Jump to content

Adem'le Havva masalını bir de böyle çürütelim


Recommended Posts

arkadaşlar bildiğiniz gibi islam'ın yaratılış hikayesine göre ilk insan olan adem, onun kaburgasından havva yaratılmış ve işledikleri bir suç üzerine kendileri ve sonraki nesillerinin ömürlerini geçirmesi üzere bir ceza ve imtihan olarak dünya'ya gönderilmiştir.

adem'in kaburgasından nasıl insan yaratılıyorsa artık, o allah'ın işi diyelim. zira vücut hücresinden olmaz, eşey hücresinden belki dişi bir klon yaratabilirdi. neyse şimdilik bu detaya takılmayalım.

yaratılış teorisine?! göre adem'le havva'nın nesilleri o zamandan günümüze dek hiç değişmemiştir. yani evrim kesinkes reddedilir. herhangi bir çevresel koşullara adaptasyon, doğal seleksiyon vs. yok. nasıl yaratıldıysa öyle. bunu reddeden, evrim'e ihtimal veren müslüman varsa eğer, geçmiş olsun kafir olmuştur.

canlıların genomunda bir karakteri belirleyen bir alel gen çifti vardır. bu karakterler:

mavi, yeşil, siyah, kahverengi, ela... göz rengi

kıvırcık, düz, dalgalı, ince, kalın telli, sarı, siyah, kızıl saç rengi...

yapışık, ayrık kulak memesi.

kan grupları...

ve bu liste uzatılabilir.

her insanın fenotipinde bu karakter özelliklerinden biri baskın gelir ve o ortaya çıkar.

şimdi... her insanda bu karakteri belirleyen bir alel gen çifti vardır. eşey hücrelerine bu gen çiftinden bir tanesi aktarılır. dişiden bir tane, erkekten bir tane.

neyse uzatmadan, her insanda bir karakteri belirleyen 2 gen vardır.

adem'de 2, havva'da 2= 4 karakter özelliği.

bağımsız aktarılan 5 karakter özelliği mümkün değil hikayeye göre. adem ve havva'da max. 4 olabilir. ama bir sürü 5 veya daha fazla karakter çeşidi var.

demek ki böyle de hikaye çöküyor. müslümanlar panikte :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 153
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Evrim düşüncesine ait tarih, Charles Darwin ile değil, yazının keşfiyle başlıyor. Muhammed'in yakın çevresine kadar uzanıp, sonraki yüzyıllarda İslam üniversitelerinde okutuldu. Sonrasında taasup yeniden yükselince, diğer bir çok mistik bilgi gibi, Sufism'in öykü ve sembollerinin arkasına çekildi. Rumi'ninki gibi çok nadir tarihi koşullarda, doğrudan ifade edilebildi.

Sn. Cihan Türkoğlu, Evren ve Evrim isimli 2 ciltlik evrim kitabının girişinde,

Yazının keşfinden itibaren evrim düşüncesinin gelişimini,

Mistisizm içindeki yerini kaynaklarıyla birlikte kronolojilendirmiş.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İlk 500 milyon yılını soğumak için kullanan genç Dünya,

İkinci 500 milyon yılında hayatı üretti.

O dönemde Ay, Dünya'ya çok daha yakındı.

Gelgit dalgaları karaya yüzlerce kilometre girer,

Dönüşte ne bulurlarsa denize sürüklerlerdi.

Hayat, bu bitip tükenmeyen su ve toprak, yani çamur karışımında başladı.

Sonrasında evrilerek türleri, insansıları, insansoyunu yani Adem'i oluşturdu.

Adem'e kadar süren fiziki tekamüle/evrime,

Adem'e üflenen ruh ile, ruhi tekamül eklendi.

Araf 11: "Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere "Âdem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o."

"Siz" denmiş çünkü Adem tek kişi değil, insan topluluğu.

İnsan topluluğuna tekil isim verilerek,

Hem geleneksel görüşteki kardeşler dışlanmıyor, kucaklanıyor,

Hem de "siz" ile bunun bir topluluk olduğu belirtilerek,

Darwinist evrim görüşündeki kardeşler dışlanmıyor, kucaklanıyor.

