Jump to content

Bilimsel Açıdan Süt Kardeşlerin Evliliği


Recommended Posts

Kuran, akraba evliliği yasağının sınırını belirlemiştir.

Yani bu konular öyle saçma ki..

Tüm hayatını öteki Dünya'ya endekslemiş birisi,ne evlenebilir,ne de bu Dünya'ya kazık çakmak için uğraşabilir..

Muhammed zamanında hiç evlenmeden yaşayan musevi ve iseviler varmış..Muhammed bu imanlılara inat mı,kendi kızı ile seks yapacak kadar kendinden geçmiş?!

Bazı rivayetlere göre 50'nin üzerinde kadınla seks yapmış birini,nasıl peygamber olarak kabul edelim?

Böyle saçmalık olur mu?

Muhammed bir peygamber mi,bir porno yıldızı mı?

Savaş sonrası ''kadın istiyoruz Muhammed,şu esirlere tecavüz edeceğiz,içine mi/dışına mı boşalalım?'' diyen sahabeye ''içine boşalın'' diyen Muhammed nasıl peygamber olabilir?

Akraba evliliği,süt kardeşlerin durumu filan..Delilik bu..

21.yüzyılda asgari ücretle çalıştığı için veya işsiz olduğu için veya çalıştığı yerde aldığı maaşı yetersiz bulan kız tarafı yüzünden,kendisine kız verilmeyen müslümanlar için ne yazmış Kuran?

Bana bunlardan bahsedin siz..Hayatın gerçeklerine dair Kuran'da ne var?

Ben söyleyim size..Hiç bir halt yok..

Bilim geliştikçe İslamın düsturlarının hikmetleri ortaya çıkıyor

çok örnekler var Peygamber sav ın uygulamaları var

mesela misvak konusunda peygamber sav ısrarla tavsiye ediyor ki

bilim bu gün misvağın diş ve diş etlerine faydalarını keşfediyor

veya Peygamber sav in ayakta bevletmeyiniz (işemeyiniz) emri

bugün üroloji de ayakta bevletmenin prostat ve idrar yollarına zararlarını sayıp döküyor

bu konuda çok çok örnekler var

neticede bilim her daim İslamın haklılığını isbat ediyor

merak eden nette tıbbı nebevi diye araştırıp bakabilir

buradaki sözde bilimsel ama özde yobaz bağnaz ateistler

işlerine gelmeyince yerçekimi kanunun bile inkar edecek kadar gözlerini karartmışlar

eee nede olsa Allahı inkar eden kuralsız kaidesiz birinden

hertürlü yalan dolanı üçkağıtçılığı ve inkarı beklemek bana göre süpriz değil

Allahı cc yalanlayan biri beni seni onu yalanlamış çokmu?

hem ne önemi var değilmi?

Misvağınız batsın..

Deve sidiği içsene sen..Şifalı imiş..Kertenkele veya kara köpek öldür..Fazladan huri verirler artık sana..Kertenkeleyi tek vuruşta öldürdüğün için,bolca pompalarsın artık Cennet'te..

Bu arada ben her türlü yalanı/üçkağıtçılığı hep müslümanlarda gördüm..Bir tane adam gibi müslüman yok piyasada..Hepsi sahtekar..Sende kesin o sahtekarlardan birisisin..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 123
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İlkokul 3 hayat bilgisi kitabında, Kuran'dan daha fazla bilimsel bilgi var. Islamcılar niçin ısrarla Kur'an ya da sünnette bilimsel bilgiler olduğunu iddia edip, bu yönde kanıtlar bulmaya çalışıyor, anlamak mümkün değil.

Diyelim ki misvak gerçekten diş etlerine iyi geliyor, iki Deniz'in suyu birbirine karışmıyor, Kur'an'da dünyanın yuvarlak olduğu yazılı ya da Ömer Çelakıl adlı ibişin bulduğu bütün şifreler doğru. Bu neyi kanıtlayacak? Bütün bu bilgiler, bugünkü bilim ve teknolojinin ne kadarına tekabül eder? Üç beş tane birbiri ile ilgisiz bilgi.

