Jump to content
Ateistforum

İslamı hızlı çürüten argümanlar


Recommended Posts

  • İleti 101
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

seni mi kıracam dostum ,huriler feda olsun sana .bu arada fikrimi değiştirdim ,müslümler poposunun korkusundan bana iman ettikleri için ,onlara iri yapılı zenciler yarrattım ,benimle kafa bulmak neymiş anlasınlar.

varım yoğum ateistlerindir

ooohh saolasın :) 74 huri :D tabi + yiyecek içecek + alkol + sıcak su soğuk su + deniz + yat + kat + araba (mercedes yahut bmw) + ....eeeee işte sen bilirsin ihtiyaçları yaw..... vs. :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'a göre "yaratıcımı seviyorum" diyen, onun adına iyilik yapmaya çalışan bir insanın, yapmış olduğu iyiliklerin hiçbir değeri yoktur.
Elçinin istediklerini yapmayan ve onun tanımladığı kötü tanrıya inanmayanın bütün yaptıkları boşa gider.

Halbuki bir insan, dindeki kötülükleri, yaratıcısına yakıştıramadığı için, yani ona olan saygısından dolayı elçiyi ve kitabını reddediyor olabilir. Niyeti okuyan bir tanrı ise, bu reddedişin ardındaki bu güzel düşünceyi biliyor demektir.
Ayrıca tanrısal ve evrensel bakışla, Muhammed'in elçiliğine inanmayan, sadece o kişinin sözünü reddetmiş olmaktadır. Bu açık ve tartışılmaz bir gerçek.

İşte bu durum, elçiyi, temsil ettiği kişiden daha önemli bir posizyona getirir. Ve bu da islamı kesin olarak çürütür.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamda sağlam argüman yokki

İslam baştan sona çürük. Kuran desen baştan sona zırvalık. Hadis desen saçmalıklarla dolu. İslamın ritüelleri desen insan zekasına küfür.

İnsan denen varlık zaten zeki canlı değildir. İnsanların çoğu sürü psikolojiyle yaşar. İslamı istediğiniz kadar çürüttük deyin insanlar islamdan çıkmayacak. İslam egemenliği çok yakın. Çoğunluk her zaman en kötüyü tecih eder. En kötü dinde dünyada islamdır.

tarihinde zeus- tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Argümanlara devam edelim:

* "Müşrikler pistir, gördüğünüz yerde öldürün" yazan bir kitaba kutsal diye inananlar, dışlandıkları ve zulmedildiklerinden ne hakla şikayet edebilirler?

* Önce "İsrailoğullarını alemlere üstün kıldık" deyip sonra onları lanetlediğini söyleyen bir kitabın ırkçılığı reddettiğini iddia etmesi kadar komik bir şey olabilir mi?

* Kısasın hüre hür, köleye köle, dişiye dişi uygulanacağını yazan bir kitabın insanlara eşitlik ve adalet getirdiğini iddia etmek kadar aşağılık ve adi bir yalancılık ve sahtekarlık daha var mıdır?

Link to post
Sitelerde Paylaş

* Kitabında "Din allahın oluncaya kadar savaşın" yazan bir dinin barış dini olduğu yalanına hangi embesil inanır?

O ayet enfal 39 ama enfal 40 da eğer yüz cevirirlerse allah sizin mevlanizdir diyor yani din allahin oluncaya kadar öldürün deseydi enfal 40 da yuz cevirirlerse de oldurun derdi

Link to post
Sitelerde Paylaş

O ayet enfal 39 ama enfal 40 da eğer yüz cevirirlerse allah sizin mevlanizdir diyor yani din allahin oluncaya kadar öldürün deseydi enfal 40 da yuz cevirirlerse de oldurun derdi

Zaten onu demektedir. Eğer yüz çevirirlerse, allah sizin yardımcınızdır; yani saldırın diyor.

Ayrıca bakara 193 de yine bunların tekrarıdır.

Bir fitne kalmayıncaya, din tamamıyla Allah'ın dîni oluncaya dek onlarla çarpışın. Vazgeçtiler mi artık düşmanlık, yalnız zâlimleredir, başkalarına değil.

Din allahın dini olana kadar savaşılacak. Yani islama inanmayan herkes ölecek. Eğer artık islama inanmamaktan vazgeçerlerse, o zaman onlarla savaşmayı bırakın. Yani islama inanmayan kişi ister yüz çevirsin, ister dudak büksün, ister elini beline koysun; ölecektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaten onu demektedir. Eğer yüz çevirirlerse, allah sizin yardımcınızdır; yani saldırın diyor.

