Jump to content

İnaçsızlık bir inaç değildir


Recommended Posts

  • İleti 40
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Ateizm de bir din sayılmaz mı?

Doğaüstü güç ya da güçlere inanan, metafizik sorulara cevap vermeye çalışan (ölümden sonrası, evrenin kökeni veya hayatın anlamı vs gibi) ve kanıta değil imana dayanan (dogmatik) düşünce biçimlerine din denir.

Ateizm, herhangi bir felsefi soruya cevap verme gayesindeki bir düşünce biçimi değildir. Ateizm, yalnızca, Tanrı'nın varlığını reddetmek demektir.

Dinden bahsedilebilmesi için ortada inanç olması gerekir. İnanç tanımı gereği kesin bir bilginin olmadığı durumda mümkün olabilecek bir şeydir. bir şey ya bilinir, ya da bilinmiyorsan o konuda bir şeye inanılır. Ya da bilemeyeceği kabul edilip bir şeye inanılmaz. Ateizm bu sonuncusunu yapar. Dolayısıyla ateizm bir inanç değildir, bir inançsızlığın adıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok saçma...dinsizlerin ilahı da tabiattır..Çünkü, kendilerini tabiatın yarattığına ve tabiatın yaşattığına ve rızıklarını tabiatın verdiğine ve zarar ve menfaatin, şifanın tabiattan geldiğine inanırlar..

Biz vücudumuzdaki trilyonlarca zerrenin ilim ve irade sahibi Allahın sonsuz kudretiyle idare edildiğine inanırız..Dinsizler ise, tabiatın..

Evet, bilimin beyan ettiği bilgileri ve hikmet ve intizamı hem müslümanlar hem de dinsizler biliyorlar..Fakat, aramızdaki fark, biz muntazam kanunlar ve fiiller ile meydana gelen sanat eserlerinin, o kanunları kudretiyle idare eden ve o fiilleri yapan zatı tanıyoruz...Siz ise, bu kanunların ve fiillerin ve sanat eserlerinin sahibini, failini tanımayıp, akılsız ve şuuursuz ve kör tabiata havale ediyorsunuz..

Elhasıl, biz her hikmetli ve muntazam fiilin mutlaka bilen ve gören bir ustası olduğuna iman ederek akıl ve mantıkla hareket ediyoruz..Siz ise, bu kadar hikmetli ve muntazam fiilin ve bu fiiller neticesinde meydana gelen sanat eserlerinin akılsız, şuursuz ve kör kuvvetler tarafından yapıldığına inanıyorsunuz..

Demek ki, leküm diniküm ve liye din..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok saçma...dinsizlerin ilahı da tabiattır..Çünkü, kendilerini tabiatın yarattığına ve tabiatın yaşattığına ve rızıklarını tabiatın verdiğine ve zarar ve menfaatin, şifanın tabiattan geldiğine inanırlar..

Biz vücudumuzdaki trilyonlarca zerrenin ilim ve irade sahibi Allahın sonsuz kudretiyle idare edildiğine inanırız..Dinsizler ise, tabiatın..

Evet, bilimin beyan ettiği bilgileri ve hikmet ve intizamı hem müslümanlar hem de dinsizler biliyorlar..Fakat, aramızdaki fark, biz muntazam kanunlar ve fiiller ile meydana gelen sanat eserlerinin, o kanunları kudretiyle idare eden ve o fiilleri yapan zatı tanıyoruz...Siz ise, bu kanunların ve fiillerin ve sanat eserlerinin sahibini, failini tanımayıp, akılsız ve şuuursuz ve kör tabiata havale ediyorsunuz..

Elhasıl, biz her hikmetli ve muntazam fiilin mutlaka bilen ve gören bir ustası olduğuna iman ederek akıl ve mantıkla hareket ediyoruz..Siz ise, bu kadar hikmetli ve muntazam fiilin ve bu fiiller neticesinde meydana gelen sanat eserlerinin akılsız, şuursuz ve kör kuvvetler tarafından yapıldığına inanıyorsunuz..

