Jump to content
Ateistforum

Stalin, Mao, Pol Pot ve Ateizm


Recommended Posts

Din-tahrikli cinayetlerden / savaşlardan söz ettiğimizde dindarlar genellikle karşı argüman olarak komünist liderlerin din düşmanlığı öne sürüyorlar. Komünistlerin cami, kilise ve mabet yıkmalarını ve din adamlarını kurşuna dizmelerini "ateizm adına işlenen cinayetler" olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Fakat bu karşılaştırma bir mantık hatası içeriyor. Çünkü ateizm uğruna cihat yapılan bir ideoloji, politika, kült, ülkü, ideal, otorite ya da doktrin değildir. Ateizm en yalın anlamda tanrıya / tanrılara inanmamaktır. Tek başına ateizm hiçbir iyi veya kötü, olumlu ya da olumsuz bir eylemin motivasyonu olamaz.

Adı geçen komünist liderler politik kazançlar elde etme, iktidarlarını sağlamlaştırma ve hayalini kurdukları "proletarya diktatörlüğünü" yaratma uğruna potansiyel siyasî rakip ve engel olarak gördükleri kişi ve kurumlara saldırıda bulundular. Örneğin Stalin sadece din adamlarını değil, fakat iktidarla aynı fikirde olmayan komünist politikacıları, ordu subaylarını ve aydınları da hedef almıştı. 1925 ve 1947 yılları arasında, Bolşevik prensipler rehberliğinde ve Sovyet Komünist Parti'nin ideolojik görüşlerinin etkisi altında hareket eden Militan Ateistler Ligi'nin sloganı "dine karşı mücadele sosyalizm için yapılan bir mücadeledir" idi. Stalin İkinci Dünya Savaşı sırasında din karşıtı kampanyayı zayıflatmaya karar verdiğinde Lig 1947'de resmen dağıtıldı (Bknz: http://en.wikipedia....litant_Atheists). Bunlar göz önüne alındığında nedensel bağlantının politik gerekçeler olduğu açıkça görülüyor.

Ateizmin din ile değil de teizm ile karşılaştırılması daha yardımcı olur. Ateizmde olduğu gibi, tek başına teizm (bir tanrıya inanmak) de bir kişiyi şiddete veya barışa yatkın hale getirmez. Teizm tek başına çok genel ve soyut bir kavramdır. Ne ateizm ne de teizm kural koyucu ve belirleyicidir. IŞİD'in kafa kesme eylemlerinin, ya da haçlı seferleri ve engizisyon terörünün de tek başına teizmle bir ilgisi yoktur. Bir teist "Haçlı seferleri Tanrı'nın isteğidir" ya da "Kâfirlerle savaşmak Allahın emridir" diyebilir, ama bu öncül teizmin bir ilkesi değildir. Dolayısıyla mesele teizmde ya da ateizmde değil, onların üzerine eklenen dogmatik dünya görüşlerindedir. Çözüm eleştirel düşünme ve şüpheci sorgulamayı hayatın her alanında uygulamaya gayret göstermektir.

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayrıca ateizm doğal olarak dine karşı değildir. Hem ateist hem dindar olmak mümkündür ve bazı dinlerin kendileri ateistiktir. Ateizm ve din genellikle karşıt kutuplar olarak kabul edilir; ateist olmak ile dinsiz olmak arasında güçlü bir korelasyon olmasına rağmen bu ikisi arasında hiçbir zorunlu ve doğuştan bir bağlantı yoktur. Ateizm dinsiz olmakla aynı şey değildir; teizm dindar olmakla aynı şey değildir. Hiçbir toplu katliam tek başına teizm ya da ateizm adına yapılmaz. Bu tür tüyler ürpertici sonuçları gerekçelendirmek için ek dogmatik prensiplere ihtiyaç duyulur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Madem ateizm uğruna cihat yapılan bir ideoloji, politika, kült, ülkü, ideal, otorite ya da doktrin değildir diyorsun. Peki sayfalarca yazı, resim, binlerce yorum yapmanın, dine ve inançlı insanlara ettiğin tonla hakaret, alay, küfür, aşağılamanın sebebi nedir?

