Jump to content

Recommended Posts

muslim_agression1_zpsc1ceeee8.jpg

Bu konsepti ilk kez duymuş olabilirsiniz. Sınıf ayrımcılığıyla akraba bir kavramdır ve eğer Beyaz Supremasi'yi duyduysanız bahsettiğim kavramı anlayabilirsiniz. Örneğin Ku Klux Klan, Amerikan Nazi Partisi, ünlü beyaz supremasist gruplardan biri.

İslam da dahil olmak üzere monoteistik dinler insanı evrenin merkezine koyan antroposantrizm şımarıklığının yanısıra abonelerine kendi dinlerinin diğer dinlere, kültürlere ve hükûmet sistemlerine üstün olduğu fikrini endoktrine eder. Dinsel Supremasi Haçlı Seferleri, Cihad, fetih ve militarizm için başlıca motivasyon elementidir. Kuran ve hadis tüm müslimlere din Allahın oluncaya ve şeriat kanunlarına boyun eğinceye kadar "kâfirlerle" savaşmayı farz kılmıştır. Ve çok açık bir şekilde "Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirdir" ikazında bulunmuştur. Şu halde İslam doğuştan supremasist bir dindir. 20. yüzyılın başlarında teşvik edilen Panislamizm ideali, hilafet rüyaları ve non-Muslimler üzerine empoze edilen cizye ve evlilik kuralları İslami Supremasi'nin toplumsal ve politik boyutta yasımaları olarak kabul edilebilir. Tarikatlar ve cemaatler arasında da bir rekabetçi ruh vardır.

İslam öğretisinin temelini oluşturan Kuran ve hadisin emirleri onun supremasist sosyopolitik doğasını çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Ancak bu gerçeklere rağmen Müslümanlar İslam'ın terörist bir din olduğunu ima eden herkese "İslamofobik" etiketi yapıştırıyor ya da cahillikle suçluyorlar. Bence İslamofobi, İslami üstünlükçülerin elinde künt bir enstrüman ve Müslüman olmayanları korkutmak için dizayn edilmiş sahte bir mesele.

islami_supremasi_zpsb444f8f4.jpgislami_supremasi1_zpse9d5e84b.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar hedef saptırmak için İslamofobi ile Anti-semitizmi eşitlemeye çalışıyor. Bu şark kurnazlığına karşı uyanık olmak gerekiyor. Bu, zararlı bir çabadır ve fake Yahudi suikast teorileriyle reel İslamist terörist aksiyonlar arasında ayrım yapma başarısızlığıdır. Anti-İslamist terörizm Avrupa'da neredeyse varolmadı.

İslami misyoner organizasyonlarının süregelen propadandalarının aksine İslam barışçıl bir din değildir. İslam tarih boyunca militar fetihler yoluyla genişledi. Şimdilerde ise Müslimler Batı'yı fethetmek için kitlesel göçü ve hızlı üremeyi kullanıyorlar.

2310d679-53c3-444f-ab95-edc5ca7a3787_zps1f048ce6.jpg

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu konsepti ilk kez duymuş olabilirsiniz. Sınıf ayrımcılığıyla akraba bir kavramdır ve eğer Beyaz Supremasi'yi duyduysanız bahsettiğim kavramı anlayabilirsiniz. Örneğin Ku Klux Klan, Amerikan Nazi Partisi, ünlü beyaz supremasist gruplardan biri.

İslam'ı bunlarla aynı kefeye koyamazsın. Bunlar ırkçı örgütlerdir ancak İslam'da ırkçılığa yer yoktur. İnsanları inançlarına göre değil de ırklarına göre sınıflandıran laik/seküler dünya sistemi ırkçılığa daha yakındır.

İslam da dahil olmak üzere monoteistik dinler insanı evrenin merkezine koyan antroposantrizm şımarıklığının yanısıra abonelerine kendi dinlerinin diğer dinlere, kültürlere ve hükûmet sistemlerine üstün olduğu fikrini endoktrine eder.