Islam 600 tarihinde ortaya çıktı, neolitik çağda değil. 600 tarihinde birçok şey biliniyordu.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Konuyu açan Kuran'daki sütkardeşlerin evlenmesinin yasaklanmasının saçma olduğunu biliyor fakat kutsal bildiği kitapta bunun olması onu çıkmaza sokuyor ve acaba buna ne gibi bir mazeret uydurup da aklıma yatmasını sağlarım diye düşünmeye başlıyor. Kuran'daki mantığa ve akla aykırı veya çocukça bir çok ayetten bilimsel bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışmalarının sebebi de bu.

Link to post
Sitelerde Paylaş

karınla yattığında---memesinden süt çıkar da - sende yutarsan felan....o kadın artık karın olmaktan çıkar.....kardeşin olur....artık onla evli kalamazsın...boşanman lazım gelir....

hadi bunun aksini İSPATLAYIN!!!!!!

Bir kere içmek yetmiyor, 5 kere içmek lazım.

îbn Şihab'a büyüğün emmesinin hükmü sorulunca, bu hususta, Urve b. Zübeyr bana şunları haber verdi dedi: «Resûlul-lah'ın ashabından Bedir muharebesinde bulunan Ebû Huzeyfe b. Utbe b. Rabia, Resûlullah'ın Zeyd b. Harise'yi oğulluk edindiği gibi, azadhsı Salim'i oğulluk edinip evlendirdi. Onu oğlu gibi görü¬yordu. Kardeşi Velidin kızı Fatıma ile evlendirdi. Fatıma

Kureyş'in en güzide genç kızlarından olup ilk hicret edenlerdendi. Allah Teâlâ, Zeyd b. Harise hakkında: «Onları (oğulluklarını¬zı) babalarının adiyle çağırın. Bu, Allah indinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kar¬deşleriniz ve do8tlarınızdır.» [14] âyetini indirince bu oğulluklar babalarına verildi. Babaları bilinmiyorsa, velilerine verildi. O sı-rada Ebû Huzeyfe'nin hanımı Amir b. Lüey kabilesine mensup olan Süheyl'kızı Sehle Resûlullah'a gelerek:

«— Ey Allah'ın Peygamberi, Biz Sâlim'i çocuğumuz gibi görü¬yorduk. Yanımıza serbestçe girip çıkıyordu. Benim başım açık oluyor. Evimizde yalnız bir oda var. Salim hakkında ne buyurur-sun? Yanımızda kalabilir mi?» deyince, Resûlullah (s.a.v.):

«— Onu beş defa emzir süt oğlun olur.» (Yanına girip çık¬ması caiz olur.) buyurdu. Sehle dediği gibi yaptı. Böylece Salimi süt oğul sayardı. Hz. Aişe de yanına girmesini arzu ettiği kimseye bu hükmü uygulardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm ve erkek kardeş¬lerinin kızlarına, yanma almasını arzu ettiği erkekleri emzirme¬lerini emrederdi. Ama Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) diğer ha¬nımları bu emme ile hiç kimseyi yanlarına kabul etmezlerdi ve: «Hayır, Allah'a yemin ederiz ki Resûlullah'ın Sehle'ye emri sadece Sâlim'in emmesine mahsus bir ruhsattır. (Başkalarının bu hük¬mü uygulamaları doğru olmaz.) Hayır, Allah'a yemin ederiz ki, bu emme ile hiç bir kimse yanımıza giremez.» derlerdi. [15]

[14] Ahzâb:5.

[15] Ibn Abdilber der ki: Bu, müsnede (yani mevsul türüne) giren bir hadistir. Çünkü Urve, Hz. Aişe'yle ve Rasûlullah'm diğer eşleriyle görüşmüştür. Müslim, 17 - Radâ, 7; no: 26-28, 29-31; Şeybanî, 627. •Sehle'nin Sâlim'i emzirmesi, memesinden süt sağıp Sâlim'e içirmesi ile ol-muştur. Yoksa yabancı bir erkeğin yabancı bir kadının memesini emmesi şöyle dursun, dokunması, hatta bakması bile caiz değildir. Bu hadisle, Hz. Aişe'nin amel ettiğini, Resûlullah'ın diğer hanımlarının amel etmedikleri¬ni, bunu Resûlullah'ın Sâlim'e mahsus bir hükmü kabul ettiklerini görüyo¬ruz. Emme müddetinin Maliki ve Şâfıîlerle Hanefılerden îmameyne göre iki sene, Ebû Hanife'ye göre ise otuz ay olduğunu daha Önce kaydetmiştik.

