Jump to content
Cold water

Pedofilinin evrimi

Recommended Posts

51 minutes ago, Ekinnike said:


Sizin 'kaç kuruşluk' türkçeniz var ki cümleden iyidir kötüdür diye bir anlam çıkarıp da bana saldırarak ahkam kesiyorsunuz? Asıl siz kimsiniz? Burada ya terbiyenizi takınarak, saygısızlık etmeden ve ne yazıldığını 'doğru anlayarak' ya eleştiride bulunun, ya da hiç cevap vermeyin. 

 

Eğer biyoloji hakkında bilginiz yoksa, neden "amanda bu biyolojik bir sorun değil" diyorsunuz? Emin olun, gayet doğru anlayarak gayet yerli yerinde bir eleştiri yaptık zaten size.

 

Şu lafı araya sokuşturan siz değil misiniz:


 

Quote

 

ben de ensestin neden yasak olduğunun sanılanın aksine biyolojik teknik değil, toplumsal ilişkiler nedeni ile olduğunu söyledim


 

 

Tamam, ben türkçe bilmiyorsam, siz bir zahmet bir açıklayın madem, burada ne demeye çalıştığınızı...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, anibal yazdı:

 

Eğer biyoloji hakkında bilginiz yoksa, neden "amanda bu biyolojik bir sorun değil" diyorsunuz? Emin olun, gayet doğru anlayarak gayet yerli yerinde bir eleştiri yaptık zaten size.

 

Şu lafı araya sokuşturan siz değil misiniz:


 

Tamam, ben türkçe bilmiyorsam, siz bir zahmet bir açıklayın madem, burada ne demeye çalıştığınızı...

 Açıkladım efendim yorum olarak bulunmaktadır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Just now, Ekinnike said:

 Açıkladım efendim yorum olarak bulunmaktadır.

 

 

Demek ki, biz gayet doğru anlamışız, biyolojik bir mevzuda ahkam kesmişsiniz ve de doğrusu sadece sallamışsınız. Mesela, kaç ilkel kabile ile yaşadınız ya da çalıştınız ki, onlarda ensest üzerine bir şeyler söylüyorsunuz?

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
30 minutes ago, Ekinnike said:


Ben de eklemek isterim ki, kültür 'biyolojiye rağmen' inşa edilmiş sosyal bir kurgudur. Kültürün alanına giren, kültürün yasakladığı pek çok şey biyolojik alana girer. Dolayısıyla pedofilinin evrimsel çözülümünü anlayabilmek, bugün pedofili suçlarını engellemek için bize yeterli fırsatı sunmaz. Çünkü pedofili çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir problemdir. Çocukların her yönden istismar edilmesi bunu kapsar. Yani sadece bir bebeğin çocuğun cinsel istismarı değildir pedofili, erken yaşta evlilikler, çocuk gelinler, doğum yapan çocuklar, çocuk anneler ve çocuk babalar, gelenekleri, kültürel normları sebebiyle bunu yaşayan nice insan buna dahildir. Niçin halen çocuk gelin örneklerini yaşıyoruz, niçin çocuk yaşta yapılan doğumları ve anne ölümlerini engelleyemiyoruz dünyada? Biyolojik olarak bunun evrimini çözmek bizi bu dertten kurtarmaya yetmez.

 

 

hacı, bazen sapıttığını biliyoruz kaç seneden sonra. 

 

Hiç bir canlı olgusu, biyolojiden ayrı vey biyolojiye rağmen inşa edilemez. 

 

Tam tersine, eğer bu mevzuların biyolojik ve evrimsel sebeplerini bilirsen, bu mevzuları ancak o zaman kökten çözebilirsin. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, anibal yazdı:

 

Eğer biyoloji hakkında bilginiz yoksa, neden "amanda bu biyolojik bir sorun değil" diyorsunuz? Emin olun, gayet doğru anlayarak gayet yerli yerinde bir eleştiri yaptık zaten size.

 

Şu lafı araya sokuşturan siz değil misiniz:


 

Tamam, ben türkçe bilmiyorsam, siz bir zahmet bir açıklayın madem, burada ne demeye çalıştığınızı...

