Jump to content

İslam'da Efendi. Köle ve cariyesine, Köledir. İşte köle almanın ağır Şartları


Recommended Posts

hükümdarlar mı yaşamış ?... :D:D

muhammet başlattı - peşinden gidenlerin tamamı da yaptı o ne yaptıysa...nede olsa allah emrediyordu....cariyeleri becermemek olmazdı ? !!

''Ebu Said el Hudrî'nin anlatmasıyla "tutsaklar arasında Arab'ın en nefis kadınları" bulunuyordu. (Bkz. Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/125, hadis no: 1438.) Ve o baskını gerçekleştirmiş olan müslümanların ağızlarının suyu akıyordu güzel kadınlan görürken. Hemen yatmak istiyorlardı. Yatmak istedikleri kadınlar, birer "cariye" durumuna gelmiş değiller miydi?

Öyleyse müslümanlara "helâldiler''. Gerçi Muhammed'in: "Tann'ya ve âhiret gününe inanan bir kimse için, kendi suyuyla (menisiyle) başkasının tarlasını (başkasının cinsel ilişki kurduğu kadım) sulaması helâl olmaz." dediği de aktarılıyor. Ve bu arada: "Tann'ya ve âhiret gününe inanan bir kimseye, başkasının menisinden temizlenmedikçe (istibrâ, fıkıhçılara göre bir ay içinde olur) hiçbir tutsak kadınla cinsel ilişki kurmak helâl olmaz." diye de eklendiği belirtiliyor. (Bkz. Ebu Dâvûd, Kitabu'n-Nikâh/45, hadis no: 2158.) Ama çelişki yalnızca bu konuda değil ki...

Ebu Said el Hudrî anlatıyor:

- "Peygamberle birlikte Benû Mustalık Gazası'na çıktık. Ve Arap tutsaklarından tutsaklar elde ettik. O sırada kadınlar iştahımızı çekti. Bekârlık çok güç gelmişti bize o günlerde. Ve azil yapmak istedik. İstiyorduk azil yapmayı Ancak, Peygamber aramızdayken ona sorma*dan nasıl azil yapacağız?' dedik ve gidip peygambere sorduk.

Peygamber de azil yapmamakta sizin için bir sakınca yoktur. (Yapabilirsiniz de. Yapmaya bilirsiniz de.)

Ama bilin ki, kıyamet gününe değin mey*dana gelecek bir yavru, ne olursa olsun meydana gelir." (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Itk/13; Tecrîd, hadis no: 1596; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'n-Nikâh/127, hadis no: 1438; Ebu Davud, Sünen, Kitabu'n-Nikâh/49, hadis no: 2170.)

Kimileri, "azl"in ne demek olduğunu bilmedikleri için bu hadisin anlamını tam olarak anlamamışlardır.

"Azl" (azil), cinsel ilişki sırasında, erkeğin, meniyi, kadının cin*sel organına boşaltmadan çekmesidir. Yani, meniyi kadınlık organının dışına boşaltmak.

Hadiste anlatılanın özeti şu:

Müslümanlar, ellerindeki "tutsak kadınlar"la cinsel ilişkide bulunmak istiyorlardı. Ama bir sorunlan vardı: Ya çocuklan olursa? ilişki kuracaklan bu kadınlardan çocuk olsun istemiyorlardı. Tecrid "mü-ercim"i Kamil Miras, bu istememeyi, şöyle açıklıyor:

"Bu suretle (yani meniyi dışa boşaltmak biçiminde) esir kadınlara yaklaşmak istemeleri (şu yüzdendir): Yüklü (gebe) veya evlat anası kadınlar satılamazdı. Halbuki gazilerin paraya ihtiyaçlan bulunduğundan satmak istiyorlardı." (Bkz. Diyanet yayınlanndan Tecrîd, 1596 numaralı hadis, not: 1.)

Kısacası: Tutsak kadınlann ırzına geçebilirlerdi "gaziler". Ama bu işi yaptıktan sonra da "çocuk sorunu"yla karşılaşmak istemiyorlardı. Çünkü gerektiğinde bu tutsak kadınlan satabilirlerdi. Buna bir engel çıkmamalıydı. "Azl"i bunun için istemiş ve "Peygamber"e danışmışlardı.

Peygamber de temelde bu kadınların ırzlanna geçilmesinde bir sakınca görmüyordu, buna izin veriyordu. "Azl"e gelince. Bunda da bir sakınca bulunmadığını dolaylı olarak belirtiyordu. ''

Turan Dursun, Din Bu I. S.31 ve sonrası..

Bu hadise bana Iraktaki Black Water ve US Navy askerlerinin 'icraatlarını' da çağrıştırmadı değil.

...Binlerce tecavüz mağdulu Iraklı kızın; kimi ailelerinden afaroz edildiğinden, kimi umutsuzluktan, suriye, lübnan ve diğer komşu ülkelerde hayatlarını kazanmak için bedenlerini satmaya başladıklarını da anımsattı..

Amerikalı askerlerin 'Azl' ruhsatı alıp almadıklarını; Azl ruhsatı isteselerdi The President verir miydi, bunu da bilmiyorum.

http://www.turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=27566

Öncelikle Çok teşekkür ederim Buhariden Bu hadisleri getirdiğin çok teşekkür ederim

bildiğiniz gibi : Buhari, tırmızi vb eserlerinde yazılan hadisler, tabiin ve etba-ı tabiin denilen zatların ıslak imzası ve şahitliği ile yazılmış eserlerdir..

