Jump to content

Recommended Posts

Bu yazı halen araştırma aşamasında olup incelemeler sürmektedir. Pakraduniler ; Ermenileşmiş Yahudiler anlamına gelir. Sabetaycılar Türkleşmiş Yahudiler anlamına gelir. Kürtleşen Yahudiler ile bu güçlerin kesişim noktası olan Anadolu’muzda nasıl bir buhranın yüzyıllar öncesinden planlandığına bu yazıda şahit olacaksınız. Bu incelemenin yazarı Hanifi_Bahadir ; Türk'tür. Yazılanlar da Türk'ün gözüyle değerlendirilmiş notlardır. Ermenileri ‘Millet-i Sadıka’ olarak bildik. Ancak içlerinden bir grup II.Abdulhamid Han’a suikaste varıncaya kadar isyanda ısrar ettiler. Doğuda Ermenilerden bu grubun her isyanında İstanbul’daki Ermeni Patrikliği ‘Bizi zor duruma sokuyorsunuz’ diyerek isyan tekliflerini reddetti. Ama ne zamanki bu grup yani PAKRADUNİLER, Ermeni Milli İradesini tekellerine almaya başlayınca ,artık Ermeni Kitleleri arkalarından yürüttüler. İlk Türk Mason Üstad-ı Azamı olan Talat Paşa Tehciri kararlaştırdıktan sonra ise, artık bilinen Ermenilerden başka bir Ermeni profili ile karşılaşıldı. Plan tıkır tıkır işliyordu. Bu Ermeniler Tevrat'ta tarif edilen cinayet ayetlerini titizlikle icra ediyor , camilere topladıkları Müslümanları yakıyor, bebekleri rahimlerden çıkarıyor ve kalplerini söküyor vs. Bu Millet-i Sadıka’nın bu duruma nasıl ulaştığı yıllar sonra PAKRADUNİLER gerçeği ile deşifre oldu. Bunlar Ermeni kılığına girmiş Yahudilerdi….. Ve sonuçta Ermeniler ile Kürt ve Türk milleti birbirine düşman yapıldı. Bunda Kürtlerden oluşan ; Hamidiye Aşır Alaylarının, Ermenilere yaptığı zulümlerin payı da vardır.

Kürtlere gelince, tarih boyunca hiçbir millet Kürtler kadar yanlış anlaşılmamış ve Kürtler kadar da sömürülmemiştir. Yahudilerin , meşhur Babil sürgününde yerleştikleri Kürt coğrafyasında, yankıları günümüzde vücut bulan Kürtleşme eylemi gerçekleşti. 80lerde ve 90larda , PKK isimli savaş örgütünün sivil katliam yaptığı yolunda yer alan Genelkurmay Özel Harp Dairesi merkezli medya tarafından, halk tabanında ; Türk-Kürt savaşı çıkarılmak istenildi. Ancak PKK lideri Abdullah ÖCALAN ,onlarca kez halktan özür dilemesine rağmen bu özürler basına yansımadı. Yapılan katliamlar gerçekten Pakradunilerin yöntemiydi, kadın çocuk demeden katlediliyor , üstelik bu katleden PKK içindeki çete, Kürt Milli İradesini tekeline alıyor, Kürt Kitleleri arkasından yürütmeye zorluyordu. Abdullah Öcalan , PKK adına yapılan her sivil katliamı üstlenmek durumunda kaldı, “Örgütüne yenilmiş tek lider benim” itirafı Öcalan’a aittir. Eğer Öcalan kendisinden bağımsız olarak yapılan sivil katliamları üstlenmeseydi, koltuğunda gözü olan onlarca Kürt lider adayı tarafından cehaletle ve beceriksizlikle suçlanıp otoritesi ele geçirilecek ve Kürt hareketi, bilinmeyen bir noktaya götürülecekti. Bu tehlikeden dolayı Öcalan, PKK içindeki bu çetenin sivil katliamlarını üstlenmek zorunda kaldı. Çetenin zihniyeti ile Özel Harp Dairesi aynı havuzda birleşiyordu. Sadece bir soru sordu Öcalan: “33 erin öldürülmesi gecesinde o PKK birlikleri, askeri konvoyun oradan ve silahsız geçeceğini nereden haber almışlardı?” Yanlış anlaşılmasın, şahsen ben, APO adındaki namussuzu zerre kadar sevmem. Ancak herşey net ve berrak ortaya serilmedikçe birilerinin kurbanı oluyoruz. 