Ayrıca bakara 193 de yine bunların tekrarıdır.

Bir fitne kalmayıncaya, din tamamıyla Allah'ın dîni oluncaya dek onlarla çarpışın. Vazgeçtiler mi artık düşmanlık, yalnız zâlimleredir, başkalarına değil.

Din allahın dini olana kadar savaşılacak. Yani islama inanmayan herkes ölecek. Eğer artık islama inanmamaktan vazgeçerlerse, o zaman onlarla savaşmayı bırakın. Yani islama inanmayan kişi ister yüz çevirsin, ister dudak büksün, ister elini beline koysun; ölecektir.

Ama bakara 193 de düşmanlık zalimlere karşı diyor

Gerçeği bazı ayetlerde zalimler kafirler olarak tanımlanmış hatta bazı alimlerde ikrime olsun enes b. Revi olsun zalimler kafirlerdir demiş

Ama bakara 190 191 192 ye baktigimizda ancak size savas acanlara karşı savaşın diyor yani böyle bir emirden sonra sozden olmayanları öldürün demesi abes olur

tarihinde SorgulayanMüslüman1 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ama bakara 193 de düşmanlık zalimlere karşı diyor

Gerçeği bazı ayetlerde zalimler kafirler olarak tanımlanmış hatta bazı alimlerde ikrime olsun enes b. Revi olsun zalimler kafirlerdir demiş

Ama bakara 190 191 192 ye baktigimizda ancak size savas acanlara karşı savaşın diyor yani böyle bir emirden sonra sozden olmayanları öldürün demesi abes olur

Kuranda zalim kendi nefsine zulmedendir. Onlar da yine kafirlerdir.

Muhammed'e inanmamak da allaha ve peygamberine savaş açmaktır.

Kitabınızı dikkatli okumanızda fayda var. Kuranı: ama onlara saldırıyorlardı olarak savunanlar, allah yolunda, din allahın oluncaya kadar savaşın sözcüklerini görmezden geliyorlar. Allah yolunda savaşmak demek, islam için savaşmaktır.

Din için savaşan adamları, ama onlara saldırıyorlardı sözleri ile aklamaya çalışıyorlar. Müslümanların toplu kafa kesme şenliklerinde bile mağdur olmaları hep bu yalanlar yüzündendir.

Kuranı dikkatli okuduğunuzda; Muhammed'in, müslümanları sürekli olarak savaşa kışkırttığını görebilirsiniz. örneğin Nisa 89da allah yolunda hicret etmeyenleri bulduğunuz yerde öldürün der. Allah yolunda hicret etmeyenler, Muhammed gibi sözde eziyete uğrayan müslümanlar. Bu müslümanlar her nasılsa pek eziyete uğramamış görünüyorlar ki, pek de hicret etmek, evlerini bırakmak istememişler. Muhammed de "eziyete uğrayıp kovulmuş" her insanın yapacağı(!) gibi, kendisi ile gelmeyenleri öldürtmek istemiş.

Hatta bir hadis, müslümanların nasıl bir eziyete uğradıklarını da gösteriyor.

TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR|Tegabün Suresi|tirmizi|İbnu Abbas|"Ey iman edenler, eşlerinizin evlatlarınızın içinde hakikaten size düşman olanlar da vardır. O halde onlardan sakının." (Teğabün 14) mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu hitaba maruz kalan kimseler bir kısım Mekkeli erkeklerdir. Bunlar, hicret ederek Hz. Peygamber (sav)'e gelmek isterler, fakat kadın ve çocukları kendilerini terketmelerini istemeyerek hicretlerine mümanaat etmişlerdir. Bu kimseler bilahare hicret edip gelince, halkın, din hususunda çok şey öğrenmiş olduğunu görürler. Bunun üzerine (kendilerinin önceden hicret etmelerine mani olan) zevce ye evlatlarını cezalandırmak istediler. Bu hal karşısında Cenab-ı Hakk mezkur ayeti inzal buyurdu." |Tirmizi, Tefsir, Teğabün, (3314)|836

Meğer müslümanlar, baba bizi bırakma diyen çocuklarının ve herif bizi bırakma diyen karılarının eziyetine uğramışlar. Günümüzde de kumara, içkiye giden, evini terketmeye yeltenen adamlar da yine karıları ve çocuklarının benzer şekilde dayanılmaz eziyetlerine maruz kalıyorlar. Ama hadiste, müslümanların yerlerinde yurtlarında barındırılmadıklarına dair bir şey göremiyoruz.