Şimdi Mezhebimizin İmam-ı Ebu Hanefi diyorlar ki:

Allah ve Resulüden Geleni olduğu gibi kabul ederim.

Ashabımdan sahabeden geleni düşünür seçer kabul ederim

hele tabiin'den geleni bende tabiindenim, onlar gibi içtihad ederim, düşünür düşünür tartar işime gelirse kabule derim buyurmuşlardır

Lütfen hanefi mezhebinde olanlara böyle abidik gubudik uydurma hadisler getirmeyin,

kabul etmiyoruz mezhebimizin imamına uyuyoruz

Buhari' de tamamı tabiinden ve etba-ı tabiinden rivayet edilen hadislerin işimize geleni kabul ediyoruz

mezhebimizin imamı bize böyle söylüyor, biz kabul etmiyoruz. hepinizi geçmiş olsun diyorum iyi akşamlar diliyorum

:D HAAAA! unutmadan şunuda söylim :

Buhari de bir tane Ebu Hanefiden rivayet edilen hadis yoktur.

Ama Ebu hanefi hapse girdi diye göbek atan Tabiin ve etab-ı tabiinden olan zatların bir sürü hadis rivayetleri vardır

Artık anladığınız umar saygılarımı sunarım

Türkiyenin 99% Hanefi mezhebinde olduğu halde siz hangi cahilcesaretiyle Buharide uydurma hadisler getirip işte böyle diyorsunuz

mezhebimizin İmamı Ebu hanefi tabiinden rivayet edilen hadisleri kabul etmiyor işime geleni kabul ederim diyor

etba-ı tabiini ise hiç adını bile ağzına almıyor hiç umursamıyor

siz nasıl olurda tabiin ve etba-ı tabiin devrinde yazılan ve onların imzasıyla basılan buhari müslim eselerindeki uyduruk kıydırık hadislere islama dil zatıyorsunuz halbuki İslam kureyş müşriklerinin kafirlerinin (tabiin ve etba--ı tabiinden olanların) uydurduklarından beridir

saygılarımı tekrar sunarım beri gelin :D

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 125
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Öncelikle Çok teşekkür ederim Buhariden Bu hadisleri getirdiğin çok teşekkür ederim

bildiğiniz gibi : Buhari, tırmızi vb eserlerinde yazılan hadisler, tabiin ve etba-ı tabiin denilen zatların ıslak imzası ve şahitliği ile yazılmış eserlerdir..

Şimdi Mezhebimizin İmam-ı Ebu Hanefi diyorlar ki:

Allah ve Resulüden Geleni olduğu gibi kabul ederim.

Ashabımdan sahabeden geleni düşünür seçer kabul ederim

hele tabiin'den geleni bende tabiindenim, onlar gibi içtihad ederim, düşünür düşünür tartar işime gelirse kabule derim buyurmuşlardır

Lütfen hanefi mezhebinde olanlara böyle abidik gubudik uydurma hadisler getirmeyin,

kabul etmiyoruz mezhebimizin imamına uyuyoruz

Buhari' de tamamı tabiinden ve etba-ı tabiinden rivayet edilen hadislerin işimize geleni kabul ediyoruz

mezhebimizin imamı bize böyle söylüyor, biz kabul etmiyoruz. hepinizi geçmiş olsun diyorum iyi akşamlar diliyorum

:D HAAAA! unutmadan şunuda söylim :

Buhari de bir tane Ebu Hanefiden rivayet edilen hadis yoktur.

Ama Ebu hanefi hapse girdi diye göbek atan Tabiin ve etab-ı tabiinden olan zatların bir sürü hadis rivayetleri vardır

Artık anladığınız umar saygılarımı sunarım

Türkiyenin 99% Hanefi mezhebinde olduğu halde siz hangi cahilcesaretiyle Buharide uydurma hadisler getirip işte böyle diyorsunuz

mezhebimizin İmamı Ebu hanefi tabiinden rivayet edilen hadisleri kabul etmiyor işime geleni kabul ederim diyor

etba-ı tabiini ise hiç adını bile ağzına almıyor hiç umursamıyor

siz nasıl olurda tabiin ve etba-ı tabiin devrinde yazılan ve onların imzasıyla basılan buhari müslim eselerindeki uyduruk kıydırık hadislere islama dil zatıyorsunuz halbuki İslam kureyş müşriklerinin kafirlerinin (tabiin ve etba--ı tabiinden olanların) uydurduklarından beridir

saygılarımı tekrar sunarım beri gelin :D

sen namaz kılıyor musun ? oruç tutuyor musun ? dini ibadetlerini yerine getiriyor musun bir sünni müslüman olarak ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

sen namaz kılıyor musun ? oruç tutuyor musun ? dini ibadetlerini yerine getiriyor musun bir sünni müslüman olarak ?

