Jump to content

kuran çelişkileri


Recommended Posts

Müşriklere Sövmek.

En’am 6 Ayet -108. Onların Allah dışında dua ettiklerine/çağrıda bulunduklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü Rablerinedir. O, onlara, yapmakta olduklarını haber verecektir.

Ancak bir başka ayet de söven kendisidir..

Tevbe 19 Ayet 28. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir..

Kafirlere Nasıl Davranmalı .

Gasiye 88.

21. Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.

22. Üzerlerine musallat bir despot değilsin.

23. Tersine giden, nankörlük eden başka.

24. Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.

25. Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.

26. Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.

Görülüyor ki burada Muhammed’in bir “ögüt verici” oldugu, “kâfir”lere karşı zor kullanmaması gerektiği, ve “kâfir”lerin hesabının Tanrı tarafından görüleceği bildirilmekte.

Tevbe 9 Ayet 5. O haram aylar çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı gereğince kılar, zekâtı verirlerse, yollarını açın onların. Kesin olan şu ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Tevbe 9 Ayet 29. Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.

Görülüyor ki burada da, Tanrı’ya ve Muhammed’e boyun eğmeyen, ve Islâm’i din olarak benimsemeyen Yahudi’lere ve Hiristiyan’lara karşı savas açılması, ve bu savaşın, onlar tarafından küçülerek cizye” (kafa parası) verilmesine kadar sürdürülmesi emredilmekte.

Dinde Zorlama Yoktur

Ali Imran 3 Ayet 85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette hüsrana düşenlerdendir.

Tahrim 66. Ayet 9. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!

Ali Imran 3 Ayet 19. Allah katında din İslam’dır.

Tevbe 9. Ayet 29. Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.

Söylemeye gerek yoktur ki farkli din ve inançta olanları zorla,şiddet yolu ile Islâma sokmaya yönelik bu tür âyet’ler, “Din’de zorlama olmaz” , ya da “Sizin dininiz size, benim dinim bana” seklinde âyet’lerle çelişmektedir.

http://risaleiateizm...eliskileri.html

Hesap gününde Allah’tan başkası şefaat edebilir mi?

Edemez diyen ayet / Bakara-48: Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden korunun.

Edebilir diyen ayet / Meryem-87: Rahman’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.

Edebilir diyen diğer Ayetler: Enam-51, İnfitar/ 18-19

Edemez diyen diğer ayetler: Bakara-123, Zuhruf-86, Secde-4

Kötülük Allah’tan mı gelir?

Nisa -78. Nerede olursaniz olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Onlara bir iyilik gelirse: “Bu Allah’tandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa “Bu, senin tarafındandır” derler. De ki: “Hepsi Allah’tandır”. Bunlara ne oluyor ki, hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

Nisa-79. Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik, şahid olarak Allah yeter.

Müslüman olmayanlar cennete gidebilir mi?

Gidebilir/ Bakara-62. Şüphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlar için artık korku ve üzüntü yoktur. (Ayrıca Maide-69 )

Gidemez/ Ali İmran-85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. (Ayrıca tevbe-30)

Cennetin genişliği ne kadardır?

Göklerle yer kadar/ Ali İmran -133. Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.

Gökle yer kadar/ Hadid-21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

İlk müslüman kimdir?

Enam-163’e göre Muhammed.

Araf-143’e göre Musa.

Ali İmran-67’ye göre İbrahim.

İblis melek midir, cin midir?

Bakara-34’e göre melek, Kehf-50’ye göre ise cindir.

melektir. Bakara-34. Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

Cindir. Kehf-50. Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

İslam’da Vasiyet geçerli midir?

Bakara-180’de ölümü yaklaşanlar için vasiyet etmek şart koşulmuşken, Nisa/ 11-12 ayetleriyle vasiyetin bir hükmü

kalmamış, miras taksimi zorunlu kılınmıştır.

Bakara-180. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.

Ayete ilaveten, Muhammed’in Veda Hutbesinde şöyle dediği yazılıdır:

“Mirasçı için ayrıca vasiyet etmeye gerek yoktur.”

Allah’ın katına olan mesafe-zaman çelişkisi:

Secde 5. Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O’nun nezdine çıkar.

Mearic 4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Bu çelişkiye bir de Allah katındaki zaman çelişkisini ekleyelim:

Hac-47. Senden çabucak azabı getirmeni istiyorlar. Allah, asla vaadinden caymaz. Doğrusu Rabbının katında bir gün; saydıklarınızdan bin yıl gibidir.