Bu sitenin en azılılarından, elebaşlarındansın. Ettiğin iftira ve hakaretler diğerleri gibi sıradan değil ciddi bir emek ve çalışma isteyen zaman alan bir iş. Normalde bunu yapacak birini ancak para ile tutarsın. Bu kadar çabanın altında yatan sebep nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Madem ateizm uğruna cihat yapılan bir ideoloji, politika, kült, ülkü, ideal, otorite ya da doktrin değildir diyorsun. Peki sayfalarca yazı, resim, binlerce yorum yapmanın, dine ve inançlı insanlara ettiğin tonla hakaret, alay, küfür, aşağılamanın sebebi nedir?

Bu sitenin en azılılarından, elebaşlarındansın. Ettiğin iftira ve hakaretler diğerleri gibi sıradan değil ciddi bir emek ve çalışma isteyen zaman alan bir iş. Normalde bunu yapacak birini ancak para ile tutarsın. Bu kadar çabanın altında yatan sebep nedir?

Yalanı, sahtekarlığı, ilkelliği teşhir etmek. Her insan senin gibi değil ki, bazıları göz göre göre yalan söylenmesine, insanların aldatılmasına, bu yalanlara dayanarak insanların sömürülmesine, insanlığın ilerlemesine, gelişmesine, iyiyi, doğruyu, güzeli bulmasına engel olmanıza dayanamaz, isyan eder.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateizmin kendisi insanların uğruna öldüğü ya da öldürdüğü bir prensip, neden, felsefe ya da inanç sistemi değildir. Demek istediğim bu. Ancak bu elbette insanlığın yaşam kalitesini düşüren ve yaşamak zorunda olduğum gezegeni kirleten dinlere karşı ezik, yaltakçı ve uysal bir pozisyonda olacağım anlamına gelmez. Elbette dinî saçmalıklara karşı açık sözlü ve dobra olacağım. Batıl inançların, dinî hurafelerin, apolojetik safsataların ve sözde bilimsel iddiaların maskesini düşürülmesinden, dinî yalanların foyasını ortaya çıkarılmasından yanayım.

Not: Bu arada görselleri ben hazırlamıyorum. Ateist sayfalardan alıp kullanıyorum.

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateizmin kendisi insanların uğruna öldüğü ya da öldürdüğü bir prensip, neden, felsefe ya da inanç sistemi değildir. Demek istediğim bu. Ancak bu elbette insanlığın yaşam kalitesini düşüren ve yaşamak zorunda olduğum gezegeni kirleten dinlere karşı ezik, yaltakçı ve uysal bir pozisyonda olacağım anlamına gelmez. Elbette dinî saçmalıklara karşı açık sözlü ve dobra olacağım. Batıl inançların, dinî hurafelerin, apolojetik safsataların ve sözde bilimsel iddiaların maskesini düşürülmesinden, dinî yalanların foyasını ortaya çıkarılmasından yanayım.

Not: Bu arada görselleri ben hazırlamıyorum. Ateist sayfalardan alıp kullanıyorum.

Tipik bir ateistsin nede olsa dürüst bir bakış açısı beklememek lazım. Yalan uydurup her şeyi inkar ediyorsunuz ama tarih apaçık ortada. Bu yazdıkların trajikomik palavralar. Ateist ideolojiler milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İnsanlar bu ideolojinin tesis edilmesi uğruna sürgünlerde, ölüm kamplarında işkencelerle öldürüldü. Bu gerçekler ile ilgili sayısız yazılı kaynak ve çekilmiş belgeseller var. İsteyen okusun, izlesin. Ateizmin nasıl bir akıl tutulması ve pislik olduğunu görsün.