Evet kıldığımız zaman tutuğumuz zaman Ebu hanefiye uyuyoruz

bir mezhepte el bağlanır bir mezhepte el bağlanmaz bunlar ayrı peygamberimiz bazen elini bağlamış bazen bağlamamış

biz ebu hanefiye uyuyoruz O bağlıyor

mezhebimizin İmamı Ebu hanefi tabiinden rivayet edilen hadislere bende tabiindenim işime geleni kabul ediyorum diyor

işine gelmeyeni ise bu peygamber sözü değildir diyor saygılarımı sunarım..

ama sen buharide tabiin ve onlardan sonra gelen etba-ı tabiinden rivayetleri olduğu gibi düşünmeden kabul ediyorsun

biz bu peygamber sözü değildir kabul etmiyoruz çünkü mezhebimizin imamı böyle yapmış diyoruz

sen ise hala buharideki hadisleri hepsini kabul ediceksin diye diretiyorsun ama mezhebim izin vermiyorum napıyım kusura bakma hahahahahha kamon :D

Mezhebimizin İmamı Ebu Henefi bak ne diyor:

Allah ve resulünden geleni olduğu gibi kabul ederim

sahabeden yani ashabından geleni düşünür seçer kabul ederim

hele tabiinden geleni hadiiiiiii buyurmuşlardır..

düşünür düşünür düşünür tartar işime gelirse kabul ederim demişlerdir

bende tabiindenim bende onlar gibi ictihad ederim buyurmuşlardır...

bak bir hadisi şerif

peygamberimiz buyuruyorlar ki

Benden size bir hadis söylediği vakitte kalbleriniz aydınlanır. tabiatınızdaki katılık yumuşar Kesafetiniz letafate doğru döner onu kendinize yakın görürseniz. Ben o hadise sizden daha yakınım. kalblerinizde beğenilmiycek bir tesir hasıl eder. Akl-ı selime göre makul bulmaz. tabınız ondan nefret eder, onu siz kendinizden uzak görürseniz; O hadisi ben sizden daha uzağım

geçmiş olsun

bir daha bize yukarıdaki hadisi şerife yani peygamber sözüne uymayan hadisleri peygamber sözü diye getirme kabul etmiyoruz :)(çünkü buharideki rivayetlerin hepsi tabiin ve etba-ı tabiinden rivayetlerdir)

hah hay kamon

Büyüksün İmam-ı Ebu Hanefi

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Mezhep uydurmakta bir sınır bulunmuyor. Elli tane mezhep uydurulmuş olsa ellibirinciyi uyduramazsın diye bir kural yok. Bu konuda yapılabilecek tek şey "hak mezhepler dörttür" diye bir hadis uydurmaktır. Müslümlerin işi gücü zaten uydurma... Uydurur uydurur yumurtlarlar.

Zaten mezhepler de biz bir mezhep kuruyoruz diye uydurulmamıştır. İmamların görüşleri ayrılınca mecburen ortaya çıkmışlardır. İslam uydurulurken hiç bir mezhep öngörülmemiştir. Bunu herkes bilir ve müslüm de olsa kabul etmek zorundadır. Aklını kaçırmamış hiç bir müslüm, muhammed dört mezhebe ayrılın dedi diye saçmalamaz. Aklını kaçıranlara bir şey demiyorum, çoğu da kaçık, o başka.

Durum bu merkezde olunca, her aklına esen her duyduğu uydurmayı işime gelirse kabul ederim, gelmezse etmem derse durum ne olur?

Tımarhane olur. Zaten de öyle. Bu din bir tımarhaneye dönmüş durumda. Keçileri kaçıran kaçırana, balataları sıyıran sıyırana. Zavallı müslümler. Öyle çıkmazdalar ki, her gün bu dine inanabilmek için ne bahane uyduracaklarını şaşırıyorlar.

Hayır da imam işine geldiği gibi kendisi hadis uydurduysa ne olacak? Bunu bile düşünebilmekten aciz zavallı müslümler. Çok acınası haldeler. Beter olsunlar o ayrı tabii...

Diyecekler ki koskoca imam azam! Hiç uydurur mu! Öyle bir uydurur ki. Diyelim gerçekten allah diye bir put olduğunu ve bir cehennemi olduğunu zannediyor, korkuyor. Bu onu engellemez. Rüyasında muhammed olduğunu düşündüğü birisini görür, bilinçaltı o rüyasındaki uyduruk muhammede bu benim hadisimdir dedirtir.

Şimdi de diyecekler ki rüyada muhammed uyduruktan görülmez! Muhammedi gören gerçekten görmüştür diyecekler! :D Bu da sizin uydurmanız desen kabul etmezler.

Dedik ya bütün işleri güçleri uydurmaya dayalı. Din bu... Uydur uydur inan... Kendin uydur kendin inan...

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

buhari müslim eselerindeki uyduruk kıydırık hadisler

:lol:E zaten dininizin hali pür melali zaten bu! Kuran'ı yazıp islam dinini kuran ve muhammedi kullanan yağmacılar Mekke iktidarını yıktılar ama Ebu Süfyan müslüman olmuş gibi görünüp bütün müşrik hac adetlerini olduğu gibi bıraktırdı. Truva atı gibi islama girdi ve sonra da bu yağmacıların analarından emdiği sütü burunlarından getirdi. Ebu Süfyan'ın soyu bu yağmacıları izi tozu kalmayıncaya kadar öldürdüler. İktidarı geri aldılar.

