Jump to content

Herşeyi bilen adaletli Tanrı,Kurmaca evrenler ve sınav


Recommended Posts

Farklı koşullar,farklı sınav sonuçlarına neden olur.

Bugün atalarının dinine uyup,müslüman olan,islamı ölümüne savunan biri,kurmaca bir evrende,başka dinlerin,başka kültürlerin egemen olduğu yerlerde,farklı koşullarda doğmuş olsa,müslüman olmadan ölebilecek,hatta bu kişi azılı bir islam karşıtı olabilecek,islamı,kuranı,muhammedi yerden yere vurabilecekti.

Asıl soru şu;Farklı koşullar,farklı sınav sonuçlarına neden olabilir,demiştik.Herşeyi bilen,herşeyi gören Tanrı her olasılığı da biliyordur.Bu müslüman olarak ölen kişi,başka dinlerin,başka kültürlerin egemen olduğu topraklarda,farklı koşullarda doğmuş olsaydı,müslüman olmayacaktı,azılı bir islam karşıtı olacaktı ve müslüman olarak ölmeyecekti.

Herşeyi bilen,herşeyi gören Tanrı,farklı olasılıkları biliyordur.Bu tanrının zihninde kurmaca evrenler,kurmaca dünyalarda,bizim evrenimiz,bizim dünyamız gerçektir,onları yaratmasa bile.

Bu durumda,bu Tanrı nasıl hüküm,nasıl karar verebilir?İnanıp,inanmama,din konusunda,nasıl sınav yapabilir?Bu müslüman,bana inanmış, bunu cennete alayım dese,bu müslümanın farklı bir evrende,farklı koşullarda,islam karşıtlığı yapan,bir kafir olduğunu görecek,herşeyi bilmesinden ötürü.Bu müslüman olmamış,ayetlerimi reddetmiş,bunu cehenneme atayım dese,bu kişininde,farklı bir evrende,farklı koşullarda,müslüman olduğunu,kendisine inandığını görecek.

Herşeyi bilen,gören,adaletli Tanrı,bu durumda kendisini yok etmiş olmaz mı?Herşeyi bilen,gören,adaletli bir Tanrının olması olanaksızdır,sonucuna ulaşabilir miyiz burdan?

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Başka tanrıların adil sınavını zaten kaybetmişiz biz. Müslüman olmak allah'ın sınavıysa kazandık ama teokrasi sıralamasında islama inanarak yaşayanların bedbah halleri, neyi kazandığımızın sorusuna neden olmkatadır. Müslüman olmak bize ne kazandırdı? Cevap sefillik, başkalarından medet umma, yanardönerlik ki yanardönerlik konusunda kişisel olarak müslüman olmanın bir vasfı ve siyasi olarak da bir vasıf halini almıştır. Bir insan, sıklıkla ne yapıyorsa, kişilik olarak o yaptığıyla anılır. müslümanlar hergün sahtekarlık yaparak dürüst bir dine inandıklarının iddiasında bulunmaları da bir sahtekarlık çeşitidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrı kavramının aslı, ideolojik anlamda idealist dünya tasavvuru temelli teolojik yorumsamadır, çünkü Tanrı'nın diri bir benlik olduğu düşünülür, benliği ben kılan ise idesidir. Monoteist bir din, örneğin "islam", bu düşünce biçiminin, sosyal bir hiyerarşi üretmek üzere kültürel tabanda dilsel ve sembolik olarak yapılandırılan siyasi çıkışıdır. Bu bağlamda islam denilen etimolojik temelde biraz incelenirse, onun kökeninin, Hint teozofisinden çokça beslenen İbrani teolojisi ile Sümer mitosları olduğu zaten kolayca görülecektir.

