Jump to content

GÖLGEDEN MEDET UMAN ALLAH


Recommended Posts

İslamın ne olduğunu en iyi bilen ve anlayan Gazali'dir. Bu adam kendisine gelinceye kadar oluşturulmuş kuran ve hadis olarak tüm yapıyı kavramıştır. Bu dinin nasıl yobaz ve köle insanlar amaçladığını çok iyi anlamış ve başka tüm reformlara, gelişmelere, akla, mantığa, bilime, felsefeye, erdem ve ahlaka giden yolları tıkamıştır.

Felsefe ile uğraşan, determinizmi, akıl, bilimi öne çıkaran islam düşüncesine getirmeye çalışan Farabi'yi ve İbn Sina gibi bir tıp dâhisini kafir ilan ettiği bir yana, kuran'daki düz basit cahilce anlatımları süslemeye çalışan kelamcılara bile kafir demiştir. Kuran'da allahın eli mi diyor, eli. Yok burada allahın kudreti demek istiyor filan diye yorum yapanlara kafir demiştir. Kuran'da eli diyorsa eli, ayağı diyorsa ayağı. Nasıl el, nasıl ayak orasını ne sor, ne yorumla. Ne yazıyorsa o, üzerinde düşünme, sorgulama, sadece inan ve köle ol.

Gazali budur ve islamın başını çekenler, onu sürdürenler içinde islamın çıkışındaki orijinal vahşetini, cehaletini, yobazlığını, ilkelliğini en iyi korumasını sağlayan ve günümüze kadar gelmesine neden olanların başında gelen bir adamdır. Hâla yobazlığın baş yapıtı olan İhya'sı yobazların başucu başvuru kaynağıdır.

Böyle yobaz başını çekenleri olmasa islamın belki bir değişme, reform şansı olabilirdi.

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 332
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

kuran'daki düz basit cahilce anlatımları süslemeye çalışan kelamcılara bile kafir demiştir. Kuran'da allahın eli mi diyor, eli. Yok burada allahın kudreti demek istiyor filan diye yorum yapanlara kafir demiştir. Kuran'da eli diyorsa eli, ay

Bunları hangi kitabında söylüyor Gazali sünni. Sünniler de onu çok sever alim, evliya olarak görürler. Bence yanlışın var.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tabii ki İhya adlı kitabında. Ayrıca meşhurdur, Gazali'nin kelam tartışmalarını yapanların günaha, hatta yerine göre küfre girdiklerini söylediği. Bu Gazali'nin ana görüşlerinden. "Batıla dalanlarla biz de dalardık" ayetini Gazali kelam tartışmaları, işte allahın eli olur mu filan gibi tartışmalar olarak yorumlamıştır.

İhya okunacak filan gibi bir şey değil. Ben incelemek maksadıyla göz gezdirdim. Bunu oturup okumak için kafayı yemiş olmak lazım. Her biri abartısız tuğla kadar var! Bir kafadan kaçık ancak oturup bunu okur ki, kendine kitap okudum diyen müslümler bu deliliği yapıyor. Ne diyeyim, allahları olsa bir gram akıl verirdi bunlara.

Kelamcılar sünni anlamında mı söyledin, tam anlamadım. Kelamcı tabii ki sünni de olabilir, görüş farklılıklarının gelişimine göre kelam tartışmalarından itikadi mezhepler doğabilir. Tüm kelamcılar sünnidir diye bir kural koyamazsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tabii ki İhya adlı kitabında. Ayrıca meşhurdur, Gazali'nin kelam tartışmalarını yapanların günaha, hatta yerine göre küfre girdiklerini söylediği. Bu Gazali'nin ana görüşlerinden. "Batıla dalanlarla biz de dalardık" ayetini Gazali kelam tartışmaları, işte allahın eli olur mu filan gibi tartışmalar olarak yorumlamıştır.

