Jump to content
Mindsurfer

"İslamı kötü gösteren müşriklerdir" iddiası?

Recommended Posts

Bazı islamcılar, bu dinin kötü tanınmasına mazaret olarak, "müşrikler buna sebep olmuştur" iddiasını ortaya atmaktadır.
 
"Müşrikler" diye bahsettikleri, bilindiği üzere zaten müslümanın kendisidir. Ancak yine de bu konuyu hep birlikte sorgulamakta fayda var;
 
          
                         İşte konuyla ilgili bazı sorular :

1-) Bahsedilen bu kişiler hangi dinde bulunuyorlar ve hangi din adına bu davranışları ortaya koymaktalar...
Ve ayrıca hangi dinin toplumlarında yüzyıllardır kabul görmekteler ?

2-) Bu garip tanrı, tarihteki bir adamın kendisinden önemli hale gelmesini mesele yapmıyor. çünkü bizzat buna göre bir din yazıyor. İslama baktığımızda herşeyin merkezinde Muhammed var. Ona inanmayanlar, hangi niyette olursa olsun, Allah'a inansa dahi, sonsuza kadar kafir ve cehennemlik oluyor. Hatta Allah denilen tanrı, bu yüzden öfkeden çatlıyor (Bknz: Mülk 8)

Peki bu tanrı, bir adamdan daha önemsiz hale gelmeyi mesele yapmazken, başka tanrıları nasıl kendine bu kadar mesele yapabiliyor..?

3-) Siz birine bir iyilik yapsanız, adam teşekkür ederken, birisi de çıkıp "ben de şunu yapmıştım" derse, ona işkence yapacak kadar nefret duyar mısınız...?

Üstelik kendi yaptığınızı anında ispatlama imkanınız olmasına rağmen, ve üstelik hiçbir fedakarlık yapmadan, hiçbir şeyiniz eksilmeden bunları yapmış olmanıza rağmen...., yine de bu kişiye en dehşet verici işkenceleri yapmak isteyecek kadar nefret duyar mısınız? (Herşeyi adeta parmak şıklatarak insana dağıtabilen birinin, bu davranışını iyilik/bonkörlük olarak tanımlamak dahi mantıklı değildir.)

4-) Başka bir tanrıya inananlar "zaten bizi yaratan bu" düşüncesiyle inanmıyor mu...?
Demekki burada tanrı veya yaratıcı konunun merkezinde değil, saltanatı için çalışan bir adamın emirleridir dindeki asıl mesele!
Şayet öyle değil ise soruyorum; Bu dine göre, bir insanın tüm dinleri yalan kabul ederek bir yaratıcıya inanması da aynı derece değerli midir..... Yoksa bu kişiler cehennemlik midir?
 
5-) Varedici etkenlerin yaratıcı niteliğinde olması, yaratıcının tek olması, bu tek olan yaratıcının da tanrı olması neden şarttır?
Ve ayrıca bu tanrının da bazı arapların iddia ettiği en dehşet verici işkencelerle tehdit eden tanrı olması, neden en büyük ahlaki gerekliliktir...?
Yoksa güce ve tehditlere boyun eğmek midir, bu inancın temel kıstası... Yani size göre zorbalara köle olmayan ahlaksız mı olmaktadır?

6-) Farzedelim sebep müşrikler... peki neden sadece islam'ın müşrikleri bu şekilde ?
Mesela kuran'da müşrikler genelde putperestler olarak bahsedilir...
Şu anda dünyadaki putperestler, neden müslüman dinciler kadar gaddar, ahlaksız ve gerici değillerdir?

Başka bir deyişle; putperestlik bu kadar ahlaksızlığa sebep oluyorsa, inançlarında putlara yer olan dinler günümüzde neden müslüman müşrikler kadar ahlaksız değildir?

7-) Yaratıcılar birden fazla olduğu takdirde, birlik olarak bunu başarmış olacaklar ve insanlara da, bu konuda örnek olmuş olacaklardı. Ancak tek tanrı, "herşeyi ben yaptım" diye kibirlenen bir adama dönüştürüldü....
Bu durumda bu birlikteliğin anlamına inanan insanların ne gibi ahlaksızlık ve gaddarlıklar yapacağını, mantıksal temelleriyle açıklayabilir misiniz?

