Jump to content

Varlığın temeli üzerine


Recommended Posts

Maddesel olarak algıladığımız içinde yaşadığımız bu alem potansiyaller aleminin tezahürüdür.

Neden?

Kuantum fiziği bize der ki, bir temel parçacık ile etkileşmeye girilmediği sürece yani konumu, kütlesi şuyu buyu bilinmek istenmediği sürece ya da ölçülmediği sürece, parçacık yalnız başınayken artık parçacık halinde değil bir olasılık dalgası halindedir.

Bu olasılık dalgası dediğimiz şey maddesel bir şey değildir, sayısal bir şeydir, 1/2, 1/5, 2/3, vs gibi, madde veya enerji taşımaz. Ancak görünen düzeni belirleyen bu olasılık dalgalarıdır. Girişimleri hangi atomların, moleküllerin ortaya çıkacağını belirler. Bildiğimiz maddesel evreni var eden bunlardır.

Bir olasılık dalgası, ölçüm yapıldığında parçacık (madde) ortaya çıkabilecek konumların olasılıklarını veren bir matematiksel fonksiyondur.

Parçacık bu konumlarda bulunabilme potansiyeline sahiptir ancak ölçüm yapıldığında bu potansiyel konumlardan sadece birinde ortaya çıkar (realize olur, gerçekleşir, belli bir konum alır).

Parçacık bu potansiyel konumlarda aynı anda var değildir, çünkü henüz var durumunda değildir, var olabilme durumundadır, belli konumlarda var olabilme potansiyeline sahiptir ancak gerçekte sadece birinde var olacaktır.

Potansiyel, gerçek olmayan ama gerçek olabilecek olandır. Düşüncelerimiz doğaları gereği potansiyel haldedirler. Ben sizin düşüncelerinizi siz de benim düşüncelerimi bilemezsiniz çünkü gerçekleşmemişlerdir, gerçekleşebilme potansiyeline sahiptirler. Ancak ben onları yazıya dökerek gerçek, bilinebilir duruma geçirebilirim, düşüncelerimi yazıyla tezahür ettirebilirim.

İşte, görünenin ötesindeki bu potansiyel durum maddenin özüdür. Bu öz düşünce gibidir, ideadır.

Varlığın temeli bu nedenle idealizme dayanır, materyalizme değil.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 46
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

güzel anlatmışsın...

kuantumu biraz anlar gibi oldum...

mesela yarın olabilecek olaylar kuantum dalgaları gibi hepsi potasiyel olarak varlar ve olasılık yüzdeleri değişik...

Ama biz birini seçip yaptığımızda o olasılıklardan biri gerçekleşmiş oluyor...

tarihinde kirec tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Maddesel olarak algıladığımız içinde yaşadığımız bu alem potansiyaller aleminin tezahürüdür.

Neden?

Kuantum fiziği bize der ki, bir temel parçacık ile etkileşmeye girilmediği sürece yani konumu, kütlesi şuyu buyu bilinmek istenmediği sürece ya da ölçülmediği sürece, parçacık yalnız başınayken artık parçacık halinde değil bir olasılık dalgası halindedir.

Bu olasılık dalgası dediğimiz şey maddesel bir şey değildir, sayısal bir şeydir, 1/2, 1/5, 2/3, vs gibi, madde veya enerji taşımaz. Ancak görünen düzeni belirleyen bu olasılık dalgalarıdır. Girişimleri hangi atomların, moleküllerin ortaya çıkacağını belirler. Bildiğimiz maddesel evreni var eden bunlardır.

Bir olasılık dalgası, ölçüm yapıldığında parçacık (madde) ortaya çıkabilecek konumların olasılıklarını veren bir matematiksel fonksiyondur.

Parçacık bu konumlarda bulunabilme potansiyeline sahiptir ancak ölçüm yapıldığında bu potansiyel konumlardan sadece birinde ortaya çıkar (realize olur, gerçekleşir, belli bir konum alır).

