Jump to content

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi


Recommended Posts

İşte sizler bu kadar ahmaksınız, Ahmak diyince neden ahmak deniyor diyede sızlanmayın. Bir yanlışı savunurken başka bir yanlışıda bizlere itham etmeyin. Bu solcu zihniyetin politikasımıdır nedir bilmiyorum ama, çok boş sunuz çok. Savunmaya geçişiniz bile bir hezeyan, tayyibi örnek verip bizlere itham etmek, tam bir acziyetin göstergesidir.

Laf bitti hakaret geldi. Söyleyeceğin içi dolu bir lafın varsa buyur.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 102
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Atatürk ve Muhammed

"Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük." (Ataturk)

Araf(4) Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat halinde iken gelmişti. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Yurtta sulh, cihanda sulh." (Ataturk)

Enfal(65) Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." (Ataturk)

Bakara(272) Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." (Ataturk)

Al-i İmran(32) De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" (Ataturk)

Duha(8) Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir." (Ataturk)

Ahzap(46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar." (Ataturk)

Enfal(70) Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde (iman, ihlas, iyi niyet gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız." (Ataturk)

Muddesi

18. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti! Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti! (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir." (Ataturk)

Tevbe(29) Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır." (Ataturk)

Maide (110) Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz." (Ataturk)

Tevbe(5) Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz." (Ataturk)

Şura(51) Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" (Ataturk)

Bakara(282) Güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." (Ataturk)

Nisa (34) İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir." (Ataturk)

Enfal(69) Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin . Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur." (Ataturk)

"Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır." (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bu yaban ellerde kanını döken kahraman askerler… şimdi siz barışsever bir ülkenin topraklarında yatıyorsunuz. Rahat uyuyunuz. Burada yanyana yatarken Johnnylerin ve Mehmetlerin hiç bir farkı yoktur. Ey çocuklarını uzak diyarlardan buralara gönderen anneler, gözyaşlarınızı silin. Oğullarınız bağrımızda yatıyor ve rahatlar emin olun. Hayatlarını bu ülkede kaybetmiş olmaları nedeniyle onlar en az sizin olduğu kadar bizim de çocuklarımızdır." (Ataturk)

(Buhari, Muslim) "Allah'ın Resulünün beddua ederken isimlerini saydığı bu şahısları Bedir gününde öldürüldükten sonra alınıp Kalîb-i Bedir denilen kuyuya atıldıklarını gördüm."(Muhammed)

Peygamber ile Atatürk'ü karşılaştıracak kadar düşmeyin.

Ayrıca çoğu karşılaştırma alakasız.

O ayetleri cımbızla seçmişsin tebrik ediyorum :D yani gerisi yada devamı var ayetlerin bir olaya bağlanıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Orasını bilmiyoruz.

"Şevket Süreyya “Tek Adam” isimli kitap serisinde 1919 yılında Mustafa Kemal ve Ömer Naci’nin bir anısını anlatır. Mustafa Kemal ve Ömer Naci ceplerinde “on para” ile, yani oldukça düşük bir meblağ ile dolaşırlar. Aşağı yukarı bütün meyhanelere borçları olduğu için artık kimseden veresiye de isteyememektedirler. Peki ne yaparlar? Atatürk şöyle anlatır; “Anladık ki başka çare yok; on paralık kestane alıp yemeye başladık.”

Sivas ve Erzurum Kongresi dönemlerinde Atatürk’ün ödünç bir kıyafetle bu kongrelere katıldığını büyük bir övünçle anlatırlar.

Ama..

Atatürk aynı zamanda döneminin en büyük zenginlerinden biridir! Peki, bu nasıl olabilmiştir? Acaba Allah “yürü ya kulum!” mu demiştir dersiniz? İlginçtir, çok baktım ama Atatürk’ün bu ani mal artışıyla ilgili hiçbir şey bulamadım.

Atatürk’e ait arazilerin toplum büyüklüğü 154 bin 729 dönümdü. Kendisine ait çok büyük çiftlikler ve tesisler vardı. Yaşadığı dönemin en büyük gayrimenkul zenginiydi.

Üstelik Atatürk’ün fabrikaları da vardı! Yani bir fabrikatördü. Bir çelik fabrikasının yüzde kırk hissesine sahipti. Aynı zamanda kendi ait süt, bira, şarap ve deri fabrikaları da vardı.

Peki maaşı ne kadardı? 40 lira! Yani o dönemin kuruyla düşünürsek 28 dolar. Sonralarda ise bu meblağ 150 liraya kadar çıkartılıyor. Atatürk vefat ettiğinde İş Bankası’nda açtırdığı hesabında 19 bin 566 lira birikiyor.

