Jump to content

Müslüman palavraları.....


Recommended Posts

On 02.05.2015 at 02:41, strong yazdı:

İslam dini palavralar üzerine kurulduğu için,müslümanlarda palavra boldur..

1:Müslümanlarla tartışmalarda ,müslüman anadan babadan doğduğun için müslüman olmuşsun,hristiyan bir ailede doğmuş olsaydın, hristiyan olurdun dendiğinde,hayır ben araştırır yine müslüman olurdum derler..

Bu koskocaman bir palavradır.....

Aklınıza gelen palavraları sizlerde yazın....

Allah katında gerçek din , İslamdır. Al-i İmran  suresi 19. ayet . Yeni dogan cocuklar islam dininde doguyor . Biraz ezbere yazmışsınız ayrıca bütün peygamberler islamin elçileridir.Aslında tek din vardir oda islamdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • İleti 87
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

On 25.08.2018 at 23:10, Dontcryforme yazdı:

Peygamber dedikleri adamin yaptigi şeyleri iyi sanıp söylemeleri. Gercekleri bilmiorlar tabi masallara inandıkları icin dogurusunu ailesinden duydugu gibi sanıyor.

Peygarberler sadece Allah in sözlerini insanlara tebliğ etmekle ve onlara uymakla yukumlu kişilerdir. Dinin kaynagı Allah in sözleri olan Kur'an dir. Cunku peygamberde ona uymustur ekleme ve cıkarma yapamaz kendı kafasına göre.Ama şuanda sözde dindarlara baktıgımızda yok peygamber oyle yapmıs yok boyle demiş nereden biliyorsun yanındamıydın??? Kur'anda apacık yazdıgı halde hala ona inanıyorlar. De ki: Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın ancak bir ilâh olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Bulundugumuz ülkede buna bahane bulacak bir suru insan var.

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 29.11.2016 at 08:36, Buzul yazdı:

Dinimize göre,islam devletinde mürtedler,islamı eleştirenler fitne çıkarmasın,hak düzeni bozmasın diye öldürülür.Dinimizde baskın düzenleyip,cariye,köle elde etmek,bunları müslümanlar arasında bölüştürmek vardır.

Ama bunları eyleme döken,uygulayan işidin İslamla alakası yoktur.

Düşünce de aynılar,ama düşüncelerini  eyleme dökene,uygulayana müslüman değildir,diyorlar.Bunların Tanrısı tutarsızlık,çelişki olmuş.

Burada bahsettigin insan oldurmek hangi ayette yazıyor atarmısın bizde görelim. Ayrıca seninde islamla alakan oldugunu sanmıyorum cunku Kur'an da “Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir.” (Nisa, 4/92) bu ayet senin soyledıgın köle olayının tam tersini anlatıyor yaptıgın bir hatada köleyi özgür bırakmanı söylüyor yani köleci ol demiyor. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınzda boyunlarını vurun. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. ALLAH dileseydi sizi savaş derdinden kurtarırdı; ancak O sizi böylece birbirinizle sınamaktadır. ALLAH yolunda öldürenlere gelince, onların yaptıklarını boşa çıkarmıyacaktır. (Muhammed 4. ayet) savaşta bile alınan esirleri serbest bırakın veya karşılıgında fidye alın diyen bir kitap nasıl köleleri bölüşün der ?????  sen hangi dini yasıyorsun ???

Link to post
Sitelerde Paylaş
50 dakika önce, xchanel yazdı:

Burada bahsettigin insan oldurmek hangi ayette yazıyor atarmısın bizde görelim. Ayrıca seninde islamla alakan oldugunu sanmıyorum cunku Kur'an da “Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir.” (Nisa, 4/92) bu ayet senin soyledıgın köle olayının tam tersini anlatıyor yaptıgın bir hatada köleyi özgür bırakmanı söylüyor yani köleci ol demiyor. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınzda boyunlarını vurun. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. ALLAH dileseydi sizi savaş derdinden kurtarırdı; ancak O sizi böylece birbirinizle sınamaktadır. ALLAH yolunda öldürenlere gelince, onların yaptıklarını boşa çıkarmıyacaktır. (Muhammed 4. ayet) savaşta bile alınan esirleri serbest bırakın veya karşılıgında fidye alın diyen bir kitap nasıl köleleri bölüşün der ?????  sen hangi dini yasıyorsun ???

 

Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Sahip olduğunuz cariyeler dışında.Bunlar, Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak, mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalandığınıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin; kararlaştırılandan başka, karşılıklı hoşnuT olduğunuz hususda size bir sorumluluk yoktur. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.Nisa 24


Müslümanlar evli cariye kadınları nereden bulmuşlar peki.Ayette evli kadınlarla evlenmeniz haram,ama sahip olduğunuz evli cariyeler bunun dışında yazıyor.Sakın müslümanlar baskın düzenleyip,baskın düzenledikleri yerlerdeki kadınları cariye yapmış olmasınlar?

 

Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna, çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar.Mearic 30

 

Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve Peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı, sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. Bir zorluğa uğramaman için; müminlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.Ahzab 50

 

Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.Ahzab 52

 

Köleleştirme yoksa,ayetlerde söz edilen köleleri ve cariyeleri nereden elde etmişler müslümanlar tarladan mı?

 

Dinden dönenlerin öldürülme,fitne konusuna gelelim.

 

Nedir bu fitne?Kurana göre Allaha inanmamak ve Allah yolundan alıkoymak fitnedir,bozgunculuktur.Fitne kalmayıncaya,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşılmalıdır.

 

İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların,bozgunculuklarına karşılık olarak azaplarının üstüne azap ekleriz.Nahl 88

 

Sana haram ayda/savaşın yasak olduğu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Harâm'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir suçtur. Fitne de, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.” Eğer onların güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden de kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktir ve orada süreli kalırlar.

 

İslama göre Allaha inanmamanın,Allah yolundan alıkoymanın fitne,bozgunculuk olduğunu öğrendik.

 

Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın.Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.Bakara 193

 

Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlara karşı savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir.Enfal 39

 

Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Peki kimdir bu zalimler?Neden vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 

Ey iman edenler! Ne bir alışveriş ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatın bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verilen rızıktan Allah yolunda harcayın. Kâfirler işte onlar zalimlerdir.Bakara 254

 

Allah'a inanmamak,Allah yolundan alıkoymak fitne.Fitne tümüyle ortadan kalkıncaya,islam egemen oluncaya dek savaşılmalıdır.Eğer Allaha inanmama fitnesinden vazgeçerlerse,zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Peki kimmiş bu zalimler?Allaha inanmayanlar,islamı kabul etmeyenler,İslamın diyişiyle kafirler.

 

Peki islam düzeninde de Allaha inanmayan ve islamı eleştirip,islam karşıtı düşüncelerini yayan olursa bu kişiye ne yapılır.Bu kişi Allaha karşı savaş açan bir fitneci olarak görülür ve kendisine maide 33te geçen yaptırımlara çarptırılır.

