Jump to content

Müslüman H-D,ateist NOLAN'a karşı


Recommended Posts

4.SORU;

Kuran'ı Muhammed'in yazdığı veya yazdırdığı söylenir..Bu yüzlerce sayfalık sözde kutsal kitapta Muhammed ifadesi sadece 4 yerde geçiyor..3'ünde övülmüş/seçilmiş olarak geçiyor..Sadece Ahzab 40'da Muhammed olarak geçiyor..Buna karşılık İbrahim,İsa veya Musa peygamberlerden sürekli bahsediliyor..Allah son peygamber olarak gönderdiği bu kişiden,kitabında neden hiç bahsetmemiştir?

Kitabın yazarı,kitabın muhattabı Muhammed ama kitabın içinde Muhammed yok..Bu tuhaf değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 91
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bu arada H-D,sorularımı beğendin mi :)

bence soruların gayet güzel, ateistlerin genel düşüncelerini ifade eder tarzda. üslubunda gayet iyi senin gibi birini müslüman saflarında görmeyi temenni ediyorum inşallah.. senin hidayetin için dua edecem..

Link to post
Sitelerde Paylaş

4.SORU;

Kuran'ı Muhammed'in yazdığı veya yazdırdığı söylenir..Bu yüzlerce sayfalık sözde kutsal kitapta Muhammed ifadesi sadece 4 yerde geçiyor..3'ünde övülmüş/seçilmiş olarak geçiyor..Sadece Ahzab 40'da Muhammed olarak geçiyor..Buna karşılık İbrahim,İsa veya Musa peygamberlerden sürekli bahsediliyor..Allah son peygamber olarak gönderdiği bu kişiden,kitabında neden hiç bahsetmemiştir?

Kitabın yazarı,kitabın muhattabı Muhammed ama kitabın içinde Muhammed yok..Bu tuhaf değil mi?

Bu soruda ehemmiyet arz eden kısım, acaba (haşa) hz Muhammed mi kuranı yazmış veya yazdırmış, yoksa kuran Allah kelamı mıdır? Sorunun diğer kısmı olan Hz Muhammed isminin kuranda az geçmesi kuranı Hz. Muhammedin yazdığına delil teşkil etmez aksine onun yazmadığına delil teşkil eder, çünkü kendi yazsa çokça isminden ve kendinden bahsederdi..

Cevaba geçelim, kuranın insan kelamı olmadığına, Allah kelamı olduğuna kati deliller:

1-hadisteki söz üslubu ve kurandaki söz üslubu tamamen bir birinden farklıdır. taktir edersiniz ki bir insanın bir mevzuyu ifade ediş şekli, bir konuyu anlatış tarzı vardır; edebiyatta biz buna üslup diyoruz. Hz. Peygamber döneminde yaşayan kişiler hz. Peygamberin konuşma tarzını kendi konuşma tarzlarına yakın görürken, kuranın hitabı karşısında aciz kalmışlardır adeta büyülenmişlerdir. Kendi devrinde yaşayan edipler ve şairler kuranın onlara meydan okumasına rağmen, kuranın karşısına çıkamamışlar (bunun ayrıntısı 1. Soruda NOLAN’a sorduğum 3. Soruda mevcut)… hem kabe duvarında asılı Muallakatı seba namındaki şiirlerden birinin yazarı olan Lebidin şiirini kendi öz kızı artık kuranın sözüne karşı bunun hükmü kalmadı diyerek babasının şiirini kabe duvarından indirmesi.. hem bedevi bir edip ayetini duyduğu zaman secdeye kapanması ve ona soruldu Müslüman mı oldun? Hayır dedi bu ayetin belagatına secde ettim.. (belagat=sözün mana ve ahenk itibariyle kusursuz olması)..

Bunlar gösteriyorki kuranın hitabına insanın gücü yetmez.

Sual: bizde mealini okuyoruz, biz niye senin anlattığın o yüksek söz söyleme üslubunu göremiyoruz.

Cevap: mealin kelime anlamı Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. kuranın başka bir dile çevirisi mümkün olmamaktadır çevirildiğinde, kelime manası çevirilmektedir . Yoksa onun sanatlı anlayış üslubu, şiirselliği, belagatı çevirilememektedir. Dünyaca ünlü insanları mesteden, bir şiiri alın, başka bir dile çevirin bakın manasından ve ahenginden eser kalıyor mu.. bunun için kuranın mealini okurken okuduğumuz şeyin kuranın kendisi değil meali olduğunu unutmamalıyız. Kuran güneşse meali ancak o güneşten bir ışıkcıktır o kadar..