O halde Tanrı kavramı üzerine, onu isim ve sıfat olarak kültürel tabanda içeriklendiren dinlerden bağımsız teolojik soruşturmalar terpitlemek de mümkün. Yani islamın yadsınması Tanrı kavramını yadsımaz, sadece islamın Tanrı'yı içeriklendirişini, veya Allah'ı yadsır. Tanrı kavramının (varlığın metafizik bir irade tarafından işletildiği düşünümünün) dilsel olarak yadsınması ise sistematik felsefi uygulama gerektirir. Ateizm de, ya böyle bir uygulamanın neticesi olarak, ya tarihsel teolojik metinlere dayalı oluşan Tanrı-insan (efendi-köle) dikotomisinin yapıbozumundan doğmuş anarşist bir kimlik olarak, ya da saf inançsızlık durumu olarak belirgin hale gelir.  

En basit ifadesiyle monoteist dinler, Tanrı kozmolojisinin üst zeminidir, temelinde ise idealizm, haliyle "mutlak ide"/saltık BEN vardır. Semavi dinler, bu varsayımsal mutlak ideye kendi kültürel dizgeleri üzerinden ortaklaşa bir "değer" biçerler, yani (sözde) mutlak-olanı "biçimlendirirler". Bu bağlamda, her coğrafyanın ve bölgenin tanrısı, o bölgenin entelektüel geçmişini ve sosyopsikolojik tahlilini de verir demek gerekiyor. Son kertede, bir insan tekinin zihnindeki Tanrı/Allah/Zeus kavramı, kendi öznesine özgüdür, çünkü özne, metafizik bir tanrıyı tanımlayışını ancak kendi kimlik bilinçleri üzerinden gerçekleştirir.

Her şeyi bilen, gören, adaletli vb.. Tanrı kavramına ilişkin bu gibi içerikler Platonculukta pek yoktur örneğin, oysa Hristiyanlığa dair büyük bir kısmın düşüncel temeli Neoplatonizm'den dolaylı Platon'dur. Tabi ki Hristiyanlık inancı da, islamın doktrinal içeriğinin oluşmasında büyük bir faktör olmuş. İslam teologları ise Neoplatonizm'in fikir babası Plotinus'un düşüncelerinin büyük etkisinde kalmışlar yine. Yani şunun anlaşılması gerekiyor, "vahiy" gibi şeyler olgusal anlamda yoktur zaten, bunun tartışma konusu yapılması dahi gereksiz, peygamberler, melekler, hiç birinin anlatıldığı/aktarıldığı şekliyle tarihsel bir gerçekliği yoktur, metinler, hikayeler -tamamen insan ürünü- olup, salt politik metodolojilerdir, fakat, monoteist bir doktrinin, düşüncel bir temeli vardır, metindeki masalları da, bu temele ilişkin, _kitlelere hitap eden bir dilde_ yapılandırılan sembolik-anlatılar olarak görmek gerekiyor, örneklendirmek gerekirse; Gabriel (Cebrail) — algebra/Gebra-EL, el-cebir, /evrende işleyen tanrısal zeka vb. Bu bağlamlarda, islamı sadece sosyokültürel bir olgu olarak görmek gerekiyor, çünkü islam diye bir şey zaten yok, her müslüman kimlik islam kavramına ilişkin nüanslar sunar size. O halde ateizmi doğru içeriklendirmek için aslen islamla ya da herhangi bir monoteizmin kurgularıyla vakit kaybetmek yerine, ontolojik idealizm ideolojisiyle düşüncel bir mücadeleye girmek gerektiği söylenebilir..     

       

  

tarihinde epoché tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
9 hours ago, Buzul said:

Farklı koşullar,farklı sınav sonuçlarına neden olur.

Bugün atalarının dinine uyup,müslüman olan,islamı ölümüne savunan biri,kurmaca bir evrende,başka dinlerin,başka kültürlerin egemen olduğu yerlerde,farklı koşullarda doğmuş olsa,müslüman olmadan ölebilecek,hatta bu kişi azılı bir islam karşıtı olabilecek,islamı,kuranı,muhammedi yerden yere vurabilecekti.

