Jump to content
cigi

Kur'an'da Komik Ayetler

Recommended Posts

bunları yazı olarak ta yazsan güzel arşiv olur.

Dost arsivin kendisidir kuran ipe sapa gelir tek bir ayet dahi yoktur kuranda!

Cigi arkadas sadece celiskili ayetlere deginmistir.

Oysa hirsizlik tecavüz vs ahlaki kavramlar icin kurana ihtiyac yoktur!!

Helleki tanriya hic ihtiyac yoktur.Bu tür ahlaki kavramlarin disina tanri korkusu ile cikamiyan insanlar hastadir !!!

Bu benim düsüncem dogru olmak zorunda degil ama kesinlikle böyle düsünüyorum.

Cigi arkadasada ayrica tsk etmek istiyorum

Tskler cigi..Sadece bu konu ile tskümü kisitlamak istemiyorum genel anlamda yazilarini dikkatte alip buyuk bir zevkle okudugumuda belirtmek isterim...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yanlışa düştüğünüz nokta kendi dilbiilginizle arapçanın belagat sanatlarının zirvesinde ve dilbilgisiin tepesinde inmiş olan kuran ı eleştirmeniz.

Bu belagat olayı o kadar abartılır ama açıp kim acaba gerçekte bunun böyle olup olmadığını araştırma gereği duydu?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu belagat olayı o kadar abartılır ama açıp kim acaba gerçekte bunun böyle olup olmadığını araştırma gereği duydu?

işte sana araştırman için bir sebep iddiayı ortaya atan belli. aksini ıspat sizin yükümlülüğünüzdedir kolay gelsin

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cigi arkadasada ayrica tsk etmek istiyorum

Rica ederim inceligine ben tesekkür ederim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yanlışa düştüğünüz nokta kendi dilbiilginizle arapçanın belagat sanatlarının zirvesinde ve dilbilgisiin tepesinde inmiş olan kuran ı eleştirmeniz.

Kuran ayetleri ( yani uyulmasi gereken allah sözleri ) hakkinda yirtina yirtina yalan yanlis üfürüp allah adina racon keserken allah ne yapmakla mesgul?

Kuyrugunu mu salliyor, kicini mi kasiyor?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran ayetleri ( yani uyulmasi gereken allah sözleri ) hakkinda yirtina yirtina yalan yanlis üfürüp allah adina racon keserken allah ne yapmakla mesgul?

Kuyrugunu mu salliyor, kicini mi kasiyor?

11 - Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Âdem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.

12 - (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."

13 - (Allah) buyurdu: "Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın."

14 - (İblis) dedi: (Bari) bana (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."

15 - (Allah) buyurdu: "Haydi sen süre verilmişlerdensin."

Araf 11-15.

Siz aklı başında yaşı kemale ermiş birine benziyorsunuz.Bi şu yazdığınıza bakın.Mantıklı cümleler mi ?.Biz bir meseleyi anlamak veya eleştirmek istiyorsak objektif bakmamız gerekir.Ha amacınız herhangi bir şeyi anlamamak sadece çamur atmak ise,Burda yazdığım cümlelere acırım.Üstte Şeytana verilen mühlet var.Allah karşısında ona terbiyesizlik yapan şeytana kıyamete kadar süre verildi.Ebu cehile ömrünün sonuna kadar süre verildi.Lut kavmine süre verildi.Bu örnekler gözümüzün önündeyken.''Eee adam Allah hakkında racon kesiyor Allah bişe yapmıyor demek ki Allah yok'' demek,Komik bir durumdur.Size tavsiyem,Kitabı,Peygamberi anlamaya çalışın.Size anlatıcak birine danışın.Ve olaya objektif bakın.Neyse dediğim gibi.Böyle komik cümleler kurmadan erdemli davranmak lazım.Kazanan-Kaybeden siz olacaksınız.Aklı kullanırsanız ne ala,Bu şekilde davranırsanız siz bilirsiniz.Teşekkür ediyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hakka Suresi 17.ayetle ilgili olarak,

KIYAMETTE ARŞI TAŞIYACAK OLAN “SEKİZ” VE EVREN’İN GEOMETRİSİNİ AÇIKLAYAN MODELLER

Hakka Suresi - Elmalılı Meali (Orjinal)

15. İşte o gün o vâkıa vukua gelmiştir

16. Ve Semâ yarılmış o da o gün sarkmıştır,

17. öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün rabbının Arşını sekiz hâmil olur.

