Jump to content

Allah ın İnsani Özellikleri


Recommended Posts

Malumunuz teistlerin Allah hakkında bir sürü söylemleri mevcuttur.

Doğmamıştır, dığrulmamıştır, eşi benzeri yoktur, zamandan ve mekandan muaftır... falandır, filandır kısaca öyle böyle değildir...

Evet şimdi bakalım Kurana göre bu eşi benzeri olmayan Allah nasıl birisiymiş..

Kuranda ki Allah ın en büyük özelliği lanet etmesidir. Evet yanlış duymadınız tıpkı insan gibi lanet eder. Bu Allah lanet ettiğine göre aynen insan gibi bir sürü duyguya da sahiptir. Yani Kuran ın Allah ı duygusaldır.

''Allah onları kahretsin!

akılsızlar!

odunlar!

yalancılar!

maymunlar!

domuzlar!

hayvanlar hatta hayvandan da aşağılıklar!

eşekler!

pislikler!

aşağılıklar!

canı çıkacasılar!

Köpekler, Alçaklar, “yabani eşekler”, “merkepler”, “susamış develer”, “dilini sarkıtıp soluyan köpekler”, “geberesiciler”, “reziller”, “sapik kişiler”, “beyinsizler”, “kof kütükler”, “alçak zorbalar”, “soysuzlar”, “Kahrolasılar”, “yalancılar”, Kahrolun,elleri kurusun…

Evet yanlış duymadınız bunlar Kuranın Allahının laneti..

Şimdi Kasımpaşaya uzanıp Çingenelerin mahalle kavgalarına bakalım. Hayal edin bunu söyleyen kadınların eli belinde…

“Ey sen Muhammed! Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden… çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunların dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye… aldırış etmeyesin. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman, ‘Öncekilerin masalları!’ der. Onun havada olan burnunu yakında yere sürteceğiz” (Kalem Suresi, ayet 8-15)

Ne demek Koskoca Allah tam bir mahalle kavgasında kinini kusuyor.. Burnunu yakında yere sürteceğiz diyor..

Ali İmran 119 . De ki: Kininizden (kahrolup) ölün! Süphesiz Allah kalplerin içindekini hakkiyla bilmektedir.

Allah diyor lanet ediyor. Kahrolup ölün.

Tebbet.1 Tebbetin elleri kurusun. Kurudua.. Bu ne lanet etmek değil mi? Aynen eli belinde karşı komşuya lanet yağdırıyor.

Müdessir 18.Çünkü o düşündü ve hesap kurdu. [2]

19.Canı çıkası nasıl da hesap kurdu.

20.Yine canı çıkası nasıl da hesab kurdu.

Bune peki CANI ÇIKASI

Allah ın insani özellikleri devam edecektir...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 67
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

TEVBE SÛRESİ

(30) Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler. Hırıstiyanlar ise, "İsa Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

MÜNÂFİKÛN SÛRESİ

(4) Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! allah onları kahretsin! Nasıl da çevriliyorlar!

Allahın insan özellikleri değil bunlar sadece, birde aciz insan özellili taşıyor.

Koskoca allah aciz, elinden birşeyler gelmiyormuş gibi bedua ediyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Al-i İmran 134 O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.

Yarattığı aciz kullarından böyle bir erdem bekleyen Allah, kendine gelince asla öfkesini tutamaz. Kan davası güden insanlar gibi intikam peşindedir hep.

Allah fena halde intikamcıdır..

Araf 136 Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk

Zümer 37 Allah kime de hidayet ederse, artık onu saptıracak yoktur. Allah, mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir?

Duhan 16 Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız

Link to post
Sitelerde Paylaş

C3PO Muhammed uyak ve Seci uydurmak için ancak bu kadarını becerebilmiş.

Evet Jadı bir diğer insani özelliği ise yemin etmesi?

Allah neden yemin eder?

Bizler yeminimizi Allah üzerine ederiz.

