Jump to content

Mi'rac bedenen mi gerçeklesti ?


Recommended Posts

Devaminida yazayimda 7 gögü tam ögrenelim.

Galaksileri, gezegenleri, satürnü vs.

İkinci kat göğe çıktık. =ebrail aleyhisselam kapıyı çaldı. Kapı açıldığında, kendimi; teyze çocukları =DDsa ile Yahya bin Zekeriyya'nın (aleyhimesselam) yanında buldum. Bana; "Merhaba" =ediler. Ve duada bulundular...

Meleklerden bir cemaate rastladım. Saf =ağlayıp durmuşlar, cümlesi rükuda idi. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vardı. =evamlı olarak rükuda dururlar, başlarını kaldırıp, yukarı bakmazlar. =ebrail aleyhisselam; "Bu meleklerin ibadeti böyledir. Hak teâlâdan iste de ümmetine nasib =lsun" dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rükuu ihsan eyledi.

Sonra =FCçüncü kat göğe çıktık. Aynı sual ve cevaptan sonra, kapı =çıldı ve kendimi Yusuf aleyhisselamın yanında buldum. Baktım ki kendisine güzelliğin =arısı verilmiş. Bana, "Merhaba" dedi ve dua etti...

Çok melek gördüm. Saf =alinde, cümlesi secdede idiler. Yaratılalıdan beri secdede olup, =endilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler. Cebrail aleyhisselam; "Bu meleklerin ibadeti böyledir. Allahü teâlâdan iste ki, bu ameli ümmetine =üyesser eylesin" dedi. Hak teâlâdan diledim. Kabul edip namazda size nasib =yledi.

Dördüncü kat göğe eriştim. Saf gümüşten yapılmış, nurdan bir kapısı var. =urdan bir kilit vurmuşlar. Kilidin üzerinde, "La ilahe illallah Muhammedün =esulullah" yazılı idi. Sual ve cevaptan sonra kendimi, İdris aleyhisselamın yanında =uldum. Bana "Merhaba" dedi ve duada bulundu. Allahü teâlâ, onun hakkında =mealen); "Biz onu yüksek bir mekana ref'ettik" buyurmuştur. (Meryem suresi: =7)

Bir melek gördüm. Bir kürsi üzerine oturmuş, gamlı ve üzüntülü =di. Etrafında o kadar çok melek vardı ki, sayısını ancak cenab-ı Hak bilir. Sağında =urani melekler gördüm. Yeşiller giymişler, çok güzel kokuları var. Her =irinin güzelliğinden yüzlerine bakılamaz. Sol tarafında ağızlarında ateşler =açan melekler vardı. Önlerinde ateşten mızrak ve kamçılar var. Öyle gözleri var =i, bakmağa takat getirilmez. Taht üzerinde oturan meleğin, başından ayağına =adar gözleri var.

Daima önündeki deftere bakar, bir an gözünü ondan =yırmazdı. Önünde bir ağaç vardı. Kah sağ eliyle ondan bir şey alıp =ağındaki nurani meleklere teslim eder, kah sol eliyle bir şey alıp solundaki zulmani meleklere =erirdi. Bu meleğe nazar edince, kalbime bir korku geldi. Hazret-i Cebrail'e; "Bu =elek kimdir?" dedim. "Azrail'dir. Bunun yüzünü görmeğe kimsenin =akati yetmez" dedi.

Yanına varıp; "Ey Azrail! Bu, ahir zaman peygamberidir ve =llahü teâlânın habibi, sevgilisidir" dedi. Azrail aleyhisselam kalkıp =ana tazim etti; "Merhaba! Hak teâlâ senden daha şerefli bir kimse yaratmadı. =DCmmetin de, cümle ümmetlerden üstündür. Ben senin ümmetine, baba ve =nalarından daha çok acırım" dedi."Senden bir ricam vardır. Ümmetim zayıftır. Onlara =umuşak darvanasın. Ruhlarını yumuşaklıkla alasın" dedim. "Seni en son peygamber =larak gönderen ve kendine habib kılan Allahü teâlânın hakkı için, Allahü =eâlâ gece ve gündüzde yetmişkere; "Ümmet-i Muhammed'in ruhlarını yumuşaklıkla ve =olaylıkla al ve işlerini lütf ile gör" diye emreder. Bunun için ben de senin =FCmmetine, ana ve babalarından daha çok şefkat ederim, dedi.