 Toplumsal ilişkiler derken neyi kastettiğimi soruyorsanız, eğer bizler ensesti tercih etseydik, bugün akrabalık ilişkilerimiz olmazdı. Kabile toplulukları antropologlar tarafından incelendiğinde, onların da ensesti bir ilişki biçimi olarak tercih etmediğini görmüşler. Buna bir örnek olarak Levi Strauss'tan referans vereyim. Bir kabile lideri ile yaptığı görüşmeden neden annenle ya da kız kardeşinle evlenmiyorsun diye sorduğunda, neden kayınbiraderimle ittifak kurabilecekken bu ittifakı zedeleyeyim? cevabını almış. Çünkü eğer kız kardeşi ile birlikte olursa, kabile ilişkileri zedelenecek ve ittifakı itilafa dönüştürme riskleri doğacak. Diğer bir yorumda da belirttiğim gibi kültür biyolojiye rağmen inşa edilmiş sosyal bir kurgudur, yani ensestin neden yasak olduğu ve tercih edilmemesi gerektiğini sadece biyoloji ile açıklamaya çalışmak eksik ve yanlıştır. Tamemen iletişimsel bir mübadelenin sonucu olarak toplumsal ilişkilerimizde bunu tercih etmiyoruz. Ha çok rica ederim ki bugün yaşanan istismar vakalarında aile içi bireylerin birbirine yaptığı istismarlar burada mevzu bahis değil. Çünkü orada istismar ve hakların ihlali vardır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, anibal yazdı:

 

 

hacı, bazen sapıttığını biliyoruz kaç seneden sonra. 

 

Hiç bir canlı olgusu, biyolojiden ayrı vey biyolojiye rağmen inşa edilemez. 

 

Tam tersine, eğer bu mevzuların biyolojik ve evrimsel sebeplerini bilirsen, bu mevzuları ancak o zaman kökten çözebilirsin. 

 
Yanlıştır. Burada ben de bu yanlışı düzelttim. Siz sosyal olguları sadece biyoloji ile anlamaya açıklamaya ve çözü üretmeye çalışırsanız elde hüsran kalır. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Just now, Ekinnike said:

 Toplumsal ilişkiler derken neyi kastettiğimi soruyorsanız, eğer bizler ensesti tercih etseydik, bugün akrabalık ilişkilerimiz olmazdı. Kabile toplulukları antropologlar tarafından incelendiğinde, onların da ensesti bir ilişki biçimi olarak tercih etmediğini görmüşler. Buna bir örnek olarak Levi Strauss'tan referans vereyim. Bir kabile lideri ile yaptığı görüşmeden neden annenle ya da kız kardeşinle evlenmiyorsun diye sorduğunda, neden kayınbiraderimle ittifak kurabilecekken bu ittifakı zedeleyeyim? cevabını almış. Çünkü eğer kız kardeşi ile birlikte olursa, kabile ilişkileri zedelenecek ve ittifakı itilafa dönüştürme riskleri doğacak. Diğer bir yorumda da belirttiğim gibi kültür biyolojiye rağmen inşa edilmiş sosyal bir kurgudur, yani ensestin neden yasak olduğu ve tercih edilmemesi gerektiğini sadece biyoloji ile açıklamaya çalışmak eksik ve yanlıştır. Tamemen iletişimsel bir mübadelenin sonucu olarak toplumsal ilişkilerimizde bunu tercih etmiyoruz. Ha çok rica ederim ki bugün yaşanan istismar vakalarında aile içi bireylerin birbirine yaptığı istismarlar burada mevzu bahis değil. Çünkü orada istismar ve hakların ihlali vardır.

 

Onlara birde insan nerden geldi diye sorsaydınız, leylek hikayesi mi, yunus tanrı hikayesi mi, bakalım ne dinlerdiniz?

 

Yakın aile içi ilişkiyi kötü görmeniz, tamamen biyolojik, evrimsel süreçlerden kaynaklanır. Ve bu nedenle de, insan nesli çekinik genlerin yaratacağı dehşete karşı savunmasızdır.

 

Fakat, evrimi, antroploji, biyoloji falan bilmeyen birine bunu sorarsan, elbette  kendi kafasında buna makul bir gerekçe uyduracaktır. 

