Jump to content

İncil ve Tevrat'ın değiştirilip Kur'an ın aynı kalmasıyla ilgili...


Recommended Posts

Biliyorsunuz ki İncil ve Tevrat'ın değiştirildiği söylenir. Kimileri bu kitapların da aslında islamı anlatmak istediğini söyler ama insan eli değdikten sonra bu ihtimal ortadan kalkmıştır. Şimdi bu hususta benim aklıma takılan üç soru var:

1-Her şeye gücü yeten Allah bu kitapların değiştirilmesine nasıl mani olamamış? Denizleri yaran, kavimleri tek seferde helak eden, depremler yaratan Allah, o kutsal kitaba dokunmaya çalışanları nasıl durduramamış?

2a-Kur'an'ı değiştirmeye kalkışanlar olmuş mu, olmamış mı? Olmamışsa niye ilk iki kitabı değiştirmeye çalışan insanlar mevcutken Kur'an'ı değiştirmeye kalkışan kimse olmuyor? Olmuşsa nasıl ve ne şekilde başarısız olmuşlar?

2b-Söz konusu iki kitabı değiştirme cür'etini gösterenler neden Allah tarafından cezalandırılmıyor? Tamam, değiştirmelerine göz yumulmuş olabilir ama nihayetinde neden bunlara bir şey yapılmamış? Birinci kitap değiştirildikten sonra Allah akıllanıp ikinci kitabı daha iyi koruyamamış mı? Üçüncü kitapta mı aklı başına gelmiş? "Allah'ın hakkı üçtür." lafı buradan mı geliyor yoksa? :P

3-Kur'an, İncil'den ve Tevrat'tan nasıl bu ölçüde farklılık gösterebiliyor? İnsan müdahalesiyle bir yere kadar değiştirilebilmesini anlarız ama (kimi noktaların benzer ya da aynı olmasıyla birlikte) çok büyük farklılıklar söz konusu.

Buyursunlar müslümanlar bakalım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

aslında kuran incil ve tevratın DEĞİŞMEDİĞİNİ - aynı kaldığını ayetleri ile açıklar ve anlatır.....

kurana göre bu kitaplar DEĞİŞMEMİŞTİR...... :)

.

1- ''Allah ın SÖZLERİNİ HİÇ KİMSE DEĞİŞTİREMEZ.Öncekilerin mesajları sana da ulaştı=ENAM SURESİ:34.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...si=enam&ayet=34

Muhammed e önceki elçilerin mesajı nın ulaşma nedeni olarak Allah ın sözlerinin hiç birinin değiştirilememesi gösteriliyor.Tevrat ve İncil de Allah ın sözleri olarak indirildiyse o zaman onları da kimse değiştiremez.

******************************************************************************************************************************************

2-''Onların ELLERİNDE BULUNAN TEVRAT I ve İNCİL İ tasdik eden bir kitap indirdik sana=ALİ İMRAN SURESİ:3.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...li imran&ayet=3

Dikkat edilirse bu ayet,bozulup gitmiş olan bir Tevratı ya da bozulup gitmiş olan bir İncil i anlatmıyor.Şu an ELLERİNDE BULUNAN bir Tevrat tan veİncilden bahsediyor.Kuran ın Tasdik ettiği Tevrat ve İncil ŞU AN ELLERİNDE OLAN Tevratve İncildir.

********************************************************************************************************************************************

3-''Bize indirilen ile,İbrahim,İshak,Musa,Elyase(Tevratta ki Elişa) ve İsa ya inenler arasında ayrım yoktur=BAKARA SURESİ:136.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...bakara&ayet=136

Yani Allah Kuran ı koruyorsa onları da koruyor.Ayrım yapmıyor.Biz de Ayrım yapmıyoruz.Ama Allah Kuran ı koruyup diğer indirilenleri korumuyorsa AYRIMI KENDİSİ YAPIYOR demektir.Bu durumda nasıl insanlardan bu inenler arasında ayrım yapmamalarını isteyebilir ki?

*******************************************************************************************************************************************

4-Musa nın Kavmi içindeki bir gurup DOGRU YOLDADIR=ARAF SURESİ:159.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...i=araf&ayet=159

Ortada Saglam bir Tevrat yoksa Musa nın toplulugundan bir gurup asla dogru bir yolda olamaz.Hala o kavimden birileri dogru yoldaysa uydukları Tevratbozulmamış bir Tevrat olmalıdır.

