Jump to content

Evrim Tartışması


Recommended Posts

Düzen her yerdedir, her şeydedir. Ama evrim tam bir saçmalık.

evrim için saçmalık diyorsunuz ancak açıklamalara cevap dahi veremiyorsunuz. Yada evrimin neden saçmalık olduğunu açıklayın.

Evrim değişimdir.

Evrim yoksa genetik çeşitlilik nasıl meydana geldi?

Evrim yoksa ara türler neden var?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 96
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

bilim canlılar tarafından ; gözlem ,deney ve düşüncelerle oluşturulan sistematik çalışmalar bütünü, nicelik .

Örnek; maymunun doğada taş ile ceviz kırması ve bu buluşunu diğer maymunlara göstermesi de bir bilimdir.

Bilime göre diyorsunuz. Ben de "Bilim kim?" diyorum. Bilimadamlarının bildiğini sandığı, değişken gerçeklerdir bilim. Ve bilimin söylediğini söylediğiniz şeyler zandan ibaret. Bilim değişerek gelişiyorsa da bana "Bilim diyor ki" diye gelmeyin. Bu gün inandığı yarın değişecek olana güvenmem ben. Ölümden sonraki hayatınızla ilgili kumar oynamaya devam edin siz.

Bir durum değişiyorsa nasıl düzenli olabilir?

düzen bir veya birden çok durumun/ olgunun değişmemesi.

O zaman bundan ne çıkarıyoruuz?? Deneyler iptaaall. :D Çünkü eğer dediğiniz gibiyse, yaşamın kökenine dair söylenen hiçbir şey güvenilir değil ve kanıtlanamaz. O zamanlardaki bir madde ile bu zamandaki bir madde eğer değişmemişse, düzenlidir, değişmişse, şimdiki hali ile aynı olmadığından şimdiki maddeye bakarak yaşamın kökenini anlayamayız. Anlamaya çalışmak ancak akılcılıkla mümkün olur. xD Akılcılık da 2 saat öncesine dair olsa yine güvenilir diyebiliriz, ama milyarlarca yıl öncesine dair olan sadece hayal ve kurgudan ibarettir. ;) Ben de çok şey üretebilirim. Felsefeyi, edebiyatı da seviyorum. Hahahah... :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilime göre diyorsunuz. Ben de "Bilim kim?" diyorum. Bilimadamlarının bildiğini sandığı, değişken gerçeklerdir bilim. Ve bilimin söylediğini söylediğiniz şeyler zandan ibaret. Bilim değişerek gelişiyorsa da bana "Bilim diyor ki" diye gelmeyin. Bu gün inandığı yarın değişecek olana güvenmem ben. Ölümden sonraki hayatınızla ilgili kumar oynamaya devam edin siz.

O zaman bundan ne çıkarıyoruuz?? Deneyler iptaaall. :D Çünkü eğer dediğiniz gibiyse, yaşamın kökenine dair söylenen hiçbir şey güvenilir değil ve kanıtlanamaz. O zamanlardaki bir madde ile bu zamandaki bir madde eğer değişmemişse, düzenlidir, değişmişse, şimdiki hali ile aynı olmadığından şimdiki maddeye bakarak yaşamın kökenini anlayamayız. Anlamaya çalışmak ancak akılcılıkla mümkün olur. xD Akılcılık da 2 saat öncesine dair olsa yine güvenilir diyebiliriz, ama milyarlarca yıl öncesine dair olan sadece hayal ve kurgudan ibarettir. ;) Ben de çok şey üretebilirim. Felsefeyi, edebiyatı da seviyorum. Hahahah... :D

bütün atomlarin bozunma zamanları vardır .kararlı atomlar diğerlerine göre geç bozunur .entropi gereği hersey değişime mahkumdur.

Atom çekirdeğinde kararlılık ya da kararsızlık , proton- nötron sayıları arasındaki ilişki şöyle genellenebilir:

1- Atom numarası 1-20 arasındaki atomların çekirdeklerinde proton sayısı = nötron sayısıdır.

2- Atom numarası 20-83 arasındaki çekirdeklerde nötron sayısı proton sayısından fazladır.

3- Atom numarası 83 ten büyük olan elementlerin çekirdekleri kararsız olup radyoaktiftir.

4- Atom numarası ve nötron sayısı çift olan atomların , atom numarası ve nötron sayısı tek olan atomlara göre , daha çok sayıda kararlı izotopu vardır.