Parçacık bu potansiyel konumlarda aynı anda var değildir, çünkü henüz var durumunda değildir, var olabilme durumundadır, belli konumlarda var olabilme potansiyeline sahiptir ancak gerçekte sadece birinde var olacaktır.

Potansiyel, gerçek olmayan ama gerçek olabilecek olandır. Düşüncelerimiz doğaları gereği potansiyel haldedirler. Ben sizin düşüncelerinizi siz de benim düşüncelerimi bilemezsiniz çünkü gerçekleşmemişlerdir, gerçekleşebilme potansiyeline sahiptirler. Ancak ben onları yazıya dökerek gerçek, bilinebilir duruma geçirebilirim, düşüncelerimi yazıyla tezahür ettirebilirim.

İşte, görünenin ötesindeki bu potansiyel durum maddenin özüdür. Bu öz düşünce gibidir, ideadır.

Varlığın temeli bu nedenle idealizme dayanır, materyalizme değil.

Bu, bu kadar basit değil aslında.

Bazen, bazı şeyler aynı anda en az iki yerde birden olabilirler. Fotonlar bunun en basit örneğidir, ama elektronlarda, atomlarda aynı şekilde davranabilir.

Bazen de aynı anda iki mekan tek bir mekanmış gibi davranabilir. Dolaşık bir iş, ama böyle.

Burada bahsedilen, olasılık dalgası değil, ölçüm yapılınca, aynı şeyin aynı anda iki yerde birden ölçülmesidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada bahsedilen, olasılık dalgası değil, ölçüm yapılınca, aynı şeyin aynı anda iki yerde birden ölçülmesidir.

Maddesel alemde öyle bir durum söz konusu değil.

Maddesel bir varlık iki farklı uzay-zaman diliminde aynı anda var olamaz.

Ya iddianı kanıtla ya da iddiandan vazgeç.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Maddesel alemde öyle bir durum söz konusu değil.

Maddesel bir varlık iki farklı uzay-zaman diliminde aynı anda var olamaz.

Ya iddianı kanıtla ya da iddiandan vazgeç.

Gözünü seveyim, bir saçmalama.. Biraz gelişime açık ol. Adamlar bunu gösterip, nobel ödülü filan kazandılar, yada en azından aday oldular, bir takip et gündemi. Etmiyorsan da, böyle nuhu nebiden kalmış bilgilerle ahkam kesme. Emin ol hepiniz benim gözümde çok, ama çok kıymetlisiniz, NOLAN, Sen, şu strong zımbırtıları falan. Size laf ediyorsak, sevdiğimizden ediyoruz, anla bunu evvela...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gözünü seveyim, bir saçmalama.. Biraz gelişime açık ol. Adamlar bunu gösterip, nobel ödülü filan kazandılar, yada en azından aday oldular, bir takip et gündemi. Etmiyorsan da, böyle nuhu nebiden kalmış bilgilerle ahkam kesme. Emin ol hepiniz benim gözümde çok, ama çok kıymetlisiniz, NOLAN, Sen, şu strong zımbırtıları falan. Size laf ediyorsak, sevdiğimizden ediyoruz, anla bunu evvela...

Her fikre açığız ama altı doldurulabilirse. Yoksa masallarsa işimiz yok.

İddiana devam ediyorsan kanıtlarını sun, sunamıyorsan iddiandan vazgeç.

Yanlış anlamış olabilirsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuantum davranışlar maddeye dönüşen bu enerjinin fiziksel manifestasyonundan başka birşey değildir.

Katılıyorum, bu ifadenin özdeşi şudur:

Fiziksel anlamda iş yapabilme yeteneğine enerji diyoruz.

Yetenek nedir? Bir potansiyeldir. Yani enerji iş yapabilme potansiyelidir. Potansiyeller alemine ait bir kavramdır.

Fiziksel alemdeki tezahürü de maddedir.

Evet, kuantum davranışlar da bu 2 sistem arasındaki geçişi sağlayan mekanizmadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Her fikre açığız ama altı doldurulabilirse. Yoksa masallarsa işimiz yok.

İddiana devam ediyorsan kanıtlarını sun, sunamıyorsan iddiandan vazgeç.