Asıl soru şu;Farklı koşullar,farklı sınav sonuçlarına neden olabilir,demiştik.Herşeyi bilen,herşeyi gören Tanrı her olasılığı da biliyordur.Bu müslüman olarak ölen kişi,başka dinlerin,başka kültürlerin egemen olduğu topraklarda,farklı koşullarda doğmuş olsaydı,müslüman olmayacaktı,azılı bir islam karşıtı olacaktı ve müslüman olarak ölmeyecekti.

Herşeyi bilen,herşeyi gören Tanrı,farklı olasılıkları biliyordur.Bu tanrının zihninde kurmaca evrenler,kurmaca dünyalarda,bizim evrenimiz,bizim dünyamız gerçektir,onları yaratmasa bile.

Bu durumda,bu Tanrı nasıl hüküm,nasıl karar verebilir?İnanıp,inanmama,din konusunda,nasıl sınav yapabilir?Bu müslüman,bana inanmış, bunu cennete alayım dese,bu müslümanın farklı bir evrende,farklı koşullarda,islam karşıtlığı yapan,bir kafir olduğunu görecek,herşeyi bilmesinden ötürü.Bu müslüman olmamış,ayetlerimi reddetmiş,bunu cehenneme atayım dese,bu kişininde,farklı bir evrende,farklı koşullarda,müslüman olduğunu,kendisine inandığını görecek.

Herşeyi bilen,gören,adaletli Tanrı,bu durumda kendisini yok etmiş olmaz mı?Herşeyi bilen,gören,adaletli bir Tanrının olması olanaksızdır,sonucuna ulaşabilir miyiz burdan?

Gelecegi bilen bir tanri olamaz sonucuna ulasabilirsiniz...

Adil bir tanrinin yapacagi sinav adaletli davranip davranmadigimiz konusunda olacaktir...

Tabi ki sonuclari onceden bilmesi olanaksizdir...

Sonucu belirlemek bilmek icin sinav yapar zaten...

Link to post
Sitelerde Paylaş
34 minutes ago, kirec said:

Gelecegi bilen bir tanri olamaz sonucuna ulasabilirsiniz...

Adil bir tanrinin yapacagi sinav adaletli davranip davranmadigimiz konusunda olacaktir...

Tabi ki sonuclari onceden bilmesi olanaksizdir...

Sonucu belirlemek bilmek icin sinav yapar zaten...

Araf/179. Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

Hud/118-119. Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.

Secde/13. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

Ama putun hiç de öyle demiyor, hatta ben bilerek sırf onları yakmak için yarattım diyor. Yani put ne yaptığını gayet iyi biliyor, ne bok yediğinin bilincinde.

Link to post
Sitelerde Paylaş
(Araf 7/179)
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ
Cinlerden ve insanlardan birçoğunu gerçekten Cehennem için beslemiş olduk[1*]. Kalpleri vardır onunla anlamazlar; gözleri vardır onunla görmezler; kulakları vardır onunla dinlemezler. Onlar en’âm (koyun,keçi, sığır ve deve) gibidirler. Hayır! Daha da düşüktürler. Ne yaptıklarının farkında bile olmayanlar[2*] onlardır. 

[1*] (verdiğimiz ömrü kötü kullandılar) ذرأ kelimesi, yaşlanma anlamına geliyor.  ذرأ الله الخلق، أي: أوجد أشخاصهمMüfredat

[2*] Gafil


(Hud 11/118)
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
Eğer Rabbin farklı tercihte bulunsaydı1 insanları tek bir toplum (ümmet) yapardı. Serbest bıraktığı için aykırı davrananlar eksik olmayacaktır. 

[*] Bkz. Bakara 2/20’nin dipnotu. Buradaki kanun insanların hür iradeye sahip kılınmış olmalarıdır.  


(Hud 11/119)
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Rabbinin ikramda bulundukları başka[*]. O insanları bunun için (muhalefet için) yaratmıştır. Rabbinin şu sözü gerçek olmuşturtutmuştur: “Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım.” 

