Jump to content
zeus-

İslam'da İnsan Yakmak

Recommended Posts

İşid (İslam Devleti) terör örgütünin insan yakmasının temel sebebi Hadislerdir. Hadisler insan yakmayı destekler.

Kuran+Hadis= Terör

 

İslam dinine uygun şekilde diri diri yakılmıştır. Muhammed de döneminde çok insan yaktırmıştı.

Ne var ki hadislerde anlatılanlardan anlaşıldığına göre, Peygamber'in kimi en yakın arkadaşları bile, ”ateşte yakarak öldürme" cezasını uygulamışlar ve "fetva"yı Peygamber’den aldıklarını belirtmişlerdir: Ebubekir, Peygamber'in ölümünden sonra başgösteren "dinden dönme"
("ridde") olayları sırasında komutanlarına "talimat" vermiştir:
— "Daha da direnirlerse demirle dağlayın, ateşte yakın!" (Bkz.
Taberî,Tarih, 1/1881-1885; Leoni Caetani, İslam Tarihi, çev. Hüseyin Cahid, İstanbul, 1926, 8/276.)
Ve bu talimat tüyler ürpertici biçimde uygulanmıştı: Hâlid tbnii'l-Velîd (ölm. 642. Mekke'nin fethinden bir süre önce Müslüman olmuştur.) savaş sırasında, "ateş çukurlan" açtırmış, yaktırdığı ateşin içine, birçok kimseyi diri diri attırıp yaktırmıştır. Kadın da vardır bunların içinde. Bir tutsak kadına, Müslüman olması önerildi. Kadın kabul etmedi. Önünde yanan ateşe atılacağı söylendi. Kadın, "- hoşgeldin ölüm! Yazık ki başka kurtuluş yolum yok. O yüzden kendimi atıyorum* ateşe." anlamındaki şiiri okuyarak kendini kaldırıp ateşe attı. Ve tabiî cayır cayır yandı. (Bkz. Habiş, yaprak 28-34; Caetani, aynı kitap, 8/306.)

Ebubekir'in "ateşte diri diri yakma cezası"nı nasıl verebildiği sorulduğunda Peygamber'in bu tür cezaya izin verdiği söylenerek karşılık verilir. İnsanları, inançlarını bırakmıyorlar diye, "ateş çukuru"na attırıp yaktıranlardan birinin de Ali olduğu aktarılır: Buhârinin de yer verdiği bir hadiste, Ali’nin "bir topluluğu ateşe attırıp yaktırdığı", İbnî Abbas anlatır.

Peygamberin damadı olan Ali nereden fetva almış olabilirdi? Fetvanın kaynağı Peygamber’den başkası olabilir miydi? Peygamber, kimi yerleşme bölgelerinin "yakılması"m buyurmuştu.
(Bkz. Ebu Dâvûd, Cihad/91, hadis no: 2616; İbn Mace, Cihad, hadis no: 2843.) Kuşkusuz Peygamberin "yakılması"m buyurduğu yerleşim yerinde "insanlar" da vardı. Zaten İslam hukukunda da böyle durumlarda, "insanları yakma"nın "mekruh" olmadığı açıklanır. (Bkz. Ebu Dâvûd,
Cihad/122, 2673 no’lu hadis, not: 2, c. 3, s. 124-125.)

Yakma-yıkma ve yağma:
/- Evler, mahalleler, köyler, kasabalar yakılır, yıkılır ,yağmalanır Birçok örneği vardır bunun. Peygamber döneminde de, daha sonraki dönemlerde de...
Peygamberin döneminde "gece baskınları" düzenlenirdi Peygamberin buyruğuyla. "—Öldür, öldür!" parolalı (şiar) olarak. Sonra da yağmaya girişilirdi. (Bkz. Ebu Dâvûd, Cihad/102, hadis no: 2638; İbn
Mace,Cihad/30, hadis no: 2840.)

İşte bir başka hadis:
Filistin’de "Übnâ (sonraları ’Yübnâ’)" denen bir yerleşim yeri. Peygamber buraya bir baskın düzenliyor. Baskını yapacaklara da buyruğu şöyle veriyor:
"Sabahleyin Übnâ’ya (ansızın) baskm yap ve orayı yak!" Buyruk yerine getiriliyor. Yani "Übnâ" köyü yakılıyor. İçindekilerle birlikte. (Bkz. Ebu Dâvûd, Cihad/91, hadis no:2616, c. 3., s. 88, ayrıca s. 124'deki 2 no'lu not; ibn Mace, Cihad/31, hadis no: 2843, c.2, s. 948.) İslam hukukunda da düşman evlerinin yakılması caiz görülmüştür. (Bkz. Dâmâd.)
2- Düşmanın bulunduğu yerdeki ağaçlar, ürünler yakılır ya da kesilir
Örnek:
Peygamber Benû Nadîr kabilesinin hurmalıklarını yaktırmıştı, ayrıca kestirmişti. Haşr suresi’nin 5. ayetinde bu olaya kısaca değinilir. Bu ayetin, Diyanet çevirisindeki anlamı şöyledir: "înkârcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri
üzerinde ayakta bırakmanız Allah’ın izniyledir. Allah, yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır."
Bu ayette geçmeyen ’’yakma olayı", hadislerde yer alır. (Bkz. Buhârî, cihad/154, Hars/6, Meğazi/14, Tesir/59/2, Tecrid, hadis no: 1576; Müslim, cihad/29-31, hadis no: 1746; Ebu Dâvûd, Cihad/91, hadis no: 2615, Tirmizî, Siyer/4, hadis no: 1552; îbn Mace, Cihad/31, hadis no:
2845;Dârimî, Siyer/22; Ahmed îbn Hanbel, 2/8,52,80.)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadislere inanmayanlar için de insan yakmakta bir sıkıntı yoktur.

