Jump to content

Ateizmi yozlaştırmak, dinlere destek olmaktır.


Recommended Posts

Bu konu, ateizme yönelik bir eleştiri değildir. Ülkemizdeki ateizm anlayışının gelişmesi amacıyla bu konuyu açıyorum.

Fanatik ve banaz ateizm anlayışında, maalesef dinlerden geçen birçok özellik bulunuyor. Kişide bulunan ego ve nefret, bu sorunları farketmesine engel olmaktadır.

Aydınlanma, sadece dinleri eleştirerek olmaz. Her tür kalıplaşmış düşüncenin, toplumsal alışkanlık ve geleneklerin sorgulanması ve yanlış olanların elenmesi şarttır.


Maalesef bu dogmatik ateizm anlayışı, azınlıkta da olsa, hepimize zarar vermektedir. aslında bu kişiler, teizme karşı olduklarını söyleseler de, uygulamada onları haklı çıkararak, destek olmaktadırlar.

Bir ateist veya nonteist, islama tepkili olmakta haklıdır. ancak unutulmamalıdır ki, tek madur olan kendileri değildir. burda herkesin aklıbaşında davranması gerekiyor.

Ayrıca, her müslümanı, ateisti madur eden tavırda düşünmek doğru değil. Ülkedeki laik müslümanları, alevileri, az sayıda olsalar da hristiyan ve yahudileri ateistlere düşman olarak görmek, sağlıklı bir yaklaşım olmaz.

Fanatik ateizm anlayışının, ister istemez islama destek olduğu konuları sayacak olursak, karşımıza çok uzun bir liste çıkmaktadır;

01-) Ülkede ateistler dahil tahminen, %5 civarında nonteist oranı var(kişisel bir tahmindir) Bunun dışında, %20den fazla laik müslüman kesimi bulunuyor; Laik kesimin saygısını kazanmak mümkün iken, dine inanan herkesin kınanması, damgalanması ancak dincilere hizmet etmek demektir.
Bu insanları kazanmak yerine, nefret ve egolarımız adına, onlara hakaretvari aşalayıcı tavırlar göstermek, tamamen akıldışı bir davranıştır.

02-) Bu tarz ortamlarda, müslümanlar, agnostik, deist ve panteistlere sadece bir konudaki farklı düşüncesinden dolayı kötü muamele yapıldığına tanık olmaktadır.
bu durum, ''agnostike kötü muamele yapan, müslümana ne yapmaz'' düşüncesi uyandırır, ve halkın zihninde islamın sempatikleşmesine sebep olabilir.
Bununla da kalmaz, ateistlerin uzlaşma kültüründen yoksun kişiler olduğu imajının oluşmasına sebep olabilir.
Halka bu yönde telkinde bulunan dinci çevreler, bu konuda kendilerine dayanak elde etmiş olur.


03-) Ateistlerin, müslümanlara yönelik ayrımcı tavrı, kendilerine ayrımcılık yapılıyor olmasına bir tepki olarak açıklanabilir
Ancak, deist, panteist ve agnostiklere karşı ayrımcı ve aşalayıcı davranışların, bu mazaret ile açıklanması sözkonusu değildir.
Bu durum, müslümanlarda, ateizmin de aslında dinsel bir kamplaşma olduğu düşüncesini uyandıracaktır. ve bu şekilde ister istemez dinlere yeni bir savunma daha kazandırılmış olur.
(bu konuyu birazdan, daha detaylı şekilde açıklayacağım)

Ayrıca "herşey maddedir, madde dışında gerçek yoktur" iddiasını, kutsal bir olgu gibi sunmak, eleştirildiğinde sert tepki göstermek, yine dincilere malzeme vermektedir.

04-) Laiklik ilkesini, işine geldiğinde yoksayarak, dinci gelenekleri yaşatmaya devam etmek; üstelik insanlara karşı hiçbir zararı ve mudahelesi olmayan, tersine dine muhalefet eden deizm ve panteizm'e dahi, bu baskıcı tavrı uygulamak, dinsel baskıcı bir zihniyeti beslemek demektir.