Yağma bitince birbirlerini öldüren bir alay yağmacı... Olay tamamen bu. Hepsi birbirine düşman. Hepsi birbirini öldürdü. Hepsi birbirinin ya katili, ya maktülü... Bu yüzden islam tarihini okuyup da şok geçirmeyen müslüm yoktur. Hepsi allahın hikmetinden sual olmaz deyip geçerler! :D

Ülen ne allahın hikmeti, soygundan sonra parayı paylaşamayan mafya üyelerinin birbirlerini öldürmesi neyse, aynısı işte! :lol:

İslamı savunmak tükenince kalır mezhebi savunmak... Bu hep böyle olmuştur. Din tükenir, mezhep başlar... Her dinci yobazı, hemen yobaz bir mezhepçi olmaya her an hazırdır. Bunun örneklerini her gün görüyoruz. Din kardaşlarımız fasaryası tükenir tükenmez vay müşrik mezhepler vay zındık mezhepler vay bizim hak mezhebimiz fasaryaları hemen başlar!

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet kıldığımız zaman tutuğumuz zaman Ebu hanefiye uyuyoruz

bir mezhepte el bağlanır bir mezhepte el bağlanmaz bunlar ayrı peygamberimiz bazen elini bağlamış bazen bağlamamış

biz ebu hanefiye uyuyoruz O bağlıyor

mezhebimizin İmamı Ebu hanefi tabiinden rivayet edilen hadislere bende tabiindenim işime geleni kabul ediyorum diyor

işine gelmeyeni ise bu peygamber sözü değildir diyor saygılarımı sunarım..

ama sen buharide tabiin ve onlardan sonra gelen etba-ı tabiinden rivayetleri olduğu gibi düşünmeden kabul ediyorsun

biz bu peygamber sözü değildir kabul etmiyoruz çünkü mezhebimizin imamı böyle yapmış diyoruz

sen ise hala buharideki hadisleri hepsini kabul ediceksin diye diretiyorsun ama mezhebim izin vermiyorum napıyım kusura bakma hahahahahha kamon :D

Mezhebimizin İmamı Ebu Henefi bak ne diyor:

Allah ve resulünden geleni olduğu gibi kabul ederim

sahabeden yani ashabından geleni düşünür seçer kabul ederim

hele tabiinden geleni hadiiiiiii buyurmuşlardır..

düşünür düşünür düşünür tartar işime gelirse kabul ederim demişlerdir

bende tabiindenim bende onlar gibi ictihad ederim buyurmuşlardır...

bak bir hadisi şerif

peygamberimiz buyuruyorlar ki

Benden size bir hadis söylediği vakitte kalbleriniz aydınlanır. tabiatınızdaki katılık yumuşar Kesafetiniz letafate doğru döner onu kendinize yakın görürseniz. Ben o hadise sizden daha yakınım. kalblerinizde beğenilmiycek bir tesir hasıl eder. Akl-ı selime göre makul bulmaz. tabınız ondan nefret eder, onu siz kendinizden uzak görürseniz; O hadisi ben sizden daha uzağım

geçmiş olsun

bir daha bize yukarıdaki hadisi şerife yani peygamber sözüne uymayan hadisleri peygamber sözü diye getirme kabul etmiyoruz :)(çünkü buharideki rivayetlerin hepsi tabiin ve etba-ı tabiinden rivayetlerdir)

hah hay kamon

Büyüksün İmam-ı Ebu Hanefi

iyi bundan sonra namaz kılmana da gerek yok - oruç tutmana da gerek yok...çünkü bi önceki mesajında - namaz ve oruç tafsilatlatını anlatan hadis ravilerini GÜVENİLMEZ ilan ettin.

bunlar güvenilmez ise - hiç bi sözüne de güvenilmez. geçmiş olsun evlat.

Link to post
Sitelerde Paylaş

iyi bundan sonra namaz kılmana da gerek yok - oruç tutmana da gerek yok...çünkü bi önceki mesajında - namaz ve oruç tafsilatlatını anlatan hadis ravilerini GÜVENİLMEZ ilan ettin.

bunlar güvenilmez ise - hiç bi sözüne de güvenilmez. geçmiş olsun evlat.

mezhebimizin imamı işime gelirse kabul ederim buyurmuşlardır..

akla vicdana rahatlık veren sözlerin peygamberimizin sözleridir

akla vicdana zıt kalblerde beğenilmeyecek hal tesir eden bedenimiz kaskatı yapan hadisler ise peygamberimizin sözleri değildir

sonra daha öncede konuşmuştuk ya başka bir başlık altında

namaz için hadislere bakmana gerek yok!

günde beş defa gözün önündedir.

peygamberimiz namazı nasıl kılıcaz diye soru soranlara

bana bakın ben nasıl kılıyorsan sizde öyle kılın demiş

ve müslümanlar günde beş defa baka baka kıla kıla günümüze kadar böyle gelmiştir

buharideki hadisle değil hahahay kamon yes

fıkıh kitaplarında der ki

namaz tevkıfidir yani hiç kimse el süremez

tevkıfi demek sözlükte: göz altında tutuklu demektir. onun için hiç kimsenin sözü dinlenilmez

ne şeyhül islamın ne buharinin ne mahalle imamın ne hocanın ne de şunun bunun sözü :D

çünkü namaz göz altında tutukludurkitaplarda değil gözünün önünde peygamberimizden bu güne hep günde 5'er kez tekrar edile edile gelince noktasına dahi el sürülememiştir kamon işte kamon :D

oruç nasıl tutulur kimlere farzdır orucu bozan haller nelerdir

vb ve diğeri gibi meseleleri dört mezhep İmamlarının Ebu Hanefinin hanbelinin Şafiin Malikin eserlerinden okur tatbik eder milyonlarca müslümanlar kapiş kamon yes ofkors