Muhammed her baskından önce mağdur oluyor, eziyet görüyor:

CİHAD BÖLÜMÜ|Kıtal Ve Gazve Ahkamı|müslimtirmiziebu davud|Büreyde|Resulullah (sav) bir ordunun veya seriyyenin başıa komutan tayin ettiği zaman, -hassaten komutana- Allah'a karşı muttaki olmasını, beraberindeki Müslümanlara da hayır tavsiye eder ve sonra şunları söylerdi: "Allah'ın adıyla ve Allah'ın rızası için savaşın. Allah'ı inkar eden kafirlerle çarpışın. Gaza edin fakat ganimete hıyanet etmeyin, haksızlıkda bulunmayın, ölülerin vücudlarına sataşıp burun ve kulaklarını kesmeyin, (önünüze çıkan) çocukları öldürmeyin! Müşrik düşmanlarla karşılaşınca onları önce üç şeyden birine çağır: Bunlardan birine cevap verirlerse onlardan bunu kabul et ve artık dokunma! Önce İslam'a davet et. İcabet ederlerse hemen kabul et ve elini onlardan çek. Sonra onları yurtlarından muhacirler diyarına hicrete davet et ve onlara haber ver ki, eğer bunu yapacak olurlarsa Muhacirleri va'dedilen bütün mükafaat ve vecibeler aynen onlara da terettüp edecektir. Hicretten imtina edecek olurlarsa bilsinler ki, Müslüman bedeviler hükmündedirler ve Allah'ın mü'minler üzerine cari olan hükmü onlara icra edilecektir; ganimet ve fey'den kendilerine hiçbir pay ayrılmayacaktır. Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa o hariç, (o zaman ganimete iştirak ederler.) Bu şartlarda Müslüman olma teklifini kabul etmezlerse, onlardan cizye iste, müsbet cevap verirlerse hemen kabul et ve onları serbest bırak. Bundan da imtina ederlerse, onlara karşı Allah'tan yardım dile ve onlarla savaş. Bu durumda bir kale ahalisini muhasara ettiğinde onlar senden Allah ve Resulü'nün ahd ve emanını talep ederlerse kabul etme; onlar için, kendine ve ashabına ait bir eman tanı. Zira sizin kendi akdinizi veya arkadaşlarınızın ahdini bozmanız, Allah'ın ve Resulü'nün ahdini bozmaktan ehvendir. Eğer bir kale ahalisini kuşattığında onlar, senden Allah'ın hükmünü tatbik etmeni isterlerse sakın onlara Allah'ın hükmünü tatbik etme, lakin kendi hükmünü tatbik et. Zira Allah'ın onlar hakkındaki hükmüne isabet edip etmeyeceğini bilemezsin." |Müslim, Cihad 3, (1731); Tirmizi, Siyer 48, (1617), Diyat, 14, (1408); Ebu Davud, Cihad 90, (2612, 2613)|1045

kurandaki muhammed karakteri, görünmez adamların sözcüsü olarak, insanları o görünmez adamlar ile korkutmuş ve istediği cinayetleri işletmiş. Bu cinayetleri işletirken de sürekli olarak mağduruz da mağduruz yalanına sarılmış.

Medineliler Muhammed'e kucak açmışlar. Muhammed bunları kabile kabile sudan sebeplerle katletmiş. Sudan sebeplerde de yine hep müslümanlar mağdurmuş. Bunları kuranda ve hadislerde bulabilirsiniz. Savunmadan önce dikkatli okumanızda fayda var.

tarihinde bir_akil_insan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben bir örnekle başlatayım;

Sahte İman

Sonsuz işkenceyle tehdit edilen birisi nasıl içten bir şekilde "iman" eder? Edemez. İslam çürüdü.

Sizin argümanlarınızı bekliyorum. Tercihen tek cümlede işi bitiren, kısa ama etkili argümanları biriktirdiğimiz bir konu başlığı olsun diye düşündüm.

iman eden kisi icin sonsuz cehennem bir tehtid degil ki..

Arguman cöp

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...