İhya okunacak filan gibi bir şey değil. Ben incelemek maksadıyla göz gezdirdim. Bunu oturup okumak için kafayı yemiş olmak lazım. Her biri abartısız tuğla kadar var! Bir kafadan kaçık ancak oturup bunu okur ki, kendine kitap okudum diyen müslümler bu deliliği yapıyor. Ne diyeyim, allahları olsa bir gram akıl verirdi bunlara.

Kelamcılar sünni anlamında mı söyledin, tam anlamadım. Kelamcı tabii ki sünni de olabilir, görüş farklılıklarının gelişimine göre kelam tartışmalarından itikadi mezhepler doğabilir. Tüm kelamcılar sünnidir diye bir kural koyamazsın.

Sünniler Allahın eli gözü bacağı gibi ifadeleri mecazi olarak yorumluyorlar Gazali Allahın eli gözü bacağı olduğuna inanıyorsa Sünniler niye onu büyük bir alim olarak görüyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir kere teşbihtir demek sünni olmanın olmazsa olmazı, ayırıcı özelliği değil. Tüm sünnilerin ortak görüşü bunlar teşbihtir diye bir durum yok. İkincisi, zaten Gazali de teşbihtir deyin teşbih değildir deyin ikisini de söylemiyor. İkisini de demeyin diyor. Sadece iman ettik deyin, bu yeter diyor. Gerisine yorum getirmeyin diyor. Allahın eli vardır baya böyle beş parmaklıdır deyin de demiyor, eli demek kudreti demektir deyin de demiyor. Diyor ki size düşen semi'nâ ve et'ana demek, yani işittik ve inandık. Sadakallahül azim... Herifin dediği bu...

İşit bunlar işit... İşit ve iman et... Başka da hiç bir bok düşünme... Bunların harcı bu...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

Doğrusu Ömer Hayyam ve Kaygusuz Abdal'ın ateistlerle nerde nasıl dalga geçtikleri ile ilgili en azından bir örnek alıntı beklemiştim bu başlıkta. Fakat gelmedi.

Benim bildiğim bu tür anlatımlardan, yok İmamı azam, yok bilmem ebu yusuf filan yok işte almış kerpici ateistin kafasına vurmuş haaa bak demek yaratıldığın şey sana eza verirmiş gördün mü demiş filan gibi saçma uyduruk anlatımlardan başka bilmiyorum.

Esasen islam kendisine ateizmi hedef almamıştır. Böyle bir şeyin varlığından habersizdir. Küfrün ancak allaha şirk koşmakla olduğu sanısı egemendir islamda. Allahı reddetme, allaha inanmama gibi bir durumdan endişe edilmez. islamın tüm endişesi allaha şirk koşmak, allahtan başka bir şeye tapmaktır.

Ateizm modern çağda ortaya çıkmış yeni bir düşüncedir. İlk aydınlanma ateizm biçiminde değil, deizm biçiminde gelişmiştir. Deist bakış açısı da klasik determinizmin felsefeye getirdiği yorumdan kaynaklanmıştır. Daha sonra modern determinizme geçilerek ateist fikirler yeşermiştir.

O bakımdan islamın ateizmin varlığından haberdar olmaması doğaldır. Deizmden de habersizdir ve bu da doğaldır. Ama agnostizmden haberdardır. Çünkü şüpheyi küfür görmüştür. Kesin bir imanı şart koşmuştur. Bu da agnostizmin kapsamını gösterir. Agnostizm her zaman geniş bir tartışma alanı sağlar. Bu yüzden agnostik ateizm diye de bir akım vardır.

Dawkins gibi ateistler agnostik ateist görünmeye özen gösterirler. Çünkü bunun tartışma ve manevra alanlarını genişlettiğini görmüşlerdir. Bir papazın karşısına oturup onunla tartışmak için agnostik manevralara gerek duyulabilmekte. Bunu ben de yaşamışımdır. Dini konuda bir tartışma yapılacağı zaman müslümün bana "sen allaha inanıyor musun arkadaş" diye sorduğunu ve inanmıyorum ateistim deyince tartışmadan kalktığını, ateistle tartışmam dediğini, ama olabilir de olmayabilir de dediğimde tartışmaya ikna olduğunu görmüşümdür.