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

mezhebimizin imamı işime gelirse kabul ederim buyurmuşlardır..

akla vicdana rahatlık veren sözlerin peygamberimizin sözleridir

akla vicdana zıt kalblerde beğenilmeyecek hal tesir eden bedenimiz kaskatı yapan hadisler ise peygamberimizin sözleri değildir

sonra daha öncede konuşmuştuk ya başka bir başlık altında

namaz için hadislere bakmana gerek yok!

günde beş defa gözün önündedir.

peygamberimiz namazı nasıl kılıcaz diye soru soranlara

bana bakın ben nasıl kılıyorsan sizde öyle kılın demiş

ve müslümanlar günde beş defa baka baka kıla kıla günümüze kadar böyle gelmiştir

buharideki hadisle değil hahahay kamon yes

fıkıh kitaplarında der ki

namaz tevkıfidir yani hiç kimse el süremez

tevkıfi demek sözlükte: göz altında tutuklu demektir. onun için hiç kimsenin sözü dinlenilmez

ne şeyhül islamın ne buharinin ne mahalle imamın ne hocanın ne de şunun bunun sözü :D

çünkü namaz göz altında tutukludurkitaplarda değil gözünün önünde peygamberimizden bu güne hep günde 5'er kez tekrar edile edile gelince noktasına dahi el sürülememiştir kamon işte kamon :D

iyi kurana da gerek yoktu o zaman. nede olsa kuranı da muhammet yazdı çizdi neyse.....muhammet de kuranı uyguladı - her bi halt göz önündeydi...kuran da gereksiz yani bu durumda sizler için.

lan ne dönek - kıvırtkan dansözsün yaw...ama olmuo işte. ne halt edersen et - kurtaramıyorsun.....bi yeri tutsan diğer yerden patlıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

iyi kurana da gerek yoktu o zaman. nede olsa kuranı da muhammet yazdı çizdi neyse.....muhammet de kuranı uyguladı - her bi halt göz önündeydi...kuran da gereksiz yani bu durumda sizler için.

lan ne dönek - kıvırtkan dansözsün yaw...ama olmuo işte. ne halt edersen et - kurtaramıyorsun.....bi yeri tutsan diğer yerden patlıyor.

ya sen sırf ağız dalaşı yapmak suretiyle karşındakini yenmeye çalışıyorsun

onun için söylediklerinde kayda değer hiç bir bilgi yok faydalanamıyoruz sizden

yemek yapmasını biliyor musun bari sizden böyle faydanlansak bize bir börek açsanız yada tatlı yapsanız sadece bir kereliğine hep yapmayın kıyamam :D

peygamberimizin her yaptığı Namaz gibi günde beş defa insanların gözünün önünde tutuklu mudur ?

değildir

o halde saygılarımı sunarım kalbten güzel sevgiler saygılar

yufka açarsanız birazda yulaf onu katın sırf beyaz unla yapmayın

teşekkür ederim ellerinize sağlık :D

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

ya sen sırf ağız dalaşı yapmak suretiyle karşındakini yenmeye çalışıyorsun

onun için söylediklerinde kayda değer hiç bir bilgi yok faydalanamıyoruz sizden

yemek yapmasını biliyor musun bari sizden böyle faydanlansak bize bir börek açsanız yada tatlı yapsanız sadece bir kereliğine hep yapmayın kıyamam :D

peygamberimizin her yaptığı Namaz gibi günde beş defa insanların gözünün önünde tutuklu mudur ?

değildir

o halde saygılarımı sunarım kalbten güzel sevgiler saygılar

yufka açarsanız birazda yulaf onu katın sırf beyaz unla yapmayın

teşekkür ederim ellerinize sağlık :D

hadi la ordan..ağız dalaşı yapıomuşum...kurandan ayetlere göre konuşuyoruz...ama senin oynamayan yerin kalmadı evlat...kim ağız dalaşı yapıo - delilsiz mesnetsiz konuşuo acaba ?...tek yaptığın tersinden uydurduğun şeyleri gelip buraya yazmak...

neymiş ? namaz- abdest - oruç göz önündeymiş efenim...o yüzden hadise - açıklamaya gerek yokmuş..hadi ordan...resmen sıçıyorsun....bi de üstüne bizi suçlayıp sıvıyorsun.

kaç tane mezhep var. her biride kafasına göre ibadet yapıyor...bu kadar göz önündeydi de ibadetler. ne demeye çıktı bunca farklılık ortaya.

SS kuralıyla hadisleri de kabul edeceksiniz ve ediyorsunuz. onlara göre ibadet ediyorsunuz...

bu da şu anlama geliyor ; günümüze kadar kabul ettiğiniz tüm hadisleri...günümüzde ŞİRİN görünmek amacıyla reddetmeye başladınız....

hele bi şeriatı getirebilirseniz...reddetiğiniz tüm hadisleri gene kabul eder SS kuralıyla ve uygularsınız.

amaç şirin görünmek ve insanlara şeriatı kabul ettirmek...sonrası zaten malum...derdiniz belli.