[*] Allah’ın nimet verdiği kimseler için bakınız Nisa 4/69.

(Secde 32/13)
وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
“Yola gel” diye emretsek[*] herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım.” 
Link to post
Sitelerde Paylaş

(İsra 17/15)

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü çekmez. Biz elçi göndermeden azap etmeyiz. 
Link to post
Sitelerde Paylaş
13 saat önce, kirec yazdı:

 

Tabi ki sonuclari onceden bilmesi olanaksizdir...

 

Sonuçları önceden bilemeyen bir tanrı, mutlak bir plan sahibi olabilir mi? Bu plan uğrunda insanları sınav edebilir mi? Ya sonuçlarını ön göremediği için sınav yapacağım derken ortaya tüm insanların katledildiği bir felaket çıkarsa? Böyle bir sorumluluğun altına girebilir mi?

Sonuçları önceden bilemeyen bir tanrı, her şeyin sebebi olabilir mi? Yarattığı şeylerin ileride ne sonuçlar vereceğini bilmiyorsa yaratım rastgele demektir. Bir amacı, bir anlamı yok demektir. 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 hours ago, Mindsurfer said:

 Tanrı hakkında bunu söyleyen birinin, müslüman olması da olanaksızdır.  (olumlu manada söylüyorum)

 

 

7 hours ago, Sundance said:

Sonuçları önceden bilemeyen bir tanrı, mutlak bir plan sahibi olabilir mi? Bu plan uğrunda insanları sınav edebilir mi? Ya sonuçlarını ön göremediği için sınav yapacağım derken ortaya tüm insanların katledildiği bir felaket çıkarsa? Böyle bir sorumluluğun altına girebilir mi?

Sonuçları önceden bilemeyen bir tanrı, her şeyin sebebi olabilir mi? Yarattığı şeylerin ileride ne sonuçlar vereceğini bilmiyorsa yaratım rastgele demektir. Bir amacı, bir anlamı yok demektir. 

 

(Muhammed 47/31)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ
Şurası bir gerçek ki içinizden mücadele (cihad) edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye; haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. 

 

 
Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, Cesed yazdı:

(Muhammed 47/31)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ
Şurası bir gerçek ki içinizden mücadele (cihad) edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye; haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. 

 

 

Kuran'a inanmıyorum güzel kardeşim. İnsan kitaba imtihan edicez yazınca Allah var olmuyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, Cesed said:

(Muhammed 47/31)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ
Şurası bir gerçek ki içinizden mücadele (cihad) edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye; haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. 

 

 

Bu alintinizdan sizin de tanrinin insanlara yaptigi sinavin sonucunu onceden bilmedigi gercegini gordugunuzu soyleyebilir miyiz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 hours ago, kirec said:

Bu alintinizdan sizin de tanrinin insanlara yaptigi sinavin sonucunu onceden bilmedigi gercegini gordugunuzu soyleyebilir miyiz...

Aynen Allah kuranda ne dedi ise o gerçektir. 

 

6 hours ago, Sundance said:

Kuran'a inanmıyorum güzel kardeşim. İnsan kitaba imtihan edicez yazınca Allah var olmuyor.

Kardeş mantıklı bir şekilde düşünürsen, Tanrının önceden bilmesi ile o şeyin önceden kesinleştirilmiş olması arasında bir fark olmadığını anlarsın eğer Tanrı sonucu belli olacak şekilde insanı yaratıyorsa onu hiçbirşey hakkında sorumlu tutmaya da hakkı olmaz.