8-) İslamın temel metninde ahlaksızlık olduğunu kabul etmiyorsunuz. Ve size göre kuran'da en mükemmel insanlık öğretisi var.
Peki uygulamasına bakarsak, dünyanın en gerici ve ahlaksız toplumlarını oluşturma açısından, islam dünyada kaçıncı sıradadır?
Bu duruma göre, son 14 asırda, topluma getirdiği faydalar açısından dinlerin sıralamasını yapınız?

9-) Size göre neden Allah'ı tanrı edinen kötülük yapmayacaktır da, başka bir putu tanrı edinenler kötülük yapacaktır?
Sadece düşünce farkından dolayı insanlara en alçakça işkenceleri layık gören, etrafına nefret ve kin saçan bir sözde tanrının, insanlar arasında sevgi ve barışa sebep olduğunun mantıksal temelleri nelerdir.... Açıklayınız?

Kendisi tek olmakla sürekli övünen biri, insana nasıl tevazu öğretecektir....
herşeyi bedavadan elde etmiş biri insanlara çalışarak fedakarlık yaparak kazanmayı nasıl öğretecektir...?
Ve kendisi tehditle iş yaptıran, işkence yapan, inanca göre bölen ve aşağılayan birinin, insanlara böyle davranmaya teşvik etmediğini iddia edebilir misiniz?

10-) Başka bir şeyi tanrı edinenler de sonuçta yine bazı insanlara inanmıyor mu....
Herkesin inancını büyükleri seçtiğine göre, sizin farkınız nedir...?

Büyüklerinin seçtiği yanlış inançlar bu kötülüklere sebep oluyorsa, mesela müşrikler açısından tek suçlu ilk din seçen ataları mıdır...?
Siz, büyükleriniz islamı seçtiği için mi kötülüklerden uzak kaldınız...?
 
Ayrıca müslümanlara inanarak tanrı edinenlerin farkı nedir... mesela Arabistan, Yemen, Afganistan dünyanın en iyi, en aydın ve ilerici insanları da......, Japonya veya İsveç en ahlaksız gerici ilkel insanları mıdır?
Yani özetle, dinden uzak toplumlar, en ahlaksız insanlar mıdır ki, onlar gibi düşünürsek dünyaya kötülük getireceğiz?

11-) Siz Kabe denilen taşa taptığınız halde neden putperest değilsiniz....?
"kabe semboliktir" diyorsanız, diğer putperestler için de kendi taptıkları sembolik.

Ayrıca, islam'ın zaten putperest bir din olduğunun birçok delili tespit edilmiş durumda. Peki bu konuda ne diyorsunuz?
(sonraki mesajımda detaylarını yazacağım)

12-) İslamın şekilci maddeci kuralcı ve bu yönüyle de duyguları körelten bir din olmadığını iddia edebilir misiniz....?
Kuralcı değil ise, mesela bir insan diyorki, "mutlaka varlığımızın geldiği ve aklımızın da kaynağı olan bilge bir canlı olmalıdır.
Bu iyi birisi olmalı. ona karşı vefalı olmak için insanlara ve hayvanlara her zaman iyilik yapacağım, doğayı koruyacağım" diyor ve gerçekten de buna gayret eden, güzel niyetli bir insan... bu varlığı da daha çok bir baba gibi görüyor, menfaat beklenen bir güç sembolü olarak görmüyor.

Şimdi bu insan, dine göre müslümanla aynı derecede değerli midir ve yaptığı iyilikler geçerli midir....?
Yoksa kuran'a ve islama göre, kafir zalim ve nankörün teki midir !! 

          Ayrıca şekilcilik konusunda birkaç soru daha eklemek istiyorum;

Mesela islam toplumlarında en açık giyinen bir kadın da, tesettürlü bir kadın kadar saygı görmekte midir?
Namaz, kurban gibi şekilsel ibadetleri yapmayan insanlara ayrımcılık yapılamayacağı konusundaki ayetler hangileridir?

Sakal cübbe, sarık tesbih gibi ögelerin, ticarete alet edilmesini önleyen ayet ve hadisler hangileridir..?
İslam şekilci bir din değil ise, dindar görünen ve konuşan kimselerin siyasette başarılı olmasını hangi etkene bağlamaktasınız? 