Senin olayın sadece sağdan soldan kopyala yapıştır değil. Sende bir ayaklar var........

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilakis Müslümanlardan dürüst ve tarafsız bir bakış açısı beklenemez. Çünkü bir Müslüman tüm olayları Muhammed'in penceresinden yorumlamak mecburiyetindedir. Bu da zorunlu olarak onların gerçekleri çarpıtmasına ve saptırmasına neden olur.

Sanki ateistik rejimler altında öldürülen kimse olmadığını söylemişim gibi "bununla ilgili belgeler var, isteyen okusun" demişsin boş yere. Halbuki benim tartıştığım nokta "ateistik rejimler adına işlenen suçlar ateizmin kaçınılmaz bir sonucudur." önermesinin yanlışlığı. Stalin, Mao, Pol Pot aynı zamanda a-Noel Babaistti (bildiğim kadarıyla, her neyse). Peki a-Noel Babaizmin kitle katliamlarına yol açtığını söyleyebilir miyiz? Teistik ideolojiler adına da milyonlar öldürüldü. Ortadoğu'da hemen her gün teistik ideolojiler adına çok sayıda insan katlediliyor. Bu mantığa göre teistik ideolojiler tarafından göz yumulan ve teşvik edilen cinayetler teizmin doğal ya da kaçınılmaz bir sonucu mudur?

Bu arada kişilik kültleri, aşırı dogmatizmleri ile aslında dinlerden pek farkları yoktur. Stalinizmde yanılmaz Tanrı dogması, aslında yanılmaz Devlet/Parti/Diktatör dogması ile yer değiştirmişti. Ben siyaseten devlet-yaptırımlı ateizmden değil laik/seküler bir devletten yanayım, yani ne dini ne de dinsizliği destekleyen bir devletten. Devlet ateizmi teokratik devlet ile neredeyse aynıdır.

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu arada kişilik kültleri, aşırı dogmatizmleri ile aslında dinlerden pek farkları yoktur. Stalinizmde yanılmaz Tanrı dogması, aslında yanılmaz Devlet/Parti/Diktatör dogması ile yer değiştirmişti. Ben siyaseten devlet-yaptırımlı ateizmden değil laik/seküler bir devletten yanayım, yani ne dini ne de dinsizliği destekleyen bir devletten. Devlet ateizmi teokratik devlet ile neredeyse aynıdır.

Konu budur ve bu kadardır, ekleyecek bir şey yok. Konuyu net, açık, anlaşılır ve kesin ortaya koydun, bana laf bırakmadın. Budur! Teşekkürler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tipik bir ateistsin nede olsa dürüst bir bakış açısı beklememek lazım. Yalan uydurup her şeyi inkar ediyorsunuz ama tarih apaçık ortada. Bu yazdıkların trajikomik palavralar. Ateist ideolojiler milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İnsanlar bu ideolojinin tesis edilmesi uğruna sürgünlerde, ölüm kamplarında işkencelerle öldürüldü. Bu gerçekler ile ilgili sayısız yazılı kaynak ve çekilmiş belgeseller var. İsteyen okusun, izlesin. Ateizmin nasıl bir akıl tutulması ve pislik olduğunu görsün.

Senin olayın sadece sağdan soldan kopyala yapıştır değil. Sende bir ayaklar var........

Katliam yapmak için ateist olmaya gerek yok, çıkarı bunu gerektiren şerefsiz herkes bunu yapar.

Cengiz Han ateist miydi?

Haçlı Seferlerini yapanlar ateist miydi?

4 Halife ateist miydi?

Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail ateistler miydi?

Cadı avı yapanlar, Müslümanları kesip biçenler ateist miydi?

Mürtedleri öldürenler, Hristiyan katliamı yapanlar ateist miydi?

Filistinlileri katleden İsrail ateist mi?

Kızılderililerin soyunu ateistler mi kuruttu?