5- En kararlı çekirdekler , hem nötron hem de proton sayıları çift olanlardır. 0-8-20-28-50-82 proton veya nötron sayısına sahip çekirdekler özellikle kararlıdır. Bu sayılara sihirli sayılar denir.

Yani atom ve atom altı parçacıklarda dahil herşey değişir.

Evrende bu değişim olmasaydı elimizde sadece ışık (foton) olurdu .

Tarihlendırme yöntemlerinde birçok farklı yöntem kullanılır.

RADYOAKTİF PARÇALANMAYA DAYANAN YÖNTEMLER

1-C14 Yöntemi

2-Potasyum Argon Yöntemi

3-Fizyon İzleri Yöntemi

RADYOAKTİVİTEDEN DOLAYI ÇIKAN ENERJİNİN BİRİKİMİNE DAYANAN YÖNTEMLER

1-Termolüminesans Yöntemi

2-Elektron Spin Rezonans Yöntemi

En büyük yanlışlarınızdan birisi bizim bulduğumuz Fizik kanunları da bilimsel olarak kesinlik kazanana dek değişebilir. ancak doğruluğu deneyler ile birden çok tekrarlanarak elde edilir ve kanıtlanır. Deney ve gözlemler bu yüzden yapılır.

Canlılar değişir, evren değişir . Değişim kaçınılmazdır. Evrim ve entropi bu değişimin adıdır.

tarihinde ateistdusunce tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrim kabaca ;

Tür içi kalıtsal varyasyonlar+mutasyonlar -> Değişen ortam koşulları+türler arası rekabet -> Doğal seçilim -> Yeni tür

Evrim biyologları ortak atadan türeyen benzerliklere homoloji adını vermektedirler. Karşılaştırmalı anatomistler bu tür homolojileri sadece kemik yapısında değil vücudun diğer tüm parçalarında da araştırırlar ve benzerlik derecesinden evrimsel ilişkileri çıkarırlar.

Evrime kanıtlar;

-homolog organlar kanıtı

bazı organlar gorevsizdir.Mesela gozdeki yarım ay perdesi.bunun neden orada var oldugu evrim teorisi olmadan açıklıga kavusup izah edilemez.Çunku bu başka bir organın homologudur.(homolog kokeni aynı gorevi farklı demektir)apandistte ineklerdeki işkembe ile homologtur.

Embiryolojik kanıtlar

insan embiryosu anne karnında ilk haftalarda solungaç solunumu yapar solungacı vardır ve su içnidedir ayrıca kalp balıklardaki gibi bir kulakçık bir karıncıktan oluşan karışık bir şekilde dolaşıma neden olan bir ufak eğri boru şeklindedir.en ilkel atalarımızın(surungenelrden evvelki atalarımız)balıkalr oldugunun izahından başka bir açıklaması yoktur.

Moleküler ve dna bazlı kanıtlar;

DNA bir nesilden diğerine, atadan (ebeveyn hücreden) doğrudan yavruya (yeni hücreye) (eşeysiz üremede olduğu gibi) ya da DNA-içeren sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi yoluyla (eşeyli çoğalan organizmalar gibi) geçer. Daha önce de tartışıldığı gibi, DNA nükleotidlerinin dizisi bir nesilden diğerine mutasyonlar yoluyla değişebilir. Eğer bu değişiklikler organizmaya yararlı özellikler kazandırıyorsa, yeni DNA dizisi yüksek ihtimalle populasyon içerisinde nesiller boyunca yayılacaktır. Aynı zamanda, organizmanın sahip olduğu özellikler üzerinde etkisi olmayan nötr mutasyonlar da DNA nesilden nesile geçerken popülasyon içerisinde korunabilir. Sonuç olarak DNA, geçmişteki evrimsel adaptasyonlardan sorumlu değişiklikler gibi genetik değişikliklerin bir kaydını içerir.

Biyologlar iki organizmanın DNA dizilerini karşılaştırarak, o organizmaların ortak atayı paylaştıkları zamandan beri ne tür genetik değişiklikler geçirdiklerini ortaya çıkarabilirler. Eğer iki tür görece daha yakın zamanlarda bir ortak ataya sahip iseler, eski zamanlardaki bir ortak ataya sahip olan türlere oranla DNA dizileri daha benzer olacaktır.

Biyolojik evrim türümüzün kökenini ve tarihini açıklamaktadır.