Anadolu halkları neticede Türk-Kürt-Ermeni olarak kesinlikle bölündü ve her millet diğerini eşkıya,zalim tanıdı. Oysaki biraz araştırılsa ve duruma Kuran-ı Kerim gözüyle bakılsa, tarihin derinliklerinden gelen bir dinamik beliriyordu: YAHUDİLER…..

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

Bu yazı halen araştırma aşamasında olup incelemeler sürmektedir.

Neyi inceliyorsun? Nerede yapıyorsun o araştırmaları? Senin gibi gerizekalıların yazdığı uyduruk internet yazılarında mı yapıyorsun o incelemelerini?

2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

Sabetaycılar Türkleşmiş Yahudiler anlamına gelir.

Sabetaycılar hakkında en ufak bir bilgin yok ama bu götten sallamana engel olmuyor. Türkleşmiş Yahudilermiş! Cahil, aptal yaratık. Sabetay Sevi diye biraz araştır da öğren. Faydam olsun sana. 

2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

Ama ne zamanki bu grup yani PAKRADUNİLER, Ermeni Milli İradesini tekellerine almaya başlayınca ,artık Ermeni Kitleleri arkalarından yürüttüler.

Nasıl oldu o iş? Hangi olay ile Pakraduniler Ermenilerin başına geçti? Bu eylemi gerçekleştiren Pakraduni liderlerin isimlerini söyle. Ayrıca bu isimlerin Pakraduni olduklarını nasıl kanıtlayabilirsin? Götten sallamak kolay tabi.

2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

Talat Paşa Tehciri kararlaştırdıktan sonra ise, artık bilinen Ermenilerden başka bir Ermeni profili ile karşılaşıldı. Plan tıkır tıkır işliyordu.

Tehcir, Çanakkale açıklarına ilk İngiliz zırhlısı geldiği gece onaylandı. Anadoluyu işgal edecek ordu karşımıza fiilen dikilmişti. O gece, iç cepheyi güçlendirmek adına çok büyük tartışmalar ile tehcir kararı alınmıştır. Talat Paşa'nın o gece üzüntüden uyuyamadığı eşinin günlüklerinde yazar. Ermeni çeteleri sürekli olarak ordu güçlerimizi ve ikmal yollarını vuruyordu. Karşımıza dikilen düşmanı yenmek için içteki düşmanı etkisiz hale getirmeliydik. Plan buydu. Senin sandığın gibi şeytani bir plan yoktu ortada salak.

2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

Bu Millet-i Sadıka’nın bu duruma nasıl ulaştığı yıllar sonra PAKRADUNİLER gerçeği ile deşifre oldu

Nasıl oldu o iş? Senin gibi gerizekalılar böyle bir efsaneyi götlerinden uydurunca mı gerçekleşti o deşifre? Nasıl deşifre oldu kardeşim? Ne oldu da oldu?

Hayır, isyan eden Ermeniler diyelim ki aslında Yahudi idi. Ya isyan eden Yunanlılar? Bulgarlar? Romenler? Sırplar? Hatta Araplar? Osmanlıya karşı ilk isyan bayrağını Vehhabi Arapları açtı. Götten sallama, oku biraz.

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=389243

İsyan eden Araplar da mı aslında Yahudi idi? Ne olmuştu da Araplar dinlerinin kılıcı, İslam'ın koruyucusu olan halifeye karşı savaş açmışlardı? Burada da tıkır tıkır işleyen bir plan var mıydı acaba? Bunu da incele bakalım.

2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

PKK isimli savaş örgütünün sivil katliam yaptığı yolunda yer alan Genelkurmay Özel Harp Dairesi merkezli medya tarafından, halk tabanında ; Türk-Kürt savaşı çıkarılmak istenildi. Ancak PKK lideri Abdullah ÖCALAN ,onlarca kez halktan özür dilemesine rağmen bu özürler basına yansımadı

Hmm. Demek ki Öcalan masum Genelkurmay Özel Harp Dairesi suçlu. Herşey onun başının altından çıkıyordu. Neyse ki AKP iktidara geldi, kozmik odaya girdi ve ebenizin örekesini buldunuz orada. Nasıl, güzel miydi ebenizin örekesi?

