Jump to content
NOLAN

Muhammed peçe takıyordu..

Recommended Posts

1. ESVED-ÜL ANSÎ

A. Esved'in soyu:

Sahte peygamberlerin en tehlikelilerinden ve ilklerinden sayılan Esved ül-Ansi, adında da anlaşılacağı üzere Yemen bölgesinde oturan Ans kabilesine mensuptu(46). Asıl adı Abhala bin Kââb bin Avf (47) olan Esved'e(48) Zul'l-Hımar (hı ile), yahut Zu 'l - Hımar (ha ile) da denmektedir. Birincisi peçeli, ikincisi eşekli demek olan bu iki lâkabın,her ikisi de doğru olabilir..Çünkü Esved'in aşağıda göreceğimiz üzere,bazı marifetler yapan bir eşeği varmış. Diğer yandan Esved'in her zaman bir peçe ile örtülü olarak gezmesinden dolayı Z u'll -Hımar (hı ile) lakabını taşımış olması da muhtemeldir(49). Zira Samiler'de kâhinlerin ve peygamberlerin çok kere bir peçe taşımaları eski bir gelenek icabı idi(50)..Musa peygamber'in de böyle bir peçe taşıdığı İncil'de yazılıdır(51)..

------------------

46 Ans kabilesinin soyu hakkında geniş bilgi edinmek için bk. Belâzöri, Futuh ül - Buldân,

tür. ter., I., S. 170, v. öt.; arap., Kahire 1901, S. 111.

47 Bu isim yukarıda işaret edildiği üzere Abhala bin K'ab şeklinde kaydedildiği gibi (bk.Taberi, arap., III., S. 188; tür. ter., II., 2., S. 914);İbni Hald'ün, Kitab ül -İber, Msır 1284, II.,teknıile, S. 60; El-Vatvat, Gurer ül-Hasâis ül-Vazıha ve Urar ün-Nekâis ül-Fadiha, Mısır1318, S. 131; Ebu'l - Fida, Tarih, I., S. 163 v. öt.) aşağıdaki tarihler-de ise Ayhala şeklinde kaydedilmektedir: Mes'udi, Müruc uz-Zeheb ve Maadin ül-Cevher, Paris, 1814 ,IV., s. v. öt.;Mirhond, Ravzat us- Safa. Leknou II., S. 221; Belûzâri, Fütuh ül - Buldân , Kahire 1901,S. 111, tür. ter., I., S. 171; Wellhausen, Reste arabischen Heidentums; Berlin 1899, S. 135.

48 Belâzüri, Ayhala'ya yüzünün siyah olmasmdan dolayı Esved denildiğini Futuh ül-Buldân, S. 111., tür. ter., S. 171'de yazmaktadır.

49 Taberi, arap., III., S. 189; Ebu'l-fida, Tarih I., S. 163 v. öt.; el-Vatvat, Gurer ül-Hasâis,S. 113; Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, S. 135.

50 Wellhausen, Reste, S. 135.

51 Incil, Korintoslulara ikinci mektup (III., 13 - 18.); Buhari , Sahih, Mısır tabı(1320), S.52'de "Himar Esved'in şeytanuun adıimiş" demektedir.

----------------

B. Esved'in olağanüstü kabiliyetleri ve faaliyetleri:

Esved bin Kâ'b bin Avf önceleri kâhinlik eder, çok güzel konuşur,tatlı sözleriyle olduğu gibi halka gösterdiği bir takım hokkabazlıklarla da cahil insanları aldatmasını pek iyi bilirdi(52).Asıl yurdu ve doğduğu yer K e hf-i H ub b ân idi. Esved öyle acâip maharetler gösteriyordu ki,Mezhiç kabilesinden birçokları onun her arzusuna başeğecek duruma gelmişlerdi. Onun bir eşeği vardı. Esved hayvanın kulağına eğilip:"Rabbine secde et" dediği vakit, o secde eder,"Kalk"diye emir verdiğinde de, kalkardı..

------------------

52 Ebu'l - Fida, Tarih, I., 163 v. öt.; Mirhond, Ravzat us-Safa, II., S. 221;

İbni Haldûn,İber, II., tekmile S. 50; Zehebi, Tarih übisiam, I., S. 341.

-----------------

Bahriye Üçok'un ''İslam'dan dönenler ve yalancı peygamberler'' kitabından alıntı yaptığım bu yerleri bâz alıp,Muhammed'in de yüzünde peçe ile gezdiğini söyleyebiliriz..