Aynı zamanda eğer Tanrı olacak herşeyi biliyorsa ve bunu ezeli geçmişte belirledi ise  herşey bilgi olarak ezelde var olmuş olur. Tanrı herşeyi ezelde biliyorsa ve Tanrının bilgisi de değişmeyeceği için evrende Tanrı da dahil hiçkimsenin iradesi olamaz. Herşey bir filmi ileri geri sarmaya benzer.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yine Müslümler Kuran'larını yalanlama peşinde. Kuran'da allahın cehennemi insan ve cinlerle doldurmak için benden söz çıkmıştır dediği yazıyor. Bu nasıl sonucu bilinmeyen sınav? Siz hiç sınav kağıtlarını dağıtırken "bu sınavdan yarınız çakacak, benden söz çıkmıştır" diyen öğretmen gördünüz mü? Diyelim gördünüz, hakkında ne düşündünüz?

Yarattığınız allah ile cahil çöl yağmacılarının yarattıkları allah farklı... Cahil çöl yağmacıları Kuran'a allahın her şeyi bildiğini yazmışlar. Siz her şeyi bilmez diyorsunuz.

Hayır olabilir, "bizim allah böyle, bu modelleri böyle imal ettik, patenti de bize ait, kelepir bunlar, ucuza veriyoruz bu allah sürümünü" diyebilirsiniz canım, diyemezsiniz demiyoruz. Ama o zaman Kuran'ı referans göstermeyeceksiniz. Çünkü Kuran'da sizin dediğiniz gibi yazmıyor.

Gelelim söz konusu edilen 47/31 Kuran pasajına. Kuran'da çok kere allahın ağzından söylenen ile insanın ağzından söylenen karışır.  Bunun en tipik örneği, "de ki" olması gereken bir çok yere olmaması, buna karşılık "de ki" olmaması gereken bir çok yerde de olmasıdır.

Ayrıca Kuran birbiri ile çelişen ifadelerle doludur. O bakımdan hiç sürpriz değil. İfade açık: "İnnallahe ala külli şey'in alim." Bu sıklıkla tekrar edilir. Her şeyi bilir diyor, bu, bilmediği hiç bir şey yok demek. Hangisine inanalım? "Her şeyi bilir ama, o kadar da her şeyi değil canıııım, bazı bir şeyleri de bilmez!" :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allahın herşeyi bilmemesi hem mümkünatı yok hemde ayetleri tek tek bulup yapıştırmak için vaktim yok. Bu iddialar 1 değil 2 deği 3 değil yüzlerce ayete muhalefeT. bence iddia sahipleri pis bir şaka içinde. vakti sabrı olan müslümanlar buyursun. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, democrossian said:

Yine Müslümler Kuran'larını yalanlama peşinde. Kuran'da allahın cehennemi insan ve cinlerle doldurmak için benden söz çıkmıştır dediği yazıyor. Bu nasıl sonucu bilinmeyen sınav? Siz hiç sınav kağıtlarını dağıtırken "bu sınavdan yarınız çakacak, benden söz çıkmıştır" diyen öğretmen gördünüz mü? Diyelim gördünüz, hakkında ne düşündünüz?

Yarattığınız allah ile cahil çöl yağmacılarının yarattıkları allah farklı... Cahil çöl yağmacıları Kuran'a allahın her şeyi bildiğini yazmışlar. Siz her şeyi bilmez diyorsunuz.

Hayır olabilir, "bizim allah böyle, bu modelleri böyle imal ettik, patenti de bize ait, kelepir bunlar, ucuza veriyoruz bu allah sürümünü" diyebilirsiniz canım, diyemezsiniz demiyoruz. Ama o zaman Kuran'ı referans göstermeyeceksiniz. Çünkü Kuran'da sizin dediğiniz gibi yazmıyor.

Gelelim söz konusu edilen 47/31 Kuran pasajına. Kuran'da çok kere allahın ağzından söylenen ile insanın ağzından söylenen karışır.  Bunun en tipik örneği, "de ki" olması gereken bir çok yere olmaması, buna karşılık "de ki" olmaması gereken bir çok yerde de olmasıdır.

