Jump to content

Kainatta allahın varlığına deliller


Recommended Posts

KAİNATTAN ALLAH’IN VARLIĞININ VEBİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Rabbimizi bize tanıtan üç büyük tanıtıcı vardır

1.Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V)

2.Kuran-ı Kerim

3.Kainat

Biz de Kainat delilinden hareket ederek Allah’ın varlığını ve Birliğini ispat etmeye çalışacağız:

A-KAİNATTA ALLAH’IN VARLIĞINI İSPAT EDEN DELİLLER

Çevremizdeki varlıkların nasıl meydana geldiği konusunda dört görüş ortaya atılabilir:

 • şık: Varlıkları sebepler yaratıyor
 • şık: Herşey kendi kendine oluyor
 • şık: Tabiat (Doğa) yaratıyor
 • şık: Her şeye gücü yeten, sonsuz ilim ve kudret sahibi ALLAH yaratıyor

Varlıkların varolabilmesi bu dört şıktan başka bir yol yoktur.Öyle ise ilk üç görüşün yanlış ve imkansız olduğu ispat edilirse, geriye 4. şık olan Allah’ın yaratması doğru olarak kalacaktır.

1.Şık: Varlıkları sebepler yaratamaz: (Eczane Misali):

Mesela bir eczanede ilaç yapımında kullanılan çeşitli maddelerle dolu yüzlerce kavanoz bulunuyor. Biz bu ilaçları inceliyoruzhttp://www.islamiforum.info/images/smilies/nokta.gif İlaç yapımında kullanılan maddelerin her birinden hassas ölçülerle, mesela birinden 1 mg, diğerinden 2 mg, bir başkasından 0,5 mg alındığını gördük. Eğer birinden 0,1 mg eksik veya fazla alınsa, o şey ilaç olma özelliğini kaybedecek, zehir olacak.

Şimdi biz bu ilaçların nasıl meydana geldiğini düşünürken karşımıza iki yol çıkıyor:

a) Bir rüzgar esti. Kavanozları devirdi. İlaç için lazım olan maddeleri kavanozlardan hassas ölçülerde alarak bir araya getirdi ve o şifa verici ilacı yaptı.

B) Bir çok kavanozların her birinden hassas ölçülerle alınıp yapılan bu ilaçlar; çok hünerli, bilgili, tahsil görmüş, tecrübeli bir eczacıyı veya kimyageri göstermektedir.

Aynı şekilde kainat da bir eczane gibidir. Her şey ince ölçülerde yaratılmıştır.Mesela havanın %78’i azot, % 21’i Oksijendir.Yine dünyanın ekseninin yörüngesine açısı 23° 27’ dır ki, bundan mevsimler meydana geliyor. Bütün canlı türlerinin belli sayıda kromozomu vardır.Mesela insanın 46 kromozomu vardır. İnsanın kanında belli sayıda alyuvar ve akyuvar vardır. İşte bu hassas ölçüler de elbette ki sebepler tarafından tesadüfen olamaz. Nasıl bir ilacı yapan bir eczacı varsa, bu büyük kainat eczanesinde, her şeyi mükemmel bir ilaç gibi harika bir şekilde yaratan, sonsuz bilgili, sonsuz güçlü ve kuvvetli olan bu kainat eczanesinin sahibi olan “ALLAH” vardır.2. şık: Hiçbir şey kendi kendine olamaz:

Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Nasıl olur da bu mükemmel kainat sahipsiz olur.

3. şık: Tabiat (Doğa) yaratıcı olamaz:

a) Varlıklarda, özellikle insan ve hayvan gibi hayat sahiplerinde,Onları böyle yapabilmek için sonsuz görmeyi, sonsuz bilmeyi, sonsuz işitmeyi,sonsuz hikmetle ve gayeyle yapmayı gerektiren bir sanat görüyoruz. Eğer bu sanat Allah’a verilmeyip; kör, sağır, düşüncesiz tabiata verilse; tabiatın her şeyinde sayısız makineleri ve matbaaları bulundurması veya her şeyi yaratacak ve idare edecek bir güç ve kuvvet yerleştirmesi gerekir ki bu da imkansızdırhttp://www.islamiforum.info/images/smilies/nokta.gif

B) Elimize birbirine benzeyen, ama birbirinden farklı yüz tohum alıyoruz. Bunları sırayla, nöbetleşe bir saksı toprağa ekiyoruz. Belli bir süre sonra bayıyoruz ki; her biri hem birbirinden ayırt ediliyor, hem de şekilce renkçe, koku ve tatça birbirinden farklı çiçek açıyor,yaprak açıyor, meyve veriyor. Eğer son derece düzenli şu işler Allah’a verilmezse; her bir parça toprakta binlerce son model fabrikaların ve makinelerin bulunması gerekir.