Müslümler ateizme hazırlıklı değiller. Ateizm karşısında argümanları sıfır. Buna karşı argüman geliştirmeyi ilk akıl eden islamcı Said Nursi'dir. Bu adamı hiç sevmesem de bunda bir ileri görüşlülük var. Bu adam en büyük tehlikenin allahsızlık olduğunu söyleyip buna karşı hristiyanlarla bile ittifak yapıp allahsızlarla birlikte savaşılması gerektiğini söylemiştir.

Adam Atatürk'ün idamını vacip gösteren fetvaya imza atmaktan çekinmiş. İskilipli hemen basmış imzayı. Ama bu Atatürk'ün başarılı olacağını sezmiş ki imzalamamış! Halbuki ikisi de Teali İslam Cemiyeti kurucusu. Said ilaveten Kürt Teali'nin de kurucusu...

Ben Said'i yeni Gazali diye görüyorum. Gazali'nin izinden gitmiş fakat gelişen ateizmi de görmüş ve ön uyarı vermiş bu adam... Adam modern determinizmi de kavramış ve küfrün en başta gelen kaynağı olarak göstermiş. Tabiat Risalesi adlı kitapçığında "küfrü işmam eden" üç yol içinde en başa "evcedethül esbab" yani sebepler yaratıyor maddesini koymuş. Bu apaçık determinizm. Determinizmin nedensellik ilkesinin açık ifadesi.

İkinci maddeye "teşekkele binefsihi" yi koymuş. Bu da kendiliğinden, yani tesadüfen oluşuyor demektir ki bu da indeterminizm.

Üçüncü küfür tarikatı olarak ise "iktezathüt tabiat"ı göstermiş. Yani tabiat gerektirdiği için oldu, tabiat yaratıyor. Bunu da panteizm olarak yorumlayabiliriz. Panteizmin bir tür ateizm olduğu görüşündeyim. Bir deizm gibi ateizmin dışında kalan bir şey değil panteizm.

O yüzden ben bu adamın risalelerini incelemişimdir. Dili çok ağır osmanlıcadır ve okuması zordur. Yanında bir de öğrencisi Zübeyir adlı bir adamın risale için hazırladığı lügat olacak, öyle okuyacaksın.

Vay beee... İnsanın yeniyetme bir fırlamayken ne çok enerjisi oluyormuş. Üşenmedim şunu filan okudum haa... Yani her şeye vakit bulunuyordu o zaman... Gençken insan birbiri ile zıt her şeyi yapmaya kendinde enerji buluyor. Kızlarla gezdiğim de oldu, laaa kızlar şeytanmış, nurcu abiler öyle dedi, gezilmeyecekmiş dediğim de oldu. Ne günler yahu... :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

Adam modern determinizmi de kavramış ve küfrün en başta gelen kaynağı olarak göstermiş.

Kürt Said'e fazla pâye vermişim. Modern determinizmi nerden görecek de bir de kavrayacak. "Evcedethül esbab" demesi, anca klasik determinizme işaret eder. Çünkü nedensellik ilkesi determinizmin klasiğinin de moderninin de ortak ilkesi.

Adam kaplanın görevi leşleri temizlemek, ceylanı tutar yerse allah onu avcı ile cezalandırır diyecek kadar cahil biri. Bu kadar cahil birinin modern determinizmi rüyasında bile gördüğünü düşünmek aptalca olur, nasıl yanılıp bunu söylemişim anlamadım. Demek boş bulunmuşum.

Klasik determinizmi görmeye görmüş. Bu da normal. Klasik determinizm çok eski bir felsefe ve Avrupa'nın ortaçağdan çıkışında aydınlanmasında çok büyük rol oynadı. Tüm aydınlanmanın ve tanrı hayaletinden özgürlüğün kökeninde klasik determinizmin tanrıyı ilk neden olmaya mahkum etmesi ve evreni kontrolden dışlaması vardır. Tanrı hayaletinden özgürlük bu adımla başlamıştır.

