Jump to content

Recommended Posts

İnsanın atalarının ilk defa nasıl ayağa kalktığı bilim dünyasını sürekli meşgul ediyor. Gecenin bu saatinde birden bir fikir aklıma geldi ve yazma ihtiyacı duydum. Sanırım insanın atalarının neden iki ayak üzerinde durmaya başladığı konusunda iyi bir fikrim var.

Homo habilis'in iyi bir taş ustası olduğunu biliyoruz. Milyonlarca yıl önce çok sayıda taş alet kullanılmış. Bunların bir çoğunun et kesmek için kullanıldığı düşünülüyor. Beyin gelişimleri çok geri olsa bile taş alet kullanma konusunda oldukça yetenekliler.

Australoptihecuslara ait ise böyle bir bilgi genelde geçmez. Australopithecusların el ve ayak yapıları, her ne kadar bipedal olsalar da ağaçlara tırmanabilecek, hayatlarını ağaçlara bağımlı geçilebilecek şekildedir.

Peki bu maymunlar nasıl oldu da iki ayak üzerinde dik durmaya başladırlar?

Sanırım bunun basit bir nedeni var: Taş atmak. Evet bir maymun daha randımanlı taş atabilmek için zamanla postürünü değiştirmiş ve buna göre düzeltmiş olmalı. Taş atabilmek için hayvanın dengesini iyi sağlaması gerekiyor. Ayakta durması, daha uzun mesafelere taş atabilmesini olanaklı kılarken, dik durabilmesi de hedefine daha iyi taş atabilmesini mümkün kılmış olmalı.

Çocukluğumda, başka çocukarın taş atarak, kertenkele, kurbağa gibi küçük hayvanları öldürdüklerini görmüştüm. Sanırım bu maymunlar da taş atarak küçük canlıları öldürüyorlardı. Ama etkili atıcılar olmaları, dik durmalarına bağlıydı.

Daha sonra taştan bu kadar etkili aletleri çıkarabilmeleri de, önceden taşla alakalı böyle bir bağlantılarının olabileceğini de düşündürdü.

Neden atalarımız iki ayak üzerine kalktılar? Bence nedeni bu işte: taş atmak için.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunun dişilerle başlamış olabileceğini düşünüyorum. Diğer primatlarda bebekler annelerinin kürküne tutunuyor. Eğer kürkümüz iki ayak üzerinde yürümeye başlamadan önce incelmeye başladıysa, annenin bebeği taşımak için ellerine ihtiyacı var.

Ayakta durmanın etrafı gözlemekte işe yaradığı, ayakta duranların kaçarak diğerlerinin öldürülmesi hipotezi artık pek popüler değil ama hala güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunun dişilerle başlamış olabileceğini düşünüyorum. Diğer primatlarda bebekler annelerinin kürküne tutunuyor. Eğer kürkümüz iki ayak üzerinde yürümeye başlamadan önce incelmeye başladıysa, annenin bebeği taşımak için ellerine ihtiyacı var.

Ayakta durmanın etrafı gözlemekte işe yaradığı, ayakta duranların kaçarak diğerlerinin öldürülmesi hipotezi artık pek popüler değil ama hala güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.

Durum tam tersi. İnsanın ataları önce iki ayağı üzerine kalkmış; bu duruşun sonucunda fazlaca ısı oluştuğu için, kılların incelmesi ve ter bezlerinin gelişmesi gerekmiştir. Australopithecusların hatta Homo Habilis lerin muhtemelen kıllı vücutları vardı. Çıplak değillerdi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Önce hafif bir değişiklik olur. Onu yarar izler.

Bipedalizmde hayvan önce az da olsa ayakları üzerine dikilince etrafı daha iyi görmeye başlar.

Bu bir avantajdır. Tehlikeyi zamanında sezen hayvanlar daha uzun yaşarlar ve genlerini yeni nesillere geçirmede daha başarılıdırlar.

Bipedalizm doğal seçilim tarafından yeğlenir ve ne kadar dik yürüyebillirse, o kadar başarılı olan bir hayvan türü ortaya çıkar.

Bu arada hayvanın vücudunda bipedalizme parelel ve ondan etkilenen başka değişiklikler de olur. Onlar ikincil değişikliklerdir.