c) Yeryüzündeki her bir damla suda, cam parçasında ve diğer parlak şeylerde güneşin küçücük bir örneğini görüyoruz. Eğer bu şeylerde gördüğümüz güneşçikler gökyüzündeki güneşe verilmezse; o zaman her cam parçasında, her damla suda güneşin bütün özelliklerine sahip, ısı ve ışık veren, görünüşte küçük, ama aslında büyük güneşlerin bulunması gerekir. Bu örnekteki gibi, eğer bütün varlıklarda Yüce Allah’a verilmezse; her bir varlıkta, bir ilah gibi sonsuz bir güç, kuvvet, ilim ve irade bulunması gerekir.

d) Vahşi bir adam, son derece eğitimli askeri bir kışlaya gider. Büyük bir ordunun beraber eğitimlerini, düzenli hareketlerini görür. Bir komutanın emriyle o askerlerin hareket ettiklerini anlayamadığından veya inkar ettiğinden; onların birbirlerine iple bağlı olduğunu hayal eder. O ipin ne kadar harika olduğunu düşünür.

Sonra bu vahşi adam, bir Cuma gününde büyük bir camiye gider Kalabalık bir cemaatin, bir imamın sesiyle kalktığını, eğildiğini, secde ettiğini görür. Bunların bu düzenli hareketleri birbirlerine bağlı maddi iplerle yaptıklarını düşünür ve o ipin onları esir ettiğini kabul eder.

İşte bu örnekteki gibi, Allah’ın sayısız ordularının muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve Rabbimizin çok düzenli bir mescidi olan dünyaya örnekteki vahşi adamı andıran biri giriyor. Allah’ın yeryüzüne koyduğukanunları birer yaratıcı kabul ederek ona “Tabiat” ismini veriyor.

Oysa “tabiat” denilen şey, bir sanattır, sanatkar olamaz. Bir nakıştır, Nakkaş, yani o nakışı yapan olamaz. Bir hükümdür, hakim, hüküm koyan olamaz. Bir kanunlar bütünüdür, kanun koyucu olamaz. Yaratılmıştır, Yaratıcı olamaz.

Tabiatı yaratıcı kabul etmek, saatle saatçiyi karıştırmak demektir. Ya da resim ile ressamı karıştırmak gibidir.

Evet, başta da söylediğimiz gibi, varlıkların var olabilmesi için dört şık var. Bu ilk üç şık imkansız olduğuna göre; geriye dördüncü şık olan “Varlıkları, her şeye gücü yeten Allah yaratmıştır” hükmü doğru olarak kalacaktır.O halde kainatı var eden “ALLAH” tır.

B - KAİNATTA ALLAH’IN BİRLİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLER

1. Vahidiyet: (Allah’ın bütün varlıklara koyduğu topluca birlik mührü)

Yeryüzünün çeşitli yerlerindeki aynı türe ait çiçeklerin şekil ve özellik olarak birbirlerine benzemeleri, aynı tür canlıların, kendi türleri arasında esas uzuvlarındaki benzerlik; onların “aynı elden çıktıklarını” gösterir. Mesela bütün insanların iki gözlü, iki bacaklı, iki kulaklı olmalarındaki ortaklıkları bir “birliği”göstermektedir. Yaratıcıları farklı olsaydı, bu benzerliği ve birliği görmemiz mümkün olmayacaktı. Oysa Avrupa’daki papatya çiçeği hangi şekil ve özellikleri taşıyorsa; Türkiye’deki papatya da aynı şekil ve özellikleri taşıyor. Bu ise yaratıcılarının aynı olduğunu gösteriyor. Böylece Allah’ın bütün varlıklarda birden birlik tecellisine Vahidiyet denir.

2. Ehadiyet: (Allah’ın varlıklara koyduğu tek tek birlik mührü)

Aynı türe ait olan şeyler şekil ve özellikler olarak birbirlerine benzedikleri halde, her biri diğerinden farklıdır. Mesela hiçbir insanın siması, hatta parmak uçlarındaki izler hiç kimsenin birbirine benzemiyor.Sadece insanın değil, aynı cinsten olan hayvanların dahi yüzleri, vücutları birbirinin tıpatıp aynısı değil. Daha da ötesi bunların sadece bu zamanda yaşayanları değil, başlangıçtan günümüze kadar yaratılanları da hiçbiri birbirine benzemiyor. Kış mevsiminde yağan kar tanelerindeki kar kristalleri dahi birbirine benzemiyor. Bu ise Allah’ın’”birlik” mührünü her varlığa ayrı ayrı vurduğunu gösteriyor ki buna Ehadiyet denir.