Atatürk’ün CHP’ye bıraktığı nakit miras tam 1 milyon 664 bin liraydı. Atatürk; kendi akrabalarından servetine mirasçı çıkmaması için öldüğü yılın mayıs ayında vasiyet işlemini bitirmişti. Vasiyetinde Makbule, Afet, Sabiha Gökçen, Ülkü hanımlara 200 lira maaş bıraktığını açıkladı. ( Atatürk’ün manevi kızı olan ve hala hayatta olan Ülkü Hanım bugün 5 bin lira almaktadır.)"

ATATÜRK BU KADAR MAL VARLIĞINI NASIL MI ELDE ETTİ?

sorunun cevabı gayet basit; bu işe yaramaz millet için bir halt edebilecek kadar cesur olmakla elde etti. sefasını da sürmedi, öldü gitti adam. - ayrıca, mal varlığının olması neyi değiştiriyor? bugün, mustafa kemal'e küfür eden cemaat yalakaları patronlar, birileri açlıktan geberirken bankadaki paralarıyla sevişmiyorlar mı? bugün, cia desteğiyle müslüman geçinen ülkelere okul açanlar, garibin garibanın halinden mi anlıyorlar?

mustafa kemal'in döneminde, toprak ağaları, şeyler ve hocalar halkı "becermekten" fazlasını mı yapıyordu? sömürüye karşı, sizin "nur" yüzlü ibneleriniz bir bok mu yedi de oturup milleti galeyana getirebileceğinizi zannediyorsunuz?

ama esas cevap bu olmamalı. zira, bahsi geçen konuyu ele alma şekli; salt saldırı amaçlı. yani konunun içeriği mustafa kemal'in mal varlığı değil; mustafa kemal ve cumhuriyetine sahip çıkmaya çalışan, popülist veya değil, bireyleri eleştirmek ve kendini hak göstermenin tatlı gururuyla mastürbasyon yapmaya devam etmek.

o nedenle, verilebilecek en üst düzey cevap bir adet küfürden fazlası olamaz. argüman değil; panik atışlar yapmakla laf sokulmuyor ne yazık ki.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk ve Muhammed

"Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük." (Ataturk)

Araf(4) Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat halinde iken gelmişti. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Yurtta sulh, cihanda sulh." (Ataturk)

Enfal(65) Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." (Ataturk)

Bakara(272) Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." (Ataturk)

Al-i İmran(32) De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" (Ataturk)

Duha(8) Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir." (Ataturk)

Ahzap(46) Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar." (Ataturk)

Enfal(70) Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde (iman, ihlas, iyi niyet gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız." (Ataturk)

Muddesi

18. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti! Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti! (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir." (Ataturk)

Tevbe(29) Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır." (Ataturk)

Maide (110) Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz." (Ataturk)

Tevbe(5) Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz." (Ataturk)

Şura(51) Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" (Ataturk)

Bakara(282) Güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." (Ataturk)

Nisa (34) İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir." (Ataturk)

Enfal(69) Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin . Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur." (Ataturk)

"Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır." (Muhammed)

_______________________________________________________________

"Bu yaban ellerde kanını döken kahraman askerler… şimdi siz barışsever bir ülkenin topraklarında yatıyorsunuz. Rahat uyuyunuz. Burada yanyana yatarken Johnnylerin ve Mehmetlerin hiç bir farkı yoktur. Ey çocuklarını uzak diyarlardan buralara gönderen anneler, gözyaşlarınızı silin. Oğullarınız bağrımızda yatıyor ve rahatlar emin olun. Hayatlarını bu ülkede kaybetmiş olmaları nedeniyle onlar en az sizin olduğu kadar bizim de çocuklarımızdır." (Ataturk)

(Buhari, Muslim) "Allah'ın Resulünün beddua ederken isimlerini saydığı bu şahısları Bedir gününde öldürüldükten sonra alınıp Kalîb-i Bedir denilen kuyuya atıldıklarını gördüm."(Muhammed)

Gene cımbızlama yapmışsın :D Sen iyi kaş alıyorsundur.

hiç uslanmıyorsunuz. Delikanlı olda diğer ayetleride yaz. Hatta Atatürkün devrimi gerçekleştirmek için bazı kelleler gidecek gibi sözlerinide yazda öyle karşılaştıralım.