İnsanı evrenin merkezine koyan İslam mı yoksa laiklik/sekülerizm mi? İslam insanı kainattaki her zerre gibi Allah tarafından yaratılan, Allah'ın kulu olan varlık olarak tanımlar. Buna karşın laisizm/sekülerizm, hümanizm gibi felsefeler uydurarak insanı her şeyden üstün görür ve insan haklarını-özgürlüklerini farz, insan hakları evrensel beyannamesini de bir kutsal kitab olarak görür.

Dinsel Supremasi Haçlı Seferleri, Cihad, fetih ve militarizm için başlıca motivasyon elementidir. Kuran ve hadis tüm müslimlere din Allahın oluncaya ve şeriat kanunlarına boyun eğinceye kadar "kâfirlerle" savaşmayı farz kılmıştır. Ve çok açık bir şekilde "Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirdir" ikazında bulunmuştur. Şu halde İslam doğuştan supremasist bir dindir.

Laisist/sekülerist idealler "demokrasi ve insan hakları" seferleri, "terör" ile mücadele ve darbecilik/cuntacılık için başlıca motivasyon elementidir. Laisizm/sekülerizm, egemenlik laikçilerin ve sekülerlerin oluncaya kadar, şeriat denen şey yeryüzünden kalkıncaya ve şeriatçılar laik/seküler kanunlara boyun eğinceye kadar şeriatçılarla savaşmayı farz kılmıştır. Ve çok açık bir şekilde "laiklerin/seküleristlerin koyduğu kanunlarla hükmetmeyenler teröristtir" ikazında bulunmuştur. Şu halde laisizm/sekülerizm doğuştan supremasisttir, kendisini her şeyden üstün görür.

20. yüzyılın başlarında teşvik edilen Panislamizm ideali, hilafet rüyaları ve non-Muslimler üzerine empoze edilen cizye ve evlilik kuralları İslami Supremasi'nin toplumsal ve politik boyutta yasımaları olarak kabul edilebilir. Tarikatlar ve cemaatler arasında da bir rekabetçi ruh vardır.

18. yy'dan itibaren teşvik edilen hümanizm, sekülerizm/laisizm ve inançlılar üzerine empoze edilen vergi ve evlilik kuralları dahil bütün laik/seküler kurallar laik/seküler supremasinin toplumsal ve politik boyutta yansımaları olarak kabul edilebilir.

Müslümanlar hedef saptırmak için İslamofobi ile Anti-semitizmi eşitlemeye çalışıyor. Bu şark kurnazlığına karşı uyanık olmak gerekiyor. Bu, zararlı bir çabadır ve fake Yahudi suikast teorileriyle reel İslamist terörist aksiyonlar arasında ayrım yapma başarısızlığıdır. Anti-İslamist terörizm Avrupa'da neredeyse varolmadı.

Sabetaycılık diye bir şey var. Bu yüzden böylelerine şaşırmıyorum. İyi para kazanıyorsundur. Malum, dünyanın en zenginleri yahudilerdir. Yine de sorayım; Anti-semitizm ile islamafobi neden bir değildir?

İslami misyoner organizasyonlarının süregelen propadandalarının aksine İslam barışçıl bir din değildir. İslam tarih boyunca militar fetihler yoluyla genişledi. Şimdilerde ise Müslimler Batı'yı fethetmek için kitlesel göçü ve hızlı üremeyi kullanıyorlar.

İslam doğruyu ve hakikati yaymak için savaşmayı meşru görür. Sizler doğru gördüğünüz şeyler için savaşmıyor musunuz yoksa? İslam'ı yaymanın barışçılığa aykırı terörist bir eylem olduğunu düşünüyorsanız, "demokrasi ve insan hakları-özgürlükleri" yaymayı da barışçı olmayan terörist eylemler olarak görmek zorundasınız. ABD'nin ve uşaklarının Doğu'yu işgal etmeleri, anti-islamist terör estirmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 year later...
  • 11 months later...