Modern determinizm bir adım daha atarak tanrıyı tümüyle yok etmiştir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında şu kuran tercümesi işi bayağı önemli. Bu konuda çok büyük bir açık var. Rezalet yani, şu kuran denen şeyin bir tek, bir tane, ilaç olmaya düzgün tercümesi yok. Sahtekarlık, hokkabazlık, kandırmaca, süslemece yapılmamış bir tanecik yahu, bir tek... Yok!

Cahil yağmacılar cariyelerle mükatebe yapın, fuhuş yapmaya zorlamayın ama zorlasanız da hadi neyse, yani sonuçta bunlar mükatebeyi ödemek için ücretle geçici nikah yapsınlar, ücretlerini ödeyin yazmış.

Tutuyor bunu sahtekar yalancı sömürücü mealciler "cariyelere mehirlerini vererek onlarla evlenin" diye tercüme ediyor. Ülen "ucurehunne" diyor, bu apaçık kadınların ücretleri demek be! Ne mehiri ulan!

Ha, tabii ki kuran'a göre cariyeleri normal nikahlamak yasak değil. Hatta böyle bir durumda cariyeye biraz mal verilmesi yardım edilmesi bile yazıyor. Gerçi aşağılıyor, zina etmemeye söz vermek şartıyla alın bunları, bunlar alışmış, duramazlar filan demeye getiriyor, zina ederlerse de bunlara normal "muhsanat" kadınların yarısı ceza verilir diyor.

Buradan kuran'da zinaya taşlama cezası filan olmadığı da çıkıyor. Taşlamanın yarısı olmaz. Kuran'da zina cezası yüz sopadır. Yarısı elli sopa. Buradan kuran'ı müslümlerin kendilerinin bile hiç iplemedikleri ortaya çıkıyor. Ülen kendiniz iplemiyorsunuz bu zırvayı, millete dayatmaya kalkıyorsunuz. Nerede yazıyor zina edeni taşlayın, hiç bir yerde. Niye taşlıyorsunuz hâla şu çağda, kuran'ı hiç iplemediğiniz için!

Kendi iplemediğiniz bir şeyi başkalarına reklam etmek nedir! Adını koyarsam çok ağır olur ama en hafifinden alçaklıktır.

Bu islamın ne yapıp edip ipliğinin pazara çıkarılması gerekiyor. Bu düpedüz adice bir kandırmaca, bir sömürü düzeni, bir kerizleme tuzağı. Kuran düzgün, aslına tam uygun, dürüstçe tercüme edilerek, ne yapılıp ne edilerek bu sömürü adiliği ile mücadele edilmesi lazım. Yeter bu adi alçak sömürücülerin dini istismar ederek bu kadar milleti kerizleyip soydukları. Yeter! En acımasız mafya örgütü bile, bu din sömürücüleri kadar vurgun vuramaz, bu kadar malı götüremez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hayır şimdi bir kadın taşlanarak öldürüldüğü zaman bütün müslümler niye ayağa kalkıp "kuran'ımız çiğnenip geçiliyor, kuran'ımıza aykırı işlem yapılıyor" diye protesto, yürüyüş yapmıyorlar?

Kuran'ınıza en büyük hakaret bu değil mi ulan! Ne diye susup oturuyorsunuz! Neymiş sünnetmiş! Ülen sünnetiniz kuran'ınızı ezip geçebilir mi mal kafalı beyinsizler! Ha, kuran'da zina cezası yazmaz da o zaman sünnet münnet cart curt dersiniz! Kuran'ınızda yazan ne, sizin yediğiniz bot ne!

Yani bu kadar apaçık saçmalıkları anlatamıyoruz ya bunlara, hayret edilecek bir durum! Dünyanın neresinde olsa böyle gülünç saçma bir çelişki hem alay konusu olur, hem metelik bile verilmez, bırak saygı göstermeyi, ama islam oldu mu sanki cükünün kabuğunu kesip yerine altınla kaplamışlar! Eee efenim inanca saygı cart curt!

