Jump to content

IŞİD'in cinayetleri hangi İslami metinlerden besleniyor


Recommended Posts

isidin-cinayetleri-hangi-islami-metinler

Gün geçmiyor ki, eli kanlı bir cinayet şebekesi gibi hareket eden IŞİD adlı terör örgütünün bir katliamına daha tanık olmayalım. En son Fransa’nın başkenti Paris’te karşılaştık bu cinayet şebekesi ile. Farklı noktalarda düzenlediği saldırılar ile IŞİD son açıklamalara göre 127 insanı daha katletti. 2013 yılından itibaren Suriye ve Irak’ta katlettiği insan sayısının ise haddi hesabı yok. Kafa keserek, kurşuna dizerek, hatta diri diri yakarak işledi bu cinayetleri eli kanlı örgüt.

Peki, tüm bu cinayetlerin ve katliamların İslami metinlerde bir yeri var mı? İslamcı fikir insanları bu konuda neler söylüyor? İslam tarihi bu noktada kanlı olaylara tanıklık etmiş midir? Bizce, en az cinayetler kadar bu sorulara verilecek cevaplar da önemlidir. Zira dinsel ve kitle tabanını kaybeden hiçbir örgüt varlığını bu ölçüde şiddetle sürdüremez.

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, gerek İslami metin olarak sunulan hadislerde gerekse kimi Kuran ayetlerinin yorumunda, İslam inancında şiddet ve katliamlar meşru görülmekte dahası emredilmektedir. Üstelik bu anlayışı kabul edenler de öyle önemsiz isim ve ekoller değil, bizatihi egemen İslam anlayışının merkezinde duran temsilcileri olmuştur. Bu temsilcilerin başında da mezhepler gelmektedir. Üstelik bu mezhepler hali hazırda “hak mezhep” olarak kabul edilip İslam otoritelerince de sahiplenilmektedir. Fakat gelin görün ki, bu mezheplerin çoğu söylemleri ve din adına ortaya koyduğu hukuki cezalar Işid’in anlayışı ile neredeyse birebir aynıdır.

3 MEZHEBE GÖRE NAMAZ KILMAMANIN CEZASI ÖLÜM

Bakın bu üç mezhebe (Şafi, Maliki, Hanbeli) göre namaz kılmamanın cezası da ölüm! Hanefilere göre ise bu “günahın” cezası hapsetmek! Üstelik Hanbelî mezhebine göre namaz kılmayan kişi kafir olarak görülüyor. Yine Ebu Hanife hariç, diğer üç mezhep (Şafi, Maliki, Hanbeli) homoseksüelliğin cezasını taşlayarak öldürme olarak kabul ediyor.! Aynı anlayış “dini terk” kimseler için de benimseniyor. Buna göre dört mezhep de dinden dönenleri kâfir olarak görülüyor ve öldürülmelerini emrediyor. Sadece bir yoruma göre Hanefi mezhebinde kadınların bu durumda hapsedilmesi öngörülüyor; bu eylemin tekrarı durumda kadınlar da katlediliyor!

Görüldüğü üzere mezhepler bağlamında baktığımızda da karşımıza çıkan tam bir dinsel bağnazlık ve faşizmdir! Öyledir zira mezheplerin öncüleri ve mezhep ulemalarına göre bir kimsenin kafir olup öldürülmesi için dinini terk etmesi yeterlidir! Dahası bu bağnaz anlayışa göre yönetildiğinizde öldürülmeseniz bile, sizi hiç de demokratik bir yaşam beklemiyor! Öyle ki, mezhep hükümlerine göre içki içmenin cezası 40 ile 80 sopa arasında değişmekte! Hırsızlık suçunda malın değerine göre ve bir takım ayrıntılar gözetilerek el kesme cezası verilmekte! Lezbiyenler için de 50 ila 100 arasında değişen sopa cezası öngörülmekte!

EVİ GÖZETLENEN KİMSE GÖZETLEYENİ KÖR EDEBİLİR

Mezheplerin öngördüğü cezalarla sadece bunlarla da sınırlı değil. Örneğin İmam Şafi ve İmam Hanbele göre, evi gözetlenen kimse, gözetleyenin gözünü kör edebilir. Bu durumda gözü kör olan kimsenin mağduriyet gibi bir talebi de olamaz. Yine Ebu Hanife’ye göre sihirbaz kimse tövbeye dahi gerek görülmeden öldürülebilir. Diğer bir mezhep imamı olan Ahmed b.Hanbel’de sihirbazlar için bu suçun cezasını ölüm olarak belirler. *

devamı : http://odatv.com/isidin-cinayetleri-hangi-islami-metinlerden-besleniyor-1511151200.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Işid sayesinde insanlar,İslam'ı en azından kabaca da olsa öğrenecekler..Batıda mücahitlerin 7 sülalesini araştıran kitaplar yazılmaya başlanmış..Bu artarak devam edecektir..