Kendimizden büyük, güçlü birisinin üzerine yemin edilince daha inandırıcı ve güven verici olur..

Ya Allah ne üzerine yemin ediyor?

Bir zamanlar Keldanilerin ve kahinlerin yaptığı gibi en başta yıldızlar üzerine yemin ediyor... Zira onlar yıldızlara taparlardı..

“Fecre andolsun."

"On geceye andolsun."

"Çifte de teke de andolsun."

"Gelip geçmekte olan geceye andolsun."

"Bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?” (89/1-5)

“Hayır; yıldızların yerleri üze­rine yemin ederim ki. Bunun ne büyük bir kasem olduğunu bilir misin?” (56/75-76)

Benim en favorim koşan atların nallarından çıkan kıvılcımlar ve sabah baskını yapanlar üzerine Allah ın ettiği yemindir..

1 — Andolsun o koştukça koşanlara,

2 — Ve kıvılcımlar saçanlara,

3 — Sabah sabah baskın yapanlara,

4 — Ve tozu dumana katanlara,

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız..

Bu ;Allah inciniyormuş..

Ah ah pekte hassasmış demek ki..

Ahzab - 57. Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

Pek bir hassas ama baya bir gaddar. Yine lanet etmiş.. Ee sizde incitmeyin şu Allahı, suyuna gidin....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranın tanrısı erkektir.Hatta ademi kendi suretinden yarattığı ama havvayı ademin kaburga kemiğinden yaptığı bilinir.

Hz. Âdem ' "Şüphesiz Allah Âdem'i seçerek üstün kıldı" (Âli İmran, 3/33). Ve “Allah Ademi topraktan yarattı. Sonra ona 'ol' dedi ve o da oluverdi" (Âli imran, 3/59) ayetlerinden anlaşıldığı üzere, topraktan seçilerek yaratılmıştır. Hz. Havva da, Âdem'in kendisinden ayrılarak yaratılmıştır. Bu mânâ hadislerde "Havva, Âdem'in bir kaburga kemiğinden yaratıldı".(2) diye nakledilmiştir ki, bir yarılma mânâsına gelir. Ve bu mânâ eşlik ilişkisinin temeli demektir. Bir sahih hadiste, "Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı, onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kırılması da boşanmasıdır."(3) buyurulmuştur.

Burada eğri kaburga kemiği, bu yarılmaya işaret etmekle beraber erkekle kadın arasındaki tabiat uyumsuzluğuna ve kadınların erkekleştirilmeye kalkışılması, onları kırıp atmak demek olduğuna dair uyarıyı içeren bir misaldir. Bundan başka bu kısımlara ayrılmanın, cennetteki yaratılış başlangıcında meydana geldiği de hadislerde yer almıştır.

1- Fahrur-Razi- a.g.e.IX,167.

2- Buhari, Nikah 79; Müslim, Reda 65; Tirmizi, Talak 12; Darimi, Nikah 45; Ahmed b. Hanbel, II, 428, 449, 530, V, 164.

3- Müslim, Reda 64; Nesai, Nikah 15; Ahmed b. Hanbel, II, 168.

Elmalı M. Hamdi YAZIR ( HAK DİNİ KUR’AN DİLİ)

Hatta müslümanlar için tanrılarının erkekliği o kadar saplantı halindedir ki mimariye bile yansımıştır.Kasıt var mıdır bilinmez fakat cami mimarisini hayal etmeye çalışın.Biraz hayal gücü bile sonuca varmamızı sağlar.Tabi bu sadece benim fikrim araştırdığım hiçbir yerde böyle bir bilgiye rastlamış değilim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah sanki herşeyin sahibi değilde sanki sıradan İnsan ağzıyla konuşuyor mucize bu olsa gerek İnsanlarla sürekli tartışmaya giriyor kendi başına sıklmış olsa gerek İnsanlar Muhammede soruyorlar Allahda küfür dolu ayetler indiriyor

tarihinde Presc tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet ayetlerden anlaşılacağı gibi Kuranın Allahının duyguları ve tepkileri tıpkı insanlar gibidir.