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

            İslam'ın putperest bir din olduğu konusundaki deliller :                                     

   NOT: Daha önce yazdığım bu iletide "Kıbele" konusunu atlamışım. onu da sonuna ekledim.

                Kuran'da Allah, iki ayette put olarak bahsedilmiştir ;

29 Ankebut 17: Fakat siz, Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin, Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye malik değillerdir.  
 
1. innemâ : sadece, fakat 
2. ta'budûne : tapıyorsunuz 
3. min dûnillâhi (min duni allâhi) : Allah'tan başka 
4. evsânen : putlar 
5. ve tahlukûne : ve halkediyorsunuz, yapıyorsunuz 
6. ifken : yalan, iftira 
7. inne : muhakkak 
8. ellezîne : onlar 
9. ta'budûne : tapıyorsunuz 
10. min dûnillâhi (min duni allâhi) : Allah'tan başka 
 
+ Ankebut 25: Ve (İbrâhîm A.S): “Muhakkak ki siz, dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz.  
 
Bu inanılmaz gafı farkeden diyanet uyanıklık yapıp "Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz" diye değiştirmiş. 
Ancak burada ayetin kelime karşılıkları, çarpıtmaya olanak tanımıyor.
 
Şimdi kuran'a göre en affedilmez günah nedir..... şirktir. Bunun en önemli örneği de putperestlik olarak anlatılır. en büyük nefret putperestlere karşı gösterilir. hatta putperestlere "pislik" denilmiştir (Bknz: Tevbe 28)
 
Peki islam'da Allah'ın en uzak tutulması gereken konu şirk ve putperestlik iken, Allah'a yanlışlıkla "put" denilmesini ne ile açıklayabilirsiniz...?  
 
 
Şuraya da dikkat edelim......;   27/ Neml  91: 
 
De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi.
 
1. innemâ : ancak, sadece 
2. umirtu : ben emrolundum 
3. en a'bude : benim ibadet etmem 
4. rabbe : Rab 
5. hâzihi : bu 
6. el beldeti : belde, ülke 
7. ellezî : ki o 
8. harreme-hâ : onu hürmete lâyık kıldı 
9. ve lehu : ve onun 
10. kullu şey'in : herşey 
11. ve umırtu : ve ben emrolundum 
 
Nerenin rabbine kulluk yapması emredilmiş........ Mekke'nin..!
 
İşte bu Allah'ın bir arap tanrısı olduğunu apaçık doğrulayan bir ayettir. 
 
"Arap tanrısı" deyimini, islamı aşalama amaçlı zannedenler, sağa sola çamur atmadan önce bu ayeti iyi okumalıdır.
"Arap putu" veya "arap tanrısı" diye biz demiyoruz, kuran'ı yazan adamların bizzat kendisi söylüyor!  
Aslında ayete göre "arap tanrısı" da değil, Mekke'nin tanrısı ! 
 
 
Ayrıca kuran'da yanlışlıkla yaratıcıların (tapılacak putların) birden fazla olduğu da itiraf edilmiş;
 
37 / Saffat 125 :  Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi tapıyorsunuz?
 
1. e : mı 
2. ted'ûne : tapıyorsunuz 
3. ba'len : ba'l (bir put adı) 
4. ve tezerûne : ve bırakıyorsunuz 
5. ahsene : ahsen, en güzel 
6. el hâlikîne : yaratıcı 
 
En güzel yaratıcı Allah ise, daha az güzel olanlar kimlerdir?
 
Peki bazılarının kıvırtıp iddia ettiği gibi, kuran'da "yaratıcı" kelimesinden insan kastedilmiş olabilir mi...?
aynı kelimenin geçtiği başka bir ayete bakalım;
 
52/Tur 35:
Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?
İşte yaratıcı dan kastedilenin bu ayette ne olduğu açıklanmıştır. yaratıcı / el hâlikûne = tanrı'dır !
Ve her iki ayetin arapça kelimeleri dahi aynıdır (el hâlikûne )
 
1. em : veya, yoksa ... mı 
2. hulikû : yaratıldılar 
3. min gayri şey'in : bir şey olmaksızın 
4. em : veya, yoksa, ... mı 
5. hum(u) : onlar 
6. el hâlikûne : yaratıcı 
 
 
Bunun yanında islam öncesi "en güçlü tanrı" anlamına gelen, ay tanrısı Al-ilah'a da tapıldığını hatırlatmakta fayda var.
Bu tanrının ismi neden acaba Allah ile bu kadar benzeşmektedir?
 
