Jump to content

Allah'ın sürekli mağdur edebiyatı yapması


Recommended Posts

Kuranda bana en saçma gelen şeylerden birisi de allahın sürekli kendisini ezik göstermesi. Biz onlara şöyle mucizeler gösterdik gene inanmadılar peygamberleri öldürdüler kafirler şöyle kötüdür efendim falan filan

Ha bir de hep müslümanları ezik gösterme çabası kafirlerin sanki başka işi gücü yok hep bunlarla savaşıyor bunların peygamberlerini öldürüyor müslümanlar hep zulme uğruyor. Ne kafirlermiş be arkadaş!

Buna mucize gösterdik inanmadı şunlar şöyle sözünden döndü falan filan kafirler hep fitneci bozguncu ama müslümanlar melek gibi maşallah.

Ha bir insan nankördür insan acizdir insan zavallıdır insan aptaldır insan cahildir insan kalleştir insan ziyan içindedir insan sapıktır vs uzar gider bu liste.

Ne yaparsan yap memnun edemiyorsun bu adamı daha en başta sana nankör hain şerefsiz cahil aptal vb damgasını yapıştırıyor zaten.

Yani şu kuranda yazanları bir psikiyatriste göstersek kurandan olduğunu söylemesek ne derdi acaba çok merak ediyorum.

tarihinde Deist Adam tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...

Kuranda bana en saçma gelen şeylerden birisi de allahın sürekli kendisini ezik göstermesi. Biz onlara şöyle mucizeler gösterdik gene inanmadılar peygamberleri öldürdüler kafirler şöyle kötüdür efendim falan filan

Şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalâlete gittikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok varlıkların hukukuna, az bir fiil ile çok hasar veriyorlar. Nasılki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terketmekle, o gemi ile alâkadar bütün vazifedarların çalışmalarının neticesinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için, o geminin şanlı sahibi o âsiden, o gemi ile alâkadar olan bütün raiyetinin hesabına çok büyük şikayetler edip dehşetli tehdid ediyor ve onun o cüzî hareketini değil, o hareketin müthiş neticelerini nazara alarak ve o gemi sahibinin zatına değil, raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de: Ezel ve ebed sultanı olan Allah, Dünya gemisinde ehl-i hidayetle beraber bulunan ehl-i dalâlet olan hizb-üş şeytanın zâhiren cüzî hatalarıyla ve isyanlariyle pek çok mahllukun hukukuna tecavüz ettikleri ve varlıkların yüksek vazifelerinin neticelerinin ibtal etmesine sebebiyet verdikleri için, onlardan çok büyük şikâyet etmesi ve dehşetli tehditler etmesi ve tahribatlarına karşı onları tekrar tekrar ikaz etmesi gayet makul ve mantıklıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammetle Allah bir olmuş insanları katliam kesmek biçmek için yemin etmiş iki şövalye unutmayın ki görünmez hayali arkadaşlar ölmez ve öldüremez oldugundan hep insanlara insanları öldürür. İskenderiye döneminde cahil halk nasıl ki kütüphaneleri bilim adamlarını yakıp yıktıysa hep din ve inaç insanlığın en büyük insan düşmanını yaratacaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammetle Allah bir olmuş insanları katliam kesmek biçmek için yemin etmiş iki şövalye unutmayın ki görünmez hayali arkadaşlar ölmez ve öldüremez oldugundan hep insanlara insanları öldürür. İskenderiye döneminde cahil halk nasıl ki kütüphaneleri bilim adamlarını yakıp yıktıysa hep din ve inaç insanlığın en büyük insan düşmanını yaratacaktır.

Mesela, Kur'anın hangi emri ve hükmü insanlığa zararlı bir örnek verebilir misin?..Mesela sana Kur'anın bir hükmünü söyleyeceğim..İnsanlık bu hükme uymadığı için 2. dünya savaşında 50 milyon insan telef olmuş..O hüküm şu:

Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Bir masumun hakkı, bütün millet için bile feda edilmez..Bir kimsenin hatasıyla, onun akrabaları ve taraftarları mesul olmaz.