Yanlış anlamış olabilirsin.

Laf söyleyen bir balkabağından fazla olamıyorsun işte böyle yaparak:

http://www3.uni-bonn.de/Press-releases/atoms-can-be-in-two-places-at-the-same-time

Link to post
Sitelerde Paylaş

İdeadan maddeye hangi biçimde geçiş oluyor? Bizim bildiğimiz düşünce, gayet de maddesel. Nöronlarda da verileri var. Fakat daha düşünceleri aktarabilecek teknolojik olanaklar yok, o kadar. Madde olmasa ve çalışmasa, bilinç de olmazdı. Beyni olan varlıkların çoğu, beyninin belirli fonksiyonlarını kullanabiliyor ancak. İnsan da buna dahil. Çocukken ve yaşlıyken beyni dolayısıyla düşünceleri zayıf oluyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında anibal haklıdır. Foton ayni anda iki yerde bulunabilir. Bunun sebebi dalganın doğasından kaynaklanmaktadir. Fakat fotonlardan oluşmuş elektron için pekte ayni durum söz konusu değildir. Bu durum elektron için determinizm ihlalidir.

Ayni şekilde sayın vitamin bahsettiği konuda hakli olmakla birlikte ,tam anlamıyla konu materyalizm / idealizm ikileminde değil ; daha çok determinizm /in determinizm. İkileminde sürmektedir.

Yani durum aslında determinizmin, in determinizmin alt kümesi olmaktan kaynaklı bir cikarimsamadir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Laf söyleyen bir balkabağından fazla olamıyorsun işte böyle yaparak:

http://www3.uni-bonn.de/Press-releases/atoms-can-be-in-two-places-at-the-same-time

Sunduğun deney süperpozisyonun temel parçacıklardan daha büyük yapılarda da geçerli olduğunu gösteriyor ama seni değil beni haklı çıkartıyor çünkü sen maddesel alemde parçacıkların aynı anda birden fazla uzay-zaman diliminde var olduğunu iddia ediyorsun oysa ki deneyin de gösterdiği şekilde birden fazla durumda olabilme maddesel alemde değil kuantum durumunda yani ölçüm yapılmadan, potansiyeller aleminde gerçekleşmektedir. Zaten bu durum kuantum fiziğinin en bilinen olayıdır. Çift yarık deneyinde parçacığın hangi yarıktan geçtiğini bilmek istersen onu devamlı gözlersin/ölçersin ve hiç bir zaman her iki yarıktan da aynı anda geçtiğini göremezsin. Parçacığın hangi yarıktan geçtiğini bilmek istemediğin zaman ise parçacık bir olasılık dalgası haline geçerek aynen su dalgaları gibi yarıkların olduğu yüzeye çarparak her iki yarıktan da geçiyor gibi görünür ancak oradan geçen parçacığın kendisi (gerçekleşen hali) değil olasılık dalgasıdır. Ekrandaki desene bakarak parçacığın her iki yarıktan da geçtiğini düşünürüz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında anibal haklıdır. Foton ayni anda iki yerde bulunabilir. Bunun sebebi dalganın doğasından kaynaklanmaktadir. Fakat fotonlardan oluşmuş elektron için pekte ayni durum söz konusu değildir. Bu durum elektron için determinizm ihlalidir.

Ayni şekilde sayın vitamin bahsettiği konuda hakli olmakla birlikte ,tam anlamıyla konu materyalizm / idealizm ikileminde değil ; daha çok determinizm /in determinizm. İkileminde sürmektedir.

Yani durum aslında determinizmin, in determinizmin alt kümesi olmaktan kaynaklı bir cikarimsamadir.

Sana göre herkes haklı, düşünmeden laf ediyorsun. Sen farklı uzay-zaman diliminde aynı ands bulunan parçacık gördün mü? Gördüğün an sadece bir uzay-zamanındadır.

Azıcık düşünün, gerçek, maddesel alemde böyle bir durum yok. Kuantum süperpozisyonu gerçekte/ölçüm yapıldığında parçaçık bulunabilecek konumların listesidir. Parçacık o listedeki değerlerden birinde konumlanır.