Yukarıdaki Hakka Suresi ayetlerinde kıyametin getireceği olaylardan göğün yarılması ve meleklerin diğer bir deyişle de kuvvetlerin, göğün yani evrenin kenarları üzerinde olacağı anlatılmaktadır.

Evrenin şekli ve geometrisi üzerindeki modern görüşler ile bu ayetlerde bahsi geçen “göğün kenarları” ve “sekiz” kelimeleri arasında oldukça ilginç bağıntılar dikkati çekmektedir.

Evrenin geometrisi üzerine en bilinen görüşlerden olan hiperbolik evren modeline göre evren,karşılıklı kenarları birbiriyle bağlantılı “sekizgen”şeklindedir.

Aşğıdaki alıntıda verilen şekillerde bu özel geometri açıklanmaktadır. Türkiye’nin en bilinen resmi bilim kuruluşu Tübitak’ın bilimsel yayınlarından olan Bilim Ve Teknik Dergisi’nde bu görüşler yayınlandığı gibi, en bilinen uluslararası bilimsel yayınlar da bu konular işlenmiştir.

Ayetlerde göğün yani evrenin kenarlarından bahsedilmesinin ardından, arşın “sekiz” tarafından taşınacağının belirtilmesi gerçekt en çok ilginçtir.Evrenin geometrisi hakkındaki bilimsel görüşlerde “sekizgen” olarak belirtilen geometrik kavram zaten “sekiz kenarlı” anlamına gelmektedir.Melekler ,diğer bir deyişle de evrenin işlemesini sağlayan temel kuvvetler ,evrenin bu sekiz kenarı üzerinde toplanmış ve bundan dolayı Yüce Allah’ın evren üzerindeki hükümranlık gücünün ,yani arşının, bu sekiz kenar tarafından yüklenileceği kastedilmiş olabilir.

Evrenin geometrisi üzerine geliştirilen modellerden hiperbolik evren modelinde üçgen,dörtgen veya altıgen vs. değil de tam olarak sekizken bir yapıda olması gerekliliğinin ortaya çıkması ,ayetlerin mucizevi yönünü güçlendirmektedir.

Bunların yanında, matematiksel kavramlardan olan “topoloji” kavramını ve yukarıda bahsi geçen sekizgen yapılı hiperbolik evren modelinin topolojik yapısını araştırdığımızda yine çok ilginç sonuçlara ulaşılmaktadır.Bu konunun anlaşılabilmesi için “topoloji” kavramı hakkındaki aşağıda verilen bilgilere dikkat etmek gerekir.

“Homeomorfizma veya topolojik eşyapı (topolojik izomorfizm), matematiksel alanda topolojinin incelediği temel konulardan biridir ve iki uzayın (mesela iki şeklin) parça koparmadan sürekli olarak birbirine dönüşümünü inceler.

Kabaca, topolojik cisim geometrik bir nesne ise, homeomorfizma nesnenin yeni şeklini sürekli esneyerek kaplar. Bu suretle bir kare ve çember birbirlerinin homeomorfudurlar, fakat bir küre ve delinmiş küre değildirler.

Aralarında homeomorfizma olan iki cisim homeomorfik olarak adlandırılır. Topolojik açıdan bunlar aynıdır. Mesela bir üçgeni bir çembere, bir çay bardağını, çay tabağına ya da kulplu bardağı simide homeomorfik kılabiliriz. Bu örneklerde, bu nesnelerin içinde bulundukları uzaylar, nesnelerin hangi topolojiye sahip olduğunu belirlemektedir.

İki şekil üzerinde homeomorfizmayı şu şekilde açıklayabiliriz: A şeklinden B şekline yırtmadan, parça koparmadan geçebilmek için A'dan B'ye sürekli fonksiyona ihtiyaç vardır. Ve aynı şekilde B'den A'ya geçmemiz gerekmektedir. Bunun için de fonksiyonumuz tersinir olmalı ve tersi de sürekli olmalıdır.”

http://tr.wikipedia.org/wiki/Topolojik_E%C5%9Fyap%C4%B1

Yukarıda verilen bilgiler ile bu konuları açıklayan şekillerde sekizgen yapının yanı sıra, topolojik olarak bunun karşılığı olan şeklin çok ilginç olan bir özelliği de göze çarpmaktadır. Hiperbolik evrenin sekizgen yapısının topolojik karşılığı olarak gösterilen şekil,”iki delikli çörek” şeklinde açıklanmaktadır. Ancak görsel olarak bu şekil, tam da modern uluslararası kabul gören rakamlardan “8” şeklini oluşturmaktadır. Bu özelliğiyle de ayetlerde geçen “sekiz”in diğer bir yönden mucize oluşturduğunu göstermektedir.