Ben sana kapak yapardım ama şimdi çıkmam lazım. Arkadaşlar belki ilgilenir senle

Link to post
Sitelerde Paylaş

ATATÜRK BU KADAR MAL VARLIĞINI NASIL MI ELDE ETTİ?

sorunun cevabı gayet basit; bu işe yaramaz millet için bir halt edebilecek kadar cesur olmakla elde etti. sefasını da sürmedi, öldü gitti adam. - ayrıca, mal varlığının olması neyi değiştiriyor? bugün, mustafa kemal'e küfür eden cemaat yalakaları patronlar, birileri açlıktan geberirken bankadaki paralarıyla sevişmiyorlar mı? bugün, cia desteğiyle müslüman geçinen ülkelere okul açanlar, garibin garibanın halinden mi anlıyorlar?

mustafa kemal'in döneminde, toprak ağaları, şeyler ve hocalar halkı "becermekten" fazlasını mı yapıyordu? sömürüye karşı, sizin "nur" yüzlü ibneleriniz bir bok mu yedi de oturup milleti galeyana getirebileceğinizi zannediyorsunuz?

ama esas cevap bu olmamalı. zira, bahsi geçen konuyu ele alma şekli; salt saldırı amaçlı. yani konunun içeriği mustafa kemal'in mal varlığı değil; mustafa kemal ve cumhuriyetine sahip çıkmaya çalışan, popülist veya değil, bireyleri eleştirmek ve kendini hak göstermenin tatlı gururuyla mastürbasyon yapmaya devam etmek.

o nedenle, verilebilecek en üst düzey cevap bir adet küfürden fazlası olamaz. argüman değil; panik atışlar yapmakla laf sokulmuyor ne yazık ki.

Sefasını sürmedimi :D yuhh bee daha ne olsun. Adam grand tuvalet geziyor her yerde. Partiler kokteyler gırla. Hani resimleri görmesek yutturucaksınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu Müslümanlar'a akıl-fikir dileyelim.

Kuran'dan kaynak verdiğimizde, hep aynı yaygara!

Neymiş: Cımbızlama yapıyormuşuz!

Yahu kitabınıza güvenmediğinizi ve onu hiç bir zaman ciddiye almadığınızı doğrudan doğruya ilân ediyorsunz! Bu, salaklık değil midir!!!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sefasını sürmedimi :D yuhh bee daha ne olsun. Adam grand tuvalet geziyor her yerde. Partiler kokteyler gırla. Hani resimleri görmesek yutturucaksınız.

Mahallenin bakkalından sözetmiyoruz, değil mi? Ülkenin kurucu lideri, çok özel birinden sözediyoruz.

Ama kabul et çok zevk sahibi adammış, bugün bile insanı şaşırtacak kadar şık giyiniyormuş. Kalite böyle bir şey işte. Ayak takımı anlamaz ki..

Diğer iletilerine de gelecek sıra.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Laf bitti hakaret geldi. Söyleyeceğin içi dolu bir lafın varsa buyur.

Ne oldu zoruna mı gitti, saçmalamanı suratına çarpmam. Adam gibi kuracağın olmayan cümlelerin mi tükendi. Syafayı geriye al ve yazılanı tekrar oku. Ezbere yazmaktan vazgeçip, söylenenleri anlarsan, belki ne demek istediğimizi de analrsın. Kötüyü kötü ile örneklendirip, karşı düşünceye itham etmek...Umarım anlayabilmişsindir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

mustafa kemalin mal varlığı el oğluna 3-5 kuruşa peşkeş çekildi. biz yemedik alın siz yiyin dendi. nasılsa atatürk bu ülkeyi satmak için kurtardı! sen kalk türkiye cumhuriyeti devletini ulusalcı, vatanseverlerle kurtar el oğlu gelsin "babalar gibi satarım" desin vay a*ına koyayım yahu işe bak sen! mustafa kemal atatürk ve silah arkadaşlarının mal varlığı "türkiye cumhuriyeti" devletidir.

Şu savunmaya bak, şu cümlelere bak, üstelik bunu yazanda kendisini müslüman olarak tanıtan bir insan. Hey gidi Aziz Nesin hey, meğer çok haklıymışsın.

tarihinde BersHan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Orasını bilmiyoruz.

"Şevket Süreyya “Tek Adam” isimli kitap serisinde 1919 yılında Mustafa Kemal ve Ömer Naci’nin bir anısını anlatır. Mustafa Kemal ve Ömer Naci ceplerinde “on para” ile, yani oldukça düşük bir meblağ ile dolaşırlar. Aşağı yukarı bütün meyhanelere borçları olduğu için artık kimseden veresiye de isteyememektedirler. Peki ne yaparlar? Atatürk şöyle anlatır; “Anladık ki başka çare yok; on paralık kestane alıp yemeye başladık.”