 

Allah ve Peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya çarmıha gerilmek yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara ahirette büyük azap vardır.Maide 33

 

Maide 33teki yusallebunun anlamı da çarmıha germektir.Türk Kuran çeviricileri bunu asılmak olarak çevirirler,işlerine gelmediği için.

 

Dinden dönenlerin öldürülmesine farklı bir açıdan bakalım.İslam düzeninin korunması ve sürekliliği müslüman sayısıyla bağlantılı olduğu,dinden dönenlerin çoğalıp,müslümanların azalması islam düzeninin sonunu getireceği için,dinden dönenler,İslamı eleştirip,islam karşıtı düşüncelerini yayanlar islam düzenini korumak adına öldürülürler.

 

Kısacası İslamın isteği şudur.Allaha inanmama fitnesini ortadan kaldırıp,islam dışındaki dinleri yeryüzünden sil,yeryüzüne islamı egemen kıl,islam düzenleri kur.Bu islam düzenlerinde islama inanmaya programlanmış,Allaha iman ettirilerek,ona atfedilen Kuranın içeriğine katılmak zorunda bırakılmış kuşaklar yetiştirtir.Eğer bu düzenlerde Allaha inanmayan,dinden dönen,islamı eleştiren olursa da onları maide 33te geçen yaptırımlara çarptır.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
26 dakika önce, Buzul yazdı:

 

Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Sahip olduğunuz cariyeler dışında.Bunlar, Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak, mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalandığınıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin; kararlaştırılandan başka, karşılıklı hoşnuT olduğunuz hususda size bir sorumluluk yoktur. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.Nisa 24


Müslümanlar evli cariye kadınları nereden bulmuşlar peki.Ayette evli kadınlarla evlenmeniz haram,ama sahip olduğunuz evli cariyeler bunun dışında yazıyor.Sakın müslümanlar baskın düzenleyip,baskın düzenledikleri yerlerdeki kadınları cariye yapmış olmasınlar?

 

Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna, çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar.Mearic 30

 

Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve Peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı, sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. Bir zorluğa uğramaman için; müminlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.Ahzab 50

 

Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.Ahzab 52

 

Köleleştirme yoksa,ayetlerde söz edilen köleleri ve cariyeleri nereden elde etmişler müslümanlar tarladan mı?

 

Dinden dönenlerin öldürülme,fitne konusuna gelelim.

 

Nedir bu fitne?Kurana göre Allaha inanmamak ve Allah yolundan alıkoymak fitnedir,bozgunculuktur.Fitne kalmayıncaya,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşılmalıdır.

 

İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların,bozgunculuklarına karşılık olarak azaplarının üstüne azap ekleriz.Nahl 88

 

Sana haram ayda/savaşın yasak olduğu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Harâm'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir suçtur. Fitne de, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.” Eğer onların güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden de kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktir ve orada süreli kalırlar.

 

İslama göre Allaha inanmamanın,Allah yolundan alıkoymanın fitne,bozgunculuk olduğunu öğrendik.

 

Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın.Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.Bakara 193

 

Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlara karşı savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir.Enfal 39

 

Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Peki kimdir bu zalimler?Neden vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 

Ey iman edenler! Ne bir alışveriş ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatın bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verilen rızıktan Allah yolunda harcayın. Kâfirler işte onlar zalimlerdir.Bakara 254

 

Allah'a inanmamak,Allah yolundan alıkoymak fitne.Fitne tümüyle ortadan kalkıncaya,islam egemen oluncaya dek savaşılmalıdır.Eğer Allaha inanmama fitnesinden vazgeçerlerse,zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Peki kimmiş bu zalimler?Allaha inanmayanlar,islamı kabul etmeyenler,İslamın diyişiyle kafirler.

 

Peki islam düzeninde de Allaha inanmayan ve islamı eleştirip,islam karşıtı düşüncelerini yayan olursa bu kişiye ne yapılır.Bu kişi Allaha karşı savaş açan bir fitneci olarak görülür ve kendisine maide 33te geçen yaptırımlara çarptırılır.

 

Allah ve Peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya çarmıha gerilmek yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara ahirette büyük azap vardır.Maide 33

 

Maide 33teki yusallebunun anlamı da çarmıha germektir.Türk Kuran çeviricileri bunu asılmak olarak çevirirler,işlerine gelmediği için.

 

Dinden dönenlerin öldürülmesine farklı bir açıdan bakalım.İslam düzeninin korunması ve sürekliliği müslüman sayısıyla bağlantılı olduğu,dinden dönenlerin çoğalıp,müslümanların azalması islam düzeninin sonunu getireceği için,dinden dönenler,İslamı eleştirip,islam karşıtı düşüncelerini yayanlar islam düzenini korumak adına öldürülürler.

 

Kısacası İslamın isteği şudur.Allaha inanmama fitnesini ortadan kaldırıp,islam dışındaki dinleri yeryüzünden sil,yeryüzüne islamı egemen kıl,islam düzenleri kur.Bu islam düzenlerinde islama inanmaya programlanmış,Allaha iman ettirilerek,ona atfedilen Kuranın içeriğine katılmak zorunda bırakılmış kuşaklar yetiştirtir.Eğer bu düzenlerde Allaha inanmayan,dinden dönen,islamı eleştiren olursa da onları maide 33te geçen yaptırımlara çarptır.

Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elamalılı cevırısıdır. Sen bu ayeti okudugunda cariyelerin evli oldugunu nereden anlıyorsun ve evli kadınlarla evlenin kısmı nerede yazıyor tam tersi evli kadınla evlenmeyin haramdır yazıyor. carıye konusuna gelecek olursak cariye (kadın köle) onları mehir  yani ona karsılıksız bedel vermektır daha sonrasında onunla evlenmende bir sakınca olmadıgını anlatıyor. Bunu destekleyen ayette sudur

Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.(Nisa suresi 3. ayet)

 

Köleleştirme yoksa,ayetlerde söz edilen köleleri ve cariyeleri nereden elde etmişler müslümanlar tarladan mı?

 

Köleler ve cariyer o zaman zaten varmış onu kaldırmak için insanlara onların iyi olanıyla evlenebılırsınız demiş zaten yukarıda bahsedilen ayetlerde kalkıp onları satın alıp sizin köleniz olsun dememiş yoksa ben mi yanlıs okuyorum. ayrıca Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınzda boyunlarını vurun. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. ALLAH dileseydi sizi savaş derdinden kurtarırdı; ancak O sizi böylece birbirinizle sınamaktadır. ALLAH yolunda öldürenlere gelince, onların yaptıklarını boşa çıkarmıyacaktır.(Muhammed 4.ayet) Savaşta bile esir alınanları serbest bırakın veya fidye karsılıgı salın dıyen bır kitap neye göre köleliği savunabılır gayet acık bir şekilde köleliğe karşı bi durum.

 

Dinden dönenlerin öldürülme,fitne konusuna gelelim.