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

bu da şu anlama geliyor ; günümüze kadar kabul ettiğiniz tüm hadisleri...günümüzde ŞİRİN görünmek amacıyla reddetmeye başladınız....

Sen çok cahilsin buharide ki saçma sapan uyduruk hadisler henüz buhari hayatta değilken Hicri 1 asırda Mezhebimizin imamı Ebu Hanefi tarafından kabul edilmemiş
günümüzde değil..
günümüzdeki müslümanların müslümanlıkla islamla alakaları olmadığından bundanda haberleri yok
tabi seninde şimdi benm vasıtamla sayemde haberin oldu ;)
haber veriyorum
mezhebimizin İmamı Ebu hanefi diyor ki:

Allah ve Resulünden geleni olduğu gibi kabul ederim

Sahabeden Ashabından geleni düşünür seçer kabul ederim

hele Tabiinden geleni bende tabiindenim onlar gibi içtihad ederim

düşünür düşünür tartar işime gelirse kabul ederim buyurmuşlardır

buharide tabiin ve etab-ı tabiinden rivayet edilen hadis var, sahabeden nakledilen hadis yok çünkü 250 yaşına kadar yaşamış sahabe yok :D haha kamon
tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

hangi hadisleri kabul ediosunuz - hangilerini etmiosunuz ? neye göre karar veriosunuz ? var mı kıstasınız ? yoksa günümüzde işinize geleni kabul ediyor...işinize gelmeyeni red mi ediosunuz.

mezhebimizin imamı Ebu Hanefiyi duydun dinledin sen ne anlıyorsun bundan

çok merak ediyorum

buyurun kamon

kamon: türkçe okunuş itibariyle anlamı ingliceden gelen hadi yada gel anlamında gelen bil gelime

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayetler sayiliyormu? ;)

Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler....İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın... (Nisa-34)

Peki, gecimsizliklerinden korkulan erkeklere kadinlar ne yapabilir? Allah bunu yazmayi unutmus mu? Ayeti keci mi, deve mi yemis?

"Sayilan" hadisler bu konuda ne diyor? "Sayilmayan" hadisler ne diyor?

Hem kadin erkege neden itaat etmek zorunda? Günümüzde bir cok kadin erkekten daha egitimli, kültürlü olabiliyor, erkekler yinede bu kadinlardan daha mi üstün (idareci ve hakim) oluyor? Neden?

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

mezhebimizin imamı Ebu Hanefiyi duydun dinledin sen ne anlıyorsun bundan

çok merak ediyorum

buyurun kamon

kamon: türkçe okunuş itibariyle anlamı ingliceden gelen hadi yada gel anlamında gelen bil gelime

kuran mahluktur...(Ebu Hanefi)

al sen açıkla şimdi

:D

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Basit sorulacak sorular...

1. Soru

hanefi mezhebi mensubuysaniz ebu hanefinin naklettiği hadisleri yazarmisiniz ...

Bence yazmazsiniz çünkü işinize gelmez ...çünkü yalanlar ortaya çıkar ...tıpkı miras paylaşımindaki gibi ...

2. Soru

Peygamberden nakledilen hadisler hangileridir hangilerini ebu hanefi duymuş kabul etmiş ?

3. Soru peygamberin tabaasindan birebir duyduğu hadisler varmidir

Hangilerini kabul etmiş ...

Madem ki o mezhebe mensupsun ebu hanifenin kitaplarından bakarak öğrenebileceğiniz bu soruları ciddi anlamda cevaplarmisin hadisleri yazarmisiniz

tarihinde ateistdusunce tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

kuran mahluktur...(Ebu Hanefi)

al sen açıkla şimdi

:D

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki, (İmam-ı a'zam Ebu Hanife ile imam-ı Ebu Yusuf, Kur’an-ı kerim mahluk mu, değil mi diye altı ay konuştuktan sonra sözbirliğine vardılar ve Kur’an-ı kerime mahluk diyenin kâfir olacağını bildirdiler. Kelam-ı nefsiyi gösteren, kelam-ı lafziyi anlatan harfler, kelimeler, sesler, elbette mahluktur, hadistir. Bütün mahluklar içinde, Allahü teâlâya en yakın olan, en kıymetli olan, Kur’an-ı kerimin harfleri ve kelimeleridir. Kelam-ı lafzi ve kelam-ı nefsi ise ezeli ve kadimdir.) [c.3/89]

Link to post
Sitelerde Paylaş

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki, (İmam-ı a'zam Ebu Hanife ile imam-ı Ebu Yusuf, Kur’an-ı kerim mahluk mu, değil mi diye altı ay konuştuktan sonra sözbirliğine vardılar ve Kur’an-ı kerime mahluk diyenin kâfir olacağını bildirdiler. Kelam-ı nefsiyi gösteren, kelam-ı lafziyi anlatan harfler, kelimeler, sesler, elbette mahluktur, hadistir. Bütün mahluklar içinde, Allahü teâlâya en yakın olan, en kıymetli olan, Kur’an-ı kerimin harfleri ve kelimeleridir. Kelam-ı lafzi ve kelam-ı nefsi ise ezeli ve kadimdir.) [c.3/89]

Ebuşşeyh Tabakat

Dedi ki: Asım b. Yezid'i şöyle derken işittim Sufyan es-Sevri söyledi ki: Ebu Hanife hem sapık hemde saptırıcı idi.(Ebuşşeyh Tabakat 2/110)

Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel

Sufyan es-Sevri: Ebu Hanife’nin iki kere tevbeye davet edildiğini nakleder. (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/69/428-32)

Kadı Şerik b Abdillah Şerik:Kufe’nin her köşesinin merkeple dolmasının orada Ebu Hanife’nin görüşünde birisinin bulunmasından daha hayırlı olacağını söyler.(Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/69/428-32)

Kadı Şerik b Abdillah: Şerik’e sorulur Ebu Hanife’yi neden dolayı tevbeye davet ettiniz Şerik şöyle cevap verdi Küfürden (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/224)

Malik b.Enes: Ebu Hanife az kalsın dini yıkacaktı der. (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/69/428-32)

Hammad bin Seleme: Ebu Hanife bir şeytandı: Hz Peygamber’in sözlerini kendi görüşlerine dayanarak reddederdi (İbn Adi el-Kamil fi Zuafai’r-Rical.8/239)(Ahmed b.Hanbel İlel II/68/428

II/246/1775)

Abdullah b.İdris Malik b.Enes’e: bizim yanımızda Alkame ve Esved var diyecek olur.Bunun

üzerine Malik –Ebu Hanife’yi kastederek-sizin yanınızda işi ters yüz eden var der.Ahmed b.Hanbel bunu söylerken elini ters yüz eder.(Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.I/194(1036)

Abdullah b.Mubarek vefatından kısa bir süre önce Ebu Hanife’nin sözlerini kaldırıp atmıştır (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel.II/242/1749)

Ahmed b.Hanbel Evzai’nin Ebu Hanife’den hiç rivayet almadığını çünkü bu konuda onu ayıpladığını söyler (Ahmed b.Hanbel Kitabu’l-İlel II/202)

Eş’ari.el-İbane

Ebu’l-Hasan el-Eş’ari: Sufyan es-Sevri İmam Ebu Hanife’nin hocası Hammad bin Ebu Süleyman’dan şu sözü nakletmiştir: O Müşrik Ebu Hanife’ye söyle ben ondan tamamen beriyim onunla hiçbir ilişkim yoktur (Eş’ari.el-İbane.77)

İmam Buhari et-Tarihul-Kebir

İmam Buhari: Ebu Hanife Murcii’dir rey ve hadisleri terk edilmiştir (Buhari et-Tarihu’l-Kebir VIII.81)

İmam Müslim b Hacac Kitabul Kuna vel Esma

İmam Müslim şöyle der: Ebu Hanife Numan b Sabit rey sahibidir Hadisi muztaribtir ve fazla sahih hadisi yoktur (İmam Müslim b Hacac Kitabul Kuna vel Esma .31)

İbn Adi el-Kamil fi Zuafai’r-Rical

İmam Malik: Ebu Hanife dini mahveden hastalıklardan biridir.(İbn Adi el-Kamil fi Zuafai’r-Rical.8/237)

İbn Ebi Davud:Ebu Hanife’ye saldırı ve onu itham, İslam ümmetinin icma noktalarından biridir: Basra’nın fıkıh imamı Eyyüb es-Sahtiyani onun aleyhinde konuşmuştur.Küfe’nin imamı Süfyan es-Sevri öyle Hicaz bölgesinin imamı Malik bin Enes öyle Mısır’ın imamı Leys bin Sa’d öyle Şam’ın imamı Evzai öyle Horasan’ın imamı Abdullah bin Mübarek öyle Kısacası yeryüzünün her yanındaki İslam uleması onun hakkındaki kanaati menfidir.(İbn Adi el-Kamil fi Zuafai’r-Rical.8/241)

İbrahim bin Eş’as: Yeryüzünün her yanında hayırla anılan fakihlerin tümü Ebu Hanife’yi kötülemiştir (İbn Adi el-Kamil fi Zuafai’r-Rical.8/238)

İbn Abdilber Camiu Beyani’l-ilm

İmam Malik: Ebu Hanife bu ümmetin karşısına kılıçla çıksaydı şu kıyas ve re’y yoluyla verdiği zarardan daha az zarar verirdi.(İbn Abdilber Camiu Beyani’l-ilm 2/1079)

İbn Abdilberr el-İntika

Sufyan bin Uyeyne: Allah ona lanet etsin: İslam’ın can damarlarını bir bir kopardı Müslümanlar arasında ondan daha şerir biri doğmamıştır.(İbn Abdilberr el-İntika/149-150)

İbnül-Carud: Müslüman olup olmadığı tartışmalıdır.( İbn Abdilberr el-İntika.150)

Abdullah bin Mübarek şöyle diyor: Biz önceleri onu tanımıyorduk ve sohbetlerine devam ediyorduk.Ne zamanki onu yakından tanıdık kendisini terk ettik.( İbn Abdilberr el-İntika./151)

Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad

Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad’da şöyle der: Onun hakkında dinin hem esaslarına hem de fürüatına ilişkin şenaatleri yüzünden çok sözler söylenmiştir.Gerçek şu ki Ebu Hanife bütün ilmi kudretine rağmen bizim bu eserimizde tanıttığımız ulema gibi örnek alınacak bir insan değildir

(Hatib el-Bağdadi 13/371-372)

İbn Ebi Şeybe: Sanıyorum Ebu Hanife Yahudi idi (Hatib 13/413)

