Jump to content

İslam Devleti Ürdünlü Pilotun Canlı Canlı Yakıldığı Videoyu Gösterime Soktu


Recommended Posts

İSLAM DEVLETİ MİLİTANLARI ÜRDÜNLÜ PİLOTUN DİRİ DİRİ YAKILDIĞI VİDEOYU YAYIMLADI, ÜRDÜN ORDUSU İNTİKAM ALMAYA YEMİN ETTİ

(Uyarı: Son derece grafik. 18 yaş veya üzeri olmadığınız sürece bu videoya tıklamayın.)

http://pamelageller.com/2015/02/watch-islamic-state-video-of-pilot-being-burnt-alive-jordan-vows-revenge.html/

Videoyu izleyemedim şahsen, izlemesi oldukça zor. Aşırı derecede tüyler ürpertici. Ama bundan haberdarım ve bu yeterli. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu psikopatlar bir an önce hedeflenip imha edilmeli.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam dinine uygun şekilde diri diri yakılmıştır. Muhammed de döneminde çok insan yaktırmıştı.

Ne var ki hadislerde anlatılanlardan anlaşıldığına göre, Peygamber'in kimi en yakın arkadaşları bile, ”ateşte yakarak öldürme" cezasını uygulamışlar ve "fetva"yı Peygamber’den aldıklarını belirtmişlerdir: Ebubekir, Peygamber'in ölümünden sonra başgösteren "dinden dönme"
("ridde") olayları sırasında komutanlarına "talimat" vermiştir:
— "Daha da direnirlerse demirle dağlayın, ateşte yakın!" (Bkz.
Taberî,Tarih, 1/1881-1885; Leoni Caetani, İslam Tarihi, çev. Hüseyin Cahid, İstanbul, 1926, 8/276.)
Ve bu talimat tüyler ürpertici biçimde uygulanmıştı: Hâlid tbnii'l-Velîd (ölm. 642. Mekke'nin fethinden bir süre önce Müslüman olmuştur.) savaş sırasında, "ateş çukurlan" açtırmış, yaktırdığı ateşin içine, birçok kimseyi diri diri attırıp yaktırmıştır. Kadın da vardır bunların içinde. Bir tutsak kadına, Müslüman olması önerildi. Kadın kabul etmedi. Önünde yanan ateşe atılacağı söylendi. Kadın, "- hoşgeldin ölüm! Yazık ki başka kurtuluş yolum yok. O yüzden kendimi atıyorum* ateşe." anlamındaki şiiri okuyarak kendini kaldırıp ateşe attı. Ve tabiî cayır cayır yandı. (Bkz. Habiş, yaprak 28-34; Caetani, aynı kitap, 8/306.)

Ebubekir'in "ateşte diri diri yakma cezası"nı nasıl verebildiği sorulduğunda Peygamber'in bu tür cezaya izin verdiği söylenerek karşılık verilir. İnsanları, inançlarını bırakmıyorlar diye, "ateş çukuru"na attırıp yaktıranlardan birinin de Ali olduğu aktarılır: Buhârinin de yer verdiği bir hadiste, Ali’nin "bir topluluğu ateşe attırıp yaktırdığı", İbnî Abbas anlatır.

Peygamberin damadı olan Ali nereden fetva almış olabilirdi? Fetvanın kaynağı Peygamber’den başkası olabilir miydi? Peygamber, kimi yerleşme bölgelerinin "yakılması"m buyurmuştu.
(Bkz. Ebu Dâvûd, Cihad/91, hadis no: 2616; İbn Mace, Cihad, hadis no: 2843.) Kuşkusuz Peygamberin "yakılması"m buyurduğu yerleşim yerinde "insanlar" da vardı. Zaten İslam hukukunda da böyle durumlarda, "insanları yakma"nın "mekruh" olmadığı açıklanır. (Bkz. Ebu Dâvûd,
Cihad/122, 2673 no’lu hadis, not: 2, c. 3, s. 124-125.)

Yakma-yıkma ve yağma:
/- Evler, mahalleler, köyler, kasabalar yakılır, yıkılır ,yağmalanır Birçok örneği vardır bunun. Peygamber döneminde de, daha sonraki dönemlerde de...
Peygamberin döneminde "gece baskınları" düzenlenirdi Peygamberin buyruğuyla. "—Öldür, öldür!" parolalı (şiar) olarak. Sonra da yağmaya girişilirdi. (Bkz. Ebu Dâvûd, Cihad/102, hadis no: 2638; İbn
Mace,Cihad/30, hadis no: 2840.)

