Jump to content

EVREN CANLI MIDIR?


Recommended Posts

Doğadaki denge,ilahi bir güç tarafından yaşatılan ve korunan bir dengedir.Dünya ekosistemini oluşturan canlı-cansız tüm öğelerin uyum içinde varlığını sürdürmesi bunun bir göstergesidir. Ekolojik ardıllık, doğadaki olayların belli bir sırayı izlemesi ve her zaman sonuçta mükemmelliğe ulaşması şeklinde ifade edilir.Dünya ekosistemi canlı ve cansız öğelerin birbirleriyle yoğun etkileşim içinde olduğu bir bütündür. Bu bütünün parçalarından herhangi birinde yaşanan bir sorun,diğer parçaları da etkileyerek sistemsel bir soruna dönüşebilir.Ekosistemin canlı öğeleri kimyasal maddeler olmadan yaşayamaz. Ama her kimyasal maddeye de aynı oranda gereksinim duyulmaz.Evrendeki canlıların büyük bir bölümü karbon, hidrojen ve oksijen gibi yaşamın temel hammeddelerini içerir,ancak bu elementler ; karbon,oksijen,hidrojen,kalsiyum,potasyum,demir,çinko,selenyum,bor..vs.... hepsi de inorganik madde olarak kabul edilirler.....Bir canlı hücre de yaşam fonksiyonlarını normal olarak yerine getirebilmek için bu elementlere ihtiyaç duyar.Sonuç olarak inorganik maddeler bilimsel olarak cansız öğelerdir.evrenin kütlesi %75 hisdojen:;;;;;;;;;; dolayısıyla evren cansızdır.............

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 295
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Doğadaki denge,ilahi bir güç tarafından yaşatılan ve korunan bir dengedir.Dünya ekosistemini oluşturan canlı-cansız tüm öğelerin uyum içinde varlığını sürdürmesi bunun bir göstergesidir. Ekolojik ardıllık, doğadaki olayların belli bir sırayı izlemesi ve her zaman sonuçta mükemmelliğe ulaşması şeklinde ifade edilir.Dünya ekosistemi canlı ve cansız öğelerin birbirleriyle yoğun etkileşim içinde olduğu bir bütündür. Bu bütünün parçalarından herhangi birinde yaşanan bir sorun,diğer parçaları da etkileyerek sistemsel bir soruna dönüşebilir.Ekosistemin canlı öğeleri kimyasal maddeler olmadan yaşayamaz. Ama her kimyasal maddeye de aynı oranda gereksinim duyulmaz.Evrendeki canlıların büyük bir bölümü karbon, hidrojen ve oksijen gibi yaşamın temel hammeddelerini içerir,ancak bu elementler ; karbon,oksijen,hidrojen,kalsiyum,potasyum,demir,çinko,selenyum,bor..vs.... hepsi de inorganik madde olarak kabul edilirler.....Bir canlı hücre de yaşam fonksiyonlarını normal olarak yerine getirebilmek için bu elementlere ihtiyaç duyar.Sonuç olarak inorganik maddeler bilimsel olarak cansız öğelerdir.evrenin kütlesi %75 hisdojen:;;;;;;;;;; dolayısıyla evren cansızdır.............

Baştan sona zırva....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Baştan sona zırva....

Hacı Bey; aslında sadece ilk cümleme itiraz ediyorsunuz. Evet, ilk cümlem insanlar arasında tartışmalı. Ok.

Ancak, takibindeki diğer tüm cümlelerim doğru ve bilimsel gerçeklerdir......Dolayısıyla sizin baştan sona zırva demeniz, sadece önyargılı olduğunuzu ve sırf tezat olsun diye cevap verdiğinizi gösterir.O zaman, ilk cümleniz hariç katılıyorum diye cevap yazmışsınız kabul ediyorum. kehh keh keehhhh.... :D

Ayrıca, sizin oldukça bilgili biri olduğunuzu da görüyorum ve biliyorum.(Size kafa tutmak veya sırf inat olsun diye de yazmadım,iyi niyetliyim)...Saygılar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

evren canlı olubilir...

Acaba tanrı evren mi...

Heeeee,, ne demezsin, evren canlı, bizde onun içinde yaşayan virüsleriz....oldu mu?

