Jump to content

ŞEYTANIN SOYU SOPU....KEHF 50


Recommended Posts

Şaka ise kafir oldun gerçek ise de kafir oldun. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir Aksini iddia eden kafiridr. Allah yukarıdadır demek küfürdür. Kişi tövbeye çagrılır, hala ısrar ederse öldürülür.

21 - Muâviye İbnu'l-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelip: "Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, kurt kaptı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı câriyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu âzad edebilir miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) cariyeye: "Allah nerede?" diye sordu O: "Göktedir" deyince, "Pekâlâ ben kimim? dedi. Cariye: "Sen Allah'ın Resûlüsün" cevabını verince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bana yönelerek: "Bunu âzad et, zira mü'minedir" buyurdu.

Müslim, Mesâcid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesâî, Sehv 20 (3, 18); Ebu Dâvud, Eymân 19 (3282).

Muhammed ve Kuran öyle demiyor ama. Şimdi kafir olan kim?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 91
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Allah zaman ve mekandan münezzeh ise,yukarıdadır demek küfürse;Kur'an'a uyup O Arşında(tahtında)

diyende küfre sapmış olur mu?

Arşa istiva ettik demek, hükmü altına aldı demektir.

İhlas suresinde onun hiçbir şeye benzemediği anlatılıyor . Haşa tahtta mı oturacak?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen birisi Allah yukarıda dese onu öldürürmüsün?Velevki ısrar da etse.

Yok, bunu devlet yapar. Zaten günümüzde İslam devleti yok.

21 - Muâviye İbnu'l-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelip: "Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, kurt kaptı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı câriyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu âzad edebilir miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) cariyeye: "Allah nerede?" diye sordu O: "Göktedir" deyince, "Pekâlâ ben kimim? dedi. Cariye: "Sen Allah'ın Resûlüsün" cevabını verince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bana yönelerek: "Bunu âzad et, zira mü'minedir" buyurdu.

Müslim, Mesâcid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesâî, Sehv 20 (3, 18); Ebu Dâvud, Eymân 19 (3282).

Muhammed ve Kuran öyle demiyor ama. Şimdi kafir olan kim?

Bu hadisi direk anlayamazsın. Aslına ben sen gibi sıradan insanlar ayetten hadisten delil getiremeyiz. O hadisin açıklaması şu :(Tabiki bana göre değil, alimlere göre) oradaki cariyenin kalbinin temiz olduğunu, ve İslamın yeni yeni yaygınlaştıgını göz ardı etmemek gerekir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hem islam hoşgörü dini dersiniz,hem dinde zorlama yoktur dersiniz,hem de sırf allah yukarda dedi diye insan öldürürsünüz.

Neymiş devlet öldürürmüş.Böyle bir şey için insan öldürülür mü? Sen bunun cevabını ver.

bunu kim öğretti sana? Mürtedin öldürülmesinin kötü bir şey oldugunu? Laikliğin güzel bir şey oldugunu? Batılılar mı? Reddediyorum arkadaşım,

batı kavramlarını, insan haklarını, kardeşliği, erken yaşta evliliğe sübyancılık denip kötülenmesini, alayını , soktguumun batısının uydurgu ve kendilerinin de çoğunlukla uymadıgı o saçma DEMOKRASİ MEMOKRASİyi reddediyorum. Alayını elimin tersiyle itiyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hem islam hoşgörü dini dersiniz,hem dinde zorlama yoktur dersiniz,hem de sırf allah yukarda dedi diye insan öldürürsünüz.

Neymiş devlet öldürürmüş.Böyle bir şey için insan öldürülür mü? Sen bunun cevabını ver.

Dinde zorlama yoktur demek bir insanın müslüman olması için zorlamak demek, önceden müslümansa dinden çıkamaz.Hoşgörü den kasıtın de ne olduguna bakmak lazım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

bunu kim öğretti sana? Mürtedin öldürülmesinin kötü bir şey oldugunu? Laikliğin güzel bir şey oldugunu? Batılılar mı? Reddediyorum arkadaşım,

batı kavramlarını, insan haklarını, kardeşliği, erken yaşta evliliğe sübyancılık denip kötülenmesini, alayını , soktguumun batısının uydurgu ve kendilerinin de çoğunlukla uymadıgı o saçma DEMOKRASİ MEMOKRASİyi reddediyorum. Alayını elimin tersiyle itiyorum.

mürted---dinden çıkan....

la sırf dinden çıktı diye adam mı öldürülür be ?