3. Amirlik ve Hakimiyet Ortak Kabul Etmez:

Bundan dolayı, bir köyde iki muhtar bulunsa, o köyün rahatı ve huzuru bozulur. Bir kasabada iki kaymakam, bir şehirde iki vali olsa, her şey karmakarışık olur. İnsanlar bile işlerini düzenli ve tertipli yapmak için bir baş, bir amir seçiyorlarsa, kainatta ki bu mükemmel düzenin de elbette bir tek idarecisi vardır. Kainatta birden fazla Yaratıcı veya ilah düşünülemez.Yoksa kainattaki bu düzenden eser kalmazdı.

4. Kainatta görülen düzen, tertip ve uyumluluk da Allah’ın varlığına ve Birliğine işaret eder: Çünkü, bir yerde tertip ve düzen varsa, orada o düzeni koruyan ve devam ettiren biri mutlaka vardır.

5. Her şeyde bir birlik var. Birlik ise, “Bir”i gösterir: Mesela, dünyanın lambası olan güneş birdir, öyle ise dünyanın sahibi de birdir. Yine mesela, yeryüzündeki canlıların hizmetçileri olan hava, su ateş, toprak birdir. Öyle ise onları hizmet ettiren ve bizlerin hizmetine veren de birdir.

Tevhid : Allah’ı “bir” olarak kabul etmektirŞirk: Tevhid’in zıddı olup, Allah’a ortak koşmak demektir.

Şirkin çeşitleri:

1. Allah’ın birliğine inanmayarak, iki ilah kabul etmek

2. Allah’a inanmakla beraber, Ona bazı şeyleri ortak kabul etmek (Üçleme gibi)

3. Allah’ın bir olduğunu söyledikleri halde, kendilerini Allah’a yaklaştırmak amacıyla veya Onun yanında şefaatçi olur inancıyla ya da sırf babalarına veya dedelerine uyarak putlara tapmak

4. Tabiatı veya sebepleri etki sahibi ya da Yaratıcı kabul etmek

5. Kalbdeki Allah sevgisini canlı veya cansız diğer varlıklara yöneltme ya da Allah’tan çok sevme

6. İbadeti Allah’ın emri olduğu için değilde, şahsi veya dünyaya ait çıkarlar için yapmak.

Alıntı : http://www.islamifor...-delilleri.html

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 116
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

bunca şey var olmak için ALLAHA ihtiyaç duyuyor da....

allah gibi karmaşık - kompleks - sonsuz zekalı bir varlık neden var olmak için başka bişeye ihtiyaç duymuyor ?

mantıksızlığı fark edebiliyormusun ?

Allahı kim yarattı diyorsun. Bu sorunun kendisi yanlış. Yaratan yaradılan olamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Allahı kim yarattı diyorsun. Bu sorunun kendisi yanlış. Yaratan yaradılan olamaz.

Allahı kim yarattı diye sormuyor, sizin nedensellik zincirine dayalı Allah ispatınızı, gene sizin mantığınız açısından çürütüyor. Sen dersen ki evren gibi bir şey Allah olmadan var olamaz diye, Adam da sana haklı olarak sorar; madem evren gibi bir şey bile kendiliğinden olamıyor da Allah gibi daha mükemmel bir şey nasıl kendiliğinden oluyor? diye...

Senin verdiğin yukarıdaki cevap Allah'ı mantıktan muaf etmez. Eğer Allahı ispat için mantık kullanacaksan tam kullanacaksın. Öyle yarım yamalak olmaz.

tarihinde Theravada tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yaratma diye bir şey yok. O yüzden yaratan diye bir şey yok ki yaratılamaz desen? Hiç bir şey yaratılmadı. Yaratma diye bir olay olmadı. Varlığın yaratılarak ortaya çıktığını da kim uyduruyor? Öyle bir şey yok. Varlık sonsuzdur.

Saçmalığa bak. İlacı yapmak için eczacı şart, ama eczacıyı yapan allahı yapmak şart değil! Böyle bir saçmalığa nasıl kafanız yatıyor yahu? Nedenler zinciri hiç geçmişe doğru daha karmaşık ve gelişkin olana doğru gider mi? Hiç mi kafanız çalışmıyor?