Beşinci kat =öğe çıktık, orada Harun aleyhisselamla karşılaştık. Bana "Merhaba" dedi ve hayır =uada bulundu.

Beşinci kat gök meleklerinin ibadetlerini =ördüm. Cümlesi ayakta duruyor ve ayaklarının parmaklarına nazar ediyor, asla başka =ere bakmıyor, yüksek sesle tesbih ediyorlardı. Hazret-i Cebrail'den "Bu meleklerin =badeti böyle midir?" diye sordum. "Evet, Hak teâlâdan dile de, bu ibadeti =FCmmetine nasib eylesin" dedi. Dua ettim. Cenab-ı Hak ihsan etti.

Sonra =ltınca kat göğe çıktık. Orada Musa aleyhisselam ile karşılaştık. =ana "Merhaba" dedi ve hayır duada bulundu. Sonra yedinci kat göğe yükseldik, aynı =oru-cevaptan sonra İbrahim aleyhisselamı Beyt-i Ma'mur'a arkasını dayamış =larak buldum. O Beyt-i Ma'mur ki, her gün oraya yetmiş bin melek giriyor bir daha =ıraları gelmiyor. İbrahim aleyhisselama selam verdim. Selamımı aldı. "Merhaba =alih peygamber, salih oğlum" dedi. Sonra;

"Ya Muhammed! Cennet'in yeri gayet =atif ve toprağı temizdir. Ümmetine söyle, oraya çok ağaç =iksinler" dedi. "Cennet'e ağaç nasıl dikilir?" dedim. "La havle vela kuvvete illa billah" ve =Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber" tesbihini =kuyarak, dedi.

Cebrail aleyhisselam sonra beni, Sidret-ül-Münteha'ya =ötürdü. Sanki onun yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri de kuleler gibi idi. =, Allahü teâlânın emirlerinden herhangi birisiyle =arşılaştığında, öylesine değişiyordu ve güzelleşiyordu ki, Allahü teâlânın yaratmış olduğu =ahlukatından, hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz.

Cebrail aleyhisselam, =idret-ül-Münteha'nın ilerisine iletti ve bana veda eyledi. Dedim ki: "Ey Cebrail! Beni =alnız mı bırakıyorsun?" Cebrail aleyhisselam ıstıraba düştü. Hak =eâlânın heybetinden titremeğe başladı ve; "Eğer bir adım daha atarsam, Allahü =eâlânın azametinden helak olurum. Bütün vücudum yanar, yok olur" =edi.

Alemlerin efendisi, buraya kadar Cebrail aleyhisselam ile gelmişti. Cebrail aleyhisselam, =urada kendisini; yaratılmış olduğu suret üzere kanatlarını =çmış, her bir kanadından inciler, yakutlar saçılır bir halde Resulullah'a gösterdi. Sonra =iyası güneşten daha parlak, Refref adında yeşil bir Cennet yaygısı geldi. =urmadan Allahü teâlânın zikriyle meşgul oluyor, bulunduğu alemi tesbih =adası dolduruyordu.

Peygamber efendimize selam verdi. Resulullah =fendimiz Refref'in üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktılar, =icab denilen yetmiş bin perdeden geçtiler. Her hicab arası çok uzak idi. Her perdede =azifeli melekler vardı. Refref, Peygamber efendimizi birer birer o perdelerden =eçirdi. Böylece; Kürsi, Arş ve ruh alemlerini aştılar.