2- gelecekte olacak hadiselerden bahsetmesi ve söylediği şeylerin aynen olması onun Allah kelamı olduğunu gösterir. Nümune olarak birini ele alalım. Romalılar, Sasanilere yenildikten sonra; Rum yenildi (bölgenize) en yakın bir yerde. Onlar bu mağlubiyetden sonra (yeniden) galebe çalacaklar. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş Allah'a aiddir. O gün mü'minler de sevinirler." (Rum/2-4) ayetiyle Rumların yenildiğini fakat birkaç yıl içerisinde Rumların sasanileri mağlup edeceğini ayette bildirmiş ve aynen ayette geçtiği gibi birkaç yıl sonra Romalılar sasanileri mağlup etmiştir..

3-gökyüzüyle, astronomiyle ilgili o dönemde bilinmeyen gerçeklerin ifade edilmesi.. Rahmân suresindeki "Güneş ve Ay'ın hareketleri. tamamen bir hesaba bağlıdır" (Rahman/5), Enbiya suresindeki "Geceyi, gündüzü, Güneşi, Ay'ı yaratan O'dur. Bunların herbiri bir yörüngede yüzmektedirler" (Enbiya/33), Yâsin suresindeki "Güneş kendine mahsus yörüngede akıp gitmektedir" dedikten sonra "Bunların herbiri belli bir yörüngede döner dururlar" (Yasin/38-40) diyerek, Güneş, Ay ve sair gezegenlerin bir nizama göre yaratıldıklarını, bir âhengi temsil ettiklerini ifade etmektedir.. o dönem için bilinmeyen bu gerçekler, haşa yalancı bir insanın bahsedeceği en son konulardır..

4-kuranın Hz. Peygamberi yer yer ikaz edip uyarması onun insan yazması değil Allah kelamı olduğunu gösterir, çünki kişi kendi yazdığı eserde kendini uyarmaz.. Bir keresinde, Allah'ın dilemesine havale etmeden, "yarın bu işi yaparım" dediği için "Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse(de). Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni bundan daha doğru bir bilgiye ulaştırır de" (Kehf/23-24) ayrıca

Bir kör kendisine geldiği bir zamanda aynı vakitte mekkenin önde gelen müşriklerininde onun yanına gelmesi ve Hz. Peygamberinde kuranın emirlerini o müşriklere anlatıp tebliğ görevimi yerine getireyim belki birdaha bu fırsat elime geçmez düşüncesiyle müşriklere yönelip kör kişiyi ihmal etmesi üzerine; Abese süresinin ilkdört ayeti nazil oluyor.”( 1-4) (Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.” Bu ayetlerle hz peygambe uyarılıyor.

Ben bunları kafi görüyorum şu anda.. tabiî ki benim anlattıklarım denizde damladır, konunun hadde hesaba gelmez delilleri vardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

yukarıdaki yazıyla ilgili iki düzeltme.

1. maddede geçen (bunun ayrıntısı 1. Sayfada NOLAN’a sorduğum 3. Soruda mevcut)olacak ve gene 1. maddede bedevi bir edip "fesde' bima tü'mer' ayetini duyduğu zaman secdeye kapanması olacak ( ayetin arapçası resim formatında olduğu için yazıda gözükmemiş. hicr süresi 94. ayet)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada foruma bir katkı yapıyoruz aslında..Forumu okuyan insanların ilgisini çekebilecek bir yazışma yapıyoruz..Bu bakımdan sorularıma/üslubuma dikkat ediyorum ve cevaplara karşılık bir şey söylememeyi yeğliyorum..Karşılıklı polemik şeklinde bir yazışma kimsenin ilgisini çekmez,zaten bizde böyle bir şeyi istemeyiz..Ne soracaksak,ne cevap vereceksek burada yazacağız ve sonra konu yönetimce kilitlenecek..Forum yaşadığı müddetçe de,bu soru/cevap şeklinde geçen yazışma burada kayıtlı kalacak..

Burada sanık sandalyesinde oturan sensin H-D..Aslında İslam dini ama onu temsilen sensin..Ben seni sorguluyorum/yargılıyorum ve jüri de(okuyucular)buna şahit oluyor..Bu ateist/müslüman münazarasının nasıl sonuçlandığına,artık jüri(okuyuclar)karar versin..