Demek ki, leküm diniküm ve liye din..

Bir madde bağımlısının düşüncesi başkalarının da mutlaka bir madde kullandığına inanma eylimidir. İnaçsızlığın bir inaç olmadığını bir inanaçlı anlamaz ve bunu asla kavrayamaz. Tanrı'ya inanmıyorsan neye inanıyorsun sorusuyla oyalanıp dururlar. Ateist düşüncenin ruhani bir inanca gereksinim duymaz duyamaz. Tüm inançlar saçma birer fikirler sinciridir. Ateistlerin böyle hayali fikirlere kapılıp yol alması sözkonusu olamaz. Ateistlik gerçek olan ve olasılıklarla yol alır. Inançlılar dua ve hurafelerle yol alamaz.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Biz vücudumuzdaki trilyonlarca zerrenin ilim ve irade sahibi Allahın sonsuz kudretiyle idare edildiğine inanırız..Dinsizler ise, tabiatın..

Sızıntı dergisi okuru olduğun belli oluyor.

Doğanın -siz tabiat demeyi seversiniz- bir parçası olduğunu düşünen ve kendisinin de doğanın üstünde bir varlık olmadığını bilen herkes doğaya saygı duyar.

Tapan varsa da tabiata, bu yüzden bunda hiçbir sorun görmüyorum.

Sizin beyniniz, evrenin, canlıların sizin için yaratıldığından başka bir şey düşünemez.

Arının insanlara bal yapmak için yaratılmış bir hayvan olduğunu düşünme şuursuzluğunu gösteren sizlerin, etrafa bakıp da hiçbir şey anlamamasına şaşmamalı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Doğanın -siz tabiat demeyi seversiniz- bir parçası olduğunu düşünen ve kendisinin de doğanın üstünde bir varlık olmadığını bilen herkes doğaya saygı duyar.

İşte saygı duymak, minnettar olmak hep şükrün bir çeşididir..Düşünün, sizi yaratan ve yaşatan ve rızkınızı ve şifanızı veren bir mevhuma inanıp, ona saygı duyuyorsunuz..Yani, size göre sinek gibi harika bir sanatı yapan ve o sineğin programını gözle görülmeyen moleküllerde yerleştiren bir mevhum var..Bunun adına ne derseniz deyin..

Biz ise, bu kainatı yaratıp, tabiatı sanatına mazhar edip, bizi yaratan ve yaşatan ilahın Allah olduğuna iman ediyoruz.

Bir insanın kendini ve ihtiyaçlarını duymayan ve görmeyen ve kendinden bile haberi olmayan akılsız, şuursuz ve kör ve mevhum bir şeye saygı göstermesi ne kadar büyük bir zillet..Adeta kendi elleriyle putlar icad edip, ona tapanlar gibisiniz..Halbuki Allah size en basit bir sanat olan bir iğnenin bile ancak bilerek ve görerek yapılabileceğini ve akılsız ve kör şeylerin intizam ve ölçü ile ve hikmetleri düşünerek hareket edemeyeceğini anlayacak ve kavrayacak akıl vermiş..Akıl muvazenesi bozulunca da akılsız, şuursuz ve kör şeyleri çok hassas ölçülerle ve akılları hayrette bırakan hikmetlerle iş yaptığına inanıyorsunuz..Elbette, bu kadar batıl bir inancın cezasını çekeceksiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani, size göre sinek gibi harika bir sanatı yapan ve o sineğin programını gözle görülmeyen moleküllerde yerleştiren bir mevhum var..Bunun adına ne derseniz deyin..

Bir sivrisinek türünden bulaşan Sarı humma diye ölümcül bir hastalık var.

Bu sivrisinekten mikrop kapmış olsan, sineği tasarlayana küfür ederdin herhalde.

Ölüm döşeğinde sivrisinekteki sanata bakıp şükredeceğini sanmıyorum.