Peygamberimize atfedilen ve bir önceki konuda bahsi geçen hadislerde söz edilen, arşı taşıyanların sayısının kıyametten önce dört olduğu ve kıyamette bu sayısının sekiz olacağı anlamındaki ifadenin, bu konu için de bir yansıması fark edilmektedir. Dikkat edilirse, bilimsel kaynaklarda hiperbolik evren modeli açıklanırken, "karşılıklı kenarları birbirleriyle ilintili sekizgen"den söz edilmektedir. Buradan, sekizgende, yani sekiz kenarlı bir yapıda dört adet karşılıklı kenar olması gerektiği çıkarımı yapılabilir. Bahsedilen birbiriyle ilintili-bağlantılı dört karşılıklı kenarın arasındaki bağ, kıyametle birlikte gevşeyecek ve artık koparak, arşı taşıyanların yani evren üzerinde Yüce Allah'ın hâkimiyetini sağladığı unsurların, meleklerin (kuvvetlerin), göğün (evrenin) bağımsız sekiz kenarı üzerinde toplanması yoluyla ayetlerde bahsedilen durumlar gerçekleşmiş olacaktır. Burada yapmaya çalıştığımız, bilimin ortaya koyduğu teorilerle Kuran ayetleri arasındaki mucizevî uyumun gözler önüne serilmesidir. Her şeyin doğrusunu ancak Yüce Allah bilir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Siz aklı başında yaşı kemale ermiş birine benziyorsunuz.Bi şu yazdığınıza bakın.Mantıklı cümleler mi ?.Biz bir meseleyi anlamak veya eleştirmek istiyorsak objektif bakmamız gerekir.Ha amacınız herhangi bir şeyi anlamamak sadece çamur atmak ise,Burda yazdığım cümlelere acırım.Üstte Şeytana verilen mühlet var.Allah karşısında ona terbiyesizlik yapan şeytana kıyamete kadar süre verildi.Ebu cehile ömrünün sonuna kadar süre verildi.Lut kavmine süre verildi.Bu örnekler gözümüzün önündeyken.''Eee adam Allah hakkında racon kesiyor Allah bişe yapmıyor demek ki Allah yok'' demek,Komik bir durumdur.Size tavsiyem,Kitabı,Peygamberi anlamaya çalışın.Size anlatıcak birine danışın.Ve olaya objektif bakın.Neyse dediğim gibi.Böyle komik cümleler kurmadan erdemli davranmak lazım.Kazanan-Kaybeden siz olacaksınız.Aklı kullanırsanız ne ala,Bu şekilde davranırsanız siz bilirsiniz.Teşekkür ediyorum.

Pek akli basinda birisi oldugum söylenemez...Meslegim Deve cobanligidir ve develerle ugrasmaktan bazen kendimi deve gibi hissettigim ve davranislarda bulundugum olur...

Devenin "allahin kuyrugunun kac metre, hangi renk, ince mi, kalin mi?" oldugunu sormasinda bir tuhaflik olmamali...Ya da "allahin kuyrugunu nasil sallamakta, asagidan yukariya, sagdan sola, soldan saga, yoksa gözüne dolayip kulaklarinin arkasindan mi gecirip, kilotunun icine mi sokuyor" diye bir soru da sorabilir...Veya kac tane cocuk emzirdigini bebelerinin babasinin ne is yaptigini...

Deve bu iste bilmedigi, görmedigi, duymadigi bir sey hakkinda her türlü absürd sorulari sorabilir degil mi? Allahi görüp nasil bir sey oldugunu bilip ballandira ballandira anlatanlar oldukca fazla olduguna göre neden bir devenin sorularina yanit vermezlerde deveyi tartaklamaya calisirlar?

Halbu ki develer cok faydali canlilar... pardon hayvanlardir...Bir devenin allah hakkinda olan sorularini dahi yanitlayamayan insanlara "faydali canlilar" denilebilir mi?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sadece link verilse yeterli idi... Sanki kendin yazmissin gibi bir cuval cöplügü buraya asmisin...Tartisabilmek icin kendi aklin mantigin yoksa baliklardan kavak agaci yapma calisma nedenini anlayamadim...

Daha dogrusu masallarin gercekmis gibi anlatilmasini hic bir zaman anlayamadim hala anlayamiyorum...

Sana bir soru sorayim onu yanitlamaya calis...