…Aişe r.a şöyle demiş: Sehle b. Süheyl Rasulullah’a s.a.a gelerek: “ya Rasulullah! Ben Ebu Huzeyfe’nin azadlısı Salim’in yanıma girmesinden Ebu Huzeyfe’nin yüzünde hoşnudsuzluk görüyorum” dedi. Rasulullah s.a.a “onu emzir!” buyurdu. Sehle “Koskoca adam olduğu halde onu nasıl emziririm?” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.a gülümsedi ve: “Onun koskoca odam olduğunu biliyorum.” cevabını verdi.

Müslim, “es-Sahih”, Süte emme kitabı, hadis 1453

Link to post
Sitelerde Paylaş

Siz makaleyi okudunuz mu?

Bakın orada ne denmiş:

Bu çalışmada, gelişimsel periyot henüz tamamlanmamış olduğundan ve anneden süt ile geçen genetik materyallere ve yaşayan hücrelere karşı henüz yeterli bir bağışıklık cevabı üretilemeyeceğinden dolayı; epigenetik değişikliklere karşı en yatkın olunan dönemin, 2 yaş öncesi olduğu ifade edilmiştir.

http://www.hakkadavet.net/sutkardes.pdf

Link to post
Sitelerde Paylaş

Siz makaleyi okudunuz mu?

Bakın orada ne denmiş:

Bu çalışmada, gelişimsel periyot henüz tamamlanmamış olduğundan ve anneden süt ile geçen genetik materyallere ve yaşayan hücrelere karşı henüz yeterli bir bağışıklık cevabı üretilemeyeceğinden dolayı; epigenetik değişikliklere karşı en yatkın olunan dönemin, 2 yaş öncesi olduğu ifade edilmiştir.

http://www.hakkadave...t/sutkardes.pdf

kan alış verişi yapan insanlarda durum ne olur ? onlar süt kardeşten daha yakın KERDEŞ olmazlar mı ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
kan alış verişi yapan insanlarda durum ne olur ? onlar süt kardeşten daha yakın KERDEŞ olmazlar mı ?

soru bence gayet mantıklı ama kuran'ın indiği dönemde kan transfüzyonları olmadığına göre, bu konudaki fetvayı direkt olarak bu konu üzerinde araştırmalar yapacak olan bilim adamlarından alabiliriz.

Karıştırmayın çocuğun kafasını! Müslüman forumlarından, "Allah, râzı olsun!" övgüleri almaya alışmış. Ateistforum'un da öyle olabilme hayâlini umuyor.

Çocuk değilim. Bu forumlarda da yeni değilim. Turandursun forumunda korelmis rumuzuyla 2005'ten beridir yazıyorum. Bu forumda da farklı rumuzlarla sanırım 2005 veya 2006 yılından beri bulunuyorum. Eleştirilerinizi, sorularınızı, katkılarınızı önemsiyorum. Birçok yazımı sizin eleştirilerinizi dikkate alarak yeniden düzenlemişimdir ve birçok konuyu da buradaki tartışmalardan hareketle derinlemesine incelemeye karar vermişimdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

soru bence gayet mantıklı ama kuran'ın indiği dönemde kan transfüzyonları olmadığına göre, bu konudaki fetvayı direkt olarak bu konu üzerinde araştırmalar yapacak olan bilim adamlarından alabiliriz..

Bundan ne anlıyoruz?

Kuran, kendi ilkel çağındaki insanları uyutmak için yazılmış. Mesele, sırf eğitimsiz, okuma-yazması bile olmayan sefilleri kandırmaktır!

Yani Kuran evrensel-mevensel değilmiş. Bir çöl bedevîsınin zırvaları!

Link to post
Sitelerde Paylaş

soru bence gayet mantıklı ama kuran'ın indiği dönemde kan transfüzyonları olmadığına göre, bu konudaki fetvayı direkt olarak bu konu üzerinde araştırmalar yapacak olan bilim adamlarından alabiliriz.