Bu PKK ve Apo aşkından dolayı forumdan atılacaksın.

Madem herşey GK Özel Harp dairesinin başının altından çıkıyordu, niçin PKK hala bize saldırmaya devam ediyor? Salla yalanı, öpeyim inananı.

2 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

Anadolu halkları neticede Türk-Kürt-Ermeni olarak kesinlikle bölündü ve her millet diğerini eşkıya,zalim tanıdı. Oysaki biraz araştırılsa ve duruma Kuran-ı Kerim gözüyle bakılsa, tarihin derinliklerinden gelen bir dinamik beliriyordu: YAHUDİLER…..

Hah. Meseleyi çözmüş ibiş.

Yahudiler herkesi birbirine düşman etmiş. Meğerse biz bütün osmanlıcık imparatorlukcuk olarak mutlu mesut yaşayıp gidecekmişiz. Roma imparatorluğu da dağıldı. Kim Germen'e Romalıyı zalim, eşkiya tanıttı? Yoksa? Evet o sorunun cevabı da YAHUDİLER... 5000 yıllık plan tıkır tıkır işliyorduu..

Link to post
Sitelerde Paylaş

işin ilginç tarafı şudur:

tüm dünyayı yahudiler yönetiyorsa; bunlar bu kadar kompleciyse, müslüman neyin peşinde ki?

müslümanın haddine mi yahudi ile aşık atmak?

ya islamı da yahudiler uydurup, dünyanın bir kısmı birbirini yesin diye ortaya sürdüyse?

ya yahudiler, sürekli zinde ve güçlü kalmak için, kendilerine bir düşman yaratmak istemiş ve islamı uydurup müslümanları ortaya çıkartmışsa?

öyle ya; yahudiler dünyayı yöneten güç, kendilerine aptal bir düşman yaratmak istiyorlar ki, terör vb bahanesi ile dünyayı yönetmeleri, kendi insanlarını kontrol etmeleri daha kolay olsun. bu yüzden islamı uydurup, içine de yahudi düşmanlığı dolduruyorlar. böylece nesilden nesile aktarılagelen bir aptallıkla yahudilerin eğitim ve disiplin için kullandığı milyarlarca insan ortaya çıkıyor.

olamaz mı?

kendi uyduruk varsayımlarınız yahudilerin entrika ve hile üzerine uzmanlığından bahsediyor. bence ayağınızı denk alın, bu gerçekleri ortaya çıkartırsanız, yahudiler sizi ortadan kaldırabilir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, bir_akil_insan said:

müslümanın haddine mi yahudi ile aşık atmak?

Aa öyle deme hocam. Müslümanlar açık arazide Toyota kamyonlarla gide gide bütün dünyayı ele geçirecekler. Ya da eğlence mekanı basıp insanları katlederek dünyayı Yahudilerden kurtaracaklar. Yahudiler panik halinde. Açık arazide geze geze gelen Müslümanlardan nasıl korunacaklarını bilemiyorlar!

Bu embesiller aydınlanmacıları, cumhuriyetçileri, devrimcileri Yahudi ilan ederler ama Suudi hanedanının Yahudilerle niye böyle içli dışlı olduğunu bilmezler. Mesela Muhammed zamanında Mekke ve Medine'de yerleşik olarak yaşayan Yahudilerin bugün nereye gittiğini bilmezler. Varsa yoksa İttihadçılar, cumhuriyetçiler. Bunlar Yahudi/Mason ama Suud hanedanı, Ürdün kraliyet ailesi, İslami tarikat şeyhleri, Işid ve benzerleri. Bunlarda zinhar Yahudi yoktur. Bunların hepsi Yahudi aşkı ile yanıp kavrulurlar ama onlar Yahudi değildir. 

Yanlış anlaşılmasın, herşeyin altında Yahudi komplosu arayan uyduruk fikirleri onaylamıyorum tabii ki. Ama madem ki Yahudiler el altından dünyayı yönetiyor, ilk başta iktidar odaklarına sızarlar. Muhalefete sızmanın ne faydası var? Muhalefete sızarak mı dünyayı yönetecekler. Türkiye'de CHP, sol örgütler falan silme Yahudi olsa ne olur? % 25 oy alınıyor. %25 oy ile mi dünyayı yönetecekler?