CUMBULLU nedir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sadece link verilse yeterli idi... Sanki kendin yazmissin gibi bir cuval cöplügü buraya asmisin...Tartisabilmek icin kendi aklin mantigin yoksa baliklardan kavak agaci yapma calisma nedenini anlayamadim...

Daha dogrusu masallarin gercekmis gibi anlatilmasini hic bir zaman anlayamadim hala anlayamiyorum...

Sana bir soru sorayim onu yanitlamaya calis...

CUMBULLU nedir?

cumbullu allahın kocasıdır laptopumu yollamamıssın?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Pek akli basinda birisi oldugum söylenemez...Meslegim Deve cobanligidir ve develerle ugrasmaktan bazen kendimi deve gibi hissettigim ve davranislarda bulundugum olur...

Devenin "allahin kuyrugunun kac metre, hangi renk, ince mi, kalin mi?" oldugunu sormasinda bir tuhaflik olmamali...Ya da "allahin kuyrugunu nasil sallamakta, asagidan yukariya, sagdan sola, soldan saga, yoksa gözüne dolayip kulaklarinin arkasindan mi gecirip, kilotunun icine mi sokuyor" diye bir soru da sorabilir...Veya kac tane cocuk emzirdigini bebelerinin babasinin ne is yaptigini...

Deve bu iste bilmedigi, görmedigi, duymadigi bir sey hakkinda her türlü absürd sorulari sorabilir degil mi? Allahi görüp nasil bir sey oldugunu bilip ballandira ballandira anlatanlar oldukca fazla olduguna göre neden bir devenin sorularina yanit vermezlerde deveyi tartaklamaya calisirlar?

Halbu ki develer cok faydali canlilar... pardon hayvanlardir...Bir devenin allah hakkinda olan sorularini dahi yanitlayamayan insanlara "faydali canlilar" denilebilir mi?

Yazınızın çoğu işimize yaramayacak şeyler.İşimize yarayacak kısımlarını aydınlatmaya çalışalım.

Allah'ı kendi zatıyla,Rüyada veya Bu dünyada gördüm diyen Kafir olur.

Allah'ı tam anlamıyla gördüm diyenin şahitliği kabul edilmez,Dinden çıkar.Bu tarz insanlara rast gelirseniz dinlemeyin.

Bir diğer mesele;Ateist bile olsanız,İnsanların sevdiği saygı duyduğu şeylere küfretmek hakaret etmek akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir.İnsanlara sevgi ve saygı duymalı.Bir insan bir hayale bile inansa ona hakaret edip küfür etmek o insanı üzmekten başka bir işe yaramaz.Bu bakımdan konuşacağınız konu varsa fayda adına konuşalım.Siz bana yardımcı olun ben size.Ama bu tarz boş konuşmaların bir anlamı yok.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

tebbet suresi ebu leheb hayattayken indi. yalandanda olsa iman edebilirdi. Ayeti hükümsüz çıkarabilirdi, ama iman etmedi, edemedi Allahu Teala etmeyeceğini biliyordu. bu sureyi ve olayı inceleyen papaz Müslüman oldu! Kuranda hiçbir ayetde ne komiklik ne de yanlışlık var. Bu Kuranı Allahu Teala koruyacağına vaadi var. Kuranı Kerim Allahu Telanın en seçkin kulu ve peygamberi ile gönderdiği hak kelamıdır.

sövmek insanın kaybettiğinin ve acizliğinin göstergesidir. Kimsenin kutsalına sövme.

İMAN, İNSANI İNSAN EDER, BELKİ İNSANI SULTAN EDER. ÖYLE İSE, İNSANIN VAZİFE-İ ASLİYESİ İMAN VE DUADIR. KÜFÜR, İNSANI GAYET ACİZ BİR CANAVAR HAYVAN EDER.

İSLAM SU, İNSAN BALIK. SUYA GİR KURTUL!..

tarihinde ZÜLFİKAR tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

cumbullu allahın kocasıdır laptopumu yollamamıssın?

Gene bilemedin 3. ve son bir hakkin kaldi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yazınızın çoğu işimize yaramayacak şeyler.İşimize yarayacak kısımlarını aydınlatmaya çalışalım.

Bir deve cobaninin allah hakkinda sordugu sorulara "ise yaramaz seyler" demek "bilgisizi cahil cühela" olmaktan kaynaklanir. Sorulan sorular her ne hakkinda olursa olsun absürd olabilirler önemli olan o sorulara yanit verebilme kapasitesinin gerekli olmasidir.Veya "bilmiyorum" diyebilmelidir insan olan canlilar... Nasil hayvanlar her seyi bilmiyorlarsa insanlarin da her seyi bilme zorunluluklari yoktur.