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'da da hiç bir şey yokken allah vardı yazmıyor. Allahın arşı su üstündeydi yazıyor. Arş var, allah oturuyor, arş bildiğimiz hükümdarların oturduğu tahtın arapçası. Su da var. Hiç bir şey yok değil. Suyu demek allah değil, mullah yaratmış önceden. Taht da babası mullah'tan miras kalmış heralde. Allah bin mullah bin kellah bin tullah ..... Nereye kadar gidecekse...

Nedensellik zinciri geçmişe doğru gelişerek gitmez. Basitleşerek gider.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bi defa Allahın delilleri diyebilmek için önce Allahı bilmek lazım.

Çünkü delil ya da kanıt bir şeye ait bir izdir;

bir iz bulduk diyelim; o şey bilinmeden

bulduğumuz izin ona ait olduğunu nereden bilicez.

Demekki ne imiş; bilinmeyen bir şeyin kanıtı, delili, izi olmaz

ve aramak saçma ve boşunadır.Kalın Sağlıcakla

Link to post
Sitelerde Paylaş

B - KAİNATTA ALLAH’IN BİRLİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLER

1. Vahidiyet: (Allah’ın bütün varlıklara koyduğu topluca birlik mührü)

Yeryüzünün çeşitli yerlerindeki aynı türe ait çiçeklerin şekil ve özellik olarak birbirlerine benzemeleri, aynı tür canlıların, kendi türleri arasında esas uzuvlarındaki benzerlik; onların “aynı elden çıktıklarını” gösterir. Mesela bütün insanların iki gözlü, iki bacaklı, iki kulaklı olmalarındaki ortaklıkları bir “birliği”göstermektedir. Yaratıcıları farklı olsaydı, bu benzerliği ve birliği görmemiz mümkün olmayacaktı. Oysa Avrupa’daki papatya çiçeği hangi şekil ve özellikleri taşıyorsa; Türkiye’deki papatya da aynı şekil ve özellikleri taşıyor. Bu ise yaratıcılarının aynı olduğunu gösteriyor. Böylece Allah’ın bütün varlıklarda birden birlik tecellisine Vahidiyet denir.

2. Ehadiyet: (Allah’ın varlıklara koyduğu tek tek birlik mührü)

Aynı türe ait olan şeyler şekil ve özellikler olarak birbirlerine benzedikleri halde, her biri diğerinden farklıdır. Mesela hiçbir insanın siması, hatta parmak uçlarındaki izler hiç kimsenin birbirine benzemiyor.Sadece insanın değil, aynı cinsten olan hayvanların dahi yüzleri, vücutları birbirinin tıpatıp aynısı değil. Daha da ötesi bunların sadece bu zamanda yaşayanları değil, başlangıçtan günümüze kadar yaratılanları da hiçbiri birbirine benzemiyor. Kış mevsiminde yağan kar tanelerindeki kar kristalleri dahi birbirine benzemiyor. Bu ise Allah’ın’”birlik” mührünü her varlığa ayrı ayrı vurduğunu gösteriyor ki buna Ehadiyet denir.

3. Amirlik ve Hakimiyet Ortak Kabul Etmez:

Bundan dolayı, bir köyde iki muhtar bulunsa, o köyün rahatı ve huzuru bozulur. Bir kasabada iki kaymakam, bir şehirde iki vali olsa, her şey karmakarışık olur. İnsanlar bile işlerini düzenli ve tertipli yapmak için bir baş, bir amir seçiyorlarsa, kainatta ki bu mükemmel düzenin de elbette bir tek idarecisi vardır. Kainatta birden fazla Yaratıcı veya ilah düşünülemez.Yoksa kainattaki bu düzenden eser kalmazdı.

4. Kainatta görülen düzen, tertip ve uyumluluk da Allah’ın varlığına ve Birliğine işaret eder: Çünkü, bir yerde tertip ve düzen varsa, orada o düzeni koruyan ve devam ettiren biri mutlaka vardır.

5. Her şeyde bir birlik var. Birlik ise, “Bir”i gösterir: Mesela, dünyanın lambası olan güneş birdir, öyle ise dünyanın sahibi de birdir. Yine mesela, yeryüzündeki canlıların hizmetçileri olan hava, su ateş, toprak birdir. Öyle ise onları hizmet ettiren ve bizlerin hizmetine veren de birdir.

Tevhid : Allah’ı “bir” olarak kabul etmektirŞirk: Tevhid’in zıddı olup, Allah’a ortak koşmak demektir.

