Jump to content

Dini gecelere neden "KANDİL" denilmiştir?


Recommended Posts

Konuya tecavüz etmişsiniz. Değişik bir şey öğrenirim diye baktıydım

gerçek bu işte daha ne olsun.....bunun üzerine sölenecek bişi olmayınca konuyu başka yere çektiler :)

.

kandil gecesi denmesinin kaynağı DİN değildir de ondan....bulamamnın sebebi. :D

kandil gecesi diye kutlama varmıydı muhammed döneminde ? yoktu tabiki...ondan çok sonraları mülümanlar uydurup kutlamalar merasimler düzenlemeye başladılar....

geceleri de sokakları -camileri KANDİLLER ile aydınlattılar...her yer ışıl ışıl oluyordu bu gecelerde....

KANDİL geceleri işte :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 months later...

Regaib ve Mirac Kandilleri

Recep ayında bulunan Regaib ve Mirac kandilleri ve faziletleri hakkında da herhangi bir delil bulun-ma-maktadır. Özellikle tasavvufi eserlerde yer alan, Hz. Peygamberin Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü, Recep ayının ilk Perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin “asılsız” olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Bir de halk arasında “üç aylar” olarak bilinen Recep, Şa’ban ve Ramazan ayları hakkında rivayet edilen: “Recep Allah’ın ayıdır, Şa’ban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” Sözü hakkında âlimlerin çoğu “bu uydurmadır” demiştir.

Ayrıca yine Recep ayının fazileti hakkında: “Kim o ayda şu kadar namaz kılarsa ona şu kadar sevap verilir, kim o ayda istiğfar ederse ona şu kadar ecir verilir.” Şeklinde hadis diye rivayet edilen sözlerin hepsi mübalağadır, hepsi âlimler tarafından tekzib edilmiştir.

Yine kaynaklarda Regaip gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamaların hicri 4. yüzyılda (miladi 10. yy) ortaya çıktığına ve bu gecenin ilk defa “kandil” olarak kutlanmasına hicri 448 (m. 1056) yılında Kudüs’te, 480 (m. 1087) yılında da Bağdat’ta kutlanmaya başladığına dikkat çekilmektedir.

“İslam âlimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilin-me-diğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resul-i Ekrem tarafından genel olarak bidatlerin yasaklanmasının yanı sıra Cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını, bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmişlerdir.”

Mevlid Kandili

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtimî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mâlikî fakihi İbnu’l-Hâc el-Abderî, Ömer b. Ali el-Lahmî el-Fâkihânî, İbn Teymiyye, Muhammed Abduh, Abdulaziz İbn Bâz ve Hammûd b. Abdillah et-Tuveycîrî gibi âlimler ise mevlid kutlamalarına “bid’at-i seyyie” gözüyle bakmış ve buna şiddetle karşı çıkmışlardır.

İmam Malik’in konuyla ilgili şu sözünü hatırlamakta da büyük fayda vardır:

“Kim, bu ümmet içerisinde (din adına) geçmişte olmayan bir şey ihdas ederse (ortaya çıkarırsa) bu kişi, Hz. Peygamber’in Allah tarafından kendisine verilen risalet (elçilik) görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah Teala “…Bugün dininizi olgunlaştırdım; size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı uygun gördüm…” (Mâide, 5/3) buyurmuştur. Bu yüzden, o gün din olmayan (dine dâhil olmayan) şey bugün de din olamaz!”

Sonuç olarak şu söylenebilir ki;

ne Kur’an’da ve ne de sünnette bugün geniş halk kitleleri tarafından kutlanan kandil gecelerine işaret vardır. Mübarek kabul edilen bu geceler, Peygamber Efendimiz ve ashabından çok sonra Mısır ve Kudüs’te kutlanmaya başlamış, daha sonra İslam dünyasının çeşitli bölgelerine yayılmıştır.

Bu kutlamalar kesinlikle İslam’ın bir emri veya bir tavsiyesi değildir.Müslüman toplumlar tarafından ortaya çıkarılmış ve gelenek haline gelmiştir.

http://www.mervece.com/kandil-geceleri-kutlanmali-mi/

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kadir Gecesi

---------------------------

1000 aydan daha hayırlıymış. (Yani 83,3333 sene)

Mantıksızlık 1: Ömrü boyunca zamanının bir kısmını ibadete ayıran bir kişi nasıl oluyorda hiç ibadet etmemiş ama senede sadece bir gece, yani kadir gecesi ibadet etmiş kişiyle aynı kefeye konuyor, hatta daha alt seviyeye. Dinde adaletsizliğin tavan yaptığının göstergesi.

Mantıksızlık 2: Kadir gecesi o kadar önemliymişte neden tam zamanı belli değil?

Mantıksızlık 3: Tanrı neden cuma, kandil, kadir gibi gün ve gecelere önem verip, diğer günlere üvey evlat muamelesi yapıyor? Adaletli bir tanrıya yakışıyor mu bu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Biraz araştırdım ama bişey bulamadım. Neden?

Bu özel gecelerde dikkat edersen minarelerde ışıklar yanar... Eskiden bu gecelerde minarelerin şerifelerinde kandil yakarlarmış o yüzden halk kandil gecesi der...

Tabi bir de osmanlı zamanında özellikle İstanbul'da mahya ışıkları dedikleri bir şey var, duymuşsundur... kandillerle ipe yazı yazma olayı yani... Özel dini günler de onlar da kullanılırmış...

tarihinde Theravada tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu özel gecelerde dikkat edersen minarelerde ışıklar yanar... Eskiden bu gecelerde minarelerin şerifelerinde kandil yakarlarmış o yüzden halk kandil gecesi der...

Tabi bir de osmanlı zamanında özellikle İstanbul'da mahya ışıkları dedikleri bir şey var, duymuşsundur... kandillerle ipe yazı yazma olayı yani... Özel dini günler de onlar da kullanılırmış...

İyiyde sadece kandil geceleri değil perşembe geceleri de minarelerin ışıkları yanar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...