Ayrıca Kuran birbiri ile çelişen ifadelerle doludur. O bakımdan hiç sürpriz değil. İfade açık: "İnnallahe ala külli şey'in alim." Bu sıklıkla tekrar edilir. Her şeyi bilir diyor, bu, bilmediği hiç bir şey yok demek. Hangisine inanalım? "Her şeyi bilir ama, o kadar da her şeyi değil canıııım, bazı bir şeyleri de bilmez!" :lol:

Şey ne demek onun anlamını sen biliyor musun? Ben desem ki haftanın 8 . gününü biliyor musun. Sen ne dersin ya da Allah haftanın 8. gününü bilir mi diye sorsam Allah bilir mi?

Var olmayana şey denmez. Zaten Allah önceden herşeyin nasıl olacağını bilse gelecekte ilgili vaadde bulunur mu ? Söz verir mi? Allah'a güvenin der mi? Sabredin der mi? İmtihan olacaksınız der mi? Vaadim haktır der mi? Müjdeci ve uyarıcı gönderir mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 minutes ago, Cesed said:

Şey ne demek onun anlamını sen biliyor musun? Ben desem ki haftanın 8 . gününü biliyor musun. Sen ne dersin ya da Allah haftanın 8. gününü bilir mi diye sorsam Allah bilir mi?

Var olmayana şey denmez. Zaten Allah önceden herşeyin nasıl olacağını bilse gelecekte ilgili vaadde bulunur mu ? Söz verir mi? Allah'a güvenin der mi? Sabredin der mi? İmtihan olacaksınız der mi? Vaadim haktır der mi? Müjdeci ve uyarıcı gönderir mi?

Yani sana göre arap putu her boku bilmiyor mu? Puta bak, eylemlerinin nelere sebep olacağını bile bilemeyecek kadar salak.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar,Allahın herşeyi bilmediğine kadar getirdiler işi.Yalnız şöyle bir durum var.Allah dediğiniz yaratıcı,herşeyi bilmese,yine adaletsiz olacaktır.Bu gerçeklikten kaçamaz.

-Farklı koşullar,farklı sınav sonuçlarına neden olur.

A kişisi,islamın egemen olduğu bir toplumda doğmuştur,atalarının yolundan giderek,müslüman olmuştur,şeriat devletinde yaşamış,allahın indirdiği ile yönetmiş,yönetilmiştir ve müslüman olarak ölmüştür,cennete gitmiştir.

B kişisi,başka bir dinin egemen olduğu bir toplumda,kültürde doğmuştur,atalarının yolundan gidip,başka bir dine inanmıştır,beşeri kurallarla yönetmiş,yönetilmiştir,müslüman olmadan ölmüştür,cehenneme gitmiştir.

B kişisi,islamın egemen olduğu bir toplumda doğmuş olsa,şeriat devletinde yaşamış olacak,allahın indirdiği ile hükmedecek ,müslüman olarak ölebilecek ve cennete gidebilecekti.

A kişisi,başka bir dinin egemen olduğu toplumda doğmuş olsa,beşeri kurallarla yönetecek,yönetilecek,oranın dinine inanabilecek,o toplumun dinine inanarak ölebilecek ve cehenneme gidecekti.

Bu kişilerden milyarlarca olduğunu düşünün birde.Ölmüş olan milyarlarca kişiyi de bir köşeye koyun.

Bugün suudi arabistanda doğan,atalarının dini islamı kabul eden,allaha inanan,allaha inanarak ölen ömer cennete gidiyorsa,çinde doğan lee sun atalarının yolundan gidip,budist oluyor,budist olarak ölüyor,cehenneme gidiyorsa,hindistanda doğan  Aabha atalarının dini hinduizmi kabul ediyor,atalarının dinine uyarak ölüp,cehenneme gidiyorsa,böyle bir düzende sınav felan olmaz.Olsa da adaletli olamaz.Çünkü atalarının seçimleri,içine doğduğun toplumun egemen dini nereye gidip gitmeyeceğini belirleyebiliyor.