05-) Çoğunluk olduğu ortamlarında müslümana kötü muamele, azınlık olduğu toplumda kendisine yapılan ayrımcılıkları körükler. Bu hepimizi ilgilendiren ciddi bir sorundur.
Hakaret, nefreti... nefret ise, kutuplaşmayı ve düşmanlıkları beraberinde getirir... oysaki ateizm bir fikir mucadelesidir.

Ateizm'in anlaşılması için çatışma ortamına değil, diyalog ortamına ihtiyaç vardır.
bu nedenle diyalog ortamının bozulması, ateizme ve düşünce özgürlüğüne zarar verirken, diğer taraftan dincilerin güçlenmesine zemin hazırlar.


06-) Hoşgörüsüzlüğü, ateizm'in gereği gibi göstermek, tüm bağımsız çevrelere karşı da ateizmin saygınlığına gölge düşürmekte ve dinci çevrelere malzeme olmaktadır.
Bu ateistler hakkında, "nezaket ve saygı bilmeyen, kültürsüz görgüsüz adamlar" görüntüsü oluşturarak, hepimizin itibarına leke süren ve ateizmi küçük düşüren bir davranış biçimidir.

07-) İslamdaki yasakçılık geleneğini onaylarcasına, farklı inançlara karşı yasaklama girişimlerinden, hatta bazen dikta yöntemlerinden bahsetmek, ateizmi zayıflatmaktadır.
Unutmayalımki, yasakçılık, banaz zihniyetin bir metodudur.

08-) Çoğunluk olduğu ortamlarda, farklı düşünceye haksız yöntemlerle baskı oluşturmaya çalışarak, demokrasi ve özgürlüklere muhalafet eden islamcı gelenekleri de bir nevi onaylanmaktadır.


09-) "Yaratıcıya olasılık tanıyan bizden değildir.." gibi inanılmaz fanatik, akıldışı ve banazca bir tavırla, "ateistler bu kadar cahil olabilir mi?" düşüncesi uyandırıp, "acaba ateistlerin hepsi böyle olabilir mi..?" şüphesi yaratarak, müslümanın eline bir malzeme daha verilmektedir.
Ayrıca bu tavır, "bunlar zaten sürekli birbirlerini yanlışlıyor, demekki hiçbiri doğru değil" algısı da yaratır.
Artı bu durum, islamdaki mezhepçilikle benzeşmekedir.

"Ateistler ve nonteistler" şeklinde bölücülük çıkartıp, gücümüzü zayıflatırken, kendilerinin bu konuda bir çözüm sunamaması da, din çevrelerine avantaj sağlamaktadır.


10-) Göstermiş oldukları ayrımcı ve aşalayıcı tavırlarla, agnostik, deist ve panteist bilim ve felsefe adamlarını da, ister istemez cahil yerine koymuş olmaktadırlar.
Bu durum, Atatürk gibi ülkenin aydınlanması için büyük emek vermiş bir insana bile, saygı duymama noktasına gider.

11-) Hakareti bir ispat yöntemi gibi sunarak, kendilerinin de ancak hakaretle ikna olduğu mesajını vererek, ateistlerin itibarına, bu açıdan da leke sürülmektedir.

12-) İslamı eleştirme konusunda, yasal kısıtlama ve müeyyidelere mazaret oluşturan bir tablo çizilmektedir.
oysaki, ateistin hakarete ihtiyacı olmaması gerekir. hakaret öfke ve nefret bizi zayıflatır, haksız konuma düşürür.
(meclise bu konuda bir önerge sunulsa, reddederken kullanacakları mazaretlerden biri, web ortamındaki hakaret geleneği olacaktır.)