*******************************************************************************************************************************************

5-''Musa ya Tevrat ı indirdik.İnsanlar için bir nur vehidayet var Tevrat ta=ENAM SURESİ:91.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...si=enam&ayet=91

Tevratta bir zamanlar nur vehidayet vardı demiyor.Halen daha var diyor.

*********************************************************************************************************************************************

6-''Zikri biz indirdik.Zikirden sonra da Zeburu indirdik=ENBİYA SURESİ:105.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...enbiya&ayet=105

Görüldüğü gibi ayet Zeburdan önce inen Tevrat için ZİKİR kelimesini kullanıyor.Şimdi bu ayeti başka bir ayetle karşılaştıralım:

''Zikri biz indirdik.Onun için Zikri biz koruyacagız=HİCR SURESİ:9.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...esi=hicr&ayet=9

Zikir i İndirdiği için koruyor.Tevratta İNDİRDİĞİ BİR ZİKİR olduguna göre Tevrat ı da koruyor.

***********************************************************************************************************************************************

7-''İçinde Allah ın HÜKMÜ BULUNAN TEVRATELLERİNDE varken,gelip senden hüküm vermeni istemesinler=MAİDE SURESİ:43.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...g/kuran_meali.a ... de&ayet=43

Görüldüğü gibi Tevrat halen geçerli bir Allah Hükmü olarak kabul ediliyor.Yani ayet gitsinlerve bozulmuş sahte tevrat a uysunlar demediğine göre,demekki o an ellerin de bulunan Tevrat ı geçerli vegüvenilir buluyor.

Hatta Tevrat ve İncil i elinde bulunduranlar Kuran ı veMuhammed i onaylamalıdırlar.Muhammed in şüphesini gidermesi için bile bu toplulukların Muhammed i onaylamasına ihtiyaç var.

''Eğer sana indirdiğimizden şüphen varsa,git senden önce Kitap İndirdiğimiz Toplumlara sor=YUNUS SURESİ:94.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...i=yunus&ayet=94

****************************************************************************************************************************************

8-''Deki eğer dogru sözlüler ideniz Tevrat ı getirip okuyun=ALİ İMRAN SURESİ:93.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...i imran&ayet=93

Yani Tevrat ı dogru bir söz kabul ediyor.Hatta dogru sözleri onaylayıcı olarak Tevrat ı getirin okuyun diyor.

*****************************************************************************************************************************************

9-''Tevrat ı ve İncil i hakkıyla UYGULASINLAR=MAİDE SURESİ:68.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...i=maide&ayet=68

Tevrat ve İncil bozulmuşsa neyini uygulayabilecekler ki?Yani Ayet bozulmuş ve Sahte Tevratı uygulayın mı demek istiyor?Hem de hakkıyla uygulayın.

*******************************************************************************************************************************************

''İsrailoğullarına da Musa nın Kitabını MİRAS BIRAKTIK=MÜMİN SURESİ:53.AYET-KURAN''

www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx?suresi=mümin&ayet=53

Allah Tevrat ı koruyamamışça İsrailoğullarına bozulan ve tahrif olan çürük bir miras bırakmış olur.Yani Tanrı Tevrat ı miras olarak koruyamamış olur.

*****************************************************************************************************************************

''Bu ikisinden(Tevrat veKuran)daha doğru bir kitap yoktur=KASAS SURESİ:49.AYET-KURAN''

http://www.kuranmeal...i=kasas&ayet=49

Yani Tevratta en az Kuran kadar doğru kabul ediliyor.

http://gnos.blogcu.c...emistir/9199799

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur’an’a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.

Görüldüğü üzere Muhammed'in peygamberliği esnasında Tevrat, Allah'tan da onaylı olarak, değişmemiş ve geçerlidir.

Allah'ın değişmemiş, bir kaide gibi duran kitap yerine, onu tasdik eden kitabı geçirmeye çalışması pek yenilir bir senaryo değil. Doğal olarak Yahudiler de yememiş görünüyor.

Madem Kuran Tevrat'ı onaylıyor, bu durumda asıl kitap Tevrat'tır.

