Jump to content

Recommended Posts

Ankebut 27:

Ona(ibrahime) ishak ve yakub u bagisladik. Peyamberligi ve kitaplari onun soyundan gelenlere verdik. Onu dunyada mukafatlandirdik.suphesiz o Ahirettede salihlerdendir.

Muslumanlar her kavme millete peygamber gonderildigini iddia ederler hatta 124.000 gibi rakamlar verirler dunyaya gonderilen peygamber sayisi hakinda.

Ama yukardaki ayete gore peygamberlikler sadece ibrahimin ishaktan olan soyundan gelmektedir. Hal boyle iken peygamberler ibrahimin soyundan geldigine gore ishakin soyundan gelmeyen kavimlere peygamber gonderilmemistir. Ayet apacik ortada.

Evet muslu arkadaslar allah ishakin soyu haricindeki milletlere peygamber gondermismidir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ankebut 27:

Ona(ibrahime) ishak ve yakub u bagisladik. Peyamberligi ve kitaplari onun soyundan gelenlere verdik. Onu dunyada mukafatlandirdik.suphesiz o Ahirettede salihlerdendir.

Muslumanlar her kavme millete peygamber gonderildigini iddia ederler hatta 124.000 gibi rakamlar verirler dunyaya gonderilen peygamber sayisi hakinda.

Ama yukardaki ayete gore peygamberlikler sadece ibrahimin ishaktan olan soyundan gelmektedir. Hal boyle iken peygamberler ibrahimin soyundan geldigine gore ishakin soyundan gelmeyen kavimlere peygamber gonderilmemistir. Ayet apacik ortada.

Evet muslu arkadaslar allah ishakin soyu haricindeki milletlere peygamber gondermismidir?

Âyeti işine geldiği gibi almışşın.

...O'nun soyuna peygamberlik verdik...diyor,

...peygamberliği yalnızca O'nun soyuna verdik...değil:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Âyeti işine geldiği gibi almışşın.

...O'nun soyuna peygamberlik verdik...diyor,

...peygamberliği yalnızca O'nun soyuna verdik...değil:

27. Ona İshak ve Ya'kub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada mükâfatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de sâlihler (zümresin) dendir. (Diyanet)

27-Biz ona İshak ile Yakub'u da ihsan ettik, peygamberliği ve kitabı onun zürriyetinde kıldık, kendisine dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir. E.Hamdi.Y.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

27 Biz ona İshak'ı ve (torunu) Ya'kûb'u armağan ettik. Onun nesli içine peygamberlik ve Kitap koyduk. Ona dünyâda (yaptığı güzel işin) karşılığını verdik. Şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir. (Vahyimiz olan Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur'an, onun meslinden gelen peygamberler vasıtasiyle insanlara gönderildi.) S.ATEŞ

Demek ki peygamberlik sadece İbrahim İshak ve devamla Yakup soyundan devam ediyor.

İbrahim,İsmail ve devamla Muhammed değil diyor ayet gayet açık.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ankebut 27:

Ona(ibrahime) ishak ve yakub u bagisladik. Peyamberligi ve kitaplari onun soyundan gelenlere verdik. Onu dunyada mukafatlandirdik.suphesiz o Ahirettede salihlerdendir.

Muslumanlar her kavme millete peygamber gonderildigini iddia ederler hatta 124.000 gibi rakamlar verirler dunyaya gonderilen peygamber sayisi hakinda.

Ama yukardaki ayete gore peygamberlikler sadece ibrahimin ishaktan olan soyundan gelmektedir. Hal boyle iken peygamberler ibrahimin soyundan geldigine gore ishakin soyundan gelmeyen kavimlere peygamber gonderilmemistir. Ayet apacik ortada.

Evet muslu arkadaslar allah ishakin soyu haricindeki milletlere peygamber gondermismidir?

Sanırım burda kastedilen kitap verilenlerin İbrahim soyundan gelenler olduğu

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki, ortadoğu haricinde başka ülkelere gelen peygamberlerle ilgili tarihi ve arkeolojik bulgular var mıdır? mesela Japonya veya Çin'e ne zaman peygamber gelmiş?