 

Nedir bu fitne?Kurana göre Allaha inanmamak ve Allah yolundan alıkoymak fitnedir,bozgunculuktur.Fitne kalmayıncaya,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşılmalıdır.

 

İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların,bozgunculuklarına karşılık olarak azaplarının üstüne azap ekleriz.Nahl 88

 

Sana haram ayda/savaşın yasak olduğu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Harâm'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir suçtur. Fitne de, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.” Eğer onların güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden de kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktir ve orada süreli kalırlar.

 

 

Dinden dönenleri öldürün diye bir ayet okumadım var oldugunu söyleyen varsa buyursun Türkiyede ki cogu sözde dindarlara göre benimde öldürülmem gerekiyor sebepte sadece Allah ın kitabındaki Kur'an ı savundugum onun dışındaki hadislere inanmadıgım için. Allah bir defa gaddar degildir sordugun soruda fitne diyorsun suan bir sohbet edıyoruz ve herkes kendi inandığını destekiyor işte burada senin yaptığın fitne yani benim düşüncelerimi değiştirmeye calışıp azgınlık yapan biri Allah a  haşa sirk koşan sapıtmış biri olmam için ugrasıyorsun. sorulara karsılık bulamayıp senınle aynı dusunceye sahip olacagımı dusunuyorsun belkıde.İslam mantık dinidir ben bu yolda okuduklarımı anlayabıldıgım için sadece sukredebılırım.Sana ve inandıgına saygı duyarım o senınle Allah arasındadır benım ne sevabım ne gunahım var bu konuda ama ben uzerıme dusenı yaparak sana anlatmaya calısıyorum.Aslında burada ne kadar anlatsamda senın butun sorularına cvp versemde faydası olmaz cunku senın ınancını Allah tan baskası degıstıremez ama sorgulayarak arastırarak birgun dogruyu bulursun inş . 3 hafta öncesine kadar bende annunakilerin bizi dunyada bırakıp altını almaya geldıklerınde oldureceklerıne bıle ınanmaya baslamıstım cunku burda yasanan mantıklı bı dın olamazdı sonra Allah bana o inancı verdi okuyorum ve anladıgımı dusunuyorum anlamadıgım kısımları arastırıyorum akıl ve mantık cercevesınde bana uygun olanı yapıyorum.Herkes dıyor mesela Kur'an anlasılmaz dıye orada bırsey yazmıyorsa o senın kendının nasıl yorumladıgına kalmıstır iyi bir cercevede ve Kur'an la celısmıcek sekılde tabıkı.

 

 

 

Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın.Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.Bakara 193

 

Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlara karşı savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir.Enfal 39

 

Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Peki kimdir bu zalimler?Neden vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 

Yine müşrik dincilerin onlardan olmayanlara verdigi  bi sıkıntı sen inanmadıgın icin ben sana zalimlesmiyorum yanı senı oldurmek ıstemıyorum dusunmuyorumki herkes ozgurdur istedigini dusunebılır, soyleyebılır ve istedigine inanabılır.Buradaki savasta sana anlatmaya calısmam.

 

Maide 33teki yusallebunun anlamı da çarmıha germektir.Türk Kuran çeviricileri bunu asılmak olarak çevirirler,işlerine gelmediği için. 

 

ev yusallebû - veya asılmaları 

 

----Türkce mealini okuyorum bu kelimenin anlamını bilmiyordum teşekkür ederim sanada sayende ögrendim  . Ama dedigin gibi sacma ceviriler  veya yorumlanmıs cevırıler oluyor ben o yuzden  dıger cevırılerede bakıyorum  ve cumlenın anlamını kavramaya calısıyorum. 

 

Peki islam düzeninde de Allaha inanmayan ve islamı eleştirip,islam karşıtı düşüncelerini yayan olursa bu kişiye ne yapılır.Bu kişi Allaha karşı savaş açan bir fitneci olarak görülür ve kendisine maide 33te geçen yaptırımlara çarptırılır.

 

Bahsettığın ayet 32 ile baglantılı yanı İsrailogullarından bahsedıyor.Kur'an da okuduysan eger..... Elcilerimiz onlara apacık delillerle geldiler.Buna ragmen onların cogu sonra yeryuzunden azgınlık yapmaya basladı. yazdıgın ayetın bası budur yanı onların nankor oldugunu verdikleri sözü tutmamaları firavunun köleleginden kurtarılmasına ragmen onların ozgur bir ınsan olmak ıstemeyıp yıne köle olarak yasamak istemesi. Kısacası boşuna lanetlenmiş bir toplum değiller. Musa nın gosterdigi 9 mucızeye ragmen hala boyle olmaları bır sonuc ıcın yeterlı. Gunumuzdeki mucizeninde 19 oldugunu kesindir. Araştırmanı tavsiye ederim objektif olarak.

 

 

Kısacası İslamın isteği şudur.Allaha inanmama fitnesini ortadan kaldırıp,islam dışındaki dinleri yeryüzünden sil,yeryüzüne islamı egemen kıl,islam düzenleri kur.Bu islam düzenlerinde islama inanmaya programlanmış,Allaha iman ettirilerek,ona atfedilen Kuranın içeriğine katılmak zorunda bırakılmış kuşaklar yetiştirtir.Eğer bu düzenlerde Allaha inanmayan,dinden dönen,islamı eleştiren olursa da onları maide 33te geçen yaptırımlara çarptır.

 

 

Cok yanlış bir tabir olmuş. İslam barış dinidir Muhammed peygamber zamanındakı  hic bir savaşta saldırıyı muslumanlar yapmamıstır onlar hep savunan taraf olmustur.Ayrıca oradakı savasta islam dinine inandıgını soyledıgı halde ölümden korkup daglara dogru kacanlarda anlatılmıstır. Maide 33 dekini yapmak dıye bırseyde yok sen bır parca kesıp alıyorsun sonra ona gore soruyorsun butunu sormuyorsun.Belkide suanda onu hakeden toplumlar var mesela ınanmaya soz verıp yapmayanlar kanıtlara ragmen ınanmayanlar şeklinde. Benim dusuncem iyi calıskan erdemli ve gercek bir mumin olabılmektır umarım herkes bir sebeple dogruya gider.Elimden geldıgınce okudugumdan anladıgımı paylasmaya calıstım tesekkur ederım. Her insanın hataları vardir onemlı olan onlardan ders cıkarmak hatam olduysa tabi :)

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, xchanel yazdı:

Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elamalılı cevırısıdır. Sen bu ayeti okudugunda cariyelerin evli oldugunu nereden anlıyorsun ve evli kadınlarla evlenin kısmı nerede yazıyor tam tersi evli kadınla evlenmeyin haramdır yazıyor. carıye konusuna gelecek olursak cariye (kadın köle) onları mehir  yani ona karsılıksız bedel vermektır daha sonrasında onunla evlenmende bir sakınca olmadıgını anlatıyor. Bunu destekleyen ayette sudur

Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.(Nisa suresi 3. ayet)

 

Köleleştirme yoksa,ayetlerde söz edilen köleleri ve cariyeleri nereden elde etmişler müslümanlar tarladan mı?