Müslüler! Gelmeyin yol çok pis bir yere çıktı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hz. Üzeyir (Arapça: عزير, Üzeyir, Üzeyr; İbranice: עֶזְרָא, Ezra, Azra, İngilizce: Ezra, Ezrah, Yunanca: Έσδράς), [1] İsrailoğulları'na gönderilen peygamberlerdendir. Hz. Üzeyir, daha önce kaybolmuş Tevrat'ı yeniden keşfeden, ilhama dayanarak onu yeniden ortaya çıkaran bir insan olarak bilinmektedir. Hz. Musa'dan daha önce gelmese de, Tevrat'a olan bu hizmeti sayesinde Yahudilerin kalbinde taht kurmuştur.[2]

Onlar için tahrif olmuş,anlamları kaymış Tevrat'ı yeniden yazması ile Üzeyir bir kurtarıcı olarak görüldü ve Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Allah'ın yanında hahamlarınıda ilah edindiler.

Bugün tahrif olmuş,anlamları kaydırlılmış kelimeleri okuyup düzelten büssürü üzeyirler var ama gören yok herkez kendi nefsini ilah edinmiş doğrusunu bilen onlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevrat, Zebur ve İncil'in, büyük bir kısmı İbranice, bazı kısımlar da Aramice ve Grekçe dillerinde yazılmıştır. Allah'ın vaadi uyarınca orijinal lisanlardaki metinler ne geçersiz kılınır (hükmü kalkmaz), ne eksilir (tahrif olmaz), ne de ortadan kalkar (nesih olmaz).

“Tevrat'ı ya da peygamberlerin sözlerini

geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.

Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök

ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden,

Tevrat'tan ufacık bir harf ya da bir nokta bile

yok olmayacak.”

“Gök ve yer ortadan kalkacak ama

benim sözlerim [İncil] asla ortadan kalkmayacaktır.”

(İncil, Matta 5:17-18; 24:35)

Günümüzde mevcut olan en eski elyazmaları, asıl İncil'in değiştirilmeden elimize kadar ulaştığını tereddüte yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır.

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine vahyi İLAHİ ve SEMAVİ, mesajı da EVRENSELDİR!

.

.

http://www.ist-pro-k...ml;meyen-incil/

.

İncil’in değişmediğini gösteren en eski 3 papirüs parçası:

Günümüze kadar muhafaza edilmiş ve İznik Konseyi'nden öncesine ait olan binlerce İncil nüshası vardır. Ayrıca İznik Konseyi'nden önceki 200 yıl boyunca eserlerinde İncil'den sayısız alıntı yapan Kilise Babaları'nın yazıları sayesinde ilk yüzyıl İncil'inin günümüz İncili ile tıpatıp aynı olduğunu biliriz.

Aşağıdaki üç papirüs parçası, İncil'in en eski fragmanlarıdır. Hatta orijinal elyazmalarından hemen sonra yazılmış nüshalardır denebilir. Bu fragmanlar aynı şekilde asıl İncil'in elimizdeki İncil ile bir olduğunu gösterir. Ayrıca İncil'in, Mesih İsa'nın göğe alındığını gören neslin zamanında yazıldığını kanıtlar. Son olarak bu fragmanlar; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Müjdeleri'nin özgün ve otantik İncil'i oluşturan dört ana bölüm olduğunu teyit etmektedirler.

cache_3588678504.jpg?t=1349329247

7Q5 papirüsü Kumran Yazıtlarından biridir. Doğrudan Markos 6:52-53 ile ilişkilendirilen bir papirüstür (José O'Callaghan'ın tespiti) ve Kumran mağaralarının mühürlendiği M.S. 68 yılından öncesine ait olduğu konusunda kuşku yoktur (hatta paleografik analizi M.S. 50 yılına ve öncesine işaret eder; Carsten Peter Thiede).

Bu şu demektir ki papirüs, Mesih İsa'nın göğe alınışını takiben 15. yıla, yani İznik Konseyi'nden 275 yıl öncesine aittir!

cache_3195856204.jpg?t=1340259005

P64 (Magdalen papirüsü, Oxford College) Matta Müjdesi’nden bir parça olup Carsten Peter Thiede’ye göre en geç M.S. 75 yılına aittir. Bu papirüs Matta’nın ilk nüshası olmadığına göre, Matta Müjdesi’nin M.S. 70 yılından önce yazıldığına işaret eder. Yine Mesih'i gören neslin zamanından söz etmekteyiz.

cache_3588681704.jpg?t=1349329276

P52 (Rylands papirüsü) Yuhanna Müjdesi’nin bir parçasıdır ve en geç M.S. 125 yılına aittir (Colin H.Robert). Bu parça Mısır’da kopyalanan bir İncil nüshasına aittir. İncil nüshalarının Mısır’a kadar yayılması 10-30 yıllık bir süre almıştır. Bu da İncil'in dördüncü Müjdesi olan Yuhanna bölümünün yazılış tarihi olarak M.S. 95 yılına işaret etmektedir. Zaten Kilise Babaları Havari Yuhanna'nın ismini taşıyan Müjde'nin onun tarafından aynen bu tarihlerde yazıldığını tasdik etmektedirler.