 

Ensestin neden yasak olduğunu, sadece biyoloji ile gayet güzel açıklayabilirsin. Ama biyolojiden ötesini de işin içine katmanda bir sakınca olmaz. Fakat, işin içine biyolojiyi katmadan açıklarsan, kadük olur, hiç bir anlam taşımaz. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 minutes ago, Ekinnike said:

 
Yanlıştır. Burada ben de bu yanlışı düzelttim. Siz sosyal olguları sadece biyoloji ile anlamaya açıklamaya ve çözü üretmeye çalışırsanız elde hüsran kalır. 

 

 

Siz, aslen tipik bir ruhçusunuz. Bir ruh var, bedenden ayrı, o ruhta aha bu kültürmüş, sosyal olguymuş falan bunları yapıyor size göre. 

 

İnsan dediğin şey, biyolojik bir makineden ibaret. Bu gerçeği bir görün. Biyolojik bir makineyi, tanıyıp, yeniden programlamak falan gayet mümkündür ki, dinler tam olarak bunu yapar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 dakika önce, anibal yazdı:

 

 

hacı, bazen sapıttığını biliyoruz kaç seneden sonra. 

 

Hiç bir canlı olgusu, biyolojiden ayrı vey biyolojiye rağmen inşa edilemez. 

 

Tam tersine, eğer bu mevzuların biyolojik ve evrimsel sebeplerini bilirsen, bu mevzuları ancak o zaman kökten çözebilirsin. 

İyi de biyolojisi hiç bilinmeyen bir konuda ahkam kesmek değil mi senin bu yaptığın? Aslında ahkam da kesemiyorsun. Biyolojik bir açıklama yapamıyorsun.

Bize pedofilin veya genel olarak cinselliğin biyolojisinden bahsetsene biraz?

Bahsedemiyorsun değil mi?

Bu biyolojisinin olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Biyolojisini bilmek tedavisinde ilk aşamayı oluşturduğu için önemli..

Bazı anksiyetelerin ve psikozların nedeni bilindikten sonra tedavileri daha başarılı olmaya başladı. Manik depresif ve şizofreni gibi...

İlerde cinsel bozuklukların da nedeni bilinirse tedaviler mümkün olabilir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 dakika önce, anibal yazdı:

 

 

Siz, aslen tipik bir ruhçusunuz. Bir ruh var, bedenden ayrı, o ruhta aha bu kültürmüş, sosyal olguymuş falan bunları yapıyor size göre. 

 

İnsan dediğin şey, biyolojik bir makineden ibaret. Bu gerçeği bir görün. Biyolojik bir makineyi, tanıyıp, yeniden programlamak falan gayet mümkündür ki, dinler tam olarak bunu yapar.

 

Efendim bakın, benimle ilgilenmek ve beni çözümlemeye çalışmak yerine, keşke yazdıklarımı çözümlemeye çalışsanız. Burada mevzu eğer benim kimliğimse, ben ruhçu değilim (sizin ruhçuluk kavramından ne anladığınız ile benim ne anladığım arasında bile ortak bir zemin olmadığı kanaatindeyim). Ayrıca benim kutsallarım veya inançlarım sadece beni ilgilendirir. Sizler burada her şeyle ilgili pozitif bilimsel yorumlar yaparken, ben de sosyal bilimler perspektifinden yorumlar yaptım. Ancak görüyorum ki, bizim burada birbirimizi anlamamız için önce dinlememiz, dinlememiz içinse birbirimizi kabul etmemiz gerekir. Siz daha modern sosyal bilimlerin verilerini kabul etmezken, tabii ki sosyal bilimsel yorumları da doğal olarak reddedersiniz. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Just now, haci said:

İyi de biyolojisi hiç bilinmeyen bir konuda ahkam kesmek değil mi senin bu yaptığın? Aslında ahkam da kesemiyorsun. Biyolojik bir açıklama yapamıyorsun.

Bize pedofilin veya genel olarak cinselliğin biyolojisinden bahsetsene biraz?

Bahsedemiyorsun değil mi?

Bu biyolojisinin olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Biyolojisini bilmek tedavisinde ilk aşamayı oluşturduğu için önemli..

Bazı anksiyetelerin ve psikozların nedeni bilindikten sonra tedavileri daha başarılı olmaya başladı. Manik depresif ve şizofreni gibi...

