Jump to content

Recommended Posts

Sure uzun bir sure bu yüzden 7 veya 8 e bölerek her bölümü özetleyip birbirleri ile birleştirerek Bakara suresinin tamamının tek bakışta görülebilmesini, nelerden bahsettiğinin hemen algılanmasını istiyorum.

1.bölüm

Elif Lâm Mîm. 1﴿ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 2﴿ Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. 3﴿ Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. 4﴿ İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. 5﴿Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar. 6﴿ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. 7﴿ İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler de vardır. 8﴿ Bunlar Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. 9﴿ Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. 10﴿ Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz!" derler. 11﴿ İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. 12﴿ Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde ise, "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler. 13﴿ İman edenlerle karşılaştıkları zaman, "İnandık" derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, "Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz" derler. 14﴿ Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. 15﴿İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. 16﴿

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 160
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

5﴿Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar. 6﴿ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.

küfürde olanlar inanmazlar derken hiçbir zaman inanmayacaklarını kastediyorsa sonradan inananlar olmuştur yani hatalıdır. Allahın kalpleri ve kulakları mühürlemesi peygamberin tebliğinden önce ise apaçık bir hata yani adaletsizliktir, tebliğden sonra ise zaten inanmayacak birine neden mühür vurur? ilerde inanma ihtimalini mi ortadan kaldırmak ister? Allah onu inanmayacak şekilde mi yaratmıştır yoksa herkesi aynı yaratmıştır da o inanmamayı mı seçmiştir? Her şeyi tıpatıp aynı olan insanlar neden farklı şeyleri seçer? Her şeyleri aynı değilse, aradaki fark inanıp inanmamayı belirliyorsa Allah, şahsın inanmayacağını bilerek yaratmanın da ötesinde onu inanmaması için yaratmıştır ancak ateşler le de tehdit etmektedir. İnanmayan kişiyi tehdit etmek ne işe yarayacaktır? işe yaramayacaksa ön bilgi mi verilmek istenmiştir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

... Allah, şahsın inanmayacağını bilerek yaratmanın da ötesinde onu inanmaması için yaratmıştır ancak ateşler le de tehdit etmektedir. İnanmayan kişiyi tehdit etmek ne işe yarayacaktır? işe yaramayacaksa ön bilgi mi verilmek istenmiştir?

Aslında inanmayanları tehdit etmiyor inananlara da gözdağı veriyor. Yoksa zaten 5. ayette demiş onlar inanmazlar diye. Burada amaç kalan sağlar bizim olsun mantığı. İnananlar korksun ki onları da kaybetmeyelim derdinde.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında inanmayanları tehdit etmiyor inananlara da gözdağı veriyor. Yoksa zaten 5. ayette demiş onlar inanmazlar diye. Burada amaç kalan sağlar bizim olsun mantığı. İnananlar korksun ki onları da kaybetmeyelim derdinde.

evet tamamen çıkan sonuç budur. İnananlara müthiş bir korku salarak otokontrol sağlamak. Yani tehdit içeriyor.

Bakara ilk 16 ayet inananlara açık bir tehdittir.

tarihinde Newbie tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bakar suresi 17. ayetten itibaren devam ediyoruz.

2.bölüm 17-29 ayetler

Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.17﴿ Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler. 18﴿ Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. 19﴿ Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 20﴿ Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. 21﴿ O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.22﴿ Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). 23﴿ Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. 24﴿İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 25﴿ Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, "Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?" derler. (Allah) onunla bir çoklarını saptırır, bir çoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. 26﴿ Onlar, Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. 27﴿ Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. 28﴿ O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. 29﴿

Link to post
Sitelerde Paylaş

İnanaların gözleri korkutulmaya devam ediliyor ancak bu bölümde 2 önemli nokta karşımıza çıkıyor.

1-kuranın benzerinin getirilemeyeceği meydan okuması

2- 29.ayette açık şekilde önce yerdekilerin sonra göğün yaratıldığının söylenmesi ki gökten kasıt atmosfer yada uzay bile olsa önce yerdeki bitki veya hayvanların sonra göğün yaratılması söz konusu olamaz çünkü atmosfer olmadan yaşam olmuyor.

Kuranın benzerinin getirilememesi çok garip bir iddia çünkü inanan bir müslüman zaten kuranın en kusursuz kitap olduğunu baştan kabul ettiği için kurana çok benzeyen bir kitap yazılsada bunu zaten inkar edecektir. Hemen şuan yazdığım bir ayet ile örnek vereyim,

Kafir suresi 22311. ayet : Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile allaha ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

anlatabildiğimi umuyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bakara 29. ayetten itibaren devam ediyoruz.

3.Bölüm 29-48 ayetler

Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demişler, Allah da, "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" demişti. 30﴿ Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin" dedi. 31﴿ Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler. 32﴿ Allah şöyle dedi: "Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle." Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?" dedi. 33﴿ Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. 34﴿ Dedik ki: "Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."35﴿ Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, "Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır" dedik. 36﴿ Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. 37﴿"İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" dedik. 38﴿ İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. 39﴿ Ey İsrailoğulları ! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. 40﴿ Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur'an'a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. 41﴿ Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. 42﴿ Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. 43﴿ Siz Kitabı (Tevrat'ı) okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz? 44﴿Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.45﴿ Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. 46﴿ Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.47﴿ Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. 48﴿

Link to post
Sitelerde Paylaş

Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde ise, "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler. 13﴿

İnanırların aptalca davrandıkları belli. Allah ise çocuk gibi "esas sensin akılsız" demiş.

VXr0RUw.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 weeks later...

Ben buraya yeni uye oldum belki merakdan insanlari inancsizligia surukleyen nedir acaba diye,Ben cok islami kurallara uyan bir ailedd yetismedim,ama Allahima kalpden bagli birisiyim bu bana hep huzur vermistir,bilim Allahin yoklugunu ispatliyamiyor kaldiki benim duygularimi aciklasin ve sahit oldugum seyin biriside ateist insanlarin yuzunden hisetmemdir bir bakmayla hisederim bunu hucde yanilmadigimi gordum birebir sordugumda ,ve az sayida insan sayisida degildir bu ,benim bu hissimi bilim aciklarmi ? fetva beni asar ,ve bir cok seye kalben sahit oldum bunlarda bilimsel seylerdi .eger saygi cercevesinde alay konusu olmadan sorulursada aciklik getirim .iyi gunler

Link to post
Sitelerde Paylaş

islam dini okuyla baslayan bin dindir inananlar okusun ve sorgulasin ,yoksa gercekden yobaz bir inanis sekli cikiyor,bilim akila hitap ediyor Ama herne hikmetse tapdiginiz bilim(ateistler) bazi aciklik getiremedigi seyi tesaduf olarak nitelendiriyor.ben bir gun uzun kabeye bakdim bu insanlar neden donerek ibadet eder diye dusundum,inanmak bencede manevi kalp isidir .soyle bir sey hisettim ,atamun etrafinda molekuler donuyor bildigimiz hersey donuyor hucrenin etrafindaki canlilar donuyor,canli cansiz en kucuk zere donuyor,ve kuranda bunu bizat soyluyor zaten,kabede yapilan routaya izledigimizde arabcada ALlah kelimesi cikiyor bu kuranda mevcut,herseymi tesaduf?unlu beyin neorolog bilim adami derin komaya girdiginde ,bir beyin iltihaplanmasi sonucu,etrafindaki herseyi duyup isitiyor,sonraki sahit olaylar dilimi onu inanca goturuyor,demeki butun bilim adamlari ateist degil,

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...