Sorularıma beğendiğine sevindim..

Cevaplarını okurken de,pis pis sırıttığımı belirtiyim :rolleyes:

Link to post
Sitelerde Paylaş

5.SORU;

Kuran'a göre Muhammed yüzünü ekşitmiş(Abese 1-2),Muhammed'den önceki peygamberler sabırlıymış(Enam 34),Muhammed kitapsız/imansız biriymiş(Şura 52),Muhammed sapkınmış(Duha 7),Muhammed okuma/yazma bilmezmiş(Ankebut 48)..

Tabi bu ayetlerde Muhammed diye değil de,o veya sen gibi zamirlerle bunlar belirtiliyor..

Yüzünü ekşiten,sabırsız,imansız,sapkın ve okuma/yazma bilmeyen birini;Allah'ın son peygamber olarak seçmesi komik değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

5.SORU;

Kuran'a göre Muhammed yüzünü ekşitmiş(Abese 1-2),Muhammed'den önceki peygamberler sabırlıymış(Enam 34),Muhammed kitapsız/imansız biriymiş(Şura 52),Muhammed sapkınmış(Duha 7),Muhammed okuma/yazma bilmezmiş(Ankebut 48)..

Tabi bu ayetlerde Muhammed diye değil de,o veya sen gibi zamirlerle bunlar belirtiliyor..

Yüzünü ekşiten,sabırsız,imansız,sapkın ve okuma/yazma bilmeyen birini;Allah'ın son peygamber olarak seçmesi komik değil mi?

(Haşa ) sabırsız(enam 34), imansız(şura 52), sapkın(duha 7) diye ifade ettiğin ayetler aşağıda duruyor.. ayetler çok açık yorum yapmaya dahi gerek yok.. acaba senden başka biri bu ayetlerden öyle bir yorum çıkarabilir mi?:) sadece (duha 7) ile ilgili küçük bir yorum yapacam..

(Enam 34) Senden önce de peygamberler yalanlandı da yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara ulaştı. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek yoktur. Peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi.

(Şura 52) İşte ey Muhammed! Sana da kendi buyruğumuz altında, hayat veren bir mesaj vahyettik. Bu mesaj sana gelmezden önce, kitap nedir, iman nedir bilmezdin, ama şimdi bu mesajı bir nur, bir ışık yaptık ki, onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ulaştıralım. Şüphesiz sen de, insanları O'nunla doğru yola ulaştıracaksın.

(duha 7) Seni şaşırmış bulup, doğru yola eriştirmedi mi?

Tabiî ki insan Allahı tanımazdan önce ve eğer kendisine herhangi bir tebliğ de ulaşmamışsa, şaşkın durumdadır.. niye peki şaşkın durumdadır? Çünki insanın hayattaki temel soruları cevapsız durumdadır da ondan.. ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, vazifem nedir.. bu sorular insanın ruhunda cevapsız durumdayken insan nasıl şaşkın durumda olmasın. Ancak yüce Allah insanın bu temel sorularını cevaplayıp insanı bu şaşkınlıktan kurtarabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

6.SORU;

Kuran'daki ifadeye göre(6-92),Allah Mekke ve çevresindekilere hitap etmektedir..Dolayısıyla Allah,kendisinin lokal(yerel) bir Tanrı olduğunu söylemektedir..Allah açıkça ''ben yerel bir Tanrı'yım'' derken,müslümanların Allah'ı ve dinini evrensel diye lanse etmeleri saçma değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

6.SORU;

Kuran'daki ifadeye göre(6-92),Allah Mekke ve çevresindekilere hitap etmektedir..Dolayısıyla Allah,kendisinin lokal(yerel) bir Tanrı olduğunu söylemektedir..Allah açıkça ''ben yerel bir Tanrı'yım'' derken,müslümanların Allah'ı ve dinini evrensel diye lanse etmeleri saçma değil mi?