Bir insanın kendini ve ihtiyaçlarını duymayan ve görmeyen ve kendinden bile haberi olmayan akılsız, şuursuz ve kör ve mevhum bir şeye saygı göstermesi ne kadar büyük bir zillet..Adeta kendi elleriyle putlar icad edip, ona tapanlar gibisiniz..Halbuki Allah size en basit bir sanat olan bir iğnenin bile ancak bilerek ve görerek yapılabileceğini ve akılsız ve kör şeylerin intizam ve ölçü ile ve hikmetleri düşünerek hareket edemeyeceğini anlayacak ve kavrayacak akıl vermiş..Akıl muvazenesi bozulunca da akılsız, şuursuz ve kör şeyleri çok hassas ölçülerle ve akılları hayrette bırakan hikmetlerle iş yaptığına inanıyorsunuz..Elbette, bu kadar batıl bir inancın cezasını çekeceksiniz.

Güneşe tapmak senin putuna tapmaktan daha mantıklı.

Çünkü güneşi görüyor, enerjisi ile de yaşamımızı devam ettiriyoruz.

Güneş olmasa canlılığımızın son bulacağını biliyoruz.

''Batıl olmayan'' inancınızın cezasını çekmediğinizi mi sanıyorsunuz?

Bir avuç İsrail, müslüman kardeşlerinizin hayatını cehenneme çevirdi.

Hala mı akıllanmayacak, cehalet içerisinde, safsatalarınızda boğulmaya devam edeceksiniz?

tarihinde Mırnaw tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki bu inandığınız tanrının ilk başta su üZerinde bulunan bir ars(taht)ta oturduğunu evreni 6 günde yarattığıni ....bununda bilimsel olarak imkansız olduğunu .....ayetlerin birbiriyle çeliştiğini....bir gün kurani al oku hayatınız yalan dolu...ben senin kitabını okudum biliyorum sen daha kendi kitabını bilmeden iğne iplik hesabı yapıyorsun ama termodinamik kanunlarının kaos evreni çıkardığıni bilmiyorsun mükemmel düzeni savunuyorsum....az bilim oku yada git kuran oku....tahtta oturan tanrı insan benZeri bi varlık...ve mucizesi bile yok ayetlerde kendisi açıklamış

tarihinde mustafa2116 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Güneşe tapmak senin putuna tapmaktan daha mantıklı.

Çünkü güneşi görüyor, enerjisi ile de yaşamımızı devam ettiriyoruz.

Güneş olmasa canlılığımızın son bulacağını biliyoruz.

Evet, aklınız sizin gözünüze inmiş..Çünkü, güneş Allahın bir nur hokkası hükmündedir..Güneş mürekkebiyle canlıları yazıyor..Siz malzemeyi usta olarak kabul ediyorsunuz..Biraz aklınızı çalıştırsanız güneş ışığının sineğin vücudunu yapamayacak ve kanatlarını takamayacağını anlardınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, aklınız sizin gözünüze inmiş..Çünkü, güneş Allahın bir nur hokkası hükmündedir..Güneş mürekkebiyle canlıları yazıyor..Siz malzemeyi usta olarak kabul ediyorsunuz..Biraz aklınızı çalıştırsanız güneş ışığının sineğin vücudunu yapamayacak ve kanatlarını takamayacağını anlardınız.

Güneş'e taktı şimdi de kafayı...

Dünyada bir sürü canlı türü, çevreye adapte olamadığı -kusurlu- olduğu için yok oldu.

Senin şimdi gördüklerin doğaya adapte olup türünü devam ettirmeyi becerebilen canlılardır.

Doğuştan eksik organlarla, ters böbrekle vs. doğan bebekler var.

Demek ki, asıl kusur, usta da kusursuzluk aramakmış...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Güneş'e taktı şimdi de kafayı...

Dünyada bir sürü canlı türü, çevreye adapte olamadığı -kusurlu- olduğu için yok oldu.

Senin şimdi gördüklerin doğaya adapte olup türünü devam ettirmeyi becerebilen canlılardır.

Doğuştan eksik organlarla, ters böbrekle vs. doğan bebekler var.

Demek ki, asıl kusur, usta da kusursuzluk aramakmış...