İlerde cinsel bozuklukların da nedeni bilinirse tedaviler mümkün olabilir.

 

 

Mesele bu zaten. Ben antropolog değilim ve bu konulara pek girmek istemiyorum, çünkü ihtisasım değil. Ama genel biyoloji ve sexual behaviour üzerinden, bu olguları yüzeysel de olsa açıklayabiliyoruz. Konu insan olunca, bu maalesef, taxonomy phd si olanların değil, medical md'si olanların üzerine gitmesi gereken bir konu. Ama esefle görüyoruz ki, onlarda mevzuyu gidip sosyologların falan üstüne savmak derdindeler. 

 

Eğer burada bu tartışılacaksa, önce pedofilinin falan net bir tanımı yapılmalı. Eminim, DSM katalogunda ilgili bir test ve tanım vardır. İyi ki tüm doktorlar sne kadar savuşturup tüyme derdinde değil. MEsela, Blanchard'ın çeşitli nöral defektlerin pedofili diğer yönelimlere yol açtığına dair çalışmaları var.  

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 minutes ago, Ekinnike said:

 

Efendim bakın, benimle ilgilenmek ve beni çözümlemeye çalışmak yerine, keşke yazdıklarımı çözümlemeye çalışsanız. Burada mevzu eğer benim kimliğimse, ben ruhçu değilim (sizin ruhçuluk kavramından ne anladığınız ile benim ne anladığım arasında bile ortak bir zemin olmadığı kanaatindeyim). Ayrıca benim kutsallarım veya inançlarım sadece beni ilgilendirir. Sizler burada her şeyle ilgili pozitif bilimsel yorumlar yaparken, ben de sosyal bilimler perspektifinden yorumlar yaptım. Ancak görüyorum ki, bizim burada birbirimizi anlamamız için önce dinlememiz, dinlememiz içinse birbirimizi kabul etmemiz gerekir. Siz daha modern sosyal bilimlerin verilerini kabul etmezken, tabii ki sosyal bilimsel yorumları da doğal olarak reddedersiniz. 

 

 

YAzdıklarınızda çözülecek bir şey yok, kusura bakmayın, ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuşsunuz ve haliyle boş laflar etmişsiniz. 

 

Sorun, sosyal bilim tarafından bir konu değil. Konu tamamen biyolojik. Önce bunu bir görün, anlayın.

 

Sonra, konuyu sosyal bilimler açısından ele alabilirsin, ama "amanda bunu biyolojik yanı yok" diyorsan, aklıma gelen tek makul kelime: çüşşşş... oluyor, üzgünüm.

 

Mesela, evvela gidin, Lalumière ve Quinsey'in mevzuya dair çalışmalarını bir okuyun, araştıran falan öncelikle...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Haaa, meraklısına mevzuya dair, yani pedofiliye dair, gereken açıklama bir kaç sene evvel falan yazmıştık diye hatırlıyorum. Meraklısı eski mesajlardan bakıp görebilir. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, Ekinnike yazdı:


Evet ben geldim, ve aynen bunları yazdım. Çünkü tehlikeli konuşan sizlersiniz, tavrınız tutumunuz yaklaşımınız bu durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Kavramlar ve olaylar arasında kurduğunuz bağlantı bizi yanlış yöne sevk ediyor. Sizin neden ensest yasaktır diyerek cevap verdiğiniz gen transferi sonucu özürlülük oranıdır. Akraba olan kadın ve erkeğin evlenmesinden doğacak çocuğun genetik olarak hastalık taşıma riski yüzde 3 iken, aralarında kan bağı bulunmayan kadın ve erkeğin evlenmesinden doğacak çocukların genetik hastalık taşıma riski yüzde 2'dir. Ben de demek istiyorum ki, neden,  bırakın modern toplumları, kabilelerin bile tercih etmediği bir ilişki sistemidir bu ensest? Kabile üyeleri sizin gibi biliyor muydu akraba evliliği yapmanın zararlı risk oranlarını? Tıp bilimi akraba evliliğinin sakıncalarıyla ilgili kamuoyuna ''65 kat fazla sakat çocuk doğuyor'' demeden önce dahi kabileler bu bilgiye ulaşmış mıydı da bu ilişki biçimini tercih etmediler? Demem o ki, bu sadece modern toplumda değil, geleneksel toplumlarda da hoş karşılanmayan, yasaklanan bir durumdu. Niçin böyleydi? işte niçin böyle kısmını açıklamaya çalıştım ancak sizler seçici okuma ile saygısızca konuşarak şahsıma, aklıma hakaret ettiniz.