Işid resmen ateizme hizmet ediyor :lol:

Bize sürekli itiraz eden müslümanlar,artık forumda sessizleşmiş durumdalar..Çünkü bizim söylediklerimizi bizzat yaşayan müslümanlar karşımızda duruyor..Görünen bir olgu bu..Buna itiraz edemezler..Metinleri mesela ''o döneme ait veya savaş ayetleri'' gibi söylemlerle kıvırmaya çalışıyorlar ama metinleri tatbik eden müslümanları kendileri de gördükçe,bize birşey diyemiyorlar..

Işidin duracağını hiç zannetmiyorum..Işid eylemlerine devam edecek ve bu da tüm Dünya'da müslümanların değersizleşmesine neden olacak..İnsanlar 21.yüzyıla kadar müslümanları umursamıyorlardı ama 11 eylülden beri müslümanlara dikkat kesildi herkes..Bu son olaylar ile ırkçılığın artması,göçmenlere bakış açısının değişmesi çok muhtemel..Ben Avrupa'da yaşayan birisi olsaydım,artık kendime dikkat ederdim..Çünkü delinin biri sırf siz müslümansınız diye gelip evinizi yakabilir..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu iş böyle giderse Türkiye başta olmak üzere, nüfusu Müslüman olan birçok ülkede, okumuş sınıfların Islamdan uzaklaşacakları bir gerçek.

İslamcı denince (dikkat! Müslüman değil, İslamcı!) aklımıza iğrenç bir böcek geliyor. Insani duyarlılığını kaybetmiş, yalancı, riyakâr, yüzünüze gülse bile asla güvenemeyeceğiniz ve kesinlikle güvenmemeniz gereken çirkin bir varlık. En akıllı görüneni ile bile azıcık konuştuğunuzda zekasının durağanlığı ve boşluğu karşısında şaşkınlığa düşersiniz.

Ezberlenmiş kurallar manzumesi dışında en basit adabı muaşeret kurallarına dahi uymayı kabul etmezler. Zarafet ve kibarlık beklemeyin. Kibar olmaya zorlarsanız, zeki gibi görünenleri sizi ayrımcılık yapmakla suçlar. Ha, bu arada zeki gibi görünenlerinin tek marifeti vardır. Aydınlanma ile ortaya çıkmış kavramları eğip bükerek, içini boşaltarak kendi "davalarının" çıkarlarına uygun hale getirirler. Çağdaş insanlık değerleri ile tek temasları bu kadardır.

Paraya garip şekilde çok düşkündürler. Seks iştahlarını tatmin için binlerce yanyol icat etmişlerdir. Para düşkünlükleri için ise böyle zorlama yanyollara bile ihtiyaç duymazlar. Hırsızlık ayıp ya da günah değildir. Gösteriş ve görgüsüzlükten kesinlikle rahatsızlık duymazlar. Bu konudaki uyarı ve eleştirileri alaycı gülüşlerle geçiştirirler. Türkiye'nin laik dönemlerinde de devlet imkanları ile, korunup kullanarak zengin olan insanlar olmuştu. Ama o tip zenginleri savunmak için uyduruk argüman üreten yoksul sınıflar yeni ortaya çıktı. Bu çok ağır bir çürümedir.

Bu İslamcılık önümüzdeki 20 yıl içinde okumuş sınıfların antitezi haline gelecektir. Akıl, ahlak ve samimiyet bu barbarlığı ret edecektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Para zaafları konusunda ilginç bir örnek. Bu Islamcıların, özellikle AKP kadrolarının tamamı Necip Fazıl Kısakürek isimli şarlatana tapar. Hatta bu herifin ürettiği Büyük Doğu kavramını kullanan terörist örgüt IBDA-C Necip Fazıl'ın fotoğrafını ikona olarak kullanır. Ama Necip Fazıl şantajla hükumetten para alan bir üçkağıtçıdır.

27 Mayıs yargılamaları sırasında, Menderes Hükümeti'nin bu Necip şahsa örtülü ödenekten yüklü miktarda para ödediği kanıtlanmıştır. Süreç şöyle, bu Necip hükümeti eleştirmeye başlıyor, Ednan Bey kesenin ağzını açıyor, ertesi gün Necip hükümeti övmeye başlıyor. Kanıtlı şekilde ortada, hepsi de biliyor. Ama yok. En ufak bir eleştiri yok.

Benzerini solcu bir figür, örneğin Nazım Hikmet için düşünelim. Nazım'ın para karşılığında görüş değiştirdiğini öğrenmiş olsaydık, çok açık söylüyorum bugün Nazım Hikmet şiir antolojilerinde unutulmuş bir isim olurdu.

İslamcılar Nazım Hikmet'i Yahudi olmakla "suçlarlar". Bunu kısık bir sesle söyleyip yüzlerini ekşitirler. Köken, soy sop mevzusunu utanç ve övünme mevzusu haline getirirler ama hakikaten utanılacak fiillerden utanmazlar!