Caddeleriyle, trafik akışıyla, binalarıyla, elektrik ve su tesisatıyla donatılmış büyük, muntazam şehir var..O şehrin bazı yerlerinde ise, intizamsız yapılar ve hasar görmüş yollar var..Şimdi bir ahmak dese ki, "şu şehir mükemmel değil, bu sebeple bu şehrin bir ustası yok" ne kadar ahmakcasına bir söz söylediğini kıyas ediniz....Aynen öyle de.........

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu dediğine cvb vermek isterim.....

Allah kusursuz yaratandir....

Kurani oku sirk koşuyorsun örneğinde bile.....

Ama bütün canlılar ve insan......

İnsan mükemmel bir canlı değildir...bilin istedim....doğuştan itibaren başlangıçta 9000 rahatsızligi vardır ve ayrıca....

İnsan genomu Homo sapiens'in genomudur. 23 kromozom çifti üzerinde bulunur, bunlardan 22 çifti otozomal kromozomdur, kalan çift ise cinsiyeti belirler. Haploit insan genomu toplam 3 milyar DNA baz çiftinden biraz fazla uzunluktadır. İnsan Genom Projesi ile elde edilen ökromatik insan genom referans dizisi biyomedikal bilimlerde kullanılmaktadır.

Haploit insan genomu tahminen 20,000–25,000 protein-kodlayıcı gen içermektedir, bu sayı genomun dizilenmesinden evvel beklenen sayının oldukça altındadır.[1] Genomun sadece %1,5'i protein kodlamaktadır, geri kalanı RNA genleri, düzenleyici diziler, intronlar ve "#çöpDNAdan oluşur.[2]

kaynak tr wikipedia...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Güneş'e taktı şimdi de kafayı...

Dünyada bir sürü canlı türü, çevreye adapte olamadığı -kusurlu- olduğu için yok oldu.

Senin şimdi gördüklerin doğaya adapte olup türünü devam ettirmeyi becerebilen canlılardır.

Doğuştan eksik organlarla, ters böbrekle vs. doğan bebekler var.

Demek ki, asıl kusur, usta da kusursuzluk aramakmış...

güneşe tapan ondan bir istegi ol adı ilişkisini çıkarlar üstüne kurmadı tapmadı bile güneşe saygı gösterdi. Bunlar kafalarındaki puttan medet uman ve ondan habire istekte bulunan kişiler oldular. Ha puta yapmış ha düşünce putuna.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ha önemli bisi daha söylemek isterim canlı vücudunun ortalama %95-98 oranı çöp dnadan yani işlevsiz kullanılmayan (bazı rahatsızliklarda kullanılan kalp hastalıklari kuyruk oluşumu bu çöp dnanin o bölümün okunmasi sonucu oluşur...)dnadan oluşur sen bu canlının %2 sini görüyorsun diye kalan canlıyi oluşturan çöp yığınıni görmüyorsan olmadığı anlamına gelmez.....ha olursa ne olur rahatsızliga sebebiyet veriyorsa doğa hastaları yem yapar ...ölüme sebebiyet veriyorsa bu rahatsızlik başka nesillerde görünmeyene dek devam eder.....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Caddeleriyle, trafik akışıyla, binalarıyla, elektrik ve su tesisatıyla donatılmış büyük, muntazam şehir var..O şehrin bazı yerlerinde ise, intizamsız yapılar ve hasar görmüş yollar var..Şimdi bir ahmak dese ki, "şu şehir mükemmel değil, bu sebeple bu şehrin bir ustası yok" ne kadar ahmakcasına bir söz söylediğini kıyas ediniz....Aynen öyle de.........

O şehrin belediyesinin, çevre ve şehir planlamasından haberi yok derim...

Yahu İlimcik, bırak şu şakirt, hastalıklı örnekler veren ağızları...

Perde inen gözünü aç, Kuran ayetlerini inkar ediyorsun.

Sonra da cehennemde yanacaksınız vs.

Şakirt zırvalardan arın sıyrıl, at üstüne serpilmiş ölü toprağını.

