Jump to content
Ateistforum

Recommended Posts

Önce iyi bir yaratılışçı olmanın kısa yolunu bizlere sunan ilham verici bir video ile başlayalım:

Şimdi konuya gelelim;

God did it (Tanrı yaptı) argumanı evrimsel bioloji, Big Bang ve Akıllı Tasarım (Entelijan Dizayn) gibi teleolojik argüman tartışmalarında yaratılışçıların ve kutsal kitap literatüristlerinin doğalcı ve mantıkçı tezlere karşı kullandıkları favori koz-karttır ve cehaletten argümanın ya da uzaylı sofizminin en yaygın varyantıdır (Bu arada Goddidit argümanının dahil olduğu cehaletten argüman hatası paranormal ve okült inançların savunucularının da sık sık başvurduğu bir kozdur.) Kısaca teleolojik argüman ya da fiziko teleolojik argüman ya da bir başka deyişle akıllı tasarım (entelijan dizayn) tanrının varlığına argüman sunmak için doğal dünyanın insansı amaçlara sahip olan akıllı bir ajans tarafından tasarımlandığını öne sürer -ki İngiliz Hristiyan apolojist William Paley'in saat anaolojisi ile ünlenmiştir. Teleolojik argümanın köşe taşı olan Goddidit koz-kart herhangi bir şeyin sadece Tanrı'nın mutlak kudreti nedeniyle meydana gelmesinin mümkün olduğunu öne sürer. "Doğa çok komplex ya da çok şaşırtıcı, bunu anlamaya kafam basmıyor, evrimsel bioloji ve biokimya okuyup anlamaya da üşeniyorum. Öyleyse bunu Tanrı yapmış olmalı (ya da bunun arkasında paranormal güçler olmalı)" demenin bir başka şekli. İlk Sebep argümanı, dizayn argümanı ya da moral (ahlaki) argüman... hepsi aynı temel üzerine indirgenebilir. Bu kartı kullanarak örneğin küresel bir sel baskını mucizesindeki çatlakları ve soru Işaretlerini bile kolayca halı altına süpürüp göz ardı edebilirsiniz, ve tabii ki ona benzer diğer deus ex machina (Hızır gibi yetişen yardım) hikâyelerini de kolayca mantığa bürüyebilirsiniz. Aşağıdaki peri masalları da Goddidit kartıyla hiç kafa yormaya gerek kalmadan rasyonalize edilebilir:

* Adam 950 yaşına kadar yaşıyor. (29:14)

* Karınca konuşuyor. (27:18)

* Kuş adamla sohbet ediyor. (27:22)

* Yeni doğmuş bebek konuşuyor. (19:29)

* Balık adamı yutuyor birkaç gün sonra sağsalim karaya tükürüyor. (37:142)

* Bakire kız çocuk doğuruyor. (3:47)

* Adamlar mağarada 300 sene uyuyor. (18:25)

* Adam bastonuyla denizi ikiye ayırıyor. (26:63)

* Adam topraktan kuş yapıyor, üstüne üflüyor, kuş gerçek oluyor. (5:110)

* Adam gemisine dünyadaki her hayvan türünden bir çift bulup sığdırıyor. (11:40)

* Adamla eşşeği ölüyor 100 sene sonra diriliyor. (2:259)

* Adamın bastonu yılana dönüyor. (7:107)

4Y4unEf.jpg

Gerçek şu ki, Goddidit kozu her şeyi açıklayabilir ve bunun bir sonucu olarak hiçbir şeyi açıklamaz. Sadece önyargılarını teyit etmek isteyenleri memnun eder. Örneğin aşağıdaki birkaç iddiayı göz önünde bulunduralım:

Hitler, kendisine düzenlenen pek çok suikast girişiminden Tanrının himayesiyle kurtulmuştur. Katrina Kasırgası (2005) Tanrının işi olabilir. Tanrı 9/11 terörist ataklara izin vermek için Amerikan halkından korumasını kaldırdı. Haiti halkı şeytanla bir antlaşma yaptı, buna karşılık olarak da Tanrı 300,000 insanın öldüğü depreme izin verdi. Zina arttığı için Tanrı 17 Ağustos depreminin olmasına izin verdi.

Bu tür komplo teorilerinin de yanlış olduğu ispatlanamaz. Fakat olmadığını ispatlayamamak olduğunun kanıtı olarak sunulamaz ve bize gerçekte bir açıklama sunmaz. Bir epilepsi hastasının şeytanın kontrolü altına girdiğini ileri sürmekten farksızdır -ki inanç şifacıları yada üfürkçü dediğimiz umut tacirleri insanların bu konudaki cehaletlerinden epey ekmek yiyorlar. Örneğin;

wbktW6i.jpg

Bu tartışma bağlamında ateistlere sıkça sorulan sorulardan biri şudur:

"Ateistler Big Bang’i nasıl açıklıyor? Her şey nereden geldi, patlamayı kim başlattı?"

Kısaca cevaplamak gerekirse bilmiyorum, bilimsel ve somut verileri olmayan hiç kimse bildiğini iddia edemez. Fizikte çözülmemiş bir problemin varlığı supernatural (doğaüstü) bir açıklamanın kanıtı değildir. Zira bu, faili meçhul bir cinayeti bir hayaletin işlediğini söylemeye benzer bir açıklama. Genellikle hatalı ya da baştan savma düşüncelere renkli itirazlarıyla tanınan teorik fizikçi Wolfgang Pauli'e atfedilen ünlü bir bilimsel deyiş vardır: 'Yanlış Bile Değil.' Yanlışlanabilircilik (falsifikasyonizm) adı verilen bilimsel epistemolojinin kapsamına girer. Tanrı argumanı teistlerce bilimsellik iddiasıyla ileri sürülür, oysa fundamental düzeyde başarısız bir argumandır. Reddedilme olasılığı testedilemez. Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch! "Bu sadece yanlış değil, yanlış bile değil." Tanrı argumanına tam anlamıyla karşılık gelen bir tanımlama. "God did it" demek bize test etmemiz için hiçbir spesifik tahmin vermez. “Yüce Tanrı burada ışık olsun dedi ve bang! Işık oldu.” deyince bir şey çözmüş olmazsınız.