Ve onların tarih kitaplarında bu bilgiler var mı?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

27 Biz ona İshak'ı ve (torunu) Ya'kûb'u armağan ettik. Onun nesli içine peygamberlik ve Kitap koyduk. Ona dünyâda (yaptığı güzel işin) karşılığını verdik. Şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir. (Vahyimiz olan Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur'an, onun meslinden gelen peygamberler vasıtasiyle insanlara gönderildi.) S.ATEŞ

Demek ki peygamberlik sadece İbrahim İshak ve devamla Yakup soyundan devam ediyor.

İbrahim,İsmail ve devamla Muhammed değil diyor ayet gayet açık.

birkere incil vahiy yoluyla indirilmiş bir kitap değildir.. İSA dan sonra havarileri ve onların öğrencileri tarafından kaleme alınmışlardır.. tevratta öyledir.. ve peygamberler tarafından yazılmışlardır... allah aynı kavme 3 değişik isimde niçin kitap göndersin?? tam bir islamcı saptırması...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

27 Biz ona İshak'ı ve (torunu) Ya'kûb'u armağan ettik. Onun nesli içine peygamberlik ve Kitap koyduk. Ona dünyâda (yaptığı güzel işin) karşılığını verdik. Şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir. (Vahyimiz olan Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur'an, onun meslinden gelen peygamberler vasıtasiyle insanlara gönderildi.) S.ATEŞ

Demek ki peygamberlik sadece İbrahim İshak ve devamla Yakup soyundan devam ediyor.

İbrahim,İsmail ve devamla Muhammed değil diyor ayet gayet açık.

'...O'nun nesli içine peygamberlik kitap koyduk...' demek, sadece İshak ve Yakup'a verildi,başkasına verilmedi anlamına gelmez.

Çarpıtıyorsun!

Ayrıca İbrahim,İshak ve Yakub'un peygamberliğini kabul ediyorsun da, Muhammed'in peygamber olabileceğini kabul etmemekte direnmek niye?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki, ortadoğu haricinde başka ülkelere gelen peygamberlerle ilgili tarihi ve arkeolojik bulgular var mıdır? mesela Japonya veya Çin'e ne zaman peygamber gelmiş?

Ve onların tarih kitaplarında bu bilgiler var mı?

Ad Kavmi'nin yaşadığı İrem Şehri hakkında araştırma yapan bir arkeoloğun 1930'larda; şehri bulduğuna dair belgesel izlemiştim.

Brahmanistlerin kitaplarının orijinine doğru gittikçe tevhid dinine doğru varılıyor;

ayrıca bir seminerde dinlemiştim, Zerdüştlüğün Vedaları'nın orijini incelendiğinde, İslam ile birebir benzerlik taşıyor

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

birkere incil vahiy yoluyla indirilmiş bir kitap değildir.. İSA dan sonra havarileri ve onların öğrencileri tarafından kaleme alınmışlardır.. tevratta öyledir.. ve peygamberler tarafından yazılmışlardır... allah aynı kavme 3 değişik isimde niçin kitap göndersin?? tam bir islamcı saptırması...

İncil de,Tevrat ta insan eliyle yazılmıştır doğru; fakat içlerinde Musa ve İsa'ya verilen asıl vahiyden parçalar olduğuna inanılır.

'allah aynı kavme 3 değişik isimde niçin kitap göndersin?? tam bir islamcı saptırması...'

Niye saptırma olsun? Toplumlar değiştikçe yeni hükümlere gerek olmaz mı?

tarihinde mmmrkl tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İncil de,Tevrat ta insan eliyle yazılmıştır doğru; fakat içlerinde Musa ve İsa'ya verilen asıl vahiyden parçalar olduğuna inanılır.

'allah aynı kavme 3 değişik isimde niçin kitap göndersin?? tam bir islamcı saptırması...'

Niye saptırma olsun? Toplumlar değiştikçe yeni hükümlere gerek olmaz mı?

tamam hükümleri değiştirde kitabının adını niçin değiştiriyorsun? eğer toplumlar değiştikçe yeni hükümlere ihtiyaç oluyorsa. islam niçin son din, ku'ran da son klitap oluyor? aradan 1400 sene geçmiş ve toplumlar epeyce değiştiler. artık daha güncel bir dine ve kitaba ihtiyaç yokmu sence? hani toplumlar değiştikçe yen,i hükümlere ihtiyaç duyuluyorya ya!? o bakımdan

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peygamberlerin akrabalıkları

Kur'an da zikredilen Peygamberlerin çoğu yakinen akrabadır.