Şirkin çeşitleri:

1. Allah’ın birliğine inanmayarak, iki ilah kabul etmek

2. Allah’a inanmakla beraber, Ona bazı şeyleri ortak kabul etmek (Üçleme gibi)

3. Allah’ın bir olduğunu söyledikleri halde, kendilerini Allah’a yaklaştırmak amacıyla veya Onun yanında şefaatçi olur inancıyla ya da sırf babalarına veya dedelerine uyarak putlara tapmak

4. Tabiatı veya sebepleri etki sahibi ya da Yaratıcı kabul etmek

5. Kalbdeki Allah sevgisini canlı veya cansız diğer varlıklara yöneltme ya da Allah’tan çok sevme

6. İbadeti Allah’ın emri olduğu için değilde, şahsi veya dünyaya ait çıkarlar için yapmak.

Alıntı : http://www.islamifor...-delilleri.html

Sayılarla karnen

1- Vahidiyet : Kozmoloji 0 (3 credits)

2- Ehadiyet : Temel biyoloji 0 (3 credits)

3- Amirlik ve hakimiyet 1 (3 credits)

4- Uzay bilimleri 0 (3 credits)

5- Birlik 0 (3 credits)

Attempted 15 Earned 1 Quality Points 1

Score: Fail

Link to post
Sitelerde Paylaş

KAİNATTAN ALLAH’IN VARLIĞININ VEBİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Rabbimizi bize tanıtan üç büyük tanıtıcı vardır

1.Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V)

2.Kuran-ı Kerim

3.Kainat

Biz de Kainat delilinden hareket ederek Allah’ın varlığını ve Birliğini ispat etmeye çalışacağız:

A-KAİNATTA ALLAH’IN VARLIĞINI İSPAT EDEN DELİLLER

Çevremizdeki varlıkların nasıl meydana geldiği konusunda dört görüş ortaya atılabilir:

 • şık: Varlıkları sebepler yaratıyor
 • şık: Herşey kendi kendine oluyor
 • şık: Tabiat (Doğa) yaratıyor
 • şık: Her şeye gücü yeten, sonsuz ilim ve kudret sahibi ALLAH yaratıyor

Şimdi buradan başlayalım. Neden bu 4 şık var, nedne şu şıklar yok:

5. Şık: Anibalın akşam kuru fasulye yiyip osurması kainatı yaratmıştır.

6. Şık: Kainatı yüce tanrı Quetzelquotal yarattı.

7. Şık: Kainatı, zamabalop yaratma deneyi yapan, ama beceremeyip eline yüzüne bulaştıran, habara evrenindeki bir ilkokul öğrencisi yarattı. Kainat deney tüpünün dibinde dururken o da şimdi misketleriyle oynamaya gitti.

Neyse, uzatmaya gerek yok, neden bu şıklar olmuyor da, seninkiler oluyor? Bu şıklar olmaması için ne sebep var, hakikatin?

Link to post
Sitelerde Paylaş

''Çevremizdeki varlıkların nasıl meydana geldiği konusunda dört görüş ortaya atılabilir:

 • şık: Varlıkları sebepler yaratıyor
 • şık: Herşey kendi kendine oluyor
 • şık: Tabiat (Doğa) yaratıyor
 • şık: Her şeye gücü yeten, sonsuz ilim ve kudret sahibi ALLAH yaratıyor''

son şık hariç hepsi. varlıklar sebeplere göre dogada kendi kendine oluşur.

kör itin öldügü ıssız bir dagda kendi kendine açan bi çiçege bile bakıp ''işte Allah yaratıyor'' diye zırvalarsınız anca.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sayılarla karnen

1- Vahidiyet : Kozmoloji 0 (3 credits)

2- Ehadiyet : Temel biyoloji 0 (3 credits)

3- Amirlik ve hakimiyet 1 (3 credits)

4- Uzay bilimleri 0 (3 credits)

5- Birlik 0 (3 credits)

Attempted 15 Earned 1 Quality Points 1

Score: Fail

Not:istese atom muhendisi bile olabilir ama calismiyor.

: ))))) :)))))

Link to post
Sitelerde Paylaş

KAİNATTAN ALLAH’IN VARLIĞININ

VEBİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Rabbimizi bize tanıtan üç büyük tanıtıcı vardır

1.Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V)

2.Kuran-ı Kerim

3.Kainat

Biz de Kainat delilinden hareket ederek Allah’ın varlığını ve Birliğini ispat etmeye çalışacağız:

A-KAİNATTA ALLAH’IN VARLIĞINI İSPAT EDEN DELİLLER

Çevremizdeki varlıkların nasıl meydana geldiği konusunda dört görüş ortaya atılabilir:

 • şık: Varlıkları sebepler yaratıyor
 • şık: Herşey kendi kendine oluyor
 • şık: Tabiat (Doğa) yaratıyor
 • şık: Her şeye gücü yeten, sonsuz ilim ve kudret sahibi ALLAH yaratıyor

Varlıkların varolabilmesi bu dört şıktan başka bir yol yoktur.Öyle ise ilk üç görüşün yanlış ve imkansız olduğu ispat edilirse, geriye 4. şık olan Allah’ın yaratması doğru olarak kalacaktır.