Ya bunun artık saygısı mı kalmış, başka bir mevzu olsa taşak geçmeyecek, godunuzla gülmeyecek miydiniz! İslam olunca niye inanca saygı oluveriyor! Tabi, oy potansiyeli mevzusu değil mi...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu sünnet konusu harbiden çok büyük çelişki. Hangi müslüme anlatmaya çalıştıysam anlamıyor, kafası almıyor. Kuran biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Zaten öyle demesi lazım. Bu kitap aslında eksik, devamı hadislerde yazıyor oraya bakın diyecek hali yok ya.

Ama yok bunu da hiçe sayıyorlar. Kuranda yazmayan bir sürü şeyi kabul ediyorlar. Eee kuran eksik mi yani allah unutmuş mu bunları söylemeyi diyorum haşa eksik olur mu diyorlar.

Aslında onlar da kısmen haklılar. Evet kuran eksik bir kitap. Namazın nasıl kılınacağı adam akıllı yazmıyor mesela. Edip Yüksel'in bir videosunu izlemiştim "allah kuranda namazın kaç rekat olduğunu söylememiş demek ki kafamıza göre kılacağız" diyordu :D

Evet kuran bazı konularda cidden hadise muhtaç. Mesela Muhammed'e Allah'ın helal kıldığı şeyi kendine niçin haram kılıyorsun diyen ayet neden bahsediyor? Bunu nasıl açıklıyor acaba kurancılar?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesela Muhammed'e Allah'ın helal kıldığı şeyi kendine niçin haram kılıyorsun diyen ayet neden bahsediyor? Bunu nasıl açıklıyor acaba kurancılar?

Zırvalıyorlar. Yok bunun eşlerinden biri çok güzel bal şerbeti hazırlarmış da, öbür eşleri kıskanmış da, vallahi bir daha bal şerbeti içmeyeceğim, haram olsun demişmiş de... Böyle saçma sapan zırvalara inanan kişilere cidden acıyorum. Hani bir düşünür demiş ya, dünyada hâla ademle havvadan geldiğine inanan salaklar var mı diye, var işte, tonla...

Fakat sünnet denen olayın kuran içinde açıklaması vardır. Bunu ben müslümlerin yerine yanıtlayabilirim .Çünkü ben de eski müslümüm ve üstelik ben müslümken islamın sorunlarına bayağı kendime dert ederek çare arayan biriydim. İslamın karşı karşıya olduğu ve üstesinden gelemediği sorunlar canımı sıkıyordu, bunlar nasıl aşılacak diye kafa patlatıyordum. Hey gidi günler... Ne bileyim matah bir şey sanıyordum bu islamı işte... Tâ ki kuranı incelemeye karar verinceye kadar... Ne zaman dur bakayım bu kuranı insanlar yazmış olabilir mi yoksa gözüyle bir okudum, okur okumaz anladım hem de cahil yağmacıların yazdığını. O güne kadar bize hep ayetleri parça parça ele almaya alıştırmışlardı. Kuran'a tümel hiç bakmamıştık. Ayet ayet ele alınca işine gelenleri öne çıkarıp işine gelmeyenleri görmezden geliyorsun. "İşte şu ayette bak bak bak nelerden bahsediyor!" Hiç de bir bottan bahsetmiyor. Tümel bakmayıp sadece o ayete baktığın için hayalinden uyduruyorsun nelerden bahsettiğini. Yoksa hiç bir bottan bahsettiği filan yok!

Neyse sünnet olayı kuran'da nasıl var onu açıklayayım, lafı uzatmadan. Şimdi kuran'da "allah ve resülü size ne emrettiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan kaçının" şeklinde bir ifade var. Burada bir ikilikten, teknik terimle düalizmden bahis var. Muhammedi sadece bir postacı olarak lanse etmiyor. Allah ile ikiliğe sokuyor muhammedi. Şirkin tabu olduğu bir din için enteresan bir durum ama böyle yazıyor.