Peki ya bu Ay Tanrısı Al-İlah’ın üç kızı Al-Lat Al-Uzzat ve Al-manat'ın 3 yıldız olarak sembolize edilmesi ve bunun islam ülkelerinin sembolü haline gelmesini nasıl yorumlamak lazım?
 
Ayrıca bu 3 putun Kuran’a da yazılmış olması, bu putların din eleştirmenlerinin bir uydurması olmadığını, gerçekten o dönem Allah ile ilişkilendirildiğini kanıtlamaktadır;
 
53/ Necm 20:    ” Lât ve uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’ı gördünüz mü..?
 
 
 
Şimdi bu bilgiler ışığında Ankebut 17 ve 25'de ne diyordu, tekrar hatırlıyalım... "Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz"  
 
Açıkça görülüyor ki, kuran'ı yazan adamlar bilinçaltındaki putperestliği ortaya dökmüş, ve büyük bir gaf yapmışlar.
 "Allah'tan başka putlar" cümlesinde Allah'ın da bir put olduğu, farkında olmadan itiraf edilmiştir.
 
Peki acaba bu cümlede, Allah'ın put dışında bir anlama gelme ihtimali var mı...?
Bir örnekle tekrar bir analiz yapalım....;
 
İslamın en temel şartı nedir....... Kelime-i şahadet.
Peki bunun kelime-i tevhid kısmında ne diyor. La ilahe illallah..... Yani "Allah'tan başka ilah yoktur"
 
Peki bu cümlede Allah'ın "ilah" dışında bir anlama gelme ihtimali var mıdır...., yok mudur?
 
Mesela kelime-i tevhid de, Allah'tan kastedilenin bir tür meyve, bitki, hayvan, şehir vs. olma ihtimali var mıdır?
 
Elbette böyle bir olasılıktan bahsedilmesi tamamen zırvalık olacaktır.
 
İşte aynen bu şekilde "Allah'tan başka putlar" cümlesinde Allah'ın "put"dan başka bir anlama geleceğinin iddia edilmesi de, çok açık bir yalan olarak kayıtlara geçer.
 
Demek ki neymiş...., kuran'a göre Allah, aynı zamanda bir putmuş.
 
Bu din de bütün dinler gibi kitabıyla elçisiyle ve tanrısıyla uydurulmuş bir masaldır, ve apaçık bir aldatmacadır.
 
 
Ayrıca bu delilleri Kıbele konusunu da eklemek istiyorum;
 

 Ay tanrıçasının daha önceki adının "Kıbele" olması ve müslümanların namazda döndüğü yönün "kıble" olarak adlandırılmasını da, tüm bu deliller ışığında ele aldığımızda tesadüf olarak nitelendirilmesi çok zordur.

 Konuyla ilgili bazı kaynaklar :  Kıbele Wiki      Ana Tanrıça      Kıbele 2        Shiva       Allah Putu       Al-İlah

Ek olarak, Kabe, Hacerul Esvet, şeytan taşlama gibi putperest unsurları da tekrar hatırlatmakta fayda var.

Evet, şimdi tekrar soruyorum; müşrikler olmasaydı islam'ın gerçekten iyilik, barış ve sevgi dini olacağını hala iddia edebiliyor musunuz...?

Yoksa islam'ın kendisi bizzat kötülük müdür !

 

 

 
tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamın içine birazcık şirk unsurları katan kişiye müşrik denir.Müşrik şeyhini,şıhını uçurur,ona tanrısal özellikler verir en basitinden.Bir müşrik ile gerçek müslüman arasında ki farkta budur.Yoksa ikisininde beslendiği kaynak aynı.İkisi de mürtedi öldürür,ikisi de islamı eleştireni öldürür,ikisi de cariye,köle,ganimet peşinde koşar.O yüzden islamı müşrikler kötü gösteriyor savı tamamıyla yalan,tamamıyla palavradır.Müşriklikten kurtulsa,evrileceği nokta işid tarzı müslümanlıktır.Müşriklikten,sevgi kelebeğine dönüşeceğini felan mı sanıyorlar,anlamıyorum ki.Ne yardan,ne serden geçebilen,orta yolcu,tatlı su kültür müslümanlarının,dinde kalabilmek için,kutsal afyonlarını kaybetmemek için uydurdukları yalanlardan biridir bu.