Yemin ve lanet eder, incinir, intikam alır, celallenir kızar.....

Duygusal özelliklerinin yanında Allahın fiziksel özellikleride insana benzer..

Bu Allah arş denen bir yerde oturur.. Bu arşıda su üzerindedir..

Arşı su üzerindedir. (Hud-7)

Belli ki suyun kaldırma gücü yetmemiş bu arşı taşımak için birde Allah arşı taşımaları için melekler ihsan eylemiştir..

Arşı taşıyan ve çevresinde tespih eden melekler vardır. (Zümer-75, Mümin-7)

Melekler 8 adettir. (Hakka-17)

Melekler iki üç ve dört kanatlıdır. (Fatır-1)

Melekler kanatları ile suyun içinde arşı taşıyorlar demek ki.. Yüzme bilmeyen melek hakkın rahmetine kavuşmuştur aynı zamanda... Zira yüzme bilmekte işi kotarmaz.. Hem yüzeceksin, hem kanat çırpacaksın hemde arşı taşıyacaksın.. Zor iş vesselam...

Müslümanlar Allah mekansız diyorlar ama Kuran allahın bir mekanı olduğunu bununda arş olduğunu söylüyor.. Bu arşta tıpkı padişahın tahteravanı gibi alttan destekle taşınıyor..

O zaman sorulacak soru şu..

Hem koskoca Allah'ın arşını sadece 8 tanecik Melek nasıl taşıyabiliyor?

Ha bu arada bu arşı taşıyan meleklerin başka bir görevi daha varmış..

Mümin-7 Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru."

Hem arşı taşıyorlar, hem yüzüyorlar, hem kanat çırpıyorlar hemde tesbih ediyorlarmış...

Bu arada 3 er kanatlı meleklerde var. Ne kadarergonomik olduğunu varın siz düşünün..

Fatır-1 Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kuranın tanrısı erkektir.Hatta ademi kendi suretinden yarattığı ama havvayı ademin kaburga kemiğinden yaptığı bilinir.

yahudilerin ve hristiyanların kutsal kitabında da tanrı tamamen erkektir.hatta ingilizce çevirilerde "he,his" şeklinde bahsedilir.hristiyanların tanrısı isa zaten bizatihi erkek bir kişiliktir

bunun dışında kutsal kitabın tanrısı kıskançtır."ben kıskanç bir bir tanrıyım"diye ayetlerde tanıtır kendini.ayrıca kinciyim der.babaların günahlarının bedelini onların çocuklarından,torunlarından çıkartırım der.evet bunları resmen söyler.gariptir,bir sinirlenir bir yumuşar.neye kızacağı hiç belli olmaz.ruh hastasıdır.evet öyle

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kaburga meselesi doğru olabilir belki,

kadınlar da eksik olan bişeyler var siz de farketmiyormusunuz bunu

yani ne bileyim kadınlar icat yapamıyorlar. var olanın dışında fikir yürütemiyorlar.

Aşağılık olmayı kabul edebiliyorlar(kapanmak). Bunlar insanı düşündürüyor

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu kaburga meselesi doğru olabilir belki,

kadınlar da eksik olan bişeyler var siz de farketmiyormusunuz bunu

yani ne bileyim kadınlar icat yapamıyorlar. var olanın dışında fikir yürütemiyorlar.

Aşağılık olmayı kabul edebiliyorlar(kapanmak). Bunlar insanı düşündürüyor

o bahsettiklerin musluman ulkelerdeki kadinlar icin gecerli..

batida kendini assagilik goren kadin degil, kadini assagilik goren erkek bile bulamazsin..

genelde arap usakligi yapmayan ulkelerde bu boyle oluyor

tarihinde Sexy Huri tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu kaburga meselesi doğru olabilir belki,

kadınlar da eksik olan bişeyler var siz de farketmiyormusunuz bunu

yani ne bileyim kadınlar icat yapamıyorlar. var olanın dışında fikir yürütemiyorlar.