 

Köleler ve cariyer o zaman zaten varmış onu kaldırmak için insanlara onların iyi olanıyla evlenebılırsınız demiş zaten yukarıda bahsedilen ayetlerde kalkıp onları satın alıp sizin köleniz olsun dememiş yoksa ben mi yanlıs okuyorum. ayrıca Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınzda boyunlarını vurun. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. ALLAH dileseydi sizi savaş derdinden kurtarırdı; ancak O sizi böylece birbirinizle sınamaktadır. ALLAH yolunda öldürenlere gelince, onların yaptıklarını boşa çıkarmıyacaktır.(Muhammed 4.ayet) Savaşta bile esir alınanları serbest bırakın veya fidye karsılıgı salın dıyen bır kitap neye göre köleliği savunabılır gayet acık bir şekilde köleliğe karşı bi durum.

 

Dinden dönenlerin öldürülme,fitne konusuna gelelim.

 

Nedir bu fitne?Kurana göre Allaha inanmamak ve Allah yolundan alıkoymak fitnedir,bozgunculuktur.Fitne kalmayıncaya,yeryüzüne islam egemen oluncaya dek savaşılmalıdır.

 

İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların,bozgunculuklarına karşılık olarak azaplarının üstüne azap ekleriz.Nahl 88

 

Sana haram ayda/savaşın yasak olduğu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Harâm'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir suçtur. Fitne de, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.” Eğer onların güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden de kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktir ve orada süreli kalırlar.

 

 

Dinden dönenleri öldürün diye bir ayet okumadım var oldugunu söyleyen varsa buyursun Türkiyede ki cogu sözde dindarlara göre benimde öldürülmem gerekiyor sebepte sadece Allah ın kitabındaki Kur'an ı savundugum onun dışındaki hadislere inanmadıgım için. Allah bir defa gaddar degildir sordugun soruda fitne diyorsun suan bir sohbet edıyoruz ve herkes kendi inandığını destekiyor işte burada senin yaptığın fitne yani benim düşüncelerimi değiştirmeye calışıp azgınlık yapan biri Allah a  haşa sirk koşan sapıtmış biri olmam için ugrasıyorsun. sorulara karsılık bulamayıp senınle aynı dusunceye sahip olacagımı dusunuyorsun belkıde.İslam mantık dinidir ben bu yolda okuduklarımı anlayabıldıgım için sadece sukredebılırım.Sana ve inandıgına saygı duyarım o senınle Allah arasındadır benım ne sevabım ne gunahım var bu konuda ama ben uzerıme dusenı yaparak sana anlatmaya calısıyorum.Aslında burada ne kadar anlatsamda senın butun sorularına cvp versemde faydası olmaz cunku senın ınancını Allah tan baskası degıstıremez ama sorgulayarak arastırarak birgun dogruyu bulursun inş . 3 hafta öncesine kadar bende annunakilerin bizi dunyada bırakıp altını almaya geldıklerınde oldureceklerıne bıle ınanmaya baslamıstım cunku burda yasanan mantıklı bı dın olamazdı sonra Allah bana o inancı verdi okuyorum ve anladıgımı dusunuyorum anlamadıgım kısımları arastırıyorum akıl ve mantık cercevesınde bana uygun olanı yapıyorum.Herkes dıyor mesela Kur'an anlasılmaz dıye orada bırsey yazmıyorsa o senın kendının nasıl yorumladıgına kalmıstır iyi bir cercevede ve Kur'an la celısmıcek sekılde tabıkı.

 

 

 

Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın.Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.Bakara 193

 

Fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlara karşı savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir.Enfal 39

 

Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Peki kimdir bu zalimler?Neden vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

 

Yine müşrik dincilerin onlardan olmayanlara verdigi  bi sıkıntı sen inanmadıgın icin ben sana zalimlesmiyorum yanı senı oldurmek ıstemıyorum dusunmuyorumki herkes ozgurdur istedigini dusunebılır, soyleyebılır ve istedigine inanabılır.Buradaki savasta sana anlatmaya calısmam.

 

Maide 33teki yusallebunun anlamı da çarmıha germektir.Türk Kuran çeviricileri bunu asılmak olarak çevirirler,işlerine gelmediği için. 

 

ev yusallebû - veya asılmaları 

 

----Türkce mealini okuyorum bu kelimenin anlamını bilmiyordum teşekkür ederim sanada sayende ögrendim  . Ama dedigin gibi sacma ceviriler  veya yorumlanmıs cevırıler oluyor ben o yuzden  dıger cevırılerede bakıyorum  ve cumlenın anlamını kavramaya calısıyorum. 

 

Peki islam düzeninde de Allaha inanmayan ve islamı eleştirip,islam karşıtı düşüncelerini yayan olursa bu kişiye ne yapılır.Bu kişi Allaha karşı savaş açan bir fitneci olarak görülür ve kendisine maide 33te geçen yaptırımlara çarptırılır.

 

Bahsettığın ayet 32 ile baglantılı yanı İsrailogullarından bahsedıyor.Kur'an da okuduysan eger..... Elcilerimiz onlara apacık delillerle geldiler.Buna ragmen onların cogu sonra yeryuzunden azgınlık yapmaya basladı. yazdıgın ayetın bası budur yanı onların nankor oldugunu verdikleri sözü tutmamaları firavunun köleleginden kurtarılmasına ragmen onların ozgur bir ınsan olmak ıstemeyıp yıne köle olarak yasamak istemesi. Kısacası boşuna lanetlenmiş bir toplum değiller. Musa nın gosterdigi 9 mucızeye ragmen hala boyle olmaları bır sonuc ıcın yeterlı. Gunumuzdeki mucizeninde 19 oldugunu kesindir. Araştırmanı tavsiye ederim objektif olarak.

 

 

Kısacası İslamın isteği şudur.Allaha inanmama fitnesini ortadan kaldırıp,islam dışındaki dinleri yeryüzünden sil,yeryüzüne islamı egemen kıl,islam düzenleri kur.Bu islam düzenlerinde islama inanmaya programlanmış,Allaha iman ettirilerek,ona atfedilen Kuranın içeriğine katılmak zorunda bırakılmış kuşaklar yetiştirtir.Eğer bu düzenlerde Allaha inanmayan,dinden dönen,islamı eleştiren olursa da onları maide 33te geçen yaptırımlara çarptır.