İslamofobi var,İslam karşıtlığı yapıyorlar diye ağlayanlar, neyin kafasını yaşıyor çok merak ediyorum bunu.Bu şuna benziyor aynı,bir zararlı virüsün dile gelip,beni sevmiyorlar,benden nefret ediyorlar,benden iğreniyorlar,beni öldürmek,yok etmek istiyorlar diyip,ağlamasına.Her düşünen bilir ki,islam tam bir takiyecelik dinidir,şartlara göre bukelemun gibi renk değiştirme özelliği vardır.Müslümanlar gücü ele geçirene kadar,ağam der,paşam der,gücü ele geçirince de ilk yapacakları iş hak düzen dedikleri,korku,gericilik,sindirme,dayatma düzenini kurup,yaşamlarını ve düşüncelerini dayatmak olur,sen bunlara uymazsan,karşı çıkarsan da,seni de fitne çıkarıyor,hak düzeni bozuyor,bozgunculuk yapıyor diye öldürürler.Müslümanların pişkinlik,aymazlık,arsızlık,takiyecilik,ikiyüzlülük,bukelemunluk genlerine işlemiştir,şartlara göre hem kuzu,hem kurt olurlar bunlar.Bir müslüman şunu düşünmez,özeleştiri yapmaz,ben mağdur goygoyu yapıyorum da,gücü ve yönetimi ele geçirince yaşantımı,düşüncelerimi dayatacağım,hak düzen denilen kutsallaştırılmış bir dikta düzeni kuracağım,bana karşı çıkanları da öldüreceğim,ben ne kadar ikiyüzlü,pişkin,aymaz bir insanım,ben nasıl bir dini kabul etmişim demez.İslam bir yazılım,bir işletim sistemidir,bu işletim sistemi bir beyne tam anlamıyla yüklenirse,o beyin pişkin,arsız,aymaz,kaypak,ikiyüzlü,bukelemun,takiyeci olur.Tabi her türlü görüşe saygı duymalıyız diyen bazı öngörüsüz,düşüncesiz,çıkarım yapmaktan yoksun insanlar,bu kaypak işletim sisteminin ve onun şekillendirdiği beyinlerin ekmeğine de yağ sürüyor.Demokrasi,laiklik,sekülerizm kanser diyen adamın görüşüne saygı duyarsan,gösteri yapmasını hoş karşılarsan,onlara yol verirsen,yarın o adam gücü ve yönetimi ele geçirince,senin en ufak eleştirinde kelleni alır.Gösteri yap bakalım yiyorsa o kutsal dikta düzeni kurulduktan sonra.Hak düzeni bozuyorsun,fitne çıkarıyorsun diyip,bak sana ne yapıyorlar.Artık ellerini ayaklarını çaprazla mı keserler,asarlar mı,başka bir şekilde mi öldürürler bilemem.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Avrupalılar robotik üretim unsurlarını çoğalttığında müslümanları kovacaklar. O zamana kadar Avrupa müslüman işçilere katlanacak gözüküyor. Avrupa'da islamohobi yerine islamofobi varsa bunun sebebi o şeriat gösterilerini yapanlardır. Avrupa hükümetleri islamohobi oluşsun diye o şeriat gösterilerine bilinçli olarak teşvik etmiş olabilirler. Müslüman göstericilerin ellerinde "demokrasi gitsin, şeriat gelsin, islam herşeye cevaptır" yazan pankartlar ile gösteri yapmanın, yaptıkları kadar kolay bir şey olacağını düşünmüyorum

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yine eski bir konu.

Bizim laik olmamızın sebebi İslamın gerçekten de reforme edilemez bir din olmasıdır. Herkes bunu kabul ediyor.

- BEn sadece islamın kişisel / mistik yönlerini savunuyorum. Yani bireysel yapılan ibadete kimse karışamaz / karışmamalı. Çünkü olumsuzlukların içinde, çok olumlu (ve belki insanlar için zorunlu) yönleri de var.

- Atatürk bir mantık adamıdır, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bir mantık ülkesidir. Fransız devrimi sırasında Paris katedralindeki bazı heykeler yıkılıp yerne Minerva heykelleri konmuştur. Minerva, mantık tanrıçasıdır. Yani yaptıkları şey putperestlik değil, "artık güçlü olanın, dindar olanın, kilisenin, onun bunun değil, halkın sözü geçecek" demektir.

Ama bu durum "kalabalık olan güçlüdür" gibi anlaşılmaktadır. Şu anda da bütün dünya bunun krizini yaşamaktadır.