Allah'ı kendi zatıyla,Rüyada veya Bu dünyada gördüm diyen Kafir olur.

Kim demis bu sacmaligi? Asli astari olmayan bu sacmaligi sadece müslümanlar söylemekteler ama nasil, kimden ögrendiklerini bilememekte ve aciklayamamaktadirlar.

Bir diğer mesele;Ateist bile olsanız,İnsanların sevdiği saygı duyduğu şeylere küfretmek hakaret etmek akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir.İnsanlara sevgi ve saygı duymalı.Bir insan bir hayale bile inansa ona hakaret edip küfür etmek o insanı üzmekten başka bir işe yaramaz.Bu bakımdan konuşacağınız konu varsa fayda adına konuşalım.Siz bana yardımcı olun ben size.Ama bu tarz boş konuşmaların bir anlamı yok.

Esas önemli olan mesele kisilere isimlere düsünce sahiplerine hakaret küfür etmeden onlar ile ugrasmamaktir.Hep ayni terane ayni zirilti ayni viyaklama.... Ne idigü belli olmayan uyduruk masal kahramanini koruyup kolllamak nedense beyinleri minumum kapasite maksimum beklenti ile calisanlara düsmekte.

Örnegin: "Allah hangi renkli kilotlari giymeyi sever, string mi, tanga mi. hasama mi?" sorusunun kisilerle ne ilgisi olabilir. Cagirin allahinizi göstersin giydigi ic camasirlarini.

Sonracima ne ateistligi? Ben dogal yasamaya calisan bir deve cobaniyim gerzek dogmatik sacmaliklar karsima cikinca ister istemez "ateist" olma mecburiyeti hasil olmakta.Hemde en radikal bir sekilde. Zaten ne sanalda nede canli hayatta hic saklamiyorum ki "radikal beyond ateist" oldugumu. Herkeste beni bu sekilde tanimaktadir...

Ayrica bu baslik "kuranda komik ayetler" basligidir... Olmayan bir zimbirtinin tartisildigi baslik degildir.... Olmayan uyduruk allah zimbirtisinin tartisildigi yüzlerce basliklar bulunmaktadir isteyen olursa onlardan bir kac tanesini güncellerim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

tebbet suresi ebu leheb hayattayken indi. yalandanda olsa iman edebilirdi. Ayeti hükümsüz çıkarabilirdi, ama iman etmedi, edemedi Allahu Teala etmeyeceğini biliyordu. bu sureyi ve olayı inceleyen papaz Müslüman oldu! Kuranda hiçbir ayetde ne komiklik ne de yanlışlık var. Bu Kuranı Allahu Teala koruyacağına vaadi var. Kuranı Kerim Allahu Telanın en seçkin kulu ve peygamberi ile gönderdiği hak kelamıdır.

sövmek insanın kaybettiğinin ve acizliğinin göstergesidir. Kimsenin kutsalına sövme.

Bana göre kuran pislik bir kitaptir ve cogu yerinde cahillerin yazdiklari komedilerle birlikte saikliklar, sadistlikerl bulunmaktadir. Ben o komedilerin daha güzelierini yazarim... Kutsal kelimesi zaten basli basina sacmaliktir. Kutsallari olanlar beyinleri mühürlenmis putperestlerdir...

Müslüman putperestlerde olabilir Marxa, Lenine Atatatürke tapan putperestlerde....

Örnegin Marxa Lenine tapan sözüm ona ateist putpersetlerde Türkiye'de oldukca boldur... Putlari veya putlarinin düsúnceleri hakkinda olumsuz düsüncelere asla tahammülleri yoktur.Ayni müslumanlar gibi düsünce sahiplerine hakaretler küfürler yagdirirlar.

Bilmezlerki Marx'in Londra'da bir satoda krallar gibi yasayip isci sinifinin hakimiyeti gibi bir gerzekligi ürettigini.Hemde kapitalizm hakkinda dogru dürüst hic bir sey bilmeden.

Yurdum müslümanida ayni Marxisistide, Leninistide, Ataturkucsude... Geneli bilgisiz birikimsiz dünyadan bir haber sloganlarla bagirip cagirip ona buna hakaret etmekle bir halt yaptiklarini zannedenler ordusu.

Kurani okuyunca insanlar tarafindan yazildigini anlamayanlara onerim beyin jimnastik derslerine yazilmalaridir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...