Nasıl?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesela, Kur'anın hangi emri ve hükmü insanlığa zararlı bir örnek verebilir misin?..Mesela sana Kur'anın bir hükmünü söyleyeceğim..

eğer allah(c.c) dini dayatsaydı insanlara, herkesi birer melek olarak yaratır ve 7/24 ibadet ettirirdi..

allah(c.c) bunu istemiyor..allah(c.c) insanların, aklı ve vicdanı ile kendisini bulup, kendisine sevgi ve hoşgörü ile iman etmesini, kendisini sevmesini ve emirlerini yerine getirmesini istiyor..

--spoiler--

bakara 191. ayeti:

"onları nerede yakalarsanız öldürün.sizi çıkardıkları yerden (mekke'den) sizde onları çıkarın.zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır.yanlız,mescidi haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça sizde onlarla savaşmayın.sizinle savaşırlarsa (sizde onlarla savaşın) onları öldürün.kafirlerin cezası böyledir."

nisa 89. ayeti:

"arzu ettilerki kendileri küfre saptıkları gibi sizde sapasınız beraber olasınız.bu sebeple onlar allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin.eğer bundan yüz çevirirlerse yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün.onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı."

nisa 91. ayet:

"hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı dalarlar (daldırılırlar). eğer sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. işte onlar üzerine sizin için apaçık yetki verdik."

tevbe 5. ayeti:

"haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. allah yarlığayan, esirgeyendir." Bunlar allahının sözleri çok çirkin konuşuyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Öncelikle, İslamiyet bir karıncanın bile taciz edilmesini yasaklamış..Elbette insanın hukukunu zayi etmez..

İkinci olarak, senin saydığın ayet mealleri İslamiyetin savaş hukuku ile ilgilidir..Çünkü, her devlette olduğu gibi, İslam devletinde de bir barış, bir de savaş hukuku vardır..Eğer sen bunları birbirine karıştırırsan hata edersin..Gayrimüslimler İslamiyetin bu adaleti sayesinde İslam topraklarında hep huzurlu yaşamışlar..Evet, elbette Kur'an "bir karıncayı tazib etmeyin..anne ve babanıza öf bile demeyin..yetimlere, kimsesizlere iyi davranın..komşularınızın hakkını gözetin..bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir...gıybet, haset etmeyin..riyadan kaçının..yalan söylemeyin..aldatmayın vs...diye emrettiği gibi, savaş sırasında ne yapılacağını da söyleyecek..Bu çok normal..

Bak, ben sana tarihten bir misal vereyim:

Meşhur İslam seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde diyor ki: "İlk İstanbul kadısı (hakimi) olan Hızır Bey Çelebi’nin huzurunda, Haşmetli Padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder:

Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu Fatih, bir Rum mimarına teslim eder. Mimar da, Fatih’in arzusunun hilafına olarak, bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. Fatih, cezaen, Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da, Fatih aleyhine dava açar. Bunun üzerine mahkemeye celp edilen Büyük Padişah, baş köşeye geçmek istemiş. Birdenbire, hakimin şu ihtarıyla karşılaşmış:

"Oturma beyim! Hasmınla mürafaa-i şer’i olacaksın; ayakta beraber dur!"

Hızır Bey Çelebi; bu koca şanlı Padişah-ı maznuna, haksız el kestirdiği için, kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğini bildirir.

Fakat, mimar kısası istemediği için, Büyük Fatih, günde on altın tazminata mahkum olur ve hatta kısastan kurtulduğu için, bu tazminatı kendiliğinden yirmi altına çıkarır.

İslam mahkemesinin adaletinin şanlı misallerinden biri olan şu misal, bize en haşmetli hükümdarlarla en aciz fertlerin huzur-u mehakimde müsavi olduğunu gösteriyor.

nasıl? var mı bu zamanda böyle koca bir padişah ile bir hristiyanı eşit kılan bir adalet..

tarihinde İLİMCİK tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Öncelikle, İslamiyet bir karıncanın bile taciz edilmesini yasaklamış..Elbette insanın hukukunu zayi etmez..