Lokomasyon sırasında kollarını kullanmayan hayvanlarda kol ve omuz kasları atrofiye uğramaya (incelmeye ve zayıflamaya) başlar. Daha doğrusu diğer hayvanların omuz kaslarından daha zayıf olan hayvanlar yeğlenir. Bu bir avantajdır ve doğal seçilim tarafından yeğlenir. Çünkü hayvanın varlığını sürdürmek için gereksinim duyduğu enerji azalır. Omuz ve üst ekstremite kaslarına daha az kan giderken, beyine daha çok kan gitmeye başlar. Bu da beynin gelişmesi için uygun koşullar oluşturur. Bu arada beyinde vuku bulan ve beynin büyümesinden sorumlu genlerin etkinliklerini gösterebileceği koşullar oluşmuştur. Beyin büyümeye başlar..

Bipedalizm sırasında değişen vücut postürü bu arada rastgele ortaya çıkmakta olan diğer değişikliklerin optimum bir şekilde gelişmesinden ve doğal seçilim tarafından seçilmelerinden (yeğlenmelerinden) sorumludur.

Aslında bipedalizm rastgele ortaya çıkan bir özelliktir. Onu, bipedalizmden etkilenen diğer rastgele ortaya çıkan değişiklikler izler.

Yani beyin kendisine daha çok kan geldiği için büyümez. Beyin kendisine ulaşan kan miktarı yeterli olduğu için, rastgele mutasyonlardan daha kolay yararlanır ve büyür.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Durum tam tersi. İnsanın ataları önce iki ayağı üzerine kalkmış; bu duruşun sonucunda fazlaca ısı oluştuğu için, kılların incelmesi ve ter bezlerinin gelişmesi gerekmiştir. Australopithecusların hatta Homo Habilis lerin muhtemelen kıllı vücutları vardı. Çıplak değillerdi.

Bunu merak edip biraz araştırdım, tatmin edici bir bilgi bulamadım. australopithecusların çizimleri daha çok seyrek kıllı, kürk diyemeyeceğimiz şekilde ama bu çizimlere dayanarak bir iddiada bulunmayacağım elbette. Sadece gördüğüm için burada da söyleyeyim dedim. Okuduklarımda fosillerde kürk izi olduğuna dair birşey görmedim.

Yalnız şunu kişisel bir kanaat olarak söyleyeyim, neanderthallerin kürksüz olduğunu düşünüyorum. Homo sapienslerin, kendilerinden bu kadar farklı bir türle çiftleşeceğini sanmam az sayıda sapkın dışında. (Anadolu insanı vs. eşek örnekleri... komiklikler, şakalar...)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Canlılar bir fonksiyon kazanmak için evrilmezler.

Evrilirken fonksiyon kazanırlar.

Bu süreçten doğal seçilim yasası sorumludur.

Hacı, elbette ki sonradan bir fonksiyon kazansın diye bir canlı önceden evrilmez. Önce bir davranış (beslenme vs) değişikliği olur ve bu yeni duruma en iyi uyum sağlayan mutasyonlar seçilir. Ama bu şekilde söylemek, olayı anlatmanın uzun yoludur. Onun yerine, "balinanın ataları su içinde avlanmaya başladıktan sonra yüzgeçleri evrildi" diyebiliriz. Evrimin mekanizmasını bilen kişiler için bu şekildeki bir anlatım tarzı sorun oluşturmaz.

İnsanın atalarının diğer primatların aksine neden iki ayaklı olacak şekilde evrim geçirdiği hep tartışılmış. Bununla ilgili tatmin edici bir açıklama yok. "Savanalarda yaşamaya başlayan primatların, iki ayakları üstüne kalkarak, düşmanlarını gözlediği " hipotezi, o kadar da geçerli değil. Bunun birkaç nedeni var:

Genelde sürekli bir düşman gözlemek, av olan canlılar arasında yaygın bir davranış. Toplu yaşayan mirketler yüksekçe bir yere çıkıp bunu yaparlar. Dahası iki ayak üzerinde duran bir canlı da kendini daha görünür yapacaktır. Avı gözlerken, kendi yerini belli edecek ve avcıya da görünecektir.