 

 

Cok yanlış bir tabir olmuş. İslam barış dinidir Muhammed peygamber zamanındakı  hic bir savaşta saldırıyı muslumanlar yapmamıstır onlar hep savunan taraf olmustur.Ayrıca oradakı savasta islam dinine inandıgını soyledıgı halde ölümden korkup daglara dogru kacanlarda anlatılmıstır. Maide 33 dekini yapmak dıye bırseyde yok sen bır parca kesıp alıyorsun sonra ona gore soruyorsun butunu sormuyorsun.Belkide suanda onu hakeden toplumlar var mesela ınanmaya soz verıp yapmayanlar kanıtlara ragmen ınanmayanlar şeklinde. Benim dusuncem iyi calıskan erdemli ve gercek bir mumin olabılmektır umarım herkes bir sebeple dogruya gider.Elimden geldıgınce okudugumdan anladıgımı paylasmaya calıstım tesekkur ederım. Her insanın hataları vardir onemlı olan onlardan ders cıkarmak hatam olduysa tabi :)

 

 

Savaş esiri cariyeler dışında,evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı demek şu anlama gelir.Savaş esiri olan,evli cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır.Kısacası savaş esiri evli cariyelerle evlenebilirsiniz diyor.Sen orada yazanı anlayamıyorsan ya da anlamamazlıktan geliyorsan yapabilecek bir şey yok.

 

Köleleştirmenin olduğunu ayetlerle ortaya koydum.Bu ayetlerde sözü edilen köleleri ve cariyeleri tarlalardan mı elde etmişler diye de sordum.Sen hala muhammed 4'ü atıyorsun.Demek esirleri fidye ya da karşılıksız olarak salmamışlar,köleleştirmişler ki kuranda bu ayetler var.

 

Allah'a inanmamanın ve insanları Allah yolundan koymanın Kurana göre fitne,bozgunculuk olduğu gerçeğini ayetlerle ortaya koydum.İslam düzeninde Allaha inanmazsan,İslamı eleştirirsen,Allaha karşı savaş açıyorsun bozguncu diyip,kelleni alıverirler.Dinden dönenler de Allah'a inanmayanlar oluyorlar zaten.Ayrıca Kuran'a göre Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler,yönetmeyenler kafirdir.Bakınız maide 44.Sen daha İslamın kurallarına,yasaklarına göre yönetilen,toplumsal yaşamın islama göre yapılandırıldığı,düşüncelerin ve eylemlerin islama uygunluk,aykırılık açısından değerlendirildiği bir islamı düzende bile yaşamıyorsun.O yüzden islam güzellemesi yapma uzaktan uzaktan.

 

İslamda,islama karşı açılmış düşünce savaşına karşı,fiziksel savaş,fiziksel yaptırım vardır.İslam düzeninde İslamı eleştirenlere karşı düşünsel savaş yapacaklarını sanıyorsan,İslam karşıtı düşünceleri yaymaya izin verileceğini sanıyorsan islamı hiç anlayamamışsın demektir.İslam düzeninde İslam karşıtlığına izin verilmesi demek,dinden çıkanların çoğalması demek,islam düzeninin sonu anlamına gelir.Bu gerçeği anlaman gerekiyor.İslam düzeninin varlığının sürdürülmesi müslüman sayısıyla bağlantılıdır.Ayetler de zaten bu düşünceyle uyum içinde.

 

 

Müslümanlara Allah'a karşı savaş açanları,bozgunculuk yapanları maide 33teki yaptırımlara çarptırın diyor.Maide 32de israiloğullarından söz edilince ne oluyor,onu anlamadım.Bu ayet geçersiz mi oluyor?Müslümanları ilgilendirmez mi oluyor?

 

İslam barış dini değildir.İslam savaş ve saldırı dinidir.Ayetler ortada.Allah'a inanmamak fitne,fitne kalmayıncaya dek savaşın,yeryüzüne islamı egemen kılın,kafirler zalimlerdir,eğer Allah'a inanmamaktan vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur diyen bir anlayışın barışla uzaktan yakından ilgisi olamaz.

 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Buzul yazdı:

Savaş esiri cariyeler dışında,evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı demek şu anlama gelir.Savaş esiri olan,evli cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır.Kısacası savaş esiri evli cariyelerle evlenebilirsiniz diyor.Sen orada yazanı anlayamıyorsan ya da anlamamazlıktan geliyorsan yapabilecek bir şey yok.

 

Köleleştirmenin olduğunu ayetlerle ortaya koydum.Bu ayetlerde sözü edilen köleleri ve cariyeleri tarlalardan mı elde etmişler diye de sordum.Sen hala muhammed 4'ü atıyorsun.Demek esirleri fidye ya da karşılıksız olarak salmamışlar,köleleştirmişler ki kuranda bu ayetler var.

 

Allah'a inanmamanın ve insanları Allah yolundan koymanın Kurana göre fitne,bozgunculuk olduğu gerçeğini ayetlerle ortaya koydum.İslam düzeninde Allaha inanmazsan,İslamı eleştirirsen,Allaha karşı savaş açıyorsun bozguncu diyip,kelleni alıverirler.Dinden dönenler de Allah'a inanmayanlar oluyorlar zaten.Ayrıca Kuran'a göre Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler,yönetmeyenler kafirdir.Bakınız maide 44.Sen daha İslamın kurallarına,yasaklarına göre yönetilen,toplumsal yaşamın islama göre yapılandırıldığı bir islamı düzende bile yaşamıyorsun.O yüzden islam güzellemesi yapma uzaktan uzaktan.

 

İslamda,islama karşı açılmış düşünce savaşına karşı,fiziksel savaş,fiziksel yaptırım vardır.İslam düzeninde İslamı eleştirenlere karşı düşünsel savaş yapacaklarını sanıyorsan,İslam karşıtı düşünceleri yaymaya izin verileceğini sanıyorsan islamı hiç anlayamamışsın demektir.İslam düzeninde İslam karşıtlığına izin verilmesi demek,dinden çıkanların çoğalması demek,islam düzeninin sonu anlamına gelir.Bu gerçeği anlaman gerekiyor.İslam düzeninin varlığının sürdürülmesi müslüman sayısıyla bağlantılıdır.Ayetler de zaten bu düşünceyle uyum içinde.

 

 

Müslümanlara Allah'a karşı savaş açanları,bozgunculuk yapanları maide 33teki yaptırımlara çarptırın diyor.Maide 32de israiloğullarından söz edilince ne oluyor,onu anlamadım.Bu ayet geçersiz mi oluyor?Müslümanları ilgilendirmez mi oluyor?

 

İslam barış dini değildir.İslam savaş ve saldırı dinidir.Ayetler ortada.Allah'a inanmamak fitne,fitne kalmayıncaya dek savaşın,yeryüzüne islamı egemen kılın,kafirler zalimlerdir,eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur diyen bir anlayışın barışla uzaktan yakından ilgisi olamaz.

 

Savaş esiri cariyeler dışında,evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı demek şu anlama gelir.Savaş esiri olan,evli cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır.Kısacası savaş esiri evli cariyelerle evlenebilirsiniz diyor.Sen orada yazanı anlayamıyorsan ya da anlamamazlıktan geliyorsan yapabilecek bir şey yok.

