Jump to content
SeKaNg6

Pandeizm ve Panendeizm Agnostik Ateizm

Recommended Posts

Pandeizm'in Panteizm'den ve Paneneteizm'in Panteizm'den ve Agnostik Ateizm'in Negatif Ateizm'den farkı nedir?

Görüşlerinizi açıklarsanız sevinirim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dünyada Teistler hüküm sürüyor.

Teistlerin hükümdarlığı altında Ateist / Materyalist ifadeleri çok kötü anlamlara sahiptir.

Tanrı saçmalığıını sorgulayan ve bu saçmalıktaki tutarsızlıkları gören insanlar bu kötü anlamlardan etkilenirler.

Ateist olmak, Materyalist olmak çok korkunç gelir onlara. Çünkü Teistler bunun çok korkunç bir şey olduğu propagandasını yapar.

Sonsuzlukta pay sahibi olmayan tek grup derler Ateistlere.

Sonsuzluktaki en büyük acıyı çekecek kişiler.

İşte bu korku Tanrı saçmalığındaki tutarsızlıkları farkeden ama hala daha Teizme ait olan tiplerin taklit kavramlar üretmesine neden olur.

Bu kavramları Teistlerle ortak noktaları olduğunu vurgulamak için oluşturular.

Onlara kendilerinin kimliklerinde Teistlerden bir parça olduğu mesajını verirler.

ABD ile askeri işbirliği yapan veya flört eden üçüncü dünya ülkeleri gibi.

Bir farkları yok.

Anlamları kısaca:

Bakın teistler biz sizle böyle benzeşiyoruz, şöyle benzeşiyoruz.

Gerçeğe ihanet edip teistlerle ittifak yapma kavramları bunlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dünyada Teistler hüküm sürüyor.

Teistlerin hükümdarlığı altında Ateist / Materyalist ifadeleri çok kötü anlamlara sahiptir.

Tanrı saçmalığıını sorgulayan ve bu saçmalıktaki tutarsızlıkları gören insanlar bu kötü anlamlardan etkilenirler.

Ateist olmak, Materyalist olmak çok korkunç gelir onlara. Çünkü Teistler bunun çok korkunç bir şey olduğu propagandasını yapar.

Sonsuzlukta pay sahibi olmayan tek grup derler Ateistlere.

Sonsuzluktaki en büyük acıyı çekecek kişiler.

İşte bu korku Tanrı saçmalığındaki tutarsızlıkları farkeden ama hala daha Teizme ait olan tiplerin taklit kavramlar üretmesine neden olur.

Bu kavramları Teistlerle ortak noktaları olduğunu vurgulamak için oluşturular.

Onlara kendilerinin kimliklerinde Teistlerden bir parça olduğu mesajını verirler.

ABD ile askeri işbirliği yapan veya flört eden üçüncü dünya ülkeleri gibi.

Bir farkları yok.

Anlamları kısaca:

Bakın teistler biz sizle böyle benzeşiyoruz, şöyle benzeşiyoruz.

Gerçeğe ihanet edip teistlerle ittifak yapma kavramları bunlar.

Komplo teorilerine benzedi yazdıkların...

Ben yalnızca farklarını sordum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bildiğim kadarıyla, panenteizm, tanrının evren dışında bir varlığı olabileceğini iddia eden görüş. Bu durumda biraz deizme yakın oluyorlar.

Negatif ateizm ile agnostik ateizm ise, kişinin kendisini nasıl tanımlamak istediğiyle alakalı olabilir; Yaratıcıya %8 olasılık tanıyan biri, "negatif ateistim" derken, %4 olasılık tanıyan biri "agnostik ateistim" diyebilir.

Bence tanrının olup olmadığı konusu, bir düşünce farkıdır, insana bir sıfat yüklemez.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Negatif ateizm, Tanrı'nın varolmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber, varolduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı'yı reddeder.