Kalabalıktan önce aklına soracaksın. Mesela din hakkında başlıklarınız ilginç. Çünkü İŞİD / Ayetullah'da bunların tıpatıp aynısını söylemektedir. AKP'de aynısını söylemektedir.

1) İnan kişi tabi ki bu soruları soracak.

2) Siyasete bu tartışmaların yeri olamaz. Sen "mantıklı bir insanım, mantıklı bir devletim" diyorsan, bu demektir ki üfürük ile, dua ile, hacı/hoca/papaz, Ayetullah, bunlarla yönetilemezsin.

- Bu konularda bir makale okuyorum. Tekrar ettikçe tekrar edesim geliyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
13 dakika önce, leonardo18 yazdı:

Yine eski bir konu.

Bizim laik olmamızın sebebi İslamın gerçekten de reforme edilemez bir din olmasıdır. Herkes bunu kabul ediyor.

- BEn sadece islamın kişisel / mistik yönlerini savunuyorum. Yani bireysel yapılan ibadete kimse karışamaz / karışmamalı. Çünkü olumsuzlukların içinde, çok olumlu (ve belki insanlar için zorunlu) yönleri de var.

 

Leo sen çok bir tuhaf bir adamsın.İslamın kişisel,mistik yönlerini savunuyorum demek,ben islama bağımlı hale geldim,islam benim yaşamıma anlam katıyor,içimde ki boşluğu dolduruyor,ben de islamın bana huzur veren yönlerini,işime gelen yönlerini kabul ediyorum anlamına gelir.Sen İslamı savunuyorsun,ama bir yandan da savunurken,yorumlarında İslama vuruyorsun.İslami açıdan bakarsak sen müslüman değilsin.Sen kendini ne olarak görüyorsun müslüman olarak mı?

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sadece İslam'ı değil. Dinin genelini bu manada savunuyorum.

İslam'a da biraz tarihsel yaklaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde yaklaşırsan, mesela bu kültürün sanatsal/mimari başarılarını incelersen, Zaten El-Kaide'den / AKP'den öte bir içerik olması gerektiğini anlarsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, leonardo18 yazdı:

Sadece İslam'ı değil. Dinin genelini bu manada savunuyorum.

İslam'a da biraz tarihsel yaklaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde yaklaşırsan, mesela bu kültürün sanatsal/mimari başarılarını incelersen, Zaten El-Kaide'den / AKP'den öte bir içerik olması gerektiğini anlarsın.

Bu senin kendini kandırmak için,gerçeklerin üzerini örterek, ürettiğin temelsiz düşüncelerden biri yalnızca.İslam bu,sen gerçeklerin üstünü örtsen de bu gerçek değişmez.Sanat,mimari olarak dediğin şeyde cami felansa,şimdi de araplar koca koca gökdelenler dikiyor.Ama bunlar İslamın ne olduğu hakkında bilgi vermez,çünkü arada bağlantı yok.Ne güzel cami yapmışlar be,İslam öyleyse çok güzel bir din olmalı gibisinden bir  bağlantı kurulamaz.İslamı anlamak istiyorsan,kurana bakacaksın,islam tarihine bakacaksın,hak düzen derken ne söylemek istiyor diye düşüneceksin,bu hak düzen kurulursa,yaşam nasıl şekillenir diye düşüneceksin.Hak düzeni korumak için neler yapılır,islamı eleştirenler,islam karşıtlığı yapanlar islam devletinde öldürülür mü diye kendine soracak ve yanıt arayacaksın.Bu yanıtları bulup,puzzleları kafanda birleştirince de,bir resim oluşuyor zihninde,o resimde de İşid tarzı yönetimlerin kurduğu düzenler görünüyor.Bundan da kaçış yok,çünkü islamın yapısı ve götüreceği nokta bu.Bir insan gerçeği örtmeden,doğruları gizlemeden islam hakkında yüzeysel değil,derinlemesine yeterince düşünürse,kafasında belirecek resim bellidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben doğrusu camilerde bir güzellik görmüyorum.  Kasvetli, hatta korkunç yapılar. Avrupa'da öyle kiliseler var ki her yanı taş oyma işçiliği. Çok büyük emek ürünü eserler. Yenisi tekrar yapılamayacak kadar emekli. Camilerin aynısını betondan yapıverirsin, bir özellikleri yok.