Aşağılık olmayı kabul edebiliyorlar(kapanmak). Bunlar insanı düşündürüyor

Kadın binlerce yıl köle olarak yaşamıştır, bu yüzden daha düne kadar ne bir kadın filozof nede bilimkadını vardır.. ama günümüzde bu durum batı ülkeleri için böyle değil, kadının da erkek kadar rolü vardır sanattan, edebiyata, felsefeye kadar .. ama gelişmemiş müslüman toplumlarında bu ilkelllik devam eder .. islam hiçbi zaman kadının köle olması zihniyetini bünyesinden atmamıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
o bahsettiklerin musluman ulkelerdeki kadinlar icin gecerli..

batida kendini assagilik goren kadin degil, kadini assagilik goren erkek bile bulamazsin..

genelde arap usakligi yapmayan ulkelerde bu boyle oluyor

ya sexy huri olaylara hep önyargılı yaklaşıyorsun bırak artık şu arapları

özgür bırak beynini ben acaba diyorum yani ya ben kadunların akıllısına rastlamadım

ya da bu dünya da akıllı kadın yok (burada ki akıl zekilik değil anlayın işte eksik bişey var)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allahin elleri, baldiri, parmaklari oldugunu biliyoruz..

hem baldiri olduguna gore poposu ve bacaklarinin olmasida cok dogal. yoksa baldirin bir anlami yok..

Allah oguz'un da dedigi gibi goruyor, duyuyor, kiziyor, seviniyor, guceniyor, bela okuyor, yemin ediyor, dua ediyor, kufrediyor, tuzak kuruyor, insanlarla oynuyor, alay ediyor, insanlari suca tesvik ediyor (adam oldurme, savas), erkeklerin seks ihtiyaclarini cok iyi anliyor (huriler) ve alkolun verdigi lezzeti cok iyi biliyor(sarap irmaklari) ..

Bu ipuclarindan bana bir allah cizin desem allahi nasil cizerdiniz?

Link to post
Sitelerde Paylaş
ya sexy huri olaylara hep önyargılı yaklaşıyorsun bırak artık şu arapları

özgür bırak beynini ben acaba diyorum yani ya ben kadunların akıllısına rastlamadım

ya da bu dünya da akıllı kadın yok (burada ki akıl zekilik değil anlayın işte eksik bişey var)

musluman ulkelerde akilli kadin aradigin icin dogru sonuca varamiyorsun..

sana bir tuyo verecegim...

islamin en sıkı uygulandigi ulkelere bak..ornegin iran ve afganistan

Kadinlar geriekali. aynen senin dedigin gibi..

islamin ilimli oldugu ulkelere bakalim.mesela Turkiye

kadinlarin akillisida var, salagida. genelde akillilar basi aciklar oluyor.

simdide islamin hic bulunmadigi ulkelere bakalim.. mesela amerika, almanya, ingiltere..

bir seyler anlayabildin mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
musluman ulkelerde akilli kadin aradigin icin dogru sonuca varamiyorsun..

sana bir tuyo verecegim...

islamin en sıkı uygulandigi ulkelere bak..ornegin iran ve afganistan

Kadinlar geriekali. aynen senin dedigin gibi..

islamin ilimli oldugu ulkelere bakalim.mesela Turkiye

kadinlarin akillisida var, salagida. genelde akillilar basi aciklar oluyor.

simdide islamin hic bulunmadigi ulkelere bakalim.. mesela amerika, almanya, ingiltere..

bir seyler anlayabildin mi?

evet anladım sen sığ sularda yüzüyorsun. benim nedemek istediğimi anlamıyorsun bunun dinle alakası yok

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...