İşte bir başka hadis:
Filistin’de "Übnâ (sonraları ’Yübnâ’)" denen bir yerleşim yeri. Peygamber buraya bir baskın düzenliyor. Baskını yapacaklara da buyruğu şöyle veriyor:
"Sabahleyin Übnâ’ya (ansızın) baskm yap ve orayı yak!" Buyruk yerine getiriliyor. Yani "Übnâ" köyü yakılıyor. İçindekilerle birlikte. (Bkz. Ebu Dâvûd, Cihad/91, hadis no:2616, c. 3., s. 88, ayrıca s. 124'deki 2 no'lu not; ibn Mace, Cihad/31, hadis no: 2843, c.2, s. 948.) İslam hukukunda da düşman evlerinin yakılması caiz görülmüştür. (Bkz. Dâmâd.)
2- Düşmanın bulunduğu yerdeki ağaçlar, ürünler yakılır ya da kesilir
Örnek:
Peygamber Benû Nadîr kabilesinin hurmalıklarını yaktırmıştı, ayrıca kestirmişti. Haşr suresi’nin 5. ayetinde bu olaya kısaca değinilir. Bu ayetin, Diyanet çevirisindeki anlamı şöyledir: "înkârcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri
üzerinde ayakta bırakmanız Allah’ın izniyledir. Allah, yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır."
Bu ayette geçmeyen ’’yakma olayı", hadislerde yer alır. (Bkz. Buhârî, cihad/154, Hars/6, Meğazi/14, Tesir/59/2, Tecrid, hadis no: 1576; Müslim, cihad/29-31, hadis no: 1746; Ebu Dâvûd, Cihad/91, hadis no: 2615, Tirmizî, Siyer/4, hadis no: 1552; îbn Mace, Cihad/31, hadis no:
2845;Dârimî, Siyer/22; Ahmed îbn Hanbel, 2/8,52,80.)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Batı bu pisliklere bu yüzden göz yumuyor sanırım, islam kendini bitirsin diye, böyle vahşetle utançla hangi görüş yayılır?

Çatıdan attıkları eşcinsel ölmeyince taşlamışlar.

Batıda karikatüristler katledince ''oh iyi olmuş'' diyen yurdum müslümanı bunlarada bıyık altından gülüyordur, en ılımlısı içki içeni bile haysiyetsiz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamda insan yakmak ibadettir. Zamanında bazı müslümanlar Sivasta Aziz Nesin'in kaldığı oteli yakmışladı. 36 kişi diri diri yanarak hayatını kaybetmişti.

İşid Gerçek Müslümandır. Tarih tekerürden ibarettir.

tarihinde zeus- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bazı müslümanlar bu tür videolar üzerinden IŞID'ı lanetliyorlar. Meğer peygamber efendileri yakmanın allahın cezalandırma yöntemi olduğun belirtmiş, bu yüzden yakmak dışında bir yöntemle öldürülmelerini salık vermişmiş. Bu soysuzlar IŞID'ı, ellindeki tutsağı öldürdü diye değil, yakarak öldürdü diye kınıyorlar.

İslam eline geçirdiğini insanlıktan çıkartıyor. Aralarında bazen anlaşamadıkları noktalar oluyorsa da, bunlar sadece öldürme yöntemleri gibi detaylar oluyor, yoksa alayı aynı pisliğin farklı renkleri.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalnız bu olay IŞİD'e özgü değil ABD de hafifletilmiş uranyum içerikli bombalarla 10 yıl önce Irak'taki askerleri yakarak öldürüyordu. Ama doğrudan yakmadığı, bombayla öldüğü için çok az kişi ABD'ye "wow wah$ice" diye atıflarda bulunuyordu. Ki aynı şekilde o Ürdün'lü pilotun attığı bombalarda IŞİD militanlarını yakarak öldürtüyordu. Savaşın ahlâkı olmaz bunu önce anlayın, İki tarafta hayvan işte, bu yakma olayının İslam'la doğrudan bir ilgisi yok, savaşın kendisiyle bir ilgisi var. Ama savaşın kendisinin İslam'la bir ilgisi olduğu için İslam'la ilgisi ancak öyle olabilir orası ayrı.

tarihinde Hızlı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalnız bu olay IŞİD'e özgü değil ABD de hafifletilmiş uranyum içerikli bombalarla 10 yıl önce Irak'taki askerleri yakarak öldürüyordu. Ama doğrudan yakmadığı, bombayla öldüğü için çok az kişi ABD'ye "wow wah$ice" diye atıflarda bulunuyordu. Ki aynı şekilde o Ürdün'lü pilotun attığı bombalarda IŞİD militanlarını yakarak öldürtüyordu. Savaşın ahlâkı olmaz bunu önce anlayın, İki tarafta hayvan işte, bu yakma olayının İslam'la doğrudan bir ilgisi yok, savaşın kendisiyle bir ilgisi var. Ama savaşın kendisinin İslam'la bir ilgisi olduğu için İslam'la ilgisi ancak öyle olabilir orası ayrı.