Agnostik ateizm ya da diğer tanımıyla ateist agnostisizm, hem ateizmi ve hem de agnostisizmi içine alan bir felsefi görüştür. Agnostik ateistler, herhangi bir tanrıya ve tanrısallığa inanmadıkları için hem ateist, aynı zamanda kesin olarak herhangi bir tanrının var olup olmadığını bildiklerini iddia etmedikleri için de agnostiktir.

Fark çok ince. Üstteki iki metin de vikipediden.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kılık değiştirmiş teizmdir bunların hepsi.

Komplo teorisi yok.

Tanrıyı yoklamayan, onu ihtimal dahilinde tutan her şey Teizmin kılık değiştirmiş halidir.

Tanrı saçmalığından etkilenmeyen yani onun yok olduğunu görebilen tek bilinç seviyesi Materyalizmdir (Güçlü Ateizmdir).

Tanrı anlayışı bir akıl hastalığıdır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kılık değiştirmiş teizmdir bunların hepsi.

Komplo teorisi yok.

Tanrıyı yoklamayan, onu ihtimal dahilinde tutan her şey Teizmin kılık değiştirmiş halidir.

Tanrı saçmalığından etkilenmeyen yani onun yok olduğunu görebilen tek bilinç seviyesi Materyalizmdir (Güçlü Ateizmdir).

Tanrı anlayışı bir akıl hastalığıdır.

Hemfikirim..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Panteizimde Evrenin kendisi Tanrıdır.Pananteizimde Evren Tanrının bir yansımasıdır.Yani Tanrıda ne varsa Evrendede o vardır.Teisme benzeyen tarafı Evrenin dışında bir Tanrının varlığını kabul etmesidir.Teizimden ayrıldığı taraf ise Yaratılış diye bir şeyi kabul etmemesidir.

Panteizimle ateizim arasındaki tek fark Tanrı kelimesidir.O yüzden Panteizim ateizmin bir dalı olarak kabul edilmektedir.

tarihinde yeniçeri53 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kılık değiştirmiş teizmdir bunların hepsi.

Komplo teorisi yok.

Tanrıyı yoklamayan, onu ihtimal dahilinde tutan her şey Teizmin kılık değiştirmiş halidir.

Tanrı saçmalığından etkilenmeyen yani onun yok olduğunu görebilen tek bilinç seviyesi Materyalizmdir (Güçlü Ateizmdir).

Tanrı anlayışı bir akıl hastalığıdır.

Komplo teorisi dememin sebebi yeteri kadar veri toplamadan (kendi görüşlerinle) kesin olarak bir fikir ortaya atmandır.

Panteizm'in Teizm ile pek bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.

Tüm tanrılara Güçlü Ateizm ile yaklaşılamayacağı görüşündeyim. (Bu konuyu zaten tartışmıştım.)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Panteizimde Evrenin kendisi Tanrıdır.Pananteizimde Evren Tanrının bir yansımasıdır.Yani Tanrıda ne varsa Evrendede o vardır.Teisme benzeyen tarafı Evrenin dışında bir Tanrının varlığını kabul etmesidir.Teizimden ayrıldığı taraf ise Yaratılış diye bir şeyi kabul etmemesidir.

Panteizimle ateizim arasındaki tek fark Tanrı kelimesidir.O yüzden Panteizim ateizmin bir dalı olarak kabul edilmektedir.

Pandeizm'in Panteizm'den farkını sordum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kusura bakmayın Gogıldanda baktım bulamadım. Panteizim le Pandeizim? Pandeizim nedir? Siz açıklayın.

Ben Pandeizm'in Panteizm'den farkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü Teizm ve Deizm ayrımına uymazlar. İkisinde de din bulunmaz. Aynı şey Panenteizm ve Panendeizm için de geçerlidir.

Benim tek anlamadaığım konu Negatif Ateizm'in Agnostik Ateizm'den farkıdır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Komplo teorisi dememin sebebi yeteri kadar veri toplamadan (kendi görüşlerinle) kesin olarak bir fikir ortaya atmandır.