Habib-i =krem efendimiz, her bir perdeden geçerken; "Korkma ya Muhammed! Yaklaş, yaklaş!" =iye emredildiğini duyuyordu. Bilinmeyen, anlaşılamayan, =nlatılamayan şekilde, Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaştı. =ekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak rü'yet hasıl oldu yani Allahü teâlâyı =ördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiç bir mahlukun =ilemiyeceği, anlıyamıyacağı nimetlere kavuştu...

YÂSÎN - 40 Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir

Vay be, arsa Allahin yanina cikan Muhammedden ne mantikli bir söz!

Günes aya carpmiyormus. Bravo!

Muhammed, uzayi birak, burnunun ucundaki hristiyanligi bile bilmiyor. Isaya kitap geldi saniyor.

incil(ler)in baska insanlar tarafindan yazildigini bile bilmiyor.

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 252
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Somut olarak, Masabih yildizlar ve gökte isildayan objelerin hepsini kapsamakta : yildiz veya gezegen. Burada "gezegenler de isildiyor" diye onlari masabih içinden sayip yildizlarin atilmasi sadece saçma.

Bu durumda Özden Kurt'a soralim : "masabih" yani "kandiller" içinde neye dayanarak yildizlari dahil etmiyor ? Bunun nedeni somut olarak nedir ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

@ poiuz. Yedi rakami, eski samilerde "kemale ermislik" için kullaniliyordu.

"Agzinda dilini yedi kere çevirmeden konusmamak" deyimindeki gibi, veya "yedi cihan" deyimindeki gibi. Alti ise tamamlanmislik anlamindaydi. Aryica iki yaratma, dört dunyayla ilintili, 1000 çok çok buyuk sayi anlaminda... Bunlari sayisal olarak anlamak, Kuranin dilinin zaman zarfinda anlamsal olarak degismis olmasi yatmaktadir. Tipki surelerin duzensiz zannedilmesinin aksine, Micher Cuypers'un muntazam sureler içi, ve sureler arasinda simetrileri eski sami belagat uzerinden yaklasmakla anlamasindaki gibi.

"alti gunde yedi sema" "evrenin tam ve mukemmel" yaratilmasi anlaminda. Alti rakaminin meshur bir gunumuze kadar gelen bir kalintisi Davut altigen yildizidir. Iki uçgen, dik olan ekrek, asagi bakan disi, içiçe giriserek tamamlanir.

ETOILE_DAVID4_REFN62_318.jpg

Yedi rakami ise meshur menorah ile gunumuze ulasmistir.

Menorah-arrondie-carree.jpg

Muhammed'in ruya halinde yedi semaya erismesi, kemale ermesi anlamindaydi.

tarihinde Levia tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

He,

7 cüceler

40 haramiler

vs

Ama

Muhammed 7 gögü tek tek anlatiyor!!

Ayrica Muhammed Allahin yanina cikmis ve sanirim yolda ayin günese carpmiyacagini anlamis.

Daha ne diyeyim.

Ha, birde bunu demis:

“Güneş geceleri nereye gidiyor?” sorusuna Peygamber’in cevabı:

“Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: ”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.” (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Anlatmasi sana ne ifade ediyor ? Yani ruyasinda bir seyler olmamis mi demek istiyorsun ?

Ebu Zerr anlatıyor : "Bir akşam Resûlullah ile birlikte mescidde idim. Bana : "Ey Ebu Zerr, biliyor musun bu güneş ne tarafa gidiyor ?" diye sordu. Ben : "Allah ve Resûlü daha iyi bilirler !" dedim. "Arş'ın altına secde yapmaya gider, bu maksadla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip, izin verilmez ve o vakit kendisine : "Geldiğin yere dön !" denir. Ve ilk battığı yerden doğar. Bu durumu Cenâb-ı Hakk'ın şu sözü haber vermektedir. (Mealen) : "Güneş, duracağı karar yerine doğru yürüyüp gitmektedir. Bu aziz ve alîm olan Allah'ın takdiridir" (Yâsin 38). [buhârî, Tefsir Yâ-sin 1, Bed'u'1-Halk 4, Tevhid 22, 23; Müslim, İmân 250, (159); Tirmizî, Tefsir, Yâ-

sin, (4225).]