çok guzel yazmışsın ama aramızda büyük bir fark var

ateistlerin hiçbirisi iki yakıcıdan biri olan abd ye tapmıyor

Bazıları , "ama onlar daha çok yaktı" diyorlar ki, bunlar ılımlı yakıcıya tapiyorlar

meseleyi anlayabildin mi ? Senin amerikayi yargilamanin burada hicbir etkisi olmaz

hatta ateistlerin çogu komunist sosyalist çizgide ki abd ye düşman denilebilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

çok guzel yazmışsın ama aramızda büyük bir fark var

ateistlerin hiçbirisi iki yakıcıdan biri olan abd ye tapmıyor

Bazıları , "ama onlar daha çok yaktı" diyorlar ki, bunlar ılımlı yakıcıya tapiyorlar

meseleyi anlayabildin mi ? Senin amerikayi yargilamanin burada hicbir etkisi olmaz

hatta ateistlerin çogu komunist sosyalist çizgide ki abd ye düşman denilebilir.

Mesele ABD değil ki zaten, mesele bu yakma olayının doğrudan İslam'la bağdaştırılması, üstüne bi' de peygamberin ve halifenin bu tarz işlerle yakınlığı olduğu açıklanması vs. Benim karşı çıktığım nokta bu, anormal bir durum yok ortada sadece biri bombayla diğeri daha ilkel yollarla aynı şeyi yapıyor o kadar. Yani savunduğum yok ABD'yi, olayın doğrudan İslam'la bağdaştırılması mantıksız olmuş onu söyledim sadece.

tarihinde Hızlı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalnız bu olay IŞİD'e özgü değil ABD de hafifletilmiş uranyum içerikli bombalarla 10 yıl önce Irak'taki askerleri yakarak öldürüyordu. Ama doğrudan yakmadığı, bombayla öldüğü için çok az kişi ABD'ye "wow wah$ice" diye atıflarda bulunuyordu. Ki aynı şekilde o Ürdün'lü pilotun attığı bombalarda IŞİD militanlarını yakarak öldürtüyordu. Savaşın ahlâkı olmaz bunu önce anlayın, İki tarafta hayvan işte, bu yakma olayının İslam'la doğrudan bir ilgisi yok, savaşın kendisiyle bir ilgisi var. Ama savaşın kendisinin İslam'la bir ilgisi olduğu için İslam'la ilgisi ancak öyle olabilir orası ayrı.

Hocam,

Bu adam esir. Esir ile cephede savasan asker ayni muameleyi gormez, gormemeli. Sana kursun sikan adami lav silahi ile etkisiz hale getirebilirsin, yada tepesine bomba atarsin. Ucagin bombaladigi yerde duran askerler zaten atesin siddeti ve oksijeni tuketmesi sonucu cok kisa surede oteki tarafa gider, bunlar aci cektire cektire olduruyor. Bunlarin yaptigi dupeduz barbarlik, kendilerine karsilik bisey yapamayacak adami yakiyorlar. Adi ustunde esir, savasinda bir hukuku vardir. Savasin ahlaki olmaz diye bisey yok, tabiki vardir.

tarihinde skander tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesele ABD değil ki zaten, mesele bu yakma olayının doğrudan İslam'la bağdaştırılması, üstüne bi' de peygamberin ve halifenin bu tarz işlerle yakınlığı olduğu açıklanması vs. Benim karşı çıktığım nokta bu, anormal bir durum yok ortada sadece biri bombayla diğeri daha ilkel yollarla aynı şeyi yapıyor o kadar. Yani savunduğum yok ABD'yi, olayın doğrudan İslam'la bağdaştırılması mantıksız olmuş onu söyledim sadece.

bizimelestirilerimiz uydurma degildir. Hadislerden alinmadir. Sizin kaynaklardan alinmadir. 60 lik halife omer 9 yasindaki alinin ummu gulsumunun etegini kaldiriyorsa benim ne sucum var. Peygamberiniz Hamzanin cigerini sote yapip yiyen kadinin (utbe) kizini aliyorsa bunlari islama isindiracam diye zengin ediyorsa benim ne sucum var. Osmani oldurup çöpe attilarsa benim ne sucum var emeviler kabeyi talan ettiler kuranlarinizi yaktilarsa benim ne sucum var.