Aborjinleri ateistler mi katletti?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateizmin en büyük çelişkisi de budur işte. Düşünsenize kendinizi hiçlikten gelen tesadüf-mutasyon eseri güçlünün zayıfı elediği bir dünyada 'yaşarken bir hayvan türü ölünce de gübre' olarak göreceksiniz ve sonrada kalkıp şeref,onur,iyilik gibi soyut kavramlardan bahsedeceksiniz. Ateistlerin tarihin gördüğü en azılı katiller olmasını da sağlayan evrim teorisi çıkışlı bu temelsiz, saçma dünya algısıdır. Tarihte de net olarak görüleceği gibi kendini bir hayvan türü olarak gören biri için insan öldürmek hiç problem olmaz. Nasılsa ahiret kavramına da inanmadığı için bir hesap korkusu da yok ne yaparsan bu dünya için kafasını yaşıyor. Zayıf, hasta kişiler toplum için gereksiz yük, muhaliflerde ideolojisi için tehlike olduğuna göre onları yok etmek neden onu rahatsız etsin ki?

Mesela birde sıradan insan için düşünelim. Hadi diyelimki üzerinizde bir toplum kontrolü var ceza sistemi mevcut toplumda ona göre davranıyorsunuz ama bir ateisti kimse onu görmüyor iken istediğini yapmaktan ne alıkoyabilir? Dindar insan için durum çok net 'Kimse görmese de Allah görüyor sorar bunun hesabını' diye düşünüyor. Bu herkes için geçerli olmasada bazıları için ciddi bir caydırıcı etken. Zaten ateizmin bu çelişkisi yüzünden kendisi de ateist olan Voltaire 'tanrı yoksa bile yaratılmalıdır' demiştir. İstediğiniz kadar zorlayın uyduracağınız hiç bir kavram bu ceza-mükafat sisteminin yerini tutamaz. Hem ben bir hayvan türüyüm gibi bir iddiam olacak hemde kendimi soyut kavramlarla baskılayıp canımın istediğini yapmaktan alıkoyacam öyle mi? Nerde kaldı bizim doğal seleksiyon, hani yaşam mücadelesi hep zayıfı elerdi bizde bugünlere böyle gelmedik mi demez mi şimdi bu ateist? Engelli çocuğunu veya kardeşini, yaşlı anne babasını niye sevsin? Sonuçta bunların biri sakat öbürleri yaşlı neden onlara bakıp zaman ve para harcasın ki?

Ahiret neden vardır? Bu dünya da zengin ve güçlü olup her haltı yiyip cezada görmeden ölen yaptıklarının hesabını nerede, nasıl verecek? Bunlar uydurulmuş kavramlar değildir. Siz istediğiniz kadar böyle forumlarda birbirinizi gazlayın, yalanlar, bahanelerle kandırın kendizi evrim ağacı vs gibi yerlerden yalan dolan kurgular okuyun, ateist üstatlarınızdan hadisler paylaşın hepsi sizin bakış açınızla silinip gidecek, çürüyecek bir gün ama o kaçınılmaz gün gelince ' kim uyandırdı bizi uykumuzdan' diyeceksiniz yaptığınız her şeyide önünüzde bulacaksınız.

Günümüzde yapılan 'dna' çalışmaları bile yeniden hayata gelmenin yani 'dirilişin' kanıtıdır. Bunu kabul eden ateistler de var. Hiç duymadınız mı nesli tükenmiş türlerin elde bulunan dna örnekleriyle tekrar hayata getirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları? Belki bir gün gerçekleşir. Buna inanmayanlar hiç düşünmez mi acaba birbirinden tamamen bağımsız iki bünyeden, hiç bir şey değillerken bu dünyaya geldiklerini? ALLAH var hepimizi görüyor ve her şeyinde hesabı sorulacak.