İddia ediyorum, eğer Yahudiler gerçekten bir yerlere sızmışlarsa, ilk başta İslamcı harekete sızmışlardır. İslamcı tarikatlar ve bunların siyasi partileri Yahudilerin elindedir. Aksi takdirde Yahudilerin Türkiye'de hiçbir güçleri olmaz.

İslamcı örgüte sızmak dünyanın en kolay şeyi. Mümkün olduğunca aptal görüneceksin. Formül bu. Aptallığın dozu arttıkça, önünde açılan kapılar çoğalır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 saat önce, Robespierre yazdı:

Neyi inceliyorsun? Nerede yapıyorsun o araştırmaları? Senin gibi gerizekalıların yazdığı uyduruk internet yazılarında mı yapıyorsun o incelemelerini?

Sabetaycılar hakkında en ufak bir bilgin yok ama bu götten sallamana engel olmuyor. Türkleşmiş Yahudilermiş! Cahil, aptal yaratık. Sabetay Sevi diye biraz araştır da öğren. Faydam olsun sana. 

Nasıl oldu o iş? Hangi olay ile Pakraduniler Ermenilerin başına geçti? Bu eylemi gerçekleştiren Pakraduni liderlerin isimlerini söyle. Ayrıca bu isimlerin Pakraduni olduklarını nasıl kanıtlayabilirsin? Götten sallamak kolay tabi.

Tehcir, Çanakkale açıklarına ilk İngiliz zırhlısı geldiği gece onaylandı. Anadoluyu işgal edecek ordu karşımıza fiilen dikilmişti. O gece, iç cepheyi güçlendirmek adına çok büyük tartışmalar ile tehcir kararı alınmıştır. Talat Paşa'nın o gece üzüntüden uyuyamadığı eşinin günlüklerinde yazar. Ermeni çeteleri sürekli olarak ordu güçlerimizi ve ikmal yollarını vuruyordu. Karşımıza dikilen düşmanı yenmek için içteki düşmanı etkisiz hale getirmeliydik. Plan buydu. Senin sandığın gibi şeytani bir plan yoktu ortada salak.

Nasıl oldu o iş? Senin gibi gerizekalılar böyle bir efsaneyi götlerinden uydurunca mı gerçekleşti o deşifre? Nasıl deşifre oldu kardeşim? Ne oldu da oldu?

Hayır, isyan eden Ermeniler diyelim ki aslında Yahudi idi. Ya isyan eden Yunanlılar? Bulgarlar? Romenler? Sırplar? Hatta Araplar? Osmanlıya karşı ilk isyan bayrağını Vehhabi Arapları açtı. Götten sallama, oku biraz.

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=389243

İsyan eden Araplar da mı aslında Yahudi idi? Ne olmuştu da Araplar dinlerinin kılıcı, İslam'ın koruyucusu olan halifeye karşı savaş açmışlardı? Burada da tıkır tıkır işleyen bir plan var mıydı acaba? Bunu da incele bakalım.

Hmm. Demek ki Öcalan masum Genelkurmay Özel Harp Dairesi suçlu. Herşey onun başının altından çıkıyordu. Neyse ki AKP iktidara geldi, kozmik odaya girdi ve ebenizin örekesini buldunuz orada. Nasıl, güzel miydi ebenizin örekesi?

Bu PKK ve Apo aşkından dolayı forumdan atılacaksın.

Madem herşey GK Özel Harp dairesinin başının altından çıkıyordu, niçin PKK hala bize saldırmaya devam ediyor? Salla yalanı, öpeyim inananı.

Hah. Meseleyi çözmüş ibiş.