Bunun yanında avcıdan kaçması da gerekecek. İki ayak üzerinde yeni durmaya başlayan bir primatın, koşma hızı, onu avlamak isteyen, örneğin bir aslandan, çok daha yavaş olacaktır. Koşarak kaçmasının bir yolu yok. Eğer savanada yaşamıyor çevresinde birkaç ağaç da varsa, avcılardan ağaca tırmanıp kaçabiliyorsa, o halde iki ayak üzerinde nöbette durmanın da bir anlamı kalmıyor. Gözetleme işini ağaç üstüne çıkarak da yapabilir.

TÜm bunların yerine bana göre bulunan verilere bakmak daha doğru olacak. Özellikle Homo Habilis'in taş aletlerden sıklıkla yararlandığını biliyoruz. Bu durum, "ikiayaklılık geliştikten sonra alet yapma becerisinde artma" olarak görülür. Peki ya öyle değilse; ya taş alet kullanmak, iki ayaklılığa sebep olan durumun ta kendisi ise?

Yani, "insanın ataları, iki ayak üstüne kalktıktan sonra taş aletler kullandı" fikri doğru değil de; "insanın ataları, taş alet kullandığı için ayağa kalktı" düşüncesi doğru ise?

Burada sorulması gereken soru taş alet kullanımına nasıl başladıkları olmalı. İlk olarak taş aletler ile ne yaptılar? Bu aletlere şekil vermeden önce, amorf taşı doğal haliyle kullanmış olmalılar. Peki nasıl?

Bana göre: Atalarımız ilk defa taşı, fırlatmak suretiyle kullanmaya başladı. Küçük avlara taş atmaya başladıktan sonra, iki ayak üzerinde yürüyemeyen bu primatların bazılarında, postürlerini dik şekilde sabit tutmalarına yarayan mutasyonlar seçildi. Dik durabilenler, hem daha uzağa, hem de daha doğru hedeflere taş atabiliyordu. Böylece sabit şekilde dik durabilen primatların popülasyonu arttı. Zaman içinde dik duran maymunlar ortaya çıktı. Bunun yan etkisi ise dik şekilde yürümekti.

Bu taş atabilen bu primatlar, zamanla taşı farklı şekillerde, onlardan alet yapacak şekilde davranışlar geliştiren diğer türlere evrildi.

Yukarıdaki hipotez, hem dik durabilmeyi, hem de taş alet kullanmanın orjinini birleştiriyor. Kanıtım var mı? Yok. Ama beni son derece tatmin etti.

tarihinde CharlesDarwin tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İnsanın atalarının diğer primatların aksine neden iki ayaklı olacak şekilde evrim geçirdiği hep tartışılmış. Bununla ilgili tatmin edici bir açıklama yok.

Açıklama açık. Genetik mutasyon.

İlk insanlar iki ayak üzerinde dikilmeye başlamışlar. Bu genetik mutasyona bağlı, rastgele bir süreç.

Hayvanın postüründen sorumlu bir veya birkaç genin mutasyonu iki ayak üzerinde dikilmeyi sağlamış olmalı.

Bu rastgele genetik bir süreç. Bir amacı yok ama nedeni açık ve net. Genetik.

Ayakları üzerine dikilmeye başlamak bu insanlara bir avantaj sağlamış ve onlar genlerini yeni nesillerde devam ettirmeye başlamışlar.

Bunu doğal seçilim yasasına borçlular.

Bütün olay budur.

Bundan sonra vuku bulacak değişiklikler ikincil değişikliklerdir. Onlar için de doğal seçilim söz konusudur.

Bazıları bipedalizmden dolayı seçilmiş olsalar da, rastgele mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkmışlardır.

Canlı vücudunun her öğesine ve özelliğine karşı sürekli baskılar vardır.

Doğal seçilim yalnız çok basit nitelikleri seçer.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki bu maymunlar nasıl oldu da iki ayak üzerinde dik durmaya başladırlar?

Sanırım bunun basit bir nedeni var: Taş atmak

Nedeni taş atmak değil.

Sonucu taş atmak.

İnsanlar iki ayak üzerine dikilince taş atmak kolaylaşıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Doğal seçilim son derece basit bir olgu.