Panteizm'in Teizm ile pek bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.

Tüm tanrılara Güçlü Ateizm ile yaklaşılamayacağı görüşündeyim. (Bu konuyu zaten tartışmıştım.)

Panteizm bir tanrı varlama rahatsızlığıdır.

Pan (tüm) Teos (tanrı) ism (cılık) (Herşey tanrıdır)

Pan (tüm) En (iç) Teos (tanrı) ism (cılık) (Herşey Tanrının içindedir, herşey tanrıdandır)

Yani tanrı heryerdedir ya da herşey tanrıdır der bu rahatsızlık.

Seninkisi bir yorum.

Panteistin tanrısı teknik olarak yoktur diyorsun sen.

Ama bu dediğin yalan.

Panteizmde tanrı vardır.

Panteist bilinçlerde idea merkezli düşünce vardır.

Nesnellik yoktur.

Estetiğe, anlama, manaya, perspektife kısacası öznelliğe düşkünlük vardır.

Sonuçları ve düşünceleri tamamen özneldir Panteizmin.

Nesnel olamazlar.

Çünkü hastadırlar.

Akıl hastası birisi düzgün karar veremez.

Panteist de düzgün nesnel sonuca ulaşamaz.

Aslında çoğu da yalancıdır.

Teknik yorumlara dayanarak burada bana panteizmi savunma.

*****************************

Başlıkta sorduğun soruya gelince.

Teos ve Deus iki farklı tanrıdır.

Teos Yunanca tanrıdır.

Teos kategorisindeki tüm tanrılar "öğretili" tanrılardır.

Deus Latince tanrıdır.

Deus kategorisindeki tüm tanrılar "öğretisiz" tanrılardır.

Jupiter bir Teos değildir. Jupiter bir Deusdur.

Allah bir Teos'dur.

Yahve bir Teos'dur.

Merkür bir Deus'dur.

Panteizm öğretileri olan bir tanrının tüm varlığı içerdiği, kapsadığı ya da varlığın ta kendisi olduğu anlamına gelir.

Pandeizm ise öğretisiz bir tanrının tüm varlığı içerdiği, kapsadığı ya da varlığın ta kendisi olduğu anlamına gelir.

Tanrıcılıkta Deus anlayışı pek yoktur.

Çünkü Roma imparatrluğuna ait tüm inançlar yok edilmiştir.

Ve tanrıclığa ait tüm felsefeler öğretili tanrılar üzerinden geliştirilmiştir.

Yani öğretileri olan, vahiy gönderen tanrı anlayışı üzerinde inşa edildi tüm bu kılık değiştirme.

************************

Negatif Ateizm ve Agnostik Ateizmin farkı

Negatif Ateizm - Herhangi bir tanrının varlığına inanmamakla birlikte, tanrının kesinlikle yok olduğu tespitinin yanlış olduğunu savunur.

Yani Tanrıya inanmıyorum ancak Kesinlikle yoktur demek doğru değildir der.

Agnostik Ateizm - HHerhangi bir tanrının varlığının ya da yokluğunun kesin olarak bilinmesi mümkün olmamakla birlikte, yokluğuna inanır.

Yani Tanrının yok olduğuna inanıyorum ancak varlığı ya da yokluğu kesin olarak bilinemez der.

Pozitif Ateizm (Güçlü Ateizm) Herhangi bir tanrı kesin olarak yoktur. Tanrı anlayışı bir saçmalıktır, bir rahatsızlıktır.

Negatif ve Agnostik Ateizmde inanç yer alır. Bu gruptaki bilinçler inançlarıyla hareket ederler. Yani idealisttirler.

Pozitif (Güçlü) Ateizmde inanç yer almaz. Tanrı saçmalığına dair şüphe veya olasılık düşüncesi bile yer almaz.