Camilerin bir özgünlüğü de yok. Ayasofya'dan kopya. Batı mimarisi ise Ayasofya kalıbına sıkışmamış, çok aşmış. Camiler bıktırıcı şekilde birbirinin aynısı. Resim yasak, heykel yasak, sanat diye bir şey yok. 

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Dine böyle bir tepkinin olmasını istemiyorlarsa, dinlerini insan gibi yaşamaları lazım. Ancak dinin temel gerçekleri buna musade etmez.

Din adamları, hocalar, imamlar "dinimiz şunu emreder" diyerek mutlaka mudahele edecektir. Ve islamın ilkel öğretilerinin yarısını bile ortaya dökseler, bu durum, yine birçok müslümanı insan hayatına tecavüze yönlendirecektir.

     

   
 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Şİmdi Copy-Paste'de yapamam. Sözünü ettiğim bütün bu eserleri bugün de görmeye geliyorlar. Benim kast ettiğim o değil. Mesela Amin Maalouf'u hiç okumadınız mı? Ya da Alhambra sarayı, Semerkant kenti, Topkapı Sarayı, Edirne'deki cami ve diğer yapılar. Bu dönemde Ermenilerin, Hıristiyanların da çok muhteşem yapıları/eserleri var tabi ki. Ama tıp konusundaki, felsefe alanında, astronomi, denizcilik/ hukuk vs gibi alanlarda ilerlemeler. Sonra bu medeniyerin İspanya'dan orta asyaya kadar bugünün Avrupa Birliği gibi, serbest ticaret alanları kurmuş olması, sanayi üretiminin çok olması filan.

- Tabi ben bunları gazeteden, Lise dersinden öğrenmedim. Biraz da görmeniz gerekir. Okulunuzda mesela Sanat tarihi dersi varsa, gidin seçmeli olarak katılın diyorum. Hem not ortalamanızı yükseltir, hem neden söz ettiğimi anlarsınız.

Bir ulusun kendini en çok kanıtladığı alan sanatsal üretim alanıdır. Bir bu, iki de sıradan insanın yaşam koşuları. Bu ikisine bakarak bir ülke sağlam mı değil mi, hemen anlarsın.

Bu konuda da ısrar ederim. Çünkü İslam medeniyeti böyle bir medeniyetten gözlem evlerini kapatan, matbayı yasaklayan, kadınlarına işkence eden bir medeniyete geçmiştir. Bu geçiş de Osmanlı zamanında olmuştur.

Yani ben bilimi seven bir insan olarak, Orta-Çağ islam medeniyetini elimin tersiyle silemem.

Link to post
Sitelerde Paylaş
32 minutes ago, leonardo18 said:

Bu konuda da ısrar ederim. Çünkü İslam medeniyeti böyle bir medeniyetten gözlem evlerini kapatan, matbayı yasaklayan, kadınlarına işkence eden bir medeniyete geçmiştir. Bu geçiş de Osmanlı zamanında olmuştur.

Bu ne salakça bir iddia. Herif suçu Osmanlıya atıp arapları akladı hemen. Bu İslam ilk çıktığından beri böyleydi, Osmanlı zamanında falan bu hale gelmedi. Yahu herif araplara, arap putuna, arap dinine laf gelmesin diye kırk takla atıyor. 

tarihinde sağduyu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
23 saat önce, leonardo18 yazdı:

Sadece İslam'ı değil. Dinin genelini bu manada savunuyorum.

İslam'a da biraz tarihsel yaklaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde yaklaşırsan, mesela bu kültürün sanatsal/mimari başarılarını incelersen, Zaten El-Kaide'den / AKP'den öte bir içerik olması gerektiğini anlarsın.

Siz neyi savunuyorsunuz, bir türlü anlayamadım. İslamı savunuyorsunuz da, bu hangi manada savunma ? 

 

4 saat önce, leonardo18 yazdı:

Yani ben bilimi seven bir insan olarak, Orta-Çağ islam medeniyetini elimin tersiyle silemem.