1.Şık: Varlıkları sebepler yaratamaz: (Eczane Misali):

Mesela bir eczanede ilaç yapımında kullanılan çeşitli maddelerle dolu yüzlerce kavanoz bulunuyor. Biz bu ilaçları inceliyoruzhttp://www.islamiforum.info/images/smilies/nokta.gif İlaç yapımında kullanılan maddelerin her birinden hassas ölçülerle, mesela birinden 1 mg, diğerinden 2 mg, bir başkasından 0,5 mg alındığını gördük. Eğer birinden 0,1 mg eksik veya fazla alınsa, o şey ilaç olma özelliğini kaybedecek, zehir olacak.

Şimdi biz bu ilaçların nasıl meydana geldiğini düşünürken karşımıza iki yol çıkıyor:

a) Bir rüzgar esti. Kavanozları devirdi. İlaç için lazım olan maddeleri kavanozlardan hassas ölçülerde alarak bir araya getirdi ve o şifa verici ilacı yaptı.

B) Bir çok kavanozların her birinden hassas ölçülerle alınıp yapılan bu ilaçlar; çok hünerli, bilgili, tahsil görmüş, tecrübeli bir eczacıyı veya kimyageri göstermektedir.

Aynı şekilde kainat da bir eczane gibidir. Her şey ince ölçülerde yaratılmıştır.Mesela havanın %78’i azot, % 21’i Oksijendir.Yine dünyanın ekseninin yörüngesine açısı 23° 27’ dır ki, bundan mevsimler meydana geliyor. Bütün canlı türlerinin belli sayıda kromozomu vardır.Mesela insanın 46 kromozomu vardır. İnsanın kanında belli sayıda alyuvar ve akyuvar vardır. İşte bu hassas ölçüler de elbette ki sebepler tarafından tesadüfen olamaz. Nasıl bir ilacı yapan bir eczacı varsa, bu büyük kainat eczanesinde, her şeyi mükemmel bir ilaç gibi harika bir şekilde yaratan, sonsuz bilgili, sonsuz güçlü ve kuvvetli olan bu kainat eczanesinin sahibi olan “ALLAH” vardır.2. şık: Hiçbir şey kendi kendine olamaz:

Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Nasıl olur da bu mükemmel kainat sahipsiz olur.

3. şık: Tabiat (Doğa) yaratıcı olamaz:

a) Varlıklarda, özellikle insan ve hayvan gibi hayat sahiplerinde,Onları böyle yapabilmek için sonsuz görmeyi, sonsuz bilmeyi, sonsuz işitmeyi,sonsuz hikmetle ve gayeyle yapmayı gerektiren bir sanat görüyoruz. Eğer bu sanat Allah’a verilmeyip; kör, sağır, düşüncesiz tabiata verilse; tabiatın her şeyinde sayısız makineleri ve matbaaları bulundurması veya her şeyi yaratacak ve idare edecek bir güç ve kuvvet yerleştirmesi gerekir ki bu da imkansızdırhttp://www.islamiforum.info/images/smilies/nokta.gif

B) Elimize birbirine benzeyen, ama birbirinden farklı yüz tohum alıyoruz. Bunları sırayla, nöbetleşe bir saksı toprağa ekiyoruz. Belli bir süre sonra bayıyoruz ki; her biri hem birbirinden ayırt ediliyor, hem de şekilce renkçe, koku ve tatça birbirinden farklı çiçek açıyor,yaprak açıyor, meyve veriyor. Eğer son derece düzenli şu işler Allah’a verilmezse; her bir parça toprakta binlerce son model fabrikaların ve makinelerin bulunması gerekir.

c) Yeryüzündeki her bir damla suda, cam parçasında ve diğer parlak şeylerde güneşin küçücük bir örneğini görüyoruz. Eğer bu şeylerde gördüğümüz güneşçikler gökyüzündeki güneşe verilmezse; o zaman her cam parçasında, her damla suda güneşin bütün özelliklerine sahip, ısı ve ışık veren, görünüşte küçük, ama aslında büyük güneşlerin bulunması gerekir. Bu örnekteki gibi, eğer bütün varlıklarda Yüce Allah’a verilmezse; her bir varlıkta, bir ilah gibi sonsuz bir güç, kuvvet, ilim ve irade bulunması gerekir.

d) Vahşi bir adam, son derece eğitimli askeri bir kışlaya gider. Büyük bir ordunun beraber eğitimlerini, düzenli hareketlerini görür. Bir komutanın emriyle o askerlerin hareket ettiklerini anlayamadığından veya inkar ettiğinden; onların birbirlerine iple bağlı olduğunu hayal eder. O ipin ne kadar harika olduğunu düşünür.