Bizim için hiç farketmez, sünneti nereye koyacakları müslümlerin sorunu. Münasip bir yere koysunlar. Bize göre zaten ne allah var ne muhammed. Hepsi zaten uydurma, hiç bir farkları yok. Önümüze hadis koyarlarsa hadisi, ayet koyarlarsa ayeti elimizin tersiyle iteriz.

Fakat recm konusundaki çelişki böyle, yani kuran'da yok, hadiste var şeklinde değil. Kuran'da bir zina cezası geçiyor, yüz sopa... Müslümler "eee efenim o bekarlar için, evliler için recm" diye savunuyorlar recmi. Yok ya! Alır da kaçar mısınız! Ülen geriler, allahınız şimdi bir bekarlara sopa, evlilere recm demekten aciz, dili dolaşıyor, dönmüyor, kekeliyor, siz deyiveriyorsunuz öyle mi? Ya var mı böyle bir salaklık ya! Dili dönmeyen, kekeme, bir saatte bir lafın belini doğrultamayan bir allaha inanıp onun bir türlü diyemediklerini deyiveren bir dine inanma da dünyada islamdan başka var mıdır bilmiyorum artık!

Hayır yani olacak şey değil, ben bu islama zamanında nasıl inandım diye hayretler içinde kalıyorum. Yahu bir aç şu kuranı bir oku be salak kafam! Okumadım. Yani tümel ele alıp incelemedim. Şu ayette şundan bahsediyor diye bölük pörçük uydurma hurafelere inanmışım. Ne zaman tümel okudum inceledim, anında islamdan istifa ettim. Bir çok ayeti lan ben bunu şimdiye kadar nasıl oldu da görmedim! Bu ne kepazelik yahu! Böyle rezalet mi olur diyerekten okudum.

Misal süleyman kıssası... Lan şimdi karıncayla mı konuştu bu herif, lafonten masalı gibi bu ne yaaa filan diyor ama geçiştiriyordum işte masalsı destansı bir hava vermiş mecaz yapmış filan diye görmezden geliyorduk. Ama ayrıntılı okuyunca vaaay allahtan başkasına tapmak haaa, hazırlayın orduları yazdığını görünce afalladım. İşte bu geçiştirilecek bir şey değil! Bu ülkede kölelik varmış, sınıf ayrımcılığı varmış, bir kesimi ezip sömürüyorlarmış hazırlayın orduları dese tamam da vaaay allahtan başkasına tapmak haaa, hazırlayın orduları ne yahu? Sana ne lan? Ota tapar bota tapar, sen allaha taptın da bot mu yedin sanki! İnsanların neye inanacağını neye inanmayacağını senin orduların mı belirleyecek manyak psikopat!

Hayır şimdi o devirde öyleydi filan da olmaz! Bu bahane bahane değil, çünkü bu bir tarih kitabı değil! Bu, sözde kıyamete kadar tüm insanlara hitap ediyormuş! O zaman olmadı... Kıyamete kadar neee allahtan başkasına tapmak mııı, tiz hazırlayın orduları mı olacak! Hasss derler adama!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslüman biri ateisti nasıl yola getirmeye çalışır ;

Müs:allah isteseydi bu yağmurlar kafamıza mermi gibi düşerdi!!!

Ate: fizikte hava sürtünmesi diye bir şey var

Müs:ölünce görürsün cehennemde yanacaksın !!!

Buda diğer müslüman versiyonundan.Din hocalarından çok duyarsınız "bakın güneş 1 cm daha dünyaya yaklaşsa hepimiz ölürüz ama allah öyle bir düzen yaratmışki ne 1cm ileri ne 1cm geridir"ulan akıl var mantık var zaten dünya güneş etrafındaki yörüngesi boyunca milyonlarca kilometre yakınlaşıp uzaklaşıyo.Ne olurdu yani gidip araştırsan?Geçmiş karşıma 1cm uzak geri diye geveliyo.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu bir cm. muhabbeti cidden müslümler adına altından kalkılmaz bir utanç kaynağı. Bu teraneyi hiç utanmadan sıkılmadan, bir gram akıl çalıştırmadan tekrarlayan salaklar olması yüz kızartıcı. Olaslılıkla bunu cüppeli gibi salağın biri zırvalamıştır, e zırvalayacak tabii, adamın tek bildiği kuran, hadis... Bilimden nasibi sıfır, zaten bilimden nefret ediyor. Bu adam tabii zırvalayacak.