Sufyan es-Sevri:Zındıklığından dönmesi için iki kez kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı.(Hatib el-Bağdadi 13/382-383)

Ebu Davud Süleyman es-Sicistani şöyle diyor: İmam Malik Şafii ve İbn Hanbel Ebu Hanife’nin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir.(Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad 13/383-384)

Kadı Şerik: Ebu Hanife Allah’ın kitabından iki ayeti inkar etti: Ebu Hanife imanın artıp eksilmeyeceğini iddia etti. Ve o namazın Allah’ın dininden bir parça olmadığını savundu. (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/372)

Sufyan es-Sevri: İslam bünyesine Ebu Hanife’nin yerleştirdiği şerden daha büyük bir şer yerleşmemiştir (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/397)

Sufyan es-Sevri Ebu Hanife’nin ölüm haberini alınca şunları söyledi: Toplumun büyük bir kesimine musallat olan bir beladan bizi kurtaran Allah’a hamd olsun Ümmetin fitne kaynağı yok oldu. (Hatib

el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/4239)

Evza’i:Ebu Hanife İslam’ın can damarlarına musallat oldu ve onları birer birer parçaladı.Evzai Ebu Hanife’nin ölüm haberini alınca şöyle dedi:Elhamdülillah Yok olup gitti Yaşamaya devam etseydi İslam’ın can damarlarını parçalamaya devam edecekti. (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/398)

İmam Malik: Benim için Ebu Hanife’nin sözüyle hayvan pisliği arasında hiçbir fark yoktur. (Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/411)

Abdullah b.Mübarek şöyle diyor: Ne müçtehidi o buna layık biri değildi Sabahtan yatsıya kadar keyif çatardı Müçtehid olmaya nereden vakit bulacaktı ( Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/406)

Abdurrahman bin Mehdi: Ebu Hanife ile hak arasına bir perde gerilmiştir.( Hatib el-Bağdadi Tarihu Bağdad.13/406)

İbn Hibban Kitabul-Mecruhin

Kendisinden başka kimsenin rivayet etmediği 130 hadis rivayet etti.Bunların yüz yirmi tanesinde yanlışlar yapmıştır ya senetlerini karıştırmış yahut da farkında olmadan metinleri değiştirmiştir

Hatası doğrularına galp gelince de hadisleri delil olarak kullanmaktan tümüyle vazgeçme yoluna gitmiştir. Ebu Hanife’yi din konusunda delil yapmak caiz değildir Çünkü o Mürcie mezhebi’nin davetçisi idi.Bid’ata davetçilik edenlerin dinkonusunda asla kanıt olmayacağı ise imamlarımızın ortak kanaatidir.Müslümanların önderi imamlar bu kişi hakkında bütün bölgelerde eleştiriler yapmış onu tek tek reddetmişlerdir.(İbn Hibban Kitabul-Mecruhin.s.405-213)

1-Küfür’den iki defa tevbeye davet edildi (Sevri’den naklen)

2-Kur’an Mahluktur diyor

3-Bu Ümmetin fitnecisi (Sevri’den naklen)

4-Muhammed s a v dinini değiştiren

5-Hz Peygamberin bir hadisine heyezan diyor

6-Hz Peygamberin bir hadisine hurafe diyor

7-Sufyan es-Sevri sika ve emin değildir

8-Abdullah b Mübarek Ebu Hanife hadiste yetim idi

9-Domuz eti yiyen bir kimse hakkın da ne dersin Diye sonran birisine bir şey gerekmez diyor

10-Allah’a yakınlık maksadıyla bir katıra ibadet eden kimsenin bu davranışında bir beis

görmüyor.(İbn Hibban Kitabu’l-Mecruhı’n III/61-73)

Nesai Duafa ve’l-Metrukın

İmam Nesai: Numan bin Sabit Ebu Hanife bağdatta 150 senesinde öldü Kur’an mahluk derdi sözünden tevbe ettirildi bir çok defa çok hata eder ve yanılırdı (Nesai Duafa ve’l-Metrukın.s.100)

İmam Nesai: Ebu Hanife leyse bi’l-kaviyyi fi’l-hadis- Ebu Hanife hadiste kuvvetli değildir (Nesai Ebu Abdurrahman Ahmed Kitabu’d-Duafa ve’l-metrukın .s.240)

Ebu Nuaym Esbahani Duafa

Ebu Nuaym Esbahani: Hadiste kuvvetli değildir (Duafa.s.154)

Tarihçi İbn Sad et-Tabakat

Tarihçi İbn Sad: Ebu Hanife hadiste zayıftır o rey sahibi idi (İbn Sa’d et-Tabakat VI,368-369.VII.321)

İbnü’l-Cevzi Kitabud-Duafa

İbnu’l-Cevzi’nin naklettiğine göre Sufyan şöyle demiştir Ebu Hanife sika ve emin bir kimse

değildir.(İbnu-l-Cevzi Kitabud-Duafa III/163)

Ebu Zur’a er-Razi Kitabud-Duafa

Ebu Zur’a er-Razi: Ebu Hanife hadiste zayıftır (Ebu Zur’a er-Razi Kitabud-Duafa III/664)

Darekutni Sünen

Darekutni: Ebu Hanife hadis yönünden zayıftır (Darekutni Sünen I/323)

tarihinde Zavallı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...