Ayrıca, "güçlü ateizm" anlayışındaki bazı aşırı söylemler, aslında zayıf bir nokta oluşturmaktadır; o da "evrenin başlangıcında hiçbir şekilde yaratıcı bir bilinç olamaz" iddiasıdır; Bu durum müslümanda, "bir yaratıcı olduğunda, dinleri göndereceğini ateistler de kabul edebilir.." algısı yaratır.
Bu yüzden islamcı düşünürler genelde, yaratıcıyla ilgili göstergeler bularak, kendi tanrılarına delil oluşturma çabasına girerler.

Bu, aslında onlara asıl konulardan kaçma fırsatı tanımak demektir. Bu şekilde dindeki, çelişkili ve insanlıkdışı unsurlarla ilgili tartışmalara girmeden, konuyu başka alanlara kaydırmış olurlar.

Dinler ve islamla diğer benzerlikler ve kuranı onaylayan davranışlar.

1-) Kuran'daki farklı inanıştan olan kişilere hakaret ve aşalama yönteminin benimsenmesi...


2-) Sadece yaratıcı düşüncesi üzerinden ayrımcılık geleneğini diğer taraftan uygulamak...


3-) Deistlere... hatta agnostiklere bile, tıpkı kuran'daki gibi, "onların bütün yaptıkları boşa gider " tavrı göstermek.

4-) Ve yine kuran'daki gibi, farklı düşünceden insanları dost edinmek istemeyip, ötekileştirmek..

5-) Kendi düşüncesine muhalefet eden insanlara nefret ve öfke duymak...

6-) Maddenin mutlak gerçekliği veya evrende herhangi bir yaratıcı güç konusunda şüpheye düşüren yorumlar olduğunda, tıpkı islamdaki "küfre girersin" tepkisine benzer agresif tavırlar göstermek...

7-) Tıpkı islamdaki gibi, insanlığa değer vermemek ve insanları sadece bir düşünce üzerinden ayrıştırmak..

8-) Kuran'daki, sadece farklı düşünce sebebiyle insanları "zalim" ilan etme geleneğini uygulamak; ve sadece yaratıcıdan bahsettiği için, insanları din terörüne destek olacak kadar, duyarsız ve vicdansız olmakla suçlamak..

10-) Kuran'da inanmayan insanların, akılsız ilan edilmesi... hatta hayvanlara benzetilmesi geleneğini, sadece yaratıcı düşüncesinden dolayı(teizmden çok farklı yaratıcı teorileri olsa bile), diğer nonteistlere uygulayabilmek..

Ayrıca, bu fanatik sözde ateizm anlayışı forumları gereksiz tartışmalara sürükleyip enerjimizi boşa tüketerek, bu tavırlarıyla ancak dinci çevreleri memnun etmektedir.
Bu bölücü ve saldırgan tavırdan en karlı çıkan kesim, şüphesiz dincilerdir.

İşte tüm bu özellikleriyle, "islama muhalefet eder" görünen, fanatik ateizm anlayışı, aslında bir taraftan da, kendisine islamı örnek alarak, ister istemez islam çevrelerine bu uygulamalarında haklı olduğu mesajını vermektedir.

LCsTbMR.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Konunun başında, 03. maddede saydığım, deist ve panteiste ayrımcılık sorununu biraz açalım;

Bu zihniyete sahip ateistlere göre, deistlerin ve panteistlerin bahsettiği, agnostiklerin olabilitesi üzerinde durduğu yaratıcılar, insanların çevresine kötülük yapmasına sebep olacaktır.

Ancak diğer taraftan kendisini ateist olarak tanımlayan bu kişilerin zihinlerinde taşıdıkları ego ve nefretleri adına, sadece tek bir düşünce üzerinden ayrımcılık yaptıkları, farklı görüşleri hakaret ve aşalama ile susturdukları, farklı inanç sahiplerine, kendilerine saygılı olsalar bile, hoşgörüsüz davrandıkları görülmektedir.