Bilimi gerçek anlamda seviyorsanız, dinlerden nefret etmeniz gerekir. Çünkü,  din bilime düşmandır,  tartışmasız ve net. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Araplarda bilimin önem kazandığı kısa bir dönem var. Bu da islamın rağmına, ona karşı gelişmiştir. Temelini atan, Abbasi halifesi Memun'dur. Memun Zerdüşt bir cariyenin ve Halife Harun Reşid'in oğludur. Harun Reşid onun annesinin inancına bağlı olduğunu biliyor ve halifeliği ona bırakmak istemiyordu. Fakat Memun çok akıllı idi. Zerdüşt inancına boşuna bağlı değildi, bu inancı çok büyük bir islam tarafından ezilmiş, yok edilmiş kültüre hâla bağlı kalan kitleyi tarafına çekiyordu. 

Nihayet halifelik için kardeşi Muhammed Emin ile savaş meydanında karşı karşıya geldi. Muhammed yenildi ve öldürüldü. Memun halife koltuğuna oturmasıyla, hemen Bağdat kütüphanesinde bulunan Yunan kitaplarının Arapçaya tercümesi için emir verdi. Bunlar Mısır ele geçirilince İskenderiye kütüphanesinden getirilmişti. İskenderiye kütüphanesinin müdürü olan Erastotenes, dünyanın çapını milattan önce hesaplamış çok sıra dışı bir dâhidir.  

Tercüme heyeti toplanıp çalışmaya başlayınca  İmam Hanbel küplere bindi. Soluğu sarayda aldı. Bu gavur kitaplarını Kuran varken niye tercüme ettirdiğini sordu. Bunları Kuran'dan üstün mü tutuyorsun dedi. kesin değil, rivayet ama halifenin imamın burnuna uzattığı Kuranı alıp yere attığı ve ayağıyla çiğneyerek evet bu geri kitaptan Müslümanları kurtaracağım dediği söylenir.

Doğru olsa gerektir ki İmam Hanbel hemen halifenin kafir olduğu yolunda vaazlara başladı. Memun bu vaazları duyunca hemen imamı zindana attırdı. Hanbel'i zindandan hiç çıkarmamıştır. Öldürtmemiştir de. Tercümeler tamamlandı ve nüshaları çoğaltılmaya başlandı. Bu kitaplar özellikle Doğu eyaletlerinde yayıldı ve İbn Sina, Farabi gibi dâhilerin yetişmesini sağladı.

Memun görevini tamamlamış ve yaşlanmıştı. Saçı sakalı kırlaşmış haldeyken onu Hanbel'in müritleri hurmasına zehir koyarak öldürdüler. Nehir kıyısında dinleniyordu. Bir eşek hurma yüküyle önünden geçerken hurma istedi. Hurmayı yedikten az sonra öldü. Hanbel zindandan yine de çıkamadı. Sonraki halife de onu çıkarmadı.

Memun elbette ölümlü bir insandı. Fikirlerini öldürmek için ise Gazali yobazı harekete geçti. Gazali, Atatürk ortaya çıkana kadar bu savaşta başarılı olmuş, islam coğrafyasını geri bırakmıştır. Atatürk yobazlığı sildi süpürdü, tozunu attı. Fakat o da böbrek ilacı diye civa verilip zehirlenmiştir. Ölümünden sonra da devrimleri durdurulmuştur. Uzun yıllar devrimlerine ilişilememiş, son dönemlerde devrimlerini geriye götürme çabaları ancak başlayabilmiştir. Ne kadar başarılı olacaklarını zaman gösterecek.

İslam dünyası geri yoz bir inatla gerilikte direnmektedir. İslamda ilerleme denilen işte sadece bu kadar bir şey... Bir halifenin kısa ömründe başardığı işler, bir liderin kısa ömründe gerçekleştirdiği muazzam dünyada eşi olmayan devrimler. Bu ikisinden başka islamda kıpırdayan yaprak yok... İkisi de ölmez, muazzam eserler bıraktılar. Fakat yetmiyor. Müslümanları islamdan kurtaracak bir lidere daha ihtiyaç var.