 

 

sadece bunu soylıcem dıgerlerıne bı yorum yapmıcam cunku ben ne kadar anlatırsam sen anlamayacaksın uzun yazmak onemli degil dolduruyorsun butun sayfayı az once ugrasıp acıkladım ama bu sefer k.bakma

 

şimdi 1.si 

şavaş esiri cariyeler dışında sözünden ne anlıyorsun

 

2. si evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı sozunden ne anlıyorsun

 

sanıırım bu konuda virgül işraretinin ne anlama geldiginden bahsetmemız lazım. Orada yazmayan evli cariye sozunu nasıl cıkardın merak edıyorum . Bu bence senin zaten okusanda bu kitabı anlamadıgını sadece muhalefet yapmak için kullandıgını acıklıyor.Son olarak o videodakı tıplerin yasadıgı dini yasamıyorum ben sana oncekı yazımda bunu anlatmaya calıstım ama onuda anlamıssın .

 

İnkarcıların durumu , sözleri ancak bagırma ve cagırma biçiminde algılayarak(anlamadan) tekrarlayan kişi gibidir.Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler. (bakara suresi 171. ayet)

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir( Bakara suresi 7. ayet) o yüzden ben ne desem sen duymayacaksın kardesım. Umarim birgun Allah seninde anlamani saglar. Herşeyi araştır ve senın mantıgına hangısı yatıyorsa ona inan.

Link to post
Sitelerde Paylaş
10 dakika önce, xchanel yazdı:

Savaş esiri cariyeler dışında,evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı demek şu anlama gelir.Savaş esiri olan,evli cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır.Kısacası savaş esiri evli cariyelerle evlenebilirsiniz diyor.Sen orada yazanı anlayamıyorsan ya da anlamamazlıktan geliyorsan yapabilecek bir şey yok.

 

 

sadece bunu soylıcem dıgerlerıne bı yorum yapmıcam cunku ben ne kadar anlatırsam sen anlamayacaksın uzun yazmak onemli degil dolduruyorsun butun sayfayı az once ugrasıp acıkladım ama bu sefer k.bakma

 

şimdi 1.si 

şavaş esiri cariyeler dışında sözünden ne anlıyorsun

 

2. si evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı sozunden ne anlıyorsun

 

sanıırım bu konuda virgül işraretinin ne anlama geldiginden bahsetmemız lazım. Orada yazmayan evli cariye sozunu nasıl cıkardın merak edıyorum . Bu bence senin zaten okusanda bu kitabı anlamadıgını sadece muhalefet yapmak için kullandıgını acıklıyor.Son olarak o videodakı tıplerin yasadıgı dini yasamıyorum ben sana oncekı yazımda bunu anlatmaya calıstım ama onuda anlamıssın .

 

İnkarcıların durumu , sözleri ancak bagırma ve cagırma biçiminde algılayarak(anlamadan) tekrarlayan kişi gibidir.Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler. (bakara suresi 171. ayet)

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir( Bakara suresi 7. ayet) o yüzden ben ne desem sen duymayacaksın kardesım. Umarim birgun Allah seninde anlamani saglar. Herşeyi araştır ve senın mantıgına hangısı yatıyorsa ona inan.

Evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı diyen ayette,savaş esiri cariyeler dışında sözü neyi anlatmak için vardır?Bu soruyu kendine bir sor.

Bu soruyu kendine sorup,savaş esiri cariyeler dışında,evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı sözünün,savaş esiri evli cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır,savaş esiri evli cariyelerle evlenebilirsiniz demek anlamına geldiğini anlayamıyorsan.

Beyni mühürlenmiş olan da,anlayış kıtlığı yaşayan da,okuduğu anlayamayan da sensin kuşkusuz.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Buzul yazdı:

Evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı diyen ayette,savaş esiri cariyeler dışında sözü neyi anlatmak için vardır?Bu soruyu kendine bir sor.

Bu soruyu kendine sorup,savaş esiri cariyeler dışında,evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı sözünün,savaş esiri evli cariyeler dışında evli kadınlarla evlenmeniz haramdır,savaş esiri evli cariyelerle evlenebilirsiniz demek anlamına geldiğini anlayamıyorsan.

Beyni mühürlenmiş olan da,anlayış kıtlığı yaşayan da,okuduğu anlayamayan da sensin kuşkusuz.

Dilinizi biraz cözdüm. bende su sekılde soruyorum sana evli kadınla evlenmemen icin senın engelin nedir neden evlenmiyorsun gayette evlenebilirsin senin dininde oyle birsey yok 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, xchanel yazdı:

Dilinizi biraz cözdüm. bende su sekılde soruyorum sana evli kadınla evlenmemen icin senın engelin nedir neden evlenmiyorsun gayette evlenebilirsin senin dininde oyle birsey yok 

Böyle yaparak Kurandaki yanlışları,tutarsızlıkları ortadan kaldırabileceğini,İslamı gerçek,uyduruk Allah'ı var yapabileceğini sanıyorsan,yanılıyorsun.Böyle yaparak İslam'a tutunmaya çalışman da İslamdan çıkışının yakın olduğunu gösterir.Belki de çıkmışsındır tabi.Bunu da bilmiyoruz.İslamdan çıkmak için bir ayet büküp,Kuranı değiştirmek yeterli bildiğiniz gibi.Ortalık da ayet bükenden geçilmiyor.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

 

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondaki bir kısım ayetler Kitab'ın temelini oluşturan kesin anlamlı muhkem ayetlerdir. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde bir eğrilik bulunanlar, bozgunculuk yapmak ve kendilerine göre yorumlamak amacıyla müteşabih olan ayetlerin üzerine düşerler. Onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise 'Bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır' derler. Şu var ki, akıl sahiplerinin dışındakiler bunlardan ibret almazlar.Ali İmran 7

 

Hud 1de Kuran ayetlerinin tümü için muhkemdir,Kuran ayetleri muhkem kılınmış ve Allah tarafından birer birer açıklanmış bir kitaptır denilirken,ali imran 7de kuran ayetlerinin bir bölümü muhkemdir,bir bölümü müteşabihtir denilmiştir.Kuran ayetlerinin bir bölümü müteşabih ise Kuran ayetlerinin hepsi muhkem olamaz.Yok Kuran ayetlerinin hepsi muhkem ise,Kuranın içinde müteşabih ayet olamaz.Bu açık bir Kuran çelişkisidir.

 

Şimdi örneğin bu çelişkiyi ne yaparsan yap ortadan kaldıramazsın.Bir islami site,bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için ne yapmış biliyor musun?Nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından Kuran muhkemdir,demiş.Yani ayette geçmeyen,nazım örgüsü ve harika üslubu çelişkiyi ortadan kaldırmak için Kuran'a eklemiş,Kuran'ı değiştirmiş.Bunu yapmak da İslamdan çıkmak anlamına gelir.Bu Kuran öyle bir betik işte,her türlü dinden çıkarır.

 

Bu arada Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur yazıyor Kuranda.İncil ve Tevrat değiştirildiyse Allah'ın kelimelerini değiştirebilen kimseler var olmuş olmaz mı diye sormuştum,ona yanıt alamadım.