tarihinde elest tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateizmin en büyük çelişkisi de budur işte. Düşünsenize kendinizi hiçlikten gelen tesadüf-mutasyon eseri güçlünün zayıfı elediği bir dünyada 'yaşarken bir hayvan türü ölünce de gübre' olarak göreceksiniz ve sonrada kalkıp şeref,onur,iyilik gibi soyut kavramlardan bahsedeceksiniz. Ateistlerin tarihin gördüğü en azılı katiller olmasını da sağlayan evrim teorisi çıkışlı bu temelsiz, saçma dünya algısıdır. Tarihte de net olarak görüleceği gibi kendini bir hayvan türü olarak gören biri için insan öldürmek hiç problem olmaz. Nasılsa ahiret kavramına da inanmadığı için bir hesap korkusu da yok ne yaparsan bu dünya için kafasını yaşıyor. Zayıf, hasta kişiler toplum için gereksiz yük, muhaliflerde ideolojisi için tehlike olduğuna göre onları yok etmek neden onu rahatsız etsin ki?

Mesela birde sıradan insan için düşünelim. Hadi diyelimki üzerinizde bir toplum kontrolü var ceza sistemi mevcut toplumda ona göre davranıyorsunuz ama bir ateisti kimse onu görmüyor iken istediğini yapmaktan ne alıkoyabilir? Dindar insan için durum çok net 'Kimse görmese de Allah görüyor sorar bunun hesabını' diye düşünüyor. Bu herkes için geçerli olmasada bazıları için ciddi bir caydırıcı etken. Zaten ateizmin bu çelişkisi yüzünden kendisi de ateist olan Voltaire 'tanrı yoksa bile yaratılmalıdır' demiştir. İstediğiniz kadar zorlayın uyduracağınız hiç bir kavram bu ceza-mükafat sisteminin yerini tutamaz. Hem ben bir hayvan türüyüm gibi bir iddiam olacak hemde kendimi soyut kavramlarla baskılayıp canımın istediğini yapmaktan alıkoyacam öyle mi? Nerde kaldı bizim doğal seleksiyon, hani yaşam mücadelesi hep zayıfı elerdi bizde bugünlere böyle gelmedik mi demez mi şimdi bu ateist? Engelli çocuğunu veya kardeşini, yaşlı anne babasını niye sevsin? Sonuçta bunların biri sakat öbürleri yaşlı neden onlara bakıp zaman ve para harcasın ki?

Ahiret neden vardır? Bu dünya da zengin ve güçlü olup her haltı yiyip cezada görmeden ölen yaptıklarının hesabını nerede, nasıl verecek? Bunlar uydurulmuş kavramlar değildir. Siz istediğiniz kadar böyle forumlarda birbirinizi gazlayın, yalanlar, bahanelerle kandırın kendizi evrim ağacı vs gibi yerlerden yalan dolan kurgular okuyun, ateist üstatlarınızdan hadisler paylaşın hepsi sizin bakış açınızla silinip gidecek, çürüyecek bir gün ama o kaçınılmaz gün gelince ' kim uyandırdı bizi uykumuzdan' diyeceksiniz yaptığınız her şeyide önünüzde bulacaksınız.

Günümüzde yapılan 'dna' çalışmaları bile yeniden hayata gelmenin yani 'dirilişin' kanıtıdır. Bunu kabul eden ateistler de var. Hiç duymadınız mı nesli tükenmiş türlerin elde bulunan dna örnekleriyle tekrar hayata getirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları? Belki bir gün gerçekleşir. Buna inanmayanlar hiç düşünmez mi acaba birbirinden tamamen bağımsız iki bünyeden, hiç bir şey değillerken bu dünyaya geldiklerini? ALLAH var hepimizi görüyor ve her şeyinde hesabı sorulacak.

Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Müslümanın her türlü pisliği gerçekleşitirip, vicdanını +4 derece tutmasını sağlayan ayetlerinizi bilmediğiniz için geniş geniş sallıyorsunuz.