Paleontolojik deliller

paleontoloji devirlerde yaşamış canlıları fosilleri inceler.Fosiller incelendiğinde yer katmanlarının ustune dogru çıkıldıkça hep basitten karmaşıga dogru bir yol alındıgı gozlenmiştir.Mesela memeliler surungenlerden daha önceleri yoktur.İlk önce kambiriyan de mikrofosiller gorulur sonra sonra bunalrdan oluşan ilkel su yosunları ve ilkel omurgalılar gorulur.Sonra balık surungen kuş memeli diye gider.Bu gelişimin ve evrimin kanıtlarından biridir.Memelilerde bile bu sıra vardır. milyonalrca canlı turu bu duzene gore gleişmiştir yani bunu gozlemler gosteriyor.Memelierde etenesizler etenelilerden once gelir.

Gözlemsel bir kaç örnekler;

Lama -deve

Eşek -at - zebra

Kurt-köpek

Panda - ayı

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaman içinde değişmiş midir?

Zaman ;

Basit tabirle ,iki olgudan birinin diğerine göre önce veya sonra olma durumudur.

İleri tabirle; birden fazla olaylardan birinin diğerine göre önce veya sonra olma durumudur.

Zamanın olmasi için Tekrar(tekrar demek iki olgudaki bir durumun aynı olması demek ) şarttır.tekrar yoksa zaman yoktur. Bu su anlama gelir. Bir durumu görmek istiyorsaniz ona etki etmek zorundasınız.etki yoksa tepki yoktur.

Basit bir örnek;

Kırmızı bilyeler sadece kendi renginde bilyeler ile etkileşime(çarpıyor ,dokunuyor ve görüyor vs.) giriyor olsun

Mavi bir bilye ,kırmızı bir bilye için bu konumda yoktur. Çünkü mavi bilyeyi görmüyor, ondan etkilenmiyor ve onu etkilemiyor demektir.

Tıpkı kara madde ile sadece kütle çekimi sayesinde etkileşimde olmamız gibi. Yani İki maddedeki tekrar ;kütle çekimi

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaman kavramı geniş ama basittir. Ama ben maddenin zaman içinde değişip değişmediğini sordum. 1 Milyar insan ömrü süresince madde değişir mi?

zaman yoksa etki yoktur,etki yoksa tepki yoktur. Tepki yoksa değişim yoktur .Değişim yoksa entropi yoktur.

her fenomen bu etki tepki ile oluşmuş madde yığınlarıdır. insanlar bu değişimin sonucudur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zamandan kastım, ilk maddeden günümüze kadar olan belirli noktalardır.

zaman belirli noktalar değildir .aslında zaman bir etki tepki olayıdır .

Size basitçe açıklamak isterim.

Işık;

Işığı asla göremezsiniz.

Gördüğünüz şey tepkidir.

Işık bir yere veya gözümüze çarpmadığı yani etkileşime girmediği sürece onu asla göremezsınız.

Ancak etkileşime girdiğinde gördüğümüz şey ışık değildir tepkidir.

tarihinde ateistdusunce tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben demeyeyim, yakın bir vakitte öleceğim inş. 100 yaşında 100.000 insan ömrünü art arda koyarsak madde bu insanların yaşadığı toplam süre içinde değişir mi?

atomdan atoma değişir. Veya ısıya bağlı değişim de olabilir .

Her madenin bir yarılanma ömrü vardır.

Örneğin;radyoaktif ışımalar .

Atoma dışarıdan bir etki olmaksızın gerçekleşir.

100 gr bir madde bilinmeyen bir t zaman sonra 50 gr olur. Daha sonra bilinmeyen 2t zaman sonra 25 gr olur.

tarihinde ateistdusunce tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben kaybolup gidenleri sevmem. Eğer madde ilk halinden farklıysa yaşamın kökeniyle ilgili öne sürdüğünüz iddiaları tanımıyorum. Değişmemişse düzenli ve sabittir. Evrim değişimse ve bu sabitse, değişim düzenlidir.

.

dostum sen ne saçmalıyorsun yahu :) kendini güldürüyorsun.

Düzen nedir yahu. Evrenin en düzenli hali tekillik anı. Daha sonra sürekli artan entropi ile kaosa sürüklenen bir evren var. Bu evren değişiyor ve büyüyor. Bu kaos bu evreni parçalanmaya sürüklüyor.

Düzen diyor yahu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...