İlk insan olan Hz.Adem'in oğlu Hz.Sit peygamberdir.

Hz.Sit'in torunu Hz.İdris peygamberdir.

Hz.Musa yeryüzünde Firavun'a karşı savaşırken ağabeyi Hz.Harun'u yanına yardımcı kılmıştır. "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29)

Hz.İsmail ve Hz.İshak yine Hz.İbrahim'in ayrı hanımlarından oğullarıdır.

Hz.Lut Hz.İbrahim'in yeğeni yani kardeşi Haran'ın oğludur.

Hz.İbrahim'in torunu ve Hz.İshak'ın oğlu olan Hz.Yakup'da peygamberdir. Hz.Yusuf'da Hz.Yakup'un oğludur. Aynı zamanda Hz.İshak'ın da torunudur.

Hz.Ibrahim aleyhisselam zamaninda yasayan Hz.Zülkarneyn onunla birlikte haccetti, elini öpüp duasini aldi. Teyzesinin oglu olan Hz. Hizir'i ordusuna kumandan tâyin etti.

Hz.Suayb, Hz.ibrahim'in torunlarindan Mikâil'in ogludur. Annesi ise Hz.Lut'un kızıdır. Hz.Suayb ayni zamanda Hz.Musa'nın kayınpederi idi. Kızı Safura'yı Hz.Musa ile evlendirmisti. Hz.Şuayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir ömür yaşamış, tâ ki Hz.Musa'a ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır.

Hz.Davut çok zengin bir hükümdardı. Ölürken yerine Hz.Süleyman'ı bıraktı. Sad süresi 30.ayette "Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel bir kul du. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimse idi."

Hz.Yahya, Hz.Zekeriya'nın 80 yaşında iken doğan oğludur. Meryem süresi 7.ayette "Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını hiç kimseye vermedik" buyuruyor. Hz.İsa'nın annesi ile Hz.Zekeriya yakın akraba idi. Bu iki peygamber Hz.Yahya ile Hz.Zekeriya yahudi kavmi tarafından öldürüldüler.

Peygamberleri hem soy hemde isim olarak zikreden Nisa süresi 163.ayette "Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.Nitekim İbrahim'e, İsmail ile İshak'a, Yakup'a torunlarına İsa'a, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a, süleyman'a da vahyetmiş ve Davut'a da zebur vermiştik" buyuruyor.

İkinci Adem diye bilinen Hz.Nuh 950 yıl ömür yaşamıştır. Ankebut suresi 14.ayette "Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o bin yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı" buyuruyor

Kur'an da adı zikredilmeyen 124 bin peygamber olduğu alimlerce rivayet edilmiştir.

Peygamberler dikkat ederseniz İshak soyundan hep.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peygamber

İlk Ata

Topluluk

Bölge

Dönem

آدم Hz.Adem

Yok

إدريس Hz.İdris

Şit (a.s)

نوح Hz.Nuh

İdris (a.s)

Nuh Kavmi

هود Hz.Hud

Nuh (a.s)

(BİRİNCİ) ÂD

Ahkaf (Yemen,Umman)

M.Ö 3000

صالح Hz.Salih

Nuh (a.s)

SEMÛD

Hicr (Taif,Ula,Arabistan,Ürdün)

M.Ö 2500

إبراهيم Hz.İbrahim

Nuh (a.s)

İbrahim Kavmi

Babil,Irak,Filistin

M.Ö 2000

لوط Hz.Lut

Nuh (a.s)

Lut(Gomore) Kavmi

Sodom (Ürdün)

M.Ö 2000

إسماعيل Hz.İsmail

İbrahim (a.s)

Cürhüm Kabilesi

Mekke

M.Ö 1900

إسحاق Hz.İshak

İbrahim (a.s)

İshakoğulları

El-Halil(Filistin)

M.Ö 1890

شعيب Hz.Şuayb

İshak (a.s)

MEDYEN ve EYKE

Akabe Körfezi,Yemen,S.A

M.Ö 1850

يعقوب Hz.Yakub

İshak (a.s)

İsrailoğulları

Nablus (Filistin)

M.Ö 1830

يوسف Hz.Yusuf

Yakub (a.s)

İsrailoğulları

Mısır,Filistin

M.Ö 1750

أيوب Hz.Eyyub

İshak (a.s)

Eyyub Kavmi

Ürdün-Suriye Sınırı

M.Ö 1770?