Ben yanlis bir seye inandiginizi inandiginiz yanlis hakkinda da hicbir bilginizin olmadigini soyluyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hocam,

Bu adam esir. Esir ile cephede savasan asker ayni muameleyi gormez, gormemeli. Sana kursun sikan adami lav silahi ile etkisiz hale getirebilirsin, yada tepesine bomba atarsin. Ucagin bombaladigi yerde duran askerler zaten atesin siddeti ve oksijeni tuketmesi sonucu cok kisa surede oteki tarafa gider, bunlar aci cektire cektire olduruyor. Bunlarin yaptigi dupeduz barbarlik, kendilerine karsilik bisey yapamayacak adami yakiyorlar. Adi ustunde esir, savasinda bir hukuku vardir. Savasin ahlaki olmaz diye bisey yok, tabiki vardir.

Sizin aklınızda IŞİD şöyle canlanıyor sanırım; ABD'nin geri çekilmesiyle Sünni cemaatlar halkı gaza getirip militan topluyor, İslam uğruna cihad ediyorlar. Alakası yok, IŞİD'in kurucuları genellikle üst düzey Baas subaylarından oluşuyor ki bu da bu yakma emrini veren kişilerin ABD'nin daha önce yaptıklarını gayet iyi bildiğini gösterir. Guantanomo'da ABD de benzeri şeyleri yapıyor ama basından gizli yapıyor araştırmak isteyen 1-2 belgeselci çıkıyor onlarda artık ne bulursa yani. Savaşın bir ahlâkı olmaz. Çünkü savaş güç uğruna, ego uğruna, yani kısaca insanlığa aykırı inançlar uğruna yapılır ki böyle bir işin ahlâkı olmaz. Yani yapılma amacında insanlık karşıtı bir değer yatıyorken yapılış sürecinde niye insanî bir değer olsun?

bizimelestirilerimiz uydurma degildir. Hadislerden alinmadir. Sizin kaynaklardan alinmadir. 60 lik halife omer 9 yasindaki alinin ummu gulsumunun etegini kaldiriyorsa benim ne sucum var. Peygamberiniz Hamzanin cigerini sote yapip yiyen kadinin (utbe) kizini aliyorsa bunlari islama isindiracam diye zengin ediyorsa benim ne sucum var. Osmani oldurup çöpe attilarsa benim ne sucum var emeviler kabeyi talan ettiler kuranlarinizi yaktilarsa benim ne sucum var.

Ben yanlis bir seye inandiginizi inandiginiz yanlis hakkinda da hicbir bilginizin olmadigini soyluyorum.

Düz mantığa bak, IŞİD'in bu yaptığını İslam'la bağdaştırmadığım için direk Müslüman bellemişsin beni. Ki Mülsüman olsaydım bile yine şu iletilere cevap vermen gerekirdi vermemişsin bir türlü alakasız şeyler yazmışsın. Biraz empati yap, kendini IŞİD liderleri yerine koy, hadislerde Ebu Bekir'in yakarak öldürdüğü söyleniyor diye mi yaktılar sence adamı? Bence bu yakma olayı daha gerçekçi sebeplere dayanıyor, Ebu Bekir'in ne yaptığına değil. 2 Bitlik düşünmeyi bırakın bence, açıkça kısasa kısas mantığıyla davranıyor IŞİD de.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesele ABD değil ki zaten, mesele bu yakma olayının doğrudan İslam'la bağdaştırılması.

adam sa size bunu demiş zaten.

islamın allahı ne diyor? ota boka her şeye seni yakacam diyor. yere ekmek kırıntısı düşürsen ile bu videodaki gibi yanacaksın diyor. ve millet de bu allaha tapıyor.

mesele bu. adam size yazdığı mesajda bunu açıklamış.

yahu insan biraz düşünür, nasıl bir suçun cezası yanmak olabilir? islam'a göre her şeyin tek cezası var, o da aha bu videodaki adamın yaşadıkları. en ufak suçun cezası bile bu. üstelik bu psikopat: "ne olursa olsun hepinizi bir kez cehenneme atıp yakacam" diyor. bak sen, şuna bak. dünya üzerinde yaşayan insanların tümü yanmayı hak ediyormuş.

bunu ışid yapınca gaddar, yamyam oluyor. allah yapınca ona tapılıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki Ürdün'ün yaptığına ne demeli? Pilotu katlettiler diye aynı vahşeti uygulayıp, hapishanedeki iki kişiyi asıp kısas yapmışlar.