Link to post
Sitelerde Paylaş
34 dakika önce, democrossian yazdı:

Araplarda bilimin önem kazandığı kısa bir dönem var. Bu da islamın rağmına, ona karşı gelişmiştir. Temelini atan, Abbasi halifesi Memun'dur. Memun Zerdüşt bir cariyenin ve Halife Harun Reşid'in oğludur. Harun Reşid onun annesinin inancına bağlı olduğunu biliyor ve halifeliği ona bırakmak istemiyordu. Fakat Memun çok akıllı idi. Zerdüşt inancına boşuna bağlı değildi, bu inancı çok büyük bir islam tarafından ezilmiş, yok edilmiş kültüre hâla bağlı kalan kitleyi tarafına çekiyordu. 

Nihayet halifelik için kardeşi Muhammed Emin ile savaş meydanında karşı karşıya geldi. Muhammed yenildi ve öldürüldü. Memun halife koltuğuna oturmasıyla, hemen Bağdat kütüphanesinde bulunan Yunan kitaplarının Arapçaya tercümesi için emir verdi. Bunlar Mısır ele geçirilince İskenderiye kütüphanesinden getirilmişti. İskenderiye kütüphanesinin müdürü olan Erastotenes, dünyanın çapını milattan önce hesaplamış çok sıra dışı bir dâhidir.  

Tercüme heyeti toplanıp çalışmaya başlayınca  İmam Hanbel küplere bindi. Soluğu sarayda aldı. Bu gavur kitaplarını Kuran varken niye tercüme ettirdiğini sordu. Bunları Kuran'dan üstün mü tutuyorsun dedi. kesin değil, rivayet ama halifenin imamın burnuna uzattığı Kuranı alıp yere attığı ve ayağıyla çiğneyerek evet bu geri kitaptan Müslümanları kurtaracağım dediği söylenir.

Doğru olsa gerektir ki İmam Hanbel hemen halifenin kafir olduğu yolunda vaazlara başladı. Memun bu vaazları duyunca hemen imamı zindana attırdı. Hanbel'i zindandan hiç çıkarmamıştır. Öldürtmemiştir de. Tercümeler tamamlandı ve nüshaları çoğaltılmaya başlandı. Bu kitaplar özellikle Doğu eyaletlerinde yayıldı ve İbn Sina, Farabi gibi dâhilerin yetişmesini sağladı.

Memun görevini tamamlamış ve yaşlanmıştı. Saçı sakalı kırlaşmış haldeyken onu Hanbel'in müritleri hurmasına zehir koyarak öldürdüler. Nehir kıyısında dinleniyordu. Bir eşek hurma yüküyle önünden geçerken hurma istedi. Hurmayı yedikten az sonra öldü. Hanbel zindandan yine de çıkamadı. Sonraki halife de onu çıkarmadı.

Memun elbette ölümlü bir insandı. Fikirlerini öldürmek için ise Gazali yobazı harekete geçti. Gazali, Atatürk ortaya çıkana kadar bu savaşta başarılı olmuş, islam coğrafyasını geri bırakmıştır. Atatürk yobazlığı sildi süpürdü, tozunu attı. Fakat o da böbrek ilacı diye civa verilip zehirlenmiştir. Ölümünden sonra da devrimleri durdurulmuştur. Uzun yıllar devrimlerine ilişilememiş, son dönemlerde devrimlerini geriye götürme çabaları ancak başlayabilmiştir. Ne kadar başarılı olacaklarını zaman gösterecek.

İslam dünyası geri yoz bir inatla gerilikte direnmektedir. İslamda ilerleme denilen işte sadece bu kadar bir şey... Bir halifenin kısa ömründe başardığı işler, bir liderin kısa ömründe gerçekleştirdiği muazzam dünyada eşi olmayan devrimler. Bu ikisinden başka islamda kıpırdayan yaprak yok... İkisi de ölmez, muazzam eserler bıraktılar. Fakat yetmiyor. Müslümanları islamdan kurtaracak bir lidere daha ihtiyaç var.

Bilgilendirici bir yazı olmuş.Teşekkürler paylaşımın için.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...