cevap bilmiyorum.. şimdi dostum böyle ayetleri tek tek ve açıkçası saçmasapan yorumlama yaparak bir yere varamayız.. aslında benim senden beklentim ateistlerin genel sözcülüğünü yapman,, yani bir insan niye dinden çıkar o soruları sorman, yani dinde şöyle bir şey var aklım almıyor,, yada dinde şöyle bir hakikat var akılla bağdaşmıyor gibi.. yoksa burda sen ayetlere tek tek yanlış manalar vereceksin ben de onları düzeltecem bu şekilde bir yere varamayız.. yani sorduğun sorunun cevabı bilinmiyor olmalı, sorduğun soru soru gibi soru olmalı.. mesela mürted sorun güzeldi, bilinmeyen ve yanlış anlaşılan konu, (haşa)hz peygamberin kuranı yazmış olduğu ile ilgili sorunda güzeldi çünki bunlar merak edilen ve kalpte şüphe uyandıran sorular.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Beğenmediğin sorularımı es geçebilirsin..Burada vergi memuru gibi bir denetleme yapmıyoruz sonuçta.. :)

Dinden çıkma nedenlerimiz farklıdır..Bu konuda yazışmaya gerek yok..Dindeki akılla bağdaşmayan sorular da klişe..Kuran'da neden hamilelik 6 aydır veya meninin çıktığı yeri Allah'ın bilememesi filan..

Ben İslam dinindeki paradokslar üzerinde yoğunlaşıyorum..Geriye kalan sorularımın tümü de bu paradokslar üzerine..Bilgin olsun..

7.SORU;

Aişe,Muhammed'in miraç hikayesine inanmaz..Muhammed'in en yakınındaki bu ismin miraca inanmaması ama tüm İslam aleminin miracın gerçek olduğuna inanması tuhaf değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

7.SORU;

Aişe,Muhammed'in miraç hikayesine inanmaz..Muhammed'in en yakınındaki bu ismin miraca inanmaması ama tüm İslam aleminin miracın gerçek olduğuna inanması tuhaf değil mi?

öyle bir cümle kurdun ki sanki herkesçe biliniyor nerden alıntı yaptığını bile söylemeye gerek duymuyorsun.. hz aişenin miraca inanmamasına ihtimal yok.. çünkü mirac kuran da geçiyor.. inanmasa kafir olur,, çünkü kuranın bir ayetini reddeden dinden çıkar..

Link to post
Sitelerde Paylaş

öyle bir cümle kurdun ki sanki herkesçe biliniyor nerden alıntı yaptığını bile söylemeye gerek duymuyorsun.. hz aişenin miraca inanmamasına ihtimal yok.. çünkü mirac kuran da geçiyor.. inanmasa kafir olur,, çünkü kuranın bir ayetini reddeden dinden çıkar..

Fahrettin er-Razi'den nakledilen bir hadis var ki,bu hadiste Aişe'nin inançsızlığını kanıtlar..Aişe miraç ile ilgili olarak şunu söyler;"Aslında Muhammed bedeniyle/fiziki olarak göklere çıkmamıştır; o ancak rüya yoluyla bunları anlatıyor."

http://www.ateistforum.org/index.php/topic/57632-aythe/?hl=a%DD%DEe

Link to post
Sitelerde Paylaş

8.SORU;

Allah insanı kendi suretinden/ruhundan/özünden yaratmıştır denir ve insanın eşrefi mahlukat olduğu vurgulanır..Peki;sümüğü akan,ossuran,sıçan,kokan,hastalanan bu insana bakıp ''ne güzel yaratmış bizi yaradan'' diyen sizler normal misiniz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

8.SORU;

Allah insanı kendi suretinden/ruhundan/özünden yaratmıştır denir ve insanın eşrefi mahlukat olduğu vurgulanır..Peki;sümüğü akan,ossuran,sıçan,kokan,hastalanan bu insana bakıp ''ne güzel yaratmış bizi yaradan'' diyen sizler normal misiniz?

Sen bir şeyi açıklarken ayeti, hadisi veya rivayeti söylemiyorsun.. direk kendi çıkardığın manayı söylüyorsun, bu şekilde olmaz yani o manayı nerden çıkardığını önce söylemen lazım.