Işık hızında genişleyen maddesel bir varlık Tanrı olamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı Bey; aslında sadece ilk cümleme itiraz ediyorsunuz. Evet, ilk cümlem insanlar arasında tartışmalı. Ok.

Ancak, takibindeki diğer tüm cümlelerim doğru ve bilimsel gerçeklerdir......Dolayısıyla sizin baştan sona zırva demeniz, sadece önyargılı olduğunuzu ve sırf tezat olsun diye cevap verdiğinizi gösterir.O zaman, ilk cümleniz hariç katılıyorum diye cevap yazmışsınız kabul ediyorum. kehh keh keehhhh.... :D

Ayrıca, sizin oldukça bilgili biri olduğunuzu da görüyorum ve biliyorum.(Size kafa tutmak veya sırf inat olsun diye de yazmadım,iyi niyetliyim)...Saygılar...

Siz burada araya bilimsel doğrular sıkıştırarak dezenformasyon yapıyor ve kafa karışıtırmaya çalışıyorsunuz ama karışan kafa yalnız sizinki..

Ayrıca onların hiç birinin konu ile bir alakası yok. Onlar evrenin canlı olup olmadığı sorusuna cevap oluşturmuyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 3 weeks later...
 • 1 month later...

     Bir ateistin "evren akıllı ve bilinçli bir canlıdır" diyebilmesi çok tuhaftır. Eğer bilimsel düşünce kişiyi bu yargıya götürdü ise nerde kaldı "tanrı akıllı ve bilinçli bir varlıktır" diyen teistin karşısında, tanrının varlığına ihtimal bile vermemek. O halde bu noktada tanrının var olma ihtimalini ehemmiyetsizleştiremeyiz. Bilim forumunda bunları yazmam, işi tanrıya götürmem doğru değil ama kendimce yazma gereği duydum. Bir ateist Evren akıllı ve bilinçli bir canlı diyebiliyorsa iş, bir hatada karnımızdan kol çıkmasına neden olabilecek DNA ve gen dizilimini bu akıl ve bilinç inşa ediyor noktasına gelir? Bunu acilen açıklığa kavuşturması gerekiyor iddia sahibinin.

Link to post
Sitelerde Paylaş
24 dakika önce, Birko yazdı:

     Bir ateistin "evren akıllı ve bilinçli bir canlıdır" diyebilmesi çok tuhaftır. Eğer bilimsel düşünce kişiyi bu yargıya götürdü ise nerde kaldı "tanrı akıllı ve bilinçli bir varlıktır" diyen teistin karşısında, tanrının varlığına ihtimal bile vermemek. O halde bu noktada tanrının var olma ihtimalini ehemmiyetsizleştiremeyiz. Bilim forumunda bunları yazmam, işi tanrıya götürmem doğru değil ama kendimce yazma gereği duydum. Bir ateist Evren akıllı ve bilinçli bir canlı diyebiliyorsa iş, bir hatada karnımızdan kol çıkmasına neden olabilecek DNA ve gen dizilimini bu akıl ve bilinç inşa ediyor noktasına gelir? Bunu acilen açıklığa kavuşturması gerekiyor iddia sahibinin.

Buna cevap vermek çok kolay. Aslında bir ateistin evrenin canlı olmadığını savunması onu bir Tanrı kavramına götürür ve ateizmle bağdaşmaz. Neden mi? Aşağıdaki kaynağa bir göz atarsanız ne demek istediğimi anlarsınız..

http://haci-haci.typepad.com/maddenin_canli_davrani_se/35-canli-nedi̇r/

Kısaca:

* Evrende var olan canlılar yine evrende var olan elementlerden oluşmuşlardır.
* Canlılar cansız dediğimiz maddenin bütün davranışlarını
   sergilerler.
* Canlılar cansız maddenin uyduğu fizik yasalarına aynen uyarlar.
* Canlılar için ayrı ve özgün fizik yasaları yoktur.
* Canlı ve cansız arasında elementer ve moleküler düzeyde fark     
   yoktur. Fark onların davranışlarındadır.
* Evrende enerji sürekli bir dönüşüm ve devinim içindedir.  
   Canlılık enerji dönüşümünden başka birşey değildir.
* Evrende enerji yok olmaz. Zamanla enerjinin kullanılabilirliği
   azalır. Buna entropi denir ki canlıların yaşamına da hükmeder ve  
  yaşlılıktan sorumludur.
* Evrende enerji sürekli olarak bir yerden diğer yerlere taşınır.    
   Canlının vücudunda da aynı mekanizma mevcuttur.
* Canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için dışardan sürekli  
   olarak enerji sağlamaları gerekir. Yıldızlar varlıklarını sürdürmek
   için madde olarak depolanan enerjiyi, maddeyi kuantum mekanik
   süreçlerle birleştirerek veya parçalayarak açığa çıkarırlar ve
   etrafa yayarlar.
* Canlılarda ve cansız evrende sürekli bir enerji devinimi ve
   dönüşümü vardır.
* Canlılığı oluşturan maddeler ve onların cansız karşıtı kendi
   kendine örgütlenme paradigmasına uyarlar.
* Kasırgalar ve tayfunlar ve canlılar iki ekstremde yer alan ve
   kendi kendilerine örgütlenen otokatokinetik sistemlerdir.

 

Evrenin akıllı  ve bilinçli bir canlı olması, eğer evren bunları kendi kendine yaptı ise, anlamı çok derin olan müthiş bir başarıdır. Evrenin canlı olduğu iddiasının delilleri vardır. Evreni oluşturan madde ve enerji ve onların uyduğu yasalar, en ufak bir şekilde bile değişmeden, canlılarda devam etmektedirler.

O halde canlılık evrende, evrenin diğer bölümlerinden soyutlanabilir bir olgu değildir. Evrenin kendisi, tümü, canlıdır. Çünkü canlılık yalnız kendine özgü, özel bir dizi kanunlara tabi olarak ortaya çıkmamıştır. Evrende canlılık madde ve enerjinin kendi kendine organize olması ile ortaya çıkmıştır.

Evrende canlılığı, onda ortaya çıkan madde ve enerjinin özel bir davranışı olarak kabul edenler, evrenin ve içinde canlılığın ortaya çıkmasını doğaüstü bir kuvvetle açıklamaya çalışanlardır. Evrende madde ve enerjiden soyutlanıp onları manüple eden bir güç olmadığı halde canlılığın var olması, bütün evrenin canlı olması paradigması ile özdeştir.
 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Birko yazdı:

O halde varlığının farkında olan, böylece de bilinci ortaya çıkan, şekillenen şey de enerjinin kendisidir denebilir mi? 

Elbette. Gerçekten var olan madde değildir. Enerjidir. Madde zaten e=mc2 denklemine göre enerjidir.

Enerjinin korunumu yasası vardır. Maddenin korunumu yasası yoktur. Çünkü madde diğer maddelere ve enerjiye dönüşür.

Nötronun çözünmesi bunun güzel bir örneğin oluşturur. Tak başına kalan nötron proton, elektron ve elektron nötrinoya bozunur.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hiçlik diye birşey olamayacağina göre, bence tanri evrendir,ya da evrenlerdir. Canlı olan da madde değil enerjidir.Böyle düşünüyorum. Enerjiden maddeye dönüşüm de gerçekleşebilir.bence olmuşdur da...geçmişde ve gelecekte.

tarihinde KokTurk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, KokTurk yazdı:

Hiçlik diye birşey olamayacağina göre, bence tanri evrendir,ya da evrenlerdir. Canlı olan da madde değil enerjidir.Böyle düşünüyorum. Enerjiden maddeye dönüşüm de gerçekleşebilir.bence olmuşdur da...geçmişde ve gelecekte.

Bu panteist bir duruş... Bu görüşünüzle siz panteistsiniz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, yanardöner yazdı:

:D evren canlıdır ürer :D

Üremek canlılığın özelliklerinden biridir. Evren canlı ise üremelidir. Evren ürüyor mu?

Evren hızla genişlediğine göre ürediğini de söyleyebiliirz. Evrende karanlık enerji hızla artıyor ve evren ışık hızına yakın bir hızla genişliyor.