Bu akılsız, ahlaksız barbar sürüsü, akıl ve ahlak karşısında mutlaka yenilecektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevbe 29 ayeti kuranı özetler:

Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

Neymiş? Kafirleri itaat altına alıncaya kadar onlarla savaşacaksın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Paristeki katliam görüntüleri izlenecek gibi değil masum insanları orda şak şak öldürüyorlar silah sesleri korkunç ya...Bunlar sivil vatandaş orda konsere gelmişler başlarına geleceklerden haberleri yok. Böyle çirkinlikle sadece bütün dünyanın nefretini kazanırlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İNSANLARIN ÖLMESİNE ÖZÜLMEMEK ELDE DEYİL. AVURPAYA SIÇARAMSI İSLAMIN GERÇEK YÜZÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERMESİ İYİ AMA ÖLNELERE ÜZLÜYORSUN TABİ. DİNSİZLİK ARTACAK BUNDAN SONARA

Arkadaşım bu örgütün anasını sülalesini diye küfür etmek isterdim de forum atarlar falan, bir kere orda konsere gelmiş insanlar tamamen masum sivil halk, bunların hepsi aynı anda peygambere hakaret edemezler herhalde, tamamen keyfi olarak sivilleri öldürüyorlar. Dinle ilgili şeyleri artık insanlar konuşmak bile istemeyecekler. Muhammed denilen olmayan yaşayıp yaşamadığı bile belli olmayan şahsa duyulan nefret bütün dünyada artacaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

11218777_897347200362429_514306165432267

Verdiği fetvalar

''Dinimizi ve namusumuzu bu mülhidlerin (kafirlerin) elinden kurtaralım. Size istediğiniz yerleri verelim. Bu dinsiz hükümet bizi de kendisi gibi dinsiz yapacaktır. Bunlarla cihad farzdır. Allah yolunda cihad edin ve öldürün.''

Hilafetsiz Müslümanlık olmaz! Halife memleketten çıkarılamaz! Şimdiki hükümet mütemadiyen(sürekli olarak) dinsizlik neşretmektedir. Kadınlar çıplaktır. Mekteplerde dinsizlik ilerliyor.

Cumhuriyet’in başında bulunanların ve Cumhuriyet’e tabi olanların mal ve canlarının Şeriat-ı Garra’yı Ahmediye’ye göre helaldir.

Şimdiki hükümet Islam Hilafetini, Saltanatı, meşihatı Islamiye’yi (Şeyhülislam Makamı) ve ilim medreselerini ilga etmiş, Evkaf Nezaretini (Vakıflar Bakanlığı) kafirlik maarifine ilca etmiş(çevirmiş), kadınlık mesturunu(örtünme) kaldırmış, zinayı ve içki içilmesini, kadınların yabancılarla dans yapmasını mübah kılmış, bu gibi fuhşiyata mahsus mesela dans salonu, tiyatro, sinema, bar ve umumhane gibi geniş binalar inşa etmişler, Allah (celle celaluhu) ve Resulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) dini olan dinimizle istihza(alay) etmekte bulunmuşlar, onların namına olarak ahkamı Islamiyeyi tahkir ve Islamiyetin esaslarını değiştirmişler, erkanı(ileri gelenleri) sarsmışlar, dine karşı ve bu din erbabına karşı ilan-ı harp eylemişler. Allahü Taala din ve Şeriatın intikamını almaya başlamıştır. Himmetinizden muavenet talebinde bulunuyorum, bütün aşiretlerinize bildiriniz.”

https://www.facebook.com/karikateist/photos/pb.174377972659359.-2207520000.1447639853./897347200362429/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-bru2-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11218777_897347200362429_514306165432267498_n.jpg%3Foh%3D2e8da6ed254a461a0ee750ebc35b0a3c%26oe%3D56FA0D2E&size=894%2C582&fbid=897347200362429

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşım bu örgütün anasını sülalesini diye küfür etmek isterdim de forum atarlar falan, bir kere orda konsere gelmiş insanlar tamamen masum sivil halk, bunların hepsi aynı anda peygambere hakaret edemezler herhalde, tamamen keyfi olarak sivilleri öldürüyorlar. Dinle ilgili şeyleri artık insanlar konuşmak bile istemeyecekler. Muhammed denilen olmayan yaşayıp yaşamadığı bile belli olmayan şahsa duyulan nefret bütün dünyada artacaktır.

Bu ayet varken kuranda sivilmiş küfürmüş geç onları bu ayet yetrlidir dünyadaki islama inamyanların tamamının ölmesine yetiyor o cahil şerfsizler için.

Diyanet İşleri: Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

O ayetin aslında baskı ve şiddet falan da yazmaz. Fitne yazar. Fitnenin ne olduğu da belirsizdir, birilerini öldürmek için bahanedir yani fitne. Baskı ve şiddet oraya sonradan sokuşturulmuş.

Aynen, elastik bir ifade. Meallerde bu kavram, baskı, şiddet, vahşet, zorbalık gibi anlamlara indirgenmiş ama daha geniş kapsamlı bir içeriği var.

tarihinde Tasvir-i Efkar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...