Gunes ne tarafa gidiyormus secde etmeyeee ?

Ear.jpg

tarihinde Levia tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu durumda Özden Kurt'a soralim : "masabih" yani "kandiller" içinde neye dayanarak yildizlari dahil etmiyor ? Bunun nedeni somut olarak nedir ?

Bastonuma dayanarak dahil etmiyorum Levia kardeş. Farkettin mi bak nasıl mecazi cevap verdim :D

Bastonuma dayanıyorum demekle, bunun çok kadim bir bilgi olduğunu söylemek istiyorum aslında :)

Görüyoruz ki, eski toplumlar yedi sema içerisine söz konusu ettiğimiz 7 gök cismini yerleştirmişler, yıldızları ise buraya dahil etmeyip sekizinci göğe yerleştirmişler. Bu yedi sema meselesi, Kur-an'ın kadim toplumlardan izole olarak icat buyurduğu bir mesele değil ki ! Zaten var olan bir sistem. Kur-an da bu sistemi kullanıyor. Kullanıyor ki, ilk müfessirler de bunu böyle anlamışlar böyle yazmışlar..

tarihinde Özden Kurt tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Geç kadim bilgini. Muhammed Ptolemeustan ders alip da yazmadi kitabini. Kaldi ki mesabih gezegenlerle sinirlandirilsa, bu "yakin sema" çikardi, ve kalan taraf 6 semalar olmasi gerekirdi. Geç bu baston hikayeni somut bir sey eklemeyeceksen.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konu dini forumlarda tartışılsa neyse de... ateistforumda tartışılması biraz salakça sanki. Hani miraca inanmışız da nasıl oldugu konusunda ayrılıga düşmüşüz gibi.

---

Onu da geçelim. Mirac rüya ya da bedenen oldu ne fark eder? Neyi kurtarma derdinseniz? Bedenen oldugunu iddia edenleri alt mı edeceksiniz aklınız sıra? Sizin Allah'ınız degil mi denizi cart diye ikiye ayıran? Onu yapan bunu da yapar deyin iman edin, ne işiniz olur mantıkla muntukla? İlla dininizi çaga uydurmaya çalışacaksınız yani...

Link to post
Sitelerde Paylaş

“Güneş geceleri nereye gidiyor?” sorusuna Peygamber’in cevabı:

“Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: ”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.” (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

Bir daha hatirlatayim. Günesin dönmesiyle gece ve gündüzün bir baglantisi yok.

Gece ve gündüz DÜNYANIN dönmesinden kaynaklaniyor!!!

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Geç kadim bilgini. Muhammed Ptolemeustan ders alip da yazmadi kitabini. Kaldi ki mesabih gezegenlerle sinirlandirilsa, bu "yakin sema" çikardi, ve kalan taraf 6 semalar olmasi gerekirdi. Geç bu baston hikayeni somut bir sey eklemeyeceksen.

Muhammed nebinin Ptolemeusten ders almadigi kuranda ki evrene dair bilgilerle karsilastirildiginda net bi sekilde görülmekte. Diger taraftan günesmerkezciligi de bitiren bilgiler kuranda mevcut. Her ne kadar bazi ayetler günesmerkezci gibi duruyor olsada.

Sema= Gök, gök ise tüm EVREN demek. Evren yani Univers... Kuran bircok evrenlerden bahsediyor olabilir, ki ben öyle oldugunu düsünüyorum. Islam tarihi boyunca müfessirlerin degisik evren modelleri benimsedikleri görülmekte. Bu da gayet dogal.