Evrenin canlı olduğunu gösteren diğer deliller için yukardaki iletilere bakmanızı tavsiye ediyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrenin neden canlı olduğunu açıklamak ve anlamak hiç de zor değil. Tabii bir yaratıcı yoksa ve canlılık kendiliğinden ortaya çıkıyorsa...

Bazı cansız maddeler bazı özel koşullarda bir araya gelerek canlıları oluşturmuşlardır. Kendiliğinden oluşan bu canlıların bir kökeni olmalıdır. O köken cansız maddelerdir. Evrende cansız maddeden canlıların çıkması için bazı fizik yasaları olmalıdır. Cansız madde o fizik yasalarına uyarak canlılık kazanmaktadır. O halde canlılık, cansızlığın niteliklerinden biridir. Bazı durumlarda cansız madde canlılık kazanmaktadır.

Evren hem canlı, hem de cansız maddelerden oluşan bir yapıya sahiptir. Çoğu cansızdır. Ama evrende canlılar da vardır. Bu demektir ki canlıların cansızlardan başka çıkacağı sihirli bir madde yoktur. Canlıları oluşturan maddeler aynı zamanda cansızları da oluşturmaktadırlar. O halde cansız madde en azından bazı koşullarda aynı zamanda canlıdır. Evrende mevcut maddenin çoğunluğu cansızdır. Ama o maddeler aynı zamanda canlıları da oluşturmaktadırlar. Önemli olan onların bir araya gelme süreç ve sırasıdır. İçinde yaşadığımız evrende yasalar ister canlı olsun ister cansız, maddeden canlı varlıkların ortaya çıkmasından sorumludur. Cansız madde de canlı maddeye dönüşmektedir, canlı madde de diğer bir canlı maddeye dönüşmektedir. Nasıl kesersen kes canlı, hem cansızdan, hem de diğer canlılardan üremektedir. Başka bir deyişle cansız maddeden oluşan evren aynı zamanda canlıdır. Cansız maddenin niteliklerinden biri de canlılıktır.  Canlı-cansız dönüşümleri hem süreklidir hem de reversible dır. Yani cansızdan canlı ürerken, canlıdan da cansız üremektedir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 4 weeks later...
 • 3 months later...
On 7/22/2016 at 10:48, haci yazdı:

Elbette. Gerçekten var olan madde değildir. Enerjidir. Madde zaten e=mc2 denklemine göre enerjidir.

 

Sayin haci, basligin geri kalanini okumaya firsatim olmadi, fakat buna katilmiyorum. 

Madde denilen, fizikte ayri, filosofide ayri bir kavramdir. Dolayisiyla "gercekten var olan madde degildir" gibi metafizik bir koyutlama uretiyorsaniz, fizik terminolojisi kullanmak rasyonel degildir, ve soylem asilda kucuk bir soyutlama hatasindan besleniyor. 

Enerji denilen, temel baglaminda "is yapabilme kapasitesi" demektir; dolayisiyla enerji zaten maddede ickindir. Haliyle (filosofik baglaminda) madde kavramini =enerji olarak iceriklendirmek pek de dogru degil, zira enerji, onun niteliklerinden sadece biridir, ve tum bu nitelikleri ortaya koyan da yine maddedir. Canlilik da, sizin de belirttiginiz gibi, maddenin organize hale-gelimi, haliyle surecinin isaretcisidir.    

Maddenin bir formasyonu olan bu canlilik-niteligini, o canliligin kurucu-unsuruna atfetmek ise, filosofik olarak _indirgenmis bir varlik bicimine tekabul etmesi dolayisiyla_ tutarli olmaz.

Son tahlilde, biyolojik canlilik, maddenin belirli formasyonlari uyarinca ortaya cikan bir nitelik olarak gozleme taban veriyor, bu yuzden de maddi evrenin kendi-zatinda canli olmasi kavramini, herhangi bir bilimsel ya da filosofik temele oturtmak mumkun gozukmuyor. Hani suna benziyor biraz; insanin kulagi onun bir uzvu, ve belli bir nitelik ortaya koyuyor; ama "insan kulaktir" dendiginde, bu da kulagin surecinin yadsindigi manasina gelir.    

Saygilarimla

 

tarihinde epoché tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
 • Yeni Oluştur...