1- kuranın indiği dönem dediğin anda savunma için....kuran bir tarih kitabı olur...başka da bişey olmaz....bu bişr savunma değildir....hani EVRENSELLİK ilkesi ?

2- işimiz fetvalara kaldıysa herkes kıçından bi fetva uydurabilir....yeterki uydurduğu fetvanın bir kelimesi kuranda geçiyor olsun....

al sana fetva : kuranda süt kardeşliği geçerli ise...yani bunlar evlenemez - çocukları da evlenemez ise: kan alışverişinde bulunanlar - doku alışverişinde bulunanlar..vs.vs. tamamı kardeştirler...ne kendileri evlenebilir...ne çocukları evlenemezler.

bu nedenle özellikle kızılay kan bankası kuruluşu CAİZ DEĞİLDİR.....çünkü kimlerin - hangi kimselerin kanlarını aldıkları vs.vs. belli değildir...secere tutmak ve takip etmek MÜMKÜN değildir.

ola ki bilmeden kan alışverişi yoluyla kardeş olanlar evlenebilir - çocukları evlenebilir......bu ÇOK BÜYÜK GÜNAHTIR....dinen CAİZ değildir....kan almak - kan vermek HARAMDIR......

kan alıp vererek yaşayacağına kana ihtiyacı olanın ölmesi evladır..!!!!

kan bankaları derhal YIKILA.!!!!!!!!!!

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu forumda ne zaman bir konuyu tartışsam, ateistlerin durumuna bakıp Müslümanlığıma şükrederek forumdan ayrılıyorum.

:D güle güle diyelim ozaman sana :D camiden çıkma...mantığının işleyebileceği tek yer orası...gerçek hayatta bu mantığını kullanamazsın işlemez :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

:) Ha ha ha Sen çok yaşa emi güldürdün beni. :D Aklıma hababam sınıfındaki müfettiş geldi."Ne zaman bu sınıfa gelsem bana birşeyler oluyor"

Abi, bir kendinize bakın, biz ne yapıyoruz böyle, kafamızdan kurarak ağzımızdan köpükler çıkarak İslama saldırıyoruz, Dünyada çok daha büyük dertler varken?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Epigenetik genlerin farklı biçimlerde ifade edilmesinin mekanizmaları ile ilgilenir. Örneğin anne stres altında çocuğunu emzirirse stres hormonları çocuğa geçip çocuğun gelişimini gen ifadelerini değiştirerek etkileyebilir. Genetiğinde ise hiç bir değişiklik yapamaz.

Konu budur. Süt ile hiç bir biçimde bir kardeşlik filan oluşması söz konusu bile edilemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kadar aptalca bir iddia daha duymadım. Süt kardeşi diye DNA değişecekmiş. Allah akıl fikir versin. Bir iddianın veya makalenin bilimsel sayılabilmesi için birçok tarafsız bilim insanının elinden geçip doğrulanması gerekir. Bugün bende size bir makale yazarım sallayarak, sonra bu bilimsel derim. Her kafasından uyduran bilim insanı olacaksa işimiz var. "Hiç düşünmez misiniz?"

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslüler "epigenetik" teriminin içinde "genetik" lafını görünce balıklama dalmış. :D Olay sadece bu!

Bunlar böyledir. "Aha! Sütteki hormonlar genetiği etkiliyormuş! Bingo! Kuran mucize!" :lol:

Halbuki epigenetik olaylar, bir canlının hücrelerindeki genetik koda en küçük şekilde dokunmaz. Bu ancak mutasyonla mümkündür. Bu da genetiğin konusudur.

Epigenetik, genlerin ifade edilme mekanizmalarını konu edinir. Diyelim annesi çok asabi, gergin ve stresli olan bir bebeği annesi yerine başka bir kadın emzirse ve bu kadın da çok sakin, uysal biri olsa... Bu emzirme bebek için annesinin emzirmesinden daha iyi olabilir. Bebeğin gen ifadeleri değişebilir. Ama genetiği asla değişmez. Aynı sütü emen iki bebek asla kardeş filan olamazlar. Bu iddia son derece saçma ve gülünçtür.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...