Allah herşeyi bilir mi?

Gaybı bilen yalnızca Allah’tır” ayetlerine rağmen Enfal/ 65-66 da Allah’ın bir müslümanın kaç düşmana bedel olduğunu ancak savaştan sonra bilebildiği anlaşılıyor.

Enfal-65. Ey Peygamber! Müminleri cihada teşvik eyle. Eğer sizden sabredecek yirmi kişi olursa ikiyüze galip gelirler ve eğer sizden yüz kişi olursa kafirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışsız bir kavimdirler.

Enfal-66. Şimdi Allah sizden yükü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabredecek yüz kişi olursa ikiyüz düşmana galip gelirler, sizden bin kişi olursa Allah’ın izniyle ikibin düşmana galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Kıyametin saatini Allah bilmiyor mu?

Füssilet-47. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona (Allah’a) havale edilir.

Anlaşılan melekler Allah’tan daha iyi biliyor herşeyi.

Allah kimin neye taptığını bilmiyor mu?

Sebe-40. O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek.

41. (Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.”

Allah gönderdiği kanunları, hükümleri değiştirir mi?

Değişir. Bakara-106. “Herhangi bir Ayet’in hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya benzerini getiririz. Allah’in herseye gucunun yettigini bilmezmisin? “

aşağıdaki Ayet’lerde farklı söylenir;

değişmez. Fatır-43. “… Hayır! sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın. “

değişmez. Feth-23. “… Allah kanununda hicbir degişiklik bulamazsınız.

Kur’an apaçık anlaşılır bir kitap mı?

Şuara-195’te Muhammed, “uyarıcılardan olabilsin diye” Kur’an’ın “apaçık bir dille” indirildiği; Zuhruf/ 2-3 ‘te daha açık olarak, ” Apaçık Kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz O’nun düşünüp anlayasınız diye ” indirildiği;

Fussilet-44’te Kur’an ayetlerinin uzun açıklamalı olmadığı;

Yusuf-12’de Kur’an’ın, herkesçe “okunup anlaşılması için” indirildiği;

Duhan-58 ‘de, herkese öğüt alsınlar diye kolaylaştırıldığı söylenir.

Ancak Kur’an anlaşılmaz bir yığın ayetle ve kavramla doludur. Anlaşılabilmesi için eski Kureyş Arapçasının, hadislerin, peygamberin ayrıntılı hayatının, dönem tarihinin iyi bilinmesi gerekir. Orucun kaç gün olduğu, namazın kaç vakit olduğu bile açıkça belirtilmemiştir.

ali imran 7 : bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir.

Ganimetlerin tamamı mı yoksa 1/5’i mi?

Enfal-1.’de “ganimetler Allah’ın ve peygamberindir” denirken,

Enfal-41’de “ganimetlerin beşte biri Allah’ın ve peygamberindir” denir.

Enfal-1. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler, Allah’a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.”

Enfal-41. Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir.

Peygamberler eşit mi yoksa üstün olanı var mı?

Bakara-285 ‘te Peygamberler arasında fark olmadığı söylenirken, aynı surenin 253. ayetinde; “İşte bu peygamberlerin bir kısmını diğerlerine üstün kıldık..” denir.

Bakara-285. Peygamber de, iman edenler de O’na indirilene inandı. Hepsi de Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. “O’nun peygamberlerinden hiçbirinin arasında fark görmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Affını dileriz ey Rabbimiz, Dönüş sana’dır” dediler.

Bakara-253. İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir.

Kur’an Mekke ve çevresine mi yoksa tüm insanlara mı?

Enam-92. Bu da kendisinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır ki, beldelerin anası (Mekke) ile onun çevresindekileri uyarman için indirdik. Âhirete inananlar, ona da inanırlar; onlar, namazlarına da dikkatle devam ederler.

Kalem-52. Oysa Kuran, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir.

http://allaelle.wordpress.com/2010/03/28/kuran-celiskileri/

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 53
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Mealle Din min olmaz. Bin defa anlattık , tarihinine nüzul sebebine, alimlerin nasıl anladıgına, sahabelerin nasıl anladıgına bakın diye.

demek kuran sadece SAHABELERE - ALİMLERE indi ?

biz ANLAYAMAYACAĞIMIZA göre ? EVRENSEL MEVRENSEL DEĞİL !!!

tarihine bakarsak da - kuran TARİH kitabı olur sadece ... başka bişi OLMAZ !