Basit olduğu için de, evrimden sorumlu olabilmesi için canlının sahip olduğu her niteliğe ayrı ayrı yönelik olması gerekiyor.

Doğal seçilim yalnız filin hortumunu ve zürefanın boynunu seçmiyor. Bu hayvanlarda ve bütün hayvanlarda binlerce nitelik üzerine baskı yapıyor. Yani doğal seçilim değil, doğal seçilimler söz konusu.

O baskılar birlikte canlının görünüşünden ve doku ve organlarının işlevselliğinden sorumlu.

Aşağıdaki başlık altında doğal seçilimin ne olduğuna bir göz atalım.

Doğal seçilim aslında bir fizik kanunudur.

http://haci-haci.typepad.com/maddenin_canli_davrani_se/46-do%C4%9Fal-se%C3%A7i%CC%87li%CC%87m/

http://haci-haci.typepad.com/maddenin_canli_davrani_se/48-do%C4%9Fal-se%C3%A7i%CC%87li%CC%87mi%CC%87n-i%CC%87lkel-do%C4%9Fasi/

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı, elbette ki sonradan bir fonksiyon kazansın diye bir canlı önceden evrilmez. Önce bir davranış (beslenme vs) değişikliği olur ve bu yeni duruma en iyi uyum sağlayan mutasyonlar seçilir. Ama bu şekilde söylemek, olayı anlatmanın uzun yoludur. Onun yerine, "balinanın ataları su içinde avlanmaya başladıktan sonra yüzgeçleri evrildi" diyebiliriz. Evrimin mekanizmasını bilen kişiler için bu şekildeki bir anlatım tarzı sorun oluşturmaz.

Güzel bir mazeret bulmuşsun Charles. Anlıyor ve kabul ediyorum.

Buna rağmen ülkemizde evrimin anlaşılmadığını, hatta yanlış anlaşıldığını bildiğimiz için, daha açık ve net olmamız gerekiyor.

Evrimi bu şekilde ifade etmek bu yanlış anlaşılmayı daha da artırıyor. İçinden çıkılmaz bir duruma neden oluyor.

Bu şekilde ifade etmenin bir diğer zararı da, evrimin kaotik ve rastgele süreçler dizisi olduğunu ihmal etmek ve onda anlam aramak...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Güzel bir mazeret bulmuşsun Charles. Anlıyor ve kabul ediyorum.

Buna rağmen ülkemizde evrimin anlaşılmadığını, hatta yanlış anlaşıldığını bildiğimiz için, daha açık ve net olmamız gerekiyor.

Evrimi bu şekilde ifade etmek bu yanlış anlaşılmayı daha da artırıyor. İçinden çıkılmaz bir duruma neden oluyor.

Bu şekilde ifade etmenin bir diğer zararı da, evrimin kaotik ve rastgele süreçler dizisi olduğunu ihmal etmek ve onda anlam aramak...

Haklısın. Şu an tüm dikkatimi bu yeni fikre verdim. Olayı esas haliyle anlatmamanın, özellikle Türkiye gibi ülkelerde yanlış anlamalara neden olduğunu bildiğim halde.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Haklısın. Şu an tüm dikkatimi bu yeni fikre verdim. Olayı esas haliyle anlatmamanın, özellikle Türkiye gibi ülkelerde yanlış anlamalara neden olduğunu bildiğim halde.

Evrimin tartışıldığı İngilizce sitelerde açıklamalar aynen senin yaptığın gibi yapılır. Kimse benim gibi ayrıntılara önem vererek yorum yapmaz.

Çünkü evrimin ne olduğunu herkes çok iyi bilir.

Biz burada evrimi hem bilmeyenlerle, hem de evrime inanmayanlarla tartışıyoruz.

Ayrıntılara önem vermek zorundayız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

Neden atalarımız iki ayak üzerine kalktılar? Bence nedeni bu işte: taş atmak için.

Bu düşünceye katıldığımı söyleyemem. Taş atmak için iki ayak üzerinde durabilmek yeterli. Halbuki yürümek çok daha farklı gereksinimleri olan bir hareket. Taş atmak için doğrulma ihtiyacı iki ayak üzerinde yürüme kabiliyetini açıklamaktan uzak duruyor. Ayrıca, Australopithecus'ların gayet güzel yürüdüğünü biliyoruz. Hem vücutlarının alt kısmı bipedal yapıda, hem de düzgün yürüdüklerini gösteren ayak izleri var (laetoli footprints).