Bu durumda tanrı zihinde oluştuğuna göre ve kişiye zihinsel bir yönlendirme yapacağı öngörüldüğüne göre, zihindeki bu etkenler arasında çifte standart uygulamak, akıldışı ve adaletten uzak bir yaklaşım olur;
Bir tarafta insanlığa bir çeşit baba arayışı içgüdüsüyle başlatılmış, sevgiyle ve umutla beslenen ve insana saygı ile sonuçlanan deistik tanrı, diğer tarafta adına insanlara, saldırgan ayrımcı ve aşalayıcı davranışlar sergilenen ego ve nefret...

İşte bu sorunsal, bu tarz ateistlerde ''benim eleştirilmez kabul ettiğim hiçbir merkez yok'' iddiasını geçersiz hale getirmektedir.
Deist'in, panteist'in yaratıcısı eleştirilebilirken ve bu düşünceye sahip insanlar sadece saygı beklerken.., diğer taratfa bu fanatizm adına yapılan hakaret ve ayrımcılıklar, "eleştirilemez, tartışılamaz" ilan edilmektedir.

Bu durum, ateizmin de içinde tabular ve tartışılmaz olgular barındıran dinsel bir düşünce şekli olduğu izlemini vermektedir.
ve bu yönüyle teistlerin, tanrı inancında, kendilerine yeni bir savunma daha elde etmesine imkan tanınmaktadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir de şöyle garip bir iddia var; "agnostikler, islama destek olmaktadır..."
Peki acaba agnostikler, kendi felsefelerine ait söylemlerini, örneğin dincilerin yoğun olduğu, bir cuma namazı çıkışında, megafonla müslümanlara seslenerek duyursalardı, nasıl bir tepki alırlardı...?

İşte bu dinlere destek olma konusundaki akıldışı iddianın, ne derece komik olduğunu, aşada görebilirsiniz;

rgaaSSL.jpg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayrıca Atatürk'ün panteist olduğu, bu kısa videonun sonundaki sözlerinden, gayet net olarak anlaşılmaktadır.

Hala Osmanlı devam ediyor olsaydı ve Atatürk gibi bir lider kişilik, aramıza gelseydi ne olurdu...?

Muhtemelen sadece panteist olduğu için hakaretlere uğrayacak, demoralize edilerek, yapacağı mucadeleden vazgeçirilmiş olacaktı.
Peki bu ne demektir;

Bu, sırf bazıları fanatizmini yerine getirebilsin, egolarını tatmin edebilsin diye ülkenin geleceğini karanlığa sürüklemek anlamına gelir.

O halde hala bu fanatizmi devam ettirmenin, doğru birşey olduğunu söyleyebilir miyiz?

https://www.youtube.com/watch?v=EZQgH4l6n6Y

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada teistlere yaranmaya çalışmayı öğütleyen bir yazıdan başka bir şey görmüyorum.

Teistler ne düşünürse düşünsün, isterlerse ölsünler.

Sendeki bu kendini teistlere beğendirme onların onayını alma ihtiyacı nereden geliyor?

Ayrıca her bilim dalının üyeleri kendilerinden başka otorite tanımaz.

Bu bakış açısıyla bakarsan onlar da bağnazdır.

Mesela tıp sektörü tedavi ve terapi konusunda kendisinde başka otorite tanımaz.

Tanımayı bırak dinlemez.

Biyologları bile dinlemediğinden kendi tıp biyologlarını yetiştirir (mikrobiyoloji)

Tıp sektörüne kendisinden başka tedavi otoritesi kabul ettiremezsin.

Onlara da anlatsana.

Tedaviyi sadece sizin uygulayabildiğiniz konusunda bu kadar bağnaz olmayın sevgili doktor amcalar desene :D

Teistler eğer yere kapanıp kıçını havaya kaldırırsan seni daha çok severler.

Onlara kendini sevdirmeye çalışıyorsun ya.

Bu en sevdikleridir.

Böyle davran.

Madde madde sıralamış.

Üşenmemiş.