 

Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O'dur. Sonra, göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir.Bakara 29

 

Ve üstünüze, yedi sağlam gök bina ettik.Nebe 12

Ve parıl parıl parıldayan bir kandil yaptık.Nebe 13

 

De ki; Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rab’bidir.

Ve orada, onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada bulunanların besinlerini, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.

Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak yarattı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya göğünü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, Azîz ve Alîm olanın takdiridir.Fussilet  9,10,11,12

 

Bir başka örnek daha.Şu yanlışı nasıl ortadan kaldıracaksın.Yerde olan ne varsa önce yaratılıyor,sonra yedi kat gök yaratılıyor.Bu göklere de Güneş,Ay ve yıldızlar yapıp yerleştiriliyor.Bildiğin gibi Kuran'ın ortaya koyduğu model düz bir yer ve yedi kat gökten oluşur.Yer ve gökler de 6 günde yaratılmıştır.Cennetin genişliği de yer ve göklerin arası kadardır.

 

Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.Ali imran 133

 

Andolsun biz, dünya göğünü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.Mülk 5

 

Bu saçmalığı nasıl ortadan kaldıracaksın.Koca koca yıldızlarla fantastik bir öge olan şeytanlar taşlanıyor.Belli ki Kuranı yazan gece kayan uzay taşlarını yıldız sanmış.Bu sanısına da fantastik ögeler harmanlayıp ortaya bu masalı atmış.

 

Allah'a iman ederek Kuranda ne yazıyorsa katılmak zorunda kalmış biri olarak,Kurandaki her türlü yanlışı,saçmalığı savunmak durumundasın.Büyük olasılıkla da ataları tarafından İslama inanmaya programlanarak,Allah'a iman ettirilmiş ve Kuranın içeriğinde ne yazıyorsa katılmak zorunda bırakılmış birisin.Ama Kuranı savunmaya çalışırken emin ol Kuran seni ayet bükücülüğe,eklemeye,çıkarmaya,Allah adına sözler uydurmaya,Kuranı değiştirmeye itecektir.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 2 weeks later...

Dostum yasam bir palavra insani sınamak için yeryuzune koyduk diyor hangi insan suçlu ki.4 senedir islamiyet ve hayati gördüm. Inanmayan varsa tanrıya cidden varmi bilmem ama insanlara çok zulum etti. Birde kuvvetliyim diye kabul etmiyor.birde düşman olan seytani basimiza saliyor. Seytan var eminim ama insan gucu yetmiyor. Evet sizin bilmediginiz tanri budur cocuklara tecavuz ettiren. Insnlarin alay edilmesine izin veren.insanlari zorla dunyaya sokan ve suçlayan.Kötülüğü var edipde insanları birbirine sokan. Ve sonrada buna sınamak için diyen bir aptaldır. Islamiyet ise genel olarak iyi şeyleri anlatan birseydir. Valla kendi yukarida hiç korkum yok. Ve bunu bilipde yapiyor. Dikleşiyorum insanlara bunu yapma. Hıc birseyden korkmam diyipde insanlarin mutlu olmasindan korkan pislik canli.insanlari sinayipda napcan. Adama yanlis seyleri guzel gösteripde yaptiran bir delidir. Ne dese allahin palavra insanlarin suçu yok insanlara bosa yuklenmeyin. Onlarda yaptiginin dogu oldugunu zannediryor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 31.08.2018 at 08:17, Buzul yazdı:

Böyle yaparak Kurandaki yanlışları,tutarsızlıkları ortadan kaldırabileceğini,İslamı gerçek,uyduruk Allah'ı var yapabileceğini sanıyorsan,yanılıyorsun.Böyle yaparak İslam'a tutunmaya çalışman da İslamdan çıkışının yakın olduğunu gösterir.Belki de çıkmışsındır tabi.Bunu da bilmiyoruz.İslamdan çıkmak için bir ayet büküp,Kuranı değiştirmek yeterli bildiğiniz gibi.Ortalık da ayet bükenden geçilmiyor.

 

Elif, Lam, Ra.Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer açıklanmış bir Kitap'tır.Hud 1

 

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondaki bir kısım ayetler Kitab'ın temelini oluşturan kesin anlamlı muhkem ayetlerdir. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde bir eğrilik bulunanlar, bozgunculuk yapmak ve kendilerine göre yorumlamak amacıyla müteşabih olan ayetlerin üzerine düşerler. Onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise 'Bunlara iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır' derler. Şu var ki, akıl sahiplerinin dışındakiler bunlardan ibret almazlar.Ali İmran 7

 

Hud 1de Kuran ayetlerinin tümü için muhkemdir,Kuran ayetleri muhkem kılınmış ve Allah tarafından birer birer açıklanmış bir kitaptır denilirken,ali imran 7de kuran ayetlerinin bir bölümü muhkemdir,bir bölümü müteşabihtir denilmiştir.Kuran ayetlerinin bir bölümü müteşabih ise Kuran ayetlerinin hepsi muhkem olamaz.Yok Kuran ayetlerinin hepsi muhkem ise,Kuranın içinde müteşabih ayet olamaz.Bu açık bir Kuran çelişkisidir.

 

Şimdi örneğin bu çelişkiyi ne yaparsan yap ortadan kaldıramazsın.Bir islami site,bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için ne yapmış biliyor musun?Nazım örgüsü ve harika üslubu bakımından Kuran muhkemdir,demiş.Yani ayette geçmeyen,nazım örgüsü ve harika üslubu çelişkiyi ortadan kaldırmak için Kuran'a eklemiş,Kuran'ı değiştirmiş.Bunu yapmak da İslamdan çıkmak anlamına gelir.Bu Kuran öyle bir betik işte,her türlü dinden çıkarır.

 

Bu arada Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur yazıyor Kuranda.İncil ve Tevrat değiştirildiyse Allah'ın kelimelerini değiştirebilen kimseler var olmuş olmaz mı diye sormuştum,ona yanıt alamadım.

 

Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O'dur. Sonra, göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir.Bakara 29

 

Ve üstünüze, yedi sağlam gök bina ettik.Nebe 12

Ve parıl parıl parıldayan bir kandil yaptık.Nebe 13

 

De ki; Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rab’bidir.

Ve orada, onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada bulunanların besinlerini, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.

Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak yarattı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya göğünü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, Azîz ve Alîm olanın takdiridir.Fussilet  9,10,11,12

 

Bir başka örnek daha.Şu yanlışı nasıl ortadan kaldıracaksın.Yerde olan ne varsa önce yaratılıyor,sonra yedi kat gök yaratılıyor.Bu göklere de Güneş,Ay ve yıldızlar yapıp yerleştiriliyor.Bildiğin gibi Kuran'ın ortaya koyduğu model düz bir yer ve yedi kat gökten oluşur.Yer ve gökler de 6 günde yaratılmıştır.Cennetin genişliği de yer ve göklerin arası kadardır.

