Jump to content

Recommended Posts

YASAK MEYVE - İLİM, HAYR VE ŞERRİ BİLME AĞACI

Şeytan'ın Cennetten Kovulması

Hepimizin bildiği gibi Şeytan, Adem yaratıldıktan sonra Cennetten kovuldu. Meleklerin hepsi Allah'ın emretmesi üzerine Adem'e secde ederken, Şeytan ateşten yaratıldığını, çamurdan yaratılmış olan insanoğlundan üstün olduğunu ileri sürerek ilk insana secde etmedi ve böylece Allah'ın emrine karşı gelmiş, cennetten de kovulmuş oldu.

7:11 ''Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Âdem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.''

7:12 ''(Allah) buyurdu:Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."

Şeytan'a verilen Süre

Şeytanın da Allah'tan, infaz mahkumları gibi son bir isteği vardı; Kıyamet gününe kadar Allah'tan süre istedi. Allah'ın kullarını küfre sokacak, onlara vesvese verecek ve kullarını Allah'ın yolundan saptıracaktı. Allah da Şeytan'ı kıramadı ne de olsa meleklerinin hocasıydı, sonsuza kadar yakacağı Şeytan'a kıyamete kadar süre vermekle bir şey kaybetmeyecekti; bile bile ladese gelecekti o kadar...

7:15 ''(Allah) buyurdu:Haydi sen süre verilmişlerdensin."

Havva'nın Yaratılışı

Sıra gelmişti Adem'e bir eş yaratmaya. Tevrat ve Kuran'da Havva'nın yaratılışı ile ilgili olarak şunlar yazar;

Kuran 4:1 "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının..."

Tekvin 2:18 ''Sonra, Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi, ona uygun bir yardımcı yaratacağım.''

Yasaklı Ağaç

Bunun üzerine Allah Adem'e, onun kaburga kemiğinden eşi Havva'yı yaratmıştı. Adem ve Havva cennette istedikleri yerde gezip konaklayacaklar, istedikleri meyveleri yiyecekler, istedikleri şeyi içeceklerdi. Cennette onlara hiçbir yasak yoktu, tabii bir ağaç hariç; o ağacın da hangi ağaç olduğu kesin olarak belli olmamakla birlikte, Adem ve Havva, Kuran'da bu yasaklı ağaca karşı kesin bir dille uyarılmışlardır.

2:35 ''Adem! Eşinle birlikte cennette kal. Dilediğiniz yerde ondan bolca yeyin; ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!, dedik.''

Kuran'da adı gizli tutulan bu ağaç İncil'de bahsedilen İsa'nın lanetlediği İncir ağacı olabilir miydi? Belki de Asma ağacıydı ondan da sarhoşluk veren şarap yapılıyordu. Bu ağacın hangi ağaç olduğu ile ilgili İslam alimleri de kafa yormuşlar, zeytin, hurma gibi başka ağaçların da olabileceği ihtimalini dile getirmişlerdir.

Maturidi'nin -İslam alimi- dediği gibi belki de ''ilim, hayr ve şerri bilme ağacı''ydı. Hani ''yasaklı'' deyince aklıma gelen dünyada da ''haram'' olan şeyler geliyor. O yüzden mantığıma en uygun düşen ağaçları yazıyorum. İnciri istisna tutuyorum; çünkü incir ağacı, hem İncil'de lanetli olarak geçiyor hem de Kuran Tefsircisi Taberi'nin bahsettiği olası yasaklı ağaçlardan.(Taberi, Tefsir I, 232) Bu yüzden incir ağacı olma ihtimali de kuvvetli sanki...

Adem, Havva ve Yılanın Lanetlenmesi

Tevrat'a göre Adem'e yasak ağacın meyvesini yediren Havva'dır. Havva'ya yasak meyvayı yemesini söyleyen ve eğer o ağaçtan -ilim, hayr ve şerri bilme ağacı (?)- yerse Tanrı gibi olacağını söyleyen yılandır, yılana da Havva'yı kandırmasını söyleyen Şeytan'dır. Tanrı Adem, Havva ve yılana yasak meyveyi neden yediniz diye sorduğunda, verilen cevaplar Tanrı'yı tatmin etmez ve sırasıyla Adem, Havva ve yılan lanetlenirler.

Adem, Havva'nın onu kandırarak yasak ağacın meyvesini yedirdiğini, Havva da yılanın kendisini aldattığını söyler, yılan da şeytanı suçlar. Bunun üzerine Adem -erkek-, çalışmadan ,emek vermeden yiyecek bulamayacak, Havva -kadın- acı çekerek doğum yapacak, yılan'da sonsuza dek ayakları olmadan sürünecektir. (Tekvin 3/1-13)

Maturidi'nin Kuran'da bahsi geçen yasaklı ağaç ile ilgili ayeti tefsir -Tevilat, varak, 11- ederken ağacın ''ilim ağacı olabileceğini'' söylemesi ilginçtir. Çünkü Kuran'da yasak ağacın adı geçmez.

Cennete girenlere hepsi birbirinden leziz meyve, dünya ehlinin bilmediği ziyafet sofraları varken, Cennetteki bu yasaklı ağacın meyvesinin cazibesi nedir?