Bakara 225: (istediğin yalanı söyle)

Allah, boş yere yemin ettiğiniz için sizi suçlu tutmaz, kalplerinizde, niyet yüzünden kazandığınız günah dolayısıyla sizi suçlu tutar. Allah suçları örter, ceza vermede acele etmez.

Zümer 53: (takıl kafana göre, sonra tövbe edersin)

De ki: Ey nefislerine uyup hadden aşırı hareket eden kullarım, Allah rahmetinden ümit kesmeyin; şüphe yok ki Allah, bütün suçları örter, şüphe yok ki o, suçları örter, rahîmdir.

Fetih 14:(allahın da zaten ne yapacağı belli değil)

Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbîri, dilediğini yarlıgar ve dilediğini azaplandırır ve Allah, suçları örter, rahîmdir.

Normal bir toplum için suç olan, islam adına işlenmişse, suç değildir. Böyle bir pislik söz konusu iken, boşuna suç ve cezadan bahsediyorsunuz. Kitabınız öldürme, işkence, ırza geçme, gasp, adam kaçırma, çocuk düzme, şantaj, haraç ve benzeri türlü pislik için emir veriyorken, kalkıp da bunlar üzerinden kendinizi aklamaya çalışıyor olmanız tam bir müslümanlıktır.

Görünmekten aciz ve adı var, kendi yok bir figür ile insanları korkutup, bir suç şebekesi kurmuş olan bir bedevi ya da bedevilerin zırvalarını ahlak diye satıyor olmanız, insanlıktan ne derece uzak olduğunuzu gösterir. İnsanlıktan bu derece uzak iken, boşuna ahlak timsali kesilmeye çalışıyorsunuz. Pek gülünç, pek acınası.

tarihinde bir_akil_insan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Onca insan tanrılara asker köle kurban olmuşlar ki ve onca insan başka tanrılara inandıkları için öldürülmüşken ve hala inançları yada inanmadıkları şeyler uğruna öldürülüyorken tarihten iki örnek verip ahmakça buna sarılmaları çok vahimdir. Savaşın bir liderinin inancının ne olduğu değil savaşan insanların amacı nedir ona bakılmalı. Japonya nın dini bir inançlarında tanrı yok ama savaşta ölümden korkmuyorlar. Bunun altındaki inançlarında ki onurun büyük yeri vardır. Şimdi şunu unutmayın ateist örgütlenmez ve inanmadıkları birşey uğruna asla savaşamazlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateizmin hiç bir çelişkisi yoktur.Ateistin kimseye kötülük yapmak için bir gerekçesi yoktur. Ne amaçla cinayet işleyecek? Neye kime hizmet için bunu yapacak? Dinci gibi allahına hizmet için allah düşmanlarını yok edecek değil. Herhangi bir insanı öldürmesi için bir gerekçesi yoktur. Müslüm ise allahının düşmanlarını yok etmeyi görev bilir. Onlara elinden gelen her kötülüğü yapmaya çalışır.

Asıl çelişk içinde ola müslümler, dindarlardır. Onlar sırf allaha inanmadı diye, çok iyi, bir kötülüğü omayan insanların sonsuz işkence çekeceklerine inanmak gibi ahlaksızca bir bencilliğin içine yuvarlanmışlar. Daha da kötüsü, öte yanda bu işkenceler yapılırken sonsuz zevk süreceklerine inanmak gibi aşağılık korkunç bir sadistlik içinde boğulmuşlar.

Bu kişilerde ahlak olması olanaksızdır. Bu kişiler nefret ettikleri kendileri gibi inanmayanlara her kötülüğü yapmak için diş bileyen içleri nefret ve kin dolu yobazlardır. Allahlarına hizmet etmek için her katliamı yapar ve hurilere atlayabilmek için her yalakalığı yaparlar. Bunlar ahlakın çukur noktasıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...