Sonra bu vahşi adam, bir Cuma gününde büyük bir camiye gider Kalabalık bir cemaatin, bir imamın sesiyle kalktığını, eğildiğini, secde ettiğini görür. Bunların bu düzenli hareketleri birbirlerine bağlı maddi iplerle yaptıklarını düşünür ve o ipin onları esir ettiğini kabul eder.

İşte bu örnekteki gibi, Allah’ın sayısız ordularının muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve Rabbimizin çok düzenli bir mescidi olan dünyaya örnekteki vahşi adamı andıran biri giriyor. Allah’ın yeryüzüne koyduğukanunları birer yaratıcı kabul ederek ona “Tabiat” ismini veriyor.

Oysa “tabiat” denilen şey, bir sanattır, sanatkar olamaz. Bir nakıştır, Nakkaş, yani o nakışı yapan olamaz. Bir hükümdür, hakim, hüküm koyan olamaz. Bir kanunlar bütünüdür, kanun koyucu olamaz. Yaratılmıştır, Yaratıcı olamaz.

Tabiatı yaratıcı kabul etmek, saatle saatçiyi karıştırmak demektir. Ya da resim ile ressamı karıştırmak gibidir.

Evet, başta da söylediğimiz gibi, varlıkların var olabilmesi için dört şık var. Bu ilk üç şık imkansız olduğuna göre; geriye dördüncü şık olan “Varlıkları, her şeye gücü yeten Allah yaratmıştır” hükmü doğru olarak kalacaktır.O halde kainatı var eden “ALLAH” tır.

B - KAİNATTA ALLAH’IN BİRLİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLER

1. Vahidiyet: (Allah’ın bütün varlıklara koyduğu topluca birlik mührü)

Yeryüzünün çeşitli yerlerindeki aynı türe ait çiçeklerin şekil ve özellik olarak birbirlerine benzemeleri, aynı tür canlıların, kendi türleri arasında esas uzuvlarındaki benzerlik; onların “aynı elden çıktıklarını” gösterir. Mesela bütün insanların iki gözlü, iki bacaklı, iki kulaklı olmalarındaki ortaklıkları bir “birliği”göstermektedir. Yaratıcıları farklı olsaydı, bu benzerliği ve birliği görmemiz mümkün olmayacaktı. Oysa Avrupa’daki papatya çiçeği hangi şekil ve özellikleri taşıyorsa; Türkiye’deki papatya da aynı şekil ve özellikleri taşıyor. Bu ise yaratıcılarının aynı olduğunu gösteriyor. Böylece Allah’ın bütün varlıklarda birden birlik tecellisine Vahidiyet denir.

2. Ehadiyet: (Allah’ın varlıklara koyduğu tek tek birlik mührü)

Aynı türe ait olan şeyler şekil ve özellikler olarak birbirlerine benzedikleri halde, her biri diğerinden farklıdır. Mesela hiçbir insanın siması, hatta parmak uçlarındaki izler hiç kimsenin birbirine benzemiyor.Sadece insanın değil, aynı cinsten olan hayvanların dahi yüzleri, vücutları birbirinin tıpatıp aynısı değil. Daha da ötesi bunların sadece bu zamanda yaşayanları değil, başlangıçtan günümüze kadar yaratılanları da hiçbiri birbirine benzemiyor. Kış mevsiminde yağan kar tanelerindeki kar kristalleri dahi birbirine benzemiyor. Bu ise Allah’ın’”birlik” mührünü her varlığa ayrı ayrı vurduğunu gösteriyor ki buna Ehadiyet denir.

3. Amirlik ve Hakimiyet Ortak Kabul Etmez:

Bundan dolayı, bir köyde iki muhtar bulunsa, o köyün rahatı ve huzuru bozulur. Bir kasabada iki kaymakam, bir şehirde iki vali olsa, her şey karmakarışık olur. İnsanlar bile işlerini düzenli ve tertipli yapmak için bir baş, bir amir seçiyorlarsa, kainatta ki bu mükemmel düzenin de elbette bir tek idarecisi vardır. Kainatta birden fazla Yaratıcı veya ilah düşünülemez.Yoksa kainattaki bu düzenden eser kalmazdı.