Teistlere kendini beğendirme maddeleri yazmış :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sorunun çözümü son derece açık ve net. Din ile siyaseti ayıracaksınız. Laiklik zaten bu demek. Fikir alanındaki hiç bir tartışmanızı siyasi tavır olarak ortaya koymayacaksınız. Fikir planında evet agnostizm dine destek olmaktır. Bu doğru. Ama bu, sadece fikir planında ortaya koyulur. Eleştiri olarak getirilir. Bu fikir hiç bir siyasi tavra neden olmamalıdır. Bu kadar... Siyaset tamamen ayrı bir konu. Tanrı inancı konusunda ne kadar anlaşamıyor, tartışıyor olsanız da bu anlaşmazlığın siyasi hiç bir sonucu olamaz ve olmamalıdır. Siyaset, toplum mühendisliği tamamen ayrı bir konu.

Siyaseten laik bir müslümle gider aynı partiye oy verir, aynı siyasi tavrı gösterirsiniz. Toplumsal bir kamplaşma yaratmazsınız. Tanrı inancı konusunda konuşulacaksa yine tanrı yok. Bunun siyasete yansıyan bir sonucu olamaz, olmamalıdır. Siyasete gelince yine dini veya felsefi inancınız her ne olursa olsun, laik olacaksınız. Aman kamplaşmayalım diye tanrının olmadığını söylememek için hiç bir neden yok. Tanrının olmasının veya olmamasının siyasi bir sonucu yoktur ve olamaz, olmamalıdır. Tanrı yok desen de var desen de farketmez, siyaseten laik olmak zorundasın.

Bu budur. Bu kadar net...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Katılmıyorum, ama teşekkür ediyorum...

Arada bana biraz saçma gelen..., ve biraz da dalgacı ifadeler olsa da, sorun değil;

Hakaret, sataşma ve aşalayıcı ifadeler kullanılmazsa, eleştiriyi de anlamaya çalışarak okuma fırsatımız olur.

Bu şekilde eleştiri amacıyla konuya girersen, yazılarımı eleştirmende, benim için sorun yok.

Zaten, herkes katılsın diye bir konu açılmaz.

"Teistlere yaranma" amacım yok elbette.. Ancak, eğer teistler bundan dolayı beni kendine yakın görecek olursa, dine yönelik eleştirilerimi daha saygıyla okumaya başlarlar.

Ve bu durum bir diyalog ortamı yaratır. karşılıklı düşünce paylaşımında ise, delilleri güçlü olanlar, her zaman avantaj kazanacaktır.

Bu elbette, din muhalifleri için bir avantaj olabilir.

O yüzden konuyu tek yönlü, sadece olumsuz bir bakış açısıyla ele almak, doğru olmaz.

Son olarak, "tekrar hoşgeldiniz.. ama lütfen hoş devam ediniz" diyorum...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Fikrini savunmaya çalışırken küfre, hakarete başvuran kişi savunduğu konuya ya tam olarak hakim değildir, başkalarının konuyla ilgili sorduğu soruları kendisi sormadan kabuller yapmıştır, eksiktir, bocalıyordur ve egosu devreye giriyordur, ya da kısaca ruh hastasıdır.

Kişilik bozukluğu türlerini inceleyen biri bu forumda birden fazlasına aynı anda sahip kişiyi rahatlıkla tespit edebilir.

Birkaç kişinin davranışı genellenip bir düşünceyi savunanların tümüne mal edilemeyeceği gibi bu hata içinde olanlar da davranışlarının tüm bir düşünceye zarar verdiğini fark edip bunu yapmamayı kendilerine öğretmelidir.

Bunun genel bir davranış olmadığını birbirleriyle oldukça seviyeli tartışabilen teist-ateist tartışma videolarını izleyerek öğrenebilirsiniz. Hakaret yoktur, sadece arada yapılan zekice espriler ile karşı düşünceye giydirilir.

Zaten aklın, bilginin göstergesi de budur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Fikrini savunmaya çalışırken küfre, hakarete başvuran kişi savunduğu konuya ya tam olarak hakim değildir, başkalarının konuyla ilgili sorduğu soruları kendisi sormadan kabuller yapmıştır, eksiktir, bocalıyordur ve egosu devreye giriyordur, ya da kısaca ruh hastasıdır.