 

Ensesti reddetmememizin temel nedeni gayet ve de bizzat biyolojiktir ve özürlülük oranı deyip hafife aldığın şeyin de ta kendisidir. Diğer faktörler bu temel faktörden sonra gelir. 

Ama sen sosyoloji biyolojiden daha önce geliyor ve daha önemli gibi baktığından, biyolojik temeli direkt reddediyor, daha da ötesi yalanlıyorsun. Ensestin biyolojik ve teknik bir zararı yoktur diyebiliyorsun.

Senin ne haddine ki bu? Kimin haddine? Ne dediğinin, ne tehlikeli, ne saçma bir laf ettiğinin farkında bile değilsin. Ve bu ettiğin korkunç lafla esas tehlike yaratanın biz olduğumuzu söyleyebiliyorsun. 

Yoksa kimse sosyokültürel nedenleri reddediyor değil, yan etkenler olarak elbette değerlendirileceklerdir. Sen biyolojik olarak bir zararı yoktur diyen taraf olarak evvela kendine bakacak ve kendini düzelteceksin tabii.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, anibal yazdı:

 

 

Mesele bu zaten. Ben antropolog değilim ve bu konulara pek girmek istemiyorum, çünkü ihtisasım değil. Ama genel biyoloji ve sexual behaviour üzerinden, bu olguları yüzeysel de olsa açıklayabiliyoruz. Konu insan olunca, bu maalesef, taxonomy phd si olanların değil, medical md'si olanların üzerine gitmesi gereken bir konu. Ama esefle görüyoruz ki, onlarda mevzuyu gidip sosyologların falan üstüne savmak derdindeler. 

 

Eğer burada bu tartışılacaksa, önce pedofilinin falan net bir tanımı yapılmalı. Eminim, DSM katalogunda ilgili bir test ve tanım vardır. İyi ki tüm doktorlar sne kadar savuşturup tüyme derdinde değil. MEsela, Blanchard'ın çeşitli nöral defektlerin pedofili diğer yönelimlere yol açtığına dair çalışmaları var.  

Konuyu sosyologların üstüne savmanın nedeni konunun biyolojisinin bilinmemesi... Doktorlar ve biyologlar sorunu çözemeyince sorunu çözmek sosyologların sorumluluğu oluyor. Biyolojisi bilinse de sorunun, birçok sorunda olduğu gibi, sosyolojik yönü var. Ama sosyologların yaklaşımı biyologları tatmin etmiyor. 

Beyin insan davranışlarından sorumlu bir organ. Ama, birkaç istisnası dışında, hangi davranışların hangi beyin yöreleri ile ilgili olduğu kesin olarak bilinmiyor. Sadece tahmin ediliyor.

Pedofili nasıl bir sapıklık bilinmiyor. Pedofillerin beyni ile Anibal gibilerin beyni arasında bir fark yok. İkisi de normal insan beyni. Anibal'in beyni için normal diyorsak tabii..

İnsanın davranışlarının çoğu öğreniliyor. Ama bazıları ile kesin olarak doğuluyor. İnsanın cinsel eğilimleri doğuşta saptanıyor. İnsan doğuştan pedofil veya eşcinsel. Temel cinselliği sonradan öğrenmiyor. Öğrenilen cinsellikler ayrı bir kategori oluşturuyor. Bundan eminmiyiz? Neden eminiz? Çünkü bu tür cinsel sapkınlıklar normal ailelerin çocuklarında ortaya çıkıyor. Onların öğrenildiği bir ortamda yetişmiyor çocuklar. Ayrıca ilginç olarak  bu davranışlar genetik olarak da kazanılmıyor. Yani onlardan sorumlu genler anne babadan intikal etmiyor. De novo başlıyor.. Bebeğin embryonal yaşamı sırasında beyinde bazı irreversible değişiklikler vuku buluyor. Onlar ilerde bebeği pedofil veya eşcinsel veya sadist mazoşist yapıyor.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Just now, haci said:

Konuyu sosyologların üstüne savmanın nedeni konunun biyolojisinin bilinmemesi... Doktorlar ve biyologlar sorunu çözemeyince sorunu çözmek sosyologların sorumluluğu oluyor. Biyolojisi bilinse de sorunun, birçok sorunda olduğu gibi, sosyolojik yönü var. Ama sosyologların yaklaşımı biyologları tatmin etmiyor. 