6 konusunda size katiliyorum. Gecmisin, yani antik dönemin en mükemmel rakami 6'dir. Mükemmeli rakamsal baglamda 6 ile izah yada ifade etmisler. Rakamlardan yola cikarak celiski aramak yapilabilecek en büyük yanlistir. Million dedigim vakit herbiriniz ne demek istedigimi anlar. Oysa italyanca dan türeme bu tanim tam kelime anlamiyla 'büyükbin' demektir. Sayet millionun ne ifade ettigini bilmesek ve yalnizca büyük bin desem herhalde bazilari 10 tane binlik cikarimina girerdi...

DWT yildizinin ortasina bir Y eklerseniz küp karsiniza cikar... Matematik, geometri, astronomi... Bize verilmek istenmis mesajlarda bilgelik kesinlikle var. Insan kibirlidir. Bu yüzden dinli-dinsiz hep kendini evrendeki üstün yada tek 'akilli' canli sanir. Dinlinin de dinsizin de gercekte TANRI hosuna hic gitmez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

:lol: Müslümün biraz akıllananı, hadislerden şeytan görmüş gibi kaçar. Çünkü bu safsataları savunabilmenin bir yolunun olmadığını görür. Ben müslümanken hadislerden hiç hazetmezdim. Bunları islama kim soktuysa islamı mahvetmiş derdim.

Bu, hadislerin islamı bozduğu düşüncesi islamdan çıkmamı biraz geciktirdi. Sanıyordum ki hadisler safsata, ama kuran matah bir şey. Çünkü hadisler Türkçe propaganda ediliyordu, kuran'ı ise anlayamazsınız deyip önümüze tefsir koyuyorlardı. Bu zokayı bir süre yuttuğum için şimdi kendimden utanıyorum.

Aklıma geldikçe kafamı duvara vurasım geliyor sinirimden. Bu zokayı bana nasıl yuttururlar? Kuranı okuma, tefsirini oku martavalını nasıl yerim ben yahu? Hayatımda hatırladıkça bu kadar pişmanlık duyduğum ve kendime kızdığım bir konu daha yok. Buna fena halde illet oluyorum. Bu saftirik müslülere ben nasıl keklenirim?

Kuranı araştırmaya karar verdim dediğimde müslüm çevrem kıyameti kopardı. Biri açık açık beni tehdit etti: "Sen kafir olacak, cehenneme gideceksin!" Lan bu kepazelik ne böyle yahu dedim. Kutsal dediği kitabının okunmasının yasak olduğu bir din! Bu ne yahu? Böyle kepazelik nerde görülmüş?

Tabii hiç tırsmadım. Okuyunca anladım niye okumamı istemedikleri. Bu kitap bir rezaletti, son derece cahilce yazılmıştı. Cehaletin manifestosuydu. Tamamen bitirmeden kararımı vermedim. Tamamını okudum ve kapağını kapattığımda artık müslüman değildim.

Bazı müslümler ise o kadar dogmatik ki, hadisleri bile savunacaz diye yırtmadık yerlerini koymuyorlar. Bunlara ben ne diyeyim... Bunlara denecek hem çok şey var, hem hiç bir şey yok. En iyisi kendi hallerine bırakmak.

İnsanda bir düşünce kırıntısı, bir fikir kıvılcımı görürsün de bir kaale alırsın. Safsata savunmanın bitin yavşağı kadar kaale alınacak yanı yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

:lol: Müslümün biraz akıllananı, hadislerden şeytan görmüş gibi kaçar. Çünkü bu safsataları savunabilmenin bir yolunun olmadığını görür. Ben müslümanken hadislerden hiç hazetmezdim. Bunları islama kim soktuysa islamı mahvetmiş derdim.