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu düşünceye katıldığımı söyleyemem. Taş atmak için iki ayak üzerinde durabilmek yeterli. Halbuki yürümek çok daha farklı gereksinimleri olan bir hareket. Taş atmak için doğrulma ihtiyacı iki ayak üzerinde yürüme kabiliyetini açıklamaktan uzak duruyor. Ayrıca, Australopithecus'ların gayet güzel yürüdüğünü biliyoruz. Hem vücutlarının alt kısmı bipedal yapıda, hem de düzgün yürüdüklerini gösteren ayak izleri var (laetoli footprints).

Aust. türleri elbette yürüyordu. Benim hipotezim ondan önceki türlerin bipedal olmaya nasıl ve neden başladıkları üzerine. a.pithecus ve diğerleri zaten yürüyen canlılar. Onun öncüleri kimler ve ilk defa neden 4 ayaklı yürüşten 2 ayaklı yürüyüşe geçtiler? Bununla beraber H. habilis ilk taş alet kullanan tür olarak taş aleti yontmadan önce nasıl kullanıyordu? a. türleri de taş alet kullanıyor muydu?

İnsanın atalarının iki ayak üstüne kalkması bilimsel bir muammadır. Bana göre aquatik ape fikrinden bile daha iyi bir fikir benimkisi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İki ayak üzerinde yürümek için, önce dik durmak gerekir. Gerek aquatik ape olsun, gerek avcıları gözetlemek olsun, bipedalizmi açıklamak için ortaya atılan hipotezler, ilk defa dik durmanın başlaması üzerine kuruludur. Dik duran canlının lokomotif faaliyeti de ister istemez bidepal olacaktır.

tarihinde CharlesDarwin tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 weeks later...

Evrim uyuma doğru değişim sağlıyorsa, bu durum onu her zaman gelişmeye doğru yönlendirmez. Bence insan ve öncesi için örneklemeler kurulduğu sınıflar ve tipik şema hatalı. Ben önce evrimle iki ayak üstüne doğru duran zeki bir canlı oluştuğuna ve bundan kollara ayrılarak maymun şempanze ve ara canlıların oluştuğunu düşünüyorum. Yani bize verilen fosil ipuçları gelişimin değil gerilemenin sonuçları. Yani önce iki ayağı üstünde duran koşan zeki taş atan gelişmiş bir canlı vardı. Dört ayağa doğru burdan düşen taş atamayan aptal canlı oluştu şeklinde düşünüyorum. Fosil kalıntılarının da bu gerilemenin ürünü olarak görüyorum.

Ama öncesi nasıldı bu dört ayaklı "üst insan" nasıl oluştu dersen benzer ama bilmediğimiz daha bulamadığımız bir şekil olduğu düşüncesindeyim.

Bu benim kişisel hipotez düşüncem.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrim uyuma doğru değişim sağlıyorsa, bu durum onu her zaman gelişmeye doğru yönlendirmez. Bence insan ve öncesi için örneklemeler kurulduğu sınıflar ve tipik şema hatalı. Ben önce evrimle iki ayak üstüne doğru duran zeki bir canlı oluştuğuna ve bundan kollara ayrılarak maymun şempanze ve ara canlıların oluştuğunu düşünüyorum. Yani bize verilen fosil ipuçları gelişimin değil gerilemenin sonuçları. Yani önce iki ayağı üstünde duran koşan zeki taş atan gelişmiş bir canlı vardı. Dört ayağa doğru burdan düşen taş atamayan aptal canlı oluştu şeklinde düşünüyorum. Fosil kalıntılarının da bu gerilemenin ürünü olarak görüyorum.

Ama öncesi nasıldı bu dört ayaklı "üst insan" nasıl oluştu dersen benzer ama bilmediğimiz daha bulamadığımız bir şekil olduğu düşüncesindeyim.

Bu benim kişisel hipotez düşüncem.

söylediğiniz evrimin ruhuna aykırı değil mi biraz? evrimde başarılı canlılar üreyip, başarısız olanlar eleniyor.
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...