Beyin insan davranışlarından sorumlu bir organ. Ama, birkaç istisnası dışında, hangi davranışların hangi beyin yöreleri ile ilgili olduğu kesin olarak bilinmiyor. Sadece tahmin ediliyor.

Pedofili nasıl bir sapıklık bilinmiyor. Pedofillerin beyni ile Anibal gibilerin beyni arasında bir fark yok. İkisi de normal insan beyni. Anibal'in beyni için normal diyorsak tabii..

İnsanın davranışlarının çoğu öğreniliyor. Ama bazıları ile kesin olarak doğuluyor. İnsanın cinsel eğilimleri doğuşta saptanıyor. İnsan doğuştan pedofil veya eşcinsel. Temel cinselliği sonradan öğrenmiyor. Öğrenilen cinsellikler ayrı bir kategori oluşturuyor. Bundan eminmiyiz? Neden eminiz? Çünkü bu tür cinsel sapkınlıklar normal ailelerin çocuklarında ortaya çıkıyor. Onların öğrenildiği bir ortamda yetişmiyor çocuklar. Ayrıca ilginç olarak  bu davranışlar genetik olarak da kazanılmıyor. Yani onlardan sorumlu genler anne babadan intikal etmiyor. De nova başlıyor.. Bebeğin embryonal yaşamı sırasında beyinde bazı irreversible değişiklikler vuku buluyor. Onlar ilerde bebeği pedofil veya eşcinsel veya sadist mazoşist yapıyor.

 

 

Bak gene.....

 

Taaa ne zaman yazmışız, meselenin özü ne diye. 

 

Erkeğin bir seçme mekanizması var insan türünde. Şimdi bakıyor, bel - kalça oranı güzel. Ten rengi bembeyaz, süt gibi. Cildi tüysüz, pürüzsüz.. Saçlar şukela... 

 

Eğer bu seçme mekanizması sakatsa, ki fizyolojik bir durumdur temel olarak, bir çocuk, bir erkeğe son derece çekici bir kadın olarak görünecektir. Sonra olaylar gelişir. Oysa, seçme mekanizması düzgün işleyen, özellikle böyle bir çocuğa enerji harcamanın israf olabileceğini idrak eder, uzak durur. 

 

İşte mesela, yapılan ilk tespit bu. Bu da elbette masa başında yapılan bir şey değil. Sürecin aşamaları bile, genel psikoterapi açısından belirlenmiş halde. Örneğin, çocuğu bir sek objesi olarak görmenin ardından, onun hayaliyle gerçekleşen bir mastürbasyon geliyor. İşte mesela, biyoloji bu noktada devreye giriyor. Eğer, erkek bu mastürbasyona giremezse, genelde duygular orada kalıyor. Bu konuda, Finclair gibi doktorların çalışmaları var. Ayrıca bu duruma gelen vakalarda, genelde empati eksikliği olduğu tespit edilmiş. 

 

En çok gözden kaçan husus, pedofili vakalarının genelde bir tecavüz vakası olduğu. Bu nedenle, konu tecavüz ve pedofili olarak birlikte inceleniyor. 

 

Ha, henüz yolun başında denebilir çalışmalar için. Ama eminim her gün birileri, çeşitli EEG'ler, MRI'lar altında bu konu için izleniyordur. Çok sürmez çözülmesi. 

 

Evet, özellikle çeşitli beyin hasarlarının pedofili konusunda etkili olduğu tespit edilmiş halde. Bu hasarlar, çoğu zaman farkedilmeyen, doğuştan, sendrom yaratmayan çeşitli travmalar vs. neticesi gelişmiş olabiliyor. Özellikle ana rahminde karşılaşılan çeşitli olgular, doğum sonrası, ilk 6 haftada yaşanan durumlar vs. bu konularda etkili olabiliyor.