Bu, hadislerin islamı bozduğu düşüncesi islamdan çıkmamı biraz geciktirdi. Sanıyordum ki hadisler safsata, ama kuran matah bir şey. Çünkü hadisler Türkçe propaganda ediliyordu, kuran'ı ise anlayamazsınız deyip önümüze tefsir koyuyorlardı. Bu zokayı bir süre yuttuğum için şimdi kendimden utanıyorum.

Aklıma geldikçe kafamı duvara vurasım geliyor sinirimden. Bu zokayı bana nasıl yuttururlar? Kuranı okuma, tefsirini oku martavalını nasıl yerim ben yahu? Hayatımda hatırladıkça bu kadar pişmanlık duyduğum ve kendime kızdığım bir konu daha yok. Buna fena halde illet oluyorum. Bu saftirik müslülere ben nasıl keklenirim?

Kuranı araştırmaya karar verdim dediğimde müslüm çevrem kıyameti kopardı. Biri açık açık beni tehdit etti: "Sen kafir olacak, cehenneme gideceksin!" Lan bu kepazelik ne böyle yahu dedim. Kutsal dediği kitabının okunmasının yasak olduğu bir din! Bu ne yahu? Böyle kepazelik nerde görülmüş?

Tabii hiç tırsmadım. Okuyunca anladım niye okumamı istemedikleri. Bu kitap bir rezaletti, son derece cahilce yazılmıştı. Cehaletin manifestosuydu. Tamamen bitirmeden kararımı vermedim. Tamamını okudum ve kapağını kapattığımda artık müslüman değildim.

Bazı müslümler ise o kadar dogmatik ki, hadisleri bile savunacaz diye yırtmadık yerlerini koymuyorlar. Bunlara ben ne diyeyim... Bunlara denecek hem çok şey var, hem hiç bir şey yok. En iyisi kendi hallerine bırakmak.

İnsanda bir düşünce kırıntısı, bir fikir kıvılcımı görürsün de bir kaale alırsın. Safsata savunmanın bitin yavşağı kadar kaale alınacak yanı yoktur.

Way be gözlerim yaşardı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

“Güneş geceleri nereye gidiyor?” sorusuna Peygamber’in cevabı:

“Arş’ın altında secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın (kıyametin) gelmesi yakındır. O vakit kendisine: ”Geldiğin yere dön!” denir. Böylece battığı yerden doğar.” (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

Bir daha hatirlatayim. Günesin dönmesiyle gece ve gündüzün bir baglantisi yok.

Gece ve gündüz DÜNYANIN dönmesinden kaynaklaniyor!!!

Geceleri nereye gediyor yazmiyor orada, sen bunu kendin yumurtlayip servis ediyorsun.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed nebinin Ptolemeusten ders almadigi kuranda ki evrene dair bilgilerle karsilastirildiginda net bi sekilde görülmekte. Diger taraftan günesmerkezciligi de bitiren bilgiler kuranda mevcut. Her ne kadar bazi ayetler günesmerkezci gibi duruyor olsada.

Sema= Gök, gök ise tüm EVREN demek. Evren yani Univers... Kuran bircok evrenlerden bahsediyor olabilir, ki ben öyle oldugunu düsünüyorum. Islam tarihi boyunca müfessirlerin degisik evren modelleri benimsedikleri görülmekte. Bu da gayet dogal.

6 konusunda size katiliyorum. Gecmisin, yani antik dönemin en mükemmel rakami 6'dir. Mükemmeli rakamsal baglamda 6 ile izah yada ifade etmisler. Rakamlardan yola cikarak celiski aramak yapilabilecek en büyük yanlistir. Million dedigim vakit herbiriniz ne demek istedigimi anlar. Oysa italyanca dan türeme bu tanim tam kelime anlamiyla 'büyükbin' demektir. Sayet millionun ne ifade ettigini bilmesek ve yalnizca büyük bin desem herhalde bazilari 10 tane binlik cikarimina girerdi...