Müşrikler islamı kötü gösteriyor,Allahın indirdiği ile hükmeden,yöneten,islam kurallarına göre yaşamı şekillendiren işidin islamla alakası yok.Kim gerçek müslüman öyleyse?İslamı yaşamıma kattığı anlam için savunan,boşluğa düşme korkusuyla,gerçeklerin üstünü örten ben.

ErnNlD.gif

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bazı müslümanlar, din adamlarının islam'a ilave yaparak Allah'a şirk koştuklarını iddia ediyorlar.
Ancak aslında kendi yaptıkları da farklı birşey değil. kuran'da yazan metni kabul etmeyip, kendi buldukları anlamları ekleyerek yeni hükümler yaratıyorlar.
Bu şekilde Allah'ın yanlışını düzeltmek de din mantığına göre şirktir.

Hem "ateist olmak, müşrik olmaktan iyidir" derler, hem de ateisti, kendileri gibi müşrik olmaya davet ederler. 
 
Mesela "kadını dövün" değil, "uzaklaştırın" diyen mealcileri dikkate aldıkları takdirde, aslında Allah'tan geldiğini iddia ettikleri hükümleri veto ederek, modernist din adamlarını tanrılarına ortak koşmaktalar !

Eğer bu kitabın, herşeyi bilen tanrıdan geldiğini iddia ediyorsan, okuduğun şeyi dürüstçe, aynen ne yazdıysa kabul edeceksin !
Yok okuduğuna inanmıyorsan, kimseyi de bu inanca davet etmeyeceksin. çünkü inanmadığın birşeye davet etmek, herşeyden önce ikiyüzlülüktür.

Şimdi bu bahsettiğim konuya itirazı olan varsa soruyorum; kitabın ne söylemesi gerektiğine de, ne söylememesi gerektiğine de siz karar veriyorsanız, burada kuran'ın fonksiyonu nedir?

Başka bir deyişle, buradan çıkan sonuç şudur ki; Kuran'da yazmayan bir şeyi siz öyle dediniz diye esas alacaksak, bu durumda siz, ikinci bir Allah'sınız demektir !!   

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam dini bu dünyaya insanların zekasını test için gönderilmiş olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum bazen. Müslümanlardan kimileri var Quran'dan; "Bedenimizde örtmemiz istenilen yer göğüs aralığıdır, baş değil" anlamı çıkarırken, Kimileri var aynı Quran'dan; Burka ve çarşaf giyimini farz kılan başka türlü anlamları çıkarıyorlar. Kimisi kabe ve hac ibadetinin, birtakım kozmik enerjileri bünyesinde toplayarak, yeryüzüne serpiştiren kozmik emme manifoldu olarak yorumlarken, kimisi kutsal taş bina olarak görüyor ve kutsal olan madde ile kutsal olmayan madde şeklinde ayrıma gidiyorlar kabe tanımında. Taş bina kabe'yi kutsal olmayan maddeden ayırarak, maddenin kutsal biçiminde kabe görenler, orada yapılan ibadeti kutsuyorlar ve haccın şartları adıyla haccı, farzlara ve rükünlere bölmüşler onlar. Böylece müslümanlar kabe'ye fiilen tapma sırasında, sanki taş binaya tapmıyorlarmış gibi bir algıya kapılarak, fiilen tapınmakta oldukları taş bina maddeli kabe'yi şirkten ayırmış oluyorlar. Bireysel olarak bir insanda erdem çuvallayınca insan yaşamak için bir şeylere tutunur, psikolojik olarak bunu anlıyorum ama sayıya bakıyorum 1,5 milyar... 1,5 milyar insanda erdem çuvallayınca çareyi kabe'de taş binaya günah emdirmekle buluyorlarsa, yazıklar olsun o islam tanrısı allahın haline!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir müslümanı bir müşrikten veya bir müşriği bir müslüman'dan ayıran fark nedir? İslamın her ibadetlerinde ve Tanrı inançlarında görüş birliğinde bunlar ve Arap kültürüne bağlılıkta yine mutabıklar. İbadetleri aynıydı ve ibadet yerleri aynıydı hatta ibadet şekilleri de aynıydı, mesih beklentileri bile aynıydı. Kur'an'da ayeti de var Oruç ve Namaz, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Müşrikleri müslümanlardan ayıran tek fark, Muhammed'i peygamber olarak değil, bir şarlatan olarak kabul etmeleridir. Müşrikler Muhammed'de hileci bir çobanın iktidar peşindeki ihtirasını ve hinliğini görmüşlerdi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş


[Image: 58696dcf18c77312d0dbde1f]

 Hakem Süleyman Belli, Reina saldırısından sonra yazdıki; Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya. İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın" dedi ve facebook paylaşımı yaptı. 

Defalarca tanık olduğumuz üzre, islamın kendisi kötü ve tehlikeli bir din olduğu için islama inanan müslümanlar da doğal olarak etkileniyorlar bu dinden ve zehirleniyorlar ve tıpkı islamın buyurgan tutumu gibi tehlike saçıyorlar. Sağlıklı insanlar bir süre sonra müslüman arkadaş ortamında bulundukları için islam virüsüne maruz kalarak, virüse bulaştıklarını fark edemeyerek bu kötü ve zehirli dinden etkileniyorlar.

tarihinde Engse Hohol tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Engse: Ben biraz provokasyon kabul etmeye başladım yalnız. Kaç tane masum insan ölmüş internetteki (İngilizce "twat" derler) adamların terbiyesizliklerini ekliyorsunuz.

On ‎11‎/‎20‎/‎2016 at 13:57, Tumagü yazdı:

İslam dini bu dünyaya insanların zekasını test için gönderilmiş olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum bazen. Müslümanlardan kimileri var Quran'dan; "Bedenimizde örtmemiz istenilen yer göğüs aralığıdır, baş değil" anlamı çıkarırken, Kimileri var aynı Quran'dan; Burka ve çarşaf giyimini farz kılan başka türlü anlamları çıkarıyorlar. Kimisi kabe ve hac ibadetinin, birtakım kozmik enerjileri bünyesinde toplayarak, yeryüzüne serpiştiren kozmik emme manifoldu olarak yorumlarken, kimisi kutsal taş bina olarak görüyor ve kutsal olan madde ile kutsal olmayan madde şeklinde ayrıma gidiyorlar kabe tanımında. Taş bina kabe'yi kutsal olmayan maddeden ayırarak, maddenin kutsal biçiminde kabe görenler, orada yapılan ibadeti kutsuyorlar ve haccın şartları adıyla haccı, farzlara ve rükünlere bölmüşler onlar. Böylece müslümanlar kabe'ye fiilen tapma sırasında, sanki taş binaya tapmıyorlarmış gibi bir algıya kapılarak, fiilen tapınmakta oldukları taş bina maddeli kabe'yi şirkten ayırmış oluyorlar. Bireysel olarak bir insanda erdem çuvallayınca insan yaşamak için bir şeylere tutunur, psikolojik olarak bunu anlıyorum ama sayıya bakıyorum 1,5 milyar... 1,5 milyar insanda erdem çuvallayınca çareyi kabe'de taş binaya günah emdirmekle buluyorlarsa, yazıklar olsun o islam tanrısı allahın haline!

Bazı dini merkezlerde (mısırda) mısır kralları caminin içinde yer alır. Bunlara dua filan edilir. Diğer bazı camilerde "bakın peygamberin sakalı, bakın peygamberin ayak izi" filan diye turist toplamaya çalışırlar. YNÖ bu ve "tanrı-kral" anlayışı ile çok mücadele etmiştir. Tanıdığım Müslümanlar bu yüzden bu adamın kitaplarını çok severler. Diğer dinlerde de ağlayan heykeller, sıvılaşan kanlar vs. gibi şeyler almış başını gitmektedir.

- neresinden tutsan dinin son derecede bireysel / kişisel bir olgu olduğunu ve başka türlü de olamayacağı sonucuna varıyorsun.