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinde zorlama yoktur demek bir insanın müslüman olması için zorlamak demek, önceden müslümansa dinden çıkamaz.Hoşgörü den kasıtın de ne olduguna bakmak lazım.

Müslümanlık sözleşmesi mi var da bir insan müslümanlığı red etti diye öldürülüyor.Yani müslüman bir ülkede doğan biri illaki müslüman olmak zorunda mıdır?
Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinde zorlama yoktur demek bir insanın müslüman olması için zorlamak demek, önceden müslümansa dinden çıkamaz.Hoşgörü den kasıtın de ne olduguna bakmak lazım.

Yanlış biliyorsun. Dinde zorlama olmasa cihad nedir? Yaklaşık 70 tane cihad ayeti niye var? "din Allah'ın oluncaya kadar savaşın, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, ehli kitap olanlarla cizye verinceye veya namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşın, niye var? Üstelik Allah yolunda ölen, öldürenler, cihad etmeyenlerden daha yüksek mertebedeymiş. Allah cihad etmeyenleri fasıklar topluluğu olarak görür ve onları hidayete erdirmez. Bu yazdıklarımın hepsi ayetlerde geçer.

Bu arada laiklik karşıtısın görüyorum. Bu ülkede şeriat ilan edilip uygulanmaya başlansa ilk itiraz edenlerden olursun merak etme. Şu an din ile yönetilen devletlerden kaçan insanların çoğu bir daha ülkelerine dönmek istemiyorlar. 18 yaşına kadar Arabistan'da yaşamış tanıdığım var da neler anlattı neler. Kadının bir leke gibi görüldüğü, insan kapsamına sokulmadığı, sosyal hayat, en basitinden bir sinema tiyatronun olmadığı, kadın ve erkeğin hiçbir ortamda birlikte bulunamayacağı, televizyonda, basında, yayında veya internette her şeyin ama her şeyin sansürlendiği, evleneceğin kişiyi ilk defa düğün gecesi görebildiğin, yanında annen, eşin veya birinci dereceden akraban dışında hiçbir kadınla sokakta gezemeyeceğin, AVM lere tek erkek olarak giremeyeceğin bir dünya bu. Kızların bisiklete binmesi, kadınların araba kullanması yasak, çocuk üzerinde annesinin hiçbir hakkı yok, kadının yanında erkek olmadan hiçbir işlevi yoktur. Açıkçası ben modern Türkiye varken böyle bir düzeni savunan veya savunmayı düşünecek adamın aklından şüphe ederim veya en kısa zamanda insanlık öğrenmesini tavsiye ederim.

Siz zannediyorsunuz ki din ile yönetilince Allah'ın istediği gibi olacak. Hayır olmayacak, sizi yönetecek olan yine insandır Allah değil. Sizi yöneten insan, peygamber olmadığı sürece Allah'ın diniyle yönetildiğinizi söyleyemezsiniz. Yöneten insanın dinden anladığı ve yorumladığı kadarıyla yönetilmek zorunda kalırsınız. Ya o yönetici dini sizin anladığınız gibi anlamadıysa, zira dini inançlar yoruma açıktır. Ya sizin karınızı, kız kardeşinizi, annenizi cihad yolunda harcamaya giderse o zaman ne yapacaksınız?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hükmü altına aldığı nedir?,Öyle ise Ahiret günü Arş'ını ''8 melek taşır''a

nasıl bir açıklama getireceksin?

Örneğin;

Bir kişi için "Bu adamın taşıdığı yük çok ağır, her babayiğit bu yükü taşıyamaz" denince nasıl ki bu cümlenin ilk anlamı maddesel bir yük değil de sorumluluk bilinci yani soyut bir anlamsa..

"Meleklerin Arş'ı taşıması" ifadesi ile kasdedilen şeyin bir takım "önemli görev/makam/yetki/sorumluluk" gibisinden o meleklere atfen soyut bir mananın olabileceği de objektif bir gözün dikkatinden kaçmaz..