.

tarihinde ozkanates tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Rumi kardeşim:

“İnsanoğlu önce cematlarda (cansızlarda) zuhur etti, sonra cematlardan nebatlara (bitkilere) geçti. Yıllarca o fidanlardan bir fidan gibi yaşadı, çok farklı olan cemat halinden habersiz. Nebati halden hayvani hale geçince, nebat halinden hiç bir şey hatırlamadı, nebatlar âlemine duyduğu meyilden başka. Bilhassa ilkbahar ve çiçekler açtığı zamanda. Yine biliyorsunuz ki Ulu Yaratıcı insanoğlunu hayvan durumundan insan haline çıkardı. Böylece insan iklimden iklime geçti, şimdiki gibi akıl irfan ve kudret sahibi oluncaya kadar. Evvelki akıllarından hiç bir hatırası yoktur, şu anki akıl durumu da değişecektir.”

Taş olarak ölmüştüm, bitki oldum.

Bitki olarak öldüm ve hayvan oldum.

Hayvan olarak öldüm, o zaman insan oldum.

Öyleyse ölümden korkmak niye?

Hiçbir sefer kötüye dönüştüğüm,

Ya da alçaldığım görüldü mü?

Bir gün insan olarak ölüp,

ışıktan bir yaratık,

rüyaların meleği olacağım.

Fakat yolum devam edecek,

Allah’tan başka her şey kaybolacak.

Hiç kimsenin görüp duymadığı birşey olacağım.

Yıldızların üstünde bir yıldız olup,

Doğum ve ölüm üzerinde parlayacağım.
Link to post
Sitelerde Paylaş

İlk 500 milyon yılını soğumak için kullanan genç Dünya,

İkinci 500 milyon yılında hayatı üretti..

Saçmalıyorsun.

Dünya 3.7 milyar yaşında.

İlk yaşam formları 3.4 milyar yıl önce ortaya çıktı.

Senin 500 milyon diye zırvaladığın şey sudan karaya geçiş.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Biri zırvalıyor ama kim acaba?

Her zaman zırvalayan bir meczup olmalı..

Dünya 4,4 milyar yıl yaşında...

İlk canlının ne zaman ortaya çıktığı kesin bilinmiyor ama, yaşamın en azından 3,7 milyar yıl önce başladığı tahmin ediliyor.

Bu bilimsel bir tahmin. Uydurma değil. Karbonun izotoplarına bakarak hesaplanan bir sayı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Saçmalıyorsun.

Dünya 3.7 milyar yaşında.

İlk yaşam formları 3.4 milyar yıl önce ortaya çıktı.

Senin 500 milyon diye zırvaladığın şey sudan karaya geçiş.

http://en.wikipedia....iki/Abiogenesis: Dünya 4,5 milyar yaşında ve en yakın yaşam izleri 3,7 ve 3,5 milyar yıl öncesine ait. Yaşamın başlangıcı en geç 3,5 milyar yıl öncesinde öngörülüyor ki, bu da tam benim verdiğim 1 milyar yıl demek.

Okyanuslar ilk olarak 150 milyon yılda oluşsa da, meteor yağmuru altında tamamen buharlaşıp, sonraki 3000 yılda yeniden oluşuyordu. Bu dönem 3,8 ile 4,1 milyar öncesine kadar sürdüğüne göre, tam ortası 550 milyon yıl yapıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dünyanın yaşının 4,54 milyar yıl olduğu oldukça kesin olarak biliniyor. Ama bütün yaşamı boyunca dünya aynı jeolojik yapıyı idame ettirmemiştir. Genç dünya şimdikinden çok daha farklı bir gezegendir.

Dünyanın ilk devri için Hadean terimi kullanılır. Bu devir 0,74 milyar yıl sürmüş ve 3,8 milyar yıl önce başlayan Archaean devrine kadar devam etmiştir. Dünyada bulunan en eski kaya 4 milyar yıl öncesine aittir. En eski ve aşınmış döküntülerden oluşan zirkon kristaleri 4,4 milyar yıl yaşındadır. Hadean’dan geride çok az artefakt kaldığından, bu devir hakkında bilinenler yok denecek kadar azdır. Ama bu hiçbir şey bilinmiyor anlamına gelmemelidir. Aşınmış zirkon su ile temas sonucu ortaya çıkan bir kristaldir. Bu gözlem açıkça genç dünyada suyun bolca olduğunun kanıtıdır. Kıt’aların çoğu henüz yokturlar ama, okyanuslar çoktan ortaya çıkmışlardır. Dünyanın bu devirde meteorlar ve kuyruklu yıldızlar tarafından sürekli olarak bombardıman edildiği, yüzeyel topografisi tektonik etkinliklerle değişmeyen diğer gezegenlerde mevcut kraterlerin sayıları ile karşılaştırılarak saptanmıştır. Ayrıca dünyada volkanizmin de şimdikinden daha yaygın olduğu tahmin edilmektedir. Dünyaya çarpan meteorların açtığı kraterler zamanla erozyona uğrayıp yok olduklarından, tektonik etkinliği olmayan aydaki kraterlerin yaşını saptayarak, dünyanın ilk dönemlerinde yoğun bir meteor bombardımanına maruz kaldığı sonucu çıkarılabilir.