Yine de, bütün dinlerde en çok kızdığım konu ahlak konusudur. Dİnde var mı yok mu tam belli değil. Da ben dinin insanlara yasak koymak ya da suçluluk aşılamak için kullanılmasına çok kızıyorum (diğer dinler de de kızıyorum).

O yüzden dinin iç içe olduğu asıl mesele bence felsefedir. Tek sevindirici haber: özellikle son 20 senedir, bütün dinlerde çok mantıklı şeyler oluyor, modern dünya ile daha bağdaşık anlayışlar ortaya çıkıyor.

- Gel gör ki bizimkilerin derdi hala anayasa, başkanlık sistemi, iktadara 20-30 sene daha tutunma, kalabalığı kullanarak ülkeyi batırma, bir takım komplo teorisi/masallarla "güçlü Türkiye" kurma, türk-islam sentezi, gacıların kafaları kapatma, çoluk çocuğu örtme ayırma filan.

refah Partisi (AKP) dini yobazlık - ütopyacılık - şerefsizlik karışımı iğrenç bir oluşumdur. İran'daki gibi gerçek şeriat getirme kapasiteleri, iradeleri de yok.

Kızgınlığım da oradan kaynaklanıyor. Olmayacak iş peşindeler.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sanmıyorum Leonardo. 35 yaşında falan koskoca adam. Para ile provokasyon teklifi götürsen ona, kabul etmeyecek kadar akıllı ama islami dürtülerini bastıramayacak kadar müslüman. Hakemlik mesleğinden ihraç edilmesi istemiyle TFF dsiplin kuruluna sevk edilmiş veya edilecek.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bence yeterli değil.

Bu konuda yasalar yok mu? Ben sosyal medya hesabım üzerinde bu şekilde açık açık birilerine küfür etsem ceza almaz mıyım o zaman?

Sağlam hukuk devleti olsak ölenlerin yakınları bunu bir güzel dava ederler gör ondan sonra bir daha böyle bir şey yoluyor mu.

Hukukçu değilim. Ama bu hakarettir.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

  İslam, temelde çok tanrılı bir dindir. Bunu ispatlayan birkaç gösterge daha var...;

       

            İSLAM'DA KURAN, AYNI ZAMANDA BİR PUTTUR.

Dikkat edersiniz islam'da "kuran çarpar" şeklinde bir deyim de yerleşmiştir.

Ve kuran'ın bir ayetine bile inanmayan kesin cehennemliktir.

Neye inanmayan cehennemi hakediyor......... Kuran'a inanmayan....!

Mesela bir insan, "beni yaratan kuran'da bahsedilenden daha adil bir varlıktır" derse, cehennemden kurtarıyor mu.......... Hayır !

O halde bu kitap, tanrıdan da üstün bir pozisyona geçirilmiş oluyor. bu gayet açık.

Şayet böyle olmasaydı, insanların samimi duygularıyla, yaratıcı olarak düşündüğü tanrılarına saygı ve sevgi duymasına izin verilirdi.

Ancak bu işlerine gelmez. Çünkü amaç maneviyat değil, ganimet ve saltanat !

Zaten tek tanrı dayatması, halkın inançlarına tecavüz demektir. Kuran'a göre bu fiilen de gerçekleşmiş ve İbrahim putları kırmıştır.

Bunun, dışardan birilerinin gelip, Kabe'yi yıkmasından hiçbir bir farkı yoktur. 

 

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

           MUHAMMED'iN TANRI YAPILMASI     

İslam'da en büyük yetkili Muhammed'dir ve Allah'tan üstündür.  
Delilleri bir araya getirdiğimizde, bu sonuç kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor;

1-) Muhammed, "Kainatın Efendisi" olarak anılır. Bu, Fatiha süresindeki "Alemlerin Rabbi" ifadesi ile aynı anlama gelir.

2-) Dünya ve evren, onun hatırı için yaratılmıştır.

3-) İslam'da, selalar, kandiller ve birçok ritueller ile, Muhammed, en az Allah kadar övülmektedir.

4-) Muhammed için kılınan namazlar (sünnetler) Allah için kılınanlarla aynı ölçüttedir.

5-) Camilerde Allah'ın yanına, aynı büyüklükte "Muhammed" yazılır (arapça olarak)

6-) Camilerde, farz namaz öncesi, "Allah" ismi duyulduğunda kalkılmaz, "Muhammed" ismi geçtiğinde hemen ayağa kalkılır.