Kuranda insan yakma demez. Bir şeyin kaynağı böyle yapın emirleri olmak zorunda değildir. Kuran tek yasa olduğunu öne sürdüğü için, orada olmayan her şey de müslüman için doğal olarak haktır ve bu nedenle: döker benzini, yakar.

Tam tersine, insan yakmak islamda yoktur diyenlerin baş kaynağıdır hadisler. Bu hadislere sığınarak, kuranda: yapmayın olum, çok günah bak diye belirtilmemiş olan bir şeyi islam dışı göstermeye çalışırlar. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunlara biat eden geri zekalılar beyinlerini kullanmak yerine başkalarına emanet etmişlerdir. Bu ormandaki vahşilerden bile on kat daha vahşi cahil sürüsü o kadar cahildir ki, denizdeki sardalya sürüsü gibi baştaki balık nereye dönerse oraya yönelir ve kendi iradesini kullanmayı allaha şirk kabul eder. 

Zaten %90 ı emredilen hiç bir şeyi sorgulamaz. sadece yapar.. Geriye kalan %9 u yanlışı farket se bile bunu dillendiremez. Asıl sorun geriye kalan son  % 1 dir

O öyle bir mahlukattır ki. Adeta fikirleri cehennem gibidir. İnsanlık namına bir duyguları yoktur. Adları yoktur. Karanlık onlar için yapılmıştır. Bayrakları siyahtır.

İmkanı olsa tüm insanlığı yok edecek kadar acımasızdırlar. Bu yaratıklar dini bilgileri sapla saman gibi birbirine karışmıştır.

Kendince yorumlar ve emrindeki sürüsüne uygulatır.

Bunların yanında islamiyet öncesi cahilliye dönemindeki putperest ve paganlar bile evliya gibi kalır. 

Öyle bir dönek ve tutarsız mahlukat tırlarki.

Onlara göre tüm gayri müslümler yani kafir olanlar  yok edilmelidir.

Ama kafirin yaptığı telefonu kullanır. Silahı ateşler.

Kafirin ürettiği gıdaları beygir gibi tüketirler.

Kafirin ürettiği arabaya biner kafirin internetinden kafa kesme videoları yayınlarlar.

Kısaca (Güya) kafirin ekmeğini yiyip kafirin kılıcını sallayan onursuz mahlukatlardır. 

İş sünnete gelince biat eden andaval sürü demez ki

"Ya usta biz peygamber gibi giyinip kuşanıyor, Peygamber gibi kaşık kullanmadan tüm yemekleri elimizden yerken, colgate ipana v.s. diş macunu ve fırçası dururken misvak gibi zottirik bir bitki ile dişlerimizi fırçalayıp.  peygamber gibi g*tümüzü çölde kum ile taharat ediyoruz da , Bu kafirin her ürettiğini onursuzca kahpece dönekce niye kullanıyoruz" diye sorgulamazlar.  

Çünkü bunlar hastalıklı bir dinin hastalıklı cahil ve yobaz ları dır. Tek bildikleri Korku imparatorluğunda kul olmak ve işe yarar medeniyet bireylerinin kafasını kesmektir.  12 yaşındaki çocukları çok büyük bir savaş marifeti gibi ağaca bağlayıp roket ile patlatarak öldüren insanlık tarihinin en iğrenç mahlukatlarıdır. 

Tarihte insanlığın belini büken kara humma hastalığı bile bunların yanında amatör kalmıştır. Çünkü onun bile aşısı bulunmuştur.

Ama Bu müslüm yobazlarının aşısı ne acıdır ki 21.yüzyıla geldiğimiz şu günde bile tam bulunamamıştır.

Tüm dünya bunlardan adeta tiksinmiş yahudisi, hiristiyanı, putperesti paganı, deisti, ateisti, Afrikadaki zulu kabilesinden kutuplardaki eskimosu ve yenimo suna kadar tüm dünya yaka silkmiş bu ölüm makinalarının yanında kuzey kore lideri Adeta papaz jesus gibi kalmıştır.

Çünkü bunların dişileri bir batında allahın tazyikiyle 9-10 kuzlamış adeta nüfus patlaması yapmıştır. Bunların padişahı 6 - 7 yaşındaki sübyanları haremine alırda bu gevatlar durur mu.? Onlarda aklı yeten kız çocuklarına bile  damızlık dana gibi saldırınca, sayıları artmıştır.  Kırmızı karınca sürüsü bile bunları kıskanır hale gelmiştir. 