DWT yildizinin ortasina bir Y eklerseniz küp karsiniza cikar... Matematik, geometri, astronomi... Bize verilmek istenmis mesajlarda bilgelik kesinlikle var. Insan kibirlidir. Bu yüzden dinli-dinsiz hep kendini evrendeki üstün yada tek 'akilli' canli sanir. Dinlinin de dinsizin de gercekte TANRI hosuna hic gitmez.

Günes Ars'in altina secde etmeye kosuyor. (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bed’ul-Halk 4, Tevhid 22,23, Müslim, İman 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225) (Yasin, 38).

Bu durumda günes dünyaya göre degil, dünya disinda bir çizelgeye göre öz harekete sahip. Dünya da Ars'a dogru kosmakta : (Fussilet, 11) ; " Göğe ve yer'e : 'İsteyerek veya istemeyerek gelin buyurdu. Onlar da : 'İsteyerek geliyoruz' dediler."

Ars evrenin sinirlarinin ötesinde olunca, dünya ve bütüne evren'in genisledigi anlasiliyor :

(Zariyat, 47) : "Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz."

RTEmagicC_38137_quasar_noir_Kavli_Institute_for_the_Physics_and_Mathematics_of_the_Universe_txdam29230_9dd4e4.jpgDeCarlo_Metaxas.jpg

Evren'de her nokta ortadadir, ve her kalan objeler "yukardadir".

tarihinde Levia tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

:lol: Müslümün biraz akıllananı, hadislerden şeytan görmüş gibi kaçar. Çünkü bu safsataları savunabilmenin bir yolunun olmadığını görür. Ben müslümanken hadislerden hiç hazetmezdim. Bunları islama kim soktuysa islamı mahvetmiş derdim.

Bu, hadislerin islamı bozduğu düşüncesi islamdan çıkmamı biraz geciktirdi. Sanıyordum ki hadisler safsata, ama kuran matah bir şey. Çünkü hadisler Türkçe propaganda ediliyordu, kuran'ı ise anlayamazsınız deyip önümüze tefsir koyuyorlardı. Bu zokayı bir süre yuttuğum için şimdi kendimden utanıyorum.

Aklıma geldikçe kafamı duvara vurasım geliyor sinirimden. Bu zokayı bana nasıl yuttururlar? Kuranı okuma, tefsirini oku martavalını nasıl yerim ben yahu? Hayatımda hatırladıkça bu kadar pişmanlık duyduğum ve kendime kızdığım bir konu daha yok. Buna fena halde illet oluyorum. Bu saftirik müslülere ben nasıl keklenirim?

Kuranı araştırmaya karar verdim dediğimde müslüm çevrem kıyameti kopardı. Biri açık açık beni tehdit etti: "Sen kafir olacak, cehenneme gideceksin!" Lan bu kepazelik ne böyle yahu dedim. Kutsal dediği kitabının okunmasının yasak olduğu bir din! Bu ne yahu? Böyle kepazelik nerde görülmüş?

Tabii hiç tırsmadım. Okuyunca anladım niye okumamı istemedikleri. Bu kitap bir rezaletti, son derece cahilce yazılmıştı. Cehaletin manifestosuydu. Tamamen bitirmeden kararımı vermedim. Tamamını okudum ve kapağını kapattığımda artık müslüman değildim.

Bazı müslümler ise o kadar dogmatik ki, hadisleri bile savunacaz diye yırtmadık yerlerini koymuyorlar. Bunlara ben ne diyeyim... Bunlara denecek hem çok şey var, hem hiç bir şey yok. En iyisi kendi hallerine bırakmak.

İnsanda bir düşünce kırıntısı, bir fikir kıvılcımı görürsün de bir kaale alırsın. Safsata savunmanın bitin yavşağı kadar kaale alınacak yanı yoktur.