4. Kainatta görülen düzen, tertip ve uyumluluk da Allah’ın varlığına ve Birliğine işaret eder: Çünkü, bir yerde tertip ve düzen varsa, orada o düzeni koruyan ve devam ettiren biri mutlaka vardır.

5. Her şeyde bir birlik var. Birlik ise, “Bir”i gösterir: Mesela, dünyanın lambası olan güneş birdir, öyle ise dünyanın sahibi de birdir. Yine mesela, yeryüzündeki canlıların hizmetçileri olan hava, su ateş, toprak birdir. Öyle ise onları hizmet ettiren ve bizlerin hizmetine veren de birdir.

Tevhid : Allah’ı “bir” olarak kabul etmektirŞirk: Tevhid’in zıddı olup, Allah’a ortak koşmak demektir.

Şirkin çeşitleri:

1. Allah’ın birliğine inanmayarak, iki ilah kabul etmek

2. Allah’a inanmakla beraber, Ona bazı şeyleri ortak kabul etmek (Üçleme gibi)

3. Allah’ın bir olduğunu söyledikleri halde, kendilerini Allah’a yaklaştırmak amacıyla veya Onun yanında şefaatçi olur inancıyla ya da sırf babalarına veya dedelerine uyarak putlara tapmak

4. Tabiatı veya sebepleri etki sahibi ya da Yaratıcı kabul etmek

5. Kalbdeki Allah sevgisini canlı veya cansız diğer varlıklara yöneltme ya da Allah’tan çok sevme

6. İbadeti Allah’ın emri olduğu için değilde, şahsi veya dünyaya ait çıkarlar için yapmak.

Alıntı : http://www.islamifor...-delilleri.html

Eshedu en laa ilaaahee illallaah ve eshedu en le muhamme..e.e

Mission failed.......

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 4 years later...

Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O'dur. Sonra, göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir.Bakara 29

 

Ve üstünüze, yedi sağlam gök bina ettik.Nebe 12

Ve parıl parıl parıldayan bir kandil yaptık.Nebe 13

 

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.Enbiya 33

 

Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl düzleştirilmiş?Gaşiye 20

 

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.Rahman 33

 

O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye de yere ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebatattan çift çift bitirdik.

 

Gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, her biri belli bir süreye kadar hareket edecek olan Güneş ve Ay'ı buyruğu altına alan, işleri yürüten, ayetleri uzun uzun açıklayan Allah'tır; ola ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.Rad 2

 

Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.Ali imran 133

 

Kuşkusuz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan ve sonra arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.Araf 54

 

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?Yunus 3

 

Ve andolsun ki, dünyanın göğünü kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar için taşlar kıldık. Ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.Mülk 5

 

Kuranda evren anlamında bir sözcük,bugünkü anlamda bir evren anlatımı yoktur.Kuranın modeli düz bir yer ve yedi kat gökten oluşur.Gökler yerde olanların tümünden sonra yaratılmıştır.Üste yedi kat gök inşa edilmiş ve gökler direksiz yükseltilmiştir.Yer ve gökler 6 günde yaratılmıştır.Güneş,Ay ve Yıldızlar da yapılarak yerden sonra yaratılan göklere yerleştirilmiştir.İnsanlara ve cinlere bu modelin dışına çıkmaya gücünüz yetiyorsa çıkın hadi diye meydan okunmuştur.Cennetin genişliği yer ve göklerin arası kadardır.Yıldızlar şeytanlara atış taneleridir.Yine Kuranda Dünyanın yörüngesinden söz edilmemiştir.Neden?Çünkü Kuranı yazan Dünyayı düz sanmaktadır.Müslümanlar,enbiya 33de Ay ve Güneşin evrendeki yörüngesinden söz ediliyor diyip,bunun bir mucize olduğunu öne sürerler,ama neden Dünyanın evrendeki yörüngesinden söz edilmediğini kendilerine sormazlar.Kısacası evrende Allahın varlığına kanıtlar,evren Allahın varlığının kanıtıdır gibi savlar aşırı oksimoronluk içerir.Kuranla ters düşmemek istiyorsan,düz yer ve yedi kat gökten oluşan model Allahın varlığının kanıtıdır savını öne sürebilirsin ancak.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
 • Yeni Oluştur...