7-) Allah'ın ismi tek başına anılır, Muhammed'in anılamaz. "Hazreti" denilir, selavat getirilir.
Hatta ismi anıldığında, selavat getirmeyenin cehenneme gideceğine dair hadisler bulunmaktadır.

8-) Sinema, tiyatro, resim vb. sanat alanlarında Allah'ın tasvir edilmesi, fazla mesele yapılmaz. Ancak, Muhammed'in canlandırılması, şiddetli tepkilere sebep olur. 

9-) Muhammed'in Kılı bile kutsaldır! Ancak Allah'ın yarattığı iddia edilen insanın, hayatı dahi değersizdir !
Tanrının kendinden verdiğine inanılan can, -kendileri gibi inanmıyorsa- beş para etmez iken...., Muhammed'in kılı dokunmaya bile cesaret edilemeyecek kutsallıktadır!

10-) Tanrı, Muhammed'in sözünden ibaret olmak zorundadır. O, tanrı hakkında ne dediyse asla onun dışında bir tanrı düşünülemez.
Muhammed, neye inanacaksın dediyse, herkes ona inanmak zorundadır !
  Tanrı, adeta bir kukla durumuna getirilmiştir.

11-) Muhammed döneminde beraber yaşayanlar, "sahabe" adı altında....
onunla göç edenler "ensar" adı altında kutsallaştırılmıştır.
Onları bile eleştirdiğinizde, rahatlıkla düşman ilan edilebilirsiniz.
 
Mesela bu konuda bir hadis; İnsanların en hayırlısı, benim asrımda olan Müslümanlardır (yani Eshab-ı kiramdır). 
Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir (yani Tabiindir)

Ayrıca, Muhammed'in torunları olduğu iddia edilen kişiler de, kendi cemaatlerinden kutsal sayılmaktadır.


12-) Muhammed ve kılıcının emriyle, sözde evrenin tanrısı denilen bu sonsuz büyüklükte varlık, bir kitabın içine ve birkaç sakallı cübbeli sarıklı adamın sözüne hapsedilmiştir.

Allah, gerçekte zaten Muhammed'in kendisidir. onun kendi menfaatleri için kurguladığı "görünmez put" niteliğinde bir tanrıdır.

Elbette kendi yarattığı tanrı hakkında kendisi söz sahibi olacak. aslında bunda şaşılacak bir durum yok  
Ancak tüm bunlar, peygamber denilen kişilerin, bizzat tanrı rolünde olduğunun apaçık delilidir.

Aslında peygamberler de, tanrılar da, onları kullanan diktatörlerin halkı sömürmek için kullandıkları hikayelerdir.

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

islamı kötü gösteren müslümanların yaşam tarzıdır. İran'da müslümanlar 4-5 katlı bir apartmanın sızdıran tuvaletinin lağım suyuna 3 gün boyunca dilek dilediler. Sızan lağım suyu insan şeklinde bir tasvire neden olmuştu ve müslümanlar bu tasviri mehdi sanmıştı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

          KURAN'DAKİ PUT TESPİT YÖNTEMİ, KENDİSİNİ DE TANIMLIYOR :

Çünkü bu ayetlere göre, Kabe de... Allah da... Kuran da..., bir puttur.

Kabe'nin sembolik olduğu iddiası sonucu değiştirmiyor. çünkü aynı durum diğer putlar için de geçerli.


Yunus 18 : Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar

Ra'd 16 : De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” “Allah’tır” de. De ki: “O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?”
 
Nahl 73 : Allah’ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.
 
Enbiya 66 :  İbrahim, şöyle dedi: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?”

 

Allah'ın da ne zararı ne faydası bulunmuyor. gerçi zararı büyük. ancak sadece onun adına iş yapanlar sayesinde bu durum gerçekleşiyor.

Sonuçta kuran'ı yazanlar, diğer putları bu sözlerle değersiz hale getirirken, aynı şeylerin kendi tanrıları için de geçerli olduğunun üstünü örtmeye çalışmıştır.

14 asır boyunca evren ve insanı, kendi tanrılarının yarattığına dair, tek bir geçerli delil dahi ortaya koyamamış olmaları, bunun apaçık bir ispatıdır !

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×