Yine İznik Konseyi'nin öncesine ait 200 yılı aşkın bir süreden söz etmekteyiz. Yine Kilise Babaları'nın kayıtları, İncil'in bütün bölümlerini aynen bugünkü halleriyle teyit etmektedirler. Yani İncil'in değiştirlmediğine dair tarihi belgeler ve kanıtlar inkar edilemeyecek kadar çok ve kesindir!

http://www.ist-pro-kil-vak.info/hakkimizda/de%C4%9Fi%C5%9Fmeyen-incil/

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee, Ülen Zavallı,len bunlara doğruları değil yalanları göster ve öv.Bunların doğrulara karşı büyük tepki duyarlar.Yalanlarıysa MERESİMLE garşılarlar.Düşünsene bir kere Allahın bayıldığı Mehemmet ölmek üzereyken vasıyayazmak ister, ulu ve sulu Ümer bunu engellerve dünürü ölüncede ortada bırahıp ıktıdar mücedelesine girerler ,çölün yakıcı sıcağında Mehemmedin vücüdü kokar ve şişer ulu Ümerle vede ulu Ebbubakr Mehemmedi düşünecek vakitleri yohdur.Dava koltuk davası.Bu iki Fellah cennetle müjdelenmişmiş miş miş.Bizde cennetlik olabilmemiz için ashabı kıram gibi sülelemizi temizlesekmı acab, Zavallı gardaş ne deyon? :D tolonbeg

tarihinde tolonbey tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konuda müslümanlar genelde çok yanlıs bilgilere sahipler. Kuran Tevrat ve incilin tahrif edildigini söylemiyor. Daha dogrusu, eklemeler yapıldıgını söyluyor, bazı kitaplarin saklandıgını (apokrif) soylüyor... Ve en önemliside, Tevratın (ilk bes kitabın) yanlıs " harekelerle " yanlıs okundugunu soylüyor. Bilinmeliki arabcadaki gibi, süryanice ve ibranicede sesli harfler yazılmiyordu Muhammed döneminde. Hatta, tevratin kelimeleri çok el yazma rulolarda yapısıktı, ve bir çok okuma ve desifre varyantları vardı...

Muhammed döneminde, masoretler nüshaları ayıklama sürecini amorayimlerin daha once baslattıgı dogrultuda, hızlandırmıslardı. Bir çok uymayan el yazmaları yok ediliyordu, ve helenistik ve iskenderiye kiraati öne çıkarıllıyordu. Bu islemlere, kohanim olan, yani Aharon soyundan gelen Medine rahibler siddetle karsı çıkıyorlardı. Ve bu siddetle kınama kur'anda aynen naklediliyor. Bir çok uzmanca, Muhammed kendi kanonik Mukaddes Kitabını kurumsallastırmak istemisti. Hakikaten, bazı kanonik inciller kadar eski, hatta dahada eski olan apokriflerle benzerlikler var Kuranda. Hakikaten geç dönem hıristiyanlıkta icat edilen Tanri oglu ve teslis kavramlarıysa reddedilir, Tevratin ögretileri dogrultusunda.

Özetlersek, o dönemde Tevrat hala harekesizdi ve tamamen sabitti. Fakat desifre edilme hataları söz konusuydu, ve incil Isanın kendi ögretileri anlamında kullanılmaktaydı, o el incil yazmaları anlamında degil.

Ayrıca, Muhammed Tevrat'in tarihi ögretmek veya uzay bilimi vermek için degil de insanları tanrıya yönledirmek amacıla kaleme alındıgını herkesten daha iyi bilmekteydi elbette. Lakin Araplar sami dilinin inceliklerini çabuk gelisen toprakları ve karısan milletler için arapçayı asama asama sadelestirme sonucunda, kendi kitaplarını dahi anlamaz hali geldiler.

Su Tevrat'in eski örnelerde kelimeler arasinda bosluk oldmadigini görebiliriz, ibranicedeki nushada sesli harfler dahi yok ! Okuma ve desifrede eski Babil, Sumer kulturu ve hellenistik etkiyle bilgin Rahipler, Amorayimler ve Massoralar'ca surgunden itibaren saga sola çekilerek okumalarin ne denli orijinal nushadan uzaklasmaya el verisli oldugunu tahmin edebiliriz...