موسى Hz.Musa

Yakub (a.s)

İsrailoğulları

Mısır, Filistin

M.Ö 1550

هارون Hz.Harun

Yakub (a.s)

İsrailoğulları

Mısır, Tih Çölü

M.Ö 1550

داود Hz.Davud

Yakub (a.s)

İsrailoğulları

Kudüs, Filistin, Ürdün

M.Ö 1000

سليمان Hz.Süleyman

Davud (a.s)

İsrailoğulları,Sebe

Kudüs,Filistin,Yemen

M.Ö 900

إلياس Hz.İlyas

Harun (a.s)

İlyas Kavmi

Baalbek, Şam

M.Ö 900

اليسع Hz.Elyesa

Yusuf (a.s)

İsrailoğulları

Şam,Kudüs,Filistin

M.Ö 850

يونس Hz.Yunus

Yakub (a.s)

Yunus Kavmi

Ninova,Musul,Irak

M.Ö 800

ذو الكفل Hz.Zülkifl

Eyyub (a.s)

İsrailoğulları

Şam,Necef

M.Ö 550?

زكريا Hz.Zekeriyya

Süleyman (a.s)

İsrailoğulları

Kudüs

M.Ö 50

يحيى Hz.Yahya

Zekeriyya (a.s)

İsrailoğulları

Kudüs

M.S 20

عيسى Hz.İsa

Yok

İsrailoğulları

Kudüs,Filistin

M.S 20

Hz.Muhammed محمد

İsmail (a.s)

Kureyş,İnsanlık

Mekke,Hicaz

M.S 610

Görüldüğü gibi bütün peygamberler İshak soyundan gelmekte.

Hz. Muhammedi bir okla İsmail soyuna dayandırılıyor aralarında belki 2000-3000 yıl var ama oraya bağlanmış.

Ben size sorarım 2014 yılındayız bu teknolojide hanginiz 200-300 yıl geriye soy ağacını bilebilir.

tarihinde herbisit tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Görüldüğü gibi bütün peygamberler İshak soyundan gelmekte.

Hz. Muhammedi bir okla İsmail soyuna dayandırılıyor aralarında belki 2000-3000 yıl var ama oraya bağlanmış.

Ben size sorarım 2014 yılındayız bu teknolojide hanginiz 200-300 yıl geriye soy ağacını bilebilir.

bu basit bir soru cevabı da çok basit. bir çok insan, bir çok tarih yazarı bu konuda araştırma yapmış. bir çok insanın soyunu araştırmıştır. 200-300 yıl ve daha ötesine ulaşmışlardır. Hatta bazı özel görevdeki insanların soy kütükleri çok dikkatli şekilde tutulmuş. bugün antika değerindedir ve muhafaza edilmektedir.

özellikle soya önem verilen bir çok devlette bu arşivler çok dikkatli tutulmaktadır ve muhafaza edilmektedir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

babadan oğula geçen paygamberlik kurumu bu şekilde yasal zemin bulmuş. musa ya kadar her paygamber ibrahim soyundan çünkü devlet sistemi o şekilde yönetiliyordu o zamanlar. ibrahim öncesi de nuh soyundan.

 

tarihinde onesihi tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Arabın tanrısının yaratmadığı kesin?

 

Bilim bunu araştırıyor zaten . Varoluş sürecini açıklayan her şey bilim adına kıymetlidir. Ama Arap tanrısının yıldızları süs için yarattım diyip sonra da onlarla şeytan taslamasi varoluşa bir açıklık getirmez.

 

Arabın tanrısına göre güneş kara balcikta batıyor , dunya düz , tüm doğa olayları insana ceza adına gerçekleşiyor , ayve güneş birbirini takip ediyor , 7 kat cennet ve cehennem var, şeytan şike yapıyor, ama Allah'tan izinsiz hiçbir şey olmuyor, 6 günde yeryüzünü yaratıp 7 . Günde gökyüzüne yayılıyor.

 

Bakıyoruz ki bunların hiçbiri olmamış.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...