Kişilik bozukluğu türlerini inceleyen biri bu forumda birden fazlasına aynı anda sahip kişiyi rahatlıkla tespit edebilir.

Birkaç kişinin davranışı genellenip bir düşünceyi savunanların tümüne mal edilemeyeceği gibi bu hata içinde olanlar da davranışlarının tüm bir düşünceye zarar verdiğini fark edip bunu yapmamayı kendilerine öğretmelidir.

Bunun genel bir davranış olmadığını birbirleriyle oldukça seviyeli tartışabilen teist-ateist tartışma videolarını izleyerek öğrenebilirsiniz. Hakaret yoktur, sadece arada yapılan zekice espriler ile karşı düşünceye giydirilir.

Zaten aklın, bilginin göstergesi de budur.

İçten içe sıkıntı çekmen doğal.

Bu küfür ve hakaret olayını seviyorum :)

Sizleri dizginliyor.

Azıtamıyorsunuz.

Ayrıca şu da var.

Küfür kendi kendine yapılırsa anormaldir.

Karşılıklı yazışmalarda çıkıyorsa suçlu her iki taraftır.

Bunu da o kafana sok.

Ne yazdığının, ne düşündüğünün önemi yok.

Yazışmışsın ve yazışmadan küfür doğmuş.

O küfürden sen de sorumlusun.

Çünkü yazışmasan olmayacaktı.

Ayrıca ben bu kadar küfür etmeme rağmen yine de benle milletin karşılıklı yazışmaya tutuşması ilginç.

Ben mesela forumda hiç hazetmediğim tiplerle karşılıklı yazışmam bile başlıklarda.

Ara sıra aydı yılda bir dokundururum sadece.

Ben bu kadar küfür ettiğim halde her gün benle başlıklarda yazışıyorsa bir insan ben onun küfür edilmekten hoşlandığından şüphelenirim.

Açın bakın forumu

Ben öyle her başlığa mesaj yazan biri de değilim.

Dediğim de dediktir geri adım da atmam

O zaman bu küfür hoşunuza gidiyor.

Mesela bu başlığın sahibini de sevmem

ve son 1 yıl içinde diğer niklerimle birlikte dikkat etseniz 5-10 mesaj yazışmışımdır en fazla.

Madem ben küfür ediyorum

ne diye benle yazışıyorsun vitamin dangalağı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Madem ben küfür ediyorum

ne diye benle yazışıyorsun vitamin dangalağı?

İnsanların onlara küfür ettiğin için seninle yazıştığını kendine kabullendirecek kadar da salak mısın cidden?

Senin kişilik sorunları yaşamaman imkansız. Bu konuda özellikle incelenmesi gereken bir klinik vaka olduğunu düşünüyorum.

Müslüman fanatizminin, materyalizmde vücut bulmuş halisin.

Senin mesajlarına arada cevap yazmamın nedeni tartışmaları kişisel seviyede değil fikri seviyede götürebiliyor olman. Her ne kadar bir "siz teistsiniz" çıkış stratejin olsa da tolere edilebilir seviyedesin.

Forumda bu özellikteki katılımcı sayısı az. Haliyle mecburiyetten seninle idare ediyorum.

tarihinde vitamin tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 year later...

Atatürk TC'yi ateist fikirler temelinden kursaydı, ne laikliğe ihtiyacımız olurdu ne de islami devrimlerin 95 yıldır bitmek bilmeyen hilelerine maruz kalırdır. Bu akp'nin 50 milyonluk dindar seçmeni 15 yıl önce peydah olmadı, 95 yıl önce peydah oldular ve çoğunluğu ellerine aldıkları için bugün sıkıntıyı biz çekiyoruz. Ateistlerin tanımladıkları dünya felsefesi ve siyasi tarafgirliği körükörüne ideolojik tehlikeler saçmadığı için avrupa'da almanya, fransa ve ingilter kadar iyi olmasaydık bile italya'ya benzer bir sosyoloik hayatımız olabilirdi.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...