2nd_century_Hebrew_decalogue.jpg

septuagint-manuscript.jpg

Bu elyazmasinin degismedigini savunana su Tevrat'in en eski bir nüshasini okumasini rica edelim :

Algerie-Torah-ancienne--350-ans-Passage-Sinaiinai-b304.jpg

SESLI HARFLER OLMAKSIZIN VE KELIMELER BITISIK OLAN BU TEVRATIN DOGRU OKUNDUGUNU NASIL BILEBILIYORSUNUZ ? HAMASSORANIN VERSIYONUNUN MUHAMMEDDEN SONRA EMPOZE EDILMESIYLE GUNUMUZDEKI TEVRAT OKUYUSU STANDARTLASACAKTI.

tarihinde Levia tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ın da ilk hali harekesizdi, onun doğru okunup düzeltildiğini nereden biliyoruz peki?

Hem Kuran'da hem de Kitab-ı Mukaddes'te der ki; "Rabbin sözleri değiştirilemez." Kuran'a göre Eski ve Yeni Ahit, Allah'ın sözü olduğuna göre değiştirilemez. Allah Kuran'ı koruyacağını söylüyor, önceki kitaplarını koruyamamış mı? Öyle saçma şey mi olur? İnsanların yorumlama farkları olabilir, müslümanlıkta olduğu gibi ama değiştirildiğinin iddia edilmesi Kuran'a terstir.

Ekleme yapılmıştır iddiasına gelelim. Kuran'a ekleme yapılmadığını nereden biliyoruz? Nerede ilk yazılmış orjinali? Yemen'de bulunan en eski Kuran, Sana Kuran'ıdır. O da bayağı eksik.

Harekesiz kelimeler, ünlü harfsiz yazı kabaca şöyle oluyor zaten:

kmk: bu hem kemik, hem de ekmek manasına gelebilir gibi...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Baska yerlerde bir kaç defa zikretmis oldugum Michel Cuypers'ün Kuran içi derin iç-içe simetrilerin oldugunu kendi uzmanlik alani olan sami belâgat üzerinden yaklasim teknigiyle saptamasi meselesi üzerine bir güzel röportaj buldum.

http://chiesa.espres...lo/145581?eng=y

Cuypers, Kur'anin ilk bakista tertipsiz ve karmasik düzenssizlik duygusu vermesinin aksine, aslinda unutulmus olan eski sami belâgat metoduyla okununca çok derin ve kapsayici bir tertip ve düzen üzere oldugunu göstermistir. Bu tezini her sure'nin ayri ayri incelemesini kitaplarinda ve makalelerinde ilginç bir biçimde sergileyerek ispat etmistir. Bu gizli, hatta modern müslüman ulemasinca bile bilinmemeyen gizli ve unutulmus derin tertip, bu düzenin büyük bir ihtimalle Kur'anin ilk kaleme alinmasindan beri mevcut olduguna kuvvetle inanmaya vesiledir. Oysa, anlasilmayan, veya yarim anlasilan yari aramice karanlik ayetleri bu denli düzenli bir biçime sokma tezi oldukca zayif kalmaktadir bu tespite nazaren.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Michel Cuypers

Yine mi fasaryaya başladın? Bu efsaneleri bırak, Kuran saçma sapan bir sözler yığınıdır. İçinde hiç bir işe yarar içerik yoktur. Okuduğuma mı inanacağım, yok ham yok sam uzmanlarına mı? Uzmanlıklarını salaklara yuttursunlar. Öyle aptallık uzmanlarına ihtiyaç yok. Aptallıkta uzmanlaşmak çok kolaydır. Kafana dogmaların girmesine izin verdiğin anda aptallıkta çukur yaparsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani Sayın Levia diyorsunuz ki Allah kendi indirdiği kitabı koruyamamış öyle mi? Kısaca böyle mi diyorsunuz?

Eğer kod ve şifre arıyorsanız Kuran'ın orjinal olduğunu söylemek için ki orjinali harekesizdi, alın size Bible Code:

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Bible_code

google da bunu bulmam 3 saniye sürdü. Kitabı Mukaddes ile ilgili onlarca şifre bulabilirsiniz. Eğer amaç bir düzen bulmaksa bunu bütün kitaplarda bulabilirsiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...