 

Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.Ali imran 133

 

Andolsun biz, dünya göğünü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.Mülk 5

 

Bu saçmalığı nasıl ortadan kaldıracaksın.Koca koca yıldızlarla fantastik bir öge olan şeytanlar taşlanıyor.Belli ki Kuranı yazan gece kayan uzay taşlarını yıldız sanmış.Bu sanısına da fantastik ögeler harmanlayıp ortaya bu masalı atmış.

 

Allah'a iman ederek Kuranda ne yazıyorsa katılmak zorunda kalmış biri olarak,Kurandaki her türlü yanlışı,saçmalığı savunmak durumundasın.Büyük olasılıkla da ataları tarafından İslama inanmaya programlanarak,Allah'a iman ettirilmiş ve Kuranın içeriğinde ne yazıyorsa katılmak zorunda bırakılmış birisin.Ama Kuranı savunmaya çalışırken emin ol Kuran seni ayet bükücülüğe,eklemeye,çıkarmaya,Allah adına sözler uydurmaya,Kuranı değiştirmeye itecektir.

Baba ugrasma onla o kuvvetlidir. Ustunsur. Adalet bekleme vermez. Bildigin bir zır deli. Götlek ol  yukseltir temiz ol dusurur...

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 3 weeks later...

Ahzab Suresi 50. ayet: 

Alıntı

Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikâhlamak istediği herhangi bir mü’min kadını da (sana helâl kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 

 

Nasıl bir erkek yokluğu vardır ki, gelen geçen Hz. Muhammed'e helal kılınıyor. 

Sonra Hz Muhammed bu kadar çok kadınla başa çıkamayınca kadınlar ayağını denk alsın diye ayet indiriliyor. 

 

Bir tek cinsel hayatı eksik... 

Link to post
Sitelerde Paylaş

islam kadına değer verdi derler. Halbuki islamda kadın değer kaybetmiştir. İslama göre kadın Seks için yaratılmıştır.cariye olur, onun bunun altına yatar, pazarda satılır. Misafirlere ikram edilir. Bunları anlatıncada ya basarlar küfrü veya Efendim Kur'an yanlış anlaşılıyor derler. Sanki Kur'an sırf onlar anlasın diye yazılmış gibi. Eskiden cariyelik çok eşlilik normal görülüyordu .sonra ayıplanıp dışlandı. Normal görüldüğü asırlarda kimse çıkıpta islamda cariyelik, seks köleliği , çok eşlilik yok demedi. İtiraz etmedi. Çünkü tepki yoktu veya azdı.itiraz artınca ve belirginleşince islamda bunlar yok dendi , tevil edilmek istendi. Bir takım insanlarda buna inandı ve savundu. Olay bundan ibaret. Mesela bir müslüman hayal etsin ; eve geliyor ve babasını evde bulamıyor. Evde 3 tane kadın var ve biri annesi. Annesine babam nerde diye soruyor, anneside baban diğer eşiyle beraber diyor. Kimin Midesi alır bunu? İşte İslamın yaratmak istediği manzara bu. Hatta daha fazlası.10 tane cariye 4 eş olduğunu düşünün. Durum daha feci. Ev ev değil sanki kerhane .

aslında bunun başlangıcı Tevrat da yazılanlardır. Çok eşliliğe örnekleri ilk kez bir Kutsal kitapta tevratta görürüz.  Kur'an yazarlarının burdan cesaret ve ilham aldığını düşünüyorum. Biz daha iyisini ve fecisini yaparız der gibi çok eşlilik  abartılmış haliyle Kur'an da vücut bulmuştur.

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında ayrı bir konu olarak ele alınması gerekir belki ama, buraya yazıyım yine de; İslamiyette "yaradılanı sevin, yaradandan ötürü" derler fakat her insan yaşamak için canlıları öldürmek zorundadır. Yani "Allah'ın verdiği canı, yalnızca Allah..." ! "almıyor işte", kulu alıyor bir bakıma.

 

Konuyla da alakalı mı bilemedim açıkcası... 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 2 weeks later...

müslümanlar arasında palavra vardır kuran'da yoktur.

örneğin bir ayet inceliyorsun ve arapçan yetersiz türkçe mealine bakacaksın.

önce ayeti oku ardından ayetin inme nedenini indiği ortamı ve en önemlisi sebebine odaklan

ayetler 3 sebebten dolayı inmiştir

1. hz.muhammed e yol göstermesi(insanların yaşam tarzlarının düzenlenmesi adına)

2. geçmiş peygamber hakkında bilgi vermesi ve islamın hak din olduğu

3.nerden geldiğimiz nereye gideceğimiz ve ne olacağımız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 1 month later...
On 17.10.2018 at 08:08, ismet çat yazdı:

müslümanlar arasında palavra vardır kuran'da yoktur.

örneğin bir ayet inceliyorsun ve arapçan yetersiz türkçe mealine bakacaksın.

önce ayeti oku ardından ayetin inme nedenini indiği ortamı ve en önemlisi sebebine odaklan

ayetler 3 sebebten dolayı inmiştir

1. hz.muhammed e yol göstermesi(insanların yaşam tarzlarının düzenlenmesi adına)

2. geçmiş peygamber hakkında bilgi vermesi ve islamın hak din olduğu

3.nerden geldiğimiz nereye gideceğimiz ve ne olacağımız.

Mesela??????

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 dakika önce, fezadabirtürk yazdı:

Ateist olunca zaten Hayat palavra .inanmayınca kalıyor mu hayatın ,varlığımızın amacı.  .inekler gibi Sütümüz yok, etimiz yenmez, tüyümüzden faydalınmaz .insanın faydasından çok zararı var.  

 

varlığınızın bir amacı bulunmuyor. fakat varlığınızın bir nedeni bulunuyor.  o da anneniz ve babanızın herhangi bir nedenden dolayı birleşmiş olması ve sonraki tüm sürecin sekteye uğramadan sizin doğmanız ile sonuçlanması.

 

dünyada eşeyli üreyen tüm canlılar ile aynı süreçten geçerek dünyaya gelmişsiniz. dünyadaki tüm memelilerle aşağı yukarı aynı özelliklere sahipsiniz. sizin embriyo haliniz ile bir kanguru ya da yunusunkini birbirinden ayırmak mümkün değilken,  neden kendi varlığınıza bir anlam biçmeye ve bu anlama dayanak olarak tanrılar uydurmaya çalışıyorsunuz?

 

siz evrim sürecinin bir ürünüsünüz. bundan daha fazlası yalnızca cehalete dayalı uydurmadır.

 

cehalet konusuna bir örnek vereyim: doğada süt ineği yoktur. inekleri insanlar seçip çiftleştirerek bu daha çok süt verir hale getirdiler.

insanın eti son derece yenilebilir bir ettir. siz yemiyor olabilirsiniz, ama doğadaki diğer hiçbir canlı insan mı? almiim tşkrler demez.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
 • Yeni Oluştur...