Sahih bir hadiste geçiyor. “Allah insanı rahman suretinde yarattı” hadisin açıklamasına geçmeden önce birkaç noktayı ifade edeyim.. tefsir ilminden, hadis ilminden anlamayan kısım yani bu ayet nerde inmiş, neye binanen söylenmiş, müteşabih midir. Veya şu hadis, neye binanen söylenmiş, kime söylenmiş vs. gibi inceliklere dikkat etmeden. Hemen şöyle bir hadis var ben şöyle anlıyorum. Olmaz ki bu şekilde. Hadis ilminde bir hadisi talebelere 1 ay boyunca ders veriyorlar.. bir hakikat alimin, işin ehlinin elinden cahilin, o işten anlamayan kişinin eline düştüğü zaman, senin yukardaki çıkardığın manalar ortaya çıkıyor.. malumdur kimya ilminde vardır ki HERGELE NECMİ ARSIZ KARISINI KESİP RENDELEDİ. Burda soygazlar şifrelenmiş durumdadır. Şimdi kimyacılar kendi aralarında konuşurken bu cümleyi kullandıklarında ne demek istediklerini bilirler, ama bu ilimden anlamayan kimyaya uzak biri; olurmu böyle bir şey kimyada HERGELE NECMİ ARSIZ KARISINI KESİP RENDELEDİ diye bir şey var dediğinde bu onun o ilme olan cehaletini gösterir.. senin de misalin buna benziyor nerde müteşabih (teşbihli, farklı bir manası olan) ayet hadis varsa hemen olmaz böyle bir şey diyorsunJJ

Hadis “Allah insanı rahman suretinde yarattı”.. nedir?.. bir hususu daha belirteyim müteşabih hadislerde mana zenginliği vardır.. benim söyliyeceğim, birkaç yönüdür onun haricinde elbette benim aklımın erişmediği çok manası var…

İnsan Allahın bütün sıfatlarını kendinde gösterir durumda yaratılmıştır. yani aç kalarak ve Allah ona rızık yollayarak Rezzak, vehhap, latif, rahman, rahim isimleri hastalandığında ona doğa vasıtasıyla, hekim vasıtasıyla ona ilaç göndererek, şafi, ismi. Zorda kalana yardım ederek, kadir, muktedir isimleri vs vs. yani insan bunlar gibi Allahın bütün isimlerini kendinde gösteriyor,, misal olarak diyelim güneşin karşısına bir ayna tutarsak güneşin parlaklığını, ışığını, suretini o aynada görebiliriz, o ayna güneş hükmüne geçmiş olur, güneşin özelliklerini yansıtır bir duruma gelmiş olur.. bu yönüyle ayna için

Ayna Güneş suretindedir veya ayna güneş gibidir diyebiliriz. Yani cümleyi onun özelliklerini kendinde gösteren manasında kullanmış oluruz.. bu şekliyle düşünürsek İnsanın Allahın isimlerini kendinde göstermesi manasıyla “İnsan Rahman suretindedir “ diyebiliriz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

9.SORU;

Muhammed,Ali,Aişe,Osman veya Hüseyin..Bu isimlerin hepsi öldürülmüşlerdir..İslam'ın kurucuları olan bu insanların hemen hepsinin öldürülmüş olması garip değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

güzel ve kaliteli sohbetin için teşekkür ediyorum,, senin de izninle hodri meydanı bitirmek istiyorum. benden bu kadar:):) senin de onayın olursa yöneticiler hodri meydanı bitirsinler..

Link to post
Sitelerde Paylaş

9.SORU;

Muhammed,Ali,Aişe,Osman veya Hüseyin..Bu isimlerin hepsi öldürülmüşlerdir..İslam'ın kurucuları olan bu insanların hemen hepsinin öldürülmüş olması garip değil mi?

garip derken hangi yönüyle garip görüyorsun.. yani garip derken ne anlamamız lazım?

Link to post
Sitelerde Paylaş

güzel ve kaliteli sohbetin için teşekkür ediyorum,, senin de izninle hodri meydanı bitirmek istiyorum. benden bu kadar:) :) senin de onayın olursa yöneticiler hodri meydanı bitirsinler..

Ben teşekkür ederim..

Geri kalan sorularımı da(hazırlamıştım çünkü) konuya yazdıktan sonra,yönetime konuyu kilitlettiririm ben..

garip derken hangi yönüyle garip görüyorsun.. yani garip derken ne anlamamız lazım?

İslam'ın kurucularının hepsinin öldürülmesinin,sana garip gelmemesi de garip :)

tarihinde NOLAN tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

10.SORU;

Kuran'ı toplamakla görevli Zeyd b.Sabit'in yahudi asıllı olması(Muhammed'in ve müslümanların yahudi düşmanlığını hatırlayalım) ve Kuran'ı toplattığı söylenen Osman'ın müslümanlarca linç edilerek öldürülmesi(çok önemlidir bu) garip/tuhaf/saçma değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...