Yahudiler herkesi birbirine düşman etmiş. Meğerse biz bütün osmanlıcık imparatorlukcuk olarak mutlu mesut yaşayıp gidecekmişiz. Roma imparatorluğu da dağıldı. Kim Germen'e Romalıyı zalim, eşkiya tanıttı? Yoksa? Evet o sorunun cevabı da YAHUDİLER... 5000 yıllık plan tıkır tıkır işliyorduu..

cevap yazmaya değmezsin

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, Hanifi_Bahadir said:

cevap yazmaya değmezsin

Yazın Pakraduni -yani aslında Yahudi olan- Ermenilerin siyasi iktidarı ele alması ile tehcir arasında bir bağlantı olduğunu iddia ediyor. Bütün yazı bunun üzerine kurulu.

Şimdi sana soruyorum. Bu Pakraduni Ermenilerin ismini açıkla. Bu isimlerin Pakraduni yani Yahudi olduklarının kanıtlarını ortaya koy.

Başlığı okuyanlar kusura bakmasın. Desteksiz sallayanları görünce öfkeme hakim olamıyorum. Sakin bir şekilde soruyorum. Cevabını bana değil, iddialarını okuyup sorgulama yapacak insanlar için yazmak zorundasın. Yoksa gereksiz bir şekilde forumu kirletmiş sayılacaksın.

Bekliyorum.

Sabetaycıların varlığı senin gibileri coşturuyor. Onlara bakıp her şeyin ardında bir gizem arıyorsun. Sakin ol. Sabetaycılar birkaç küçük ailedir. İsimleri bilinir. Gizli değildirler. İşin doğrusu devletten gizlenmek amacı ile değil, Yahudilerden korunmak için Müslüman kimliğinin ardına gizlenmişlerdir. Sabetaycıları devlete şikayet ederek onları illegal hale getiren Yahudi cemaatidir. Yahudilerin Türkiye'de ve Osmanlı döneminde saklanmak için bir sebepleri yoktu. 

Aynı şekilde Ermeni toplumu içinde Yahudi kökenli insanlar varsa -ki bu mümkündür- bu insanlar muhtemelen artık Hristiyan olmuştur. Bir inanç mensupları tehditlere karşı gizlenmek amacı ile egemen olan inancı benimsemiş görünürler. Yahudiler özellikle İspanya'da Endülüs'ün yıkılışından sonra İberya'da Hristiyan görünümü altında kendi inançlarını yaşamaya devam etmişlerdir. Peki ama Türkiye'de bir Yahudi'nin Hristiyan kimliği ardına gizlenmesi saçma değil mi? Ermeniler bir güç odağı mıydılar? Bir Yahudi kimliğini gizlemek istese Müslüman kimliği ardına gizlenmesi daha mantıklı değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 05.02.2017 at 20:52, Hanifi_Bahadir said:

 

 Hangi araştırma? Kim Yapıyor ? Metoda uygun mu yapılıyor? Kaynaklarınız nelerdir ve nasıl tasnif ettiniz? Mukayeseli çalıştınız mı? Saha çalışmalarını yaptınız mı ? Bu sonuca varacak analizleriniz kaynaklarınızla örtüşüyor mu ? Bu çalışma için asgariden, Ermenice, Kürtçe, İbranice, Farsça, Osmanlıca dillerini  ve bu toplulukların genel tarihini, coğrafyalarını biliyor musunuz?... Ya da şöyle soruyum;  Siz hiç Akademik bir tarih kitabı okudunuz mu ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 05.02.2017 at 21:52, Hanifi_Bahadir yazdı:

Bu yazı halen araştırma aşamasında olup incelemeler sürmektedir. Pakraduniler ; Ermenileşmiş Yahudiler anlamına gelir. ...............

Yazını okudum. Bir şey aradım. Maalesef bir tane bile yok. Aradağım şey herhangi bir doğrudu. Ne yapıyorsun. Kafa bulmak için özelliklemi zırvalıyorsun anlamadımki.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Genel kabul görmüş görüşlerin yanında başka bir görüşe dayalı bir yazı bu sitede olağanın üstünde, linç ve hakaret seviyesinde reaksiyon görüyor. Diyelim araştırma metodları zayıf, dayanaksız komplo teorilerin dayanıyor filan. Ama sanki forumda bunları en ağır hakaretlerle linç etmek üzere hazır kıta bekleyen görevliler varmış gibi bir his uyandırıyorsunuz. Ben de iki gün önce, genel görüşün dışında bir hipotezle başlık açtım. Şimdi bakıyorum da bana verilen tepkiler yumuşakmış.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...