih civarındaki kuran kurslarını ve camiilerini gezmiş birisiyim.

Anlatmıştın bazı durumları, içinde bulunduğun ortamın senin güzergahında etkileri illaki olmuştur. Benim çevrem de seninkinden aşağı kalır yanı yok.

Kısaca şöyle söyleyeyim, bir yanım tarikatçı ve akp ci dolu diğer yanım laik müslüman. Tarikatçıların Allah ayeti gibi söylemlerini katı bir şekilde uygulamaları, beni yapmaman gerekecek şeylere zorladığından uzak durmaya çalışıyorum. Bazı zamanlar sinirlerime engel olamıyorum. Birde extra olarak bazı zamanlar hem müslüman hem apo cu olanlarlada muhatab olmak zorunda kalıyorum. Onlar da ayrı bir dert. Bir kaç yıl önce de gittikçe genişleyen kitlesi ile yeni bir akım başladı ''Kuranda namaz yoktur, namaz kılanlar dinden çıkmış, Allaha ortak koşmuştur'' diyen tarikat. Şuan soracak olursan herkesi kendi haline bırakmışım, kendi doğrularıyla..

Dışarıdan bir insan, bu farklı ideolojide kendilerini isimlendiren, isimlerinin sonuna '' müslüman '' kelimesini getirenlerin, yaptıkları uygulamaların, İslama mal edilmesi, İslama vurulan en büyük darbedir. Şimdi parça parça olmuş bu topraklardaki insanların düşüncelerini, icraata geçirmelerini İslama mal edip, suçu Allaha yüklemek, doğrumudur.

Yanlışı yapanın cezası verilmediği için suçu işleyen, yanlışlarının doğru olduğunu beynine kabul ettirmiş, bir batağa saplanıp, kitleleride arkasından sürüklüyor.

tarihinde BersHan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne yanmaz yapışmaz, teflon bir din anlayışınız var. Yaw arkadaşım İslam zaten tüm bu sapkınlıklara zemin hazırlıyor. İslam cehaletin, aptallığın, terörizmin, yobazlığın, namus cinayetlerinin, kadın düşmanlığının yetişmesine elverişli bir topraktır. Ortadoğu bu yüzden kan gölüne dönmüş durumda. Türk Müslümanları "gerçek İslam bu değil" deyu başlarını kuma gömüyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
 • Yeni Oluştur...