Aynı deneyi birden fazla tekrar ettiğinde beklediğin şey devamlı aynı sonucu elde etmektir. Yani A'dan gelen parçacığın her zaman B'de gözleneceğidir. Oysa mikroalemde devamlı B'de parçacık gözlemleyemezsin, parçacığın süperpozisyonunu oluşturan durumların işaret ettiği olası konumlarda gözlemlersin. Bu parçacığın aynı anda hem B hem de C'de olduğunu göstermez. Gerçekte sadece bir konumdadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sana göre herkes haklı, düşünmeden laf ediyorsun. Sen farklı uzay-zaman diliminde aynı ands bulunan parçacık gördün mü? Gördüğün an sadece bir uzay-zamanındadır.

Azıcık düşünün, gerçek, maddesel alemde böyle bir durum yok. Kuantum süperpozisyonu gerçekte/ölçüm yapıldığında parçaçık bulunabilecek konumların listesidir. Parçacık o listedeki değerlerden birinde konumlanır.

Aynı deneyi birden fazla tekrar ettiğinde beklediğin şey devamlı aynı sonucu elde etmektir. Yani A'dan gelen parçacığın her zaman B'de gözleneceğidir. Oysa mikroalemde devamlı B'de parçacık gözlemleyemezsin, parçacığın süperpozisyonunu oluşturan durumların işaret ettiği olası konumlarda gözlemlersin. Bu parçacığın aynı anda hem B hem de C'de olduğunu göstermez. Gerçekte sadece bir konumdadır.

sen hic parçacık gördün mu ?

Resme iyi bak bir dalga kaç yerde ,planck uzunluğunda yada dalga boyunda , başka dalga ile çarpışabilir ?

LEoJVZ.jpg

tarihinde ateistdusunce tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

sen hic parçacık gördün mu ?

Resme iyi bak bir dalga kaç yerde ,planck uzunluğunda yada dalga boyunda , başka dalga ile çarpışabilir ?

Dalganın olasılık dalgası olduğunu unutuyorsun. OLASILIK.

Olasılık ne? Bir şeyin bir durumda olma ihtimalinin sayısal karşılığıdır. Bir potansiyeldir.

Gerçekle potansiyeli bir ayırt etmeyi öğrenin artık.

Biri potansiyel öteki o potansiyelin GERÇEKleşmiş olması.

Bir parada yazı gelme olasılığı 1/2, tura gelme olasılığı 1/2. Şimdi sizin kafanıza göre para aynı anda hem yazıdır hem turadır.

Gerçekte öyle bir şey yok. Para ya yazıdır ya tura. Potansiyel olarak yazı ve turadır. Gerçek olarak bir durumda bulunur.

tarihinde vitamin tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Dalganın olasılık dalgası olduğunu unutuyorsun. OLASILIK.

Olasılık ne? Bir şeyin bir durumda olma ihtimalinin sayısal karşılığıdır. Bir potansiyeldir.

Gerçekle potansiyeli bir ayırt etmeyi öğrenin artık.

Biri potansiyel öteki o potansiyelin GERÇEKleşmiş olması.

Bir parada yazı gelme olasılığı 1/2, tura gelme olasılığı 1/2. Şimdi sizin kafanıza göre para aynı anda hem yazıdır hem turadır.

Gerçekte öyle bir şey yok. Para ya yazıdır ya tura. Potansiyel olarak yazı ve turadır. Gerçek olarak bir durumda bulunur.

olasılık dalgasının sebebi momentumdur. Foton kütlesi olmayan bir dalgadır .
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bizde de sular kesildi bugün.

Tesisatçı leonard Susskind si ara .

Babama fizikçi olmak istediğimi söylediğim zaman, Hayatta olmaz, eczanede çalışmayacaksın dedi. Ben de hayır, eczacı değil, fizikçi, Einstein gibi dedim. Göğsüme tesisat borusuyla vurup, Mühendis olmayacaksın, Einstein olacaksın dedi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...