Senin gittiğin yol en tehlikelisi söyleyeyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Caddeleriyle, trafik akışıyla, binalarıyla, elektrik ve su tesisatıyla donatılmış büyük, muntazam şehir var..O şehrin bazı yerlerinde ise, intizamsız yapılar ve hasar görmüş yollar var..Şimdi bir ahmak dese ki, "şu şehir mükemmel değil, bu sebeple bu şehrin bir ustası yok" ne kadar ahmakcasına bir söz söylediğini kıyas ediniz....Aynen öyle de.........

Hayır. Buranın bir ustası vardır deriz. Zira şehir var ve ben mühendisim kendim dw bina tesis kuruyorum.

Yalnız şehre ve mimarına mükemmel diyemeyiz. Çünkü dediğin aksaklıklar vardır. Mükemmel demek için hiçbir kusurun olmaması gerekir.

Ben mesela bir insana baktığımda o insanın nasıl hayata başladığını biliyorum. Annesinden doğuyor sonuçta. Babası ile annesi işi pişirmiş, çocuk olmuş işte.

Nasıl bu insanın göz, burun gibi organları olduğunu da biliyorum. Sivrisineğin kanadının nasıl geliştiğini az çok biliyorum. Zira bilim bunu artık açıklıyor.

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar birbirleriyle akrabadır. Tüm yaşam 3.5 milyar yıl önce ortaya çıkan tek hücreli organizmalardan evrimleşmiştir.

Önce basitten başlayan yaşam zamanla daha karmaşık yapılara dönüşmüştür. Zaman içinde geçirdiği mutasyonlar sonucu çevreye uyum sağlayan canlılar hayatta kalmıştır. Çevreye uyum sağlayamayanlarsa ölmüştür.

Bugüne kadar 1-5 milyar arası canlı türünün soyu tükenmiştir. Eğer bu bir yaratıcının eseriyse mükemmel olmaktan uzak bir iştir.

tarihinde sertanyaril tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

..

Allah kusursuz yaratandir....

Kurani oku sirk koşuyorsun örneğinde bile...

Bu kainatta hikmet ve intizamın derecelerini bildirmek ve diğer bazı hikmet ve gayeler için bu kainatın içine intizamsız şeylerin yerleştirilmesi de güzeldir..Yani, bir güzelliğin ve bir kemalin derecesini bildiren bir şey, dolayısıyla güzel olur...Yani, daire-i imkanda kainatın bu durumundan daha güzel kainat olamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ha önemli bisi daha söylemek isterim canlı vücudunun ortalama %95-98 oranı çöp dnadan yani işlevsiz kullanılmayan (bazı rahatsızliklarda kullanılan kalp hastalıklari kuyruk oluşumu bu çöp dnanin o bölümün okunmasi sonucu oluşur...)dnadan oluşur sen bu canlının %2 sini görüyorsun diye kalan canlıyi oluşturan çöp yığınıni görmüyorsan olmadığı anlamına gelmez.....ha olursa ne olur rahatsızliga sebebiyet veriyorsa doğa hastaları yem yapar ...ölüme sebebiyet veriyorsa bu rahatsızlik başka nesillerde görünmeyene dek devam eder.....

Bunlar boş laflar..Hiç bir kıymeti yok..Çünkü, gözümüzün önünde trilyonlarca zerre senin damarlarını vücuduna yerleştirmek için hareket ediyorlar? Bu akılsız, şuursuz ve kör zerrelerin ne zorları var ki, senin beynini meydana getirmek için muntazam taburlar gibi hareket etsin..Biraz aklınızı çalıştırın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunlar boş laflar..Hiç bir kıymeti yok..Çünkü, gözümüzün önünde trilyonlarca zerre senin damarlarını vücuduna yerleştirmek için hareket ediyorlar? Bu akılsız, şuursuz ve kör zerrelerin ne zorları var ki, senin beynini meydana getirmek için muntazam taburlar gibi hareket etsin..Biraz aklınızı çalıştırın.

Kıymeti olması için arapların mı söylemesi lazım?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...