Dünyayı kasıp kavuran bu acı vaka maalesef ki bulaşıcı bir hastalıktır. Eğer saf ve dangalak isen hemen anında bulaşır. yazıştığımız bu forumda bile hastalıklı aynı hastalık mensubu kişilere rastlamak mümkündür. Çünkü doğru bir şey yazıldığı ve çıkarlarına ters düşüldüğü anda salyası saçılan kuduz köpek gibi saldırabilirler.

Tek dileğim dünyayı kasıp kavurmadan köklerinin kurutulması ve dünyanın bu illetten dezenfekte edilmesidir.

Sağlıcakla kalın..

 

 

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir savaş durumunda seriyyenin çıkartılması esnasında Peygamber (sav)'in insanların yakılmasını nehyettikten sonra şöyle buyurduğu kaydedilmektedir: "... Ateşle yakarak cezalandırmak sadece Allah'a mahsustur" (Buhari, Cihad, 106) 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün; bu şeyi boğazladığınız zaman güzel boğazlayın, eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın." 
(Ebû Dâvud, Edâhî, 12; Tirmizî, Diyât, 14; Muslim, Sayd, 12).

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 31.12.2016 at 00:26, maymun yok darwin yalan yazdı:

Bir savaş durumunda seriyyenin çıkartılması esnasında Peygamber (sav)'in insanların yakılmasını nehyettikten sonra şöyle buyurduğu kaydedilmektedir: "... Ateşle yakarak cezalandırmak sadece Allah'a mahsustur" (Buhari, Cihad, 106) 

Özrü kabahatinden büyük derler ya,aynen öyle.İnsanları yalnızca put bey yakabilirmiş.Bunu da bir güzellik olarak sunuyorlar,iyi mi?

İnsan yakan işidin,islamla alakası yok.

Ama ben,inanmadıkları için insanları,sonsuza kadar yakacak,derilerini yenileyip yenileyip kızartacak,irin içirecek,zakkum yedirecek bir puta inanıyorum,bu düşsel putun yapacağı işkenceleri oldukça olağan karşılıyorum,kabulleniyorum.

Bu neyin kafası,tabi ki de kutsal uyuşturucu kafası.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlarda allah'ın yaptığı kötülüğün hak edilmiş bir kötülük olarak algılınması, müslümanların ruh hallerinin red alert verdiğinin göstergesidir. Allah'ın insan yakmasında hikmet aramak başka neyin göstergesi olacaktı. İnsan yakan allah'tan bahsediyoruz burada, tersinden değil. Tersi olsaydı, yani insan, allah yaksaydı, diyeceklerdi ki inanç özgürlüğü yok, kutsal inanç'a hiç saygıları yok, inanmıyorsan da saygı duy. Eee, allah neden saygı duymuyor bazı insanların ateist olduklarına veya hristiyan olduklarına! Allah insanların inançlarına saygı duymasını öğrenmek zorunda.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İnsanları diri diri yakmakla ilgili hükümler, kuran'la bire bir örtüşmektedir. Çünkü kuran'daki tanrı, bu dehşet verici işkenceleri övünerek anlatır.

Hatta üstüne bir de "çok merhametli" olduğunu iddia ederek, en korkunç işkencelerin bile, ahlaka uygun bir davranış olduğunu insanlara öğretir!

Ayrıca, Tevbe 14'de "Allah sizin elinizle onlara azap etsin" denilir. Allah'ın temel azap yöntemi yakmak olduğuna göre, inanç farkından dolayı insan yakılabilir demektir.  İslami açıdan sorun yok.... İnsani açıdan ise, alçaklığın da ötesinde bir durum var!

         

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 İnsan doğası saldırgan ve bencil midir? Müslüman insanların doğası niçin saldırgandır? Savaştıkları ve şiddete başvurdukları için bunun sorumlulukları onların bireysel suçu olduğu kadar, onları cihat etmeye salık veren islamın da suçudur.  

Image

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Islam gelmiş geçmiş en tehlikeli ve barbar dindir . Kuranın getirdiği ölümler ve insanlığa verdiği acıların sonu elbette gelecektir . En büyük umudum bu . Turan Dursun gibilere  ve dinden çıkanlara yaptıklarının bedelini fitil fitil  islam dünyası ÖDEYECEK.  Ne yazıkki müslimlerin yanında muhtemelen  bizde

:(

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

"Yakarak" cezalandırmak sırf müslümanların uyguladığı bir ceza değildir.Hristiyan tarihinde Engizisyon mahkemelerinin eline düşen sırf İncil 'i , hrsiyanlık temel inançlarını yanlış yorumladığı düşünülen "yakılarak" infaz edilen insanlar olmuştur.insanları yakacak kadar kalbiniz katıysa,inandığınız dinin kalbinizi yumuşatmadığı kesindir.ben böyle bir dinin peşinden gidemem.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×