Bu bombardıman 3,8 milyar yıl önce başlayan Arhcaean devrine kadar devam etmiştir. Jeolojik deliller dünyanın Arhcaean devrinden itibaren hızla soğuduğuna işaret etmektedir. Bu devirde dünya atmosferi oksijenden ve ozon tabakasından yoksundur. Dünyada bildiğimiz şekilde bir yaşam var olamaz. Ama buna rağmen elde yaşamın dünyada çoktan başladığına işaret eden deliller vardır. 3,5 milyar yıl önce fosilleşen siyanobakterilerden kalan stromatolitlerin varlığı, yaşamın çok daha önceleri, hatta belki de Hadean devrinin başlarında başladığını, düşündürmektedir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zırvalama yok, sohbet var muhabbet var.

30 yıl önceden bilgilerimi tekrar etmiş oldum, iyi oldu.

Zırvalamak değilse şunu demek istiyorum.

Herşey zerreden başladı!!

Adem insan değil bilinç tir. Eşi onun öğrendikleri dir. Vücut ise ebisesidir. Ademle vücudun birleşmesi insan olur. Bu şekilde adem eşini yane bilgisini toplar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Geçmişte de aynen bu savı öne süren birçok müslüman bilimadamı zındık ilan edildi.Onları zındık,kafir ilan eden bağnaz müslümanlardan bir farkın yok.

Tarihtekl ender anlar hariç,

Gerçeği söyleyenler azınlıkta kaldılar ve bedel ödediler.

Bugünkü durum da aynı. İster teist, ister ateist.

.

tarihinde ozkanates tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Zırvalamak değilse şunu demek istiyorum.

Herşey zerreden başladı!!

Adem insan değil bilinç tir. Eşi onun öğrendikleri dir. Vücut ise ebisesidir. Ademle vücudun birleşmesi insan olur. Bu şekilde adem eşini yane bilgisini toplar.

Sn. Gerçekçi53 gibi, Kuran'ı komple sembol olarak okuyorsunuz sanırım.

Sn. Gerçekçi53 'e sorduğum soruyu sormak isterim:

Bu sembolizm Kuran ayetlerine mi dayanıyor?

Yani Adem'in bilinç, eşinin bilgi olduğuna işaret eden Kuran ayetleri var mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sn. Gerçekçi53 gibi, Kuran'ı komple sembol olarak okuyorsunuz sanırım.

Sn. Gerçekçi53 'e sorduğum soruyu sormak isterim:

Bu sembolizm Kuran ayetlerine mi dayanıyor?

Yani Adem'in bilinç, eşinin bilgi olduğuna işaret eden Kuran ayetleri var mı?

Benim için kuran allahın kanunu,illimi dir. Gördüğüm herşey bana bilgi verir. Bunları okuyorak doğruyu,güzeli yaşarım kendimi geliştiririm.

Resul yazılı bir metin almadı yazmadı da o sadece yaşadı,yaşattırdı. Insanlar yaşanmış bir hayatı ve resulun anlattıklarını yazıya dökerek bize ulaştırdılar. Bu kuran değil dir. Bu musaf tır. Evrenselliğe aykırıdır. Geçmiş zamanda her yere ulaşmamıştır. Evrensel olan bir kitap ortada oda gördüğümüz herşey.

Anlattığım musaf tan anladığımdır. Sizde bunu adem havva meselesini unutarak göre bilirsiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Biri zırvalıyor ama kim acaba?

Her zaman zırvalayan bir meczup olmalı..

Dünya 4,4 milyar yıl yaşında...

İlk canlının ne zaman ortaya çıktığı kesin bilinmiyor ama, yaşamın en azından 3,7 milyar yıl önce başladığı tahmin ediliyor.

Bu bilimsel bir tahmin. Uydurma değil. Karbonun izotoplarına bakarak hesaplanan bir sayı.

Dangalak herif.

Bana yazma bunu.

Ben oraya üç aşağı beş yukarı sayıyı yazdım.

Toplam ömrü 1 milyar yıl biçen gerizekalıya yaz bunları.

Algıda seçicilik yapıp benim üzerime gelme.

Ahlaksız dangalak.

Saldıracaksan git ilk 500 milyon yıl soğudu sonraki 500 milyon yıl yaşam çıktı diyen adama saldır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...