Ateistler, maalesef objektifliklerini kaybettikleri gün farkında olmasalarda aslında bir çok şeylerini kaybetmiş oluyorlar..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu hadisi direk anlayamazsın. Aslına ben sen gibi sıradan insanlar ayetten hadisten delil getiremeyiz. O hadisin açıklaması şu :(Tabiki bana göre değil, alimlere göre) oradaki cariyenin kalbinin temiz olduğunu, ve İslamın yeni yeni yaygınlaştıgını göz ardı etmemek gerekir.

21 - Muâviye İbnu'l-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelip: "Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, kurt kaptı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı câriyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu âzad edebilir miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) cariyeye: "Allah nerede?" diye sordu O: "Göktedir" deyince, "Pekâlâ ben kimim? dedi. Cariye: "Sen Allah'ın Resûlüsün" cevabını verince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bana yönelerek: "Bunu âzad et, zira mü'minedir" buyurdu.

Müslim, Mesâcid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesâî, Sehv 20 (3, 18); Ebu Dâvud, Eymân 19 (3282).

Alimlere mi inanayım, kendi gördüğüme mi? Cariye Allah gökte diyor işte, bu cümleyi de anlamayacaksan neyi anlayacaksın? Hadis kesmediyse ayet vereyim.

Mülk/16. Gökyüzündeki Kişinin (Allah'ın), o (yer) sallandığı zaman sizi, yere geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) emin mi oldunuz?

Mülk/17. Veya gökyüzünde olan Kişinin (Allah'ın) sizin üzerinize (taş yağdıran) fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi oldunuz? O taktirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz (bileceksiniz).

Melekler ve ruh bile onun yanına 50.000 yılda gitmiyor mu? Allah her yerde olsa neden melekler ve ruh onun yanına gitmak için tam 50.000 yıl taban tepsin?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yanlış biliyorsun. Dinde zorlama olmasa cihad nedir? Yaklaşık 70 tane cihad ayeti niye var? "din Allah'ın oluncaya kadar savaşın, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, ehli kitap olanlarla cizye verinceye veya namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşın, niye var? Üstelik Allah yolunda ölen, öldürenler, cihad etmeyenlerden daha yüksek mertebedeymiş. Allah cihad etmeyenleri fasıklar topluluğu olarak görür ve onları hidayete erdirmez. Bu yazdıklarımın hepsi ayetlerde geçer.

Bu arada laiklik karşıtısın görüyorum. Bu ülkede şeriat ilan edilip uygulanmaya başlansa ilk itiraz edenlerden olursun merak etme. Şu an din ile yönetilen devletlerden kaçan insanların çoğu bir daha ülkelerine dönmek istemiyorlar. 18 yaşına kadar Arabistan'da yaşamış tanıdığım var da neler anlattı neler. Kadının bir leke gibi görüldüğü, insan kapsamına sokulmadığı, sosyal hayat, en basitinden bir sinema tiyatronun olmadığı, kadın ve erkeğin hiçbir ortamda birlikte bulunamayacağı, televizyonda, basında, yayında veya internette her şeyin ama her şeyin sansürlendiği, evleneceğin kişiyi ilk defa düğün gecesi görebildiğin, yanında annen, eşin veya birinci dereceden akraban dışında hiçbir kadınla sokakta gezemeyeceğin, AVM lere tek erkek olarak giremeyeceğin bir dünya bu. Kızların bisiklete binmesi, kadınların araba kullanması yasak, çocuk üzerinde annesinin hiçbir hakkı yok, kadının yanında erkek olmadan hiçbir işlevi yoktur. Açıkçası ben modern Türkiye varken böyle bir düzeni savunan veya savunmayı düşünecek adamın aklından şüphe ederim veya en kısa zamanda insanlık öğrenmesini tavsiye ederim.