 

Tabi konunun öğrenilmiş bir tarafı da ortaya çıkabiliyor. 

 

Ufff hacı... Bu raw data halindeki bir sürü mevzuya girip, yazmak gibi bir dert açtın ya başıma. Üşeniyordum ne güzel, zira zaten seneler önce falan sanırım, özet geçmiştik.

 

Ama şundan emin olabilirsin. İnsanda evrimle gelişmiş ve erkeğin üreme avantajını koruyan bir seçme mekanizması var. Garip olan, kadınlarda da, bu mekanizma güçlü olan erkeklere yönelmeye dair bir durum da var. Ama işte bu mekanizma bazen arızalı olabiliyor, şizofreni falan gibi. Bugün görülen en bariz sebep bu. Bu mekanizma hatalı olunca, ki elbette genetik faktörlerde etkili, keçiye tecavüz eden, damacanaya bacak omza yapan vs. enteresan durumlar ortamdan eksik olmuyor. 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, anibal yazdı:

Ha, henüz yolun başında denebilir çalışmalar için. Ama eminim her gün birileri, çeşitli EEG'ler, MRI'lar altında bu konu için izleniyordur. Çok sürmez çözülmesi. 

 

Çok da yolun başında denemez aslında. Uzun yıllardır araştırıyorlar ve epeyce bir bir bulguya sahipler. FMRI, PAT, EEG vb birçok görüntüleme cihazından yararlanıyorlar hem, hem de klinik gözlemleri daha hedefe yönelik gerçekleştiriyorlar. Bunların genel olarak frontal ve serebral bölgelerinde farklılık olduğundan artık eminler. Gri hücrelerinde hacimsel azalma var diyorlar.

 

Çok zor bir konu bu. 10 yıl gibi bir süre sonra epeyce bir çözülmüş olacak bence. O kadar çok alt türü var ve bazı psikiyatrik ve fizyolojik hastalıkla iç içe geçmiş, OCD ve onunla aynı spektruma denk düşen hastalıklarla öyle benzer nörolojik nöral karakteristiğe sahip ki, anlamak zorlaşıyor. Fakat beyinlerinde bir şeylerin ters gittiği kesin. 

 

Bir diğer karmaşa da eşcinseller pedofillerle heteroseksüel pedofillerin beyinlerinin, birtakım deney ve görüntüleme çalışmalarında farklılıklar göstermesi. 

 

17 dakika önce, anibal yazdı:

Örneğin, çocuğu bir sek objesi olarak görmenin ardından, onun hayaliyle gerçekleşen bir mastürbasyon geliyor. İşte mesela, biyoloji bu noktada devreye giriyor. Eğer, erkek bu mastürbasyona giremezse, genelde duygular orada kalıyor. Bu konuda, Finclair gibi doktorların çalışmaları var. Ayrıca bu duruma gelen vakalarda, genelde empati eksikliği olduğu tespit edilmiş

 

Aslında bu aşamadaki vakalardan ziyade, seksüel duygularını çocuğa fiziksel olarak da yöneltmiş aktif pedofiliklerde empati eksikliği var. Hatta eksiklikten öte, empati yetenekleri yok, yaptıkları şeyi akla yatkın hale getiriyor ve asla pişmanlık duymuyorlar. 

 

...

Bir dolu bilgi bulgu var ama nedeni henüz kesin olarak biliniyor değil. Bilinen nedenler var ancak eksik. 

Birkaç çalışma örneği.

 

http://neuro.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/jnp.12.1.71

 

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.159.7.1245-a

 

http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.41.10.0037

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2186373/

 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pskguncel/article/view/5000076399

 

 

Aşağıdaki linkte, girince anlaşılacağı gibi pedofiliyle ilgili yazılmış 554 makale incelenmiş ve bir rapor haline getirilmiş. Eşcinsel pedofiliyle yetişkin eşcinselliği arasında ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin karşılığı ve kanıtının da raporda olduğu belirtiliyor. Bahsini ettiğimiz hemen bütün görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalardan da örnekler mevcut.

 

https://www.researchgate.net/publication/6330598_Review_of_Medical_Reports_on_Pedophilia

 

Konuyla ilgilenenler için daha birçok akademik çalışma, araştırma vb var, küçük bir taramayla ulaşmak mümkün. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×