Ama okul okumuş, hatta üniversite okumuş bazı kitap yüklü eşşeklerin bu cahil softayı dinleyip, duyduklarını papağan gibi tekrarlaması gibi bir utanç ben bilmiyorum. İki üniversite bitirip ilkokul bile okumamış kapkara cahil yobaz softaların ağzına bakan salaklar olması öyle bir utanç ki, bu toplum bu utançla yaşadığını sanıyor ama bu utançla yaşanmaz. Yaşıyor olsa, ölü olmasa bu utancın farkına varır, yüzü kızarırdı.

Bu toplum bir zombi toplumuna dönüşmüş durumda. Adam cüppeli gibi salak bir cahili ziyaret ediyor, toplumdaki imajında düşme olmuyor. Hatta zaten imajım parlasın diye gidiyor oraya! Rezalet yani, kepazelik...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ya tabii ki, ele alınacak yanı yok. Bunu bir bit yavşağı yerine koymak salaklıktır. Ama herifi sürekli ekrana çıkartıyorlar. Böyle delilik görülmedi yani, bu toplumsal bir cinnettir. Toplum kafayı yedi. Delirdi yani, hasta bu toplum...

Hayır matrağına diye başladılar, isim önemli değil, hepimiz biliyoruz kim olduğunu, cevap almayacağımız kişilere sataşmaya gerek yok, buna sorular sorup verdiği cevaplara gülmekten masaya yatıyor, masaya elini vurarak kahkahalar atıyor.

unda bir tiyniyet olsa "ne oluyoruz ulan, fıkra mı anlatıyoruz biz burda" derdi! Ekrana çıkmayı nimet bilip tepki vermiyor, adam gözlerinden yaşlar gelerek gülüyor!

Sonra şakasına gırgırına başlayan bu iş, softa cahil bir yobaz herifin toplumsal fenomen olmasıyla sonuçlanıyor! Eğer bu toplum çıldırmadı, deli değilse ben Andromeda galaksisiyim! Bu toplumun işi bitti... Bu işin sonu iyi bitmeyecek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Siz ne diyorsunuz bizim bir komşumuz cüppelinin ermiş olduğunu düşünüyor. O uzay ile ilgili konuşmasını söylemiştik evet doğru söylüyor zaten evliya o adam gitmiştir oralara mutlaka diyordu.

tarihinde Türk Torunu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Toplumsal cinnetin boyutları korkunç. Üniversite okumuş adam "oğlum cüppelinin vaazlarına gidiyor" diye övünüp seviniyor. İftihar ederek söylüyor oğlundan allah razı olsunmuş kendi razıymışmış! Duy da kulaklarına inanma!

Yok tek tük olur her toplumda desen, işin içinden çıkılmıyor! Dediğim gibi herif prim yapmak için bunu ziyarete gidiyor gazeteciler kameralar önünde, açıklama yapılıyor hasbihal etmişlerdir diye! Yani bundan nema bekleniyor toplumda!!!

Rüyamda görsem hayra yormazdım bu karabasanı! Bu toplum gitti gider. Bu toplum geri iyileşip iflah olmaz. Çok ötü bir sona varacak bu toplum. Başka yol görmüyorum. Böyle bir toplu cinnet olamaz, böyle bir zombiler toplumu olamaz artık!

Eli kanlı kafa kesici psikopat haydutu Esad'ın ordusu cinayetler işlerken kuduz köpek gibi itlaf ediyor, şehit oldu diye ziyaretçiler akın ediyor babasının evine! Bu toplum aklını kaçırmadıysa ben ne Andromedası galaksi kümesiyim be!

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...