Ateistlerin "Kur'anı okudum da, reddettim.. Öncesinde tesbihli seccadeli müslümandım(sünniydim)" şeklinde ki hayat hikayelerine tav oluyorum :))

Bu kişilere bir kaç kritik konumda ki ayet sorsan yada onlar sorarsa sohbetin gidişatında konuya ne kadar yabancı olduklarını, ateizm adına Kur'anı eleştirirken yaptıkları şeylerin %95'inin kulaktan dolma bilgileri tekrarlamak olduğunu fark etmek maalesef ki fazla vakit almaz..

.

tarihinde YalnizcaKuran tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistlerin "Kur'anı okudum da, reddettim.. Öncesinde tesbihli seccadeli müslümandım(sünniydim)" şeklinde ki hayat hikayelerine tav oluyorum :))

Bu kişilere bir kaç kritik konumda ki ayet sorsan yada onlar sorarsa sohbetin gidişatında konuya ne kadar yabancı olduklarını, ateizm adına Kur'anı eleştirirken yaptıkları şeylerin %95'inin kulaktan dolma bilgileri tekrarlamak olduğunu fark etmek maalesef ki fazla vakit almaz...

İslam'ın yalandan ibaret olduğunu anlamak için Kuran okumaya bile gerek yok, aklı ve mantığı kullanmak yeterli. Bir tanrı varsa neden insanları sonsuza kadar yaksın? Hele ki bir tanrı 1400, 2000, 3500 yıl önce yaşamış bazı adamlara inanmadı diye bir insanı sonsuza kadar neden yaksın? Var mı bunun akla, mantığa, vicdana, adalet duygusuna sığar bir yanı?

Şimdi gelse bir adam yanına ve dese ki beni falan tanrı elçi seçti, bana inanmayan herkesi sonsuza kadar yakacak, bu adama hemen saf saf inanır ve peşine takılır mısın?

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam'ın yalandan ibaret olduğunu anlamak için Kuran okumaya bile gerek yok, aklı ve mantığı kullanmak yeterli. Bir tanrı varsa neden insanları sonsuza kadar yaksın? Hele ki bir tanrı 1400, 2000, 3500 yıl önce yaşamış bazı adamlara inanmadı diye bir insanı sonsuza kadar neden yaksın? Var mı bunun akla, mantığa, vicdana, adalet duygusuna sığar bir yanı?

Şimdi gelse bir adam yanına ve dese ki beni falan tanrı elçi seçti, bana inanmayan herkesi sonsuza kadar yakacak, bu adama hemen saf saf inanır ve peşine takılır mısın?

Sen tamamen mantiksiz davraniyorsun. Buna sen inanmak istemiyorsun diye bu yanlis oluyor saniyorsun. Bir sey'in imkansiz veya yanlis oldugunu kanitlamadan açik demek ise bariz mantik hatasi. Bu söz konusu adamin neden yalan söyledigini yanlislanabilir olarak kanitlamadan inkar etmek mantiksiz. Inkar edebilirsin, ama "saçma" demek için kanit lazim. tarihinde Levia tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistlerin "Kur'anı okudum da, reddettim.. Öncesinde tesbihli seccadeli müslümandım(sünniydim)" şeklinde ki hayat hikayelerine tav oluyorum :))

Bu kişilere bir kaç kritik konumda ki ayet sorsan yada onlar sorarsa sohbetin gidişatında konuya ne kadar yabancı olduklarını, ateizm adına Kur'anı eleştirirken yaptıkları şeylerin %95'inin kulaktan dolma bilgileri tekrarlamak olduğunu fark etmek maalesef ki fazla vakit almaz..

Kuranın basit bir çöl insanlarının kitabı olduğunu göremiyorsan, kendinde bir sorun olduğunu hiç bir zaman göremeyeceksin.

Şüphe birden başlar ve gerçeğe doğru o zaman yol alırsın.

Ondan öncesi hiç birşeyin farkında olmadığın zamanlardır.

İmanın güçlü ise, inandıklarının doğru olduğuna inanıyorsan neden gelip ateist forumda zaman öldürüyorsun ki?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...