İkinci olarak, senin saydığın ayet mealleri İslamiyetin savaş hukuku ile ilgilidir..Çünkü, her devlette olduğu gibi, İslam devletinde de bir barış, bir de savaş hukuku vardır..Eğer sen bunları birbirine karıştırırsan hata edersin..Gayrimüslimler İslamiyetin bu adaleti sayesinde İslam topraklarında hep huzurlu yaşamışlar..Evet, elbette Kur'an "bir karıncayı tazib etmeyin..anne ve babanıza öf bile demeyin..yetimlere, kimsesizlere iyi davranın..komşularınızın hakkını gözetin..bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir...gıybet, haset etmeyin..riyadan kaçının..yalan söylemeyin..aldatmayın vs...diye emrettiği gibi, savaş sırasında ne yapılacağını da söyleyecek..Bu çok normal..

Bak, ben sana tarihten bir misal vereyim:

Meşhur İslam seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde diyor ki: "İlk İstanbul kadısı (hakimi) olan Hızır Bey Çelebinin huzurunda, Haşmetli Padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder:

Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu Fatih, bir Rum mimarına teslim eder. Mimar da, Fatihin arzusunun hilafına olarak, bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. Fatih, cezaen, Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da, Fatih aleyhine dava açar. Bunun üzerine mahkemeye celp edilen Büyük Padişah, baş köşeye geçmek istemiş. Birdenbire, hakimin şu ihtarıyla karşılaşmış:

"Oturma beyim! Hasmınla mürafaa-i şeri olacaksın; ayakta beraber dur!"

Hızır Bey Çelebi; bu koca şanlı Padişah-ı maznuna, haksız el kestirdiği için, kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğini bildirir.

Fakat, mimar kısası istemediği için, Büyük Fatih, günde on altın tazminata mahkum olur ve hatta kısastan kurtulduğu için, bu tazminatı kendiliğinden yirmi altına çıkarır.

İslam mahkemesinin adaletinin şanlı misallerinden biri olan şu misal, bize en haşmetli hükümdarlarla en aciz fertlerin huzur-u mehakimde müsavi olduğunu gösteriyor.

nasıl? var mı bu zamanda böyle koca bir padişah ile bir hristiyanı eşit kılan bir adalet..

Arkadaş sana ayet vermiş. Sense abuk sabuk bir hikaye.

Sadece Nur 33 bile yeter aslında:

Geçici dünya hayatının menfaatleri için iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Kim onları fuhuşa zorlarsa, şüphesiz ki onların zorlanmalarından sonra Allah cariyeleri affeder. Allah gafurdur rahimdir.

Kadın iffetli kalmak istemiyorsa fuhuş yapabiliyor.

Tecavüze uğrayan bir kadının affedilmesi gerektiğini düşünen bir tanrı profili var karşımızda.

Tecavüz ettiren ve pezevenklik yapanlara da herhangi bir cezayı uygun görmemiş. Tek suçu inanmamak olanlara yaptığı hakaretlere ve tehditlere bir bakın, bir de ırz düşmanı pezevenklere verdiği tavsiyeye bakın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

islam'ın allah'ının en temel çarpıklıklarından biri de tripçi olmasıdır.

tripçi ne demek? yani alıngan. biraz da ezik. ne desen alınıyor, neden mi?

şimdi şirk diye bir şey var. neymiş işte allah a eş koşmakmış. allaha a eş koşmak denilince ben bunu çok büyük bir eylem oalrak algılarım. eş koşmak için bence eş koşmaya çalışan kişinin kendisini yaratıcı ilan etmesi gerekir mesela. eş koşmak öyle basit bi olay değildir.

ama islam'ın allah'ı ota boka alınıp bana eş koştunuz diyo. neymiş ayeti yanlış yorumlayan şirk işlermiş. ulan şirk demek eş koşmak ise, ayeti yanlış yorumlayanın şirk işlediğini iddia etmek tripçilikten-alınganlıktan başka bir şey değildir.

neden mi? ben şimdi bir profesörden ders alırken adamın söylediğini anlamayıp: "hocam şu söylediğiniz şurada söylediğiniz diğer şey ile çelişmiyor mu?" diye sorsam, adam bana ne cevap verecek? normal bir insan ise, hayır çelişmiyor deyip açıklamasını yapar. ama ezik-tripçi-alıngan bi hoca ise: "ULAN BACAKSIZ SEN KİMSİN BANA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYORSUN LAN SEN KİMSİN ÇOCUK!!!!! SEN BENDEN DAHA İYİ BİLDİĞİNİ Mİ İDDİA EDİYON LAAAANNN!!!" diye dellenir. ama aslında öğrenci bunu söylemesi için illa profesörden daha iyi bilgiye sahip olması, ya da kendisini profesörden daha üstün görmesine gerek yoktur.