Güçlü Ateistin bilincine tanrı saçmalığı konusunda tam ve kesin bir bilgi hakimdir. İnanca yer yoktur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Materyalist bilinç güzel izahlar hangi kaynaklardan öğrendin bunları?Yalnız Panteizimde kainatta insan bilincinden daha üstün bir bilinç(Yani İnsandan üstün bir tanrı beyni) olmadığı için insanın üstünde yapıcı bir bilinçte yoktur.Yani senin tabirinle yada öğrendiğin tabirle ideal Merkezli düşünce diye bir şey yoktur.Sadece İnsanın düşünce konsantrasyonu vardır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Negatif ve Agnostik Ateizmde inanç yer alır. Bu gruptaki bilinçler inançlarıyla hareket ederler. Yani idealisttirler.

Pozitif (Güçlü) Ateizmde inanç yer almaz. Tanrı saçmalığına dair şüphe veya olasılık düşüncesi bile yer almaz.

Güçlü Ateistin bilincine tanrı saçmalığı konusunda tam ve kesin bir bilgi hakimdir. İnanca yer yoktur.

Güçlü Ateizm'de inanç vardır. Çünkü belirli kanıtlara dayanmadan mutlak bir fikir ortaya atar. Ben Zayıf ve Güçlü Ateizm'i ve tabi İgnostisizm'i çeşitli tanrıların karşısında takınılacak tavırlar olarak görüyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Panteizm bir tanrı varlama rahatsızlığıdır.

Pan (tüm) Teos (tanrı) ism (cılık) (Herşey tanrıdır)

Pan (tüm) En (iç) Teos (tanrı) ism (cılık) (Herşey Tanrının içindedir, herşey tanrıdandır)

Yani tanrı heryerdedir ya da herşey tanrıdır der bu rahatsızlık.

Seninkisi bir yorum.

Panteistin tanrısı teknik olarak yoktur diyorsun sen.

Ama bu dediğin yalan.

Panteizmde tanrı vardır.

Panteist bilinçlerde idea merkezli düşünce vardır.

Nesnellik yoktur.

Estetiğe, anlama, manaya, perspektife kısacası öznelliğe düşkünlük vardır.

Sonuçları ve düşünceleri tamamen özneldir Panteizmin.

Nesnel olamazlar.

Çünkü hastadırlar.

Akıl hastası birisi düzgün karar veremez.

Panteist de düzgün nesnel sonuca ulaşamaz.

Aslında çoğu da yalancıdır.

Teknik yorumlara dayanarak burada bana panteizmi savunma.

Panteizm'i savunduğum falan yok. Yalnızca bu konuda seninle aynı fikirde değilim. Paneizmin tanrısı tamamen teizmden kopuktur. Evrendeki düzeni (düzensizliği) mükemmel görüp tanrı ismini takarlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani sonuçta Ha Tanrı demişsin ha Kainat demişsin:) Tanrı dersen Panteist Kainat dersen Ateist oluyorsun.

İnsan bu kainatın parçası olup en bilinçli olan kısmı değilmidir? şu halde İnsan bu kainat tanrısınında beynidir. Hepsi bu ne derseniz deyin bu inanca.:)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani sonuçta Ha Tanrı demişsin ha Kainat demişsin:) Tanrı dersen Panteist Kainat dersen Ateist oluyorsun.

İnsan bu kainatın parçası olup en bilinçli olan kısmı değilmidir? şu halde İnsan bu kainat tanrısınında beynidir. Hepsi bu ne derseniz deyin bu inanca.:)

pandeizm farklı evren tanrının yansıması yani tanrıda ne varsa evrende o vardır anlayışı....panteizm tanrı evrendir anlayışı...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

pandeizm farklı evren tanrının yansıması yani tanrıda ne varsa evrende o vardır anlayışı....panteizm tanrı evrendir anlayışı...

Ben pananteizim olarak biliyordum.Olabilirde Felsefi terminolojiyi pek bilmiyorum. Bunlara hakikaten Materyalist bilinç hakim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...