İşin özü Allah denilen yaratıcı,herşeyi,geleceği bilmese bile,adaletsiz olmaktan kurtulamaz.Allah kurmaca evrenlerde,farklı koşullarda ne olacağını bilemez,demekle hiçbir şeyi çözmüş olmuyorsunuz.Farklı koşullarda,kurmaca evrenlerde,inanıp inanmama konusunda yapılacak sınavlarda,sınav sonuçları farklı olacaktır.Bugün cennete gidebilecek biri,diğer bir evrende,farklı koşullarda cehenneme gidebilecekti.Bu gerçeklikten kaçamıyor,herşeyi bilsede,bilmesede.

Evet,Gerçeklikten Tanrılar bile kaçamaz.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 16.01.2017 at 16:09, Cesed yazdı:

Allah kuranda ne dedi ise o gerçektir. 

Peki, arap ne dediyse, o da gerçek midir........?

Bunu gayet ciddi olarak soruyorum; çünkü kuran'da yazanların, inandığın tanrıya ait olması, direkt olarak bize din getiren adamların güvenilirliğine bağlı.

iddia tümüyle onlara ait. arada başka bir onaylama merkezi bulunmuyor !

 

On 16.01.2017 at 16:09, Cesed yazdı:

Allah kuranda ne dedi ise o gerçektir. 

Kardeş mantıklı bir şekilde düşünürsen, Tanrının önceden bilmesi ile o şeyin önceden kesinleştirilmiş olması arasında bir fark olmadığını anlarsın eğer Tanrı sonucu belli olacak şekilde insanı yaratıyorsa onu hiçbirşey hakkında sorumlu tutmaya da hakkı olmaz.

Aynı zamanda eğer Tanrı olacak herşeyi biliyorsa ve bunu ezeli geçmişte belirledi ise  herşey bilgi olarak ezelde var olmuş olur. Tanrı herşeyi ezelde biliyorsa ve Tanrının bilgisi de değişmeyeceği için evrende Tanrı da dahil hiçkimsenin iradesi olamaz. Herşey bir filmi ileri geri sarmaya benzer.

Kuran'a göre tanrı...; 1-) İnsanı, her türlü kötülüğü yapabilir şekilde yaratıyor...

2-) Kötülükleri arttırmak için, eşitsiz ve adaletsiz şartlar yaratıyor.

3-) Her türlü kötülüğe sebep olacak ayetler yazıyor.

4-) Adına binbir türlü sapık hikayenin yazılacağı ve aynı zamanda kadın düşkünü bir elçi seçiyor.

5-) En fazla terör örgütü kurulacak, en fazla kanlı tarihe sahip, en fazla diktatör rejimin uygulanacağı, en fazla kadın haklarına tecavüz edecek, en fazla bilim ve sanat düşmanı bir dinle, kendisinden nefret edilmesini sağlıyor.

6-) Yetmiyor... yine insanları yoldan çıkarmak için şeytan yaratıyor.

7-) Bununla da kalmıyor... kendi yapacağı kötülükler, insanların toplam yapacağı kötülüklerden daha korkunç olduğu halde, insanlara iyilik öğrettiğini iddia ediyor !

Ve şimdi bu tanrı bozuntusu insanı imtihan edecek, öyle mi......!?

 

 

tarihinde Mindsurfer tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
9 hours ago, sağduyu said:

Yani sana göre arap putu her boku bilmiyor mu? Puta bak, eylemlerinin nelere sebep olacağını bile bilemeyecek kadar salak.

Bir eylemin bir sonucu olur, birden fazla eylemin birden fazla sonucu olur. Allah herşeye ölçü koymuştur. Sen nankörlük yaparsan cehenneme gideceksin, şükredersen cennete, çalışırsan başarılı olursun, yatarsan başarısız olursun. Allah seni tercihte özgür bırakmış elbette Allah hangi tercihin sonucunda ne olacağını bilir, ama senin hangi tercihte bulunacağını hangi yolu seçeceğini belirlememiştir, yani senin yapacağın eylemin hangisi olacağı hakkında bilgi yoktur. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...