Maturidi, hangi kaynağa istinaden bu ağacın ''İlim ağacı'' olabileceğini söylemiştir? Maturidi'nin dayanağı, Tevrat'ta daha detaylı olarak anlatılan, meyvesinden yiyenin de Tanrı gibi olacağı anlatılan ağaç mıdır? İlim derken Tanrılık mı kastedilmiştir?

Cennetten kovulmuş Şeytan tekrar nasıl cennete girmiş, Adem ile Havva'yı kandırmayı başarmıştır?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 71
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

gönderildi (düzenlendi)

Benim dikkat çekmek istediğim şey biraz farklıydı.

Yasak Ağacın meyvesini yemek Tanrı'nın sırrına erişmek demek oluyor Tevrat'a göre.

İslam Tefsircilerinden Maturidi de Kuran'daki bu ayeti tefsir ederken İlim ağacı olabilir diye belirtmiş.

Tefsirci böyle bir şeyi hadis vs. olmadan yorumlayamaz, çünkü Kuran'da ağaç adı belli değil.

Mutlaka dayandığı bir rivayet olmalı o da ancak hadis olabilir.

Ama araştırdığım kadarıyla bir hadis yok bu mevzudan bahsdelen.

Ya da sahih değil dendi, bizlere kadar ulaşmadı bu hadis vs.

Maturidi'nin tefsirini Tevrat'a göre değerlendirerek yorumlaması(?) ilginç bir detay.

Yine aynı şekilde Cennetten kovulmuş şeytanın, tekrar Cennete girip Adem ve Havva'yı kandırması da...

tarihinde Mırnaw tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Maturidi'nin tefsirini Tevrat'a göre değerlendirerek yorumlaması(?) ilginç bir detay.

Önceden Yahudi olup sonradan Müslüman olan din adamları var.

Çok fazla hadis var. Başka hadis olmadığına emin misin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

Önceden Yahudi olup sonradan Müslüman olan din adamları var.

Çok fazla hadis var. Başka hadis olmadığına emin misin?

Yasak Ağacı, incir ağacı, zeytin ağacı, sümbül hatta buğday diye yorumlayan tefsirciler bile var.

Ama bu sıradan bir tefsirci değil. Koskoca İslam alimi, bu tefsirin tek dayanağının Tevrat olma ihtimali olsa da

bize ulaşmayan bir kaynak -hadis- mutlaka olduğunu düşünüyorum. Belki de sahih değil diye elendi.

Ağacın hangi ağaç olduğu ile ilgili hatrı sayılır kaynakları kurcalamama rağmen, Tevrat'tan başka kaynak bulamadım...

tarihinde Mırnaw tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Cennette ölüm yokken sonsuzluk -ölümsüzlük- ağacı da nesi...

Vesvese, olmayi olur gibi gosterir...

Seytan bu meyveden yiyin ki olumsuz olasiniz dedi...

Oysa bu insanin ebedi yasama arzusunu kullanan seytani bir oyundu...

Elma, armut fark etmez vurgu ebedilik uzerine...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Vesvese, olmayi olur gibi gosterir...

Seytan bu meyveden yiyin ki olumsuz olasiniz dedi...

Oysa bu insanin ebedi yasama arzusunu kullanan seytani bir oyundu...

Elma, armut fark etmez vurgu ebedilik uzerine...

Sallama.

Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

Vesvese, olmayi olur gibi gosterir...

Seytan bu meyveden yiyin ki olumsuz olasiniz dedi...

Oysa bu insanin ebedi yasama arzusunu kullanan seytani bir oyundu...

Elma, armut fark etmez vurgu ebedilik uzerine...

İyi de cennette bu ağacın işi ne, cennetteki insan zaten ölümsüz değil mi?

Vesvese de öyle...

Cennette insani duygulardan arınmış olmuyor muyuz Dottore?

tarihinde Mırnaw tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yasak meyve sex.Zaten çıplak kalıp utanmışlar.Kimse elma yemek için soyunmaz.

Allah o zaman dokuma tezgahı da yaratmış ki elbise dokumuşlar ve giymişler.

İlk tanga külotu Havva giymiş o zaman.

Adem de ilk bokser don giyen insan olmuş.

Bir çok ilke imza atılmış.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah o zaman dokuma tezgahı da yaratmış ki elbise dokumuşlar ve giymişler.

''Ey Âdem’in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayınız ki, en güzel elbise takva elbisesidir.''Araf-26

Link to post
Sitelerde Paylaş

''Ey Âdem’in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayınız ki, en güzel elbise takva elbisesidir.''Araf-26

Bilgisayar oyunu gibidir elbise ikonu havada dönerken gidip almıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş


Adamlar bize karışıyorlar herşeyleriyle nasıl yaşamamız gerektiğini bilmiyorum rehberlik mi ediyorsun sen bilgisiz adam bir kadınla erkeğin arasındaki sınırın ne olduğunu bilemeyecek kadar bilgisizmi zannettin sen bizi islam böyledir masal anlatır avutur kendini uyutur kandırır.Hemde senin yaşamına Allah burnunu sokar mecazi anlamda.
Arapları sevdiğim pek yok videodaki arap bir adam.Bizim dinimiz böyle diyor.Ders veriyorlar kendilerini bir eğitmen olarak görerek sen kimsin ki dinin ne de bana ders vermeye çalışıyorsun sen? tarihinde RedDragon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...