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen anlayamazsın. Ben de anlayamam. Arapça bilsek bile anlayamayız. Arap olsak bile. Çünkü dönemi tarihi olayları bilmiyoruz.

nerde kaldı EVRENSELLİĞİ bu kitabın ?

sadece DEÖNEMİNİ - o TARİHİ ilgilendirir bu kitap demek ki !

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen anlayamazsın. Ben de anlayamam. Arapça bilsek bile anlayamayız. Arap olsak bile. Çünkü dönemi tarihi olayları bilmiyoruz.

Hay aklınla bin yaşa, biz de onu diyoruz işte. Kuran sadece tarihin belirli bir döneminde belirli bir kitleye belirli tarihi olaylarla atfen yazılmış bir kitaptır, evrensel olamaz... Aramıza hoş geldin....

Link to post
Sitelerde Paylaş

nerde kaldı EVRENSELLİĞİ bu kitabın ?

sadece DEÖNEMİNİ - o TARİHİ ilgilendirir bu kitap demek ki !

Hükümleri tüm dönemleri ilgilendiriyor. 4 eş, şahitlik, miras, cezalar vs. Bazı hükümler ki sadece o dönemde uygulandı, sonra kaldırıldı. (Zina edenin sadece zina edenle evlenebilmesi- halbuki artık günümüzde zina etmiş biri zina etmemiş biriyle evlenebilir)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hükümleri tüm dönemleri ilgilendiriyor. 4 eş, şahitlik, miras, cezalar vs. Bazı hükümler ki sadece o dönemde uygulandı, sonra kaldırıldı. (Zina edenin sadece zina edenle evlenebilmesi- halbuki artık günümüzde zina etmiş biri zina etmemiş biriyle evlenebilir)

kim ne zaman KALDIRDI ?

yeni peygamber geldi de haberimiz mi olmadı ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hükümleri tüm dönemleri ilgilendiriyor. 4 eş, şahitlik, miras, cezalar vs. Bazı hükümler ki sadece o dönemde uygulandı, sonra kaldırıldı. (Zina edenin sadece zina edenle evlenebilmesi- halbuki artık günümüzde zina etmiş biri zina etmemiş biriyle evlenebilir)

Yani Allahın koyduğu hükümler insanların koyduğu hükümlere göre değişecek öyle mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler), Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin! Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse (onları dost edinirse) artık o, mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Maide 51

İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da "Biz hıristiyanlarız" diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve râhipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Maide 82

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler), Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin! Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse (onları dost edinirse) artık o, mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Maide 51

İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da "Biz hıristiyanlarız" diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve râhipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Maide 82

böle böle bunları iyice derleyip toparlamak lazım aslında....gayet güzel bi kaynak olur. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hükümleri tüm dönemleri ilgilendiriyor. 4 eş, şahitlik, miras, cezalar vs. Bazı hükümler ki sadece o dönemde uygulandı, sonra kaldırıldı. (Zina edenin sadece zina edenle evlenebilmesi- halbuki artık günümüzde zina etmiş biri zina etmemiş biriyle evlenebilir)

Şeriatta zina eden bir kadın hiç kimseyle evlenemez çünkü kuma gömülüyor ve etrafını kuduz köpekler gibi vahşi mahluklar sarmış, ellerindeki taşlarla kadının kafasını paramparça yapıyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah kaldırdı. Başka bir ayetle. Bu mümkündür ve olmuştur da . İslamın ilk dönemleriyle sonraki dönemlerinde gelen ayetler arasında farklar var.

Tamam işte biz de onu diyoruz. Kuranda Allah çeşitli olaylara göre dansöz gibi kıvırır, şartları hükümlerine göre yaratacağına hükümleri şartlara göre değiştirir... Bu da onun Allah olmadığını gösterir... Aslında biz seninle iyi anlaşırız ya :)

tarihinde Theravada tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tamam işte biz de onu diyoruz. Kuranda Allah çeşitli olaylara göre dansöz gibi kıvırır, şartları hükümlerine göre yaratacağına hükümleri şartlara göre değiştirir... Bu da onun Allah olmadığını gösterir... Aslında biz seninle iyi anlaşırız ya :)

İstese bir anda herşeyi de değiştirebilir. Ama böyle olmamıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...