Siz zannediyorsunuz ki din ile yönetilince Allah'ın istediği gibi olacak. Hayır olmayacak, sizi yönetecek olan yine insandır Allah değil. Sizi yöneten insan, peygamber olmadığı sürece Allah'ın diniyle yönetildiğinizi söyleyemezsiniz. Yöneten insanın dinden anladığı ve yorumladığı kadarıyla yönetilmek zorunda kalırsınız. Ya o yönetici dini sizin anladığınız gibi anlamadıysa, zira dini inançlar yoruma açıktır. Ya sizin karınızı, kız kardeşinizi, annenizi cihad yolunda harcamaya giderse o zaman ne yapacaksınız?

Abi Arapları boşverin siz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

21 - Muâviye İbnu'l-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelip: "Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, kurt kaptı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı câriyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu âzad edebilir miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) cariyeye: "Allah nerede?" diye sordu O: "Göktedir" deyince, "Pekâlâ ben kimim? dedi. Cariye: "Sen Allah'ın Resûlüsün" cevabını verince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bana yönelerek: "Bunu âzad et, zira mü'minedir" buyurdu.

Müslim, Mesâcid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesâî, Sehv 20 (3, 18); Ebu Dâvud, Eymân 19 (3282).

Alimlere mi inanayım, kendi gördüğüme mi? Cariye Allah gökte diyor işte, bu cümleyi de anlamayacaksan neyi anlayacaksın? Hadis kesmediyse ayet vereyim.

Mülk/16. Gökyüzündeki Kişinin (Allah'ın), o (yer) sallandığı zaman sizi, yere geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) emin mi oldunuz?

Mülk/17. Veya gökyüzünde olan Kişinin (Allah'ın) sizin üzerinize (taş yağdıran) fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi oldunuz? O taktirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz (bileceksiniz).

Melekler ve ruh bile onun yanına 50.000 yılda gitmiyor mu? Allah her yerde olsa neden melekler ve ruh onun yanına gitmak için tam 50.000 yıl taban tepsin?

Her yerde demek de küfürdür. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Miraç olayını ve bu olayları tevil ile anlamak lazım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Her yerde demek de küfürdür. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Miraç olayını ve bu olayları tevil ile anlamak lazım.

Zamandan ve mekandan münezzeh demek Allah yok demektir. Ki ayrıca Allah'ın mekanı da vardır ve zamana da bağımlıdır. Onun yanında bir gün bizim 100 yılımız gibidir ve kendisi bir tahtta oturmaktadır. Yeri ve gökleri de tahtı su üstünde iken yaratmış.

Müslümanların tek yapabildiği hiç düşünmeden, akıl ve mantık yürütmeden ezbere konuşmak, klişe lafları papağan gibi tekrarlamak. Allah zaman ve mekandan münezzehtir klişesi en çok tekrarlanan klişe. Hiç bir müslüman bu klişe laf üzerine kafa patlatmıyor, sadece papağan gibi tekrarlamakla yetiniyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zamandan ve mekandan münezzeh demek Allah yok demektir. Ki ayrıca Allah'ın mekanı da vardır ve zamana da bağımlıdır. Onun yanında bir gün bizim 100 yılımız gibidir ve kendisi bir tahtta oturmaktadır. Yeri ve gökleri de tahtı su üstünde iken yaratmış.

Müslümanların tek yapabildiği hiç düşünmeden, akıl ve mantık yürütmeden ezbere konuşmak, klişe lafları papağan gibi tekrarlamak. Allah zaman ve mekandan münezzehtir klişesi en çok tekrarlanan klişe. Hiç bir müslüman bu klişe laf üzerine kafa patlatmıyor, sadece papağan gibi tekrarlamakla yetiniyor.

Alimlerimizin açıklamalarına bak

Link to post
Sitelerde Paylaş

Abi Arapları boşverin siz.

Laiklik kötüymüş ya hani? Kimi örnek alıyorsun da şeriatı yüceltiyorsun? Osmanlı'yı mı? Osmanlı'nın araplardan ne farkı varmış ki şeriat konusunda? Yukarıda yazdıklarımın hepsi Osmanlı'da da vardı. Adamlar fetva veriyormuş matbaa şeytan işi diye. Köle alıp satmak, cariye alıp satmak normalmiş.

Neredeyse soyu sopu belli olmayan gevur diyeceğiniz padişahlarla yönetiliyormuşuz.

Saçmalamışsın yani.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...