Her zaman söylediğimiz gibi; İslam coğrafyası tümden hastalıklıdır. İslam ile irtibat kurmuş tüm ülkelerde aynı potansiyel mevcuttur. Türkiye bundan ayrı değildir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben artık ciddi ciddi dinin, beyindeki empatiyle ilgili bölümlere zarar verdiğine inanmaya başladım. Böyle bir şeyi insan nasıl yapabilir... Bazı arkadaşlar diyor ki savaşın ahlakı olmaz... Savaşın ahlakı olmasa bile hukuku vardır. Hadi hukukunu da geçtik, onlar yoksa insanın psikolojisi diye de bir şey vardır yahu. Kim ne derse desin, savaş sırasında uzaktan bastığın düğmeyle adam öldürmekle, birisini kafese kapatıp canlı canlı yakmak arasında ciddi fark vardır. Elbette her iki eylemde de insan ölüyor, burada savaşta insan öldürmeyi meşru gördüğüm gibi bir anlam çıkarmayın ama bu gördüğümüz bambaşka bir şey... Bu, savunmasız bir insanı canlı canlı yakma meselesi alenen insanlık onuruna, insanı insan yapan her şeye karşı meydan okumaktır...

Bu arada yakarak öldürmek İslam fıkhında kısas filan değildir. Kısas demek, katletme şeklinin aynısıyla uygulanması değildir yani. Yakarak öldürmenin İslam ve hatta ortadoğu geleneğindeki anlamı, dine en uç noktada zarar veren kişilerin diğerlerine ibret olacak şekilde cezalandırılmasıdır. Bundan önce tarihte kimlerin yakıldığına bakarsanız ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.Hristiyanlıkta cadı diye kadınların yakılması böyle bir mantıkladır mesela, ya da Ebubekir ve Halit Bin Velid'in yaktırdıkları, ya da bir başka aklıma gelen örnek; çok kişi bilmez ama Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de Hurifileri canlı canlı yaktırması ve hatta Sivas'taki katliam hep aynı mantığın eseridir... Yani dine ölümcül zarar verenlerin ibret olarak yakılması mantığı...

Peki IŞİD bu pilotu neden yaktı? Dikkat ederseniz videonun başında Ürdün kralından "tagut" diye bahsediliyor. Yani Ürdün kralı ve onun ordusu şeytan olarak görülüyor ki onlar için bu yakma olayının şer'i gerekçesini oluşturuyor olsa gerek. Bence diğer bir meseleyse, IŞİD'İn en çok başına bela olan şeyin hava saldırıları olmasıdır. Bunu yaparak kendileriyle savaşan diğer pilotlara, hasbel kader uçağınız düşer de elimize geçerseniz başınıza bunlar gelecektir demek istiyorlar. Tabi ayrıca dünyayı şoka uğratmaları, gündeme gelmeleri de yan bonuslar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sizin aklınızda IŞİD şöyle canlanıyor sanırım; ABD'nin geri çekilmesiyle Sünni cemaatlar halkı gaza getirip militan topluyor, İslam uğruna cihad ediyorlar. Alakası yok, IŞİD'in kurucuları genellikle üst düzey Baas subaylarından oluşuyor ki bu da bu yakma emrini veren kişilerin ABD'nin daha önce yaptıklarını gayet iyi bildiğini gösterir. Guantanomo'da ABD de benzeri şeyleri yapıyor ama basından gizli yapıyor araştırmak isteyen 1-2 belgeselci çıkıyor onlarda artık ne bulursa yani. Savaşın bir ahlâkı olmaz. Çünkü savaş güç uğruna, ego uğruna, yani kısaca insanlığa aykırı inançlar uğruna yapılır ki böyle bir işin ahlâkı olmaz. Yani yapılma amacında insanlık karşıtı bir değer yatıyorken yapılış sürecinde niye insanî bir değer olsun?

ABD nin yaptgini onaylayan yok, eger onaylayan varsa yukaridaki cevabi ona verebilirsiniz. Ama bana veremezsiniz, cunku benim oyle bir iddiam yok.

Ikincisi savas insan fitratina aykiridir konusunda haklisiniz ama savasin yapilis surecininde yazili olmayan kurallari vardir. Sonucta biz insaniz, pilotu kafese tikip, yakmak dupeduz barbarliktir, bunun insanlarin ustune bomba atip oldurmekle karsilastirmak ise absurdtur. Birinde sana zarar verme ihtimali olmayan birine eziyet ederek olduruyorsun, digerinde zarar verme ihtimali olan birini imha ediyorsun. Arada daglar kadar fark var, savasin hukukuda, bir ahlakida vardir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...