Sivas ve Erzurum Kongresi dönemlerinde Atatürk’ün ödünç bir kıyafetle bu kongrelere katıldığını büyük bir övünçle anlatırlar.

Ama..

Atatürk aynı zamanda döneminin en büyük zenginlerinden biridir! Peki, bu nasıl olabilmiştir? Acaba Allah “yürü ya kulum!” mu demiştir dersiniz? İlginçtir, çok baktım ama Atatürk’ün bu ani mal artışıyla ilgili hiçbir şey bulamadım.

Atatürk’e ait arazilerin toplum büyüklüğü 154 bin 729 dönümdü. Kendisine ait çok büyük çiftlikler ve tesisler vardı. Yaşadığı dönemin en büyük gayrimenkul zenginiydi.

Üstelik Atatürk’ün fabrikaları da vardı! Yani bir fabrikatördü. Bir çelik fabrikasının yüzde kırk hissesine sahipti. Aynı zamanda kendi ait süt, bira, şarap ve deri fabrikaları da vardı.

Peki maaşı ne kadardı? 40 lira! Yani o dönemin kuruyla düşünürsek 28 dolar. Sonralarda ise bu meblağ 150 liraya kadar çıkartılıyor. Atatürk vefat ettiğinde İş Bankası’nda açtırdığı hesabında 19 bin 566 lira birikiyor.

Atatürk’ün CHP’ye bıraktığı nakit miras tam 1 milyon 664 bin liraydı. Atatürk; kendi akrabalarından servetine mirasçı çıkmaması için öldüğü yılın mayıs ayında vasiyet işlemini bitirmişti. Vasiyetinde Makbule, Afet, Sabiha Gökçen, Ülkü hanımlara 200 lira maaş bıraktığını açıkladı. ( Atatürk’ün manevi kızı olan ve hala hayatta olan Ülkü Hanım bugün 5 bin lira almaktadır.)"

Rakamlar yanlış. Manevi kızlara bıraktığı maaşlar eşit değil. Bir halt ediyorsun bari doğru rakamları öğren de öyle yaz.

Atatürk kurucu lider ve çok kritik zamandan geçiyor ülke. Devrimlerinin lideri olan kişinin öyle bir ortamda kurulan işletmeleri himayesi/kontrolü altına almak istemesi kadar kolay anlaşılır bir şey yok. Sen anlamazsın, şeriatçısın.

Yani bugünün koşullarıyla karşılaştırıp da "Amanın da mal varlığı" denmez. Dersen küfür yersin. Ben içimden ediyorum.

Atatürk her şeyini halka bağışlamıştır, yakınları miras talep etmesinler diye açık vasiyetname bırakmıştır. Sistem epeyce bir oturduğu için devretmesinde sakınca görmemiştir. Eğer devretmeseydi sizler bu soruları sormakta haklı olurdunuz. Çünkü insanlar, sefasını sürmek, çocuklarına bırakmak için mülk edinirler.

Atatürk'ün "İsmet, bak cumhuriyeti kurduk, hadi gel bir de banka kuralım; paraya para demeyiz kanka, çocuklar ilerde ihya olur, gemicikleri sıraya dizer" dediğini filan mı sanıyordun acaba?

Ayrıca kişisel olarak söylemek istediğim bir şey daha var, o da onun "varlığının" bizler olduğumuz. Olayın "mal" kısmını kim üstüne alınacak, onu bilemem. Sizler alınabilirsiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kimin müslüman olup olmayacağını sen mi belirliyorsun? ya da aziz nesin mi belirliyor?

O yorumu okuyup, bunu yazdığına göre sana cümle bile kurmaya değmez.

Aziz Nesin takdir ettiğim bir yazar, sende biraz irdelersen, belki birkaç şey öğrenebilirsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed de Atatürk de hataları olan sizin bizim gibi birer insandılar.Niye ölmüş gitmişlerle bu kadar uğraşıyorsunuz?Hataları ve başarılarıyla kabul edin bu insanları.

Sorun eleştiriye bile kapalı olmasındadır. Tek bir satır yazdığımız an, küfürlerle karşılık veriyorlar. Eleştirilemez, konuşulamaz, tartışılamaz. Bu katı uygulama nedir, bu anlayış neyin göstergesidir. Neden bir insanı bu kadar dokunulmaz yapıyoruz.

Her düşünce eleştirilir, her insan eleştirilir, her devir eleştirilir fakat konu atatürk olunca, kimse tek satır yazamaz.