aynen onun gibi, ben bakıyorum şimdi adam müslüman, iyi niyetli biri, kendisini yaratıcı ilan etme gibi bi niyeti yok, ama adam tir tir titriyo şirk işlerim de allah a eş koşarım amannnn diye dizleri titriyo. saçmalık bu. allahın zerre kadar zekası varsa, kimin eş koşmaya çalıştığını bilir. ayeti yanlış yorumlamak büyük bir "hata" olabilir. ama en nihayetinde bir "hata"dır. allah a eş koşmak ise hata değildir, bilinçli bir harekettir. bu ikisinin ayrımını yapamayan bi tanrı geri zekalıdır, ergen tripçisidir, alıngandır, hatta alınganlığı gözlerini kör etmiş.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İkinci olarak, senin saydığın ayet mealleri İslamiyetin savaş hukuku ile ilgilidir..Çünkü, her devlette olduğu gibi, İslam devletinde de bir barış, bir de savaş hukuku vardır..

Yanlış. yanlış bilgi. işte bunlar hep kuran okumamaktan oluyo.

islam savaşmak istemeyen kişileri işkence ile tehdit edip zorla asker yapıp savaş çıkaran bir dindir. bu kuranda açıkça yazılıdır. savaşmak istesen de, istemesen de savaşacaksın der. savaşmamak için yalvaranları cehenneme atacam der.

islam sizin söylediğiniz gibi: "sana zarar verene karşılık ver" demez. islam kalk, oturma, öldür der. istesen de istemesen de.

"her devlette olduğu gibi, İslam devletinde de bir barış, bir de savaş hukuku vardır"

yok öyle bir şey. hiçbir devlet savaşmak istemeyen normal insanları zorla (hapse atma tehdidi ile) asker yapıp insan öldürmeye teşvik etmez. böyle bir dünya yok. bu dünya sadece islam da var.

okuyun. kuran okuyun.

tarihinde Ben Masumum tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Bir masumun hakkı, bütün millet için bile feda edilmez..Bir kimsenin hatasıyla, onun akrabaları ve taraftarları mesul olmaz.

Kuranın neresinden aldın bunu? Sure adı? Ayet numarası? Hadis ise kimden olduğu hadis numarası?

Yoksa deli saidin sözlerimi sadece?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranın neresinden aldın bunu? Sure adı? Ayet numarası? Hadis ise kimden olduğu hadis numarası?

Yoksa deli saidin sözlerimi sadece?

Yahu, Kur'an baştan sona bu manayı ifade ediyor..Zerre kadar haksızlığın karşılıksız klamayacağını..zulme değil taraftar olanın edna bir meyledenin bile sorumlu olduğunu...anne ve babaya öf bile demenin yasak olduğunu...gıybetin bile kul hakkı olduğunu...yalan söyleyenin şeytanın kardeşi olduğunu...bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi olduğunu..bir kimsenin hatasıyla diğer kimsenin mesul olmadığını hep Kur'an ve hadisler beyan ediyor..

her ne ise..Kur'anın beyan ettiği çok hassas ahlak kaidelerine sizin gibilerin hayali dahi ulaşamaz...Dediğim gibi, şeytan sizi savaş hukukuna ait ayetler ile kandırmış.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahu, Kur'an baştan sona bu manayı ifade ediyor..Zerre kadar haksızlığın karşılıksız klamayacağını..zulme değil taraftar olanın edna bir meyledenin bile sorumlu olduğunu...anne ve babaya öf bile demenin yasak olduğunu...gıybetin bile kul hakkı olduğunu...yalan söyleyenin şeytanın kardeşi olduğunu...bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi olduğunu..bir kimsenin hatasıyla diğer kimsenin mesul olmadığını hep Kur'an ve hadisler beyan ediyor..

her ne ise..Kur'anın beyan ettiği çok hassas ahlak kaidelerine sizin gibilerin hayali dahi ulaşamaz...Dediğim gibi, şeytan sizi savaş hukukuna ait ayetler ile kandırmış.

Çok hassas ahlak mı? Git işine...

Sen sobayla konuşmaya devam et.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...