Evrenin orijinini açıklayan birçok makul hipotez vardır. Bunları string teori, brane kozmoloji, siklik (cyclic) model, multivers model şeklinde sıralayabiliriz. Ancak bir entelijan dizaynır (akıllı tasarımcı) makul bir bilimsel hipotez değildir. Bu, çözümden ziyade daha çok sorun yaratır. Bu yüzden Occam’ın usturasıyla ortadan kaldırılır. Bunun yanısıra Big Bang Teoriyi ateizmle ilişkilendirmek yöntemsel bir hatadır. Ateist biri en basit anlamıyla tanrılara inancı olmayandır, Big Bang ise bilimsel bir teori. Big Bang’i anlamana yardımcı olacak daha fazla bilgi için Google akademik kaynaklarda arama yapmalısın. Yalnız evangelistlerin ve onların yerli propagandacılarının yayınlarına karşı uyanık ol.

Bir şeyin bilimsel olarak tatmin edici bir açıklaması yoksa hemen tanrıları ve sihirli transandan (üstün) ajansları çağırmak bir çeşit entelektüel tembelliktir. Yıldırımların sırrı çözülemedi mi? Sorgulamayı bırakın! Hepsi yıldırımların efendisi Zeus’un IşI. Yağmurun nasıl yağdığı tespit edilemiyor mu? Problem değil, tabiat meleğI Mikâil def-i hacet yapıyor. Okyanusların yeryüzünde nasıl oluştuğunun bilimsel bir cevabı bulunamadı mı? Çözmeye çalışmayın! Hepsini Poseidon yaptı. Göz gibi komplex organlar nasıl evrildiğini anlamak zor mu geldi? Kolayı var, tanrı yaptı! Goddidit koz-kart bilinen evrendeki her şeyi açıklamada bize kolaylık sağlarken, neden komplex denklemlerle, kanıt parçası arama çalışmalarıyla rahatımızı bozalım?

Td6v8Ib.jpg

Teoloji hiçbir şeyi açıklamaz, aksine, şeyleri komplike eder, karmaşıklaştırır. İlk Sebep'i bir postulat olarak kabul ettiğimizde bu argüman bir tür supernatural kozalitenin (doğaüstü nedenselliğin) varlığını gerektirir. Peki bu nedir? Nasıl çalışır? Nasıl test edebilir, ölçebilir ve gözlemleyebiliriz? Elbette böyle bunu yapamayız. Ve onun varlığının tek sebebi İlk Neden argümanını çalışır hale getirmektir. Bilinmeyen bir şeyi bilinmeyen başka bir şeyle açıklama çabasıdır ve besbelli sirkülarite(dairesellik)dir. Ve eğer Kuran'ın tanrısını baz alırsak Tanrı daha da karmaşık bir hal alır. Çünkü Kuran'ın tanrısı olağanüstü komplex bir kişidir, seven ve nefret eden, kınayan ve affeden düşünceli ve duygulu bir bireydir. Dünyevi olaylara müdahale eden, senin zihnini değiştiren, ilhamlar ve vahiyler indiren, öldüren ve yaşatan, yangınlar başlatan ve gökten taş yağdıran, yarattığı kullarını kamplara ayıran ve onlarla çocuk gibi sidik yarışına giren bir varlıktır.

kqXxx34.jpg

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Goddidit (Tanrı Yaptı) argümanı Kuran'ın yazarları tarafından da sıkça başvurulan bir mantık hatasıdır. Kuran'da yağmurun yağması, kuşların havada dengeli bir biçimde süzülmesi, gemilerin tonlarca ağırlığına rağmen suya gömülmemesi bile tanrının bir mucizesi sayılmıştır.

Kuran'dan bir demet tanrı kanıtlaması:

Semâvât ve arzı ve
İKİSİ ARASINDAKİLERİ
yaratan Allah hakkında şüphe olur mu?

Gök kubbenin devâsâ görünümü ve gemilerin suyun üstünde durmasına bir bakın! Bunlar Allahın varlığına ve birliğine en büyük hüccettir. O Allah ki yeryüzünü sizin için bir satıh, sergi, beşik, yaygı ve döşek yaptı, O ne güzel döşeyicidir. Göğü düşmekten O tutuyor. Aksi takdirde yıldızlar yere düşerdi.

Allahu ne âlâ yoksa gökte süzülen kuşları kim dengede tutuyor ey kâfirler? Sizin taptığınız bilimciler açıklasın bunu sıkıyosa! Yağmuru yağdıran, Güneş'i ve Ay'ı belli birer yörüngede yüzdüren O'dur. Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?

Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Buna rağmen yemişler çeşitlilik arz eder. Hâlâ ibret almaz mısınız?

Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Öyleyken nasıl çevriliyorsunuz?

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O’nadır.

Kısacası yağmur yağıyor, güneş doğup batıyor ve tarlada ekinler bitiyorsa bu Allahın varlığını gösterir.

Not: Argümanlar Kuran ilhamlıdır.

CmEq6oF.jpg

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...