Buradaki insanlar tek düze bakıyorlar, atatürkçü kimliğiyle millete küfür edenler, bir başkasının başka bir kimlikle küfürlerini suçlamasınlar. Her insan kendi düşünceleri ve ideolojilerini haklı bulup karşıdakine söz hakkı dahi vermeden gücü varsa bunu kullanırsa, burada zulm ortaya çıkar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sorun eleştiriye bile kapalı olmasındadır. Tek bir satır yazdığımız an, küfürlerle karşılık veriyorlar. Eleştirilemez, konuşulamaz, tartışılamaz. Bu katı uygulama nedir, bu anlayış neyin göstergesidir. Neden bir insanı bu kadar dokunulmaz yapıyoruz.

Her düşünce eleştirilir, her insan eleştirilir, her devir eleştirilir fakat konu atatürk olunca, kimse tek satır yazamaz.

Buradaki insanlar tek düze bakıyorlar, atatürkçü kimliğiyle millete küfür edenler, bir başkasının başka bir kimlikle küfürlerini suçlamasınlar. Her insan kendi düşünceleri ve ideolojilerini haklı bulup karşıdakine söz hakkı dahi vermeden gücü varsa bunu kullanırsa, burada zulm ortaya çıkar.

Onlar Atatürk'ü eleştirtmiyor siz de Muhammed'i.Ben bir fark göremiyorum.Hz. demeyince(ki ölülere denmemesi daha uygun) saldırıyorsunuz hemen.Aynısın Kemalist dediğin insanlarla.Hatta daha betersin çünkü onlar işe Allah'ı karıştırmıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Onlar Atatürk'ü eleştirtmiyor siz de Muhammed'i.Ben bir fark göremiyorum.Hz. demeyince(ki ölülere denmemesi daha uygun) saldırıyorsunuz hemen.Aynısın Kemalist dediğin insanlarla.Hatta daha betersin çünkü onlar işe Allah'ı karıştırmıyor.

Senin pencerenden bakılınca kemalistlerden daha beterim. Doğrudur, tarafında olmadığım için. Nedenlerine gelelim. Ben kimseye müslüman değil diye küfür etmedim, hakaret etmedim. Peygamberi küfürlerle savunmadım. İcraatlarla savundum. Peygamberin güzelliklerini sunarken, arkama kanunları alıp konuşmadım.

Ayrıca onlar işe Allahı karıştırmıyor dedin, bu cümleyi onlara şirin görünmek ve atatürkcü kimliğini parentez içerisinde deklare etmek için bir yandan da bende hem sizler gibi kemalist hemde berşan gibi müslümanlardan değilim, imajı verdiğini, eminim herkes anlamıştır.

Son savunmana gelecek olursak, Allahı karıştırmıyorlar dedin ya, Allaha küfür edilmeden açılan bir konu bile olmayan bu zeminde bu sözü yazarken neyi düşünüyordun, hayret ediyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sorun eleştiriye bile kapalı olmasındadır. Tek bir satır yazdığımız an, küfürlerle karşılık veriyorlar. Eleştirilemez, konuşulamaz, tartışılamaz. Bu katı uygulama nedir, bu anlayış neyin göstergesidir. Neden bir insanı bu kadar dokunulmaz yapıyoruz.

Her düşünce eleştirilir, her insan eleştirilir, her devir eleştirilir fakat konu atatürk olunca, kimse tek satır yazamaz.

Buradaki insanlar tek düze bakıyorlar, atatürkçü kimliğiyle millete küfür edenler, bir başkasının başka bir kimlikle küfürlerini suçlamasınlar. Her insan kendi düşünceleri ve ideolojilerini haklı bulup karşıdakine söz hakkı dahi vermeden gücü varsa bunu kullanırsa, burada zulm ortaya çıkar.

Sorun Atatürk'ün eleştiriye kapalı olması değildir. Senin gibi itin kopuğun, ne idüğü belli şeriatçıların küfür ve yalanlarına, sahte tarihi şeriatçı köpeklerin sitelerinden taşıyıp taşıyıp burayı kirletmesine, adi propagandanıza izin verilmemesidir.

Şu forum kadar Atatürk tartışan, Atatürk'e demediği kalmayanların sayfalarca hezeyanlarını barındıran forum azdır.

Utançtır aslında bu, kirliliğe katkıdır.

O yüzden ben kişisel olarak senin gibi iti köpeği konuşturmaktan hoşlanmıyor, hakettiğiniz yanıtları vermekten zerre kadar imtina etmiyorum.

Adi ahlaksız, sen ki hiç ilgisi olmayan konularda, sırf dinin savunmak için Atatürk'ü konuya sinsice dahil edip küfreden köpeksin, daha ne konuşuyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...