Eşek muhabbeti nasıl :)

''Işid niye yüzünde maske ile geziyor?'' diyenler,böylelikle bu maske olayını da anlamış olurlar :)

-------------------

Peçe konusunda biraz daha bilgi veriyim;

Tevrat’ta Rab ile konuşan Hz. Mûsâ’nın parladığı için yüzüne peçe taktığı anlatılır (Çıkış, 34/33-35). İslâm minyatür sanatında Hz. Muhammed’in yüz güzelliğini yansıtamayacağı ve zihinlerde yanlış bir imaj oluşturacağı için yüzü peçelenir.

http://www.tdvia.org...php?idno=340211

---------------

Hz. Muhammed'in yüzü peçeli tablosu

3._Selim_i__in_yap__lan_Pe__eli_divan_resmi___Copy_557390157.jpg

https://www.avrupaga...li-tablosu.html

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Minyatür sanatı islami kurallara göre iki şekilde yapılıyor.

Birincisi insanlar gerçeğiyle aynı olmayacaklar, yani resim gerçek insan suretini yansıtmayacak, tombul, küçük, kafa vücut oranı farklı resimler yapılır

İkincisi de peygamberin yüzü çizilmez.

Oradaki peçe değil.

Yüz yapmazlar.

Hiçbir Muhammed'li minyatürde Muhammed'in vücudu vardır yüzü yoktur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Minyatür sanatı islami kurallara göre iki şekilde yapılıyor.

Birincisi insanlar gerçeğiyle aynı olmayacaklar, yani resim gerçek insan suretini yansıtmayacak, tombul, küçük, kafa vücut oranı farklı resimler yapılır

İkincisi de peygamberin yüzü çizilmez.

Oradaki peçe değil.

Yüz yapmazlar.

Hiçbir Muhammed'li minyatürde Muhammed'in vücudu vardır yüzü yoktur.

Peygamberlerin peçe taktığını bir müslüman söylüyor..Minyatür sanatının da,bu gerçekten yola çıkılarak yapıldığı ortada..Muhammed'in yüzünü çizemezler,çünkü Muhammed'in yüzü diye bir şey yok ortada..Peçe takan birinin yüzünü kim bilecek/hatırlayacak?!

Allh bile perda arkasından konuşuyor yeni gelmiş gelin gibi :D peygamberle peçe takmayacakta kim takacak :lol:

Allah perde arkasında,çünkü ortadoğudaki tanrıların bir özelliği bu..Muhammed diye birini yaratıp,bu kişiyi de peçe arkasında gizleyerek,yeni bir Tanrı yaratmış araplar..Bu yarattıkları Tanrı'yı da, yazdıkları Kuran'da Muhammed'e secde ettirmişler..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peygamberlerin peçe taktığını bir müslüman söylüyor..Minyatür sanatının da,bu gerçekten yola çıkılarak yapıldığı ortada..Muhammed'in yüzünü çizemezler,çünkü Muhammed'in yüzü diye bir şey yok ortada..Peçe takan birinin yüzünü kim bilecek/hatırlayacak?!

Yok be kardeşim.

Ben orada minyatür resim paylaşmışsın onun için yazdım yazdığımı.

Dip not kabul et.

Ama resimle ben eşleştiriyorsam onlar da eşleştiriyordur ve seni minyatürü anlamayan biri sanıyorlardır.

Müslümanlar böyle. Zerre ihtimal varsa o büyük olur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Üstteki video'da görüldüğü gibi, kameralar önünde tanınmamak için peçe takanı var, kum'dan korunmak için takanı da... Esved ül- Ansi genelde peçeli dolaştığı için hımarlı - hımar sahibi anlamında Zu’l Hımar diye anılıyordu. Zu'l-Kar-Neyn, çift boynuz sahibi, çift boynuzlu adındaki "Zu" (ذو), Zu el Hımar da ki gibi zu (ذو), sahibi olunan özellik, -li -lu eki almış olmaktır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed yaşarken fötür şapka taksaydı ve müslümanlar için fötür şapka takmak sünnet olsaydı,
Fötür şapka yüzünden Kibar Feyzo, maho ağasından sürgün yemeyecekti.
Bugün bu açmazların büyük sıkıntısını çekiyoruz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×